Mariola Kuroczycka
😊

Św. Jan Paweł II był przeciwny udzielaniu Komunii na rękę

Św. Jan Paweł II zdecydowanie odmawiał rozdawania Komunii świętej na rękę podczas wizyt pasterskich na całym świecie (publicznie odmówił podania Eucharystii na dłoń żonie byłego francuskiego …