Clicks1.7K

Heretik T Halik popiera Vzkriesenie Krista

Mates5485
171
Heretik T Halik popiera Vzkriesenie Krista
Zedad
Kallistratos hele, ty tu často opakuješ jeden komentář a dokolečka dokola. Mateš nepřítele nebo si to nepamatuješ?!
Zedad
Kallistratos hmmm a myslíš si, že P. Tomáš Halík zajde na diskuzi mezi prostý lid?
2 more comments from Zedad
Zedad
Kallistratos kněžství je svátost. Kněz má hlásat pravdu.
Mates5485 likes this.
Zedad
Kallistratos hmmmm a ty se cítíš, jako užitečný?
P. Tomáš Halík - povídá se, že dává rozhřešení všem homosexuálům žijícím ve vztazích a rozvedeným. Má návštěvnost. Nevím to jistě. Je to jenom na zamyšlení a přímo pro P. Tomáše Halíka!
Mates5485 likes this.
Kallistratos
Libore? Teď jsi mne opravdu pobavil. OSTUDA jsi ty, protože hlásáš otevřené lži na Glorii, mnohokrát, opakovaně a nekriticky. Ale omlouvá tě to, že za to do jisté míry nemůžeš. Za ten dlouhý čas jsi ztratil smysl sebekritiky a tvůj životní osud tě nastavil do konstelace kněze, který pro svou svéhlavost a de facto neužitečnost ve farní obci musel opustit službu. Pokud se mýlím, prosím o opravu. …More
Libore? Teď jsi mne opravdu pobavil. OSTUDA jsi ty, protože hlásáš otevřené lži na Glorii, mnohokrát, opakovaně a nekriticky. Ale omlouvá tě to, že za to do jisté míry nemůžeš. Za ten dlouhý čas jsi ztratil smysl sebekritiky a tvůj životní osud tě nastavil do konstelace kněze, který pro svou svéhlavost a de facto neužitečnost ve farní obci musel opustit službu. Pokud se mýlím, prosím o opravu. Prosím o upřesnění. Nicméně to jsou fakta. Nejsi na misiích, nejsi společensky užitečný jak manuálně nebo intelektuálně a podkopáváš systém jiné církve svými řečmi. Je to takové latentní příživničení na společnosti. Jak prospíváš druhým? Jakou pomocí a službou? Tak si nech invektivy vůči TH. On má zase své hříšky a je determinován taktéž svým dětstvím, podobně jako ty, podobně jako každý z nás.... A prosím MLČ a nezkresluj slova jiných, dopuštíš se tak falše, podobně jako s tím, že je Obamová chlap a zem placatá. Tím jsi aspoň pobavil. K tomu blahopřeji :)
>>>>>>>>>>>>

Libor Halik
včera

Pravdivá informace o tomto falešném proroku Tomáši Halíkovi, který má stejné příjmení jako já, ale dělá tím všem Halíkům velkou ostudu.

Libor Halik
včera

Tomáš Halík je velký lhář a slovně umí bruslit, míchat slova ano i ne zároveň tak nejasně a nesrozumitelně, aby ho přitom pravověrní nemohli na veřejnosti přistihnout při herezi. Ale zde se chytil do své vlastní sítě. Je ateista, jako byli saduceové, 2 velekněží, kteří ukřižovali Krista.
Řeholnice:
Já jsem se chtěla jenom zeptat. Jestli jsem tomu dobře rozuměla, že není až tak důležitý, jestli Petr šel po tý vodě nebo nešel, když naše víra, naše náboženství spočívá na tom, na základní víře v ten 1 zázrak, že Kristus vstal z mrtvých, jo. A že to, co je opravdu důležitý, je to co tím příběhem Kristus nám chce říct, jo. Dobře jsem tomu rozumněla? Tomáš Halík: Ano, dalo by se to také takto taky říct. Samozřejmě, že záleží i taky, jak interpretujeme vzkříšení. No, jestliže člověk interpretuje vzkříšení jako, že se začala hejbat mrtvola, tak to taky tedy není ten úkon víry, ke kterému jsme vyzváni. Á, é, prostě taky mnozí lidi si myslí, že jsou jako s tím vzkříšením hotovi, když se jako přesvědčej, sami sebe, překřičí ty námitky a teďka se přijme, že tam ta mrtvola teda vstala, začala se zase hejbat. No ale o tom to není. Ne, že překřičíme jako ty pozitivistický předsudky a teďka si řeknem tak, jak tam psaný, tak asi teda nezůstal v hrobě, je to, je to, jo. Řeholnice: Hm. Pro @Ten, ktorý ľúbi krupicovú kašu @Johanka2
Roberto 55
Teda Pan Jezis je" ta mrtvola, ktora vstala a zacala sa hybat" a je to pozitivisticky predsudok, je to, je to, jo jo joj juj jaj atd....Hodne knaza Halika -heretika= H& h.
Libor Halik
Tomáš Halík je velký lhář a slovně umí bruslit, míchat slova ano i ne zároveň tak nejasně a nesrozumitelně, aby ho přitom pravověrní nemohli na veřejnosti přistihnout při herezi. Ale zde se chytil do své vlastní sítě. Je ateista, jako byli saduceové, 2 velekněží, kteří ukřižovali Krista.
Řeholnice:
Já jsem se chtěla jenom zeptat. Jestli jsem tomu dobře rozuměla, že není až tak důležitý, jestli …More
Tomáš Halík je velký lhář a slovně umí bruslit, míchat slova ano i ne zároveň tak nejasně a nesrozumitelně, aby ho přitom pravověrní nemohli na veřejnosti přistihnout při herezi. Ale zde se chytil do své vlastní sítě. Je ateista, jako byli saduceové, 2 velekněží, kteří ukřižovali Krista.
Řeholnice:
Já jsem se chtěla jenom zeptat. Jestli jsem tomu dobře rozuměla, že není až tak důležitý, jestli Petr šel po tý vodě nebo nešel, když naše víra, naše náboženství spočívá na tom, na základní víře v ten 1 zázrak, že Kristus vstal z mrtvých, jo. A že to, co je opravdu důležitý, je to co tím příběhem Kristus nám chce říct, jo. Dobře jsem tomu rozumněla? Tomáš Halík: Ano, dalo by se to také takto taky říct. Samozřejmě, že záleží i taky, jak interpretujeme vzkříšení. No, jestliže člověk interpretuje vzkříšení jako, že se začala hejbat mrtvola, tak to taky tedy není ten úkon víry, ke kterému jsme vyzváni. Á, é, prostě taky mnozí lidi si myslí, že jsou jako s tím vzkříšením hotovi, když se jako přesvědčej, sami sebe, překřičí ty námitky a teďka se přijme, že tam ta mrtvola teda vstala, začala se zase hejbat. No ale o tom to není. Ne, že překřičíme jako ty pozitivistický předsudky a teďka si řeknem tak, jak tam psaný, tak asi teda nezůstal v hrobě, je to, je to, jo. Řeholnice: Hm. Pro @Ten, ktorý ľúbi krupicovú kašu
Roberto 55 and 3 more users like this.
Roberto 55 likes this.
Caesar likes this.
Anton Čulen likes this.
Mates5485 likes this.
Johanka2
www.euportal.cz/Articles/15110-skutecny-…
Skutečný necenzurovaný životopis Tomáše Halíka.
Caesar and one more user like this.
Caesar likes this.
Mates5485 likes this.
Samson1
Nevstal-li Kristus z mrtvých, marná je naše víra a i ti, co zesnuli jsou stále v hříších.
Nevstal-li Kristus, jezme, pijme, "milujme se". Všechno pomíjí.
ľubica
kto mu vyprosí obrátenie??? a ostatným heretikom....? Inak veľmi zle skončia...
Mates5485 likes this.
Samson1
Problém je v tom, že Ježíš řekl na téma zrad a zapření dvě věci. První, běda člověku, který mne zrazuje, bylo by lépe, kdyby se nenarodil. Druhé. Petře já jsem za tebe prosil, aby tvá víra nepřestávala a po svém obrácení utvrzuj bratry.výsledek známe.
Johanka2
Libor,ty máš v priezvisku krátke" i". To je niečo iného.
Libor Halik
Pravdivá informace o tomto falešném proroku Tomáši Halíkovi, který má stejné příjmení jako já, ale dělá tím všem Halíkům velkou ostudu.
Libor Halik
Z jeho vlastních úst vypadly tyto Bohorouhavé řeči na audiu.
Johanka2 and one more user like this.
Johanka2 likes this.
Mates5485 likes this.
Libor Halik
Tomáš Halík je velký lhář a slovně umí bruslit, míchat slova ano i ne zároveň tak nejasně a nesrozumitelně, aby ho přitom pravověrní nemohli na veřejnosti přistihnout při herezi. Ale zde se chytil do své vlastní sítě. Je ateista, jako byli saduceové, 2 velekněží, kteří ukřižovali Krista.
Řeholnice:
Já jsem se chtěla jenom zeptat. Jestli jsem tomu dobře rozuměla, že není až tak důležitý, jestli …More
Tomáš Halík je velký lhář a slovně umí bruslit, míchat slova ano i ne zároveň tak nejasně a nesrozumitelně, aby ho přitom pravověrní nemohli na veřejnosti přistihnout při herezi. Ale zde se chytil do své vlastní sítě. Je ateista, jako byli saduceové, 2 velekněží, kteří ukřižovali Krista.
Řeholnice:
Já jsem se chtěla jenom zeptat. Jestli jsem tomu dobře rozuměla, že není až tak důležitý, jestli Petr šel po tý vodě nebo nešel, když naše víra, naše náboženství spočívá na tom, na základní víře v ten 1 zázrak, že Kristus vstal z mrtvých, jo. A že to, co je opravdu důležitý, je to co tím příběhem Kristus nám chce říct, jo. Dobře jsem tomu rozumněla? Tomáš Halík: Ano, dalo by se to také takto taky říct. Samozřejmě, že záleží i taky, jak interpretujeme vzkříšení. No, jestliže člověk interpretuje vzkříšení jako, že se začala hejbat mrtvola, tak to taky tedy není ten úkon víry, ke kterému jsme vyzváni. Á, é, prostě taky mnozí lidi si myslí, že jsou jako s tím vzkříšením hotovi, když se jako přesvědčej, sami sebe, překřičí ty námitky a teďka se přijme, že tam ta mrtvola teda vstala, začala se zase hejbat. No ale o tom to není. Ne, že překřičíme jako ty pozitivistický předsudky a teďka si řeknem tak, jak tam psaný, tak asi teda nezůstal v hrobě, je to, je to, jo. Řeholnice: Hm. Pro @Ten, ktorý ľúbi krupicovú kašu @Johanka2
Caesar likes this.
Zedad
P. Tomáš Halík působí jako samolibý člověk a má svou pravdu.
Caesar likes this.
Libor Halik likes this.