3
4
1
2
Św. Augustyn Aureliusz - istnieje tylko miłość Homilie na Pierwszy List świętego Jana
MementoMori+++
"Pewien święty mąż, gdy zobaczył że ktoś grzeszy, zapłakał gorzko i powiedział "On dziś a ja jutro". Zaprawdę, choćby nawet bardzo ktoś grzeszył przed tobą, nie osądzaj go, lecz uważaj, że ty jesteś większym grzesznikiem, niż on."

"Pewien brat zgrzeszył i kapłan kazał mu opuścić kościół. Besarion wstał i wyszedł wraz z nim mówiąc: "Ja także jestem grzesznikiem"."

"Abba Pojmen powiedział:"naucz…
More
"Pewien święty mąż, gdy zobaczył że ktoś grzeszy, zapłakał gorzko i powiedział "On dziś a ja jutro". Zaprawdę, choćby nawet bardzo ktoś grzeszył przed tobą, nie osądzaj go, lecz uważaj, że ty jesteś większym grzesznikiem, niż on."

"Pewien brat zgrzeszył i kapłan kazał mu opuścić kościół. Besarion wstał i wyszedł wraz z nim mówiąc: "Ja także jestem grzesznikiem"."

"Abba Pojmen powiedział:"naucz twe serce zachowywać to, czego język twój uczy innych". Mówił także: " Ludzie chcą w mowie uchodzić za doskonałych. O wiele gorzej jest jednak z wykonywaniem tego tego, co mówią."
MementoMori+++
@Jota-jotka nawet nie wiedziałem że dziś było czytanie z pierwszego listu Jana 🤫
Jota-jotka
Mam problem z czytaniem tego typu materiałów .
Pewnie na komputerze jest czytelniejsze 😏
Jota-jotka
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła

Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością.
W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu.
W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale …More
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła

Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością.
W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu.
W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.
.:ILG:. - 8 stycznia 2022: CZYTANIA LITURGICZNE