Anton Čulen

Preambula ústavy prvej Slovenskej republiky, ktorá bola prijatá pred 85 rokmi 21. 7. 1939. Norimberský súdny tribunál odmietol súdiť Dr. J. Tisu

Preambula ústavy prvej Slovenskej republiky, ktorá bola prijatá pred 85 rokmi 21. 7. 1939. Norimberský súdny tribunál odmietol súdiť Dr. J. Tisu Pred 85 rokmi 21. 7. 1939 bola prijatá prvá ústava …More
Preambula ústavy prvej Slovenskej republiky, ktorá bola prijatá pred 85 rokmi 21. 7. 1939. Norimberský súdny tribunál odmietol súdiť Dr. J. Tisu
Pred 85 rokmi 21. 7. 1939 bola prijatá prvá ústava Slovenskej republiky, ktorá mala takúto preambulu:

„Slovenský národ pod ochranou Boha Všemohúceho od vekov sa udržal na životnom priestore mu určenom, kde s pomocou Jeho, od ktorého pochádza všetka moc a právo, zriadil si svoj slobodný slovenský štát. Slovenský štát združuje podľa prirodzeného práva všetky mravné a hospodárske sily národa v kresťanskú a národnú pospolitosť, aby v nej usmernil sociálne protivy a vzájomne sa križujúce záujmy všetkých stavovských a záujmových skupín, aby ako vykonávateľ sociálnej spravodlivosti a strážca všeobecného dobra v súladnej jednotnosti dosiahol mravným a politickým vývojom najvyšší stupeň blaha spoločnosti i jednotlivcov.“
Norimberský súdny tribunál odmietol súdiť Dr. J. Tisu
V uplynulých dňoch sa na stránkach tzv. nezávislej tlače objavili rozličné …More
Metod
Dr.J.Tiso, mučeník, najlepší Prezident v naších Slovenských dejinách ! Oroduj za nás!
Anton Čulen shares from Anton Čulen
406

Ôsme prisľúbenie Božského Srdca Ježišovho: “Buďte dokonalí, ako i váš Otec nebeský je dokonalý”

Ôsme prisľúbenie Božského Srdca Ježišovho: “Buďte dokonalí, ako i váš Otec nebeský je dokonalý” Keď je reč o svätých, o vzoroch kresťanskej dokonalosti, myslíme v momente na pozlátené sochy a …More
Ôsme prisľúbenie Božského Srdca Ježišovho: “Buďte dokonalí, ako i váš Otec nebeský je dokonalý”
Keď je reč o svätých, o vzoroch kresťanskej dokonalosti, myslíme v momente na pozlátené sochy a černejúce obrazy, ktoré si kresťanská nábožnosť umiestnila do chrámového prítmia.
To je chyba! Mala by sa nám skôr vynoriť myšlienka na mužov a ženy, starcov i deti, ktorí pracovali a trpeli tak, ako my, len trocha trpezlivejšie a obetavejšie. Ktorí jedli, pili a odpočívali ako my, len troche miernejšie. Vedeli sa radovať a zabávať ako my, len trošku praktickejšie a dôslednejšie.
Svätí boli ľudia ako my, len o niečo lepší. Nedelí nás od nich toľko, ako si obyčajne myslíme. Medzi nimi a nami je nepatrný rozdiel, kúsok dobrej vôle, znásobovaný milosťou. Ide len o jeden krok, o dobrú vôľu byť stále lepším v každom ohľade.
Ctitelia Božského Srdca ju dostanú v hojnej miere. Sľúbil im to Ježiš ôsmym prisľúbením: “Horlivé duše rýchle dosiahnu veľkú dokonalosť.”
Keby sme mali živšiu lásku a praktickejšiu …More
Anton Čulen shares from Anton Čulen
1.2K

Po prezidentovi Dr. J. Tisovi aj P. Pellegrinimu rímsky pontifex adresoval dva osobné listy. Pozdravný list od pápeža dostali aj prezident I. Gašparovič …

Po prezidentovi Dr. J. Tisovi aj P. Pellegrinimu rímsky pontifex adresoval dva osobné listy. Pozdravný list od pápeža dostali aj prezident I. Gašparovič, A. Kiska a v súvislosti s atentátom na R. …More
Po prezidentovi Dr. J. Tisovi aj P. Pellegrinimu rímsky pontifex adresoval dva osobné listy. Pozdravný list od pápeža dostali aj prezident I. Gašparovič, A. Kiska a v súvislosti s atentátom na R. Fica aj Z. Čaputová
“Milovanému synovi Jozefovi Tisovi, predsedovi slovenskej vlády a spolu najvyššiemu správcovi Slovenskej republiky pápež Pius XII:

Listy ktoré pápež Pius XII. poslal Dr. Jozefovi Tisovi, prvý ako hlave Slovenského štátu, druhý ako prvému prezidentovi Slovenskej republiky
Milý synu, pozdrav a apoštolské požehnanie.
Nedávno sa nám predstavil vznešený muž, Karol Sidor, aby odovzdal Tvoju vzácnu listinu, ktorou menom Slovenskej republiky bol určený za mimoriadneho vyslanca a splnomocneného ministra.
Veľmi vďačne a s patričnými poctami sme ho prijali: a, ako to zverená úloha vyžaduje, význačnému tomuto mužovi, hovoriacemu Tvojou a tejto republiky autoritou, budeme prejavovať náležitú dôveru.
Dúfame, že pečlivou starostlivosťou tohto vyslanca, ktorý nebude postrádať Našej účinnej …More
Anton Čulen shares from Anton Čulen
1.7K

Dominik kardinál Duka sa ospravedlnil za rabovanie a vraždenie husitov v Nitre. Tiež uviedol že vďačíme sv. Cyrilovi a Metodovi, že vedľa Byzancie, …

Dominik kardinál Duka sa ospravedlnil za rabovanie a vraždenie husitov v Nitre. Tiež uviedol že vďačíme sv. Cyrilovi a Metodovi, že vedľa Byzancie, vedľa Západorímskej ríše nemeckého národa sa …More
Dominik kardinál Duka sa ospravedlnil za rabovanie a vraždenie husitov v Nitre. Tiež uviedol že vďačíme sv. Cyrilovi a Metodovi, že vedľa Byzancie, vedľa Západorímskej ríše nemeckého národa sa vytvoril slovanský štát, môžeme povedať isté impérium
Svätá Anežka opakuje slova, a zdôrazňuje, že jej synovec Přemysl Otakar II. má právo byť cisárom, pretože vládcovia Veľkej Moravy boli viac ako králi!

Drahí, vážení prítomní, bratia a sestry, oltárny spolubratia, vážený otče nuncie, otcovia arcibiskupi, biskupi, kňazi, diakoni, vážení predstavitelia štátnej moci, vážený pán prezident, i vážení všetci vedúci štátnych ustanovizní!
V rovnakom čase slávime sviatok svätých Cyrila a Metoda tu v Nitre, aj na Moravách, teda v Českej republike, na Velehrade. Prichádzam s pozdravom českých, moravských a sliezských biskupov. Neprichádzam, aby som radil, aby som kritizoval, a keď mám byť spravodlivý, tak sa musím ospravedlniť, lebo pochádzam z východných Čiech, a boli to východočeský husiti, ktorý navštívili …More
Anton Čulen shares from Anton Čulen
1880

Tisova ulica: Prokurátorský aktivizmus? Anton Hrnko odporúča Žilinkovi, aby neriešil otázky slovenských dejín

Tisova ulica: Prokurátorský aktivizmus? Anton Hrnko odporúča Žilinkovi, aby neriešil otázky slovenských dejín “Dr. Jozef Tiso je prvou obeťou na ceste komunistov k moci na našom území! Žiaden iný …More
Tisova ulica: Prokurátorský aktivizmus? Anton Hrnko odporúča Žilinkovi, aby neriešil otázky slovenských dejín
“Dr. Jozef Tiso je prvou obeťou na ceste komunistov k moci na našom území! Žiaden iný dôvod na hrdelný rozsudok pre J. Tisa neexistoval”

Po dlhom období sme sa opäť vrátili do obdobia, keď o našich dejinách rozhodujú prokurátori a sudcovia – aktivisti, píše na sociálnej sieti historik a expolitik Anton Hrnko. Jeho aktuálny príspevok uverejňujeme ďalej v pôvodnom znení.
Asi tak možno hodnotiť rozhodnutie Krajského správneho súdu v Banskej Bystrici, ktorý sa stotožnil s názorom “prokurátora Petra Mihála, podľa ktorého musí byť nežijúca osobnosť, po ktorej je nazvaná ulica, vnímaná výrazne pozitívne. V opačnom prípade by to mohlo pôsobiť dojmom, že negatívne pôsobenie Jozefa Tisa je schvaľované. Rozhodujúce pre výsledok sporu bolo Tisovo odsúdenie a poprava v apríli roku 1947.”
Nuž. môžem povedať čudný to titul na právne rozhodnutie. Aký právny obsah má “vnímanie výrazne pozitívne”? …More
Metod
Nejlepší Slovenský Prezident, dr.J.Tiso, oroduj za naše krásne Slovensko!

Premiér R. Fico na Devíne: Pre mňa, a pre mojich kolegov kresťanstvo nie je nejaká dogma, ktorá by nás obmedzovala! Je to niečo, čo nazývame elementom …

Premiér R. Fico na Devíne: Pre mňa, a pre mojich kolegov kresťanstvo nie je nejaká dogma, ktorá by nás obmedzovala! Je to niečo, čo nazývame elementom normálnosti. My považujeme kresťanstvo za niečo …More
Premiér R. Fico na Devíne: Pre mňa, a pre mojich kolegov kresťanstvo nie je nejaká dogma, ktorá by nás obmedzovala! Je to niečo, čo nazývame elementom normálnosti. My považujeme kresťanstvo za niečo, čo dáva tejto spoločnosti normálny rozmer
“Nechceli sme do ústavy napísať, že Slovensko má byť normálne! Tá normálnosť, ten normatív normálnosti bol daný predovšetkým odkazom na duchovné dedičstvo svätého Cyrila a Metoda, ktorý si nemôžeme nechať zobrať”

Prejav premiéra R. Fica na celonárodných oslavách príchodu sv. Cyrila a Metoda na územie Slovenska 5. júla 2024 na Devíne
Dobrý večer pán premiér! Nech sa páči, slovo je Vaše.
Ďakujem pekne, už som dosť nervózny, prosím, tento môj pocit neprehlbujte. Vážený pán prezident, vzácni hostia, drahé Slovenky a drahí Slováci. Nedalo mi, aby som aspoň na chvíľku neprišiel sem hore na oslavy významného štátneho sviatku.
Dovoľte mi, aby som zablahoželal celému Slovensku k štátnemu sviatku, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie a ktorý je najviac zapísaný …More
Josef Bob
jj bolševika neomezuje nic

Gabriele Kuby - známa moralistka - odsudzuje hanebné znázornenie Matky Božej v Linci

"Drahá Matka Božia, je mi to veľmi ľúto..." "... že si bol degradovaný, urazený, znesvätený touto plastikou v lineckej katedrále, v kostole sv. Márie, vo svojom kostole." - Komentár od Gabriele KubyhoMore
"Drahá Matka Božia, je mi to veľmi ľúto..."
"... že si bol degradovaný, urazený, znesvätený touto plastikou v lineckej katedrále, v kostole sv. Márie, vo svojom kostole." - Komentár od Gabriele Kubyho
Linz (kath.net)
Drahá Matka Božia, je mi nekonečne ľúto, že si bola degradovaná, urážaná a znesvätená týmto súsoším v lineckej katedrále, v kostole sv. Márie, vo vašom kostole. V mene všetkých, ktorí vás milujú a uctievajú, vás prosím o odpustenie.
Oscilujem medzi smútkom a hnevom, medzi bolesťou, že sa ti to stalo, a hnevom, že posvätno bolo vtiahnuté do bahna. Niekto prikryl tvoju nahotu vyšívanou dekou, nahnevaný veriaci ti odpílil hlavu.
Všetky generácie ma budú nazývať blahoslaveným, spievali ste po tom, čo Alžbeta, podnietená skákaním jej dieťaťa v jej lone, v duchu naplnenom momente jedinou vetou pochopila nový poriadok, ktorý sa stal skutočnosťou narodením práve počatím dieťaťa, pýta sa: Kto som, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Vie, že nosíš Pána, Mesiáša, vo svojom lone, ctí …More
Anton Čulen shares from Anton Čulen
647

Vláda schválila priebeh osláv sviatku sv. Cyrila a Metoda a zvrchovanosti Slovenskej republiky. Oslavy sviatku vierozvestcov sa uskutočnia v piatok …

Vláda schválila priebeh osláv sviatku sv. Cyrila a Metoda a zvrchovanosti Slovenskej republiky. Oslavy sviatku vierozvestcov sa uskutočnia v piatok 5. júla 2024 na hrade Devín Vláda schválila priebeh …More
Vláda schválila priebeh osláv sviatku sv. Cyrila a Metoda a zvrchovanosti Slovenskej republiky. Oslavy sviatku vierozvestcov sa uskutočnia v piatok 5. júla 2024 na hrade Devín
Vláda schválila priebeh osláv sviatku sv. Cyrila a Metoda a zvrchovanosti Slovenskej republiky

Vláda na dnešnom rokovaní schválila návrh na finančné a organizačné zabezpečenie osláv sviatku sv. Cyrila a Metoda a zvrchovanosti Slovenskej republiky.
Oslavy sviatku vierozvestcov sa uskutočnia v piatok 5. júla 2024 na hrade Devín, výročie schválenia Deklarácie Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky si verejnosť pripomenie v sobotu 13. júla v Starej Bystrici.
„Považujem za mimoriadne dôležité dôstojne si pripomínať význam a prínos slovanských vierozvestcov, patrónov Slovenska a spolupatrónov Európy, a to nielen v rokoch ich významných výročí,“ zdôraznila ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová.
Zároveň vyzdvihla dôležitý míľnik národno – emancipačného zápasu Slovákov o vlastný štát, prijatie …More
Anton Čulen shares from Anton Čulen
709

Norbert Lohfink: Kde sú dnes proroci?

Norbert Lohfink: Kde sú dnes proroci? Prorokovanie sa nám dnes javí ako niečo udivujúce, a to kvôli formám zážitku a sprostredkovania, ktoré sú pre nás nezvyčajné: vízie, sny a extázy, bradatí …More
Norbert Lohfink: Kde sú dnes proroci?
Prorokovanie sa nám dnes javí ako niečo udivujúce, a to kvôli formám zážitku a sprostredkovania, ktoré sú pre nás nezvyčajné: vízie, sny a extázy, bradatí rušitelia občianskeho poriadku, pouliční rečníci a pouličné divadlo, kobylky a odevy zo srsti, ťažko pochopiteľné knihy.
Veci takéhoto druhu patria podľa nás medzi kultúrne formy „primitívnych“ spoločností, alebo- ak sa už niečo také vyskytne- na okraj toho, čo sa v našej spoločnosti považuje za normálne: medzi povery a ľudovú zbožnosť, či k hnutiu Obnovy v Duchu svätom a mierovým pochodom. Z toho všetkého cítiť predracionálno, ak nie iracionálno, a to nezapadá do našej osvieteneckej moderny.
Napriek tomu sa naďalej ozýva volanie po prorockom. V Latinskej Amerike teológia oslobodenia vyzýva Cirkev, aby vnímala svoje prorocké poslanie a dovolila rozozvučať tóny obžaloby proti vykorisťovaniu chudobných. U nás sa pýtajú tí, ktorí majú pocit, že Cirkev im ubližuje, alebo že uteká pred moderným svetom …More
Anton Čulen shares from Anton Čulen
1.8K

Mons. Viktor Trstenský: Nadišli nám nové časy – nemlčme! I triedne rozvrstvenie spoločnosti je priamym útokom na Boha, lebo ničí jeho základný zákon …

Mons. Viktor Trstenský: Nadišli nám nové časy – nemlčme! I triedne rozvrstvenie spoločnosti je priamym útokom na Boha, lebo ničí jeho základný zákon o láske k Nemu a k blížnemu “Platí to aj o …More
Mons. Viktor Trstenský: Nadišli nám nové časy – nemlčme! I triedne rozvrstvenie spoločnosti je priamym útokom na Boha, lebo ničí jeho základný zákon o láske k Nemu a k blížnemu
“Platí to aj o každej ideológii, najmä o marxistickej, ktorú do života uviedol Marx. Ani tzv. lepšia ideológia, či taká alebo onaká ľudská teória, filozofia nemôže byť kritériom svetla. Každá ľudská teória a filozofia mala svoj začiatok, dosiahla svoj vrchol a dožila sa svojho úpadku”

Hlásim sa zo samoty. Volám sa Viktor Trstenský, som rímskokatolícky kňaz mimo služby. Narodil som sa v Trstenej, Orava, dňa 28. marca 1908. Kňazom som 58 rokov, pri Oltári však „zásluhou“ komunistického režimu som slúžil Pánovi len 22 rokov. Ostatné roky som prežil v 24 väzniciach a koncentračných táboroch. „Zatiahni na hlbinu…“ (Lk 5, 4).
Po návrate z nich som pracoval viac rokov v lese, pri stavbách a na iných miestach. Napokon som musel odísť na nútený odpočinok, na ktorom som bol viac menej niekedy až pod veľmi krutým dohľadom …More
Anton Čulen shares from Anton Čulen
1.6K

Dag Daniš: Koho vlastne progresívci porazili? Ak progresívci niekoho porazili, tak vlastných politických partnerov

Dag Daniš: Koho vlastne progresívci porazili? Ak progresívci niekoho porazili, tak vlastných politických partnerov Dag Daniš: Ak progresívci niekoho porazili, tak vlastných politických partnerov Koho …More
Dag Daniš: Koho vlastne progresívci porazili? Ak progresívci niekoho porazili, tak vlastných politických partnerov
Dag Daniš: Ak progresívci niekoho porazili, tak vlastných politických partnerov

Koho vlastne progresívci porazili?
Prekvapuje ma nadšenie, s akým viaceré média komentujú víťazstvo Progresívneho Slovenska v Eurovoľbách. Asi nezaškodí pripomenúť, koho vlastne progresívci porazili. Národný tábor to nebude. Národný tábor predsa získal aj väčšinu hlasov, aj väčšinu nových europoslancov.
A porazení nebudú ani Smer s Hlasom, získali rovnaký počet mandátov ako PS. Ak progresívci niekoho porazili, tak vlastných politických partnerov. Vytlačili mimo hry Sulíka, vytlačili mimo hry Hamrana, ktorý kandidoval za Demokratov. Ešte aj KDH, ktoré tesne preliezlo, je o polovicu slabšie ako v minulosti.
Progresívne Slovensko zvíťazilo len za cenu vykostenia svojich politických partnerov, teda za cenu politickej porážky opozície. Takto to dopadne, ak niekoho mediálny mainstream úspešne vyhlási …More
Anton Čulen shares from Anton Čulen
1K

Neznámy páchateľ podpálil altánok v areáli farnosti Svätej Rodiny v Petržalke. V minulosti bola odcudzená aj detská šmykľavka s vežou a preliezačkou …

Neznámy páchateľ podpálil altánok v areáli farnosti Svätej Rodiny v Petržalke. V minulosti bola odcudzená aj detská šmykľavka s vežou a preliezačkou, ktorá stála hneď vedľa altánku Neznámy páchateľ …More
Neznámy páchateľ podpálil altánok v areáli farnosti Svätej Rodiny v Petržalke. V minulosti bola odcudzená aj detská šmykľavka s vežou a preliezačkou, ktorá stála hneď vedľa altánku
Neznámy páchateľ podpálil altánok v areáli farnosti Svätej Rodiny v Petržalke. V minulosti už z uzamknutého areálu farnosti v noci niekto žeriavom cez plot naložil detskú šmykľavku s vežou a preliezačkou (stála hneď vedľa altánku) na pristavené auto a odviezol na neznáme miesto

Policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave V aktuálne vyšetrujú okolnosti požiaru altánku, ku ktorému došlo dnes krátko pred 00.30 h. Podľa doposiaľ zabezpečenej dôkaznej situácie, doposiaľ neznámy páchateľ založil požiar altánku v areáli farnosti na Námestí Jána Pavla II, pričom v dôsledku tohto konania altánok úplne zhorel.
Škoda, ktorá bola týmto požiarom spôsobená bola vyčíslená na cca. 3.000,- Eur.
Zo strany povereného príslušníka Policajného zboru bolo v tejto súvislosti začaté trestné stíhanie vo veci trestného …More
Anton Čulen shares from Anton Čulen
979

Bývalý japonský minister vnútra sa verejne ospravedlnil neočkovaným: „MALI STE PRAVDU, VAKCÍNY ZABÍJAJÚ NAŠICH MILOVANÝCH“

Bývalý japonský minister vnútra sa verejne ospravedlnil neočkovaným: „MALI STE PRAVDU, VAKCÍNY ZABÍJAJÚ NAŠICH MILOVANÝCH“ JAPONSKO: Kazuhiro Haraguchi, bývalý japonský minister vnútra, sa stal prvým …More
Bývalý japonský minister vnútra sa verejne ospravedlnil neočkovaným: „MALI STE PRAVDU, VAKCÍNY ZABÍJAJÚ NAŠICH MILOVANÝCH“
JAPONSKO: Kazuhiro Haraguchi, bývalý japonský minister vnútra, sa stal prvým významným politikom, ktorý sa ospravedlnil neočkovaným spoluobčanom za cunami úmrtí naprieč zaočkovanou populáciou.

Začiatkom minulého týždňa vyšli do ulíc obrovské množstvá japonských občanov, aby protestovali voči zločinom proti ľudskosti spáchaným počas pandémie covidu globalistickými organizáciami, ako sú Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a Svetové ekonomické fórum (WEF).
Počas otváracieho prejavu na protestoch Haraguchi predniesol silné a emotívne ospravedlnenie za obrovské množstvo úmrtí, ku ktorým v súčasnosti dochádza v dôsledku smrtiacich mRNA vakcín.
Haraguchi začal tým, že sa poukázal na smútok a straty pociťované rodinami, čo stratili svojich blízkych, ktorí boli donútení podstúpiť covidové očkovanie. S hlbokou úprimnosťou vyjadril sústrasť a prevzal zodpovednosť za zlyhania …More
Anton Čulen shares from Anton Čulen
948

Prisľúbenie Božského Srdca Ježišovho: „S hojnosťou rozlejem svoje požehnanie po všetkých miestach, kde sa zavesí a uctí obraz môjho Božského Srdca.“

Prisľúbenie Božského Srdca Ježišovho: „S hojnosťou rozlejem svoje požehnanie po všetkých miestach, kde sa zavesí a uctí obraz môjho Božského Srdca.“ Prisľúbenie Božského Srdca Ježišovho Jedna z …More
Prisľúbenie Božského Srdca Ježišovho: „S hojnosťou rozlejem svoje požehnanie po všetkých miestach, kde sa zavesí a uctí obraz môjho Božského Srdca.“
Prisľúbenie Božského Srdca Ježišovho

Jedna z vlastností nekonečnej Božej lásky je: bohato odmieňať i najnepatrnejšiu pozornosť z našej strany. Javí sa to krásne najmä pri úcte k Božskému Srdcu.
Nosiť jeho medailónik, vyvesiť jeho obraz v dome, umiestniť sošku sa ti zdá detsky naivné, malicherné, bezvýznamné. A on ti predsa neváha sľúbiť i dať za tento bagateľ svoje požehnanie.
„S hojnosťou rozlejem svoje požehnanie po všetkých miestach, kde sa zavesí a uctí obraz môjho Božského Srdca.“
Sme kresťania chlapského razenia, nedáme nič na amulety a talizmany, ale zato veríme v Božiu lásku, ktorá bohato odmieňa i najnepatrnejšie dobré skutky.
Predsavzatie: Vhodne si niekam umiestnim obraz Božského Srdca Ježišovho.
Ján Augustín Beňo, Deň čo deň Pripravil: A. Čulen Prisľúbenie Božského Srdca Ježišovho: „S hojnosťou rozlejem svoje požehnanie po všetkých …More

Policajti nechcú žlto-modré autá. Na polepy a metalízu sa zbytočne míňajú tisíce, kritizujú Hamranove nákupy. Vrátime sa aj k sanitkám s červeným …

Policajti nechcú žlto-modré autá. Na polepy a metalízu sa zbytočne míňajú tisíce, kritizujú Hamranove nákupy. Vrátime sa aj k sanitkám s červeným krížom? Veľká obnova vozového parku policajných …More
Policajti nechcú žlto-modré autá. Na polepy a metalízu sa zbytočne míňajú tisíce, kritizujú Hamranove nákupy. Vrátime sa aj k sanitkám s červeným krížom?
Veľká obnova vozového parku policajných áut si zaslúžila tvrdú kritiku od samotných policajtov. Vlani ministerstvo vnútra zaobstaralo stovky nových vozidiel, veľká časť ktorých má aj ekologický pohon.

Ministra vnútra aj vedenie Policajného zboru vyzývajú na návrat k tradičným bielym autám so zeleným pásom
Analytici už predtým upozornili, že rezort nemal investíciu dobre premyslenú. Nestihol totiž včas vybudovať potrebnú infraštruktúru pre služobne plug-in hybridy. Najnovšia kritika súvisí s dizajnom áut, ktorý podľa policajtov zbytočne predražuje každé jedno vozidlo. Ministra vnútra aj vedenie Policajného zboru vyzývajú na návrat k tradičným bielym autám so zeleným pásom.
Ministerstvo vnútra pred sa pár rokmi zacielilo na naozaj rozsiahlu obnovu vozového parku. Rezort v roku 2022 obstaral takmer tisíc nových vozidiel, ktoré postupne …More
Metod
Hamran, bratku, tak čo teraz?
Anton Čulen shares from Anton Čulen
12K

Michal Zoldy: To, že premiér Robert Fico prežil vražedný atentát a štyri smrtonosné výstrely z bezprostrednej blízkosti silným kalibrom revolvera …

Michal Zoldy- NEDEĽNÉ ZAMYSLENIE: To, že premiér Robert Fico prežil vražedný atentát a štyri smrtonosné výstrely z bezprostrednej blízkosti silným kalibrom revolvera považujem za akt Božej prozreteľnosti …More
Michal Zoldy- NEDEĽNÉ ZAMYSLENIE: To, že premiér Robert Fico prežil vražedný atentát a štyri smrtonosné výstrely z bezprostrednej blízkosti silným kalibrom revolvera považujem za akt Božej prozreteľnosti
„Tá možnosť pre mňa neexistovala a veril som, že mu Pán Boh pomôže. Boh má totiž s ľudskou zlobou, bezohľadnosťou a krutosťou svoje skúsenosti, ak si to takto môžem dovoliť povedať.“

POZDRAV PÁN BOH
Niekoľkokrát som sa tu veľmi stručne zmienil o tom, že som veriaci kresťan katolík. Nikdy som nikoho o ničom nepresviedčal, nie som misionár, neagitujem, a či niekto verí alebo nie, je jeho vecou. Rovnako si nemyslím, že by neveriaci boli horší ako veriaci. A rovnako si nemyslím, že byť veriaci znamená automaticky byť lepší. Ale….
Hneď po atentáte sme vyzvali k modlitbe ku Kristovi Kráľovi Slovenska, aby na orodovanie Sedembolestnej Panny Márie zázračne uzdravil a pri živote zachoval premiéra Slovenskej republiky Roberta Fica. A Kristus Kráľ premiéra zázračne uzdravil. Bude R. Fico z vďaky …More
Metod
Robovi pomohli aj naše modlitby!
Vyjadrenie k Euro Voľbám | Farár Marián Kuffa 7.6.2024More
Vyjadrenie k Euro Voľbám | Farár Marián Kuffa 7.6.2024
06:18
Marieta Ria

Prezident P. Pellegrini pred inauguráciou navštívil pútnické mariánske miesto Medžugorie. Bude prezident a zázračne uzdravený premiér iniciovať …

Prezident P. Pellegrini pred inauguráciou navštívil pútnické mariánske miesto Medžugorie. Bude prezident a zázračne uzdravený premiér iniciovať intronizáciu Krista, Kráľa Slovenska? Prezident P. …More
Prezident P. Pellegrini pred inauguráciou navštívil pútnické mariánske miesto Medžugorie. Bude prezident a zázračne uzdravený premiér iniciovať intronizáciu Krista, Kráľa Slovenska?
Prezident P. Pellegrini pred inauguráciou navštívil pútnické Mariánske miesto Medžugorie

„Po nedávnej smrti môjho otca a týždeň pred veľmi významnou udalosťou v mojom živote, prevzatím úradu prezidenta Slovenskej republiky, som navštívil toto pútnické miesto v Medžugorí, ktoré je známe zjavením Panny Márie.
Citát jedného zo zjavení znie: „Pokoj, pokoj, pokoj a len pokoj. Pokoj musí zavládnuť medzi človekom a Bohom a medzi ľuďmi navzájom!“.
Verím, že aj nám sa čoskoro podarí navrátiť pokoj a mier medzi ľudí“.
Nech R. Fica zázračne zachová pri živote Kristus Kráľ, ktorého petíciu za Intronizáciu na Slovensku podpísal
Modlitba za Slovensko a prezidenta
Pane, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme, nášho Slovenska. Nech nás Duch Svätý naplní darom poznania, aby sme si okrem Teba, zvolili dobrého prezidenta. …More
Metod
Peter, už sa nevieme dočkat, keď vystriedaš Mrochtu!
Metod
P.P. z B.B..

Tri otázky pre: Mons. Jána Sokola, emeritného trnavského arcibiskupa a metropolitu SR

Tri otázky pre: Mons. Jána Sokola, emeritného trnavského arcibiskupa a metropolitu SR Nemožno podnecovať a živiť len nenávisť a zlobu SNN: Minulý týždeň spáchal J. Cintula bezohľadný atentát na …More
Tri otázky pre: Mons. Jána Sokola, emeritného trnavského arcibiskupa a metropolitu SR
Nemožno podnecovať a živiť len nenávisť a zlobu

SNN: Minulý týždeň spáchal J. Cintula bezohľadný atentát na predsedu vlády Roberta Fica. Aké sú podľa vás hlavné príčiny politicky motivovaného atentátu na premiéra?
Mons. J. Sokol:
Veľmi ma to prekvapilo. Toto sa nikdy v našich dejinách nestalo. Musíme si preto položiť otázku, kto je za to vinný? Myslím si, že sú to ľudia, ktorí nedokázali prijať nedávnu volebnú porážku. Preto dnes robia to, čo robia.
SNN: Uviedli ste, že vinní sú politici, ktorí nedokázali prijať volebnú porážku. Takže za tento stav je podľa vás zodpovedná súčasná opozícia?
Mons. J. Sokol:
Bohužiaľ, áno. Hneď po minuloročných predčasných parlamentných voľbách neprijala ich výsledok a začala zvolávať protivládne protesty. Zvyšovala tak celospoločenské napätie. Týmto spôsobom sa to nikdy predtým neriešilo. A zaujímavé je na tom všetkom to, že niektorí jej predstavitelia vyhlásili, že chcú …More

Kňazi na Slovensku sa dištancujú od arogantného a necitlivého vyjadrenia pomýleného farára P. Gombitu na adresu ťažko zraneného premiéra SR. Aby sa …

Kňazi na Slovensku sa dištancujú od arogantného a necitlivého vyjadrenia pomýleného farára P. Gombitu na adresu ťažko zraneného premiéra SR. Aby sa aspoň čiastočne napravila reputácia kňazov, …More
Kňazi na Slovensku sa dištancujú od arogantného a necitlivého vyjadrenia pomýleného farára P. Gombitu na adresu ťažko zraneného premiéra SR. Aby sa aspoň čiastočne napravila reputácia kňazov, znovu vyzývajú k modlitbe za uzdravenie premiéra
Dnes som hovoril s niekoľkými kňazmi o.i. aj o dianí a politickej situácii na Slovensku. To, že predseda vlády SR R. Fico prežil atentát a zotavuje sa z ťažkého zranenia mnohí považujú za zázrak.
Prosili sme Krista Kráľa Slovenska za jeho uzdravenie a Pán Boh, aj na orodovanie Sedembolestnej Panny Márie vypočul naše modlitby. Tento zázrak, o ktorom otvorene hovoria lekári, politici ale aj novinári, je veľká milosť Božia pre Slovensko.

Do redakcie AZN sme dostali aj takéto vyjadrenie kňaza, ktorý si neželal, aby bol menovaný:
„S bolesťou v srdci som si prečítal vyjadrenie R. kat. kňaza o atentáte na nášho premiéra p. R. Fica. Naozaj s veľkou bolesťou vnímam toto veľmi arogantné a necitlivé vyjadrenie p. Gombitu na adresu obete tohto bezohľadného a …More
johanika
A v tom je rozdiel medzi Kuffom a Gombitom. Gombita - mediálny záchranca a Kuffa - skutočný záchranca. V živote som nevidela, komu a koľkým dp. Gombita …More
A v tom je rozdiel medzi Kuffom a Gombitom. Gombita - mediálny záchranca a Kuffa - skutočný záchranca. V živote som nevidela, komu a koľkým dp. Gombita skutočne pomohol...Vždy médiá ukazujú iba dp. Gombitu s jeho vlastnou reklamou.