Victory
Victory
2329

Pohanský rituál s Bergogliem ve Vatikánu

2 pages
www.youtube.com/watch Papež se 4. října zúčastnil pohanského rituálu při sázení stromu. Domorodci se přitom klaněli soškám nahých žen a jiným magickým předmětům, rozloženým na zemi. Proč zve Bergo…More
www.youtube.com/watch
Papež se 4. října zúčastnil pohanského rituálu při sázení stromu. Domorodci se přitom klaněli soškám nahých žen a jiným magickým předmětům, rozloženým na zemi.

Proč zve Bergoglio do centra křesťanství, do Vatikánu, a přímo na Synodu vůdčí pohanské čaroděje, kteří uctívají satana a démony? Pokud je už pozval, byl povinen jim hlásat Krista, aby se obrátili od cesty, která vede do záhuby, na cestu, která vede ke spáse. Proto je ale on nepozval. Pozval je k tomu, aby skrze magické obřady vnesli na Synodu ducha pohanství a nejen na Synodu, ale i do celé církve.
Otázka: Jakým způsobem se zapojil do pohanského rituálu Bergoglio?
Odpověď: Čarodějka Bergogliovi rituálně navlékla prsteny na ruku. Co to symbolizovalo? Duchovní smlouvu, tedy zasvěcení se tomu, komu čarodějka slouží – ďáblu. Následně od jednoho z čarodějů přijal na krk magický náhrdelník s amulety. Tím vyjádřil, že přijímá jařmo podřízenosti už ne Kristu, ale ďáblu a stává se jeho otrokem, podobně jako …More
Cristiano cattolico and one more user like this.
Victory
3487

Pastýřům – sv. Řehoř o mlčení pastýřů a jejich slovu Z výzvy arcib. Vigana.

One page
Pastýřům – sv. Řehoř o mlčení pastýřů a jejich slovu Z výzvy arcib. Vigana. www.lifesitenews.com/news/archbishop-viga… V neděli arcib. Carlo Maria Viganò vyzval všechny duchovní katolické církve, …More
Pastýřům – sv. Řehoř o mlčení pastýřů a jejich slovu
Z výzvy arcib. Vigana.

www.lifesitenews.com/news/archbishop-viga…
V neděli arcib. Carlo Maria Viganò vyzval všechny duchovní katolické církve, aby se „neschovávali za mlčením“, ale nahlas se postavili proti „vlkům“ a „pozemským mocnostem“, které ohrožují Kristovo stádo.
Výzva bývalého apoštolského nuncia v USA pod názvem „Bratrské ponaučení“ napsaná 6. října, (liturgický memoriál sv. Bruna, zakladatele řádu kartuziánů) přišla na svět v den oficiálního otevření Amazonské synody, která začala ve Vatikánu a bude trvat tři týdny.
Mons. Viganò připomíná Knihu o správě pastýřské sv. Řehoře Velikého, patristický text 6. století, který podrobně pojednává o povinnostech duchovenstva, pokud jde o duchovní vedení svěřených duší a na jeho základě vybízí kněze, biskupy, kardinály a „zejména“ papeže, aby zkoumali svá srdce a přizpůsobili je „nadpřirozenému světlu“.
Hierarcha dále napsal v krátké výzvě:
„Dnes, 6 října, 27. neděli po …More
krumpeľ and 2 more users like this.
Victory
2635

Arcib. Viganò žádá od papeže Františka „jasnou odpověď“ týkající se vyznání božské podstaty Ježíše …

One page
Arcib. Viganò žádá od papeže Františka „jasnou odpověď“ týkající se vyznání božské podstaty Ježíše Krista Вігано просить у Папи Франциска "чіткої відповіді" з питання божественної суті Христа Arcib.…More
Arcib. Viganò žádá od papeže Františka „jasnou odpověď“ týkající se vyznání božské podstaty Ježíše Krista
Вігано просить у Папи Франциска "чіткої відповіді" з питання божественної суті Христа
Arcib. C. M. Viganò vyzval papeže Františka k jasné odpovědi související s jeho popřením božství Kristova, jak to veřejně opublikoval novinář Eugenio Scalfari.
10. října Viganò oznámil LifeSiteNews.com, že: „Poslední oznámení Vatikánu jsou nedostatečná. Křesťané chtějí slyšet odpověď papeže římského. Je to krajně důležité!“
Viganò vyslovil, že křesťané mají na obdržení takové odpovědi „právo“, protože přijali křest svatý.
Pochybnosti o tom, zda papež František vůbec věří v božskou podstatu Krista, jsou posíleny jednak faktem, že se nikdy nesklání před Nejsvětější svátostí a jednak dokumentem podepsaným v Abu Dhаbі, v němž uvádí, že Pán chce všechna náboženství a naznačuje, že Ježíš se stal jen zakladatelem jednoho z nich.
********************************************
Monika G and one more user like this.
Victory
2612

Satisfakce Karlu Gottovi

One page
Karla Gotta národ miloval. Dnes se pro něho stal symbolem národních a rodinných hodnot proti vnucovaným genderovým modlám a protinárodní globalizaci. Všichni Gottovi příznivci toužili doprovodit ho …More
Karla Gotta národ miloval. Dnes se pro něho stal symbolem národních a rodinných hodnot proti vnucovaným genderovým modlám a protinárodní globalizaci. Všichni Gottovi příznivci toužili doprovodit ho na poslední cestě a demonstrovat průvodem přes Prahu svou vděčnost a lásku k němu. Bohužel, nikoho ani nenapadlo, že by místo toho byl velikán národa potichu spálen a k pohřebnímu průvodu by ani nedošlo. Byl tím hluboce ukřivděn nejen zemřelý, ale i český národ, který miloval a pro který žil. Karel Gott, obzvlášť v posledním období svého života, formou, která byla národu blízká, svými písněmi pozvedl rodinné i životní hodnoty.
Proto se obracím na všechny, kterým zůstala bolest v srdci a mají touhu manifestačně uctít památku Karla Gotta, aby se shromáždili 1. listopadu 2019, to je měsíc od jeho smrti, kolem poledne u jeho domu. Manifestační průvod pak ať pokračuje na Žofín, kde by mohl stát jeho památník (je možno najít i jiné vhodné místo, kde by mohl být postaven). Národ si přeje, aby …More
Martin68 and one more user like this.
Victory
1872

Habemus papam

One page
Vážení kardinálové a biskupové! Na synodě Byzantského katolického patriarchátu v klášteře u Olomouce v ČR byl dne 14. 10. 2019 mimořádnou volbou zvolen a vyhlášen za právoplatného papeže arcibiskup …More
Vážení kardinálové a biskupové!
Na synodě Byzantského katolického patriarchátu v klášteře u Olomouce v ČR byl dne 14. 10. 2019 mimořádnou volbou zvolen a vyhlášen za právoplatného papeže arcibiskup Carlo Maria Viganò.
František Bergoglio je veřejný heretik a apostata, tedy neplatný papež. Důsledkem byl stav sede vacante. Před mimořádnou volbou nového papeže patriarcha Eliáš vyhlásil anathemu – opětovné zveřejnění – vyloučení z církve na zjevného heretika Františka Bergoglia (vkpatriarhat.org/cz/).
Biskupové synodu Byzantského katolického patriarchátu pronesli a zveřejnili svou volbu:
„V této mimořádné situaci si jako pravověrný katolický biskup před Bohem a před církví uvědomuji svou povinnost, a proto volím za právoplatného papeže arcibiskupa Carlo Maria Viganò.“
Mimořádná Synoda Byzantského katolického patriarchátu tímto vyzývá vás, všechny pravověrné kardinály a biskupy, abyste volbu nového papeže podpořili či akceptovali! Volba byla provedena na základě prorocké služby! Synodou …More
Theodorá-Máriá likes this.
Victory
8

Papež heretik – 3 varianty

One page
www.youtube.com/watch Od 6. do 27. 10. 2019 probíhá ve Vatikánu Synoda o Amazonii. Pseudopapež František má za cíl prosadit ducha pohanství do centra církve. Vyhnáním Ducha svatého způsobí …More
www.youtube.com/watch
Od 6. do 27. 10. 2019 probíhá ve Vatikánu Synoda o Amazonii. Pseudopapež František má za cíl prosadit ducha pohanství do centra církve. Vyhnáním Ducha svatého způsobí ukončení každodenní oběti (srov. Mt 24,15, Dan 11,30). Místo Ducha svatého má v liturgii zavládnout duch pohanství. Za pohanskými rituály je skrytá úcta k ďáblu. Tím se otevře cesta přechodu katolické církve na anticírkev New Age.
Synoda o Amazonii před nás staví tři varianty:
1. varianta: Kardinálové a biskupové zůstanou pasivní. To je v tomto zlomovém období, kdy probíhá Synoda o Amazonii, zločinem a zradou!
2. varianta: Pravověrní kardinálové vyberou mimořádným způsobem právoplatného papeže a ten heretika Bergoglia vyhlásí za neplatného.
3. varianta: Zůstanou-li kardinálové pasivní, pak jejich povinnost zabezpečit církvi platného papeže musí převzít tým právoplatných a pravověrných biskupů.
Otázka: Co má Bergogliovi posloužit, aby nepozorovaně převedl katolickou církev na anticírkev New …More
Victory
1725

Skončí každodenní oběť

2 pages
www.youtube.com/watch „...uvidíte znesvěcující ohavnost, o níž je řeč u proroka Daniela, jak stojí na svatém místě...“ (Mt 24,15) Ježíš upozorňuje na Danielovo proroctví, které se vztahuje na …More
www.youtube.com/watch
„...uvidíte znesvěcující ohavnost, o níž je řeč u proroka Daniela, jak stojí na svatém místě...“
(Mt 24,15)
Ježíš upozorňuje na Danielovo proroctví, které se vztahuje na dobu masového vnitřního odpadu: „... znesvětí svatyni, vymýtí každodenní oběť a dá tam ohyzdnou modlu.“ (Dan 11,31)
Je znesvěcena Boží svatyně, ne pouze nějaký zevnější chrám, ale vnitřní svatyně – živý chrám Ducha svatého, Tajemné Tělo Kristovo. Čím byl tento chrám znesvěcen? Duchem antikrista. Duch svatý byl vyhnán z centra církve i z jejích údů. Jak? Preferováním pohanství a zrušením prvního Božího přikázání. Bylo tak zrušeno i Kristovo evangelium spásy. Apostaze odstraňuje výkupnou Kristovu smrt na kříži, která je zpřítomňována ve svaté liturgii. Tento zločin by nemohla spáchat žádná vnější síla, způsobili to zrádci uvnitř církve. Dnes je tato zrada dovršována Synodou o Amazonii. Cestu k ní připravil II. Vaticanum deklarací Nostra aetate.
„Ty, kteří jednají svévolně vůči smlouvě, …More
Theodorá-Máriá likes this.

Prorocké slovo o Amazonii

2 pages
Jaká je podstata Synody o Amazonii? „Cizoložili se svými hnusnými modlami.“ (Ez 23,37) Toto Boží slovo, řečené skrze proroka Ezechiela, je dnes aktuální pro římskou Synodu o Amazonii. Proroci nazývaj…More
Jaká je podstata Synody o Amazonii?
„Cizoložili se svými hnusnými modlami.“ (Ez 23,37)
Toto Boží slovo, řečené skrze proroka Ezechiela, je dnes aktuální pro římskou Synodu o Amazonii. Proroci nazývají pohanské praktiky, které jsou totožné s praktikami pohanů v Amazonii, duchovním smilstvem. Jde o hřích proti 1. přikázání: „Nebudeš míti jiných bohů a nebudeš se jim klanět...“ (Dt 5,9). Místo toho, aby se člověk obracel se svými problémy a těžkostmi na Boha, hledá pomoc v pohanských praktikách věštění, magii a spiritismu a v jejich různých formách. Tím se obrací na démony a dostává se pod jejich vládu. Smíchání s pohanstvím dnes pseudopapež František lživě a manipulačně nazývá „prorockou úlohou církve“. Boží slovo to ale nazývá ohavností!
„...dávali hnusným modlám dokonce za pokrm své syny, které porodili Mně“ (Ez 23,37).
Pohanství se svými praktikami bylo vždy spojeno i s přinášením lidských obětí. Tragédií je, že tím chce dnes pseudopapež obohacovat církev.
Toto prorocké slovo má …More
Monika G and 2 more users like this.

Anathema za Synodu o Amazonii na 26 kardinálů, 134 biskupů a 99 kněží

6 pages
Synonymum termínu anathema je exkomunikace, prokletí, vyloučení z Těla Kristova – církve. Tento nejtěžší trest je stanovený samotným Bohem. Vyjadřuje duchovní realitu, která se vztahuje na heretiky, …More
Synonymum termínu anathema je exkomunikace, prokletí, vyloučení z Těla Kristova – církve. Tento nejtěžší trest je stanovený samotným Bohem. Vyjadřuje duchovní realitu, která se vztahuje na heretiky, kteří opustili Kristovo evangelium a Kristova Ducha (Ř 8). Místo toho přijali ducha hereze a hlásají antievangelium. Sami se tím vyloučili z Tajemného Těla Kristova a jsou na cestě do zavržení, i když zastávají nejvyšší úřady v církvi. Prosazováním antievangelia vytrhávají duše z Kristova stáda a vedou je do záhuby. Činí to velmi úskočně. Používají teologickou terminologii, takže mnohé kněze a biskupy ovlivní. Pokud sám heretik je biskupem, kardinálem či papežem, pak rozsah hereze je masový. Apoštol právě před nimi varuje: „Jsou to špatní dělníci, přestrojení za apoštoly,“ a dodává: „Není divu, i satan bere na sebe podobu anděla světla, a tím spíše jeho služebníci“ (2Kor 11,13). Pán Ježíš před nimi varuje: „Po ovoci je poznáte“ (Mt 7,16).
Bezbranní křesťané se ptají: Jaká je ochrana …More
Theodorá-Máriá likes this.

Loupežnická synoda o Amazonii

One page
V Efezu v roce 449 proběhla loupežnická synoda. Letos má být opět, a to ve Vatikánu – o Amazonii. Cílem je prosazení ducha pohanství, okultních praktik, čarodějnictví, magie, věštění a spiritismu, a …More
V Efezu v roce 449 proběhla loupežnická synoda. Letos má být opět, a to ve Vatikánu – o Amazonii.
Cílem je prosazení ducha pohanství, okultních praktik, čarodějnictví, magie, věštění a spiritismu, a to dokonce i do liturgie. Svědčí o tom přípravný dokument Instrumentum Laboris. Jde o zjevné hereze, především panteismu, které ničí nejen podstatu katolické víry, ale plně protiřečí i celému křesťanství.
Vrcholem pokrytectví a manipulace Bergoglia je, že během loupežnické synody bude 13. října vyhlašovat on, heretik, pravověrného obránce víry Johna Henry Newmana za svatého.
Bergoglio prosazuje nemorálnost a sexuální zvrácenosti. Líbá nohy transsexuálům a tímto gestem legalizuje těžké hříchy a zločiny vůči Bohu i lidem. Jako heretik likviduje Boží přikázání i přirozené morální normy. Příkladem je heretická exhortace Amoris Laetitia.
Dle Písma svatého i věroučné buly „Cum Ex Apostolatus...“ je neplatným papežem. Kdo se mu podřizuje a obhajuje ho jako právoplatného, nese spoluzodpovědno…More
Theodorá-Máriá likes this.
Victory
26

Je pseudo-papež František schizmatik?

3 pages
Novinář The New York Times se Bergoglia ptal: Během letu do Maputa jste uznal… že existují silné kritiky některých biskupů a kardinálů, velice kritické jsou katolické televize a internetové portály.…More
Novinář The New York Times se Bergoglia ptal: Během letu do Maputa jste uznal… že existují silné kritiky některých biskupů a kardinálů, velice kritické jsou katolické televize a internetové portály... proti vám. Máte strach ze schismatu...?
Dříve, než podáme komentář, je třeba si uvědomit základní rozlišovací kritéria týkající se Františka Bergoglia:
1) Je Bergoglio platný papež, anebo je heretik?
Odpověď: Je heretik, a proto neplatný papež!
2) Hlásá Bergoglio hereze, anebo hájí pravověrné učení?
Odpověď: Hlásá slovem i gestem hereze a pravověrné učení cílevědomě likviduje.
3) Je Berogliovo učení a reformy v souladu s učením Písma a tradicí církve?
Odpověď: Ne! Je to pravý opak! Bergoglio ruší Boží přikázání i objektivně platné morální normy. Prosazuje gesty i slovy genderovou ideologii, islamizaci, neopohanství a skrze synodu o Amazonii už i pohanský satanismus. Nikdy se nepostavil na obranu víry a morálky proti herezím ani proti zákonům privilegujícím zvrácenost a zavádějícím …More

Halík je povinen se veřejně omluvit za urážku na cti zemřelého

One page
Je znakem vulgarismu a cynismu zneuctívat památku zemřelého, a to ještě v nejcitlivějším období před pohřbem. Na odpadlého kněze T. Halíka byla 29. 6. 2008 zveřejněna anathema, tedy vyloučení z církv…More
Je znakem vulgarismu a cynismu zneuctívat památku zemřelého, a to ještě v nejcitlivějším období před pohřbem.
Na odpadlého kněze T. Halíka byla 29. 6. 2008 zveřejněna anathema, tedy vyloučení z církve (vkpatriarhat.org/cz/). Halík už není kněz Kristův, i když okupuje církevní úřad. On je kněz antikristův. O tom svědčí i jeho veřejné, hrubě urážlivé výroky před pohřbem zesnulého Karla Gotta. Kardinál D. Duka souhlasně odpověděl na poslední vůli zemřelého i přání vdovy mít zádušní mši v katedrále. Halík se ale nestydí to nazývat „šílený a nevkusný nápad“. Naopak, šílený, nevkusný, a navíc cynický je tento Halíkův postoj.
Halík záměrně mlčí o mimořádném hrdinství Karla Gotta v době tzv. normalizace, kdy natočil oslavné písně a koledy o Kristově narození pod názvem „Vánoce ve Zlaté Praze“. Pro všechny křesťany i lidi dobré vůle to bylo v čase ateismu a tzv. normalizace skutečným povzbuzením. Halík ale národní osobnost v tyto dny smutku urážlivě a lživě degraduje na „hvězdu normalizačn…More
Libor Halik and 3 more users like this.

Národ si přeje pohřební průvod s Karlem Gottem z Hradu na Vyšehradský Slavín

One page
Bylo by velmi bolestné, kdyby určité síly překazily možnost, aby si národ doprovodil svou významnou osobnost, národního umělce Karla Gotta, na jeho poslední cestě. Právě ty síly, které tento průvod …More
Bylo by velmi bolestné, kdyby určité síly překazily možnost, aby si národ doprovodil svou významnou osobnost, národního umělce Karla Gotta, na jeho poslední cestě.
Právě ty síly, které tento průvod nechtějí, každoročně prosadí Prague pride, a to navíc pod stráží vrtulníku, ochranou policie a za finančí podpory Magistrátu. Jaký užitek tato akce přináší národu?
Rozhodně stojím za prosazení pohřebního průvodu Prahou!
+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu
5. 10. 2019
krumpeľ and 4 more users like this.
Victory
4435

Hereze pseudopapeže Františka

3 pages
www.youtube.com/watch 2013 − V květnu 2013 ve svém kázání z domu sv. Marty František prohlásil, že i ateisté mohou být spaseni, pokud budou činit dobro. Odpověď: Touto polopravdou Bergoglio …More
www.youtube.com/watch
2013
− V květnu 2013 ve svém kázání z domu sv. Marty František prohlásil, že i ateisté mohou být spaseni, pokud budou činit dobro.
Odpověď: Touto polopravdou Bergoglio záměrně zamlžuje základní podmínky spásy, kterými je pokání, víra v spravedlivého Boha a implicitně víra v Ježíše Krista jako jediného Spasitele.
- Citace Bergoglia: „Boží Syn se vtělil, aby vzbudil v duších lidí bratrský cit.“
Odpověď: Toto je hereze. Boží Syn se nevtělil, aby vzbuzoval jakýsi bratrský cit, ale „pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe. Skrze Ducha svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem,“ (Krédo) aby nás svou smrtí na kříži vysvobodil a spasil.
- Citace Bergoglia: „Proselytismus je naprostá hloupost. Nemá žádný smysl. Je nutné se poznávat, naslouchat si...“
Odpověď: To, co říká Bergoglio, je naprostá hloupost, a navíc hereze. Pod pojmem proselytismus Bergoglio ruší základní povinnost církve, a tou je misie. Místo toho tvrdí, že je nutné pohany poznáv…More
Monika G and 3 more users like this.
Victory
4223

František Bergoglio a homosexualismus

3 pages
www.youtube.com/watch V horské řeči Ježíš zdůraznil morální čistotu: „Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha.“ Dále řekl: „Kdo hledí na ženu žádostivě, už s ní zcizoložil ve svém…More
www.youtube.com/watch
V horské řeči Ježíš zdůraznil morální čistotu: „Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha.“ Dále řekl: „Kdo hledí na ženu žádostivě, už s ní zcizoložil ve svém srdci“ a dodal: „Pohoršuje-li tě tvá pravá ruka, usekni ji...“ Pán Ježíš v této oblasti vyžaduje radikální postoj. Před homosexualitou Písmo varuje: „Sodoma, Gomora a okolní města se oddaly smilstvu, propadly zvrhlosti, a jsou nám výstražným příkladem trestu věčného ohně.“ (Juda 1,7) František Bergoglio naproti tomu homosexualismus systematicky prosazuje, zneužívá tím papežský úřad a stahuje prokletí na celou církev.
2013
- Svými homosexuálními sklony skandálně známý Mons. Ricca je Bergogliem jmenován prelátem vatikánské banky i ředitelem Domu Sv. Marty, kde žije i Bergoglio...
Odpověď: Bergoglio sodomitu Ricca ani nenapomíná ani netrestá, naopak ho precedentně povyšuje. To je zločin! V domě sv. Marty nocuje František i mnozí preláti spolu se skandálním homosexuálem Riccou. K tomu už …More
Theodorá-Máriá and 3 more users like this.
Victory
346

Rozjímání nad Ř 8,1-2

2 pages
www.youtube.com/watch „Proto není již žádného odsouzení těm, kteří jsou v Kristu Ježíši, nechodícím podle těla, ale podle Ducha. Neboť zákon Ducha života v Kristu Ježíši, vysvobodil mne od zákona …More
www.youtube.com/watch
„Proto není již žádného odsouzení těm, kteří jsou v Kristu Ježíši, nechodícím podle těla, ale podle Ducha. Neboť zákon Ducha života v Kristu Ježíši, vysvobodil mne od zákona hříchu a smrti“.
Tyto verše Písma z listu Římanům navazují na předcházející. V nich apoštol volá: „Jak ubohý jsem to člověk! Kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti?“ V 8. kapitole je řečeno, že vysvobozeni jsou ti, kdo jsou v Kristu Ježíši. Zákon Ducha života v Kristu Ježíši osvobozuje od zákona hříchu a smrti. Proces našeho vysvobození se v každé nové situaci znovu a znovu uskutečňuje jedině v Kristu Ježíši.
Zákon hříchu je mašinérie, proti které jsme vlastními silami bezmocní. Zákon Ducha života působí u těch, „kdo se nechávají vést Božím Duchem, a ne tělem“ (Ř 8,1).
Kdo uvěřil v Krista, začal svou myslí sloužit zákonu Božímu. Dědičný hřích, ložisko zla v nás, ale působí vnitřní rozpor. I když chceme dobro, konáme zlo. Proč? Pro neočištěnost svého svědomí a proto, že nezůstáváme skrze …More
Theodorá-Máriá and 2 more users like this.
Victory
3197

Slovo otce patriarchy Eliáše o dvojí nespravedlnosti

2 pages
Apoštol Pavel v listě Římanům 3,23-24 píše: „…všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy…“ A prorok David volá: „…zrodil jsem se v nepravosti, v hříchu mě počala matka.“ (Ž 51,7) Každý člověk už …More
Apoštol Pavel v listě Římanům 3,23-24 píše: „…všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy…“ A prorok David volá: „…zrodil jsem se v nepravosti, v hříchu mě počala matka.“ (Ž 51,7) Každý člověk už ve chvíli početí na sebe bere smutné dědictví Adama a Evy – dědičný hřích, prokletí, ztrátu Boží slávy. Tak přichází na svět, ať chce nebo nechce.
Bůh stvořil anděly, ti byli postaveni do zkoušky a museli se pro Boží slávu rozhodnout. Jedni ve zkoušce obstáli, ale z druhých se stali démoni. Nás lidi Bůh nestvořil jako zvířátka, která nemají rozum a oslavují Boha jenom tím, že jsou. I člověk je postaven do zkoušky, či spíše je do ní jaksi hozen, protože je tu realita, že „všichni zhřešili“. A to platí už i o malém dítěti, které sice ještě žádný vědomý hřích nekoná, a přesto je však už v tom systému hříchu a musí hřešit, ať chce nebo nechce, protože je v něm egoismus a dobro je namíchané se zlem. Když pak dítě začne více používat rozum, už se rozjede ten mechanismus v nás – už hřeší. Chce …More
Monika G and 2 more users like this.
Victory
4

Úcta k Matce Boží

2 pages
www.youtube.com/watch Otázka: Jaká je pravá úcta k Panně Marii? Odpověď: Pravá úcta k Panně Marii je ta, která je plně biblická a vede ke Kristu. Falešná úcta je protibiblická a od Krista odvádí. …More
www.youtube.com/watch
Otázka: Jaká je pravá úcta k Panně Marii?
Odpověď: Pravá úcta k Panně Marii je ta, která je plně biblická a vede ke Kristu. Falešná úcta je protibiblická a od Krista odvádí.
Panna Maria o sobě řekla: „Jsem otrokyně Pána“ – Hé dúlé Kyriú (Lk 1,38.48). Z přirozenosti jsme jako děti Evy otroky hříchu. Jako děti Marie se stáváme otroky Pána. Apoštol říká: „Jsme otroky toho, koho posloucháme.“ (Ř 6,16) Být otrokem Pána přináší svobodu od hříchu.
Maria pronesla: „Velebí má duše Pána…, že shlédl na ponížení své otrokyně.“ A dodala: „Hle, od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení.“ (Lk 1,48) Archanděl nazval Marii plnou milosti – kecharitomene. Maria je nám vzorem víry. Skrze její poslušnost víry se Slovo stalo Tělem.
V hodině smrti Ježíš pronesl k učedníkovi slova testamentu: „Hle, tvá matka!“ Kristův učedník je ten, který pro Krista a evangelium opustil všechno (Lk 14,33). Ztratil pro Něj i svou duši (Mk 8,35). Nejen Janovi, ale každému učedníkovi,…More
Victory
3

Narození Přesvaté Bohorodičky

One page
8 (21). V září slavíme svátek Narození Panny Marie. Jak děti slaví narozeniny své matky? Přijdou k ní, dají jí nějaký dárek, přinesou květy. Když dávají ten dárek, tak čekají, že máma jim také něco …More
8 (21). V září slavíme svátek Narození Panny Marie. Jak děti slaví narozeniny své matky? Přijdou k ní, dají jí nějaký dárek, přinesou květy. Když dávají ten dárek, tak čekají, že máma jim také něco dá – nějaké bonbóny nebo něco sladkého. A mají z toho radost.
Když Ježíš umíral na Golgotě, tak řekl učedníkovi: Hle, tvá Matka! Přesvatá Bohorodička je matkou Ježíše Krista, ale je i tvojí matkou. On ji na kříži, v poslední hodině svého života, dal za Matku každému z nás. Prožíváme radost z toho, že slavíme narození Ježíšovy i naší Matky.
Když Adam s Evou zhřešili neposlušností a přišel první hřích, tak jakoby celá zem byla zahalena do temnoty, jakoby démoni okupovali vládu nad celou zemí a lidé jsou v temnotě, jakoby ve vězení, v koncentračním táboře, ale modlí se a prosí Boha o vysvobození. Kolik staletí uplynulo, než se naplnil čas! A teď přichází naděje – Bůh sám přijde a zachrání lidi. A počátek té naděje je, že Bůh dává pro svého Syna Ježíše Krista Bohorodičku, tu která byla …More
Victory
3

Rozjímání nad Ř 7,24-25

2 pages
Já nešťastný člověk! Kdo mne vysvobodí z těla této smrti? Bohu buď dík (že to učinil) skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Tak tedy tentýž já svou myslí sloužím jako otrok zákonu Božímu, ale svým těle…More
Já nešťastný člověk!
Kdo mne vysvobodí z těla této smrti?

Bohu buď dík (že to učinil)
skrze Ježíše Krista,
našeho Pána.
Tak tedy tentýž já svou myslí sloužím
jako otrok zákonu Božímu,
ale svým tělem zákonu hříchu.

Na závěr 7. kapitoly apoštol volá: „Já nešťastný člověk!“ To volá v Božím světle, kde si uvědomuje zákon hříchu, který v nás působí, i lidskou bezmocnost, když chceme vlastní silou konat dobro. Zároveň s tímto zvoláním klade otázku: „Kdo mne vysvobodí z těla této smrti?“ A hned dává odpověď: „Bohu buď dík, (že to učinil) skrze Ježíše Krista, našeho Pána.“ „Já nešťastný člověk! Kdo mne vysvobodí z těla této smrti?“ volal apoštol Pavel. Není lahodnější hudby pro Boží sluch než toto volání. Tento výkřik je ten nejduchovnější, kterého může člověk užít. Každý tak naříká jen tehdy, když ví, že na nic nestačí a vzdává se dalšího úsilí. Než k tomu ale dospěl, po každém pádu učinil nové předsevzetí a znovu a znovu zdvojnásoboval své úsilí. Konečně objevil, že jeho úsilí …More