Kristn Kristn Kristn
Kristn Kristn Kristn

NEČEKEJTE NA ZNAMENÍ A SIGNÁLY

Kdy si myslíte že zrácíme spásu? V jaký okamžik? Podle mě to není při testu, proti kterému se i tak budu bránit.
Kristn Kristn Kristn

NEČEKEJTE NA ZNAMENÍ A SIGNÁLY

Pokud by to tak bylo tak to Bůh nedopustí ani na počátek. Naopak píše, že kdybi nebyli zkáceni ty dni...
Kristn Kristn Kristn

NEČEKEJTE NA ZNAMENÍ A SIGNÁLY

Musí to snad být vědomé zřeknutí se Krista a vědomé přijmutí Antikrista. ???? To že dostanu tyčku do těla to přeci
není vědomý hřích???
Kristn Kristn Kristn

NEČEKEJTE NA ZNAMENÍ A SIGNÁLY

Pečetí Dábla snad bude klanění se před ním (Satanem, jeho synem,) bude to náboženský obřad kdy zapřu Krista a pokleknu před KONKRÉTNÍM Antikristem. NE???