Jędrek
52.5K
Jędrek
16 Zawsze się radujcie, 17 nieustannie się módlcie! 18 W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. …More
16 Zawsze się radujcie, 17 nieustannie się módlcie! 18 W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. 19 5 Ducha nie gaście, 20 proroctwa nie lekceważcie! 21 Wszystko badajcie, a co szlachetne - zachowujcie! 22 Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła6.
Jędrek
;KSIĄDZ KATOLICKI URATUJE ŚWIAT!!! KRÓLUJ NAM CHRYSTE !
View 3 more comments.
Jędrek
253.7K

Szatan chce zawladnąć polska duszą !Prof.Piotr Jaroszynski

GALOPUJĄCA NOWA LEWICA.
14:17
Agata.B
GALOPUJĄCE do piekła LEWACTWO
alica32
View 23 more comments.
Jędrek
512.6K

EUCHARYSTIA TYLKO NA KLĘCZĄCO !

OJCIEC SW. BENEDYKT XVI na nowo potwierdza i przypomina na czym polega prawdziwa odnowa Kultu Eucharystycznego zgodnie z duchem Soboru Watykańskiego II, a szczególnie Trydenckiego PAPIEś BENED…More
OJCIEC SW. BENEDYKT XVI
na nowo potwierdza i przypomina na czym polega
prawdziwa odnowa Kultu Eucharystycznego zgodnie
z duchem Soboru Watykańskiego II, a szczególnie
Trydenckiego
PAPIEś BENEDYKT XVI MÓWI DO LUDU BOśEGO:
„Klęczenie przed Eucharystią jest wyznaniem wolności: ten
kto klęka przed Jezusem, nie moŜe i nie powinien korzyć się przed Ŝadną władzą ziemską, bez względu na jej siłę (...) Korzymy się przed Bogiem, bo on pierwszy pochylił się nad człowiekiem, jak Dobry Samarytanin, aby mu pomóc i przywrócić Ŝycie, i uklęknął przed nami, by umyć nasze brudne nogi (...). Ten, przed którym się korzymy nie sądzi nas, nie przygniata, lecz wyzwała i przemienia". {L'Osservatore Romano nr 6 (304) 2008r.) „Proszę wszystkich o odwaŜne i zdecydowane okazywanie swej wiary w rzeczywistą obecność Pana w Eucharystii". {Duch Liturgii, str.164-173). „Być moŜe zatem postawa klęcząca jest rzeczywiście czymś obcym dla kultury nowoczesnej skoro jest ona kulturą, która oddaliła się od wiar…More
4 pages
A tu na ten temat pisze kapłan rzymskoskatolicki i salezjanin: Pierwsza w Polsce wydana z aprobatą władzy duchownej książka, która w oparciu o naucza…More
A tu na ten temat pisze kapłan rzymskoskatolicki i salezjanin:
Pierwsza w Polsce wydana z aprobatą władzy duchownej książka, która w oparciu o nauczanie Kard. Josepha Ratzingera / Benedykta XVI jednoznacznie ukazuje w wielu aspektach zasadność i konieczność postawy klęczącej przed Bogiem:
Ks. Jacek Bałemba SDB, Uniżenie przed Bogiem centralną kwestią kultury.
Lektura pożyteczna. Katolicka.
Książkę można zamawiać tutaj:
sacerdoshyacinthus.wordpress.com/nowa-ksiazka-ks…
Wykład na ten temat do odsłuchania tutaj:
www.youtube.com/watch
alanowa
"banalny problem przyjmowania zewnętrznej postawy "podczas przyjmowania Pana Jezusa w Komunii św...Brak mi słów..
View 49 more comments.