Clicks1.5K

Aktuálne posolstvá zo zjavenia Svätých (Ježiš Kristus, Panna Mária, anjeli a svätí..)

Peter(skala)
67
1. NEDEĽA V MESIACI (po 1.piatku) “Moje drahé deti! Ďakujem a som spokojná, že ste sem prišli. Dnes by som vám chcela povedať, že by som si priala púť 15. augusta ku krížu vo vašich Dechticiach a …More
1. NEDEĽA V MESIACI (po 1.piatku)

“Moje drahé deti! Ďakujem a som spokojná, že ste sem prišli. Dnes by som vám chcela povedať, že by som si priala púť 15. augusta ku krížu vo vašich Dechticiach a túto púť opakovať každú prvú nedeľu v mesiaci. Želala by som si, aby prišlo viac ľudí. Deti, prosím vás, obráťte sa, obráťte sa, prosím, obráťte sa. Zmeňte sa úplne od základu, prosím, prosím. Milujem vás!”

Každú 1. nedeľu po 1. piatku v mesiaci o 12:00 hod. (sa z námestia) začína púť modlitieb na horu Boričky, kde sa zjavuje Panna Mária (so Svätými) … okolo 14 hod.
Peter(skala)
Aktuálne Posolstvo, Medžugorie, 2. máj 2016 - Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja Mirjane

"Drahé deti, moje materinské srdce túži po vašom úprimnom obrátení a pevnej viere, aby ste mohli šíriť lásku a pokoj všetkým, ktorí vás obklopujú. Ale, deti moje, nezabudnite, každý z vás je jedinečným svetom pred nebeským Otcom. Preto dovoľte, aby vo vás neustále pôsobilo dielo Ducha Svätého. Buďte …More
Aktuálne Posolstvo, Medžugorie, 2. máj 2016 - Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja Mirjane

"Drahé deti, moje materinské srdce túži po vašom úprimnom obrátení a pevnej viere, aby ste mohli šíriť lásku a pokoj všetkým, ktorí vás obklopujú. Ale, deti moje, nezabudnite, každý z vás je jedinečným svetom pred nebeským Otcom. Preto dovoľte, aby vo vás neustále pôsobilo dielo Ducha Svätého. Buďte mojimi duchovne čistými deťmi. V duchovnosti je krása. Všetko, čo je duchovné je živé a veľmi pekné. Nezabudnite, že v Eucharistii, ktorá je srdcom viery, je môj Syn stále s vami. Prichádza k vám a s vami láme chlieb, pretože, deti moje, kvôli vám zomrel, vstal z mŕtvych a znovu prichádza. Tieto moje slová sú vám známe, pretože sú pravdou a pravda sa nemení. Ale mnohé moje deti na ne zabudli. Deti moje, moje slová nie sú ani staré, ani nové, ony sú večné. Preto vás, deti moje, pozývam, aby ste dobre sledovali znamenia čias, aby ste „zhromažďovali rozbité kríže“ a boli apoštolmi zjavenia. Ďakujem vám. "
Peter(skala)
Poselství 25. dubna 2016, Medžugorie, prostreníctvom Marije Pavlovičovej – Lunettiovej
www.magnificat.sk/posolstvo-kralo…


„Drahé děti!

Moje mateřské srdce krvácí, když vás vidím ve hříchu a hříšných zvyklostech. Zvu vás, vraťte se k Bohu a k modlitbě, aby vám bylo dobře na zemi. Bůh vás skrze mne zve, aby vaše srdce byla nadějí a radostí pro všechny ty, kteří jsou daleko. Má výzva nechť vám je …
More
Poselství 25. dubna 2016, Medžugorie, prostreníctvom Marije Pavlovičovej – Lunettiovej
www.magnificat.sk/posolstvo-kralo…


„Drahé děti!

Moje mateřské srdce krvácí, když vás vidím ve hříchu a hříšných zvyklostech. Zvu vás, vraťte se k Bohu a k modlitbě, aby vám bylo dobře na zemi. Bůh vás skrze mne zve, aby vaše srdce byla nadějí a radostí pro všechny ty, kteří jsou daleko. Má výzva nechť vám je balsámem pro duši i srdce, abyste slavili Boha Stvořitele, který vás miluje a zve na věčnost. Děti moje, život je krátký, využijte tento čas, abyste konali dobro. Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu!“
48 more comments from Peter(skala)
Peter(skala)
15.04.2016 - prostredníctvom Martina (Dechtice)
Moje deti!
Aj dnes vás moje materinské srdce povzbudzuje, aby ste môjho Syna Ježiša milovali čisto a nežne. Neskrývajte svoju lásku k Spasiteľovi, aby ste neprestajne žiarili veľkonočným svetlom. Každý z vás nech je Ježišovou lampou v mojich rukách, aby som vás mohla poslať tam, kde je treba zahnať temnotu. Ostaňte jednoduché a pokorné, milé deti. …More
15.04.2016 - prostredníctvom Martina (Dechtice)
Moje deti!
Aj dnes vás moje materinské srdce povzbudzuje, aby ste môjho Syna Ježiša milovali čisto a nežne. Neskrývajte svoju lásku k Spasiteľovi, aby ste neprestajne žiarili veľkonočným svetlom. Každý z vás nech je Ježišovou lampou v mojich rukách, aby som vás mohla poslať tam, kde je treba zahnať temnotu. Ostaňte jednoduché a pokorné, milé deti. Chráňte sa hriechu a budete lampami, ktoré svietia Božím svetlom. Ak budete milovať úprimne a sväto, budete plné veľkonočnej radosti. Žehnám vás a ponáram do lásky Ježišovho a môjho srdca.
Peter(skala)
Aktuálne Posolstvo, Medžugorie, 2. apríl 2016 - Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja Mirjane

"Drahé deti, nemajte zatvrdnuté, zatvorené a strachom naplnené srdcia. Dovoľte mojej materinskej láske osvietiť a naplniť ich láskou a nádejou, aby som ako matka utíšila vaše bolesti, pretože ich poznám. Sama som ich zakúsila. Bolesť pozdvihuje a je najväčšou modlitbou. Môj Syn miluje zvlášť tých, …More
Aktuálne Posolstvo, Medžugorie, 2. apríl 2016 - Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja Mirjane

"Drahé deti, nemajte zatvrdnuté, zatvorené a strachom naplnené srdcia. Dovoľte mojej materinskej láske osvietiť a naplniť ich láskou a nádejou, aby som ako matka utíšila vaše bolesti, pretože ich poznám. Sama som ich zakúsila. Bolesť pozdvihuje a je najväčšou modlitbou. Môj Syn miluje zvlášť tých, ktorí trpia bolesťou. Poslal ma, aby som vám ich utíšila a priniesla nádej. Dôverujte v neho. Viem, že vám je ťažko, pretože okolo seba vidíte čoraz viac tmy. Deti moje, treba ju rozbiť modlitbou a láskou. Ten, kto sa modlí a miluje, nebojí sa, má nádej a milosrdnú lásku, vidí svetlo a vidí môjho Syna. Ako svojich apoštolov vás pozývam, aby ste sa snažili byť príkladom milosrdnej lásky a nádeje. Vždy znovu sa modlite za čoraz viac lásky, pretože milosrdná láska prináša svetlo, ktoré rozbíja každú tmu, prináša môjho Syna. Nebojte sa, nie ste sami, ja som s vami. Prosím vás, aby ste sa modlili za svojich pastierov, aby v každej chvíli mali lásku, aby s láskou konali pre môjho Syna, skrze neho a na jeho pamiatku. Ďakujem vám. "
Peter(skala)
Aktuálne Posolstvo, Medžugorie, 25. marec 2016

"Drahé deti! Dnes vám prinášam svoju lásku. Boh mi dovolil, aby som vás milovala a z lásky pozývala k obráteniu. Vy ste, deti moje, chudobní v láske a ešte ste nepochopili, že môj Syn Ježiš dal svoj život z lásky, aby vás spasil a dal vám večný život. Preto, modlite sa, deti moje, modlite sa, aby ste v modlitbe pochopili Božiu lásku. Ďakujem vám, …More
Aktuálne Posolstvo, Medžugorie, 25. marec 2016

"Drahé deti! Dnes vám prinášam svoju lásku. Boh mi dovolil, aby som vás milovala a z lásky pozývala k obráteniu. Vy ste, deti moje, chudobní v láske a ešte ste nepochopili, že môj Syn Ježiš dal svoj život z lásky, aby vás spasil a dal vám večný život. Preto, modlite sa, deti moje, modlite sa, aby ste v modlitbe pochopili Božiu lásku. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "
Peter(skala)
Kráľovná pokoja Prostredníctvom Mirjany Dragičevičovej – Soldovej, (výročne zjavenie), Medžugorie, 18. marca 2016

“Drahé deti, materinským srdcom naplneným láskou k vám, svojim deťom, chcem vás naučiť úplnej dôvere v Boha Otca. Prajem si, aby ste sa naučili vnútorným nazeraním a vnútorným načúvaním nasledovať Božiu vôľu. Prajem si, aby ste sa naučili bezhranične dôverovať jeho milosti a jeho …More
Kráľovná pokoja Prostredníctvom Mirjany Dragičevičovej – Soldovej, (výročne zjavenie), Medžugorie, 18. marca 2016

“Drahé deti, materinským srdcom naplneným láskou k vám, svojim deťom, chcem vás naučiť úplnej dôvere v Boha Otca. Prajem si, aby ste sa naučili vnútorným nazeraním a vnútorným načúvaním nasledovať Božiu vôľu. Prajem si, aby ste sa naučili bezhranične dôverovať jeho milosti a jeho láske, tak ako som vždy dôverovala ja. Preto, deti moje, očistite svoje srdcia.
Osloboďte sa od všetkého, čo vás pripútava len k pozemskému a dovoľte Božiemu, aby formovalo váš život prostredníctvom vašej modlitby a obety; aby vo vašich srdciach bolo Božie kráľovstvo; aby ste začali žiť vychádzajúc od Boha Otca; aby ste sa vždy usilovali kráčať s mojím Synom. Ale pre toto všetko, deti moje, musíte byť chudobní v duchu a naplnení láskou a milosrdenstvom. Musíte mať čisté a jednoduché srdcia a vždy byť pripravení slúžiť. Deti moje, počúvnite ma, hovorím to kvôli vašej spáse. Ďakujem vám.“
Peter(skala)
Aktuálne Posolstvo, Medžugorie, 2. marec 2016 - Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja Mirjane

"Drahé deti, môj príchod k vám je pre vás darom nebeského Otca. Prichádzam skrze jeho lásku, aby som vám pomohla nájsť cestu k pravde, nájsť cestu k môjmu Synovi. Prichádzam, aby som vám potvrdila pravdu. Chcem vám pripomenúť slová môjho Syna. Ohlasoval slová spásy pre celý svet, slová lásky pre …More
Aktuálne Posolstvo, Medžugorie, 2. marec 2016 - Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja Mirjane

"Drahé deti, môj príchod k vám je pre vás darom nebeského Otca. Prichádzam skrze jeho lásku, aby som vám pomohla nájsť cestu k pravde, nájsť cestu k môjmu Synovi. Prichádzam, aby som vám potvrdila pravdu. Chcem vám pripomenúť slová môjho Syna. Ohlasoval slová spásy pre celý svet, slová lásky pre všetkých, lásky, ktorú dokázal svojou obetou. Ale aj dnes ho mnohé moje deti nepoznajú, nechcú ho spoznať, sú ľahostajní. Kvôli ich ľahostajnosti moje srdce bolestne trpí. Môj Syn bol vždy v Otcovi. Rodiac sa na zemi priniesol Božie a odo mňa prijal ľudské. S ním prišlo medzi nás slovo. S ním prišlo svetlo sveta, ktoré preniká do sŕdc, osvecuje ich a napĺňa láskou a útechou. Deti moje, môjho Syna môžu vidieť všetci, ktorí ho milujú, pretože jeho tvár sa vidí v dušiach, ktoré sú naplnené láskou k nemu. Preto, deti moje, apoštoli moji, počúvajte ma. Zanechajte márnosť a sebeckosť. Nežite len pre pozemské a materiálne. Milujte môjho Syna a robte tak, aby druhí videli jeho tvár skrze vašu lásku k nemu. Pomôžem vám ho čo najviac spoznať. Budem vám o ňom rozprávať. Ďakujem vám. "
www.medjugorje.ws/sk/
Peter(skala)
13. 3. 2016
Dávám ti Svůj pokoj. Zapíšeš Má Slova?
Ano, Pane…
Tato generace není ochotná se sklonit. Oslabeni svými hříchy, vložili svou důvěru v Satana, postavili na něm svou naději. Ačkoliv stojím před každým, aby Mě viděl, jen někteří si toho všimli. Jejich vůdcové se stali krutými a mnohé národy čeká smrt z jejich rukou. Jak moc jsem se nad tebou naplakal, stvoření! Nad tebou, jehož život …More
13. 3. 2016
Dávám ti Svůj pokoj. Zapíšeš Má Slova?
Ano, Pane…
Tato generace není ochotná se sklonit. Oslabeni svými hříchy, vložili svou důvěru v Satana, postavili na něm svou naději. Ačkoliv stojím před každým, aby Mě viděl, jen někteří si toho všimli. Jejich vůdcové se stali krutými a mnohé národy čeká smrt z jejich rukou. Jak moc jsem se nad tebou naplakal, stvoření! Nad tebou, jehož život se nyní řítí do zkázy. Až budou plameny šlehat do výše a ohnivými jazyky olizovat váš lid, zeptám se této generace: Kde nalezneš pomoc? A u koho? U Satana? Ve svém egu, v sobě?

Přišel čas, aby byla vykonána Má Spravedlnost, neboť trest této nevěrné generace je u vašich dveří. Své výnosy naplním do písmene. Když budete slyšet hřmění, bude slyšen Můj Hlas, hřmějící ve vašich uších, znějící do všech končin země. Potom vězte, že svět a všichni, kdo v něm žijí, uslyší Hlas Spravedlnosti: Zlo přinese smrt mnoha národům… Zkáza se vplíží do každého města.

Slyšeli jste, že „Anděl Jahveho obklíčí města a národy“, aby každého volal k pokání? Toto jsou věci, které se uskuteční v nadcházejících dnech.

Proto vy, kteří jste vstoupili do Mých Nádvoří a uvěřili Mým výrokům, modlete se a nebojte se, ale vám, kteří jste se po dlouhá léta vysmívali Mým výrokům, ubíjeli svým jazykem Mé proroky, běda, neboť jste používali lží, abyste ospravedlnili své lži, skutečně jste Má Slova pohřbili ve svém vlastním hrobě. Ano, skutečně jste Má Slova překrucovali. Ale vaše hříchy vytvořily propast mezi vámi a Mnou. A nyní Spravedlnost nebude zadržována. Pravím vám, budou pro vás hořké nadcházející dny, až se setkáme tváří v tvář… Modlete se a nedovolte, aby vám klesla víčka a usnuli jste!

Takto byste se měli modlit:

„Jahve, můj Bože, kéž Tě dosáhne má modlitba.
Slyš naše volání o smilování a pomoc.
Odpusť těm, kdo nemají žádnou víru v Tebe, můj Bože,
a ani žádnou důvěru ve Tvou moc zachránit nás.
Nezhášej světlo našich dní,
čímž by byl zničen v mžiku svět,
ale ve Svém Otcovském Slitování
se nad námi smiluj a odpusť nám.

Nedovol zlému, aby proléval naši krev jako vodu,
odpusť naše viny, utiš Svůj hněv,
Vzpomeň na naši slabost.
Zadrž Své anděly zhouby
a dej nám ještě šanci dokázat,
že jsme hodni Tvé Dobroty.

Svou důvěru vkládám v Tebe. Amen.“

S jakým potěšením pak přijmu tuto modlitbu. Modlitbu, která Mi dá spočinout! Dcero, požehnám všem těm, kdo se budou upřímně modlit tuto modlitbu. Ať zazní toto proroctví: „Ten den a hodina patří Mně, vašemu Bohu,“ to řekneš těm, kdo se tě budou ptát na čas a hodinu Mé Spravedlnosti! Láska tě miluje.

pravdivyzivotvbohu.wordpress.com/…/nove-poselstvi-…
Peter(skala)
Prostredníctvom Mirjany Dragičevičovej – Soldovej, 2. februára 2016
„Drahé deti, pozývala som vás a znovu vás pozývam, aby ste spoznali môjho Syna, aby ste spoznali pravdu. Som s vami a modlím sa, aby ste to dokázali. Deti moje, musíte sa veľa modliť, aby ste mali viac lásky a trpezlivosti, aby ste vedeli priniesť obetu a aby ste boli chudobní v duchu. Môj Syn je vždy s vami skrze Ducha Svätého.…More
Prostredníctvom Mirjany Dragičevičovej – Soldovej, 2. februára 2016
„Drahé deti, pozývala som vás a znovu vás pozývam, aby ste spoznali môjho Syna, aby ste spoznali pravdu. Som s vami a modlím sa, aby ste to dokázali. Deti moje, musíte sa veľa modliť, aby ste mali viac lásky a trpezlivosti, aby ste vedeli priniesť obetu a aby ste boli chudobní v duchu. Môj Syn je vždy s vami skrze Ducha Svätého. Jeho Cirkev sa rodí v každom srdci, ktoré ho spozná. Modlite sa, aby ste mohli spoznať môjho Syna, modlite sa, aby vaša duša bola s ním jedno. To je modlitba, to je láska, ktorá priťahuje druhých a robí vás mojimi apoštolmi.
Pozerám na vás s láskou, materinskou láskou. Poznám vás, poznám vaše bolesti a smútky, pretože i ja som v tichosti trpela. Moja viera mi dávala lásku a nádej. Opakujem, Vzkriesenie môjho Syna a moje Nanebovzatie je pre vás nádejou a láskou. Preto, deti moje, modlite sa, aby ste spoznali pravdu, aby ste mali pevnú vieru, ktorá povedie vaše srdce a ktorá dokáže premeniť vaše bolesti a utrpenia na lásku a nádej. Ďakujem vám.“


www.magnificat.sk/posolstvo-kralo…
Peter(skala)
Prostredníctvom Martina Gavendu, Dechtice, 15. januára 2016

„Moje deti! Mojou dnešnou materinskou prosbou je, aby ste spolu so mnou kráčali jednoduchou cestou. Je to cesta jednoduchého a pokorného „áno“ Bohu a „nie“ hriechu a pokušiteľovi. Ponorené do modlitby kráčajte jednoducho a slobodne v Duchu svätom. Sviatosť zmierenia je novým začiatkom takejto cesty. Vo svetle Ducha svätého premáhajte …More
Prostredníctvom Martina Gavendu, Dechtice, 15. januára 2016

„Moje deti! Mojou dnešnou materinskou prosbou je, aby ste spolu so mnou kráčali jednoduchou cestou. Je to cesta jednoduchého a pokorného „áno“ Bohu a „nie“ hriechu a pokušiteľovi. Ponorené do modlitby kráčajte jednoducho a slobodne v Duchu svätom. Sviatosť zmierenia je novým začiatkom takejto cesty. Vo svetle Ducha svätého premáhajte zlo konaním dobra. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.“
Peter(skala)
Prostredníctvom Mirjany Dragičevičovej – Soldovej, Medžugorie, 2. januára2016
„Drahé deti, Ako Matka, som šťastná, že môžem byť medzi vami, pretože si želám hovoriť nanovo o slovách môjho Syna a Jeho láske. Dúfam, že ma prijmete srdcom, pretože slová môjho Syna a Jeho láska sú jediným svetlom a nádejou v temnote dneška. Toto je jediná pravda a vy, ktorí to prijmete a budete žiť, budete mať čisté …More
Prostredníctvom Mirjany Dragičevičovej – Soldovej, Medžugorie, 2. januára2016
„Drahé deti, Ako Matka, som šťastná, že môžem byť medzi vami, pretože si želám hovoriť nanovo o slovách môjho Syna a Jeho láske. Dúfam, že ma prijmete srdcom, pretože slová môjho Syna a Jeho láska sú jediným svetlom a nádejou v temnote dneška. Toto je jediná pravda a vy, ktorí to prijmete a budete žiť, budete mať čisté a pokorné srdcia. Môj Syn miluje tých, ktorí sú čistí a pokorní. Čisté a pokorné srdcia oživujú slová môjho Syna, žijú ich, hlásajú a každému umožňujú, aby ich počuli.
Slová môjho Syna privádzajú k životu tých, ktorí ich počúvajú. Slová môjho Syna prinášajú späť lásku a nádej. Preto, moji milovaní apoštoli, moje deti, žite slová môjho Syna. Milujte sa navzájom ako On miloval vás. Milujte sa v Jeho mene, na Jeho pamiatku. Cirkev napreduje a rastie vďaka tým, ktorí počúvajú slová môjho Syna; vďaka tým, ktorí milujú; vďaka tým, ktorí trpia a vytrvávajú v tichosti a v nádeji konečného vzkriesenia. A preto, moje milované deti, nech slová môjho Syna a Jeho láska je prvou a poslednou myšlienkou vášho dňa. Ďakujem vám.“
Peter(skala)
15.12.2015 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
Blíži sa svätá noc, v ktorej budeme prežívať radosť z Božieho narodenia. Môj Syn Ježiš, ktorého som vložila do jasieľ, je ten istý, živý, prebývajúci v Eucharistii. Emanuel, najvzácnejší dar, ktorý prebýva s vami ako živý chlieb. On je pravý Boh, ktorému sa klaňajú všetky národy. Deti, poďte a klaňajme sa mu, nech vás prežiari svetlo lásky …More
15.12.2015 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
Blíži sa svätá noc, v ktorej budeme prežívať radosť z Božieho narodenia. Môj Syn Ježiš, ktorého som vložila do jasieľ, je ten istý, živý, prebývajúci v Eucharistii. Emanuel, najvzácnejší dar, ktorý prebýva s vami ako živý chlieb. On je pravý Boh, ktorému sa klaňajú všetky národy. Deti, poďte a klaňajme sa mu, nech vás prežiari svetlo lásky Betlehemského dieťaťa. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho materinského srdca.

www.avemaria.sk/dechtice/
Peter(skala)
Prostredníctvom Martina Gavendu, Dechtice, 15. novembra 2015,
www.avemaria.sk
Moje milované deti!
Nebojte sa, som s vami, aby som vás svojou láskou chránila v mojom materinskom náručí. Do spoločnej modlitby lásky ponorme svet, aby bol uhasený oheň každej skazy a nenávisti. Želám si, aby ste boli dobré deti, ktoré vynášajú z pokladu svojich sŕdc dobro. Bolelo by ma, ak by ste si ospravedlňoval…
More
Prostredníctvom Martina Gavendu, Dechtice, 15. novembra 2015,
www.avemaria.sk
Moje milované deti!
Nebojte sa, som s vami, aby som vás svojou láskou chránila v mojom materinskom náručí. Do spoločnej modlitby lásky ponorme svet, aby bol uhasený oheň každej skazy a nenávisti. Želám si, aby ste boli dobré deti, ktoré vynášajú z pokladu svojich sŕdc dobro. Bolelo by ma, ak by ste si ospravedlňovali svoje hriechy a mysleli si, že kráčate s Ježišom. To nie je cesta môjho Syna.
Vždy úprimne ľutujte svoje hriechy a proste Boha o odpustenie. Nemeškajte s nápravou svojho života, aby ste vedené Božím duchom mohli vykonať veľa dobra a žiť vo svornosti a láske. Žehnám vás a ponáram do lásky Ježišovho a môjho srdca.
Peter(skala)
„Moje deti!
Prinášam vám materinské požehnanie a náruč plnú Božích milostí, ktoré chcem rozdať každému, kto prichádza ku mne s dôverou. Mám radosť z toho, že sa pre vás modlitba stáva radostným a vzácnym časom, stráveným v Božej blízkosti. Každý deň kráčajte bez strachu s vedomím, že vás stráži a chráni ruka Dobrého Pastiera.“
Mojim želaním je, aby ste sa na Ježiša obracali s vierou a dôverou. …
More
„Moje deti!
Prinášam vám materinské požehnanie a náruč plnú Božích milostí, ktoré chcem rozdať každému, kto prichádza ku mne s dôverou. Mám radosť z toho, že sa pre vás modlitba stáva radostným a vzácnym časom, stráveným v Božej blízkosti. Každý deň kráčajte bez strachu s vedomím, že vás stráži a chráni ruka Dobrého Pastiera.“
Mojim želaním je, aby ste sa na Ježiša obracali s vierou a dôverou. Modlite sa k nemu slovami žalmu: „ Pán je môj pastier, nič mi nechýba….“, a On vo vás rozmnoží vieru a dôveru. Rozjímajte nad týmto žalmom, aby ste spoznali, ako veľmi ste milovaní. S očami upretými na Ježiša budete kráčať s rozjasnenou tvárou, lebo budete vedieť, komu ste uverili a komu dôverujete. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.

Prostredníctvom Martina Gavendu, Dechtice 15. októbra 2015, avemaria.sk/dechtice/
Peter(skala)
Drahé děti,

jsem tu mezi vámi, abych vám dodala odvahu, naplnila vás svojí láskou a znovu vás vyzvala, abyste byly svědky lásky mého Syna. Mnohé moje děti nemají naději, nemají mír, nemají lásku. Ony hledají mého Syna, ale nevědí, kde a jak ho najít. Můj Syn k nim vztahuje ruce, a vy jim pomozte, aby se dostaly do jeho obětí. Děti moje, proto se musíte modlit o lásku. Musíte se mnoho, mnoho …More
Drahé děti,

jsem tu mezi vámi, abych vám dodala odvahu, naplnila vás svojí láskou a znovu vás vyzvala, abyste byly svědky lásky mého Syna. Mnohé moje děti nemají naději, nemají mír, nemají lásku. Ony hledají mého Syna, ale nevědí, kde a jak ho najít. Můj Syn k nim vztahuje ruce, a vy jim pomozte, aby se dostaly do jeho obětí. Děti moje, proto se musíte modlit o lásku. Musíte se mnoho, mnoho modlit, abyste měly co nejvíce lásky, protože láska vítězí nad smrtí a působí, že život trvá. Apoštolové mojí lásky, moje děti, pravdivým a prostým srdcem se sjednocujte v modlitbě ať byste byly od sebe jakkoli daleko. V duchovní růstu dodávejte odvahu jedni druhým, jako já dodávám odvahu vám. Bdím nad vámi a jsem s vámi, kdykoli na mne pomyslíte. Modlete se i za svoje pastýře, za ty, kteří se všeho zřekli kvůli mému Synu a kvůli vám. Milujte je a modlete se za ně. Nebeský Otec slyší vaše modlitby. Děkuji vám.

Více zde: www.medzugorje-dve-srdce-monika-stampfelova.cz/…/poselstvi-pro-m…
Peter(skala)
Prostredníctvom Martina Gavendu, Dechtice, 15. Septembra 2015

„Moje deti! Prichádzam a prihováram sa vám, aby ste skrze moju prítomnosť a lásku mojich slov zakúsili, že Boh je vám v každom okamihu života blízko. Pomocou úprimnej modlitby ponárajte svoje srdcia do svetla Božej lásky. Prežiarené Božím svetlom budete prinášať Svetlo všetkým hľadajúcim.
Tým Svetlom je Ježiš, môj syn. Pri krížoch …
More
Prostredníctvom Martina Gavendu, Dechtice, 15. Septembra 2015

„Moje deti! Prichádzam a prihováram sa vám, aby ste skrze moju prítomnosť a lásku mojich slov zakúsili, že Boh je vám v každom okamihu života blízko. Pomocou úprimnej modlitby ponárajte svoje srdcia do svetla Božej lásky. Prežiarené Božím svetlom budete prinášať Svetlo všetkým hľadajúcim.
Tým Svetlom je Ježiš, môj syn. Pri krížoch a ťažkostiach nereptajte, ale chváľte a dobrorečte Bohu za všetko a tak ostanete vo svetle Božej lásky, ktorá premení aj najväčšie zlo na dobro. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.“


www.magnificat.sk/posolstvo-kralo…
Peter(skala)
Kráľovná pokoja, Medžugorie, 2. septembra 2015:

„Drahé deti, drahí moji apoštoli lásky, moji nositelia pravdy, znovu vás pozývam a zhromažďujem okolo seba, aby ste mi pomohli.
Aby ste pomohli všetkým mojím deťom smädným po láske a pravde – smädným po mojom Synovi. Ja som milosť poslaná od nebeského Otca, aby som vám pomohla žiť slovo môjho Syna. Milujte sa navzájom. Žila som váš pozemský …
More
Kráľovná pokoja, Medžugorie, 2. septembra 2015:

„Drahé deti, drahí moji apoštoli lásky, moji nositelia pravdy, znovu vás pozývam a zhromažďujem okolo seba, aby ste mi pomohli.
Aby ste pomohli všetkým mojím deťom smädným po láske a pravde – smädným po mojom Synovi. Ja som milosť poslaná od nebeského Otca, aby som vám pomohla žiť slovo môjho Syna. Milujte sa navzájom. Žila som váš pozemský život.
Viem, že nie je vždy ľahko, ale ak sa budete navzájom milovať, modliť sa srdcom, dosiahnete duchovnú výšku a otvorí sa vám cesta do raja.
Tu vás čakám ja, vaša Matka, pretože som tu. Buďte verní môjmu Synovi a učte druhých vernosti.
Som s vami, pomôžem vám! Naučím vás viere, aby ste ju vedeli správnym spôsobom odovzdávať druhým. Naučím vás pravde, aby ste vedeli rozlišovať. Naučím vás láske, aby ste spoznali, čo je pravá láska. Deti moje,
môj Syn učiní tak, aby hovoril skrze vaše slová a vaše skutky. Ďakujem vám.“

www.magnificat.sk/kralovna-pokoja…
Peter(skala)
(15. augusta 2015, Dechtice, vrch Svätodušnica)

Moje milované deti!
Objímam celý svet svojim materinským Srdcom, aby som ho naplnila láskou a nežnosťou, veľmi vás ľúbim a želám si, aby ste zakúsili radosť, ktorá pra-mení zo žitia živej viery, preto zanechajte hriech, ktorý ničí vaše životy a rozhodnite sa kráčať cestou čistého srdca. Modlite sa denne svätý ruženec a v jednote sŕdc prosme Ducha …
More
(15. augusta 2015, Dechtice, vrch Svätodušnica)

Moje milované deti!
Objímam celý svet svojim materinským Srdcom, aby som ho naplnila láskou a nežnosťou, veľmi vás ľúbim a želám si, aby ste zakúsili radosť, ktorá pra-mení zo žitia živej viery, preto zanechajte hriech, ktorý ničí vaše životy a rozhodnite sa kráčať cestou čistého srdca. Modlite sa denne svätý ruženec a v jednote sŕdc prosme Ducha Svätého, aby zostúpil a prežiaril každé srdce svojim svetlom, potom dokážete vyznať Ježiš je môj Pán. Moje deti, otvorte svoje srdcia svetu lásky Ducha Svätého, aby Ježiš môj Syn bol vami milovaný. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.


www.magnificat.sk/kralovna-pomoci…
Peter(skala)
Prostredníctvom Mirjany Dragičevičovej – Soldovej, Medžugorie, 2. Augusta 2015

„Drahé deti, ja, ako Matka, ktorá miluje svoje deti, vidím, aká ťažká je doba, v ktorej žijete. Vidím vaše utrpenie, ale potrebujete vedieť, že nie ste sami.
Môj Syn je s vami. On je všade. Je neviditeľný, ale vy Ho môžete vidieť, ak Ho žijete. On je svetlo, ktoré osvetľuje vašu dušu a dáva vám pokoj. On je Cirkev, …
More
Prostredníctvom Mirjany Dragičevičovej – Soldovej, Medžugorie, 2. Augusta 2015

„Drahé deti, ja, ako Matka, ktorá miluje svoje deti, vidím, aká ťažká je doba, v ktorej žijete. Vidím vaše utrpenie, ale potrebujete vedieť, že nie ste sami.
Môj Syn je s vami. On je všade. Je neviditeľný, ale vy Ho môžete vidieť, ak Ho žijete. On je svetlo, ktoré osvetľuje vašu dušu a dáva vám pokoj. On je Cirkev, ktorú potrebujete milovať a modliť sa a bojovať za ňu – ale nielen slovami, namiesto toho skutkami lásky.
Moje deti, umožnite každému, aby spoznal môjho Syna, umožnite, aby bol milovaný, pretože pravda je v mojom Synovi zrodeného z Boha. Nestrácajte čas prílišným uvažovaním; vzdialite sa tak od pravdy. S jednoduchým srdcom prijmite Jeho slovo a žite ho. Ak budete žiť Jeho slovo, budete sa modliť. Ak budete žiť Jeho slovo, budete milovať milosrdnou láskou; budete milovať jeden druhého. Čím viac budete milovať, tým ďalej budete od smrti. Pre tých, ktorí budú žiť slovo môjho Syna a ktorí budú milovať, smrť bude životom. Ďakujem vám. Modlite sa, aby ste boli schopní vidieť môjho Syna vo svojich pastieroch. Modlite sa, aby ste boli schopní objať Ho v nich.“


www.magnificat.sk/posolstvo-kralo…
Peter(skala)
Medjugorje 25. júla 2015

„Drahé děti!
S radostí jsem i dnes s vámi a všechny vás zvu, děti moje, modlete se, modlete se, modlete se, abyste pochopili lásku, kterou mám k vám. Má láska je silnější než zlo, děti moje, proto přibližte se k Bohu, abyste pocítili moji radost v Bohu. Bez Boha, děti moje, nemáte budoucnost, nemáte naději ani spasení. Proto zanechte zlo a volte dobro. Já jsem s vámi a …More
Medjugorje 25. júla 2015

„Drahé děti!
S radostí jsem i dnes s vámi a všechny vás zvu, děti moje, modlete se, modlete se, modlete se, abyste pochopili lásku, kterou mám k vám. Má láska je silnější než zlo, děti moje, proto přibližte se k Bohu, abyste pocítili moji radost v Bohu. Bez Boha, děti moje, nemáte budoucnost, nemáte naději ani spasení. Proto zanechte zlo a volte dobro. Já jsem s vámi a s vámi se přimlouvám u Boha za všechny vaše potřeby.
Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu!“


www.magnificat.sk/kralovna-pokoja…
Peter(skala)
15.06.2015 - prostredníctvom Martina Dechtice

Moje milované deti!
Som vašou starostlivou Matkou, ktorá vás ponára do svetla materinskej nežnosti najmä vtedy, keď máte pokušenia zísť z cesty lásky. Zostaňte verné tejto ceste a tým potešíte moje srdce. Pomocou modlitby lásky dovoľte Bohu, aby prežaroval vaše srdcia svojim svetlom a menil ich svojou prítomnosťou. Srdcia plné Božej prítomnosti …More
15.06.2015 - prostredníctvom Martina Dechtice

Moje milované deti!
Som vašou starostlivou Matkou, ktorá vás ponára do svetla materinskej nežnosti najmä vtedy, keď máte pokušenia zísť z cesty lásky. Zostaňte verné tejto ceste a tým potešíte moje srdce. Pomocou modlitby lásky dovoľte Bohu, aby prežaroval vaše srdcia svojim svetlom a menil ich svojou prítomnosťou. Srdcia plné Božej prítomnosti žiaria Božím svetlom a ako deti svetla už nebudete viac brať do úst hriešne slová, ale z plnosti sŕdc dokážete hovoriť o Božej láske a dobrote. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.
Peter(skala)
VÝROČNÉ ZJAVENIE VIZIONÁRKE IVANKE IVANKOVIČOVEJ-ELEZOVEJ, 25. JÚNA 2015

medjugorje.sk/…/458-vron-zjaven…
Peter(skala)
15.04.2015 - prostredníctvom Martina (Dechtice-SR)

Moje milované deti!
Objímam vás láskou, ktorá rozradostnila moje srdce vo veľkonočné ráno. Želám si, aby každý z vás z hĺbky srdca vyznal: „Ježiš je môj Pán, On je môj Milovaný.“ Modlím sa za vás a vyprosujem vám dar živej viery, v ktorej dokážete bez strachu ohlasovať veľkonočnú radosť, že Boh je naša spása. Pozývam vás, aby ste každý deň …More
15.04.2015 - prostredníctvom Martina (Dechtice-SR)

Moje milované deti!
Objímam vás láskou, ktorá rozradostnila moje srdce vo veľkonočné ráno. Želám si, aby každý z vás z hĺbky srdca vyznal: „Ježiš je môj Pán, On je môj Milovaný.“ Modlím sa za vás a vyprosujem vám dar živej viery, v ktorej dokážete bez strachu ohlasovať veľkonočnú radosť, že Boh je naša spása. Pozývam vás, aby ste každý deň vykročili na cestu svätosti. Nechajte sa preniknúť duchom Ježišovej lásky, ktorá prijíma utrpenie, aby ho premenila na veľkonočné víťazstvo. Po ceste svätosti sa nedá kráčať s uzatvoreným srdcom, moje deti. Preto otvorte svoje srdcia láske a nežne milujte svojich blížnych, pretože náš Pán je v každom z nich. Modlitbou lásky zúrodňujte svoje srdcia a tak budú viac a viac podobnejšie Ježišovmu a môjmu srdcu. Žehnám vás materinským požehnaním a ponáram do lásky Ježišovho a môjho srdca.
Peter(skala)
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2. apríl 2015, cez vizionárku Mirjanu Dragičevičovú-Soldovú

„Drahé deti, vybrala som vás, apoštoli moji, pretože vy všetci v sebe nosíte niečo pekné. Môžete mi pomôcť, aby láska, pre ktorú môj Syn zomrel a potom vstal z mŕtvych, znovu zvíťazila. Preto vás pozývam, apoštoli moji, pokúste sa v každom Božom stvorení, vo všetkých mojich deťoch, vidieť niečo …More
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2. apríl 2015, cez vizionárku Mirjanu Dragičevičovú-Soldovú

„Drahé deti, vybrala som vás, apoštoli moji, pretože vy všetci v sebe nosíte niečo pekné. Môžete mi pomôcť, aby láska, pre ktorú môj Syn zomrel a potom vstal z mŕtvych, znovu zvíťazila. Preto vás pozývam, apoštoli moji, pokúste sa v každom Božom stvorení, vo všetkých mojich deťoch, vidieť niečo dobré a snažte sa im rozumieť. Deti moje, všetci ste bratia a sestry skrze toho istého Ducha Svätého. Naplnení láskou k môjmu Synovi, môžete o tom, čo viete rozprávať všetkým, ktorí ešte túto lásku nespoznali. Vy ste spoznali lásku môjho Syna, pochopili ste jeho Zmŕtvychvstanie, s radosťou upriamujete oči na neho. Mojou materinskou túžbou je, aby všetky moje deti boli zjednotené v láske k Ježišovi. Preto vás pozývam, apoštoli moji, aby ste s radosťou žili Eucharistiu, pretože v Eucharistii sa vám môj Syn vždy a znova daruje a svojím príkladom ukazuje lásku a obetu k blížnemu. Ďakujem vám.“

svetlomariino.com/…/posolstvo-panny…
Peter(skala)
„Drahé deti! Aj dnes mi Najvyšší dovoľuje, aby som bola s vami a viedla vás na ceste obrátenia. Mnohé srdcia sa zatvorili milosti a stali sa hluché na moje pozvanie. Vy, deti moje, modlite sa a bojujte proti pokušeniam a všetkým zlým plánom, ktoré vám diabol ponúka cez modernizmus. Buďte silní v modlitbe a s krížom v rukách sa modlite, aby vás zlo nevyužilo a nezvíťazilo vo vás. Som s vami a …More
„Drahé deti! Aj dnes mi Najvyšší dovoľuje, aby som bola s vami a viedla vás na ceste obrátenia. Mnohé srdcia sa zatvorili milosti a stali sa hluché na moje pozvanie. Vy, deti moje, modlite sa a bojujte proti pokušeniam a všetkým zlým plánom, ktoré vám diabol ponúka cez modernizmus. Buďte silní v modlitbe a s krížom v rukách sa modlite, aby vás zlo nevyužilo a nezvíťazilo vo vás. Som s vami a modlím sa za vás. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“
svetlomariino.com/…/posolstvo-panny…
Peter(skala)
Prostredníctvom Mirjany Dragičevičovej – Soldovej, ktorá okrem 2. dňa v každom mesiaci dostáva aj posolstvo na svoje narodeniny, a to 18. marca. Medžugorie, 18. marca 2015

„Drahé deti! Celým srdcom Vás žiadam, prosím vás deti: očistite svoje srdcia od hriechu a pozdvihnite ich k Bohu a večnému životu.
Prosím vás: bdejte a buďte otvorení pre pravdu.
Nedovoľte ničomu, čo je z tohoto sveta, aby …
More
Prostredníctvom Mirjany Dragičevičovej – Soldovej, ktorá okrem 2. dňa v každom mesiaci dostáva aj posolstvo na svoje narodeniny, a to 18. marca. Medžugorie, 18. marca 2015

„Drahé deti! Celým srdcom Vás žiadam, prosím vás deti: očistite svoje srdcia od hriechu a pozdvihnite ich k Bohu a večnému životu.
Prosím vás: bdejte a buďte otvorení pre pravdu.
Nedovoľte ničomu, čo je z tohoto sveta, aby vás oddelilo od pravdivého rozlišovania uspokojenia v spoločenstve s mojím Synom.
Vediem vás po ceste pravej múdrosti, pretože len s pravou múdrosťou môžete prísť k poznaniu pravého pokoja a pravého dobra.
Nemárnite čas pýtaním si znamení od Nebeského Otca, pretože vám už svoje najväčšie znamenie dal, môjho Syna.
A preto, moje deti, modlite sa, aby vás Duch Svätý viedol k pravde, mohol vám pomôcť poznať ju, a skrze to poznanie pravdy budete môcť byť jedno s Nebeským Otcom a s mojím Synom.
Toto je poznanie, ktoré vám dáva šťastie na zemi a otvára dvere do večného života a nikdy nekončiacej lásky. Ďakujem vám.“


www.magnificat.sk/aktualne-posols…
Peter(skala)
Prostredníctvom Martina Gavendu, Dechtice, 15. marca 2015

„Moje milované deti!
Spolu so mnou sa v tichu lásky zahľaďte na môjho ukrižovaného Syna. Dovoľte, aby Jeho láska zapálila vaše srdcia. Takto uzdravené budete môcť vykročiť každý deň na cestu lásky, prežívajúc to, že blížny, ktorého stretnete, je Otcov dar pre vás. Ako vaša milujúca Matka vám chcem pomáhať kráčať touto cestou verne …
More
Prostredníctvom Martina Gavendu, Dechtice, 15. marca 2015

„Moje milované deti!
Spolu so mnou sa v tichu lásky zahľaďte na môjho ukrižovaného Syna. Dovoľte, aby Jeho láska zapálila vaše srdcia. Takto uzdravené budete môcť vykročiť každý deň na cestu lásky, prežívajúc to, že blížny, ktorého stretnete, je Otcov dar pre vás. Ako vaša milujúca Matka vám chcem pomáhať kráčať touto cestou verne nasledujúc Ježiša.
Modlitbou lásky neprestajne roznecujte tento oheň, ktorý aj najťažšie utrpenie dokáže premeniť na radostné víťazstvo. Modlím sa za vás, aby ste boli deti živej viery, ktoré vedia komu uverili a kam kráčajú. Pravá láska môže horieť iba v čistom srdci. Preto dovoľte môjmu Synovi zmyť z vás všetok hriech, nech môže vo vás zažiariť svetlo lásky veľkonočného rána. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.“


www.magnificat.sk/aktualne-posols…
Peter(skala)
www.apelosurgentes.com.br/english/mensagens_ing.php

4.108 – Message of Our Lady, delivered in Rio de Janeiro, delivered on March 3, 2015 transmitted in 03/03/2015

Dear children, you belong to the Lord and He is the only One you should follow and serve. Do not lose hope. Trust in Jesus. You still have ahead of you long years of difficult trials, but do not despair. Stay with the Lord and you …More
www.apelosurgentes.com.br/english/mensagens_ing.php

4.108 – Message of Our Lady, delivered in Rio de Janeiro, delivered on March 3, 2015 transmitted in 03/03/2015

Dear children, you belong to the Lord and He is the only One you should follow and serve. Do not lose hope. Trust in Jesus. You still have ahead of you long years of difficult trials, but do not despair. Stay with the Lord and you will be victorious. I am your Mother and I came from Heaven to call you to conversion. Open your hearts and be docile to my call. You are not alone. Even when you stray, the Lord is seeking you. You are precious to the Lord. Bend your knees in prayer. I know each one of you by name and I will plead with my Jesus for you. Whenever you feel the weight of the cross, seek strength in prayer and in the Eucharist. Nothing is lost. Courage. There will be no defeat for the Lord’s chosen ones. Be joyful, for your names are already written in Heaven. Go forward without fear. This is the message which I bring you today in the name of the Most Holy Trinity. Thank you for allowing me to bring you together here once again. I give you my blessing in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Peace be with you.

4.107 – Message of Our Lady, delivered on February 28, 2015 transmitted in 28/02/2015

Dear children, courage. You are not alone. I am with you. Do not be afraid. Have trust, faith and hope. God is in control of everything. Give me your hands, for I desire to lead you to my Son Jesus. I came from Heaven to bless you and to tell you that you are important for the fulfillment of my plans. You are in the world, but you are the Lord’s. Open your hearts and let the grace of the Lord enter into your hearts. I ask you to keep alight the flame of your faith. Humanity is ill and needs healing. Return to Jesus. He awaits you with a Father’s immense love. Your victory is in the hands of the Lord. Hope in Him with complete trust. Joyful days are coming for you. Stay with the Lord. Only in Him is your true liberty and salvation. Humanity lost peace, but the victory of God with the Definitive Triumph of my Sacred Heart will transform hearts and everyone will live in joy. There will be no more suffering for you. Go forward without fear. This is the message which I bring you today in the name of the Most Holy Trinity. Thank you for allowing me to bring you together here once again, I give you my blessing in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Amen. Peace be with you.

4106 – Message of Our Lady, delivered in Goiânia, delivered on February 24, 2015 transmitted in 24/02/2015

Dear children, I love you as you are. Give the best of yourselves to the mission which the Lord has entrusted to you. Do not be afraid. I am at your side, though you do not see me. I ask you to do good to everyone. Love. Love is stronger than death and more powerful than sin. Do not hold back. Do not allow your free will to separate you from my Son Jesus. You are beloved by the Father, in the Son, through the Holy Spirit. Flee from sin. If you should happen to fall, call upon Jesus. He is your Great Friend, and He will never abandon you. Whenever you feel the weight of the cross, seek strength in the words of my Jesus and in the Eucharist. Bend your knees in prayer. Only through the power of prayer can you achieve peace. You live in a time of great tribulation. Do not stray from my Son Jesus. Love the truth and defend it. When everything seems lost, a miracle of God will occur. He will dry your tears and there will be no more suffering for His chosen ones. Go forward with joy. This is the message which I bring you today in the name of the Most Holy Trinity. Thank you for allowing me to bring you together here once again. I give you my blessing in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Amen. Peace be with you.

4.105 – Message of Our Lady, delivered in Campinorte/GO, delivered on February 23, 2015 transmitted in 23/02/2015

Dear children, do now allow the flame of faith within you to be extinguished. Take care of your spiritual life and in every way be like Jesus. You are important for the fulfillment of my plans. Open your hearts and accept the will of God for your lives. Do not live separated from the grace of the Lord. You live in a time of great spiritual confusion. Bend your knees in prayer and everything will end well for you. I know your needs, and I will plead with my Jesus for you. Take courage and assume your true role as Christians. Humanity is at the edge of a great abysm but you can change this situation. Return to the Lord. He loves you immensely and awaits you with open arms. Give me your hands. I came from Heaven to lead you to the One who is your Way, Truth and Life. Courage. Nothing is lost. Days of grace are coming for the just. Do not be discouraged. The Victory of God will occur and you will see the transformation of the Earth. Go forward without fear. This is the message which I bring you today in the name of the Most Holy Trinity. Thank you for allowing me to bring you together here once again. I give you my blessing in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Amen. Peace be with you.

4.104 – Message of Our Lady. delivered on February 21, 2015 transmitted in 21/02/2015

Dear children, I ask you to be faithful to Jesus. Do not stray from the truth. Listen to the voice of God and be docile to His inspiration. I came from Heaven to lead you to the safe harbor of faith. Have courage, trust and hope. Tomorrow will be better for men and women of faith. Dedicate part of your time to prayer. Humanity has become spiritually blind because men have strayed from the Creator. Turn about. Your God loves you and awaits you. Do not live in sin. Now is the time of grace. When everything seems lost, humanity will be transformed through the Definitive Triumph of my Immaculate Heart. Go forward without fear. This is the message which I bring you today in the name of the Most Holy Trinity. Thank you for allowing me to bring you together here once again. I give you my blessing in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Amen. Peace be with you.

4.103 – Message of Our Lady, delivered on February 19, 2015 transmitted in 19/02/2015

Dear children, my Jesus awaits your yes to His call. Show everyone through your example and words that you belong to the Lord. Do not allow the glitter of mundane things to separate you from the path of Salvation. Be men and women of constant prayer. You who have an abundance, extend your hands to the poor and forgotten. Look out for the weak, especially those who have lost their rights and have been pushed aside. Men become spiritually blind when they allow themselves to be enslaved by material things. Always remember: on Judgment Day, the Lord will settle accounts. Open your hearts to the Love of the Lord. Love always and let the Light of God shine in your life. Do not be a slave of the devil. The day is coming when the Just Judge will call you, and only your good works will open Heaven to you. Convert at once. The Lord is calling you. Do not hold back. What you have to do, do not put off until tomorrow. You still have long years of difficult trials and suffering. Pray. The victory of God will come to the just. Go forward with joy. This is the message which I bring you today in the name of the Most Holy Trinity. Thank you for allowing me to bring you together here once again. I give you my blessing in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Amen. Peace be with you.

4.102 – Message of Our Lady, delivered on February 17, 2015 transmitted in 17/02/2015

Dear children, I invite you today to silence and prayer. In the silence you can hear the Lord; in prayer you will find the strength you need for your spiritual journey. I ask you to separate yourselves from everything that separates you from my Son Jesus. Be alert; through renouncing small things, you may open in your hearts a greater space to listen to the Gospel and to my appeals and to live them. Give me your hands and I will lead you to the One who is your One and True Savior. Do not remain stationary in sin. Now is the opportune time for you to convert. Take on your true role as Christians and testify everywhere that you belong to the Lord. You are in the world, but the things of the world are not for you. I came from Heaven to show you the way of true liberty and salvation. Courage. Do not be discouraged. You are moving toward a future of tribulation, but put your faith and hope in the Lord. After the Cross, victory will come. Go forward without fear. This is the message which I bring you today in the name of the Most Holy Trinity. Thank you for allowing me to bring you together here once again. I give you my blessing in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Amen. Peace be with you.

4.101 – Message of Our Lady, delivered on February 14, 2015 transmitted in 14/02/2015

Dear children, stay with Jesus. Carry your cross in hope of the final victory. My Lord will not abandon you. At this time, bend your knees in prayer. Repent and live turned toward Paradise, for which alone you were created. This Lent, use the weapons of victory which I have given you: Confession, the Eucharist, the Holy Scripture, the Holy Rosary, Consecration to my Immaculate Heart, and faithfulness to the true Magisterium of the Church. I desire your conversion, but do not stand about with your arms crossed. God is in a hurry. You are moving toward a sorrowful future. There will be a great persecution of the people of God and the faithful will weep and wail. Whatever happens, do not hold back. Whoever is with Jesus will never experience the weight of defeat. Courage. I am your Sorrowful Mother and I am at your side. This is the message which I bring you today in the name of the Most Holy Trinity. Thank you for allowing me to bring you together here once again. I give you my blessing in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Amen. Peace be with you.

4.100 – Message of Our Lady. delivered in São Luis/MA, delivered on February 10, 2015 transmitted in 10/02/2015

Dear children, open your hearts to the Lord and discover the great treasure that is within you. I know each one of you by name and I came from Heaven to show you the way to conversion. Do not hold back. My Jesus needs your sincere and courageous yes. Take care of your spiritual life and live separated from things of the world. You belong to the Lord and He is the only One you should follow and serve. Humanity has become spiritually poor because men have strayed from the truth. Return to the Lord. Say no to sin and let yourselves be led by the One who is your All. You are prone to commit sin and many times, without thinking, you put yourselves on the side opposed to God. Be careful. Bend your knees in prayer. Only through prayer can you understand the plans God has for you. Do not be afraid. The day of your liberation is near. The Victory of God will occur with the definitive Triumph of my Immaculate Heart. The Lord will wipe away your tears, and the just will live in joy. Go forward. This is the message which I bring you today in the name of the Most Holy Trinity. Thank you for allowing me to bring you together here once again. I give you my blessing in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Amen. Peace be with you.

4.099 – Message of Our Lady, delivered in São Luiz/MA, delivered on February 9, 2015 transmitted in 09/02/2015

Dear children, I am your Mother and I came from Heaven to call you to conversion. Do not allow the flame of faith to be extinguished within you. Trust completely in the Power of God and put your hope in Him with complete trust. Seek strength in prayer and in the words of my Son Jesus. Do not stray from the path I have shown you. Humanity is ill and needs healing. Separate yourselves from sin and serve the Lord. He expects much from you. Open your hearts to the Lord. Listen to what He wants to tell you. Do not lose hope. Tomorrow will be better for men and women of faith. You still have ahead of you long years of difficult trials, but the Lord will not abandon you. Days of joy for you are coming. The Lord is in control of everything. Have hope without limits. Go forward without fear. This is the message which I bring you today in the name of the Most Holy Trinity. Thank you for allowing me to bring you together here once again. I give you my blessing in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Amen. Peace be with you.

4.098 – Message of Our Lady, delivered on February 7, 2015 transmitted in 07/02/2015

Dear children, be honest in your actions. God is a Just Judge and will reward each one according to his works. Do not be enslaved by evil. You are the Lord’s and the things of the world are not for you. Flee from sin and serve the Lord with joy. If you should happen to fall, call upon Jesus. He is your Lord and Friend. Seek Him always and you will be happy now here on Earth and later with me in Heaven. Be filled with hope. My Jesus is at your side. When everything seems lost, the Victory of God will occur. Separate yourselves from everything that separates you from the Lord. Your noble mission is to follow and serve the One who is your Way, Truth and Life. Bend your knees in prayer. Difficult days will come for you, but do not hold back. Many will be tempted to turn away, but stick with Jesus. Courage. This is the message which I bring you today in the name of the Most Holy Trinity. Thank you for allowing me to bring you together here once again. I give you my blessing in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Amen. Peace be with you.

4.097 – Message of Our Lady, delivered on February 5, 2015 transmitted in 05/02/2015

Dear children, remain firm upon the path which I have shown you. Do not stray from Jesus. Love the truth and defend it. The devil will launch new ideas, and many will embrace them as truth. Be alert. Listen to what the true magisterium of the Church teaches. The truth of my Jesus is in the Gospels. Fight against all evil seeds sown to confuse you and separate you from the truth. I suffer because of what is coming for you. Bend your knees in prayer. I am your Sorrowful Mother and I suffer because of what is coming for you. Seek strength in the words of my Jesus and in the Eucharist. Whoever walks with the Lord will never experience the weight of defeat. Go forward without fear. This is the message which I bring you today in the name of the Most Holy Trinity. Thank you for allowing me to bring you together here once again. I give you my blessing in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Amen. Peace be with you.
Peter(skala)
Aktualne posolstvá z Itapirangy-Brazilia
itapiranga0205.blogspot.sk/…/mensagem-de-nos…

Pokoj, moje milované deti, pokoj Ježiša vám všetkým!
Moje deti, prišla som ako jeho matka vas pozvať ešte k modlitbe a obráteniu. Zastavte sa chvíľu viac nad nebeským kráľovstvom, pretože človek nežije len samotným chlebom.

...

Moje deti, dni budú čoraz ťažšie a uvidíte mnoho odvrátenia sa od pravej viery.…More
Aktualne posolstvá z Itapirangy-Brazilia
itapiranga0205.blogspot.sk/…/mensagem-de-nos…

Pokoj, moje milované deti, pokoj Ježiša vám všetkým!
Moje deti, prišla som ako jeho matka vas pozvať ešte k modlitbe a obráteniu. Zastavte sa chvíľu viac nad nebeským kráľovstvom, pretože človek nežije len samotným chlebom.

...

Moje deti, dni budú čoraz ťažšie a uvidíte mnoho odvrátenia sa od pravej viery. Cirkev prejde zásadným krížom a mnohí veriaci budu trpieť za to, čo príde. Prihováram sa za dobro Cirkvi a pre dobro sveta.
Diabol chce vojny a konflikty, a mnohé krajiny sú skorumpované, pretože ich vládcovia sú zvedení mocou a bohatstvom. Národ sa obráti proti inemu divoko až do krvi a smrti; bude sa šíriť v mnohých iných častiach sveta. Kňazi, služobníci môjho Syna budú prenasledovaní .... Modlite sa, pokrčte kolená na zem a proste Božie milosrdenstvo pre svet, abyí mier panoval v srdciach, ....
Môžete pomôcť vašej nebeskej Matke denne sa modliť ruženec na moje úmysly. Mnohí neveria, že som sa sama prihovorila v Itapiranga a naďalej hovorím, ale poviem vám, že keby to nebolo v Itapirange a nežiadala o modlitbu a premenu dnes Amazonku by bola prevrátená, pretože veľké zlo by zničilo mnoho rodín, ale tieto zlé veci boli ďaleko od vas, lebo Boh mal s vami zľutovanie.
Nehrešte viac, zmente svoj život. Buďte dobrí, inak trpia prírodných katastrof, ktoré prichádzajú a násilia zo zlých ľudí, ktorí všetci chcú vlastniť.

Nebuďte hluchí k mojej prosbe: konám a prihováram sa stále ... je ešte čas, aby ste zmenili veľa vecí!.
Vráťte sa do svojich domovov s Božím pokojom. Žehnam vám všetkým: v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen!
Peter(skala)
Aktuálne Posolstvo, Medžugorie, 2. marec 2015 - Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja Mirjane

"Drahé deti! Vy ste moja sila. Vy, apoštoli moji, ktorí svojou láskou, pokorou a tichosťou modlitby pôsobíte, aby sa spoznal môj Syn. Žijete vo mne. Nosíte ma vo svojom srdci. Viete, že máte matku, ktorá vás miluje a ktorá prišla, aby priniesla lásku. Vidím vás v nebeskom Otcovi, vaše myšlienky, vaše …More
Aktuálne Posolstvo, Medžugorie, 2. marec 2015 - Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja Mirjane

"Drahé deti! Vy ste moja sila. Vy, apoštoli moji, ktorí svojou láskou, pokorou a tichosťou modlitby pôsobíte, aby sa spoznal môj Syn. Žijete vo mne. Nosíte ma vo svojom srdci. Viete, že máte matku, ktorá vás miluje a ktorá prišla, aby priniesla lásku. Vidím vás v nebeskom Otcovi, vaše myšlienky, vaše bolesti, utrpenia a obetujem ich svojmu Synovi. Nebojte sa, nestrácajte nádej, pretože môj Syn počúva svoju matku. Od kedy sa narodil, miluje a ja si želám, aby túto lásku spoznali všetky moje deti. Aby sa k nemu vrátili všetci tí, ktorí ho kvôli svojej bolesti a neporozumeniam opustili a aby ho spoznali všetci tí, ktorí ho nikdy nepoznali. Preto ste tu vy, apoštoli moji, a ja ako matka som s vami. Modlite sa za pevnosť viery, pretože z pevnej viery vychádza láska a milosrdenstvo. Skrze lásku a milosrdenstvo pomôžete všetkým, ktorí si neuvedomujú, že si vyberajú tmu namiesto svetla. Modlite sa za svojich pastierov, pretože oni sú silou Cirkvi, ktorú vám zanechal môj Syn. Oni sú pastiermi duší skrze môjho Syna. Ďakujem vám. "

www.medjugorje.ws/sk/messages/
Peter(skala)
“Mier je v ohrození, modlite sa za mier,” bolo povedané vizionárovi Ivanovi Dragičevičovi ako súčasť posolstva 20. februára 2015, ktoré mu Panna Mária odovzdala počas zjavenie v Medžugorí v tento večer: “Drahé deti! Dnes vás pozývam modliť sa za mier, mier je v ohrození, modlite sa viac, modlite sa srdcom. Matka sa modlí s vami a ja sa prihováram pred mojím Synom za všetkých vás. Ďakujem Vám, …More
“Mier je v ohrození, modlite sa za mier,” bolo povedané vizionárovi Ivanovi Dragičevičovi ako súčasť posolstva 20. februára 2015, ktoré mu Panna Mária odovzdala počas zjavenie v Medžugorí v tento večer: “Drahé deti! Dnes vás pozývam modliť sa za mier, mier je v ohrození, modlite sa viac, modlite sa srdcom. Matka sa modlí s vami a ja sa prihováram pred mojím Synom za všetkých vás. Ďakujem Vám, drahé deti, pretože aj dnes ste odpovedali na moje pozvanie.”

www.magnificat.sk/kralovna-pokoja…
Peter(skala)
Aktuálne Posolstvo, Medžugorie, 25. február 2015

"Drahé deti! V tomto milostivom čase vás všetkých pozývam: viac sa modlite a menej rozprávajte. V modlitbe hľadajte Božiu vôľu a žite ju podľa prikázaní, ku ktorým vás Boh pozýva. Som s vami a modlím sa vami. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "
Peter(skala)
15.02.2015 - Panna Mária prostredníctvom Martina (Dechtice)
Moje deti!
Veľmi vás milujem. Láskou svojho materinského srdca vás chcem zapáliť vierou a nádejou, že aj napriek ťažkostiam a zlyhaniam vaša budúcnosť je v Božích rukách a ako vaša matka som s vami, aby som vám pomáhala uskutočniť Boží zámer v živote každého z vás. Tak veľmi potrebujete uzdravujúci dotyk Ducha Svätého. Už ste pochopili …
More
15.02.2015 - Panna Mária prostredníctvom Martina (Dechtice)
Moje deti!
Veľmi vás milujem. Láskou svojho materinského srdca vás chcem zapáliť vierou a nádejou, že aj napriek ťažkostiam a zlyhaniam vaša budúcnosť je v Božích rukách a ako vaša matka som s vami, aby som vám pomáhala uskutočniť Boží zámer v živote každého z vás. Tak veľmi potrebujete uzdravujúci dotyk Ducha Svätého. Už ste pochopili deti, že nie z vlastných síl, ale iba v láske, svetle a sile Ducha Svätého dokážete svedčiť o Ježišovi, svojom Spasiteľovi?! Modlitbou ho neprestajne pozývajte do svojho života, dajte sa ním viesť a zakúsite, aký je nádherný život v Duchu Svätom. Zverte mu svoj život a On vás zapáli ohňom živej viery. Modlitbou a pôstom očistite svoje srdcia od všetkého, čo mu prekáža naplno vo vás pôsobiť. Ako je prebúdzajúca sa jarná krajina naplnená ľúbeznou vôňou kvetov, želám si, aby ste sa aj vy prebudili z duchovnej vlažnosti a šírili vôkol seba vôňu Ducha Svätého. Iba v ňom dokážete prinášať Ježišovo posolstvo celému svetu. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.
Peter(skala)
Aktuálne Posolstvo, Medžugorie, 25. január 2015

"Drahé deti! Aj dnes vás pozývam – žite svoje povolanie v modlitbe. Dnes chce satan, ako nikdy predtým, udusiť svojím nákazlivým vetrom nenávisti a nepokoja človeka a jeho dušu. V mnohých srdciach niet radosti, lebo niet Boha, ani modlitby. Nenávisť a vojna rastú zo dňa na deň. Deti moje, pozývam vás, začnite nanovo s nadšením cestu svätosti a …More
Aktuálne Posolstvo, Medžugorie, 25. január 2015

"Drahé deti! Aj dnes vás pozývam – žite svoje povolanie v modlitbe. Dnes chce satan, ako nikdy predtým, udusiť svojím nákazlivým vetrom nenávisti a nepokoja človeka a jeho dušu. V mnohých srdciach niet radosti, lebo niet Boha, ani modlitby. Nenávisť a vojna rastú zo dňa na deň. Deti moje, pozývam vás, začnite nanovo s nadšením cestu svätosti a lásky, lebo kvôli tomu som prišla medzi vás. Buďme spoločne láskou a odpustením pre všetkých tých, ktorí vedia a chcú milovať iba ľudskou láskou a nie tou nesmiernou Božou láskou, ku ktorej vás pozýva Boh. Deti moje, nech je vždy vo vašich srdciach nádej na lepší zajtrajšok. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "
Peter(skala)
15.01.2015 - prostredníctvom Martina (Dechtice)

Moje milované deti!
Z hĺbky svojho materinského srdca si želám, aby ste sa viac modlili k Duchu Svätému. Otvorte mu svoje srdcia, aby vás zapálil svojim ohňom, ktorý roznieti vo vašich rodinách a farnostiach spoločnú modlitbu. Pozvite ho a On vás prežiari svojou prítomnosťou, ktorá vás posilní v kráčaní po ceste svätého života. Ako vaša milujúca …More
15.01.2015 - prostredníctvom Martina (Dechtice)

Moje milované deti!
Z hĺbky svojho materinského srdca si želám, aby ste sa viac modlili k Duchu Svätému. Otvorte mu svoje srdcia, aby vás zapálil svojim ohňom, ktorý roznieti vo vašich rodinách a farnostiach spoločnú modlitbu. Pozvite ho a On vás prežiari svojou prítomnosťou, ktorá vás posilní v kráčaní po ceste svätého života. Ako vaša milujúca matka, matka modlitby, sa budem modliť s vami. Duch Svätý vás uzdraví a očistí od všetkého, čo nie je čisté a sväté. Posilní vás konať dobro z hĺbky srdca. V ňom budete mať silu žehnať a modliť sa za tých, čo vám spôsobujú príkoria. V Jeho láske dokážete nielen odpustiť, ale sa aj zmieriť so svojimi nepriateľmi a opäť žiť v priateľstve a láske ako deti jedného Otca, ktorý je na Nebesiach. Deti, vykročte na novú cestu, cestu radosti v Duchu Svätom. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.
Peter(skala)
23.1.2015 / Posolstvo Panny Marie - Itapiranga (Brazilia)
itapiranga0205.blogspot.sk/…/mensagem-de-nos…
Peter(skala)
17.1.2015 / Posolstvo Panny Marie - Itapiranga (Brazilia)
itapiranga0205.blogspot.sk/…/mensagem-da-san…
Peter(skala)
15.1.2015 / Posolstvo Panny Marie - Itapiranga (Brazilia)
itapiranga0205.blogspot.sk/…/mensagem-de-nos…
Peter(skala)
Posolstvo Ježiša Krista z Brazílie- Itapiranga

3.1.2015

itapiranga0205.blogspot.sk/…/mensagem-de-jes…
Peter(skala)
Prostredníctvom Mirjany Dragičevičovej – Soldovej, Medžugorie, 2. Januára 2015

“Drahé deti! Som tu medzi vami ako Matka, ktorá vám chce pomôcť, aby ste spoznali pravdu. Kým som žila váš život na zemi, mala som poznanie pravdy, a tým samotným poznaním kúsok raja na zemi. Preto vám, svojím deťom, želám to isté. Nebeský Otec chce čisté srdcia naplnené poznaním pravdy. Chce, aby ste milovali …More
Prostredníctvom Mirjany Dragičevičovej – Soldovej, Medžugorie, 2. Januára 2015

“Drahé deti! Som tu medzi vami ako Matka, ktorá vám chce pomôcť, aby ste spoznali pravdu. Kým som žila váš život na zemi, mala som poznanie pravdy, a tým samotným poznaním kúsok raja na zemi. Preto vám, svojím deťom, želám to isté. Nebeský Otec chce čisté srdcia naplnené poznaním pravdy. Chce, aby ste milovali všetkých, ktorých stretáte, pretože aj ja milujem svojho Syna vo všetkých vás. To je začiatok poznania pravdy. Ponúkajú sa vám mnohé falošné pravdy. Premôžete ich srdcom očisteným pôstom, modlitbou, pokáním a evanjeliom.
To je jediná pravda a to je pravda, ktorú vám zanechal môj Syn. Nemusíte ju veľa skúmať. Od vás sa žiada, tak ako som robila aj ja, aby ste milovali a dávali. Deti moje, ak milujete, vaše srdce bude domovom pre môjho Syna i pre mňa, a slová môjho Syna budú sprievodcami vášho života. Deti moje, poslúžim si vami, apoštolmi lásky, aby som všetkým svojím deťom pomohla spoznať pravdu. Deti moje, vždy som sa modlila za Cirkev svojho Syna, a o to isté prosím aj vás. Modlite sa, aby vaši pastieri zažiarili láskou môjho Syna. Ďakujem vám! “


www.magnificat.sk/posolstvo-kralo…
Peter(skala)
Posolstvo Panny Márie z Brazílie - Anguera

1.1,2015
4.081 – Message of Our Lady, delivered on January 1, 2015 transmitted in 01/01/2015

Dear children, I am the Queen of Peace. I ask you to keep alight the flame of your faith. Do not fear tomorrow. God is in control of everything. I know your needs and I ask you not to hold back. I am your Mother and I am always at your side. You live in a time …More
Posolstvo Panny Márie z Brazílie - Anguera

1.1,2015
4.081 – Message of Our Lady, delivered on January 1, 2015 transmitted in 01/01/2015

Dear children, I am the Queen of Peace. I ask you to keep alight the flame of your faith. Do not fear tomorrow. God is in control of everything. I know your needs and I ask you not to hold back. I am your Mother and I am always at your side. You live in a time of great tribulations. Difficult days are coming for men and women of faith. There will be great confusion within the house of God and many will have their faith shaken. Be faithful to Jesus. Put your trust and hope in Him. Men fail through weakness, but Jesus is the Good Shepherd and He loves His sheep. Those who listen to Jesus will find in Him their strength and courage. Do not be discouraged. I want to tell you that you are important for the fulfillment of my plans. Give the best of yourselves and the Lord will repay you generously. I know your needs and I will plead with my Jesus for you. This is the message which I bring you today in the name of the Most Holy Trinity. Thank you for allowing me to bring you together here once again. I give you my blessing in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Amen. Peace be with you.

www.apelosurgentes.com.br/english/mensagens_ing.php
Peter(skala)
Posolstvá Panny Márie z Brazílie - Anguera

4.080 – Message of Our Lady, delivered on December 30, 2014 transmitted in 30/12/2014

Dear children, bend your knees in prayer. I am your Sorrowful Mother and I suffer because of what is coming for you. Be alert. The great ship (the Church) will pass through a violent storm and great will be the suffering of m y poor children. Do not stray from the …More
Posolstvá Panny Márie z Brazílie - Anguera

4.080 – Message of Our Lady, delivered on December 30, 2014 transmitted in 30/12/2014

Dear children, bend your knees in prayer. I am your Sorrowful Mother and I suffer because of what is coming for you. Be alert. The great ship (the Church) will pass through a violent storm and great will be the suffering of m y poor children. Do not stray from the truth. Now the time has arrived which I have predicted in the past. As I have already said, the victory will belong to Jesus, but you will yet see horrors upon the Earth. I want to help you. Be docile. In the your most difficult moments , call upon Jesus. He is your All and only in Him is your true liberty and salvation. Courage. I will walk with you. Do not hold back. I need you for the complete fulfillment of my plans. Go forward without fear. This is the message which I bring you today in the name of the Most Holy Trinity. Thank you for allowing me to bring you together here once again. I give you my blessing in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Amen. Peace be with you.

4.079– Message of Our Lady, delivered on December 27, 2014 transmitted in 27/12/2014

Dear children, I love you. I came from Heaven to call you to conversion, for I want to see you happy now here on Earth and later with me in Heaven. Be filled with hope. Trust completely in the power of God and everything will end well for you. Do not be afraid. God is in control of everything. The victory will belong to Him and to those who remain faithful to Him. Take care of your spiritual life. You are in the world, but you are not of the world. You belong to the Lord, and He is the only One you should follow and the only One you should serve. Bend your knees in prayer. You are moving toward a sorrowful future. The wolves dressed in sheep’s clothing will be active, but the Lord is at your side. Love the truth and defend it. Whoever is with the Lord will experience great joy. Courage. Do not hold back. This is the message which I bring you today in the name of the Most Holy Trinity. Thank you for allowing me to bring you together here once again. I give you my blessing in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Amen. Peace be with you.

4.078 - Message of Our Lady, delivered on December 23, 2014 transmitted in 23/12/2014

Dear children, my Son Jesus is very near to you. Be docile to His call. Do not permit anything to separate you from my Son. I invite you to discover the treasurers of God that are within you. Be filled with hope. Tomorrow will be better. Trust completely in the infinite goodness of the Lord and show by your examples as well as your words that the things of the world are not for you. I am your Mother and I want to lead you to my Jesus. Do not hold back. Do not be overly worried about your problems. God is in control of everything. Difficult times will come because of sin, but the grace of the Lord will transform the Earth. The prodigious actions of the Lord will draw back those who have strayed. Return to Him. The Lord awaits you. This is the message which I bring you today in the name of the Most Holy Trinity. Thank you for allowing me to bring you together here once again. I give you my blessing in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Amen. Peace be with you.

4.077 – Message of Our Lady, delivered at Gloria/SE, in the Community of Our Lady of Lourdes, delivered on December 21, 2014 transmitted in 21/12/2014

Dear children, seek Jesus to be happy now here on Earth and later with me in Heaven. This is a time of grace in your lives. Do not stand about with your arms crossed. God is in a hurry. I ask you to live by my appeals and in every way try to imitate my Son Jesus. Do not permit the things of the world to separate you from my Son Jesus. Give the best of yourselves to the mission which has been entrusted to you. I am your Mother and I came from Heaven to bless you and to tell you that you are beloved by the Father, in the Son, and through the Holy Spirit. The Lord awaits you. Do not remain stationary. Bend your knees in prayer. Only through the power of prayer can you achieve peace. I know each one of you by name and I will plead with my Jesus for you. Be faithful to Jesus. You are moving toward a future of great tribulation. You will yet see horrors upon the Earth, but in the end there will occur the definitive Triumph of my Immaculate Heart. Go forward with joy. This is the message which I bring you today in the name of the Most Holy Trinity. Thank you for allowing me to bring you together here once again. I give you my blessing in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Amen. Peace be with you.

.076 – Message of Our Lady, delivered on December 20, 2014 transmitted in 20/12/2014

Dear children, give me your hands and I will lead you to Jesus. Open your hearts and accept the will of God for your lives. I came from Heaven to help you, but I need your “yes.” Do not stand about with your arms crossed. Now is the time to cling to Jesus. He wants to speak to you. Listen to His voice in the depths of your heart. He is your great friend and only in Him will you find full joy. Do not live in sin. Reconcile with God and be filled with His love. Humanity will drink of the bitter chalice of suffering, but those who are devoted to me will be protected. In the great Tribulation, the angels of the Lord will come to them and they will be led. Rejoice, for the Lord loves you. Do not be afraid. Trust completely in the Lord. I will plead with my Jesus for you. Courage. Tomorrow will be better for men and women of faith. This is the message which I bring you today in the name of the Most Holy Trinity. Thank you for allowing me to bring you together here once again. I give you my blessing in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Amen. Peace be with you.

4.075 – Message of Our Lady, delivered on December 16, 2014 transmitted in 16/12/2014

Dear children, prepare for Christmas. Love is coming to you and will transform your lives. Be docile. Open your hearts and accept the One who is coming. Purify your hearts and put your trust and hope in my Son Jesus. His presence transforms and sanctifies. Humanity will find peace whenever men open themselves to my Son Jesus. All sorrow will be transformed into joy and the just will experience the riches offered by the Lord. Open your hearts to the Light of my Son Jesus, for only thus will you experience His presence this Christmas. The Lord has prepared for you something that human eyes have never seen. Go forward with joy. This is the message which I bring you today in the name of the Most Holy Trinity. Thank you for allowing me to bring you together here once again. I give you my blessing in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Amen. Peace be with you.

4.074 – Message of Our Lady, delivered in Recife/PE, delivered on December 15, 2014 transmitted in 15/12/2014

Dear children, hurry up with your conversion. Do not stand about with your arms crossed. The Lord is in a hurry. What you have to do, do not leave until tomorrow. I am your Mother and I came from Heaven to lead you to my Son Jesus. Take care of your spiritual life. You are important for the fulfillment of my plans. Be courageous. Witness everywhere that you belong to my Son Jesus. Do not allow anything to separate you from the path of holiness. Be meek and humble of heart. In your hands, the holy rosary and the Sacred Scripture; in your hearts, the love for truth. Dense clouds will cover all the Earth. Seek the Light of the Lord. Let His grace transform you. My Jesus is at your side. Remain firm upon the path I have shown you. You still have ahead of you long years of trials, but the Lord will always be with you. The victory of the Lord will occur, and the Earth will live in peace. Suffering and sorrow for my poor children will cease. The Lord will reign forever and everyone will live in joy. Go forward. This is the message which I bring you today in the name of the Most Holy Trinity. Thank you for allowing me to bring you together here once again. I give you my blessing in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Amen. Peace be with you.

4.073 – Message of Our Lady, delivered in Surubim/PE, delivered on December 14, 2014 transmitted in 14/12/2014

Dear children, you are important for the fulfillment of my plans. Listen to me. Say your sincere and courageous “yes.” Now is the opportune time for you to convert. Do not remain stationary in sin. Repent and take on your true role as Christians. Humanity is ill and needs healing. Be docile to my Son Jesus. He is your All and only in Him is your true liberty and salvation. I am your Mother and I know what is coming for you. I ask you to keep alight the flame of faith. You belong to the Lord, and the things of the world are not for you. Pay attention. Give the best of yourselves to the mission which the Lord has entrusted to you. You live in a time of great tribulation, but do not hold back. Those of you who hear what I am saying, rejoice, for your names are already written in Heaven. Humanity will drink from the bitter chalice of suffering, but after all the pain, the Lord will dry your tears. The Earth will be transformed and peace will reign forever. Seek strength in prayer and in the Eucharist. Your victory is in the Lord. I will plead with my Jesus for you. Go forward without fear. This is the message which I bring you today in the name of the Most Holy Trinity. Thank you for allowing me to bring you together here once again. I give you my blessing in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Amen. Peace be with you.

4.072 – Message of Our Lady, delivered on December 13, 2014 transmitted in 13/12/2014

Dear children, I am your Mother and I love you. I ask you to live by my appeals, for I want to lead you to the One who is your One True Savior. Do not forget: In everything, God in first place. You are in the world, but you are not of the world. Give me your hands and I will lead you to the Light of the Lord. Show everyone, through your example and your words, that you belong solely to Christ. Open your hearts to the Love of the Lord. Only in love can you understand God’s plans for your life. Let Jesus reign in your heart of hearts. When you feel the weight of difficulties, call upon Jesus. He is very near to you even though you do not see Him. Courage; tomorrow will be better for the just. The victory of the Lord will occur and will transform the Earth. The just will see the mighty hand of God in action. Rejoice, the Lord awaits you with open arms. Go forward. This is the message which I bring you today in the name of the Most Holy Trinity. Thank you for allowing me to bring you together here once again. I give you my blessing in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Amen. Peace be with you.

4.071 – Message of Our Lady, delivered on December 9, 2014 transmitted in 09/12/2014

Dear children, be filled with the love of God. Open your hearts and let yourselves be led by His hand. I ask you to carry peace and love to everyone. Through your examples and your words, show everyone that God is truth and that He exists. I am your Mother, and I came from Heaven to lead you to my Son Jesus. Give me your hands and I will lead you to victory. You live in a time of great tribulation. You will yet see horrors upon the Earth, but those who remain faithful will be called blessed by the Father. Do not hold back. Pray. Only through the power of prayer can you understand God’s plans for your life. Go forward. This is the message which I bring you today in the name of the Most Holy Trinity. Thank you for allowing me to bring you together here once again. I give you my blessing in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Amen. Peace be with you.

4.070 – Message of Our Lady, delivered on December 8, 2014 transmitted in 08/12/2014

Dear children, I am your Mother and I came from Heaven to ask you to live separated from sin, for only thus can you grow in your spiritual life. Do not allow the devil to enslave you. You are free to belong solely to the Lord. Pay attention. Do not give in to the temptations of your time. You are in the world, but you are not of the world. Separate yourselves truly from sin. Seek the mercy of Jesus through the Sacrament of Confession. Humanity is going about spiritually blind because men have separated themselves from the Creator. Turn back at once. You are moving toward a great crisis of the faith. Many who are fervent will turn away. I suffer because of what is coming for you. Listen to me. I want to help you. Be meek and humble of heart. Whoever is walking with the Lord will never experience defeat. Courage. This is the message which I bring you today in the name of the Most Holy Trinity. Thank you for allowing me to bring you together here once again. I give you my blessing in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Amen. Peace be with you.

4.069 – Message of Our Lady, delivered on December 6, 2014 transmitted in 06/12/2014

Dear children, take care of your spiritual life and do not stray from the truth. Now is the opportune time for your conversion. Do not leave what you have to do until tomorrow. Tell everyone that God is in a hurry and that this is a time of grace. I ask you to be in every way like my Son Jesus. I need your sincere and courageous yes. Do not hold back. Know that whatever you do to further my plans will be generously rewarded by God. Do not be afraid. You are moving toward a sorrowful future, but when the tribulation is over, the victory of the Lord will come with the definitive triumph of my Immaculate Heart. Seek strength in prayer and in the Eucharist. Accept the Gospel of my Jesus and give the best of yourselves to the mission which was entrusted to you. I am your Mother and I came from Heaven to lead you to the One who is your All. Courage. At this moment, I am showering you with an extraordinary rain of graces. Go forward with joy, for your names are already written in Heaven. This is the message which I bring you today in the name of the Most Holy Trinity. Thank you for allowing me to bring you together here once again. I give you my blessing in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Amen. Peace be with you.

4.068 – Message of Our Lady, delivered on December 2, 2014 transmitted in 02/12/2014

Dear children, hurry your return to the Lord. Do not remain stuck in sin. The Lord loves you and awaits you with joy. Take care of your spiritual life. Do not be overly worried with material things. Trust in the Lord and He will take care of you. I ask you to remain upon the path I have shown you. You are moving toward a sorrowful future and only those who are faithful to the Gospel will be able to withstand the weight of the cross. Seek strength in prayer and in the Eucharist. Tomorrow will be better for my chosen ones. Be docile and listen to me. Do not be afraid. God is in control of everything. Go forward without fear. This is the message which I bring you today in the name of the Most Holy Trinity. Thank you for allowing me to bring you together here once again. I give you my blessing in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Amen. Peace be with you.

www.apelosurgentes.com.br/english/mensagens_ing.php
Peter(skala)
Peter(skala)
Kráľovná pomoci, 15. decembra 2014
“Moje milované deti!
Prichádza požehnaný čas, keď budete opäť hľadieť na novorodené dieťa v mojom náručí. Svoju materinskú ruku kladiem na srdce každého z vás, aby sa rozozvučalo tlkotom modlitby, ktorá vás pripraví na narodenie môjho Syna. Pozývam vás, aby ste sa so mnou modlili.

„Milovaný Ježišu, skrze čistý a svätý život tvojej i našej matky, vstúp do života…More
Kráľovná pomoci, 15. decembra 2014
“Moje milované deti!
Prichádza požehnaný čas, keď budete opäť hľadieť na novorodené dieťa v mojom náručí. Svoju materinskú ruku kladiem na srdce každého z vás, aby sa rozozvučalo tlkotom modlitby, ktorá vás pripraví na narodenie môjho Syna. Pozývam vás, aby ste sa so mnou modlili.

„Milovaný Ježišu, skrze čistý a svätý život tvojej i našej matky, vstúp do života každého z nás, aby zažiarilo v našich dušiach pravé betlehemské svetlo, ktoré svetu prinesie pokoj“.

Deti, Ježiš ku vám prichádza, pozvite ho nanovo do svojho života. Nech tento milostivý čas je pre vás žitím živej viery a radosti. Tak ako je On pre vás darom, nech ste aj vy darom pre iných. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.”


www.magnificat.sk/kralovna-pomoci…
Peter(skala)
Peter(skala)
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja,
2. december 2014

„Drahé deti! Zapamätajte si, lebo hovorím vám – láska zvíťazí. Viem, že mnohí z vás strácajú nádej, pretože okolo seba vidia utrpenie, bolesť, žiarlivosť, závisť... Ale ja som vaša matka. Som v Kráľovstve, ale aj tu s vami. Môj Syn ma znovu posiela, aby som vám pomohla. Preto nestrácajte nádej, ale nasledujte ma, pretože víťazstvo môjho …More
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja,
2. december 2014

„Drahé deti! Zapamätajte si, lebo hovorím vám – láska zvíťazí. Viem, že mnohí z vás strácajú nádej, pretože okolo seba vidia utrpenie, bolesť, žiarlivosť, závisť... Ale ja som vaša matka. Som v Kráľovstve, ale aj tu s vami. Môj Syn ma znovu posiela, aby som vám pomohla. Preto nestrácajte nádej, ale nasledujte ma, pretože víťazstvo môjho srdca je v mene Božom. Môj milovaný Syn myslí na vás, ako aj vždy myslel. Verte mu a žite ho. On je život sveta. Deti moje, žiť môjho Syna znamená žiť evanjelium. To nie je ľahké. Znamená to lásku, odpustenie a obetu. To očisťuje a otvára Kráľovstvo. Pomôže vám úprimná modlitba, ktorá nie je len slovami, ale modlitbou, ktorú vyslovuje srdce; a tiež pôst, pretože to je ešte viac lásky, odpustenia a obety. Preto nestrácajte nádej, ale nasledujte ma. Znovu vás prosím, aby ste sa modlili za svojich pastierov, aby neustále hľadeli na môjho Syna, ktorý bol prvým Pastierom sveta a ktorého rodinou bol celý svet. Ďakujem vám!“

www.medjugorje.sk
Peter(skala)