Kharl Kévane
Kharl Kévane shares from Tesa
757.2K
Le rituel satanique

Burning sage, "blessing" bishops with fume

10/19/2019, Amazon Synod's Stations of the Cross Fuse Politics and Paganism With Piety
04:13
Kallistratos
Byl někdo prosím v Jižní Americe a setkal se tam s kultickými a pohanskými zvyky a věčným zápasem o čistě evangelium v blízkosti pohanských kultů a …More
Byl někdo prosím v Jižní Americe a setkal se tam s kultickými a pohanskými zvyky a věčným zápasem o čistě evangelium v blízkosti pohanských kultů a kultů předků? Není to jednoduché... Církev rozhodně jde správným směrem, ale nedělejme překvapené, když se nám jiná kultura objeví na okraji Evropy... V každém případě je tam úzká dělící čára a někdy je vhodné místo submisivního respektu říci NE. Ale to rozhodnutí je na jiných. My tu v Evropě máme modly jako kouřící auta, zářící televize, rychlý internet, nehynoucí mobilní signál, obrovské paláce konzumu a zábavy, esoterický salát všeho druhu a co hůř, lidé na to slyší a těmto modlám se kloní....
Cristiano cattolico
The daily sacrifice will cease 8 October 2019 “… you will see the ‘abomination of desolation’, spoken of by Daniel the prophet, standing in the holy…More
The daily sacrifice will cease
8 October 2019
“… you will see the ‘abomination of desolation’, spoken of by Daniel the prophet, standing in the holy place…” (Mt 24:15)
Jesus draws attention to Daniel’s prophecy which refers to the period of mass internal apostasy:
“…they shall defile the sanctuary, put a stop to the daily sacrifice, and place there the abomination of desolation.” (Dan 11:31)
The sanctuary of God is defiled – the interior sanctuary – the living temple of the Holy Spirit, the Mystical Body of Christ – rather than an external temple. How was this temple defiled? By the spirit of antichrist.
(....)
www.youtube.com/watch
View 5 more comments.