Anton Čulen
Anton Čulen
23897

Svedectvo evanjelického biskupa Fedora Ruppelta po poprave Dr. J. Tisu: Hovorí, že by ho neprekvapilo, keby v priebehu niekoľkých desaťročí Tiso bol …

Svedectvo evanjelického biskupa Fedora Ruppelta po poprave Dr. J. Tisu: Hovorí, že by ho neprekvapilo, keby v priebehu niekoľkých desaťročí Tiso bol kanonizovaný ako mučeník “Niet pochybností o tom …More
Svedectvo evanjelického biskupa Fedora Ruppelta po poprave Dr. J. Tisu: Hovorí, že by ho neprekvapilo, keby v priebehu niekoľkých desaťročí Tiso bol kanonizovaný ako mučeník
“Niet pochybností o tom, že vyhlásením Slovenského štátu slovenský národ bol zachránený pred rozdelením medzi Nemecko, Maďarsko a Poľsko, a že do povstania Slovensko bolo skutočne oázou pokoja a hojnosti uprostred rozvírenej Európy”

Svedectvo evanjelického biskupa Fedora Ruppelta
Evanjelický biskup F. Ruppelt vydal dva mesiace po poprave Dr. J. Tisu toto svedectvo. Dokument sa nachádza v archívoch britského Ministerstva zahraničia. Je to prakticky rozhovor britského konzula v Bratislave G. Granta s biskupom.
Biskup Ruppelt pokladá popravu Dr. J. Tisu za chybu najvyššieho stupňa. Tisova poprava prehĺbila priepasť medzi evanjelikmi na Slovensku a katolíkmi, medzi Slovákmi a Čechmi. Tribunál, ktorý ho odsúdil, bol konfesionálne prevažne evanjelický a politicky prevažne komunistický, takže evanjelici a komunisti sú dnes …More
Roberto 55
Verim, ze dr. Jozef Tiso je v nebi.
Richard Wagner shares this
3 more comments

Preambula ústavy prvej Slovenskej republiky, ktorá bola prijatá pred 85 rokmi 21. 7. 1939. Norimberský súdny tribunál odmietol súdiť Dr. J. Tisu

Preambula ústavy prvej Slovenskej republiky, ktorá bola prijatá pred 85 rokmi 21. 7. 1939. Norimberský súdny tribunál odmietol súdiť Dr. J. Tisu Pred 85 rokmi 21. 7. 1939 bola prijatá prvá ústava …More
Preambula ústavy prvej Slovenskej republiky, ktorá bola prijatá pred 85 rokmi 21. 7. 1939. Norimberský súdny tribunál odmietol súdiť Dr. J. Tisu
Pred 85 rokmi 21. 7. 1939 bola prijatá prvá ústava Slovenskej republiky, ktorá mala takúto preambulu:

„Slovenský národ pod ochranou Boha Všemohúceho od vekov sa udržal na životnom priestore mu určenom, kde s pomocou Jeho, od ktorého pochádza všetka moc a právo, zriadil si svoj slobodný slovenský štát. Slovenský štát združuje podľa prirodzeného práva všetky mravné a hospodárske sily národa v kresťanskú a národnú pospolitosť, aby v nej usmernil sociálne protivy a vzájomne sa križujúce záujmy všetkých stavovských a záujmových skupín, aby ako vykonávateľ sociálnej spravodlivosti a strážca všeobecného dobra v súladnej jednotnosti dosiahol mravným a politickým vývojom najvyšší stupeň blaha spoločnosti i jednotlivcov.“
Norimberský súdny tribunál odmietol súdiť Dr. J. Tisu
V uplynulých dňoch sa na stránkach tzv. nezávislej tlače objavili rozličné …More
Anton Čulen shares this
Pavel Pakoš
Pri vtedajšej totalite a lúpežnom zneužití štátnej moci mali prenasledovaní naši spoluobčania akú takú "polo"ochranu, tretina ich bola výnimkami …More
Pri vtedajšej totalite a lúpežnom zneužití štátnej moci mali prenasledovaní naši spoluobčania akú takú "polo"ochranu, tretina ich bola výnimkami ochránených. Pri nedávnej očkovacej totalite bola polovica občanov na chrapúňa oklamaná a tej druhej časti bolo na hulváta iba nadávané do nezodpovedných dezolátov, a boli tiež vyhadzovaní aj z kostolov aj z hlavnoprúdových médií. Pokus o krádež výhrady svedomia, absolútna fraška z informovaným súhlasom, extrémna korupcia a hlboko pohošlivé nekajúce zatĺkanie o negatívnych následkoch od našich tzv. spoľahlivých autorít, bodaj by sa hlboko vryli do pamäti národa ako ďalší odstrašujúci príklad do šlabikára našich dejín
6 more comments

Konštantín Čulen: Slovák v amerických koncentračných táboroch

Konštantín Čulen: Slovák v amerických koncentračných táboroch Stručný profil slovenského publicistu Konštantína Čulena, ktorý zostavili traja profesionálni historici Dr. phil. Beáta Katrebová Blehová:More
Konštantín Čulen: Slovák v amerických koncentračných táboroch
Stručný profil slovenského publicistu Konštantína Čulena, ktorý zostavili traja profesionálni historici

Dr. phil. Beáta Katrebová Blehová: Konštantín Čulen, predpokladám, že by mal byť väčšine slovenskej verejnosti známy, pretože patril medzi najvýznamnejšie, alebo také najznámejšie postavy slovenského novinárskeho sveta. V roku 1945 sa zaradil do druhého radu slovenských povojnových exulantov, utečencov, a veľkú časť života prežil práve na severoamerickom kontinente.
Doc. PhDr. Ivan Mrva, Csc.: Bol to veľký Slovák, národovec a zástanca slovenskej štátnosti. Zastával aj funkciu poslanca Slovenského snemu, od roku 1938, na čo potom samozrejme doplatil.
Mgr. Branislav Kinčok, PhD.: Konštantín Čulen sa po roku 1945 stal objektom retribučného súdnictva na Slovensku. Bol postavený pred Ľudový súd v Bratislave a v roku 1948 v podstate odsúdený na trest odňatia slobody na dobu tridsať rokov.
Beáta Katrebová Blehová: Krátky čas pôsobil …More

Poslušnosť voči ľuďom nesmie byť neposlušnosťou voči Bohu. Naša poslušnosť voči ľuďom nie je teda tá otrocky servilná poddajnosť vo všetkom

Poslušnosť voči ľuďom nesmie byť neposlušnosťou voči Bohu. Naša poslušnosť voči ľuďom nie je teda tá otrocky servilná poddajnosť vo všetkom “Kto sa opovažuje v mene autority siahať na práva a záujmy …More
Poslušnosť voči ľuďom nesmie byť neposlušnosťou voči Bohu. Naša poslušnosť voči ľuďom nie je teda tá otrocky servilná poddajnosť vo všetkom
“Kto sa opovažuje v mene autority siahať na práva a záujmy mojej duše, prestáva byť mojím otcom, matkou, mojím predstaveným, stáva sa uzurpátorom moci, ktorá mu neprislúcha”

Poslušnosť voči ľuďom nesmie byť neposlušnosťou voči Bohu
Boh vložil do rúk našich rodičov a predstavených určitú moc. Urobil to z lásky k nám. A z tej istej lásky im ju nedal úplnú a neobmedzenú. Z tej istej lásky nám dal možnosť postaviť sa v určitých prípadoch proti a povedať si: „Nie, v tomto neposlúchnem!“
Kto sa opovažuje v mene autority siahať na práva a záujmy mojej duše, prestáva byť mojím otcom, matkou, mojím predstaveným, stáva sa uzurpátorom moci, ktorá mu neprislúcha. Kto napríklad žiada odo mňa prestúpenie niektorého prikázania, tým samým stráca nárok, aby som ja v tomto prípade rešpektoval štvrté prikázanie, zaväzujúce ma k poslušnosti.
Hľa, umenie vedieť sa skloniť …More
Janko333
Poslúchať Cirkev máme vo všetkom okrem hriechu. Sv. z Assisi František nebol reformátor; za čias sv. Františka sa viedli krížové výpravy a hovorí: …More
Poslúchať Cirkev máme vo všetkom okrem hriechu. Sv. z Assisi František nebol reformátor; za čias sv. Františka sa viedli krížové výpravy a hovorí: „Najdokonalejšia poslušnosť je tá, na ktorej ani telo, ani krv nemá žiadny podiel, (ani duchovne) pod vplyvom Božieho vnuknutia – na úžitok blížnych. Ježišu, trpezlivý a veľmi milosrdný, nauč nás preukazovať milosrdenstvo. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci.
One more comment

Posledné slová Steva Jobsa, miliardára, ktorý zomrel v 56 rokoch: Akékoľvek uznanie a bohatstvo, na ktoré som bol tak pyšný, vybledlo a stalo sa …

Posledné slová Steva Jobsa, miliardára, ktorý zomrel v 56 rokoch: Akékoľvek uznanie a bohatstvo, na ktoré som bol tak pyšný, vybledlo a stalo sa bezvýznamným “Nevychovávajte svoje deti tak, aby boli …More
Posledné slová Steva Jobsa, miliardára, ktorý zomrel v 56 rokoch: Akékoľvek uznanie a bohatstvo, na ktoré som bol tak pyšný, vybledlo a stalo sa bezvýznamným
“Nevychovávajte svoje deti tak, aby boli bohaté. Vzdelávajte ich tak, aby boli šťastné. Keď vyrastú, budú poznať hodnotu vecí a nie ich cenu”

„Dosiahol som vrchol úspechu v podnikaní. V očiach iných je môj život úspechom. Okrem práce som však mal málo radosti. Nakoniec je bohatstvo iba fakt, na ktorý som si zvykol.
Práve teraz, keď ležím na nemocničnom lôžku a spomínam na celý svoj život, si uvedomujem, že akékoľvek uznanie a bohatstvo, na ktoré som bol tak pyšný, vybledlo a stalo sa bezvýznamným tvárou v tvár…
Môžete si najať niekoho, kto bude riadiť vaše auto alebo pre vás zarábať peniaze, ale nemôžete si najať niekoho, kto by bol za vás chorý a zomrel. Stratené materiálne veci možno znovu nájsť. Ale existuje jedna vec, ktorú nemožno nikdy nájsť, keď sa stratí život. Nech sa práve nachádzame v akejkoľvek životnej fáze, časom budeme …More
Antonia Orosova
Odpočinutie večne daj mu Pane Ježišu Kriste a svetlo večne nech svieti skrze tvoje milosrdenstvo aj tejto duši Steva Jobsa. Amen
Antonia Orosova shares this
Ajhľa múdrosť, ktorá z neho hovorila ostava tu a môžme čítať aj dnes🥰
3 more comments

Otvorený list ukrajinskej občianky pápežovi Františkovi: „Sme učeníci Krista alebo Pentagonu?”

Otvorený list ukrajinskej občianky pápežovi Františkovi: „Sme učeníci Krista alebo Pentagonu?” Miriam, fiktívne meno, zo zrejmých dôvodov, pôvodom z Ukrajiny, žije v Taliansku už roky. Hlboko miluje …More
Otvorený list ukrajinskej občianky pápežovi Františkovi: „Sme učeníci Krista alebo Pentagonu?”
Miriam, fiktívne meno, zo zrejmých dôvodov, pôvodom z Ukrajiny, žije v Taliansku už roky. Hlboko miluje obe krajiny, ale to jej nebráni v tom, aby mohla milovať a rešpektovať všetky krajiny a všetky kultúry. Poslala otvorený list pápežovi Františkovi, jednému z mála, ktorý okamžite identifikoval priepasť, ktorú Západ vytvára a zaviazal sa budovať ťažké mosty mieru:
Dobré ráno, pápež František,
od historických čias Krista uplynulo dvetisíc rokov, mnohé veci sa zmenili a my sa s úzkosťou pýtame: ako sme sa zmenili? Svätá omša, spoveď, sväté prijímanie – myslíme si, že sme s Bohom v poriadku. Hovoríme nie potratom, eutanázii, rozvodom, ale posielame zbrane do krajiny, ktorá je v konflikte. Chceme uhasiť oheň tým, že naň prilejeme benzín? Ktorý Boh nás splnomocňuje, aby sme schválili a podporili posielanie zbraní? Ktorí bohovia nás oprávňujú byť podnecovateľmi smrti druhých?
Mohli sme poslať lieky …More

Po prezidentovi Dr. J. Tisovi aj P. Pellegrinimu rímsky pontifex adresoval dva osobné listy. Pozdravný list od pápeža dostali aj prezident I. Gašparovič …

Po prezidentovi Dr. J. Tisovi aj P. Pellegrinimu rímsky pontifex adresoval dva osobné listy. Pozdravný list od pápeža dostali aj prezident I. Gašparovič, A. Kiska a v súvislosti s atentátom na R. …More
Po prezidentovi Dr. J. Tisovi aj P. Pellegrinimu rímsky pontifex adresoval dva osobné listy. Pozdravný list od pápeža dostali aj prezident I. Gašparovič, A. Kiska a v súvislosti s atentátom na R. Fica aj Z. Čaputová
“Milovanému synovi Jozefovi Tisovi, predsedovi slovenskej vlády a spolu najvyššiemu správcovi Slovenskej republiky pápež Pius XII:

Listy ktoré pápež Pius XII. poslal Dr. Jozefovi Tisovi, prvý ako hlave Slovenského štátu, druhý ako prvému prezidentovi Slovenskej republiky
Milý synu, pozdrav a apoštolské požehnanie.
Nedávno sa nám predstavil vznešený muž, Karol Sidor, aby odovzdal Tvoju vzácnu listinu, ktorou menom Slovenskej republiky bol určený za mimoriadneho vyslanca a splnomocneného ministra.
Veľmi vďačne a s patričnými poctami sme ho prijali: a, ako to zverená úloha vyžaduje, význačnému tomuto mužovi, hovoriacemu Tvojou a tejto republiky autoritou, budeme prejavovať náležitú dôveru.
Dúfame, že pečlivou starostlivosťou tohto vyslanca, ktorý nebude postrádať Našej účinnej …More
Anton Čulen shares this

Ôsme prisľúbenie Božského Srdca Ježišovho: “Buďte dokonalí, ako i váš Otec nebeský je dokonalý”

Ôsme prisľúbenie Božského Srdca Ježišovho: “Buďte dokonalí, ako i váš Otec nebeský je dokonalý” Keď je reč o svätých, o vzoroch kresťanskej dokonalosti, myslíme v momente na pozlátené sochy a …More
Ôsme prisľúbenie Božského Srdca Ježišovho: “Buďte dokonalí, ako i váš Otec nebeský je dokonalý”
Keď je reč o svätých, o vzoroch kresťanskej dokonalosti, myslíme v momente na pozlátené sochy a černejúce obrazy, ktoré si kresťanská nábožnosť umiestnila do chrámového prítmia.
To je chyba! Mala by sa nám skôr vynoriť myšlienka na mužov a ženy, starcov i deti, ktorí pracovali a trpeli tak, ako my, len trocha trpezlivejšie a obetavejšie. Ktorí jedli, pili a odpočívali ako my, len troche miernejšie. Vedeli sa radovať a zabávať ako my, len trošku praktickejšie a dôslednejšie.
Svätí boli ľudia ako my, len o niečo lepší. Nedelí nás od nich toľko, ako si obyčajne myslíme. Medzi nimi a nami je nepatrný rozdiel, kúsok dobrej vôle, znásobovaný milosťou. Ide len o jeden krok, o dobrú vôľu byť stále lepším v každom ohľade.
Ctitelia Božského Srdca ju dostanú v hojnej miere. Sľúbil im to Ježiš ôsmym prisľúbením: “Horlivé duše rýchle dosiahnu veľkú dokonalosť.”
Keby sme mali živšiu lásku a praktickejšiu …More
Anton Čulen shares this

Video – Druhý list pápeža Františka prezidentovi Pellegrinimu: Nech sa Vaša vlasť aj naďalej zasadzuje za mier a bratstvo v tejto časti sveta

Video – Druhý list pápeža Františka prezidentovi Pellegrinimu: Nech sa Vaša vlasť aj naďalej zasadzuje za mier a bratstvo v tejto časti sveta “Nech Slováci, vychádzajúc zo svojich evanjeliových …More
Video – Druhý list pápeža Františka prezidentovi Pellegrinimu: Nech sa Vaša vlasť aj naďalej zasadzuje za mier a bratstvo v tejto časti sveta
“Nech Slováci, vychádzajúc zo svojich evanjeliových koreňov naďalej prispievajú k poskytovaniu úľavy najchudobnejším a najzraniteľnejším, a pracujú pre spoločné dobro”

Druhý list pápeža Františka prezidentovi Pellegrinimu
Bratia a sestry, Jeho Svätosť, pápež František napísal prezidentovi Slovenskej republiky pánovi Petrovi Pellegrinimu list. Prosím o jeho zverejnenie.
Jeho excelencii pánovi Petrovi Pellegrinimu, prezidentovi Slovenskej republiky.
V tento deň štátneho sviatku Slovenskej republiky som rád, že môžem vyjadriť Vašej excelencii a Vaším spoluobčanom srdečné želanie prosperity pre Vašu krajinu.
Nech sa Vaša vlasť aj naďalej zasadzuje za mier a bratstvo v tejto časti sveta. Nech Slováci, vychádzajúc zo svojich evanjeliových koreňov naďalej prispievajú k poskytovaniu úľavy najchudobnejším a najzraniteľnejším, a pracujú pre spoločné dobro. …More
Metod
František alias Pača Mama je mazaný jezuita a slobodomurár a tragikomická postava RKC!
Bohus Vratko
Bergolio a jeho prázdné slová,,,,,ani slovo o Pánu Ježišovy a Panne Márií,o modlidbe a pokání ,,,,,Pelegrini si s ním môže dopisovať,,národu to …More
Bergolio a jeho prázdné slová,,,,,ani slovo o Pánu Ježišovy a Panne Márií,o modlidbe a pokání ,,,,,Pelegrini si s ním môže dopisovať,,národu to nepomôže
3 more comments

K výročiu zvrchovanosti: Stretnutie Mečiar – Klaus po 30. rokoch. Alebo ako politickí „Klausovia“ dali na frak moderátorským klaunom

K výročiu zvrchovanosti: Stretnutie Mečiar – Klaus po 30. rokoch. Alebo ako politickí „Klausovia“ dali na frak moderátorským klaunom “Pokiaľ ide o Slovenskú republiku, išli sme hore, hovorilo sa, …More
K výročiu zvrchovanosti: Stretnutie Mečiar – Klaus po 30. rokoch. Alebo ako politickí „Klausovia“ dali na frak moderátorským klaunom
“Pokiaľ ide o Slovenskú republiku, išli sme hore, hovorilo sa, bude z nás podkarpatský tiger, dnes sme Bruselské mača. To znamená, vo všetkých ukazovateľoch, ktoré sú rozhodujúce pre vývoj Slovenska, sme poslední, alebo medzi poslednými krajinami v Európe” (V. Mečiar).

Marta Jančkárová: Spomenula som si na rozprávanie pána Františka Mikloška v jednej relácii, ale povedal to na viacerých miestach, a teraz to prosím neberte ako útok na rozdelenie. To je len otázka, zaujíma ma Váš názor. Pán Mikloško totiž spomínal na to, čo povedal pán Václav Havel, pán prezident na pražskom hrade, keď tam spolu boli a pán Havel vtedy vyzdvihol úlohu Československa aj v tom, že to bol múdry projekt, lebo z jeho pohľadu nás, teda vás Čechov, aj nás Slovákov, chránil pred určitými rizikami, on to pomenoval tak, že nás chránil pred Nemcami, vás pred Maďarmi, bolo to trošku …More
Caesar
Ha, ha, ha, este ta hlupana davala za príklad balkansku masiarku krvavu Madlu....
One more comment
Anton Čulen
21.7K

Dominik kardinál Duka sa ospravedlnil za rabovanie a vraždenie husitov v Nitre. Tiež uviedol že vďačíme sv. Cyrilovi a Metodovi, že vedľa Byzancie, …

Dominik kardinál Duka sa ospravedlnil za rabovanie a vraždenie husitov v Nitre. Tiež uviedol že vďačíme sv. Cyrilovi a Metodovi, že vedľa Byzancie, vedľa Západorímskej ríše nemeckého národa sa …More
Dominik kardinál Duka sa ospravedlnil za rabovanie a vraždenie husitov v Nitre. Tiež uviedol že vďačíme sv. Cyrilovi a Metodovi, že vedľa Byzancie, vedľa Západorímskej ríše nemeckého národa sa vytvoril slovanský štát, môžeme povedať isté impérium
Svätá Anežka opakuje slova, a zdôrazňuje, že jej synovec Přemysl Otakar II. má právo byť cisárom, pretože vládcovia Veľkej Moravy boli viac ako králi!

Drahí, vážení prítomní, bratia a sestry, oltárny spolubratia, vážený otče nuncie, otcovia arcibiskupi, biskupi, kňazi, diakoni, vážení predstavitelia štátnej moci, vážený pán prezident, i vážení všetci vedúci štátnych ustanovizní!
V rovnakom čase slávime sviatok svätých Cyrila a Metoda tu v Nitre, aj na Moravách, teda v Českej republike, na Velehrade. Prichádzam s pozdravom českých, moravských a sliezských biskupov. Neprichádzam, aby som radil, aby som kritizoval, a keď mám byť spravodlivý, tak sa musím ospravedlniť, lebo pochádzam z východných Čiech, a boli to východočeský husiti, ktorý navštívili …More
Anton Čulen shares this
Stylita shares this

Tisova ulica: Prokurátorský aktivizmus? Anton Hrnko odporúča Žilinkovi, aby neriešil otázky slovenských dejín

Tisova ulica: Prokurátorský aktivizmus? Anton Hrnko odporúča Žilinkovi, aby neriešil otázky slovenských dejín “Dr. Jozef Tiso je prvou obeťou na ceste komunistov k moci na našom území! Žiaden iný …More
Tisova ulica: Prokurátorský aktivizmus? Anton Hrnko odporúča Žilinkovi, aby neriešil otázky slovenských dejín
“Dr. Jozef Tiso je prvou obeťou na ceste komunistov k moci na našom území! Žiaden iný dôvod na hrdelný rozsudok pre J. Tisa neexistoval”

Po dlhom období sme sa opäť vrátili do obdobia, keď o našich dejinách rozhodujú prokurátori a sudcovia – aktivisti, píše na sociálnej sieti historik a expolitik Anton Hrnko. Jeho aktuálny príspevok uverejňujeme ďalej v pôvodnom znení.
Asi tak možno hodnotiť rozhodnutie Krajského správneho súdu v Banskej Bystrici, ktorý sa stotožnil s názorom “prokurátora Petra Mihála, podľa ktorého musí byť nežijúca osobnosť, po ktorej je nazvaná ulica, vnímaná výrazne pozitívne. V opačnom prípade by to mohlo pôsobiť dojmom, že negatívne pôsobenie Jozefa Tisa je schvaľované. Rozhodujúce pre výsledok sporu bolo Tisovo odsúdenie a poprava v apríli roku 1947.”
Nuž. môžem povedať čudný to titul na právne rozhodnutie. Aký právny obsah má “vnímanie výrazne pozitívne”? …More
Miroslav Majerčák
"Páni" sudcovia nevedia ako skončil Daxner? Božie mlyny melú niekedy naozaj pomaly ale .... nech im je Pán milostivý. Ale je to jednoznačné Jn 15:18More
"Páni" sudcovia nevedia ako skončil Daxner? Božie mlyny melú niekedy naozaj pomaly ale ....
nech im je Pán milostivý. Ale je to jednoznačné Jn 15:18
Caesar
Zilinkovi hrabe, stíhat zlocincov a vrahov, ako Matovic, Mikulec, Lipsic a dalsích, to nie, tí mozu pachat akykolvek teror na ludoch a rozkradat státne …More
Zilinkovi hrabe, stíhat zlocincov a vrahov, ako Matovic, Mikulec, Lipsic a dalsích, to nie, tí mozu pachat akykolvek teror na ludoch a rozkradat státne financie v miliardach, to Zilinku nezaujima, ale je velmi aktívny pri ulici....
2 more comments

Homília spišského biskupa F. Trstenského v Levoči: Nebojme sa svedčiť – som kresťan – pred svojimi susedmi, spolužiakmi, kolegami v práci. Neboj sa …

Homília spišského biskupa F. Trstenského v Levoči: Nebojme sa svedčiť – som kresťan – pred svojimi susedmi, spolužiakmi, kolegami v práci. Neboj sa, Slovensko, s radosťou svedčiť pred ostatnými …More
Homília spišského biskupa F. Trstenského v Levoči: Nebojme sa svedčiť – som kresťan – pred svojimi susedmi, spolužiakmi, kolegami v práci. Neboj sa, Slovensko, s radosťou svedčiť pred ostatnými krajinami Európy o svojej viere a kresťanských hodnotách
Levoča 7. júla (TK KBS) Prinášame text homílie spišského diecézneho biskupa Mons. Františka Trstenského, ktorú predniesol počas svätej omši na Mariánskej hore v Levoči, 7. júla 2024
Drahí spolubratia v biskupskej, kňazskej a diakonskej službe, drahý apoštolský nuncius Mons. Nicola Girasoli, bratia a sestry v zasvätenom živote, milí bohoslovci, zástupcovia verejného života, vzácni hostia zo zahraničia, bratia a sestry v Kristovi tu na Mariánskej hore v Levoči ale aj vy všetci, ktorí nás sledujete prostredníctvom Televízie Lux a Rádia Lumen!
Teraz v piatok som sa zúčastnil na oslavách našich svätých vierozvestov Cyrila a Metoda v Nitre. Počas svätej omše sa mi zapáčilo prirovnanie, že Nitra je akoby slovenský Betlehem, lebo tam sa zrodila naša …More

Premiér R. Fico na Devíne: Pre mňa, a pre mojich kolegov kresťanstvo nie je nejaká dogma, ktorá by nás obmedzovala! Je to niečo, čo nazývame elementom …

Premiér R. Fico na Devíne: Pre mňa, a pre mojich kolegov kresťanstvo nie je nejaká dogma, ktorá by nás obmedzovala! Je to niečo, čo nazývame elementom normálnosti. My považujeme kresťanstvo za niečo …More
Premiér R. Fico na Devíne: Pre mňa, a pre mojich kolegov kresťanstvo nie je nejaká dogma, ktorá by nás obmedzovala! Je to niečo, čo nazývame elementom normálnosti. My považujeme kresťanstvo za niečo, čo dáva tejto spoločnosti normálny rozmer
“Nechceli sme do ústavy napísať, že Slovensko má byť normálne! Tá normálnosť, ten normatív normálnosti bol daný predovšetkým odkazom na duchovné dedičstvo svätého Cyrila a Metoda, ktorý si nemôžeme nechať zobrať”

Prejav premiéra R. Fica na celonárodných oslavách príchodu sv. Cyrila a Metoda na územie Slovenska 5. júla 2024 na Devíne
Dobrý večer pán premiér! Nech sa páči, slovo je Vaše.
Ďakujem pekne, už som dosť nervózny, prosím, tento môj pocit neprehlbujte. Vážený pán prezident, vzácni hostia, drahé Slovenky a drahí Slováci. Nedalo mi, aby som aspoň na chvíľku neprišiel sem hore na oslavy významného štátneho sviatku.
Dovoľte mi, aby som zablahoželal celému Slovensku k štátnemu sviatku, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie a ktorý je najviac zapísaný …More
Majajana shares this
Anton Čulen shares this
One more comment

Kresťanskí seniori pamäť národa o.z. – Otvorený list premiérovi SR R. Ficovi: Nikdy sa nesmie zabudnúť na teror, ktorý na Slovensku vládol počas …

Kresťanskí seniori pamäť národa o.z. – Otvorený list premiérovi SR R. Ficovi: Nikdy sa nesmie zabudnúť na teror, ktorý na Slovensku vládol počas pandémie a atentát na premiéra SR “Ubezpečujeme …More
Kresťanskí seniori pamäť národa o.z. – Otvorený list premiérovi SR R. Ficovi: Nikdy sa nesmie zabudnúť na teror, ktorý na Slovensku vládol počas pandémie a atentát na premiéra SR
“Ubezpečujeme Vás, že všetci ľudia dobrej vôle sa modlili k Bohu, Kristovi Kráľovi a k Sedembolestnej Panne Márii za Vaše skoré uzdravenie. Mnohí kňazi po celom Slovensku tiež slúžili za Vaše uzdravenie sväté omše. Sme presvedčení, že milostivý Boh vypočul tieto naše prosby”

Vážený pán premiér,
s radosťou vítame Váš návrat do pôsobenia na čele vlády Slovenskej republiky. Je to hlboko symbolické, že sa tak stalo na sviatok vierozvestov sv. Cyrila a Metoda, ktorí priniesli na Slovensko pre všetkých zrozumiteľným jazykom a písmom vieru v živého Ježiša Krista, Kráľa Neba a Zeme.
Kristus Kráľ je totiž základom budovanie autority v štáte. Ak nie je Boh na prvom mieste, tak všetky autority strácajú svoju silu a štát skončí v rozklade. V uplynulých troch rokoch, keď táto kríza vyvrcholila, sme boli toho svedkami, keď …More

Václav Kocian: Testament sv. Cyrila a naša slovenská odpoveď?! Pápež Pavol VI. Slovákom

Václav Kocian: Testament sv. Cyrila a naša slovenská odpoveď?! Pápež Pavol VI. Slovákom Duchovný testament biskupa Konštantína Cyrila pre slovenský národ, nad ktorým bol ustanovený ako pastier, je …More
Václav Kocian: Testament sv. Cyrila a naša slovenská odpoveď?! Pápež Pavol VI. Slovákom
Duchovný testament biskupa Konštantína Cyrila pre slovenský národ, nad ktorým bol ustanovený ako pastier, je zachytený v Živote Konštantínovom. Testament bol daný v Ríme 14. februára 869:
„A keď sa priblížila hodina, aby prijal pokoj večného odpočinku, sv. Cyril pozdvihol ruky k Bohu a so slzami v očiach sa modlil:
„Pane Bože môj, ktorý si stvoril všetky anjelské chóry a netelesné sily, nebo si rozopäl a zem si založil, a všetko jestvujúce z nebytia v bytie si priviedol
(Ž 102, 104), ty vždy vypočuješ tých, čo plnia tvoju vôľu, čo sa ťa boja a zachovávajú tvoje prikázania. Vyslyš moje modlitby a zachovaj verné ti stádo, nad ktorým si ustanovil mňa, nesúceho a nehodného služobníka svojho.
Zbav bezbožnej a pohanskej zloby tých, čo sa ti rúhajú a znič trojjazyčný blud. Zveľaď množstvom svoju cirkev, všetkých spoj v jednote ducha a učiň ich ľudom vyvoleným
(1Pt 2, 9 a 5, 13), jednomyseľným v pravej …More

V. Kocian: Záznam o biskupstve na Devíne. To vysvetľuje, prečo sa neskôr Bratislava mohla stať korunovačným mestom

V. Kocian: Záznam o biskupstve na Devíne. To vysvetľuje, prečo sa neskôr Bratislava mohla stať korunovačným mestom Veľmi dôležitú a mnohovravnú informáciu o devínskom kostole nám poskytuje Maďarská …More
V. Kocian: Záznam o biskupstve na Devíne. To vysvetľuje, prečo sa neskôr Bratislava mohla stať korunovačným mestom
Veľmi dôležitú a mnohovravnú informáciu o devínskom kostole nám poskytuje Maďarská encyklopédia grófstiev a miest Uhorska z roku 1903, v preklade: „V obci sa nachádzajúci katolícky kostol je stavba z doby Arpádovcov. Podľa starých autorov pasovský biskup Urolf tu okolo roku 974 zriadil biskupstvo. Dnešný kostol má na sebe štýly takmer všetkých období.“
Uvádza sa, že súčasný kostol má počiatok v 13. storočí a bol viackrát prestavovaný. Ale pred ním tam musel byť ešte starší. Je predsa isté, že Rastislavova „antiqua urbs“, čiže „starobylé opevnené spravidla veľké, hlavné mesto“ nemohlo byť do druhej polovice 9. storočia bez kostola a ten byzantský na hradnom návrší nebol prvý. Veď na Devíne boli už tri väčšie kresťanské cintoríny a sídlil v ňom vládnuci rod Mojmírovcov, ktorý za Rastislava bol už aspoň v tretej generácii kresťanský. Napokon biskupské sídlo by nebolo zriadené …More

V. Kocian: Devín staroslávna metropola Slovákov Centrum misie sv. Cyrila a Metoda a hlavné sídlo Slovenského kráľovstva a arcibiskupa sv. Metoda

V. Kocian: Devín staroslávna metropola Slovákov Centrum misie sv. Cyrila a Metoda a hlavné sídlo Slovenského kráľovstva a arcibiskupa sv. Metoda “Náš vynikajúci historik Peter Ratkoš bol presvedčený …More
V. Kocian: Devín staroslávna metropola Slovákov Centrum misie sv. Cyrila a Metoda a hlavné sídlo Slovenského kráľovstva a arcibiskupa sv. Metoda
“Náš vynikajúci historik Peter Ratkoš bol presvedčený, že ide o náhrobný kameň sv. Metoda. Preto podľa tohto kameňa správca devínskej farnosti, prof. Vincent Belan dal zhotoviť kamennú repliku, ktorá teraz tvorí základ hlavného oltára. Ratkoš chcel zvolať medzinárodné sympózium. V roku 1983 bol tento nedokončený výskum administratívnym príkazom zastavený. Praha si neželala objavenie toho, čo by mohlo podnecovať národné a kresťanské prebudenie Slovákov”.

Na Devíne okrem základov chrámovej školy a malého cintorína pri nej z 9. storočia boli objavené aj tri väčšie staroslovenské kresťanské cintoríny z 9. storočia. A pretože zvyk pochovávať pri kostole bol už v 9. storočí bežný, predpokladá to existenciu najmenej štyroch kostolov v Rastislavom meste Devíngrade. Devín ešte v roku 1390 mal niekoľko chrámov. V listine z roku 1390 sa spomínajú farári,…More
Metod
Sv.Cyril a Metod, orodujte za naše krasne Slovensko!

Msgr. Viktor Trstenský: Len žiarlivá nenávisť a závisť podnietila prezidenta Dr. E. Beneša byť strojcom hanebnej smrti a katom pána prezidenta Dr. J …

Msgr. Viktor Trstenský: Len žiarlivá nenávisť a závisť podnietila prezidenta Dr. E. Beneša byť strojcom hanebnej smrti a katom pána prezidenta Dr. J. Tisu “Kto týchto samožertvovníkov za časné a …More
Msgr. Viktor Trstenský: Len žiarlivá nenávisť a závisť podnietila prezidenta Dr. E. Beneša byť strojcom hanebnej smrti a katom pána prezidenta Dr. J. Tisu
“Kto týchto samožertvovníkov za časné a večné blaho slovenského národa znevažuje, osočuje, pri ich potupovaní mlčí, nemá práva menovať sa milovníkom Boha, Cirkvi, národa!”

Tých všetkých, čo obetovali za Boha život, za národ slobodu, odhaľovať, ak sa na nich zabúda, očisťovať ich mená, potupované kadejakými súčasnými samozvanými „spasiteľmi“ národa, je povinnosťou každého, kto miluje Boha a je ozajstným rodoľubom.
Na Slovensku sa už dlhé roky hovorí a píše o kríze v rodinách, rozvodovosti, nemanželských vzťahoch, nízkej pôrodnosti, alkoholizme, drogovej závislosti, potratoch a demografickej kríze, demoralizácii mládeže prostredníctvom LGBT agendy a šírenia morálnej zvrátenosti a ohavností všetkého druhu, o vzrastajúcej kriminalite, o útokoch proti pravde, spravodlivosti, láske, slobode slova, ale málo sa hovorí o tom, ako to všetko z …More
Metod
Dr.J.Tiso, oroduj za naše SLOVENSKO!

Štát radikálne zvýši cenu dôležitého poplatku o 223 %: Skončiť to môže katastrofou. Chystá pán J. Holjenčík (predseda URSO) aj privatizáciu vody?

Štát radikálne zvýši cenu dôležitého poplatku o 223 %: Skončiť to môže katastrofou. Chystá pán J. Holjenčík (predseda URSO) aj privatizáciu vody? Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) chce …More
Štát radikálne zvýši cenu dôležitého poplatku o 223 %: Skončiť to môže katastrofou. Chystá pán J. Holjenčík (predseda URSO) aj privatizáciu vody?
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) chce navýšiť poplatok za tzv. G-komponent, resp. prístup do siete, a to až o 233 percent.

ÚRSO chce navýšiť poplatok za prístup do siete
Predstavuje to komplikácie na viacerých frontoch
Hrozí aj strata veľkého počtu pracovných miest
Rozvoj obnoviteľných zdrojov energie (OZE) na Slovensku sa zrejme bude musieť vysporiadať s nepríjemnými komplikáciami, ktoré predstavuje nové rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Má sa totiž zvýšiť poplatok za tzv. G-komponent. Očakáva sa pritom, že dôsledky vyššieho poplatku nepocítia len obnoviteľné zdroje energie. Pravdepodobne ovplyvní aj ekonomiku a zamestnanosť.
Čo je to G-komponent a prečo je zvýšenie poplatku problém
Na riziká späté s novým počínaním regulačného úradu upozorňuje Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI). ÚRSO …More