Pravda bude skryta

The Pope Video 6 - Solidarity in Cities - June 2016

01:34
987. Poselství Matky Spásy ze dne 5. prosince 2013 v 14:00. MŮJ SYN ZEMŘEL PRO SPÁSU VAŠICH DUŠÍ, NE ABY VÁS ZBAVIL BOLESTÍ TOHOTO SVĚTA Mé dítě, svět bude svědkem proroctví z La Saletty jakmi…More
987. Poselství Matky Spásy ze dne 5. prosince 2013 v 14:00.
MŮJ SYN ZEMŘEL PRO SPÁSU VAŠICH DUŠÍ, NE ABY VÁS ZBAVIL BOLESTÍ TOHOTO SVĚTA
Mé dítě,
svět bude svědkem proroctví z La Saletty jakmile nepřátelé Boha, vlci, oblečení v rouchu beránčím, nyní pyšně povstanou v církvi mého Syna na zemi a začnou hlásat kacířství, před kterým jsem varovala svět. Tento čas přišel.
Jak bylo předpověděno, temnota již sestoupila na církev a plán k pohlcení duší věrných bude pokračovat, dokud Tělo mého Syna nebude znesvěceno podle plánu antikrista. To, co mnozí lidé nevědí, je, že nepřátelé Boha, vedení antikristem – který se teprve dá poznat – věří v Boha. Nejenže v Boha věří, ale protože si oškliví vše, co má s Bohem co dělat, osnují spiknutí proti jeho plánu připravit svět na Druhý příchod mého Syna, Ježíše Krista.
Každému slovu, které můj Syn vysloví v těchto poselstvích, budou protiřečit napodobováním toho, co říká. Řekne-li můj Syn, připravte se nyní svátostmi a modlitbou, oni, jeho …More
ľubica likes this.