Tesa
1202
Anieobecny
Pewien ksiądz kiedyś mi powiedział, że powinienem być jak wahadło od zegara...
Mam trwać między konfesjonałem a ołtarzem...