běda vám bezbožníci
CIGAN - LEGENDÁRNÝ FILM S MICHAELEM VOLONTIROM 1. ČÁST 5 DÍLNÉHO SERIÁLU..... v ruském jazyku (Omylem jsem nejdříve vložila 2. část. zde:CIGÁN 2. část. Návrat Budulaja)More
CIGAN - LEGENDÁRNÝ FILM S MICHAELEM VOLONTIROM
1. ČÁST 5 DÍLNÉHO SERIÁLU..... v ruském jazyku
(Omylem jsem nejdříve vložila 2. část.
zde:CIGÁN 2. část. Návrat Budulaja)
05:35:07
apredsasatoci
Určite áno!🤣😂🤣 Iba Rusov sa netýka padla prirodzenosť. My ostatní sme v absolutnej (_,_)!More
Určite áno!🤣😂🤣
Iba Rusov sa netýka padla prirodzenosť.
My ostatní sme v absolutnej (_,_)!
běda vám bezbožníci
Tolik lásky ,tepla, objímání, odpuštění si umí navzájem dávat už jen Rusové, u ostatních SLovanů už je to mizivé a na západě už vymřelo vše lidské,More
Tolik lásky ,tepla, objímání, odpuštění
si umí navzájem dávat už jen Rusové,
u ostatních SLovanů už je to mizivé a
na západě už vymřelo vše lidské,
2 more comments
..Kdo nevěří Bibli Svaté v celku je bezbožník, modlář, a vrah Krista a Jeho Pravdy.... nebudu jmenovat. sami víte jak jste na tom .More
..Kdo nevěří
Bibli Svaté v celku je bezbožník, modlář, a
vrah Krista a Jeho Pravdy.... nebudu jmenovat.
sami víte jak jste na tom .
Svědectví kosmonautů: Ve vesmíru jsme nebyli, Země je plochá...❗More
Svědectví kosmonautů:
Ve vesmíru jsme nebyli, Země je plochá...❗
06:48
CIGÁN 2. část. Návrat BudulajaMore
CIGÁN 2. část. Návrat Budulaja
04:42:00
Kybernetické útoky, blackouty, genderové zápasy a náboženské nepokoje - Prof. Walter Veith
01:29:23
PIŇAKOLÁDA - Kubata
05:59

BYL JSI POVOLÁN STÁT SE bohem a synem Božím.

Ale ty bratře, který jsi obdržel tolik dobrodiní byl jsi stvořen, potom jsi byl posilněn milostí Vtělení, byl jsi osvícen vírou a nadějí věčné blaženosti, byl jsi povolán stát se bohem a synem …More
Ale ty bratře, který jsi obdržel tolik dobrodiní byl jsi stvořen,
potom jsi byl posilněn milostí Vtělení, byl jsi osvícen vírou a
nadějí věčné blaženosti, byl jsi povolán stát se bohem a
synem Božím,
nedovol ,aby se stál jedním z těch nešťastníků
a stal ses materiální člověk a byl zavalen zlem jako nějaký démon.
Řekl jsem, všichni jste bohové a synové Nejvyššího a vy jako lidi
umíráte a jako jeden z vládců padáte (Ž81,6)
Ty, který jsi byl stvořen pro nebe, nedovol, abys se válel v bahně jako vepř. Ty, syn nebeského Sionu, ctěný a zářivý jako zlato, ne dovol, aby ses stal hlíněnou nádobou nectí. "Synové Sionu bý vali kdysi nad zlato vzácnější, teď jsou však levní jak džbány jak nádobí co hrnčíř vyrobil"(Pláč 4,2) Což je možné, abys ty, který má jednou zazářit v ráji jako slunce, ztemněl od hříchu jako saze? "Teď jsou však černější než saze".(Pláč 4,8) /Nikodém Svatohrec/
běda vám bezbožníci
Žasnu jak se všichni boji výstižného napomenutí svatého Svaté Pravoslavné církve - Nikodema Svatohorce. Visí to zde 2 hodiny a jen jeden zájemce. 🥺More
Žasnu jak se všichni boji výstižného napomenutí
svatého Svaté Pravoslavné církve - Nikodema Svatohorce.
Visí to zde 2 hodiny a jen jeden zájemce. 🥺
/zajati ve svých kolejích bez ducha ubíhá čas, kam vás to zavede/
One more comment

ČARODĚJŮV UČEŇ

CELÝ FILM, Veden vnitřním hlasem, ocitá se čtrnáctiletý sirotek Krabat uprostřed zmatků třicetileté války u vrat mlýnice. Když mu mlynář pochmurného vzezření otvírá dveře domu, čeká ho tam již …More
CELÝ FILM,
Veden vnitřním hlasem, ocitá se čtrnáctiletý sirotek Krabat uprostřed zmatků třicetileté války u vrat mlýnice. Když mu mlynář pochmurného vzezření otvírá dveře domu, čeká ho tam již skupina mlčenlivých postav. Mistr uvítá nově příchozího se slovy: „To je Krabat. Až absolvuje zkušební lhůtu, stane se jedním z vás“. Jemu však tato mistrova věta zní v uších jako hrozba. Všední den v mlýnici znamená pro Krabata tvrdou práci pod dohledem přísného a nesmlouvavého Mistra. Jen tovaryš Tonda pomáhá Krabatovi přestát první měsíce v mlýnici a Krabat brzy poznává její tajemství: Ocitl se v kouzelnické škole, ve které se dvanáct tovaryšů učí umění černé magie…
Krabat: Čarodějův učeň - celý film
Biblický impulz 029: Smlouva a znamení CO JE NEOBŘEZANÉ JE NEPOUŽITELNÉ - TÝKÁ SE TO I JAZYKA, UŠÍ, ÚST, SRDCE.....More
Biblický impulz 029: Smlouva a znamení
CO JE NEOBŘEZANÉ JE NEPOUŽITELNÉ -
TÝKÁ SE TO I JAZYKA, UŠÍ, ÚST, SRDCE.....
07:07
běda vám bezbožníci shares from Anton Čulen
12K
Určitě nesouhlasím s hanobením hrobů, ale jeho popravva byla spravedlivým aktem pro nacistického kněze, toto níže vše měl na svědomí NIKDY VIAC - soudní procesy s Hlinkovou/Tisovou ga…More
Určitě nesouhlasím s hanobením hrobů, ale jeho popravva
byla spravedlivým aktem pro nacistického kněze, toto níže
vše měl na svědomí
NIKDY VIAC - soudní procesy s Hlinkovou/Tisovou ga…

Video: Neznámy páchateľ zhanobil hrob Dr. Jozefa Tisu ktorého popravili v komunistickom Československu

Video: Neznámy páchateľ zhanobil hrob Dr. Jozefa Tisu ktorého popravili v komunistickom Československu Modlitba za blahorečenie slovenského mučeníka Jozefa Tisu a za oslobodenie slovenského národa …More
Video: Neznámy páchateľ zhanobil hrob Dr. Jozefa Tisu ktorého popravili v komunistickom Československu
Modlitba za blahorečenie slovenského mučeníka Jozefa Tisu a za oslobodenie slovenského národa
Bože, ďakujem Ti, že Tvoja Prozreteľnosť dala slovenskému národu Jozefa Tisu. On svoj národ horlivo poučoval kázaním ako kňaz a vodca. On ho za ťažkých čias múdro a obozretne viedol ako prezident. On za Teba, za svoju vieru a svoj národ veľkodušne podstúpil mučenícku smrť.
Prosíme Ťa, povýš na oltár tohto nášho neohrozeného obrancu viery a mučeníka za Boha a národ. Daj ho nášmu veriacemu slovenskému národu za nebeského patróna.
Modlime sa: Všemohúci večný Bože, Ty si zapálil srdce Tvojho mučeníka Jozefa veľkou a neohrozenou láskou a vernosťou k vieru a k svojmu milovanému národu. Ty si od neho žiadal, aby priniesol tú najvyššiu obetu položením svojho vlastného života na oltár Cirkvi a otčiny. Vrúcne Ťa prosíme, prinavráť slovenskému národu na orodovanie nášho mučeníka Jozefa, našu stratenú …More
běda vám bezbožníci
Varování: "Jozef Tiso zachránil mne a 800 deťom život" - svedectvo p. Jána Budzáka Ja vás naozaj prosím!!! Prestaňte s touto fašistickou zločineckou …More
Varování:
"Jozef Tiso zachránil mne a 800 deťom život" - svedectvo p. Jána Budzáka
Ja vás naozaj prosím!!!
Prestaňte s touto fašistickou zločineckou propagandou ospravedlňovania zločincov klérofašistickáho zločineckého režimu.
Už v mene toho, že boli za vlády zločinca Tisu vyvraždené celé dediny nevinných občanov, ženy, deti, starci, ktorí, ktorí sa voči kňazovi a zločincovi Tisovi nijako neprevinili. Za dobrú prácu hitlerovské SS jednotky spolu s gardistami ich Tiso potom v Banskej Bystrici odmeňoval vyznameniami.
V mene povraždených vo vápenkach v Kremničke, Polomke a inde, kde boli zavraždené aj malé nemluvňatá.
V mene 70 000vyvezených občanov Slovenska to plynových komôr koncentrákov...
Preboha vás prosím vy falkošní klérofašistickí kresťania prestaňte s týmto šialenstvom, lebo to zle skončí. Nevyvolávajte tu príchod fašistického zločineckého režimu Satana, ako sa to stalo na Ukrajine aj skrze banderovskej zločineckej klérofašistickej gréckokatolícke bandy napojenej na USA a Vatikán. …More

MAGNIFIKAT CHANY - MATKY SAMUELA

"Mé srdce jásotem oslavuje Hospodina, můj roh se zvedá dík Hospodinu. Má ústa se otevřela proti nepřátelům, raduji se ze tvé spásy. 2 Nikdo není svatý mimo Hospodina, není nikoho krom tebe, nikdo …More
"Mé srdce jásotem oslavuje Hospodina, můj roh se zvedá dík Hospodinu. Má ústa se otevřela proti nepřátelům, raduji se ze tvé spásy.
2 Nikdo není svatý mimo Hospodina, není nikoho krom tebe, nikdo není skálou jako náš Bůh.
3 Nechte už těch povýšených řečí, urážka ať z úst vám neunikne! Vždyť Hospodin je Bůh vševědoucí, neobstojí před ním lidské činy.
4 Zlomen je luk bohatýrů, ale ti, kdo klesali, jsou opásáni statečností.
5 Sytí se dávají najmout za chléb, hladoví přestali lačnět. Neplodná posedmé rodí, syny obdařená chřadne.
6 Hospodin usmrcuje i obživuje, do podsvětí přivádí a vyvádí též odtud.
7 Hospodin ochuzuje i zbohacuje, ponižuje a též povyšuje.
8 Nuzného pozvedá z prachu, z kalu vytahuje ubožáka; posadí je v kruhu knížat a za dědictví jim dá trůn slávy. Vždyť pilíře země patří Hospodinu, on sám založil svět na nich. 9 On střeží nohy svých věrných, ale svévolníci zajdou ve tmách; svou silou se nikdo neprosadí. 10 Ti, kdo s Hospodinem vedou spor, se zděsí, až on z nebe na ně …More
běda vám bezbožníci
Pokorná otrokyně Marie - její duše je s ostatními svatými v Kristu, v lůně Abraháma, kde čeká na vzkříšení dle Božího slova : 23Každý v daném …More
Pokorná otrokyně Marie - její duše je s ostatními
svatými v Kristu, v lůně Abraháma, kde čeká na
vzkříšení dle Božího slova :
23Každý v daném pořadí: první vstal Kristus, potom při Kristově příchodu vstanou ti, kdo jsou jeho./Kor 15/
Kdežto Chana, byla s ostatním svatými Izraelci
vzkříšena při vzkříšení Ježíše Krista Nazaretského jak víme z Evangelií.
Biblický impulz 101: Plnost Dnes bych se chtěl spolu s vámi podívat na toto slovo „plnost“, které zde Pavel použil. Existuje mnoho spekulací, co by mohlo asi znamenat.More
Biblický impulz 101: Plnost
Dnes bych se chtěl spolu s vámi podívat na toto slovo „plnost“, které zde Pavel použil. Existuje mnoho spekulací, co by mohlo asi znamenat.
06:35
Od menšího k většímu Biblický impulz 100More
Od menšího k většímu
Biblický impulz 100
06:58
MP3 působení jezuitů v dějinách
02:04:26
běda vám bezbožníci
V roce 1970 mě profesor dogmatiky upozornil na jednu větu ve svých materiálech, "Účel světí prostředek"- jako na cíl jednání jezuitů . Věta mi …More
V roce 1970 mě profesor dogmatiky
upozornil na jednu větu ve svých materiálech,
"Účel světí prostředek"- jako na cíl jednání
jezuitů . Věta mi utkvěla v paměti a její zrůdnost
jsem pochopila ve skutkách systemu papa stolec

Židé jsou pro opravdové následovníky Krista,velkým požehnáním.

Židé jsou pro opravdové následovníky Krista, velkým požehnáním. 😇 Jednak mají zaslíbení spásy a svým jednáním působí jako síto pro křesťany. Kdo nebstojí před jejich nástrahami / propadají …More
Židé jsou pro opravdové následovníky Krista,
velkým požehnáním. 😇
Jednak mají zaslíbení spásy
a svým jednáním působí jako síto pro
křesťany
.
Kdo nebstojí před jejich nástrahami
/ propadají sítem a budou mimo spásu.

Vše je zkouška naší víry v jednoho jediného Boha, Abrahámova, Izákova, Jakubova a Ježíše Krista Nazaretského. Na Židy si s/ztěžují ti co by sami chtěli ovládnout svět a ne šířit od ucha k uchu Spásu v Kristu Ježíši. Vláda světa je určena Židům. Boží království budovat v sobě a kolem sebe je určeno: Kristovým následovníkům Cesty.
hajaj búvaj ovečky
Židia Ježíša neznášajú dodnes. To si si vybrala tých pravých na nasledovanie 😂
běda vám bezbožníci
BernadettaJaMalinka - prosím čti .....máš tam vše co potřebuješ vědět v Pravdě. Bohu díky za tato slova, ukládám si to ke svému, abych to měla na …More
BernadettaJaMalinka - prosím čti .....máš tam vše co potřebuješ vědět v Pravdě.
Bohu díky za tato slova, ukládám si to ke svému,
abych to měla na očích.
Avi Liva
Tak ještě jednou. Dokud nepřijmete, co učil apoštoly Pán Ježíš Kristus, budou si z vás vaši filozofové dělat legraci.
Bůh je Láska. Bůh, Duch Boží, Duch svatý, to je stále jeden jediný Bůh. Žádná osoba, ale nejvyšší kvalita, nejvyšší hodnota.
Člověk Ježíš se musel narodit znovu z vody a Ducha, aby mohl přijmout Božího Ducha, Boha. Teprve potom se stal Božím Slovem (to je alegorie) protože skrze něho promlouval Bůh. Ježíš je největší z proroků.
Dokud budete fantazírovat o osobách, tak budete bloudit, budete plní nenávisti jeden k druhému a Cestu do Božího království nikdy nenajdete. To proto, že věříte více lidem, než Bohu, který je v Kristu Ježíši. Celá vaše katolická nauka je špatná. Vraťte se k jedinému Učiteli, tím je Ježíš Kristus. přidávám:
Avi Liva Kdo se tedy pokoří jako toto dítě, ten bude největší v království Nebes More
8 more comments
Nepřátelství vůči Židům Nenávist vůči izraelskému národu je mnohem starší než křesťanství. Můžeme pomyslet na faraona v Egyptě; nebo na Hamana z biblické knihy Ester, který chtěl vyhladit židovský …More
Nepřátelství vůči Židům
Nenávist vůči izraelskému národu je mnohem starší než křesťanství. Můžeme pomyslet na faraona v Egyptě; nebo na Hamana z biblické knihy Ester, který chtěl vyhladit židovský národ.
07:32
běda vám bezbožníci
Antonia Orosova Zvláště ty by ses měla nad tím zamyslet, Bez Židů by ses nemohla vznášet .More
Antonia Orosova
Zvláště ty by ses měla nad tím
zamyslet, Bez Židů by ses nemohla
vznášet .
Hledejte a naleznete... Prošel kus světa, ale osudové setkání ho čekalo až doma.More
Hledejte a naleznete...
Prošel kus světa, ale osudové setkání ho čekalo až doma.
ceskatelevize.cz

Hledejte a naleznete... - Cesty víry | Česká televize

Víra prochází žaludkem Jak se u nás žije indickým komunitám a jak nás obohacují svou kulturou? 23. 4. 2023 na ČT2 Ženy u oltáře Čtveřice žen, …
běda vám bezbožníci
Moc pěkné ukázky kde všudy Honzík prošel v.č. Athosu.....dnes už je zase všechno jinak, víru v Pána Ježíše Krista však neztratil a dále je věrný …More
Moc pěkné ukázky kde všudy Honzík prošel
v.č. Athosu.....dnes už je zase všechno jinak,
víru v Pána Ježíše Krista však neztratil a dále
je věrný Svatému Pravoslaví.
JAK NEZTRATIT DOMOV Život na horách nebyl nikdy snadný. A není ani dnes, zvláště, když stáří a nemoc uberou sil. Staří lidé, kteří žijí na beskydských samotách, by bez cizí pomoci zvládali své …More
JAK NEZTRATIT DOMOV
Život na horách nebyl nikdy snadný. A není ani dnes, zvláště, když stáří a nemoc uberou sil. Staří lidé, kteří žijí na beskydských samotách, by bez cizí pomoci zvládali své každodenní rituály jen velmi těžko. A právě jim, stejně jako lidem, jejichž život změnila vážná nemoc, pomáhají dobří a obětaví lidé. „Neodpírej dobrodiní těm, kteří ho potřebují, je-li v tvé moci je prokázat.“ Tímto mottem se řídí všichni pracovníci Charity v Novém Hrozenkově. Denně vyrážejí do hor dvě desítky ošetřovatelek, aby přivezly léky, oběd, anebo zajistily základní péči těm, kteří o sebe plně pečovat nemohou. Příběhy lidí, příběhy o vůli k životu, příběhy o nesobecké lásce. Film vznikl ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí
ceskatelevize.cz

Jak neztratit domov - iVysílání | Česká televize

O pořadu Život na horách nebyl nikdy snadný. A není ani dnes, zvláště, když stáří a nemoc uberou sil. Staří lidé, kteří žijí na beskydských samotách …
běda vám bezbožníci
Zas musím být negativní. Ty stařenky v gaťách sů na opícu.....More
Zas musím být negativní. Ty stařenky v gaťách
sů na opícu.....
Plochá ZEM & Řecká mytologie
22:44
běda vám bezbožníci
Buď chvála Tobě Bože Stvořiteli, za Tvoji Lásky převeliké činy........More
Buď chvála Tobě Bože Stvořiteli,
za Tvoji Lásky převeliké činy........
2 more comments

Papežský kazatel

Pápežský kazateľ Cantalamessa kritizuje 1600 rokov liturgie: Skutočná bola tá v ranej Cirkvi! Mýlila sa Cirkev celá stáročia? Branislav Michalka 19. apríla 2023 Cirkev Komentár Počas pôstneho obdobia …More
Pápežský kazateľ Cantalamessa kritizuje 1600 rokov liturgie: Skutočná bola tá v ranej Cirkvi! Mýlila sa Cirkev celá stáročia?
Branislav Michalka
19. apríla 2023
Cirkev Komentár
Počas pôstneho obdobia pápežský kazateľ, kardinál Raniero Cantalamessa OFM, ktorého môžu poznať aj slovenskí čitatelia vďaka nespočetným prekladom jeho diel ponúkaným v predajniach s náboženskou literatúrou, predniesol v piatok 24. marca štvrtú pôstnu homíliu pred pápežom Františkom a členmi vatikánskej kúrie (Padre Raniero Cantalamessa). V tejto kázni otvorene prezentoval názor, ktorý popiera súčasným cirkevným vedením často oficiálne prezentovanú tézu, že vývoj po II. vatikánskom koncile nebol revolučným zlomom, ale kontinuálnym pokračovaním predchádzajúceho vývoja. Pre istotu svoju kázeň zabezpečil pred obvinením z prezentácie zlomu vo vývoji obligátnou frázou:
Absolútne nejde o to, aby som sa prezentoval ako sudca minulosti, ale aby som lepšie porozumel súčasnosti. „Súčasnosť“ v Cirkvi nikdy nie je popretím …More
běda vám bezbožníci
Vskutku zaujímavá vízia kontinuity: v dejinách Cirkvi podľa Cantalamessu zrejme tkvie akási „drobná“ diera – 1600 rokov (!), ktorá oddeľuje jednu „…More
Vskutku zaujímavá vízia kontinuity: v dejinách Cirkvi podľa Cantalamessu zrejme tkvie akási „drobná“ diera – 1600 rokov (!), ktorá oddeľuje jednu „skutočnú liturgiu“ zo začiatku cirkevných dejín, od druhej „skutočnej liturgie“ z roku 1969. Medzitým je 1600 rokov liturgického blúdenia a omylov? To všetko odobrené pápežmi a koncilmi? Pozoruhodné
běda vám bezbožníci
Jen chci věřit, že postupně příjde na tři v jednom atd atd atd-možná ne...možná ano „Na počiatku Cirkvi a prvé tri storočia bola liturgia skutočnou …More
Jen chci věřit, že postupně příjde na tři v jednom
atd atd atd-možná ne...možná ano
„Na počiatku Cirkvi a prvé tri storočia bola liturgia skutočnou „liturgiou“, teda s účasťou ľudu.
Vskutku zaujímavá vízia kontinuity: v dejinách Cirkvi podľa Cantalamessu zrejme tkvie akási „drobná“ diera – 1600 rokov 😇 (
One more comment

Chceteli potěšit svého ducha a své srdce

zaposlouchejte se do nejkrásnější knihy na světě. Gtv ji nenačte ani v čj a v rj. zde: Жизнь Иисуса по Евангелию от Иоанна. (Полный фильм)More
zaposlouchejte se do nejkrásnější knihy na světě.
Gtv ji nenačte ani v čj a v rj.
zde: Жизнь Иисуса по Евангелию от Иоанна. (Полный фильм)
běda vám bezbožníci
Marieto, nejkrásnněší je DOSLOVNÉ EVANGELIUM DLE JÁNA......NENÍ ZDE ANI SLOVO NAVÍC.....pokud ti vůbec jde o obsah, nejen o umělecký dojem. Marieta RiaMore
Marieto, nejkrásnněší je DOSLOVNÉ EVANGELIUM
DLE JÁNA......NENÍ ZDE ANI SLOVO NAVÍC.....pokud
ti vůbec jde o obsah, nejen o umělecký dojem.
Marieta Ria
Pre mňa jednoznačne najlepšie natočený životopisný film o Ježišovi Kristovi - skutočný klenot Franca Zeffireliho - výborné obsadenie, krásne reálie a nádherná hudba!
Film Ježiš z Nazarethu 1977-zaujímavosti...JEŽIŠ o…
6 more comments