Victory
Victory
13

Rozjímání nad Ž 27,8

«Mé srdce si opakuje tvoji výzvu: „Hledejte mou tvář.“ Hospodine, tvář tvou hledám.» Slova: „Hledat Boží tvář“ nebo „modlit se před Boží tváří“ či prosba: „Bože, neukrývej přede mnou svou tvář,“More
«Mé srdce si opakuje tvoji výzvu: „Hledejte mou tvář.“ Hospodine, tvář tvou hledám.»
Slova: „Hledat Boží tvář“ nebo „modlit se před Boží tváří“ či prosba: „Bože, neukrývej přede mnou svou tvář,“ jsou často nejen v žalmech, ale i v novozákonních knihách.
Ž 24,6: „To je pokolení těch, kdo se na jeho vůli dotazují. Ti, kdo hledají tvou tvář – toť Jákob.“
Ž 17,15: „Já však ve spravedlnosti uzřím tvoji tvář, až procitnu, budu se sytit tvým zjevem.“
Ž 41,13: „Ujal ses mne pro mou bezúhonnost, postavils mě navěky před svou tvář.“
2 Tim 2,14: „Toto připomínej a před tváří Boží…“
Žid 9,24: „Vždyť Kristus… vešel do samého nebe, aby se za nás postavil před Boží tváří.“
Co znamená být před Boží tváří? My můžeme odříkávat naučené modlitby nebo citovat žalmy z breviáře, je to pro naše povzbuzení i poučení, můžeme o tom uvažovat, tedy rozjímat, ale být před Boží tváří, to je ještě něco jiného. Dá se to snad stručně vyjádřit takto: 1) uvědomit si, že Bůh mě teď vidí, tedy být v Boží přítomnosti; …
More
Victory
36

Rouška prospívá, anebo škodí? (Otevřený dopis prezidentu Zemanovi)

Vážený pane prezidente, velmi si Vás vážíme a oceňujeme, že jste se v mnohých věcech dokázal postavit proti proudu i mimořádně velkým tlakům. S bolestí ale musíme konstatovat, že jste uvěřil …More
Vážený pane prezidente,
velmi si Vás vážíme a oceňujeme, že jste se v mnohých věcech dokázal postavit proti proudu i mimořádně velkým tlakům. S bolestí ale musíme konstatovat, že jste uvěřil jednostranné informaci o koronaviru a nošení roušek. Vaše doporučení nosit roušky zřejmě vyplynulo z opomenutí moudrého principu „Audiatur et altera pars“.
Odborníci ve virologii a imunologii se k rouškám vyjadřují asi takto: proti viru nepomohou a organismu škodí. Jednak snižují imunitu a jednak nutí zpětně vdechovat CO2 a své vlastní toxické zplodiny a bakterie. My také nejsme odborníci, abychom Vás poučovali, pouze citujeme odborníky a uvádíme objektivní fakta.
Rovněž online sledování koronaviru je jedna z veřejně odsouzených technologií na vyvolání a udržování paniky.
Věříme, že jste v žádném případě svá slova neřekl z důvodu, abyste hnal vodu na mlýn koronapsychóze. Zřejmě jste svůj postoj postavil na názorech určitých lékařských autorit, které Vám podaly problematiku jednostranně a …More
Victory
95

Varování pro lidstvo /vakcína na Covid-19/

Toto video je možné zhlédnout zde: word-of-truth.wistia.com/medias/efnvwlht63More
Toto video je možné zhlédnout zde:
word-of-truth.wistia.com/medias/efnvwlht63
Victory
696

V nedeľu 18. októbra 2020 nech všetci biskupi a kňazi slávia v chrámoch sv. omše!

Vážení slovenskí biskupi, kňazi a celá slovenská verejnosť, zasielame vám americký dokumentárny film o vakcínach: word-of-truth.wistia.com/medias/efnvwlht63 a taktiež list týkajúci sa zákazu sv. …More
Vážení slovenskí biskupi, kňazi a celá slovenská verejnosť,
zasielame vám americký dokumentárny film o vakcínach:

word-of-truth.wistia.com/medias/efnvwlht63
a taktiež list týkajúci sa zákazu sv. omší na Slovensku.
+ Timotej

*****************************************************
V nedeľu 18. októbra 2020 nech všetci biskupi a kňazi slávia v chrámoch sv. omše!
Vážení slovenskí biskupi a kňazi, na Slovensku vláda vydala protiústavný príkaz, že v chrámoch sú v rámci situácie s koronavírusom zakázané sväté omše – liturgie. Niektorí katolíci to komentovali tak, že je to Boží trest za to, že biskupi a kňazi, napriek tomu, že boli mnohokrát upozornení, aby prestali v liturgii spomínať jednotu s kontroverzným pápežom Františkom Bergogliom, boli k tejto výzve hluchí. Preto Boh dopustil, že od 15. októbra je zakázané slávenie svätých omší v chrámoch aj pred chrámami. Bergoglio bozkáva nohy transsexuálom, ruší Božie prikázania i objektívne platné morálne normy (Amoris laetitia), vo Vatikáne …More
Victory
742

Stop vládnym opatreniam (otvorený list premiérovi)

Vážený pán predseda vlády Igor Matovič, na Slovensku boli prijaté nové bezprecedentné reštrikčné vládne opatrenia: núdzový stav, zákaz zhromažďovania skupín nad 6 osôb, povinnosť nosiť rúško aj v …
Victory
32

Manifest svobodného zednáře

Již při zběžném čtení textu encykliky „Všichni bratry“ máte dojem, že ji napsal svobodný zednář a nikoliv Kristův náměstek. Všechno, co obsahuje, je inspirováno prázdným deismem a filantropismem a …More
Již při zběžném čtení textu encykliky „Všichni bratry“ máte dojem, že ji napsal svobodný zednář a nikoliv Kristův náměstek. Všechno, co obsahuje, je inspirováno prázdným deismem a filantropismem a vůbec ničím, co je katolické: Copak to nedělají i pohané? (Mt 5,47).
Makroskopická a rozhodně zarážející je historická falzifikace setkání sv. Františka se sultánem: Podle pisatele encykliky Chudáček »nevedl dialektickou válku a nepředkládal nauky«; ve skutečnosti slova svatého Františka, která uvádějí kronikáři, znějí zcela jinak: »Jestliže mi slíbíš jménem svým a jménem svého lidu, že přijmete Kristovo náboženství, jestliže vyjdu z ohně neporaněn, vstoupím sám do ohně. Jestliže se spálím, ať je to přičteno mým hříchům; jestliže naopak Boží moc mi dovolí vyjít zdravý a nezraněný, uznáte Krista, Boží moc a Boží moudrost jako pravého Boha a Pána, Spasitele všech.«
Nadpřirozená dimenze je v encyklice naprosto nepřítomná, stejně jako nezbytnost příslušnosti k Mystickému Tělu Kristovu, kterým …
More
Victory
701

ČBK ve Staré Boleslavi odstartovala masko-systém

video: voice-of-god.wistia.com/medias/wq7k8xw1uy Před 14 lety vyšla v tisku zpráva: „Klerikálové ČBK odstartovali vstup do EU“. Dnes odstartovali tzv. pandemii. Vážený Jane Graubnere, arcibiskupe …
Victory
987

Vídeňský kardinál a moskevský patriarcha prosazují centrum New Age

Vážený vídeňský kardinále Ch. Schönborne, vážený moskevský patriarcho K. Gunďajeve, obrací se na vás i na rakouské katolíky a ruské pravoslavné Byzantský katolický patriarchát (BKP) v závažné záležit…
Victory
655

Rozjímání nad Ž 23(22),1-3

„Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod, naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno.“ Zde je velmi…
Victory
857

BKP: Kritika projevu neplatného papeže Františka k Valnému shromáždění OSN (25. 9. 2020)

Co Bergoglio sledoval svým vystoupením před OSN 25. 9. 2020, tedy před vyhlášením druhé vlny koronaviru, která má být spojena s čipizovanou vakcinací? Byl hlasem Božího, anebo falešného proroka? Před…
Victory
983

Biskupové a kněží USA, udělejte historický krok!

video: last-fight.wistia.com/medias/p59xgi4zv5 V sobotu 19. září 2020 přijal František Bergoglio zástupce Farmaceutické banky a veřejně prosazoval novou vakcinaci. Před půl rokem rovněž udělal …More
video: last-fight.wistia.com/medias/p59xgi4zv5
V sobotu 19. září 2020 přijal František Bergoglio zástupce Farmaceutické banky a veřejně prosazoval novou vakcinaci. Před půl rokem rovněž udělal průlom a vyhlásil katolíkům karanténu spojenou s uzavřením chrámů. Jak v prvním, tak v druhém případě nebere v úvahu skutečné odborníky v medicíně, kteří se radikálně postavili proti pandemii a nyní se staví i proti vakcinaci, která má být spojena s čipizací a redukcí lidstva.
Citace Bergoglia: „Nejnovější zkušenost pandemie...“
Jaká je nejnovější zkušenost z pandemie? Po ideologické změně kritérií WHO pro pandemii, může být vyhlášena prakticky kdykoliv. Současná pandemie je uměle programovaná s přesným cílem. Tím cílem je vyvolat ekonomickou krizi a jako falešné východisko vnutit lidem novou vakcínu, která podle Gatesova programu sleduje redukci lidstva o 6 miliard. Bergoglio se stal horlivým agitátorem tohoto programu, a to v plném rozporu s lékaři – specialisty ve svém oboru.
Prof. Haddits…More
Victory
24

BKP: Tři listy o čistotě srdce Třetí list – mládeži o čistotě a štěstí

Kdybychom mladému člověku položili otázku: „Chceš být šťasten?“ určitě by řekl: „ANO!“ a zvedl by i obě ruce na souhlas. – Ale jak dlouho chceš být šťasten? Den, týden, rok? Deset let, třicet let, …More
Kdybychom mladému člověku položili otázku: „Chceš být šťasten?“ určitě by řekl: „ANO!“ a zvedl by i obě ruce na souhlas. – Ale jak dlouho chceš být šťasten? Den, týden, rok? Deset let, třicet let, celý život až do smrti? A chceš být šťasten i po smrti?
Člověk má hluboko ve své duši touhu po štěstí, ale po pravém štěstí, které mu už nikdo nevezme. Už totiž jen myšlenka na to, že jednou skončí, vnáší smutek. Člověk hledá štěstí v lidských vztazích, v majetku, v množství peněz, v kariéře, v lidské slávě, v úspěchu, hledá štěstí v požitcích, v alkoholu, v narkotikách, ale tady štěstí nenajde. Přichází rozčarování, ještě větší prázdnota, opuštěnost a bolest v duši. Už sv. Augustin tuto touhu po štěstí vyjádřil slovy: „Stvořil nás pro sebe, ó Bože, a nepokojné je srdce lidské, dokud nespočine v Tobě.“
Ideologové globalizace dnes odstraňují i obyčejné lidské štěstí a programují jedinci i celým národům zvrácený homosexualismus, genderovou schizofrenii, spojenou s kradením dětí juvenilní …More
Victory
31

BKP: Tři listy o čistotě srdce Druhý list – osobám žijícím v manželství

Mluvit o sexualitě způsobem, jakým ji podávají masmédia a západní pseudokultura, znamená přijmout jejich lživý, dekadentní pohled. Kulturní Evropa i Amerika byly postaveny na křesťanských základech. …More
Mluvit o sexualitě způsobem, jakým ji podávají masmédia a západní pseudokultura, znamená přijmout jejich lživý, dekadentní pohled.
Kulturní Evropa i Amerika byly postaveny na křesťanských základech. Základní buňkou vždy byla zdravá rodina, postavená na doživotní manželské věrnosti a nerozlučitelnosti. Sv. Vladimír vládl Kyjevské Rusi. Když přijal křesťanství, propustil své tři ženy i otrokyně a zůstal až do smrti věrný jedné manželce.
Ježíš o manželství řekl: „Opustí muž otce i matku a přidrží se své manželky a budou jedno tělo“ (Mt 19,5), jedna bytost. „Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj.“ (Mt 19,6) Manželství je proto povýšeno na svátost a je spojeno s nerozlučitelností. Manželé, když skládají slib před Bohem a uzavírají manželství, slibují, že budou spolu snášet dobré i zlé až do smrti.
Když se ptali Ježíše, proč Mojžíš dovoloval propustit ženu a dát jí rozlukový lístek, odpověděl, že příčinou je tvrdost lidského srdce.
V ruské lidové písni „Stěp da stěp krugom“ (Kolem dokola …More
Victory
15

BKP: Tři listy o čistotě srdce První list – osobám zasvěceným Bohu

První list – osobám zasvěceným Bohu Druhý list – osobám žijícím v manželství Třetí list – mládeži o čistotě První list Vážení biskupové, kněží a řeholníci, BKP v sedmidílném komentáři reagoval na …More
První list – osobám zasvěceným Bohu
Druhý list – osobám žijícím v manželství
Třetí list – mládeži o čistotě
První list
Vážení biskupové, kněží a řeholníci,
BKP v sedmidílném komentáři reagoval na propagaci sodomie jezuitou J. Martinem. Jak se v kontrastu s Martinovým postojem k nemorálnosti stavěl pohanský mudrc Diogenes? On chodil ve dne po aténském náměstí se svítilnou v ruce, jako by něco hledal. Když se ho tázali, co hledá, odpověděl: „Hledám člověka.“ Řekli mu: „Copak nevidíš tolik lidí?“ Odpověděl: „To nejsou lidé, to jsou zvířata, neboť se nechávají vést pouze zvířecími pudy a vášněmi.“ Nemorálnost však činí z lidí navíc i dravá a nebezpečná zvířata – šelmy –, ne-li vtělené démony. Naproti tomu Kristovo evangelium dává člověku pravou důstojnost.
Co by na jezuitu Martina řekl apoštol Pavel? „O smilstvu a jakékoliv nezřízenosti ať se mezi vámi ani nemluví. Vést sprosté, hloupé a dvousmyslné řeči se nepatří.“ (Ef 5,3-4) „O tom, co oni dělají potají, je odporné i jen mluvit.“…More
Victory
656

Komentář BKP k interview novináře s propagátorem homosexuality, vatikánským poradcem, knězem …

(7. část: Úsilí o církevní schválení homosexuality) Jezuita Martin: „Církev má povinnost pomáhat pronásledovaným menšinám, a ne pronásledování zintenzivňovat.“ Komentář: Zde Martin manipuluje, …
Victory
35

Komentář BKP k interview novináře s propagátorem homosexuality, vatikánským poradcem, knězem …

(6. část: Pseudopapež František a sodomie v církvi) Publicista: „Vidíte nějaké změny ve Františkově učení v této otázce (LGBT) ve srovnání s jeho předchůdci?“ Jezuita Martin: „Ne, nevidím žádné …More
(6. část: Pseudopapež František a sodomie v církvi)
Publicista: „Vidíte nějaké změny ve Františkově učení v této otázce (LGBT) ve srovnání s jeho předchůdci?“
Jezuita Martin: „Ne, nevidím žádné změny v učení o stejnopohlavních sňatcích, vidím však změny v tónu a ve vztahu.“
Komentář: Tvrzení, že Bergoglio nezměnil učení, je lživé. Žádný papež před ním neschvaloval sodomii. Učinil to pouze falešný papež Bergoglio. Už v červenci 2013 řekl: „... kdo jsem já, abych ho (homosexuála) soudil?“ Povinností právoplatného papeže však je jasně, ve shodě s Biblí, označit sodomii jako hřích a ohavnost. Bergoglio naopak schvaluje a prosazuje homosexualitu, a tím na sebe stáhl Boží anathemu, tedy vyloučení z církve. Americký homosexuální časopis The Advocate vyhlásil Bergoglia za schválení sodomie osobností roku.
Na Zelený čtvrtek (duben 2015) Bergoglio umývá a líbá nohy transsexuálovi. Toto bylo Bergogliovo průlomové provokační gesto! Jak reagoval katolický svět? Kvůli papežské autoritě …More
Victory
747

Komentář BKP k interview novináře s propagátorem homosexuality, vatikánským poradcem, knězem …

(5. část: Statistiky a nemoci /tzv. radosti/) Otázka publicisty jezuitovi Martinovi: „Kde se v církvi vzal zájem o naši sexualitu? Koneckonců, toto je v evangeliu druhořadé téma. Vůbec nic v něm …
Victory
33

Komentář BKP k interview novináře s propagátorem homosexuality, vatikánským poradcem, knězem …

(4. část – Konverzní terapie) Publicista: „Co si myslíte o ideji posílat homosexuály na konverzní terapii?“ Martin: „Konverzní terapii odmítli téměř všichni renomovaní psychiatři a psychologové. …More
(4. část – Konverzní terapie)
Publicista: „Co si myslíte o ideji posílat homosexuály na konverzní terapii?“
Martin: „Konverzní terapii odmítli téměř všichni renomovaní psychiatři a psychologové. Může člověku způsobit velkou psychickou, emocionální, a dokonce i fyzickou újmu. Je třeba ji zcela odmítnout.“
Komentář: Je lží tvrdit, že konverzní terapie je odmítnuta všemi renomovanými autoritami. Musíme dodat: je odmítnuta těmi autoritami, které prosazují homosexualismus. Nutnost konverzní terapie vyplývá i z učení církve a má být ovocem pokání. Člověk si nejprve musí přiznat hříšnou závislost, která ho zotročuje, a pak použít přiměřené prostředky k osvobození, kterými jsou pokání, modlitba, askeze. Především je nutno se vyhýbat blízké příležitosti ke hříchu i osobám, které k němu svádějí. Jezuita Martin však konverzi radikálně odmítá a tvrdí, že způsobí člověku velkou psychickou, emocionální, a dokonce i fyzickou újmu. Takové tvrzení je absurdum a lež.
Písmo varuje, že sodomity čeká …More
Victory
28

Komentář BKP k interview novináře s propagátorem homosexuality, vatikánským poradcem, knězem …

(3. část: Učení církve, věda a pavěda) Jezuita Martin se ve svém interview, aby odstranil morální zákony a učení církve, odvolává na vědu a pokrytecky vyhlašuje: Proč bychom se neměli otevřít tomu, …More
(3. část: Učení církve, věda a pavěda)
Jezuita Martin se ve svém interview, aby odstranil morální zákony a učení církve, odvolává na vědu a pokrytecky vyhlašuje: Proč bychom se neměli otevřít tomu, čemu nás může naučit věda? Jenže musíme rozlišovat: je věda, která hledá pravdu, a je pavěda, nástroj politiky a ideologie, která pravdu likviduje. Martin se odvolává na tuto pavědu.
Publicista: ... citace z církevního dokumentu: „Tváří v tvář různým biblickým a teologicko-morálním výkladům, která popírají morální zlo homosexuálního chování, církev připomíná, že její učení je neomylné.“ Znamená to, že musíme pochopit, že zavrhujeme vědu a diskuze je uzavřena?
Martin: „Proč bychom se neměli otevřít tomu, čemu nás může naučit věda? Vzpomeňte, že bohosloví se tradičně traktuje jako ‚fides guaerens intellectum‘, neboli víra hledající rozumovou argumentaci. Víra nemá proč se bát vědy.“
Odpověď na manipulační otázku i Martinovu manipulační odpověď: jde tu o manipulaci s vědou. Je třeba vědět,…More
Victory
18

Rozjímání nad Ž 9,16

„Národy klesly do pasti, již udělaly, v síti, kterou nastražily, uvízla jim noha.“ Křesťanské národy, které odpadly od Boha, skutečně padly do pasti, kterou si tím udělaly. V síti, kterou nastražily,…More
„Národy klesly do pasti, již udělaly, v síti,
kterou nastražily, uvízla jim noha.“

Křesťanské národy, které odpadly od Boha, skutečně padly do pasti, kterou si tím udělaly. V síti, kterou nastražily, uvízla jim noha. V žalmu je ukázáno na člověka, který je věrný Bohu, ale i na nepřátele Boží a na nepřátele toho, kdo Bohu slouží.
V 6. verši je řečeno: „Okřikl jsi, Bože, národy, do záhuby jsi svrhl svévolníka...“ Jaký bude konec těch, kdo se stali nepřáteli Boha? V 7. verši: „Po nepříteli zůstaly provždy jen trosky, vyvrátil jsi jejich města a památka po nich zašla.“
Žalm ukazuje na Hospodina, který je nejvyšším Vládcem, Jemu patří všechno, co On stvořil. V 8. verši je řečeno, že Hospodin bude trůnit věčně. V 9. verši, že rozsoudí svět spravedlivě. A co se týče toho, který se drží Hospodina, tak v 10. verši stojí: „Hospodin je zdeptanému nedobytným hradem, v dobách soužení je hradem nedobytným.“ A verš 11.: „V Tebe nechť doufají, kdo znají Tvé jméno! Vždyť ty, kdo se doptávají…More