Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal
Servum servorum Dei
Ja nie godny Twój sługa Błagam Cię Panie Boże w Trójcy Świętej jedyny z całego serca mego i duszy mojej przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa Króla wszechświata i Jego niepokalaną matkę Maryję o szczególne oraz potrzebne łaski i dary Twojego Ducha dla Benedykta XVI Josepha Ratzingera zwróć Panie swe Święte oblicze ku niemu by jeszcze w zdrowiu mógł nas zaszczycać swoją obecnością tu na ziemi …More
Ja nie godny Twój sługa Błagam Cię Panie Boże w Trójcy Świętej jedyny z całego serca mego i duszy mojej przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa Króla wszechświata i Jego niepokalaną matkę Maryję o szczególne oraz potrzebne łaski i dary Twojego Ducha dla Benedykta XVI Josepha Ratzingera zwróć Panie swe Święte oblicze ku niemu by jeszcze w zdrowiu mógł nas zaszczycać swoją obecnością tu na ziemi według Twojej Woli Panie Boże ,a gdy przyjdzie czas jego odejścia niech Twoi Aniołowie zawiodą go do Chwały Nieba wiecznej szczęśliwości z Tobą . Obdarz także potrzebnymi łaskami papieża Franciszka by prowadził niezachwianie powierzoną sobie owczarnie na całym świecie do Ciebie Panie Boże, byśmy osiągnęli gdy przyjdzie godzina naszej śmierci szczęśliwość wieczną , byśmy mogli wysławiać ,chwalić i wielbić swego stwórcę Boga Najwyższego wraz z Aniołami i Świętymi w Niebie i radować się życiem wiecznym w Chwale swego Stwórcy. Chwała bądź Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu Ojcu i i Synowi I Duchowi Świętemu teraz i przez wszystkie wieki wieków , Amen, Amen, Amen.
Teofil Michalski shares this
11.7K
Nowe zdjęcia Benedykta XVI
Mała Iskra
Widać, że osłabł 🥺
Solimões
oh wie süss, und die schwarzen Schuhe. machen sie keine weissen mehr, rechnen sie mit dem Tod des alten Papstes?
Seidenspinner shares this
612
Neue Fotos von Benedikt XVI. (heute)