m.rekinek

Apel Katolików do kardynała Nycza

Intronizacja Pachamamy w byłe święto Chrystusa Króla

„ Kiedy zatem ujrzycie ohydę spustoszenia ogłoszoną przez proroka Daniela, wzniesioną na Świętym Miejscu ... ... nastąpi wielki ucisk, którego nie było od początku świata aż do teraźniejszości, i nigdy nie będzie. „ (Mt 24:15; 21).

PODWÓJNE ZWIEDZENIE Vassula Ryden, Madjugorie

VASSULA RYDEN – PIEWCZYNI ZJEDNOCZENIA RÓŻNYCH RELIGII 4.04.87 zeszyt 10 JEZUS CHRYSTUS : (...) Moje Ciało jest zmęczone i zranione, Moje Ciało potrzebuje odpoczynku i ulgi. Vassula Ryden : – To się odnosi do Kościoła, Panie? JEZUS CHRYSTUS : – Tak. Moje Ciało to Kościół. Vassulo, pragnę umocnić Mój Kościół, pragnę zjednoczyć wszystkich Moich kapłanów, jak jedną armię, armię zbawienia. Moje owce …More
VASSULA RYDEN – PIEWCZYNI ZJEDNOCZENIA RÓŻNYCH RELIGII 4.04.87 zeszyt 10 JEZUS CHRYSTUS : (...) Moje Ciało jest zmęczone i zranione, Moje Ciało potrzebuje odpoczynku i ulgi. Vassula Ryden : – To się odnosi do Kościoła, Panie? JEZUS CHRYSTUS : – Tak. Moje Ciało to Kościół. Vassulo, pragnę umocnić Mój Kościół, pragnę zjednoczyć wszystkich Moich kapłanów, jak jedną armię, armię zbawienia. Moje owce są rozproszone, wszyscy kapłani powinni się zjednoczyć. Vassula Ryden : – Mój Boże, co do mnie, jestem ochrzczona jako prawosławna obrządku greckiego. Do kogo zwracasz się, Panie? Do katolików, protestantów, czy do innych religii lub sekt? Ośmielam się zapytać o to, bo one istnieją. JEZUS CHRYSTUS : – O, Vassulo, Vassulo, Ja jestem tylko Jeden. Ja, Bóg, jestem tylko Jeden. Moje dzieci stworzyła Moja Ręka, dlaczego są rozproszone? Pragnę jedności. Chcę, by Moje dzieci się zjednoczyły. Ja jestem tylko jednym Bogiem i oni powinni zrozumieć, że Najświętsza Trójca jest cała Jednością! Duch Święty, Ojciec i Syn, Jezus Chrystus, wszyscy trzej są Jednym.(...) 10.06.87 zeszyt 13 (...)Bóg skłonił mnie do przeczytania fragmentu Pisma św. – Tak, podnieś się i słuchaj Mnie: czy przyjdziesz do Mnie w Moim Kościele? Vassulo, przyjdź do Mnie. – Do jakiego Kościoła, Panie? Chcę powiedzieć, do którego? – Wszystkie Kościoły są Moje. Wszystkie należą do Mnie, wszystkie są Moją własnością i tylko Moją. Ja jestem Kościołem: jestem Głową Kościoła. – Ale to, co powiedziałeś, Jezu, brzmiało tak, jakbyś chciał, abym poszła do jakiegoś określonego kościoła. Tak to usłyszałam i zrozumiałam! – Możesz przyjść do Mnie kiedykolwiek i w jakimkolwiek Kościele. Nie czyń różnic jak inni. Wszystkie należą do Mnie. Ja jestem Jednym Bogiem i mam tylko jedno Ciało: Ciało, które ludzie okaleczyli. Kamienie młyńskie uszkodziły Moje Ciało! Moje Ciało sprawia Mi ból, zostało rozszarpane. – Mój Boże! Ale co ja mogę zrobić? Jestem niepewna! – Czyż nie wiem tego wszystkiego, Vassulo? Posłużę się tobą aż do końca. Nie obawiaj się Mnie nigdy, córko. Zjednoczenie Mojego Kościoła stanie się Uwielbieniem Mego Ciała. Miej Mój Pokój, umiłowana.(...) 27.10.87 zeszyt 17 (...) – Tak, Panie, jesteśmy wszyscy pod Twoją Władzą, ale istnieje system, który zmusza nas do przynależności do jednej ze wspólnot chrześcijańskich, tak mi w każdym razie powiedziano. – Wszystkie są tym samym w Moich Oczach. Ja nigdy nie chciałem, by Moje Ciało było podzielone, to wy Mnie rozdarliście! Wy zadecydowaliście o Moim Ciele! Wy doprowadziliście Mnie do paraliżu... Posłuchaj Mnie, jeśli spytają cię, do jakiej wspólnoty należysz, powiesz im, że należysz do Mnie i że jesteś pod Moją Władzą. – Panie, nie chcę dyskutować, ale czy nie mogłabym im powiedzieć, że jestem prawosławną? Przecież jestem prawosławną. – Prawosławni! Katolicy! Protestanci! Należycie do Mnie wszyscy! Wszyscy jesteście JEDNO w Moich Oczach. Ja nie robię żadnej różnicy.(...) 21.11.87 zeszyt 18 – Vassulo, doprowadzę z powrotem do Piotra Moje rozproszone owce. Ja, Pan, zapewniam was wszystkich o tym! Nagle Pan dał mi wizję: oddzielone od siebie baranki, a dalej – stado. Później te baranki spotykają się z innymi i dołączają do stada. – Kwiecie, to stanie się po Moim Wielkim Znaku! (...)

Karolina Staszak: plakat Marszu Niepodległości nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem

VASSULA RYDEN – PIEWCZYNI ZJEDNOCZENIA RÓŻNYCH RELIGII 4.04.87 zeszyt 10 JEZUS CHRYSTUS : (...) Moje Ciało jest zmęczone i zranione, Moje Ciało potrzebuje odpoczynku i ulgi. Vassula Ryden : – To się odnosi do Kościoła, Panie? JEZUS CHRYSTUS : – Tak. Moje Ciało to Kościół. Vassulo, pragnę umocnić Mój Kościół, pragnę zjednoczyć wszystkich Moich kapłanów, jak jedną armię, armię zbawienia. …More
VASSULA RYDEN – PIEWCZYNI ZJEDNOCZENIA RÓŻNYCH RELIGII 4.04.87 zeszyt 10 JEZUS CHRYSTUS : (...) Moje Ciało jest zmęczone i zranione, Moje Ciało potrzebuje odpoczynku i ulgi. Vassula Ryden : – To się odnosi do Kościoła, Panie? JEZUS CHRYSTUS : – Tak. Moje Ciało to Kościół. Vassulo, pragnę umocnić Mój Kościół, pragnę zjednoczyć wszystkich Moich kapłanów, jak jedną armię, armię zbawienia. Moje owce są rozproszone, wszyscy kapłani powinni się zjednoczyć. Vassula Ryden : – Mój Boże, co do mnie, jestem ochrzczona jako prawosławna obrządku greckiego. Do kogo zwracasz się, Panie? Do katolików, protestantów, czy do innych religii lub sekt? Ośmielam się zapytać o to, bo one istnieją. JEZUS CHRYSTUS : – O, Vassulo, Vassulo, Ja jestem tylko Jeden. Ja, Bóg, jestem tylko Jeden. Moje dzieci stworzyła Moja Ręka, dlaczego są rozproszone? Pragnę jedności. Chcę, by Moje dzieci się zjednoczyły. Ja jestem tylko jednym Bogiem i oni powinni zrozumieć, że Najświętsza Trójca jest cała Jednością! Duch Święty, Ojciec i Syn, Jezus Chrystus, wszyscy trzej są Jednym.(...) 10.06.87 zeszyt 13 (...)Bóg skłonił mnie do przeczytania fragmentu Pisma św. – Tak, podnieś się i słuchaj Mnie: czy przyjdziesz do Mnie w Moim Kościele? Vassulo, przyjdź do Mnie. – Do jakiego Kościoła, Panie? Chcę powiedzieć, do którego? – Wszystkie Kościoły są Moje. Wszystkie należą do Mnie, wszystkie są Moją własnością i tylko Moją. Ja jestem Kościołem: jestem Głową Kościoła. – Ale to, co powiedziałeś, Jezu, brzmiało tak, jakbyś chciał, abym poszła do jakiegoś określonego kościoła. Tak to usłyszałam i zrozumiałam! – Możesz przyjść do Mnie kiedykolwiek i w jakimkolwiek Kościele. Nie czyń różnic jak inni. Wszystkie należą do Mnie. Ja jestem Jednym Bogiem i mam tylko jedno Ciało: Ciało, które ludzie okaleczyli. Kamienie młyńskie uszkodziły Moje Ciało! Moje Ciało sprawia Mi ból, zostało rozszarpane. – Mój Boże! Ale co ja mogę zrobić? Jestem niepewna! – Czyż nie wiem tego wszystkiego, Vassulo? Posłużę się tobą aż do końca. Nie obawiaj się Mnie nigdy, córko. Zjednoczenie Mojego Kościoła stanie się Uwielbieniem Mego Ciała. Miej Mój Pokój, umiłowana.(...) 27.10.87 zeszyt 17 (...) – Tak, Panie, jesteśmy wszyscy pod Twoją Władzą, ale istnieje system, który zmusza nas do przynależności do jednej ze wspólnot chrześcijańskich, tak mi w każdym razie powiedziano. – Wszystkie są tym samym w Moich Oczach. Ja nigdy nie chciałem, by Moje Ciało było podzielone, to wy Mnie rozdarliście! Wy zadecydowaliście o Moim Ciele! Wy doprowadziliście Mnie do paraliżu... Posłuchaj Mnie, jeśli spytają cię, do jakiej wspólnoty należysz, powiesz im, że należysz do Mnie i że jesteś pod Moją Władzą. – Panie, nie chcę dyskutować, ale czy nie mogłabym im powiedzieć, że jestem prawosławną? Przecież jestem prawosławną. – Prawosławni! Katolicy! Protestanci! Należycie do Mnie wszyscy! Wszyscy jesteście JEDNO w Moich Oczach. Ja nie robię żadnej różnicy.(...) 21.11.87 zeszyt 18 – Vassulo, doprowadzę z powrotem do Piotra Moje rozproszone owce. Ja, Pan, zapewniam was wszystkich o tym! Nagle Pan dał mi wizję: oddzielone od siebie baranki, a dalej – stado. Później te baranki spotykają się z innymi i dołączają do stada. – Kwiecie, to stanie się po Moim Wielkim Znaku! (...)

Karolina Staszak: plakat Marszu Niepodległości nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem

A my będziemy nieść chorągwie na Marszu
m.rekinek

Karolina Staszak: plakat Marszu Niepodległości nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem

Tu w ogóle nie chodzi o symbol , różaniec i ten plakat, tu chodzi o otwartą wrogość ,,postępowych katolików" wraz z czerwonymi biskupami do patriotycznej części Kościoła i wyautowanie go, poza Jego nawias. Nie byłoby plakatu to znaleźliby jakąś wypowiedź, czy hasło byle tylko uderzyć w katolicki charakter Marszu Niepodległości.
Historia powtarza się co roku wraz z blokowaniem pozwolenia na mszę …More
Tu w ogóle nie chodzi o symbol , różaniec i ten plakat, tu chodzi o otwartą wrogość ,,postępowych katolików" wraz z czerwonymi biskupami do patriotycznej części Kościoła i wyautowanie go, poza Jego nawias. Nie byłoby plakatu to znaleźliby jakąś wypowiedź, czy hasło byle tylko uderzyć w katolicki charakter Marszu Niepodległości.
Historia powtarza się co roku wraz z blokowaniem pozwolenia na mszę świętą.
Żałosne to.
m.rekinek

Karolina Staszak: plakat Marszu Niepodległości nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem

{ znów widzę promowanie kościółka dla milusińskich i zniewieściałych katolików. Efekt - na nabożeństwach różańcowych ze świecą szukać mężczyzn. Paniusi, czcicielce bp Rysia nie podoba się zaciśnięta ręka na różańcu, bo nigdy go pewnie w ręku nie miała.
Ja owijam sobie rękę różańcem i ją zaciskam jak na plakacie i zawsze się tak modlę, no ale jak czerwona, kosmopolityczna, masońska kościelna …More
{ znów widzę promowanie kościółka dla milusińskich i zniewieściałych katolików. Efekt - na nabożeństwach różańcowych ze świecą szukać mężczyzn. Paniusi, czcicielce bp Rysia nie podoba się zaciśnięta ręka na różańcu, bo nigdy go pewnie w ręku nie miała.
Ja owijam sobie rękę różańcem i ją zaciskam jak na plakacie i zawsze się tak modlę, no ale jak czerwona, kosmopolityczna, masońska kościelna zaraza chce przywalić patriotom i do tego katolikom to kij się zawsze znajdzie.
Episkoszmat woli popierać protestanckie i masońskie inicjatywy, proszę obejrzeć www.youtube.com/watch
m.rekinek

Mocny list biskupa Schneidera o „Pachamamie” w Watykanie

Portal PCh24 w różnych kwestiach i systematycznie staje się coraz bardziej poprawny politycznie.
Od dłuższego już czasu obserwuję postępującą ,,frondyzację" tego portalu.
m.rekinek

Uwaga ! W Watykanie powstała nowa religia - prof.Roberto de Matei

Przecież tydzień temu tą tezę udowadniał o.Pelanowski w 4 swoich wykładach o Antychryście
tu : www.wydawnictwopaganini.pl/posluchaj-o-pelanowskiego/
m.rekinek

Uwaga ! Pojawiły się stroje liturgiczne z bożkiem Pachamamą

Tradycyjna teologia katolicka, oparta jest na znaku Krzyża wskazującego dwa przecinające się kierunki. Pierwszy kierunek - pionowy (wertykalny) symbolizuje miłość człowieka do Boga, która jest celem naszego istnienia, zaś kierunek poziomy (horyzontalny) ukazuje konsekwencje tej miłości, czyli miłość bliźniego. Dziś wskutek herezji modernizmu, która sięgnęła szczytów hierarchii kościelnej w …More
Tradycyjna teologia katolicka, oparta jest na znaku Krzyża wskazującego dwa przecinające się kierunki. Pierwszy kierunek - pionowy (wertykalny) symbolizuje miłość człowieka do Boga, która jest celem naszego istnienia, zaś kierunek poziomy (horyzontalny) ukazuje konsekwencje tej miłości, czyli miłość bliźniego. Dziś wskutek herezji modernizmu, która sięgnęła szczytów hierarchii kościelnej w znacznej mierze zredukowany został kierunek wertykalny, gdyż za punkt odniesienia obrano nie Boga lecz człowieka. Postępowi "katolicy" wyszli bowiem z założenia że Trójjedyny Bóg jest zbyt odległy dla współczesnego, liberalnego, subiektywnego człowieka, dlatego skoncentrowali się nie na Bogu lecz człowieku! Herezja ta zwana antropocentryzmem jest główną przyczyną współczesnego ekumenizmu.

Celem naszego życia na ziemi jest Pana Boga poznać, czcić, kochać i dzięki temu zbawić swoją duszę. Ekumenizm jest natomiast konsekwencją odrzucenia Boga, Jego niezmiennego Objawienia a przyjęciem nowej modernistycznej religii opartej na kulcie człowieka, w wyniku czego zastąpiono dziś nawracanie na prawdziwą wiarę dialogiem i ekumenicznym zlotami - oczywiście w imię człowieka, jego rzekomo przyrodzonej godności, szacunku dla uczuć religijnych innowierców, pokoju na świecie i innych lewicowych dogmatów rodem z rewolucji francuskiej. Przejście z pozycji wertykalnej na horyzontalną jest kamieniem węgielnym współczesnej ultra herezji. Soborowy modernista, ks. Karol Rahner określał to zjawisko niewinnie: "zwrotem w kierunku człowieka", czego nie można nazwać inaczej jak jawną choć milczącą apostazją.
m.rekinek

Uwaga ! Pojawiły się stroje liturgiczne z bożkiem Pachamamą

W drugiej połowie XX wieku niezliczona rzesza hierarchów Kościoła oraz wiernych popadła de facto w milczącą apostazję a sama herezja synkretyzmu religijnego osiągnęła swój punkt kulminacyjny w 1986 roku podczas międzyreligijnego spotkania w Asyżu, gdzie na zaproszenie Jana Pawła II przybyli przedstawiciele 130 wyznań "modlić się" o pokój na świecie. Bazylika franciszkańska w Asyżu zgromadziła …More
W drugiej połowie XX wieku niezliczona rzesza hierarchów Kościoła oraz wiernych popadła de facto w milczącą apostazję a sama herezja synkretyzmu religijnego osiągnęła swój punkt kulminacyjny w 1986 roku podczas międzyreligijnego spotkania w Asyżu, gdzie na zaproszenie Jana Pawła II przybyli przedstawiciele 130 wyznań "modlić się" o pokój na świecie. Bazylika franciszkańska w Asyżu zgromadziła wówczas modernistów, wszystkie protestanckie sekty, żydów, muzułmanów, buddystów a nawet murzyńskich czcicieli węży oraz złych duchów, którzy na ołtarzach ofiarowali demonom zabite zwierzęta. Najohydniejszego bałwochwalstwa dopuścił się tam Dalejlama, buddysta żyjący w przekonaniu, że jest żywym bogiem na ziemi, któremu moderniści w katolickiej świątyni pozwolili umieścić na Tabernakulum posążek bożka Buddy i palić na jego cześć kadzidło. Podczas powitania w murach franciszkańskiej bazyliki przedstawicieli fałszywych religii Jan Paweł II zamiast wezwać innowierców do nawrócenia się na wiarę katolicką, zachęcał ich do "modlitw" do fałszywych bożków.
Już przed spotkaniem papież powiedział bowiem, że jest ważne, aby pozostali oni wierni swym błędnym religiom: "Ta wspólna radykalna wierność poszczególnym tradycjom religijnym jest dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek potrzebna dla pokoju. Każdy z obecnych w Asyżu przedstawi Bogu swą modlitwę według własnej tradycji religijnej". Wezwanie przez Wojtyłę pogan do "modlitwy" było obiektywnym uznaniem wartości ich modłów, co stanowi jawną negacją słów Chrystusa: "Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie" (J 14,6) oraz "Kto nie czci Syna, nie czci też Ojca..." (J 5, 22).
m.rekinek

Uwaga ! Pojawiły się stroje liturgiczne z bożkiem Pachamamą

ARCYBISKUP FULTON J. SHEEN o Antychryście :
,,Trzecie kuszenie, w którym szatan próbował skłonić Chrystusa, by oddał mu cześć w zamian za wszystkie królestwa świata, stanie się kuszeniem do tego, aby mieć nową religię bez Krzyża, liturgię bez przyszłego świata, religią, która niszczy religię lub politykę, która jest religią – taką która oddaje Cezarowi nawet to, co jest Boskie.
Wśród całej …
More
ARCYBISKUP FULTON J. SHEEN o Antychryście :
,,Trzecie kuszenie, w którym szatan próbował skłonić Chrystusa, by oddał mu cześć w zamian za wszystkie królestwa świata, stanie się kuszeniem do tego, aby mieć nową religię bez Krzyża, liturgię bez przyszłego świata, religią, która niszczy religię lub politykę, która jest religią – taką która oddaje Cezarowi nawet to, co jest Boskie.
Wśród całej tej jego pozornej miłości do ludzkości i jego gładkiej mowy o wolności i równości ukrywać się będzie wielki sekret, którego nikomu nie zdradzi: nie będzie wierzył w Boga. Ponieważ jego religią będzie braterstwo bez ojcostwa Boga, oszuka nawet wybrańców. Ustanowi on antykościół, który będzie małpować Kościół, gdyż on, szatan, jest małpą Boga. [Ów antykościół] będzie posiadał wszystkie cechy Kościoła, ale w wypaczonej postaci, będzie też wyzuty ze swej Boskiej treści. Będzie mistycznym ciałem antychrysta, które z wyglądu będzie bardzo przypominać mistyczne Ciało Chrystusa. . ."
m.rekinek

Uwaga ! Pojawiły się stroje liturgiczne z bożkiem Pachamamą

Św. Atanazy powiedział: „Będą się chełpić tym, że oddają cześć i służą nie tylko pniom i kamieniom oraz postaciom ludzi oraz dziwnym ptakom i pełzającym rzeczom i zwierzętom, lecz także słońcu, księżycowi i wszelkiemu niebieskiemu wszechświatowi oraz ziemi, w ten sposób ubóstwiając stworzenie” (Contra Gentiles, 21, 1-3) oraz „Wszystko ze sobą połączą, niczym w jedno ciało, i powiedzą, że ta całoś…More
Św. Atanazy powiedział: „Będą się chełpić tym, że oddają cześć i służą nie tylko pniom i kamieniom oraz postaciom ludzi oraz dziwnym ptakom i pełzającym rzeczom i zwierzętom, lecz także słońcu, księżycowi i wszelkiemu niebieskiemu wszechświatowi oraz ziemi, w ten sposób ubóstwiając stworzenie” (Contra Gentiles, 21, 1-3) oraz „Wszystko ze sobą połączą, niczym w jedno ciało, i powiedzą, że ta całość jest Bogiem” (Contra Gentiles, 28,2). „Zamiast [ubóstwiać] rzeczywistego, prawdziwego Boga, ubóstwili rzeczy, które Nim nie są, służąc stworzeniu, a nie Stwórcy (por. Rz 1, 25), popadając w ten sposób w głupotę i bezbożność” (Contra Gentiles, 47, 2).
m.rekinek

Uwaga ! Pojawiły się stroje liturgiczne z bożkiem Pachamamą

Już nie długo nowy mszał ...
m.rekinek

Mocny list biskupa Schneidera o „Pachamamie” w Watykanie

Św. Atanazy powiedział: „Będą się chełpić tym, że oddają cześć i służą nie tylko pniom i kamieniom oraz postaciom ludzi oraz dziwnym ptakom i pełzającym rzeczom i zwierzętom, lecz także słońcu, księżycowi i wszelkiemu niebieskiemu wszechświatowi oraz ziemi, w ten sposób ubóstwiając stworzenie” (Contra Gentiles, 21, 1-3) oraz „Wszystko ze sobą połączą, niczym w jedno ciało, i powiedzą, że ta …More
Św. Atanazy powiedział: „Będą się chełpić tym, że oddają cześć i służą nie tylko pniom i kamieniom oraz postaciom ludzi oraz dziwnym ptakom i pełzającym rzeczom i zwierzętom, lecz także słońcu, księżycowi i wszelkiemu niebieskiemu wszechświatowi oraz ziemi, w ten sposób ubóstwiając stworzenie” (Contra Gentiles, 21, 1-3) oraz „Wszystko ze sobą połączą, niczym w jedno ciało, i powiedzą, że ta całość jest Bogiem” (Contra Gentiles, 28,2). „Zamiast [ubóstwiać] rzeczywistego, prawdziwego Boga, ubóstwili rzeczy, które Nim nie są, służąc stworzeniu, a nie Stwórcy (por. Rz 1, 25), popadając w ten sposób w głupotę i bezbożność” (Contra Gentiles, 47, 2).
m.rekinek

Ekumenizm z piekła rodem

Słynny kaznodzieja węgierski bp.Tihamer Toth podczas jednego z kazań dla młodzieży akademickiej powiedział nawet:
"Często słyszymy zarzut, że Kościół katolicki jest "niewyrozumiały". Nie pozwala np., żeby w małżeństwach mieszanych połowa dzieci była innego wyznania; nie pozwala, żeby poświęcony przez Kościół sztandar, mógł być "poświęcony" przez inne wyznania itd. Jest niewyrozumiały? Nie, …More
Słynny kaznodzieja węgierski bp.Tihamer Toth podczas jednego z kazań dla młodzieży akademickiej powiedział nawet:
"Często słyszymy zarzut, że Kościół katolicki jest "niewyrozumiały". Nie pozwala np., żeby w małżeństwach mieszanych połowa dzieci była innego wyznania; nie pozwala, żeby poświęcony przez Kościół sztandar, mógł być "poświęcony" przez inne wyznania itd. Jest niewyrozumiały? Nie, Kościół katolickie nie jest niewyrozumiały, tylko PRAWDA, której jest stróżem jest "niewyrozumiała". Trudno, ale dwa plus dwa, nigdy nie jest pięć! Pomyślmy trochę, jaka powstałaby obojętność religijna, jaka oziębłość, jeśliby Kościół katolicki lekko traktował tę sprawę i ustępliwością swoją wykazywał, że sam nie jest zupełnie pewny swojej nauki. Nie gorszcie się, ale otwarcie powiem: Natychmiast zerwałbym z Kościołem katolickim, gdyby utrzymywał: "niech sobie będą i inne wiary dobre..." Wtenczas bowiem wiara katolicka nie byłaby prawdziwą!".
Dlatego Kościół katolicki jako jedyny depozytariusz Prawdy Objawionej zawsze i wszędzie potępiał wszystkie fałszywe religie jak islam, judaizm, buddyzm a także antyreligie jak protestantyzm, a z zwłaszcza potępiał mieszanie prawdy z fałszem czyli ekumenizm.
m.rekinek

Demoniczna procesja w Watykanie. Antychryst nadchodzi.

Opublikowane dziś tj.18.10.2019 przez o. Augustyna Pelanowskiego
Antychryst – nowy targ cz. I 2 List do Tesaloniczan - kliknij poniżej w grafikę, by wysłuchać
m.rekinek

Synod zaczął się od czterech kroków do intronizacji demona (film)

,,Nie wprzęgajcie się z niewierzącymi w jedno jarzmo. Cóż bowiem na wspólnego sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo cóż ma wspólnego światło z ciemnością? Albo jakaż jest wspólnota Chrystusa z Beliarem lub wierzącego z niewiernym? Co wreszcie łączy świątynię Boga z bożkami? Bo my jesteśmy świątynią Boga żywego - według tego, co mówi Bóg :
Zamieszkam z nimi i będę chodził wśród nich,
i będę …
More
,,Nie wprzęgajcie się z niewierzącymi w jedno jarzmo. Cóż bowiem na wspólnego sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo cóż ma wspólnego światło z ciemnością? Albo jakaż jest wspólnota Chrystusa z Beliarem lub wierzącego z niewiernym? Co wreszcie łączy świątynię Boga z bożkami? Bo my jesteśmy świątynią Boga żywego - według tego, co mówi Bóg :
Zamieszkam z nimi i będę chodził wśród nich,
i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem.
Przeto wyjdźcie spośród nich
i odłączcie się od nich, mówi Pan,
i nie tykajcie tego, co nieczyste,
a Ja was przyjmę
i będę wam Ojcem,
a wy będziecie moimi synami i córkami -
mówi Pan wszechmogący."

2Kor 6,14-18

NIGDY NIE BYŁO CZEGOŚ TAKIEGO w Bazylice św. Piotra

To brzmi niczym jakaś mantra. Podobną muzykę promuje sekta Neonów w Kościele

Kard. Gerhard Müller: W Niemczech chcą zbudować na nowo cały Kościół

Decentralizacja Kościoła. Szokujące plany Niemców www.youtube.com/watch

PODWÓJNE ZWIEDZENIE Vassula Ryden, Madjugorie

VASSULA RYDEN – PIEWCZYNI ZJEDNOCZENIA RÓŻNYCH RELIGII

4.04.87 zeszyt 10
JEZUS CHRYSTUS
 : (...) Moje Ciało jest zmęczone i zranione, Moje Ciało potrzebuje odpoczynku i ulgi.
Vassula Ryden : – To się odnosi do Kościoła, Panie?
JEZUS CHRYSTUS : Tak. Moje Ciało to Kościół. Vassulo, pragnę umocnić Mój Kościół, pragnę zjednoczyć wszystkich Moich kapłanów, jak jedną armię, armię zbawi…More
VASSULA RYDEN – PIEWCZYNI ZJEDNOCZENIA RÓŻNYCH RELIGII

4.04.87 zeszyt 10
JEZUS CHRYSTUS
 : (...) Moje Ciało jest zmęczone i zranione, Moje Ciało potrzebuje odpoczynku i ulgi.
Vassula Ryden : – To się odnosi do Kościoła, Panie?
JEZUS CHRYSTUS : Tak. Moje Ciało to Kościół. Vassulo, pragnę umocnić Mój Kościół, pragnę zjednoczyć wszystkich Moich kapłanów, jak jedną armię, armię zbawienia. Moje owce są rozproszone, wszyscy kapłani powinni się zjednoczyć.
Vassula Ryden : – Mój Boże, co do mnie, jestem ochrzczona jako prawosławna obrządku greckiego. Do kogo zwracasz się, Panie? Do katolików, protestantów, czy do innych religii lub sekt? Ośmielam się zapytać o to, bo one istnieją.
JEZUS CHRYSTUS : O, Vassulo, Vassulo, Ja jestem tylko Jeden. Ja, Bóg, jestem tylko Jeden. Moje dzieci stworzyła Moja Ręka, dlaczego są rozproszone? Pragnę jedności. Chcę, by Moje dzieci się zjednoczyły. Ja jestem tylko jednym Bogiem i oni powinni zrozumieć, że Najświętsza Trójca jest cała Jednością! Duch Święty, Ojciec i Syn, Jezus Chrystus, wszyscy trzej są Jednym.(...)
10.06.87 zeszyt 13
(...)Bóg skłonił mnie do przeczytania fragmentu Pisma św.
Tak, podnieś się i słuchaj Mnie: czy przyjdziesz do Mnie w Moim Kościele? Vassulo, przyjdź do Mnie.
Do jakiego Kościoła, Panie? Chcę powiedzieć, do którego?
Wszystkie Kościoły są Moje. Wszystkie należą do Mnie, wszystkie są Moją własnością i tylko Moją. Ja jestem Kościołem: jestem Głową Kościoła.
– Ale to, co powiedziałeś, Jezu, brzmiało tak, jakbyś chciał, abym poszła do jakiegoś określonego kościoła. Tak to usłyszałam i zrozumiałam!
Możesz przyjść do Mnie kiedykolwiek i w jakimkolwiek Kościele. Nie czyń różnic jak inni. Wszystkie należą do Mnie. Ja jestem Jednym Bogiem i mam tylko jedno Ciało: Ciało, które ludzie okaleczyli. Kamienie młyńskie uszkodziły Moje Ciało!
Moje Ciało sprawia Mi ból, zostało rozszarpane.
– Mój Boże! Ale co ja mogę zrobić? Jestem niepewna!
Czyż nie wiem tego wszystkiego, Vassulo? Posłużę się tobą aż do końca. Nie obawiaj się Mnie nigdy, córko. Zjednoczenie Mojego Kościoła stanie się Uwielbieniem Mego Ciała. Miej Mój Pokój, umiłowana.(...)
27.10.87 zeszyt 17
(...) – Tak, Panie, jesteśmy wszyscy pod Twoją Władzą, ale istnieje system, który zmusza nas do przynależności do jednej ze wspólnot chrześcijańskich, tak mi w każdym razie powiedziano.
Wszystkie są tym samym w Moich Oczach. Ja nigdy nie chciałem, by Moje Ciało było podzielone, to wy Mnie rozdarliście! Wy zadecydowaliście o Moim Ciele! Wy doprowadziliście Mnie do paraliżu...
Posłuchaj Mnie, jeśli spytają cię, do jakiej wspólnoty należysz, powiesz im, że należysz do Mnie i że jesteś pod Moją Władzą.
– Panie, nie chcę dyskutować, ale czy nie mogłabym im powiedzieć, że jestem prawosławną? Przecież jestem prawosławną.
Prawosławni! Katolicy! Protestanci! Należycie do Mnie wszyscy! Wszyscy jesteście JEDNO w Moich Oczach. Ja nie robię żadnej różnicy.(...)
21.11.87 zeszyt 18

Vassulo, doprowadzę z powrotem do Piotra Moje rozproszone owce. Ja, Pan, zapewniam was wszystkich o tym!
Nagle Pan dał mi wizję: oddzielone od siebie baranki, a dalej – stado. Później te baranki spotykają się z innymi i dołączają do stada.
Kwiecie, to stanie się po Moim Wielkim Znaku! (...)
m.rekinek

W Warszawie odbędzie się Narodowy Marsz Różańcowy

5 PAŹDZIERNIKA 2019 O 13.00

W PIERWSZĄ SOBOTĘ MIESIĄCA w WARSZAWIE z PLACU TRZECH KRZYŻYwyruszy NARODOWY MARSZ RÓŻAŃCOWYw intencji pokutno-wynagradzającej BOGU I MARYI za profanacje i zniewagi do jakich doszło w królestwie KRÓLOWEJ POLSKI.
m.rekinek

Vassula Ryden

Fragment z pism pani V. Ryden: "Jako niegodni zaś zostaną osądzeni ci, którzy zaprzeczają każdemu z Moich Słów, odmawiają otwarcia swych serc i ujrzenia wielkiej korzyści, jaką otrzymał Mój Kościół."
Takie pogróżki z pewnością od Boga nie pochodzą, w takim razie od kogo ?
Następny fragment z jej pism to wyjaśnia "Moja Vassulo, ty jesteś Mi poświęcona i podpisałaś to poświęcenie Mi siebie własną …
More
Fragment z pism pani V. Ryden: "Jako niegodni zaś zostaną osądzeni ci, którzy zaprzeczają każdemu z Moich Słów, odmawiają otwarcia swych serc i ujrzenia wielkiej korzyści, jaką otrzymał Mój Kościół."
Takie pogróżki z pewnością od Boga nie pochodzą, w takim razie od kogo ?
Następny fragment z jej pism to wyjaśnia "Moja Vassulo, ty jesteś Mi poświęcona i podpisałaś to poświęcenie Mi siebie własną krwią." (09.04.98)
m.rekinek

Nikogo nie nawracajcie na Katolicyzm - abp.GrzegorzRyś, "Głos na Pustyni"

Tradycyjne rozumienie ekumenizmu wyrażone zostało w encyklice „Mortalium Animos” Piusa XI i nawiązującym do niej dekrecie Świętego Officjum z 1949 roku. Zgodnie z nim „Kościół katolicki posiada pełnię Chrystusa”. Dlatego też nie potrzebuje przyswajać sobie żadnych elementów doktryny innych wyznań. W ekumenizmie nie chodzi o dostosowanie się wyznań do siebie nawzajem. Jedynym prawdziwym Kościołem …More
Tradycyjne rozumienie ekumenizmu wyrażone zostało w encyklice „Mortalium Animos” Piusa XI i nawiązującym do niej dekrecie Świętego Officjum z 1949 roku. Zgodnie z nim „Kościół katolicki posiada pełnię Chrystusa”. Dlatego też nie potrzebuje przyswajać sobie żadnych elementów doktryny innych wyznań. W ekumenizmie nie chodzi o dostosowanie się wyznań do siebie nawzajem. Jedynym prawdziwym Kościołem jest Kościół katolicki i do niego powinni wrócić bracia odłączeni.
m.rekinek

Vassula Ryden

,,Zważywszy na to, że mimo pewnych aspektów pozytywnych ogólny rezultat działalności Vassuli Ryden jest negatywny, Kongregacja wzywa biskupów, aby należycie pouczyli swoich wiernych oraz by na terenie swoich diecezji nie dopuszczali do rozpowszechniania jej idei. Apeluje także do wszystkich wiernych, aby nie uznawali pism i wypowiedzi pani Vassuli Ryden za nadprzyrodzone oraz by zachowali czysto…More
,,Zważywszy na to, że mimo pewnych aspektów pozytywnych ogólny rezultat działalności Vassuli Ryden jest negatywny, Kongregacja wzywa biskupów, aby należycie pouczyli swoich wiernych oraz by na terenie swoich diecezji nie dopuszczali do rozpowszechniania jej idei. Apeluje także do wszystkich wiernych, aby nie uznawali pism i wypowiedzi pani Vassuli Ryden za nadprzyrodzone oraz by zachowali czystość wiary, którą Chrystus powierzył Kościołowi."
m.rekinek

WOW Life Church - Współpraca z katolickim ruchem charyzmatycznym cz.3

Jak widać wszystkie neokatolickie (czyt. protestanckie) wspólnoty i ich liderzy ściśle ze sobą współpracują, promują się wzajemnie i zwodzą ludzi na potęgę ku uciesze Gądeckich, Polaków, Rysiów, Siemieniewskich, Nyczów, Zadarków i innych neobiskupów.
m.rekinek

Bat szatana na katolików: ,,Nie osądzaj !" ,,Nie oceniaj !"

NIC NIE POMOŻE CHOWANIE MOJEGO FILMU - i tak ludzie go obejrzą.
m.rekinek

WOW Life Church - Formacja Transformacja - To dzieje się w POLSCE cz.2

,,Prezentowana nauka „Transformersów” w konsekwencji prowadzi do wniosku, iż najważniejsza w życiu każdego chrześcijanina jest osobista relacja z Chrystusem, a nie sakramenty święte o których nie wspomina się wcale. Znany jest mi przypadek osoby, która odeszła z KK po zetknięciu się z atrakcyjną ewangelizacją „Transformersów”. Wedle tej duchowości można przejść do przekonania, że to wyuczone …More
,,Prezentowana nauka „Transformersów” w konsekwencji prowadzi do wniosku, iż najważniejsza w życiu każdego chrześcijanina jest osobista relacja z Chrystusem, a nie sakramenty święte o których nie wspomina się wcale. Znany jest mi przypadek osoby, która odeszła z KK po zetknięciu się z atrakcyjną ewangelizacją „Transformersów”. Wedle tej duchowości można przejść do przekonania, że to wyuczone schematy wiary, skostniała religijność ograniczona dodatkowo przepisami prawa, zamyka człowieka na bezpośrednią relację z Duchem Świętym. Niestety jak dotąd nikt z pasterzy KK nie ostrzega przed takim zagrożeniem ..."
m.rekinek

Marcin Zieliński i jego interpretacja Pisma Świętego (dodatek)

Owszem, wielu mu już to zakomunikowało, ale on zasłania się poparciem bp Rysia, bp Siemieniewskiego, o. Szustaka, ks. Recława i innych - i brnie dalej.
m.rekinek

CZY SYN CZŁOWIECZY ZNAJDZIE WIARĘ, GDY PRZYJDZIE – A OBJAWIENIA

Abp. Hoser wyjaśnia na łamach "Il Giornale" :
„Trzeba dokonać rozróżnienia między kultem a objawieniami. Jeśli biskup chce zorganizować pielgrzymkę modlitewną do Medjugorje, by modlić się do Matki Bożej, może to zrobić bez problemu”
„Ale jeśli chodzi o pielgrzymki organizowane po to, by udać się tam z powodu objawień, to tego nie można, nie ma na to zgody” – zastrzegł"
„Prawdą jest to, co powiedz…More
Abp. Hoser wyjaśnia na łamach "Il Giornale" :
„Trzeba dokonać rozróżnienia między kultem a objawieniami. Jeśli biskup chce zorganizować pielgrzymkę modlitewną do Medjugorje, by modlić się do Matki Bożej, może to zrobić bez problemu”
„Ale jeśli chodzi o pielgrzymki organizowane po to, by udać się tam z powodu objawień, to tego nie można, nie ma na to zgody” – zastrzegł"
„Prawdą jest to, co powiedziałem, chociaż może było to trochę przesadne, ale absolutnie autentyczne, że można organizować pielgrzymki modlitewne do Medjugorje bez żadnego problemu, pod warunkiem, że będą miały charakter duchowy i nie będą dotyczyć objawień”.
misyjne.pl/abp-hoser-pielg…
m.rekinek

CZY SYN CZŁOWIECZY ZNAJDZIE WIARĘ, GDY PRZYJDZIE – A OBJAWIENIA

Artykuł jak widać już komuś przeszkadzał i został zdjęty z głównej strony
m.rekinek

CZY SYN CZŁOWIECZY ZNAJDZIE WIARĘ, GDY PRZYJDZIE – A OBJAWIENIA

Bóg Zapłać za napisanie tego artykułu. Mógłbym coś ważnego dodać, ale zrobię to wkrótce w formie filmiku.

Prosimy o odblokowania konta użytkowniczki Quas Primas !

1300 filmów, 3700 artykułów, ponad 100 albumów i ok.10 000 komentarzy - jednym kliknięciem zlikwidowano. Tysiące godzin pracy i zaangażowania na tym portalu wyrzucono na śmietnik.
To skutecznie może zniechęcić pozostałych aktywnych użytkowników do pozostania na tym portalu.

Randy Clark, Bill Johnson, Leif Hethland - Boża elektryczność w Toronto Blessing

,,Żaden katolik, nawet pod pozorem dobrych intencji wynikających z zachęcania przez wielu pasterzy do „ubogacania się nawzajem”, nie powinien czerpać ani darzyć sympatią nauczania jakie za tym zwiedzeniem stoi."

Kardynał Müller: ekipa Franciszka już przygotowuje następne konklawe

Ostrzega, że krąg wokół Franciszka już przygotowuje się do kolejnego konklawe, aby Duch Święty nie zniszczył „ich pięknego, nowego kościoła ”, czyli „bez Boga i Chrystusa”.

Maryja nie objawiła się w Medjugorje ! - bp Ratko Perić

Św. Jan od Krzyża - ,,szatan cieszy się bardzo, gdy dusza pragnie objawień i jest skłonna do nich"
(...)I tak, odnośnie do wzroku, miewają widzenia postaci i osób z drugiego świata: świętych, dobrych i złych aniołów, niekiedy też świateł i blasków niezwykłych.

Za pomocą słuchu słyszą nadzwyczajne głosy i słowa, które wymawiają widziane przez nie osoby lub inne, niewidoczne.
(...)
2. Trzeba zaś …
More
Św. Jan od Krzyża - ,,szatan cieszy się bardzo, gdy dusza pragnie objawień i jest skłonna do nich"
(...)I tak, odnośnie do wzroku, miewają widzenia postaci i osób z drugiego świata: świętych, dobrych i złych aniołów, niekiedy też świateł i blasków niezwykłych.

Za pomocą słuchu słyszą nadzwyczajne głosy i słowa, które wymawiają widziane przez nie osoby lub inne, niewidoczne.
(...)
2. Trzeba zaś wiedzieć, że chociaż wszystkie te rzeczy mogą się zdarzać zmysłom ciała drogą Bożą, nigdy jednak nie wolno im ufać ani ich dopuszczać, trzeba raczej od nich uciekać, nie badając nawet, czy są dobre czy złe. Im bardziej bowiem są zewnętrzne i cielesne, tym mniej pewne jest ich pochodzenie od Boga.
(...)
3. Kto więc podobne rzeczy ceni, bardzo błądzi i naraża się na wielkie niebezpieczeństwo złudzenia, a przynajmniej stawia sobie całkowitą przeszkodę w drodze do wartości duchowych. Wszystkie bowiem rzeczy cielesne, jak już mówiliśmy, nie mają żadnej proporcji do rzeczy duchowych. Dlatego należy zawsze podejrzewać, że pochodzą one nie od Boga, lecz raczej od szatana, który odnośnie do rzeczy bardziej zewnętrznych i cielesnych ma większy wpływ i łatwiej tu może oszukać niż w tym co bardziej wewnętrzne i duchowe.
(...)
7. Nigdy zatem nie powinna dusza ośmielać się pragnąć i dopuszczać do siebie tych objawień, choćby nawet były, jak mówię, od Boga. Gdyby bowiem pragnęła je przyjmować, spadnie na nią sześć przykrych następstw.
Pierwsze: pomniejszy swoją wiarę, doświadczenie bowiem zmysłowe bardzo osłabia wiarę, ponieważ wiara, jak mówiliśmy, przekracza wszelkie odczucie zmysłowe. Nie zamykając oczu na te wszystkie rzeczy zmysłowe, pozbawia się środka zjednoczenia z Bogiem.
(...)
Szatan cieszy się bardzo, gdy dusza pragnie objawień i jest skłonna do nich; ma bowiem wówczas wiele sposobności, by ją łudzić i, jak tylko zdoła, umniejszać wiarę. W takiej bowiem duszy, jak już mówiliśmy, wielka jest nieczułość odnośnie do wiary. Cierpi ona również rozmaite pokusy i dochodzi do różnych niedorzeczności.

Maryja nie objawiła się w Medjugorje ! - bp Ratko Perić

Jeżeli stanowisko biskupa ordynariusza miejsca, dot. rzekomych objawień na jego terenie oraz orzeczenie dwóch komisji diecezjalnych i Episkopatu nazywasz ,,oczernianiem Medjugorje"
to stajesz przeciwko Kościołowi.

Oszustwo Medjugorie – rozmowa z dr. E. Michaelem Jonesem

Książka E. Michael'a Jones'a tu: makagiga.neon24.pl/post/150313,e-michae…

Oszustwo Medjugorie – rozmowa z dr. E. Michaelem Jonesem

,,Szatan może się okrywać nawet płaszczem pokory, ale płaszcza posłuszeństwa nie umie na siebie naciągnąć" Cytat z "Dzienniczka" św.Faustyny nr 939

Medjugorie - gdy człowiek chce być Bogiem

Czy miejsce gdzie jest tyle nawróceń, gdzie odmawia się codziennie różaniec, gdzie dochodzi do tylu cudownych zjawisk, gdzie ludzie nieustannie się modlą i pewnie mają miejsce powołania kapłańskie może być pod działaniem i kontrolą szatana ?
Większość ludzi twierdzi, że to niemożliwe, a jednak może i po rozeznaniu tematu mam pewność, że tak jest w przypadku Medjugorje.
Dla większej korzyści szata…More
Czy miejsce gdzie jest tyle nawróceń, gdzie odmawia się codziennie różaniec, gdzie dochodzi do tylu cudownych zjawisk, gdzie ludzie nieustannie się modlą i pewnie mają miejsce powołania kapłańskie może być pod działaniem i kontrolą szatana ?
Większość ludzi twierdzi, że to niemożliwe, a jednak może i po rozeznaniu tematu mam pewność, że tak jest w przypadku Medjugorje.
Dla większej korzyści szatan ubierze ornat i na Mszę będzie dzwonił.
A jak bylo w Garabandal?
A tak jak napisał ks.Józef Warszawski w książce: "Garabandal. Objawienie Boże czy mamienie szatańskie?" Na stronie 155 czytamy:

"Stwierdzenie działającego za zjawiskami garabandalskimi złego ducha nie wyjaśnia wszystkiego. Pozostaje otwarte pytanie, dlaczego ów zły duch dokonał garabandalskiego ciągu zjawisk? Dlaczego oprócz akcji zwodniczej dokonał całego szeregu czynności na pierwszy rzut oka całkowicie dobrych? Dlaczego np. rozpoczął uczenie dzieci pacierza, pobożnego żegnania się znakiem krzyża św. i odmawiania różańca? Dlaczego nakłaniał je, a poprzez nie przybyłe na miejsce zjawisk tłumy, do spełniania uczynków pokutnych i przystępowania do sakramentów św.? Dlaczego wreszcie dopuścił do tak wygrywających uczucia katolickie faktów, jak chrzest Żydówki, nawrócenie z protestantyzmu na katolicyzm, zerwanie z życiem czysto świeckim i poświęcenie się na wyłączną służbę Bogu w seminariach czy zakonach?
Podobne czynności, stwierdzone przecież przez wiarygodnych świadków, zdają się do tego stopnia sprzeczne z istotą i naturą złego ducha, iż ich spełnianie, a choćby tylko współprzyczynianie się do ich powstania, zdaje się przekreślać jego istotę i stanowić rodzaj duchowego samobójstwa tegoż ducha.
Odpowiedź na to pytanie jest tylko jedna: Celem, dla którego duch zła dokonywał wszystkich tych spraw, musiała być rzecz w jego oczach tak wielka, iż warto było dla jej dopięcia zezwolić na wszystkie tamte. (...)
Tak sprecyzowany cel złego ducha tłumaczy w pełni postawioną wyżej trudność. Podobnie jak Bóg może dopuścić zło, nawet największe, nawet grzeszne i Jemu bluźniące, tak i szatan może dopuszczać dobro, jeśli z tego dopustu przyobiecuje sobie większe zyski, aniżeli poniesione przez dopust dobra straty. I podobnie jak Bóg nie tylko dopuszcza, ale ontologicznie, jak mówią teologowie, współprzyczynia się do powstania zła, użyczając wszelkiemu jestestwu mocy do czynienia dobra lub zła, tak i szatan może współprzyczynić się do powstania prawdziwego dobra, jeśli przez ten swój dopust spodziewa się osiągnąć w ostatecznym rozrachunku powiększone zło.
"Wąż zaś był przebieglejszy od wszystkich zwierząt ziemi" - wyraża tę myśl dosadnie Pismo św. (Rdz 3, 1). "Wróg rodzaju ludzkiego" bowiem rozpoczął swe pierwsze zetknięcie się z człowiekiem od podsuwania mu "rozkosznego dla oka" "owocu świadomości dobrego i złego". "Kosztującego" zaś tego owocu odarł ze wszystkich złudzeń i pozostawił "nagiego".

Zjawa z Medjugorje głosi herezje I uderza w Kościół

"W żadnym z dotychczasowych uznanych objawień Matka Boska nie występowała też z żądaniem ustanowienia Jej święta. W Medjugorie natomiast Gospa domagała się usankcjonowania dnia 25 czerwca jako Święta Królowej Pokoju. Podczas jednego z objawień powiedziała: „Wiatr jest moim znakiem. Przychodzę w wietrze. Kiedy wieje wiatr, wiedzcie, że jestem z wami"

Ksiądz Jan Wójtowicz w swojej książce „Problem…More
"W żadnym z dotychczasowych uznanych objawień Matka Boska nie występowała też z żądaniem ustanowienia Jej święta. W Medjugorie natomiast Gospa domagała się usankcjonowania dnia 25 czerwca jako Święta Królowej Pokoju. Podczas jednego z objawień powiedziała: „Wiatr jest moim znakiem. Przychodzę w wietrze. Kiedy wieje wiatr, wiedzcie, że jestem z wami"

Ksiądz Jan Wójtowicz w swojej książce „Problem Medjugorie" pisze: „Wiatr w Piśmie św. jest symbolem Ducha Świętego (...) Ale jest i symbolem ducha złego: «który przemierza ziemię i wędruje po niej»(Hi 1,7), «Wichura łamiąca skały, w której nie ma Pana» (3Kr 19,11)... «Szatan wznieca wicher, który rozwala dom i zabija dzieci Hioba» (Hi 1,19)... Maryja Wniebowzięta nie potrzebuje znaku - jest bowiem człowiekiem".

Zadziwiające są także bezprecedensowe ingerencje Gospy w sprawy dyscypliny kościelnej i zachęcanie do nieposłuszeństwa wobec prawowitej hierarchii kościelnej. Tym bardziej, że wizjonerzy i opiekujący się nimi miejscowi franciszkanie wielokrotnie wykazywali się niesubordynacją wobec miejscowego ordynariusza.

Nietypowo także wygląda życie „widzących" z Medjugorie w porównaniu z bohaterami innych słynnych objawień: pokorną i dyskretną św. Bernadettą czy siostrą Łucją, która spędziła wiele lat ukryta w klasztorze. Żaden z medjugorskich wizjonerów nie wybrał drogi kapłańskiej czy zakonnej. Miast tego jeżdżą po świecie i odbywają publiczne spotkania."

Medjugorie - gdy człowiek chce być Bogiem

"W żadnym z dotychczasowych uznanych objawień Matka Boska nie występowała też z żądaniem ustanowienia Jej święta. W Medjugorie natomiast Gospa domagała się usankcjonowania dnia 25 czerwca jako Święta Królowej Pokoju. Podczas jednego z objawień powiedziała: „Wiatr jest moim znakiem. Przychodzę w wietrze. Kiedy wieje wiatr, wiedzcie, że jestem z wami"

Ksiądz Jan Wójtowicz w swojej książce „Problem…More
"W żadnym z dotychczasowych uznanych objawień Matka Boska nie występowała też z żądaniem ustanowienia Jej święta. W Medjugorie natomiast Gospa domagała się usankcjonowania dnia 25 czerwca jako Święta Królowej Pokoju. Podczas jednego z objawień powiedziała: „Wiatr jest moim znakiem. Przychodzę w wietrze. Kiedy wieje wiatr, wiedzcie, że jestem z wami"

Ksiądz Jan Wójtowicz w swojej książce „Problem Medjugorie" pisze: „Wiatr w Piśmie św. jest symbolem Ducha Świętego (...) Ale jest i symbolem ducha złego: «który przemierza ziemię i wędruje po niej»(Hi 1,7), «Wichura łamiąca skały, w której nie ma Pana» (3Kr 19,11)... «Szatan wznieca wicher, który rozwala dom i zabija dzieci Hioba» (Hi 1,19)... Maryja Wniebowzięta nie potrzebuje znaku - jest bowiem człowiekiem".

Zadziwiające są także bezprecedensowe ingerencje Gospy w sprawy dyscypliny kościelnej i zachęcanie do nieposłuszeństwa wobec prawowitej hierarchii kościelnej. Tym bardziej, że wizjonerzy i opiekujący się nimi miejscowi franciszkanie wielokrotnie wykazywali się niesubordynacją wobec miejscowego ordynariusza.

Nietypowo także wygląda życie „widzących" z Medjugorie w porównaniu z bohaterami innych słynnych objawień: pokorną i dyskretną św. Bernadettą czy siostrą Łucją, która spędziła wiele lat ukryta w klasztorze. Żaden z medjugorskich wizjonerów nie wybrał drogi kapłańskiej czy zakonnej. Miast tego jeżdżą po świecie i odbywają publiczne spotkania."

Medjugorie - gdy człowiek chce być Bogiem

,,Odkąd Kościół orzekł, że nic nadprzyrodzonego nie miało miejsca w Medjugorie, pytanie, co naprawdę widzieli „widzący", stało się problematyczne. Biskup Žanić, który miał ten przywilej, że rozmawiał z widzącymi bezpośrednio w ich ojczystym języku, odniósł wrażenie, że objawienia w Medjugorie były figlem, który wymknął się spod kontroli. Dwie dziewczynki, sprawczynie całego zamieszania, …More
,,Odkąd Kościół orzekł, że nic nadprzyrodzonego nie miało miejsca w Medjugorie, pytanie, co naprawdę widzieli „widzący", stało się problematyczne. Biskup Žanić, który miał ten przywilej, że rozmawiał z widzącymi bezpośrednio w ich ojczystym języku, odniósł wrażenie, że objawienia w Medjugorie były figlem, który wymknął się spod kontroli. Dwie dziewczynki, sprawczynie całego zamieszania, powiedziały mu, że wyszły na wzgórze paść owce. I gdy Žanić upomniał jedną z nich, Ivankę Ivanković, że to grzech kłamać, ta niemal natychmiast zmieniła wersję twierdząc, że wyszły żeby sobie zapalić. Pytanie, cóż takiego tam paliły, wywołało spór. Mirjana Dragičević, druga z widzących, była znana jako miastowa pankerica- określenie miejscowych oznaczające punkówę, a jej reputacja w wiosce powiązana była z wielkim miastem Sarajewem i narkotykami. Tak czy siak, oskarżeń tych nigdy nie wyjaśniono. Nigdy też nie poddano dzieci testom narkotykowym, a w rezultacie zarzut brania narkotyków odrzucono jako bezwzględną komunistyczną propagandę, jaką tylko ktoś tego pokroju może zmontować przeciwko świętym."
makagiga.neon24.pl/post/150313,e-michae…

Medjugorie - gdy człowiek chce być Bogiem

,,Wizjonerzy, każąc wierzyć orędziom, stawiają się w roli nie tylko objawicieli "niebiańskich wiadomości", lecz także ich weryfikatorów. Rzekoma Maryja ostrzega również, że każdy będzie odpowiadał po śmierci za to, czy podjął zadanie głoszenia orędzi czy je zaniechał[9]. Mamy więc pierwsze dwa dowody na uzależnienie zbawienia danego człowieka od tego, czy wierzy w prawdziwość objawień z Medjugo…More
,,Wizjonerzy, każąc wierzyć orędziom, stawiają się w roli nie tylko objawicieli "niebiańskich wiadomości", lecz także ich weryfikatorów. Rzekoma Maryja ostrzega również, że każdy będzie odpowiadał po śmierci za to, czy podjął zadanie głoszenia orędzi czy je zaniechał[9]. Mamy więc pierwsze dwa dowody na uzależnienie zbawienia danego człowieka od tego, czy wierzy w prawdziwość objawień z Medjugorie czy nie. Takich dowodów jednoznacznie pokazujących chęci zyskania przez zwolenników objawień przymiotu Boga Ojca jest więcej. Przytoczę słowa o. Livio Fanzagi, autora książki o przepowiedniach z Medjugorie. Uważa on, że w miejscu objawień pojawi się znak, który trzeba będzie przyjąć za pochodzący od Boga[10]:

Po dwóch ostrzeżeniach i znaku na Podbrdo, ten, kto nadal będzie sprzeciwiał się Bożemu planowi, nie będzie mógł zaprzeczyć, że świadomie opowiedział się po stronie szatana.

Jakov i Vicka wprost potwierdzili mi, że aby zobaczyć znak, trzeba będzie udać się do Medjugorie.


Mamy więc dwa kolejne warunki, które musimy spełnić, jeśli nie chcemy być uważani przez zwolenników objawień za pomioty szatana: pojechać do Medjugorie i uwierzyć w znak, chyba jeszcze, że uwierzymy przez YouTube'a. Bo będzie ów znak – zdaniem księdza Fanzagi – lepszy od tych z dotychczas znanych objawień (z Fatimy Lourdes, Guadelupe) – najpiękniejszy, widzialny, niezniszczalny, pochodzący od Pana.[11]

Jeszcze sprytniejszą - aczkolwiek niesamowicie bezczelną i ostatecznie wykluczającą możliwość boskiego pochodzenia objawień - metodą na zyskiwanie zwolenników jest domyślne uznanie siebie za Boga. W 1983 roku Gospa wezwała ludzi, "aby traktowali ją poważnie", ponieważ kiedy Bóg przychodzi między ludzi, to nie dla żartów, ale po to, by powiedzieć coś ważnego.[12] Kolejny raz wizjoner jest zarówno objawicielem, jak i weryfikatorem. Natomiast bardziej wysublimowane sposoby na absolutyzowanie objawień mogą dokonywać się poprzez ośmieszanie/piętnowanie osób mających przeciwne zdanie w kwestii autentyczności objawień. A tacy są, bo – jak wiadomo – kolejni biskupi diecezji Mostar-Duvno obejmującej parafię Medjugorie nie wierzyli/nie wierzą w boskie pochodzenie opisywanych zjawisk. I jak relacjonuje dr Rafalska:

Bp Zanić (...) zauważa, iż ludzie wierzący w nadprzyrodzony charakter zjawisk z Medjugorie "medytują o rzekomych posłannictwach Madonny, jakby to było ważniejsze niż Pismo Święte i nauczanie Kościoła. Pozostałe osoby zaś są odpowiednio oceniane odpowiednio do tego, czy przyjmują orędzia. Jeśli obrońcy Medjugorie "natrafią na kogoś, kto wątpi w objawienia, to izolują go, prześladują i oświadczają, że jest pomylony"

Medjugorie - gdy człowiek chce być Bogiem

,,W pierwszym rzędzie badanie objawienia prywatnego powinno się zacząć od ustalenia, czy domniemani wizjonerzy nie absolutyzują czasem swoich doznań. Znalezienie czegoś takiego jest równoznaczne z obaleniem ewentualnego boskiego pochodzenia tychże objawień. Absolutyzowanie objawień może dokonywać się explicite (jasno i wyraźnie) lub implicite (domyślnie) na przykład poprzez tworzenie atmosfery, …More
,,W pierwszym rzędzie badanie objawienia prywatnego powinno się zacząć od ustalenia, czy domniemani wizjonerzy nie absolutyzują czasem swoich doznań. Znalezienie czegoś takiego jest równoznaczne z obaleniem ewentualnego boskiego pochodzenia tychże objawień. Absolutyzowanie objawień może dokonywać się explicite (jasno i wyraźnie) lub implicite (domyślnie) na przykład poprzez tworzenie atmosfery, w której jakikolwiek głos sprzeciwu wiąże się z upokorzeniem, utratą pozycji społecznej itd. Zacząłem więc szukać takich treści – oto skutki:

Jest koniecznym, żebyście przyjęli orędzia w pierwszej kolejności wy, a później inni – mówi Gospa.

Tak więc wizjonerzy, każąc wierzyć orędziom, stawiają się w roli nie tylko objawicieli "niebiańskich wiadomości", lecz także ich weryfikatorów. Rzekoma Maryja ostrzega również, że każdy będzie odpowiadał po śmierci za to, czy podjął zadanie głoszenia orędzi czy je zaniechał. Mamy więc pierwsze dwa dowody na uzależnienie zbawienia danego człowieka od tego, czy wierzy w prawdziwość objawień z Medjugorie czy nie. Takich dowodów jednoznacznie pokazujących chęci zyskania przez zwolenników objawień przymiotu Boga Ojca jest więcej."