Clicks621
Peter(skala)

100.jubileum FATIMA LURDY - La Salette – Santiago de Compostela - Garabandal

Program:

1.deň:
skoro ráno stretnutie skupiny v Bratislave, transfer na letisko do Viedne, odlet do Lisabonu. Po prílete o 8.35 hod. zastávka v Aljustreli a návšteva rodného domu troch vizionárov - blahoslaveného Františka a Hyacinty Marto a tiež sestry Lucie. Pokračovanie do Fatimy, jedného z najvýznamnejších pútnických miest v Európe. V roku 1917 sa tu trom deťom zjavovala Panna Mária. Deti dostali posolstvo známe ako Fatimské proroctvo. Až 70 000 ľudí bolo pri poslednom zjavení 13. októbra svedkom výnimočného fenoménu na oblohe, ktorý sa nazval „tanec slnka“.. Prehliadka areálu, Kaplnka zjavení s milostivou sochou Panny Márie. Po večeri spoločná modlitba ruženca a sviečková procesia, ubytovanie.

2.deň:
po raňajkách pokračovanie náboženského programu vo Fatime, svätá omša, osobné modlitby v Bazilike pri hroboch blahoslaveného Františka a Hyacinty Marto a tiež sestry Lucie, prehliadka moderného chrámu Najsvätejšej trojice, krížová cesta, individuálny program. Po večeri spoločná modlitba ruženca a sviečková procesia, ubytovanie.

3.deň:
po raňajkách ďalší náboženský program vo Fatime. Odchod do španielskeho pútnického mesta Santiago de Compostela. Návšteva Baziliky, kde sa nachádza hrob sv. Jakuba apoštola, modlitby, osobné voľno, ubytovanie, večera.

4.deň:
ráno odchod do najvýznamnejšieho francúzskeho pútnického miesta Lurdy. Cestou zastávka v Garabandal - – dedinka nazývaná aj španielske Lurdy leží vysoko v horách v provincii Santander v pohorí Cantabrian. Je unikátna tým, že sa tu v rokoch 1961 až 1965 Panna Mária zjavila 4 dievčatám viac ako 2 000 krát. Odovzdala im posolstvo, týkajúce sa modlitby, obrátenia a pokánia. Farský kostol sv. Sebastiána, krížová cesta. Pokračovanie do Lúrd, príchod neskoršie večer. Ubytovanie.

5.deň:
Lurdy. Tu sa v roku 1858 v jaskyni zjavovala Panna Mária chorľavému dievčaťu – Bernadette Soubirousovej. Zjavenia boli oficiálne uznané cirkvou v roku 1862. Postupne na miesto zjavení začali prichádzať mnohí ľudia a bolo zaznamenaných veľa zázračných uzdravení. Náboženský program, prehliadka areálu, krížová cesta, pešia prehliadka a návšteva miest, ktoré sú spojené so životom sv. Bernadetty – rodný dom a farský kostol, v ktorom bola pokrstená. Individuálna možnosť návštevy bazénov s lurdskou vodou Po večeri spoločná modlitba ruženca pri Jaskyni Zjavení a sviečkový sprievod, ubytovanie.

6.deň:
po raňajkách pokračovanie v náboženskom programe v Lurdoch, komplex Bazilík, podzemná Bazilika Pia X.., osobné modlitby. Odchod do La Salette, jedného z najmalebnejších pútnických miest. Nachádza sa vo Francúzskych Alpách. Tu sa zjavila Panna Mária dvom pastierikom v roku 1846. Náboženský program – návšteva Baziliky Panny Márie, možnosť súkromnej modlitby. Osobné voľno, ubytovanie.

7.deň:
Svätá omša v Bazilike Panny Márie, raňajky, osobné modlitby, eventuálne výstup na horu Gargas. Okolo obeda odchod, jazda cez územie Francúzska, Talianska a Rakúska.
8.deň:
v ranných hodinách príchod na Slovensko.
Pútnicky program je spojený s každodennou svätou omšou !

www.awertravel.sk/100-jubileum-fa…