rony belfast Ľubimier

Som ktorí som

Počujem ako tvoje srdce plače.Vidím ako tvoja duša hľadá.Poznám tvoju hlbokú túžbu po Pravde.Voláš po nej v bolesti i v radosti.Nekonečne dlho Ma úpenlivo prosíš:Ukáž sa mi.Zjav sa mi.Chcem …
odysee.com

SKUTOČNÁ PANDÉMIA JE OČKOVANIE

SKUTOČNÁ PANDÉMIA JE OČKOVANIE Dúfate, že očkovaním sa čoskoro všetko skončí? Musím vás, žiaľ, sklamať. Bude horšie. Takzvaná pandémia je umelo udržiavaná pri živote a …
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
One more comment