Clicks4K

Sv. Paisij: Rusko dobyje Turecko a začne tím 3. světová válka (české titulky)

Libor Halik
2
Prorokoval před r.1994. Transcript titulků: Svatý Paisij Athoský, zesnul 12.7.1994. Jeho proroctví o národních otázkách. Egejské moře - Konstantinopol=Istanbul - Turecko. Panaguda, svatý starec Paisi…More
Prorokoval před r.1994. Transcript titulků: Svatý Paisij Athoský, zesnul 12.7.1994.
Jeho proroctví o národních otázkách. Egejské moře - Konstantinopol=Istanbul - Turecko.
Panaguda, svatý starec Paisij Athoský
Jeho svatost přiznávají všichni řečtí
politici, vojáci, světští i mniši, kněží, biskupi
i Konstantinopolský patriarcha.
Co v Egejském moři vše proběhne vyprávěl příležitostně každému.
Brzy to spatříme.
Velmi se bál o svou vlast a staral se o svůj národ.
Byl 1 z dětí z mnoha rodin přesídlenců z Farasy Kappadocijské (dnešní Turecko),
které sv. Arsenij Kappadocijský před odjezdem do Řecka pokřtil.
Dal mu své jméno a prorokoval: Chci po sobě zanechat mnicha.
Starec Paisij se přemáhal nesčíslné dny a noci, než dostal odpovědi
plně vnuknuté milostí Boží o budoucnosti našeho Řecka.
Předával tyto odpovědi těm, kteří sdíleli jeho velkou péči o Řecko, o pravoslaví, o helenismus.
Muslimští Turci budou poraženi, ač nosí vařenou pšenici kolem pasu. Dojde ke srážce ve Středozemním moři, nás neohrozí, řekl starec.
Rusové se připletou od severu a odehraje se předpovězené sv. Kosmou Etolijským.
Supermocnosti zařídí, že Řekové dostanou zpět Konstantinopol.
Bůh nám ho dá, On pomůže, jsme pravoslavní.
Zdůrazňuje, že islámské Turecko rozvalí jeho spojenci.
Ač Turci nosí vařenou pšenici kolem pasu, řekl r.1991, muslimové budou pořaženi.
Nedožiji se vašeho nadšení, až bude řecká armáda pochodovat do Konstantinopole,
řekl leteckému důstojníkovi r.1992.
Sv. Kosma pravdivě prorokoval o 6 mílích.
Dle sv. Paisije to nejsou vsi ani města,
ale je to 6 mořských mil kolem řecké pevniny i ostrovů.
(O ně se v posledních letech přeme s Tureckem a o ně se utkáme.)
(Turci nevstoupí do Řecka, ale doplují k 6 mílím, když na ně padne velké běda
ze severu, jak mluví Písma, a všechny turecké plány padnou.)
Když turecké loďstvo vypluje proti Řecku a dosáhne 6 mil, tak turecké bude úplně zničeno.
Je to čas, kdy Turci mají vařenou pšenici za pasem (tj. zásoby jídla k dobývání Řecka), ale nestane se nám to.
Taková je vůle Boží. Šestimílí bude počátkem konce Turecka.
To bude začátkem těch událostí, které přinesou návrat Města (Konstantinopole).
Město nám bude dáno díky válce mezi Ruskem a Tureckem.

Zpočátku budou Turci myslet, že zvítězí, ale to bude pro ně záhubou.
Rusové konečně vyhrají a Konstantinopol (Istanbul) padne do jejich rukou.
Tehdy ho získáme zpět. Rusové nám ho budou muset dát.
Vysvětlil některým dalším poutníkům,
že Turci budou zničeni a vymazáni z mapy navždy,
protože je to stát, který nevznikl z Božího požehnání.
1/3 Turků uteče do míst svého původu, 1/3 se pokřtí, 1/3 zhyne.
Vysvětlil, že Turecko bude rozsekáno na 3-4 části.
Odpočítáno, my si vezmeme naše území, Arméni své, Kurdi své.
Problém Kurdů je už na cestě k řešení.
Nestane se nyní, ale velmi brzy -
až tato generace vládnoucích politiků (r.1994) odejde a nastoupí jiná (tj. Erdoganova).
Pak proběhne rozsekání Turecka.
Velmi brzy modlitby pronášené potají,
budou vyslyšeny a svíce zapalované zde, budou smět svítit i tam (tj. u nyní tajných křesťanů v Turecku).
Je třeba mít víru a naději v Boha, a mnozí pak budou šťastní.
To vše se odehraje v těch letech. Vysvětlil další detail:
Angličani a Američani nám dají Konstantinopol.
Ne proto, že nás milují, ale že to bude v souladu s jejich zájmy, aby se Istanbul (Konstantinopol) stal řeckým.
Turci provedou jen provokaci vůči Řecku v pohraničních pobřežních vodách.
Bude hlad, Řecko bude strádat hladem.
Protože tato bouře potrvá jistý čas, pouze pár měsíců, budeme náš chlebíček nazývat embargovým.
Řekl: Nechte si malý kus půdy a obdělávejte ji, abyste mohli pomoci těm, kteří nemají.
Někomu vysvětlil: Až uslyšíte v televizi o rozšiřování pobřežní pohraniční zóny,
z 6 na 12 mil, pak válka bude následovat.
Po turecké provokaci, Rusové sestoupí do Bosporského průplavu, ne aby nám pomohli, ale protože mají jiné zájmy.
Aniž by to Rusové chtěli, pomohou nám.
Tehdy Turci shromáždí více vojska, aby ubránili průplav, který je strategicky důležitým.
Stáhnou také síly z okupovaných teritorií.
Tehdy některé z EU zemí, když uvidí, zejména Anglie, Francie, Itálie a 6-7 dalších,
že Rusko bude uchvacovat území, tak si řeknou: Proč bychom si neutrhli také kousek?
Bude je pronásledovat touha mít lví podíl a to přivede Evropany do této války.
Řecká vláda rozhodne neposílat tam vojsko. Nechá ho střežit své pohraničí.
Velkým požehnáním bude neúčastnit se této evropské války, neboť každý tu zemře.
Turecko se nás dotkne, ale nezpůsobí nám velku škodu.
Nedlouho po tureckém útoku na nás, zasáhne Rusko Turky a roztrhá je.
Jako když se papíru dotkne síla a roztrhá ho na kousky, tak bude Turecko zničeno.
Rusové pochopí záměry Turecka, a tak 1/3 Turků zhyne, 1/3 se pokřtí, 1/3 uteče do Kokkini Milia do Mezopotámie.
Turecká státnost zmizí z mapy.
Až uslyšíte, že Turci postavili přehrady na Eufratu k zavlažování, to vám bude varovným znamením,
že příprava na velkou válku začala.
(Střední východ se stane arénou válek s účastí i Rusů. Vyteče mnoho krve a i Číňané přejdou Eufrat a s 200 milionovou armádou dojdou do Jeruzaléma.)
Rusko po destrukci Turecka dojde až do Perského zálivu
a zastaví vojska až před Jeruzalémem.
Tehdy Západní mocnosti upozorní Rusy, že musí od Jeruzaléma odtáhnout.
To bude zhruba 6 měsíců.
(Charakteristickým znakem, že se přibližují tyto události, bude zničení Omarovy mešity, neboť bude znamenat začátek prací na obnově Šalamounova chrámu, který stál zde.)
Ale Rusko nevyhoví. Tehdy západní mocnosti začnou shromažďovat vojska k útoku na Rusko.
Vypukne celosvětová válka a Rusko utrpí ztráty.
Budou to masová jatka a z velkoměst Ruska budou trosky.
My Řekové se nezúčastníme té války.
Naše vláda v Konstantinopoli bude vojenská a politická, řekl starec r.1991.
Ty jako ing. se budeš starat o znovupostavení Konstantinopole, řekl 1 studentovi z Ksanfi.
Protože Konstantinopol se bude stavět znovu z rozvalin.
Jen bych se rád dožil, kdyby to chtěl Bůh, abych viděl svou vlast růst, když bude růst. Zánik Turecka nás uklidní.
Protože naše vsi a svatá místa budou osvobozena a Konstantinopol bude osvobozen a navždy řeckým.
V chrámu Sv. Sofie se obnoví bohoslužby.
Oheň, který byl zapálen na Balkánu, se rozhoří. Pravoslavné národy Balkánu se utkají s vojsky NATO na terénu Turecka, které zmizí z mapy světa. Kypr dostane velký úder od Turků, ale jen dočasný.
Z našich kořenů se znovuzrodí Byzanc.
Svět je vždy řízen Slovem Božím. Neřídí ho ani Američani, ani Evropani. Oni mohou vládnout nedlouho. Bůh dovolí, aby sami sebe potrestali.
Proběhnou události, které otřesou národy. To ještě nebude 2. příchod Krista, ale bude to Boží intervence. Lidé se vrátí k víře, budou prosit, aby jim vyprávěli o Kristu. Zatáhnou za rukáv: Pojď sem, posaď se, řekni mi o Kristu.
Sv. Paisij Athoský mnich zesnul v Pánu 12.7.1994. Bylo mu 70 let.
Český překlad udělal z anglických a z ruských titulků kněz Libor Serafím Halík
Libor Halik
Nejdůležitější část proroctví světce: Až uslyšíte v televizi o rozšiřování pobřežní pohraniční zóny (mezi Řeckem a Tureckem), z 6 na 12 mil, pak válka bude následovat. Bude hlad, Řecko bude strádat hladem. Po turecké provokaci, Rusové sestoupí do Bosporského průplavu, ne aby nám pomohli, ale protože mají jiné zájmy. Aniž by to Rusové chtěli, pomohou nám. Tehdy Turci shromáždí více vojska, aby …More
Nejdůležitější část proroctví světce: Až uslyšíte v televizi o rozšiřování pobřežní pohraniční zóny (mezi Řeckem a Tureckem), z 6 na 12 mil, pak válka bude následovat. Bude hlad, Řecko bude strádat hladem. Po turecké provokaci, Rusové sestoupí do Bosporského průplavu, ne aby nám pomohli, ale protože mají jiné zájmy. Aniž by to Rusové chtěli, pomohou nám. Tehdy Turci shromáždí více vojska, aby ubránili průplav, který je strategicky důležitým. Stáhnou také síly z okupovaných teritorií. Tehdy některé z EU zemí, když uvidí, zejména Anglie, Francie, Itálie a 6-7 dalších, že Rusko bude uchvacovat území, tak si řeknou: Proč bychom si neutrhli také kousek? Bude je pronásledovat touha mít lví podíl a to přivede Evropany do této války. Řecká vláda rozhodne neposílat tam vojsko. Nechá ho střežit své pohraničí. Velkým požehnáním bude neúčastnit se této evropské války, neboť každý tu zemře. Rusko po destrukci Turecka dojde až do Perského zálivu a zastaví vojska až před Jeruzalémem. Tehdy Západní mocnosti upozorní Rusy, že musí od Jeruzaléma odtáhnout. To bude zhruba 6 měsíců. Ale Rusko nevyhoví. Tehdy západní mocnosti začnou shromažďovat vojska k útoku na Rusko. (Charakteristickým znakem, že se přibližují tyto události, bude zničení Omarovy mešity, neboť bude znamenat začátek prací na obnově Šalamounova chrámu, který zde stál.) Vypukne celosvětová válka a Rusko utrpí ztráty. Budou to masová jatka a z velkoměst Ruska budou trosky. (tj. asi čas, kdy dle předpovědi ruské světice Moskva, Petrohrad, Kazaň zaniknou) Oheň, který byl zapálen na Balkánu, se rozhoří. Pravoslavné národy Balkánu se utkají s vojsky NATO na terénu Turecka, které zmizí z mapy.
mavigerdan
chronologicky je nam ale nejblize flash crash na forexu i burze
nononsenseforex.com/uncategorized/flash-crash-2019/
podobny tomu z 2.1.2019
vetsinou k nim dojde mezi 11pm a 2am vychodniho casu
en.wikipedia.org/wiki/Kennedy_Slide_of_1962
3.valka a vsechno ostatni az potom