prezesxx
prezesxx

Przepowiednie dla Polski - Polacy narodem wybranym na kapłaństwo świata

Oto co pisano o,, NARODZIE WYBRANYM" przed wojna

www.naszawitryna.pl/ksiazki_127.html
prezesxx

Przepowiednie dla Polski - Polacy narodem wybranym na kapłaństwo świata

Jeszcze jeden ciekawy link

zenobiusz.wordpress.com/zydziMore
Jeszcze jeden ciekawy link

zenobiusz.wordpress.com/zydzi
prezesxx

Przepowiednie dla Polski - Polacy narodem wybranym na kapłaństwo świata

Reasumując NARODEM WYBRANYM są te narody ,które swoją postawą i życiem świadczą o BOGU, wiarę w jednego BOGA niosą swiatu,przestrzegają jego praw i idą przez życie drogą prawdy i bezinteresownej braterskiej miłości do bliżnich.
Przestrzegajmy tych praw a przepowiednia ta stanie się fakten.
prezesxx

Przepowiednie dla Polski - Polacy narodem wybranym na kapłaństwo świata

a może są to inne narody , jakie kto wie ?
prezesxx

Przepowiednie dla Polski - Polacy narodem wybranym na kapłaństwo świata

Po dzisiejszej niedzieli zauważyłem , że może biblijny lud Israela jest narodem wybranym , ale kto nim jest?
Żydzi ,którzy są w większości Chazarami i Edonitami ,którzy przywłaszczyli sobie tosamość dwoch pokoleń Israela z bibli [JUDY i BENIAMINA] , a kim są pozostałe dzieasięc pokoleń,może to Irańczycy z którym tak walczy Izrael ,ponieważ to w 8 w.p.n.e.persowie wzieli do niewoli 10 pokoleń …More
Po dzisiejszej niedzieli zauważyłem , że może biblijny lud Israela jest narodem wybranym , ale kto nim jest?
Żydzi ,którzy są w większości Chazarami i Edonitami ,którzy przywłaszczyli sobie tosamość dwoch pokoleń Israela z bibli [JUDY i BENIAMINA] , a kim są pozostałe dzieasięc pokoleń,może to Irańczycy z którym tak walczy Izrael ,ponieważ to w 8 w.p.n.e.persowie wzieli do niewoli 10 pokoleń ISRAELA do niewoli i ślad po nich zaginoł , ŻYDZI z państwa południa [2 pokolenia] , dostali się do niewoli BABILOŃSKIEJ po upadku PERSJI ponad 100 lat póżniej, I TO TYLKO ONI WRUCILI DO SWEGO PAŃSTWA [2 pokolenia]
prezesxx

Przepowiednie dla Polski - Polacy narodem wybranym na kapłaństwo świata

a
Albowiem nie ten jest Żydem, który jest nim na zewnątrz, i nie to jest obrzezanie, które jest widoczne na ciele, ale ten jest Żydem, który jest nim wewnętrznie, i to jest obrzezanie, które jest obrzezaniem serca, w duchu, a nie według litery; taki ma chwałę nie u ludzi, lecz u Boga. – Rzym. 2:28-9
znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty, i wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za …More
a
Albowiem nie ten jest Żydem, który jest nim na zewnątrz, i nie to jest obrzezanie, które jest widoczne na ciele, ale ten jest Żydem, który jest nim wewnętrznie, i to jest obrzezanie, które jest obrzezaniem serca, w duchu, a nie według litery; taki ma chwałę nie u ludzi, lecz u Boga. – Rzym. 2:28-9
znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty, i wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana….Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się tobie do nóg, i poznają, że Ja ciebie umiłowałem. – Obj. 2:9, 3:9
I stanie się w całym kraju – mówi Pan: Dwie trzecie zginą i pomrą, a tylko trzecia część pozostanie z nim. Tę trzecią część wrzucę w ogień i będę ją wytapiał, jak się wytapia srebro, będę ją próbował, jak się próbuje złoto. Będzie wzywać mojego imienia i wysłucham ją. Ja powiem: Moim jest ludem, a ona odpowie: Pan jest moim Bogiem. – Zach.13:8,9
prezesxx

Przepowiednie dla Polski - Polacy narodem wybranym na kapłaństwo świata

Nowym Izraelem jest chrześcijaństwo,które kontynuuje wiarę opartą na Piśmie Świętym uzupełnioną Ewangieliami.
Dzisiejsi Żydzi po pierwsze nie wyznają wiary Mojżeszowej opartej na Torze,tylko na Talmudzie w którym Dekalog ogranicza się do własnej nacji,a zadanie krzewienia wiary w jednego Boga wśród narodów świata zawładneli dla siebie,pogrążająć się w pysze,która jest największym grzechem,i …More
Nowym Izraelem jest chrześcijaństwo,które kontynuuje wiarę opartą na Piśmie Świętym uzupełnioną Ewangieliami.
Dzisiejsi Żydzi po pierwsze nie wyznają wiary Mojżeszowej opartej na Torze,tylko na Talmudzie w którym Dekalog ogranicza się do własnej nacji,a zadanie krzewienia wiary w jednego Boga wśród narodów świata zawładneli dla siebie,pogrążająć się w pysze,która jest największym grzechem,i samych siebie zrobili bogami.
Pozatym dzisiejsi żydzi nie są Izraelitami
stopsyjonizmowi.wordpress.com/2012/09/11/od-kaina-do-chazarii