gattolino
gattolino

Umělé zemětřesení zabíjelo v Japonsku

Libye už dvakrát zastavila boje příměřím, a přitom Kaddáfí vraždil a zabíjel civilisty jak na běžícím pásu, protože vždy lhal a tudíž lže dál. Svědek, nezávislý novinář Muhammad Nabbús, byl proto v Benghází zabit ostřelovačem. Kaddáfí je zločinec a terorista, a kdo jej hájí, není lepší než on.
gattolino

Vyznání. Vyznání před Svatým otcem

Navrhuji doplnit:
5) Odříkáš se členství v klubu zahrádkářů, nebť zahrádkaření je jen klanění se květinám, tedy čisté modloslužebnictví, pěstování květin zavání touhou vyrovnat se stvořiteli, je tedy pýchou, a veškeré hnojení je pouhou černou magií a vzýváním padlých duchů země?
Odpověď: ANO, ODŘÍKÁM
gattolino

Protestovali proti 666 Antikrista v Moskvě

Libor Halík neví, že on sám je už právě nyní a teď zavržen v pekle, díky své nesnášenlivosti, netoleranci a nenávisti k bližním. Ale ještě má naději s tím něco dělat.
gattolino

Elity Antikristu dláždí cestu. Endgame

Antikristovi poskoci a služebníci volají, že přijde vláda Antikrista? Komu slouží šíření strachu a tísně, lživých fám a katastrofických nálad, než zlému? Je příznačné, že nejvíce se útočí proti USA, nejsvobodnější zemi světa, která v historii porazila ty nejhorší tyrany a otrokářské režimy, od fašismu po komunismu.
gattolino

Proč miluje gattolino marxistu dalajlámu?

Enya hrála a zpívala osobně Svatému otci Janu Pavlu II., kterého místní sektáři tak nenávidí. Proto oni nenávidí i Enyu. Proto oni nenávidí celý svět, který papeže miloval a miluje.
gattolino

"Katolické noviny" prohlubují církevní odpad od křesťanství!

Vylhané žvásty.
gattolino

Pesnicka: Mam dva tatinka. Je to super!!!????

Nasthane, jsi ubohý pitomec.
gattolino

Ľúb ma taký, aký si!

Krásné. Co víc dodat?
gattolino

Proč miluje gattolino marxistu dalajlámu?

🤗
gattolino

Proč miluje gattolino marxistu dalajlámu?

Gattolino,
vy nejste schopen Růžencovi vyvrátit jeho argumenty,tak vás to rozčiluje a uchylujete se k urážkám a klikáním a odebíráním hvězdiček.Každý si dokáže porovnat poměr hodnocení ke sledovanosti dříve a dnes.Je to průhledné a komické.Zřejmě máte lásku k hudbě,ale s lidmi to bude asi horší.Mně se zdá,že egocentricky se chováte vy.Chcete na sebe upoutat pozornost,proto jste Glorii zasytil …
More
Gattolino,
vy nejste schopen Růžencovi vyvrátit jeho argumenty,tak vás to rozčiluje a uchylujete se k urážkám a klikáním a odebíráním hvězdiček.Každý si dokáže porovnat poměr hodnocení ke sledovanosti dříve a dnes.Je to průhledné a komické.Zřejmě máte lásku k hudbě,ale s lidmi to bude asi horší.Mně se zdá,že egocentricky se chováte vy.Chcete na sebe upoutat pozornost,proto jste Glorii zasytil jen svými hudebními příspěvky.Působí to na mě,že chcete dominovat,okouzlovat druhé jako znalec hudby a tady jste využil prostoru.Myslíte,že by sem nikdo neuměl přetáhnout videa z youtube?Kritiku hned mažete a necháváte si jen pochlebování.To je legrační.

Paní Moranová, Růženec nikdy neuvedl jediný argument k diskusi, takže není, co bych vyvracel. A taky proč bych vyvracel to, co je dáno? Mám obhajovat to, že ve dne je světlo a v nocitma?
gattolino

VIDEO SVATÁ FILOMÉNA České (Tschechisch)

A jiný vtip by tam nebyl? 😇
gattolino

VIDEO SVATÁ FILOMÉNA České (Tschechisch)

Svatá Filoméno, skláním se v úctě před Tebou. Není snadné svědčit o Bohu mezi těmi, kdo si zacpávají uši před Pravdou.
gattolino

Proč miluje gattolino marxistu dalajlámu?

Bože přesvatý, modlím se k Tobě za uzdravení hlupáčka s přezdívkou "Růženec", dej mu aspoň kapičku rozumu do hlavy místo té kupky sena, kterou tam má. Odpusť mu jeho hloupost a zpupnost, i když si za ni sám může, byv nepokorným vůči Tvé vznešenosti a umenši jeho přebujelé Ego, aby též jednou vešel do království Tvého Amen.
gattolino

Proč miluje gattolino marxistu dalajlámu?

Bože, to je přece blbec....
gattolino

Blahoslav Balcar - Tajemstvi stvoření

No a jako co? 😇
gattolino

Blahoslav Balcar - Tajemstvi stvoření

Každý trochu inteligentní křesťan ví, že evolucionismus a kreacionismus nejsou vůbec v rozporu.
gattolino

KLENOTY BOHEM INSPIROVANÉ HUDBY 8: Genesis - Afterglow

Gorgeous song of Love beyond human understanding, of Love of flowing from the God's boilingheart, of Love, which is a light-house in a sea of secular confusions, of Love which is the intersectionof horizons of human understanding, of Love that engulfs the heart as well as quiet storm and as a quietharmony of prayer to the Lord, of Love, which unerringly leads man back into His kingdom,of Love, …More
Gorgeous song of Love beyond human understanding, of Love of flowing from the God's boilingheart, of Love, which is a light-house in a sea of secular confusions, of Love which is the intersectionof horizons of human understanding, of Love that engulfs the heart as well as quiet storm and as a quietharmony of prayer to the Lord, of Love, which unerringly leads man back into His kingdom,of Love, which, though a thousand times humiliated and ravished, again rise to the beauty and gloryof Eternity.
gattolino

KLENOTY BOHEM INSPIROVANÉ HUDBY 8: Genesis - Afterglow

Splendida canzone d'Amore di là della comprensione umana, d'Amore che fluisce dall ebollizionecuore do Dio.dell'Amore, che è un faro in un mare di confusioni secolari, di Amore che è l'intersezione degli orizzonti della comprensione umana, un Amore che avvolge il cuore così come tempesta e paralellamente come tranquillaarmonia di preghiera al Signore d'Amore, che conduce infallibilmente uomo …More
Splendida canzone d'Amore di là della comprensione umana, d'Amore che fluisce dall ebollizionecuore do Dio.dell'Amore, che è un faro in un mare di confusioni secolari, di Amore che è l'intersezione degli orizzonti della comprensione umana, un Amore che avvolge il cuore così come tempesta e paralellamente come tranquillaarmonia di preghiera al Signore d'Amore, che conduce infallibilmente uomo indietro nel suo regno,di Amore, che, pur mille volte umiliata e violentata, aumenta di nuovo per la bellezza e la gloriaEternità.
gattolino

KLENOTY BOHEM INSPIROVANÉ HUDBY 8: Genesis - Afterglow

Úchvatná píseň o Lásce přesahující lidské chápání, o Lásce pramenící z vroucího božího srdce. o Lásce, jež je majákem v moři světských zmatků, o Lásce, jež je průsečíkem obzorů lidského chápání, o Lásce, která zachvátí srdce jako bouře i jako klid tichého souznění modlitby k Pánu, o Lásce, která neomylně vede člověka zpět do Jeho království, o Lásce, která, ač tisíckrát ponížená a zhanobená, …More
Úchvatná píseň o Lásce přesahující lidské chápání, o Lásce pramenící z vroucího božího srdce. o Lásce, jež je majákem v moři světských zmatků, o Lásce, jež je průsečíkem obzorů lidského chápání, o Lásce, která zachvátí srdce jako bouře i jako klid tichého souznění modlitby k Pánu, o Lásce, která neomylně vede člověka zpět do Jeho království, o Lásce, která, ač tisíckrát ponížená a zhanobená, znovu povstává do krásy a slávy Věčnosti.