Clicks662
Libor Halik
2

Český ústavní soud POVOLIL adopce pedofilním homosexuálům 28.6.2016

Zrušil část zákona, který registrovaným partnerům adopce zakazoval. Povolil individuální adopce, při kterých dochází k zániku příbuzenského poměru mezi dítětem a jeho biologickým rodičem či rodiči. Když to nešlo prosadit přes poslaneckou sněmovnu, tak to nestydatí zednáři (slobodomurári) prosadili přes ústavní soud formou juvenální justice - zbavením biologických práv vlastních rodičů. www.novinky.cz/domaci/407814-ustavni-… Podobně jako v zahraničí, aby se všechny bývalé křesťansky civilizované státy světa staly starověkou satanskou Sodomou, Gomorou, kde vše živé bylo smeteno z povrchu zemského Božím hněvem. Satan, padlý anděl, neviditelný hlavní šéf a inspirátor nejvyšších svobodných zednářů se snaží vyhubit lidstvo tím, že ho dostává pod Boží hněv jako kdysi Sodomu s Gomorou. www.b-a-n.cz/sodoma-a-gomora.html

Prosme Boha Stvořitele, aby se nad námi pro nevinnou krev jeho jediného milovaného Syna Ježíše Krista smiloval a odpustil nám naši lhostejnost, lehkomyslnost a nezájem o Boží zákony a aby nám pomohl najít cestu k nápravě. Snad není ještě úplně pozdě! České země jsou přece dědictvím svatého Václava!

Nečekejme v tomto pomoc od většiny biskupů a kněží, nebo od současného papeže, ti DNEŠNÍ zpravidla neudělají ve směru nápravy naší vlasti NIC. Pomoc hledejme skrze modlitbu přímo u zdroje dobra - u vzkříšeného Ježíše Krista, čtěme Starý a Nový zákon (Bibli) a velmi starobylé katolické křesťanské knihy, do kterých ještě není vložen v posledních 100 letech zednářský (satanistický) jed.
ľubica

...................
nechapem z čoho sa Martin5582 teší??!!
Libor Halik
Ano, směle hřešit proti milosrdentví Božímu jménem Božího milosrdenství v roce milosrdentví Božího, to je šílený plivanec do tváře Boží. Viz Židům 6,4-8 "Kdo byli už jednou osvíceni (tj. pokřtěni)...a pak odpadli, ti se již nemohou obnovit k pokání....nakonec bývá vypálena."