Mates5485
Mates5485 likes from Samson1
1052.6K

George Soros a neomarxistická subverze

09:05
Kde vzal globalista Goerge Soros inspiraci pro svou zákeřnost při rozvracení národů? Další podobné video www.facebook.com/…/138363197366027
Po páde železnej opony médiá do našich domácností zväčša priniesli násilie, pornografiu a oslavu zvrátených hodnôt. Je to dôsledok toho, že západná …More
Po páde železnej opony médiá do našich domácností zväčša priniesli násilie, pornografiu a oslavu zvrátených hodnôt. Je to dôsledok toho, že západná kultúra je z veľkej miery pod vplyvom tzv. Frankfurtskej školy, ktorá ju pretvorila na kultúru smrti...
www.granosalis.cz/modules.php
View 8 more comments.
Mates5485 likes from Bratia a sestry

George Soros a neomarxistická subverze

Po páde železnej opony médiá do našich domácností zväčša priniesli násilie, pornografiu a oslavu zvrátených hodnôt. Je to dôsledok toho, že západná kultúra je z veľkej miery pod vplyvom tzv. Frankfurtskej školy, ktorá ju pretvorila na kultúru smrti...
www.granosalis.cz/modules.php
Mates5485 likes from Ladislav Bajza

George Soros a neomarxistická subverze

Je to vojna proti Bohu. www.youtube.com/watch
Mates5485 likes from Joske

DUCH ASSISI NA SLOVENSKU

Karol Wojtyla zavedl do církve mnoho pohanských herezí, mezi jinými kult matky země. Vo Frankfurte predstavia novú knihu pápeža Františka „Naša matka Zem“ Jeho padání na kolena a líbání země byla pustá modloslužba.
Mates5485 likes from Poustevník

DUCH ASSISI NA SLOVENSKU

Jan Pavel zasel František zalévá
Mates5485 likes from ľubica

Hlava jezuitov hlása, že diabol je len symbol

Mates5485 likes from Caesar

Sestra Lucia potvrdzuje platnosť konsekrácie z roku 1984

Maria Dubovska
no a teraz tu mame slobodomurárské bezbozné státy, kde Boh je nevhodný a v mene slobod, tolerancií, ludských práv, multikulturalizmu musí zmiznut.
Pozrime sa na to blizsie, zacalo to diabolskou slobodomurárskou revolúciou vo Francúzku, potom dalsou - bolsevickou v Rusku, vojnami, konfliktami a nastolením slobodomurárských republík a monarchií, vsetko tie satanové loze ovladli. …More
Maria Dubovska
no a teraz tu mame slobodomurárské bezbozné státy, kde Boh je nevhodný a v mene slobod, tolerancií, ludských práv, multikulturalizmu musí zmiznut.
Pozrime sa na to blizsie, zacalo to diabolskou slobodomurárskou revolúciou vo Francúzku, potom dalsou - bolsevickou v Rusku, vojnami, konfliktami a nastolením slobodomurárských republík a monarchií, vsetko tie satanové loze ovladli. Komunizmus a bolsevizmus boli len vymysel satanových lozí, ked ho nepotrebovali, tak ho niekde zrusili, ale satanské loze nepadli a vsetko ovladajú. Vidíme, aký rozvrat robia po celom svete. Slobodomurárstvo je SATANIZMUS. Encyklika Humanum Genus papeza Leva XIII.
Je to slobodomurárstvo, co je to zlo, ktoré ovladlo svet a rozsírilo bludy do celého sveta. A to musí padnut!

Vzbura proti Bohu – ovládanie sveta temnými silami
21.02.2016
4662 0 0
www.youtube.com/watch

Na vrchu je synagóga, pod ňou sú lóže, pod lóžami vlády a pod vládami otroci – radoví ľudia. Francúzky autor knihy o likvidácii Cirkvi a prirodzeného poriadku, Johan Livernette, vysvetľuje v tomto videu veľmi podrobne, čo sa vlastne okolo nás deje, kto riadi dejiny sveta, za akým účelom. Ukazuje na talmudských židov, ich ruky slobodomurárov aj protestantov, na hlavný boj proti Trónom – Trónu Kráľov (monarchie) a Trónu Kráľa Kráľov – Krista.

REPUBLIKY - výmysel slobodomurárov (Bl.Holzhauser: "Mocný kráľ poslaný Bohom zruší všetky republiky.")
27.08.2015 18:51
Ctihodný Bartolomej Holzhauser, 17. Storočie

„Keď všetko bude zruinované vojnou; keď Katolíci budú zrádzaní heretikmi ; keď Cirkvi a jej služobníkom budú upierané ich práva, kráľovstvá budú zrušené a králi dávno mŕtvi, vtedy ruka Všemocného Boha učiní veľký zázrak, niečo absolútne nepredstaviteľné pre bežného človeka. Povstane údatný kráľ samotným Bohom pomazaný. Bude Katolíkom, potomkom Ľudovíta IX. , potomkom starobylého nemeckého kráľovského rodu, narodený v exile.
Bude zvrchovane vládnuť vo svetských záležitostiach . Súčasne bude pápež zvrchovane vládnuť v duchovných záležitostiach
. Prenasledovanie ustane a bude vládnuť spravodlivosť. Náboženstvo, zdanlivo potlačené, zmeny v kráľovstve upevnia.
Vykorení falošné učenia a zničí vládu moslimov. Jeho vláda sa rozšíri od Východu na Západ. Všetky národy budú adorovať Boha, svojho Pána podľa katolíckeho učenia. Bude mnoho múdrych a spravodlivých mužov. Ľudia budú milovať spravodlivosť a na celom svete bude vládnuť mier, pretože božská sila na mnoho rokov oslepí satana až do príchodu syna zatratenia (antikrist) ..... "

„Piate obdobie Cirkvi ktoré začalo okolo roku 1520 sa skončí príchodom svätého pápeža a veľkého katolíckeho kráľa ktorý bude nazvaný ´pomoc od Boha´ lebo všetko obnoví. Piate obdobie je dobou utrpenia, zúfalstva, poníženia a chudoby Cirkvi. Ježiš Kristus očistí svoj ľud skrze kruté vojny, hladomory, choroby, epidémie a hrozné kalamity. On tiež bude trápiť oslabenú Katolícku Cirkev mnohými herézami. Je to doba odpadlíctva, kalamít a smrti. Tých Kresťanov ktorí prežijú meč, mor a hlad nebude mnoho.
Počas tohto obdobia bude mnoho ľudí zneužívať slobodu svedomia ktorá im bola daná. Títo ľudia ... sa budú vysmievať kresťanskej jednoduchosti, budú ju volať hlúposťou a nezmyslom; zato však budú volať po nových pokročilých myšlienkach ... svätú náuku Cirkvi budú zahaľovať nezmyselnými otázkami a premúdrenými argumentami.
Budú to zlé časy, storočie plné pohrôm a nebezpečenstiev. Falošné náuky budú všade a ich nasledovníci budú mať moc taktiež takmer všade; ale Boh dopustí veľké zlá proti Jeho Cirkvi – heretici a tyrani prídu náhle a neočakávane, votrú sa do Cirkvi. Vstúpia do Talianska a Rím zanechajú v sutinách. Budú páliť kostoly a všetko ničiť.“
Nikto nebude môcť prekrútiť slovo Božie. Počas šiestej periódy Cirkvi nastane veľký koncil, najväčší zo všetkých koncilov. Z milosti Božej, z moci Veľkého kráľa, z autority svätého Pápeža a zo spojenectva najsvätejších princov, ateizmus a každá heréza budú vymazané z povrchu zemského. Koncil vystihne pravú podstatu Svätého Písma a toto učenie príjmu všetci.

Počas šiestej periódy Cirkvi urobí presvätý Boh také zázraky, aké si nikto nevie ani predstaviť. Mocný kráľ poslaný Bohom zruší všetky republiky. Ríša Moslimov bude zničená a tento kráľ bude vládnuť nad východom aj na západom. Všetky národy budú uctievať Boha skrze jedinú pravú Rímskokatolícku Cirkev. Po strašnom ničení ktoré zasiahne Anglicko, mier sa prinavráti do tejto krajiny. A Anglicko sa opäť stane Katolícke.“

„Šiesta perióda Cirkvi začne s mocným Kráľom a svätým Pápežom a bude trvať až do príchodu Antikrista ...“

Viac tu: politika-stat-moc.webnode.cz/…/republiky-vymys…
REPUBLIKY - výmysel slobodomurárov (Bl.Holzhauser: "Mocný kráľ poslaný Bohom zruší všetky republiky.")

27.08.2015 18:51
Ctihodný Bartolomej Holzhauser, 17. Storočie

„Keď všetko bude zruinované vojnou; keď Katolíci budú zrádzaní heretikmi ; keď Cirkvi a jej služobníkom budú upierané ich práva, kráľovstvá budú zrušené a králi dávno mŕtvi, vtedy ruka Všemocného Boha učiní veľký zázrak, niečo absolútne nepredstaviteľné pre bežného človeka. Povstane údatný kráľ samotným Bohom pomazaný. Bude Katolíkom, potomkom Ľudovíta IX. , potomkom starobylého nemeckého kráľovského rodu, narodený v exile.
Bude zvrchovane vládnuť vo svetských záležitostiach . Súčasne bude pápež zvrchovane vládnuť v duchovných záležitostiach
. Prenasledovanie ustane a bude vládnuť spravodlivosť. Náboženstvo, zdanlivo potlačené, zmeny v kráľovstve upevnia.
Vykorení falošné učenia a zničí vládu moslimov. Jeho vláda sa rozšíri od Východu na Západ. Všetky národy budú adorovať Boha, svojho Pána podľa katolíckeho učenia. Bude mnoho múdrych a spravodlivých mužov. Ľudia budú milovať spravodlivosť a na celom svete bude vládnuť mier, pretože božská sila na mnoho rokov oslepí satana až do príchodu syna zatratenia (antikrist) ..... "

„Piate obdobie Cirkvi ktoré začalo okolo roku 1520 sa skončí príchodom svätého pápeža a veľkého katolíckeho kráľa ktorý bude nazvaný ´pomoc od Boha´ lebo všetko obnoví. Piate obdobie je dobou utrpenia, zúfalstva, poníženia a chudoby Cirkvi. Ježiš Kristus očistí svoj ľud skrze kruté vojny, hladomory, choroby, epidémie a hrozné kalamity. On tiež bude trápiť oslabenú Katolícku Cirkev mnohými herézami. Je to doba odpadlíctva, kalamít a smrti. Tých Kresťanov ktorí prežijú meč, mor a hlad nebude mnoho.
Počas tohto obdobia bude mnoho ľudí zneužívať slobodu svedomia ktorá im bola daná. Títo ľudia ... sa budú vysmievať kresťanskej jednoduchosti, budú ju volať hlúposťou a nezmyslom; zato však budú volať po nových pokročilých myšlienkach ... svätú náuku Cirkvi budú zahaľovať nezmyselnými otázkami a premúdrenými argumentami.
Budú to zlé časy, storočie plné pohrôm a nebezpečenstiev. Falošné náuky budú všade a ich nasledovníci budú mať moc taktiež takmer všade; ale Boh dopustí veľké zlá proti Jeho Cirkvi – heretici a tyrani prídu náhle a neočakávane, votrú sa do Cirkvi. Vstúpia do Talianska a Rím zanechajú v sutinách. Budú páliť kostoly a všetko ničiť.“
Nikto nebude môcť prekrútiť slovo Božie. Počas šiestej periódy Cirkvi nastane veľký koncil, najväčší zo všetkých koncilov. Z milosti Božej, z moci Veľkého kráľa, z autority svätého Pápeža a zo spojenectva najsvätejších princov, ateizmus a každá heréza budú vymazané z povrchu zemského. Koncil vystihne pravú podstatu Svätého Písma a toto učenie príjmu všetci.

Počas šiestej periódy Cirkvi urobí presvätý Boh také zázraky, aké si nikto nevie ani predstaviť. Mocný kráľ poslaný Bohom zruší všetky republiky. Ríša Moslimov bude zničená a tento kráľ bude vládnuť nad východom aj na západom. Všetky národy budú uctievať Boha skrze jedinú pravú Rímskokatolícku Cirkev. Po strašnom ničení ktoré zasiahne Anglicko, mier sa prinavráti do tejto krajiny. A Anglicko sa opäť stane Katolícke.“

„Šiesta perióda Cirkvi začne s mocným Kráľom a svätým Pápežom a bude trvať až do príchodu Antikrista ...“

REPUBLIKY - výmysel slobodomurárov (Bl.Holzhauser: "Mocný kráľ poslaný Bohom zruší všetky republiky.")
27.08.2015 18:51
Ctihodný Bartolomej Holzhauser, 17. Storočie

„Keď všetko bude zruinované vojnou; keď Katolíci budú zrádzaní heretikmi ; keď Cirkvi a jej služobníkom budú upierané ich práva, kráľovstvá budú zrušené a králi dávno mŕtvi, vtedy ruka Všemocného Boha učiní veľký zázrak, niečo absolútne nepredstaviteľné pre bežného človeka. Povstane údatný kráľ samotným Bohom pomazaný. Bude Katolíkom, potomkom Ľudovíta IX. , potomkom starobylého nemeckého kráľovského rodu, narodený v exile.
Bude zvrchovane vládnuť vo svetských záležitostiach . Súčasne bude pápež zvrchovane vládnuť v duchovných záležitostiach
. Prenasledovanie ustane a bude vládnuť spravodlivosť. Náboženstvo, zdanlivo potlačené, zmeny v kráľovstve upevnia.
Vykorení falošné učenia a zničí vládu moslimov. Jeho vláda sa rozšíri od Východu na Západ. Všetky národy budú adorovať Boha, svojho Pána podľa katolíckeho učenia. Bude mnoho múdrych a spravodlivých mužov. Ľudia budú milovať spravodlivosť a na celom svete bude vládnuť mier, pretože božská sila na mnoho rokov oslepí satana až do príchodu syna zatratenia (antikrist) ..... "

„Piate obdobie Cirkvi ktoré začalo okolo roku 1520 sa skončí príchodom svätého pápeža a veľkého katolíckeho kráľa ktorý bude nazvaný ´pomoc od Boha´ lebo všetko obnoví. Piate obdobie je dobou utrpenia, zúfalstva, poníženia a chudoby Cirkvi. Ježiš Kristus očistí svoj ľud skrze kruté vojny, hladomory, choroby, epidémie a hrozné kalamity. On tiež bude trápiť oslabenú Katolícku Cirkev mnohými herézami. Je to doba odpadlíctva, kalamít a smrti. Tých Kresťanov ktorí prežijú meč, mor a hlad nebude mnoho.
Počas tohto obdobia bude mnoho ľudí zneužívať slobodu svedomia ktorá im bola daná. Títo ľudia ... sa budú vysmievať kresťanskej jednoduchosti, budú ju volať hlúposťou a nezmyslom; zato však budú volať po nových pokročilých myšlienkach ... svätú náuku Cirkvi budú zahaľovať nezmyselnými otázkami a premúdrenými argumentami.
Budú to zlé časy, storočie plné pohrôm a nebezpečenstiev. Falošné náuky budú všade a ich nasledovníci budú mať moc taktiež takmer všade; ale Boh dopustí veľké zlá proti Jeho Cirkvi – heretici a tyrani prídu náhle a neočakávane, votrú sa do Cirkvi. Vstúpia do Talianska a Rím zanechajú v sutinách. Budú páliť kostoly a všetko ničiť.“
Nikto nebude môcť prekrútiť slovo Božie. Počas šiestej periódy Cirkvi nastane veľký koncil, najväčší zo všetkých koncilov. Z milosti Božej, z moci Veľkého kráľa, z autority svätého Pápeža a zo spojenectva najsvätejších princov, ateizmus a každá heréza budú vymazané z povrchu zemského. Koncil vystihne pravú podstatu Svätého Písma a toto učenie príjmu všetci.

Počas šiestej periódy Cirkvi urobí presvätý Boh také zázraky, aké si nikto nevie ani predstaviť. Mocný kráľ poslaný Bohom zruší všetky republiky. Ríša Moslimov bude zničená a tento kráľ bude vládnuť nad východom aj na západom. Všetky národy budú uctievať Boha skrze jedinú pravú Rímskokatolícku Cirkev. Po strašnom ničení ktoré zasiahne Anglicko, mier sa prinavráti do tejto krajiny. A Anglicko sa opäť stane Katolícke.“

„Šiesta perióda Cirkvi začne s mocným Kráľom a svätým Pápežom a bude trvať až do príchodu Antikrista ...“

Viac tu: politika-stat-moc.webnode.cz/…/republiky-vymys…

REPUBLIKY - výmysel slobodomurárov (Bl.Holzhauser: "Mocný kráľ poslaný Bohom zruší všetky republiky.")
27.08.2015 18:51
Ctihodný Bartolomej Holzhauser, 17. Storočie

„Keď všetko bude zruinované vojnou; keď Katolíci budú zrádzaní heretikmi ; keď Cirkvi a jej služobníkom budú upierané ich práva, kráľovstvá budú zrušené a králi dávno mŕtvi, vtedy ruka Všemocného Boha učiní veľký zázrak, niečo absolútne nepredstaviteľné pre bežného človeka. Povstane údatný kráľ samotným Bohom pomazaný. Bude Katolíkom, potomkom Ľudovíta IX. , potomkom starobylého nemeckého kráľovského rodu, narodený v exile.
Bude zvrchovane vládnuť vo svetských záležitostiach . Súčasne bude pápež zvrchovane vládnuť v duchovných záležitostiach
. Prenasledovanie ustane a bude vládnuť spravodlivosť. Náboženstvo, zdanlivo potlačené, zmeny v kráľovstve upevnia.
Vykorení falošné učenia a zničí vládu moslimov. Jeho vláda sa rozšíri od Východu na Západ. Všetky národy budú adorovať Boha, svojho Pána podľa katolíckeho učenia. Bude mnoho múdrych a spravodlivých mužov. Ľudia budú milovať spravodlivosť a na celom svete bude vládnuť mier, pretože božská sila na mnoho rokov oslepí satana až do príchodu syna zatratenia (antikrist) ..... "

„Piate obdobie Cirkvi ktoré začalo okolo roku 1520 sa skončí príchodom svätého pápeža a veľkého katolíckeho kráľa ktorý bude nazvaný ´pomoc od Boha´ lebo všetko obnoví. Piate obdobie je dobou utrpenia, zúfalstva, poníženia a chudoby Cirkvi. Ježiš Kristus očistí svoj ľud skrze kruté vojny, hladomory, choroby, epidémie a hrozné kalamity. On tiež bude trápiť oslabenú Katolícku Cirkev mnohými herézami. Je to doba odpadlíctva, kalamít a smrti. Tých Kresťanov ktorí prežijú meč, mor a hlad nebude mnoho.
Počas tohto obdobia bude mnoho ľudí zneužívať slobodu svedomia ktorá im bola daná. Títo ľudia ... sa budú vysmievať kresťanskej jednoduchosti, budú ju volať hlúposťou a nezmyslom; zato však budú volať po nových pokročilých myšlienkach ... svätú náuku Cirkvi budú zahaľovať nezmyselnými otázkami a premúdrenými argumentami.
Budú to zlé časy, storočie plné pohrôm a nebezpečenstiev. Falošné náuky budú všade a ich nasledovníci budú mať moc taktiež takmer všade; ale Boh dopustí veľké zlá proti Jeho Cirkvi – heretici a tyrani prídu náhle a neočakávane, votrú sa do Cirkvi. Vstúpia do Talianska a Rím zanechajú v sutinách. Budú páliť kostoly a všetko ničiť.“
Nikto nebude môcť prekrútiť slovo Božie. Počas šiestej periódy Cirkvi nastane veľký koncil, najväčší zo všetkých koncilov. Z milosti Božej, z moci Veľkého kráľa, z autority svätého Pápeža a zo spojenectva najsvätejších princov, ateizmus a každá heréza budú vymazané z povrchu zemského. Koncil vystihne pravú podstatu Svätého Písma a toto učenie príjmu všetci.

Počas šiestej periódy Cirkvi urobí presvätý Boh také zázraky, aké si nikto nevie ani predstaviť. Mocný kráľ poslaný Bohom zruší všetky republiky. Ríša Moslimov bude zničená a tento kráľ bude vládnuť nad východom aj na západom. Všetky národy budú uctievať Boha skrze jedinú pravú Rímskokatolícku Cirkev. Po strašnom ničení ktoré zasiahne Anglicko, mier sa prinavráti do tejto krajiny. A Anglicko sa opäť stane Katolícke.“

„Šiesta perióda Cirkvi začne s mocným Kráľom a svätým Pápežom a bude trvať až do príchodu Antikrista ...“

Viac tu: politika-stat-moc.webnode.cz/…/republiky-vymys…

REPUBLIKY - výmysel slobodomurárov (Bl.Holzhauser: "Mocný kráľ poslaný Bohom zruší všetky republiky.")
27.08.2015 18:51
Ctihodný Bartolomej Holzhauser, 17. Storočie

„Keď všetko bude zruinované vojnou; keď Katolíci budú zrádzaní heretikmi ; keď Cirkvi a jej služobníkom budú upierané ich práva, kráľovstvá budú zrušené a králi dávno mŕtvi, vtedy ruka Všemocného Boha učiní veľký zázrak, niečo absolútne nepredstaviteľné pre bežného človeka. Povstane údatný kráľ samotným Bohom pomazaný. Bude Katolíkom, potomkom Ľudovíta IX. , potomkom starobylého nemeckého kráľovského rodu, narodený v exile.
Bude zvrchovane vládnuť vo svetských záležitostiach . Súčasne bude pápež zvrchovane vládnuť v duchovných záležitostiach
. Prenasledovanie ustane a bude vládnuť spravodlivosť. Náboženstvo, zdanlivo potlačené, zmeny v kráľovstve upevnia.
Vykorení falošné učenia a zničí vládu moslimov. Jeho vláda sa rozšíri od Východu na Západ. Všetky národy budú adorovať Boha, svojho Pána podľa katolíckeho učenia. Bude mnoho múdrych a spravodlivých mužov. Ľudia budú milovať spravodlivosť a na celom svete bude vládnuť mier, pretože božská sila na mnoho rokov oslepí satana až do príchodu syna zatratenia (antikrist) ..... "

„Piate obdobie Cirkvi ktoré začalo okolo roku 1520 sa skončí príchodom svätého pápeža a veľkého katolíckeho kráľa ktorý bude nazvaný ´pomoc od Boha´ lebo všetko obnoví. Piate obdobie je dobou utrpenia, zúfalstva, poníženia a chudoby Cirkvi. Ježiš Kristus očistí svoj ľud skrze kruté vojny, hladomory, choroby, epidémie a hrozné kalamity. On tiež bude trápiť oslabenú Katolícku Cirkev mnohými herézami. Je to doba odpadlíctva, kalamít a smrti. Tých Kresťanov ktorí prežijú meč, mor a hlad nebude mnoho.
Počas tohto obdobia bude mnoho ľudí zneužívať slobodu svedomia ktorá im bola daná. Títo ľudia ... sa budú vysmievať kresťanskej jednoduchosti, budú ju volať hlúposťou a nezmyslom; zato však budú volať po nových pokročilých myšlienkach ... svätú náuku Cirkvi budú zahaľovať nezmyselnými otázkami a premúdrenými argumentami.
Budú to zlé časy, storočie plné pohrôm a nebezpečenstiev. Falošné náuky budú všade a ich nasledovníci budú mať moc taktiež takmer všade; ale Boh dopustí veľké zlá proti Jeho Cirkvi – heretici a tyrani prídu náhle a neočakávane, votrú sa do Cirkvi. Vstúpia do Talianska a Rím zanechajú v sutinách. Budú páliť kostoly a všetko ničiť.“
Nikto nebude môcť prekrútiť slovo Božie. Počas šiestej periódy Cirkvi nastane veľký koncil, najväčší zo všetkých koncilov. Z milosti Božej, z moci Veľkého kráľa, z autority svätého Pápeža a zo spojenectva najsvätejších princov, ateizmus a každá heréza budú vymazané z povrchu zemského. Koncil vystihne pravú podstatu Svätého Písma a toto učenie príjmu všetci.

Počas šiestej periódy Cirkvi urobí presvätý Boh také zázraky, aké si nikto nevie ani predstaviť. Mocný kráľ poslaný Bohom zruší všetky republiky. Ríša Moslimov bude zničená a tento kráľ bude vládnuť nad východom aj na západom. Všetky národy budú uctievať Boha skrze jedinú pravú Rímskokatolícku Cirkev. Po strašnom ničení ktoré zasiahne Anglicko, mier sa prinavráti do tejto krajiny. A Anglicko sa opäť stane Katolícke.“

„Šiesta perióda Cirkvi začne s mocným Kráľom a svätým Pápežom a bude trvať až do príchodu Antikrista ...“

Viac tu: politika-stat-moc.webnode.cz/…/republiky-vymys…
Mates5485 likes from apredsasatoci

Watch: Follow The Red Circle, Inthronisation Of Statue "PachaMama"

„Chráňte sa falošných prorokov:“ varuje nás Pán, „prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vnútri sú draví vlci. Poznáte ich po ovocí“ (Mt 7, 15-16). Falošní proroci sú vždy prefíkaní a preto nám Pán prikázal byť veľmi opatrnými. Falošní proroci sa dajú poznať podľa ovocia – podľa ich spôsobu života, ich skutkov a podľa následkov ich konania. Nebuď ohromený ich účinnou rečou a sladkými slovami, …More
„Chráňte sa falošných prorokov:“ varuje nás Pán, „prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vnútri sú draví vlci. Poznáte ich po ovocí“ (Mt 7, 15-16). Falošní proroci sú vždy prefíkaní a preto nám Pán prikázal byť veľmi opatrnými. Falošní proroci sa dajú poznať podľa ovocia – podľa ich spôsobu života, ich skutkov a podľa následkov ich konania. Nebuď ohromený ich účinnou rečou a sladkými slovami, tichým hlasom, akoby boli skutočne mierni, pokorní a plní lásky; nebuď ohromený príjemnými úsmevmi ich pier a tváre; nebuď oklamaný ich genialitou a podlízavosťou, ktorá prúdi z ich očí. Nedaj sa oklamať fámami, ktoré obratne rozširujú medzi ľuďmi, tou slávou, ktorú svet roztrubuje pre nich. Namiesto toho pozeraj na ich ovocie.
52472

Rusko popraví v EU katolické kněze-pokládá je za sodomské a zpohanštělé

18:47
V nezveřejněné části 3. fatimského tajemství je zmíněn válečný trest Boží - Rusko 20 x, jak připomněl biskup Hnilica, který znal celý text. Gal 6,11-18; Evangelium sv. Lukáše 16,19-31. Zpohanštělost …More
V nezveřejněné části 3. fatimského tajemství je zmíněn válečný trest Boží - Rusko 20 x, jak připomněl biskup Hnilica, který znal celý text. Gal 6,11-18; Evangelium sv. Lukáše 16,19-31. Zpohanštělost Bergoglia (Františka) - video s pohanskou nahou bohyní plodnosti: Watch: Follow The Red Circle, Inthronisation Of Statue "PachaMama" Jako ve Francii konce 18.stol. ateistická polonahá bohyně "rozumu" - prostitutka v chrámě.
západniar
To hádam nie. Len raz by sa Rusi dotkli RKC, to by Pán nenechal len tak.
apredsasatoci
Dneska na noe vyzval kňaz na omši k mexickej vlne. Následne ju aj zrealizovali. Keby to nebolo smutné, aj sa zasmejem.
View 3 more comments.
Mates5485 likes from Roberto 55

Aktuální slovo katolického biskupa

Este ze su biskupi, ktori hovoria jasne a jednoznacne.
Mates5485 likes from warez

Vo Frankfurte predstavia novú knihu pápeža Františka „Naša matka Zem“

Ja ako kresťan -katolík mám iba jednu matku - Nebeskú. Pannu Máriu.
Mates5485 likes from Zedad

Sexuální úchyl Tomáš Halík medituje při úchylnostech,

v oku - my se máme za sebe navzájem modlit, máme prosit Hospodina, aby obrátil naše srdce, aby vzal naše kamenná srdce a dal nám srdce lidská z masa.
Bůh nás stvořil jako lidi a naše jednání má být lidské. Je to o srovnání si myšlenek, slov a skutků. Obstát musíme před Hospodinem na konci věků.
Mates5485 likes from Pravda bude skryta

Vo Frankfurte predstavia novú knihu pápeža Františka „Naša matka Zem“

Tiež by som očakával, že sa viac bude prejavovať úcty Matke Panne Márii ako matke Zeme.
Mates5485 likes from PetraB

Vo Frankfurte predstavia novú knihu pápeža Františka „Naša matka Zem“

Chápu, že černý papež apostata František asi nikoli, ale my všichni katolíci máme MATKU PANNU MARII (nikoli planetu Zemi).
Mates5485 likes from Zedad

Zbláznili se ve Vatikánu?

Odprošujeme tě Pane Ježíši.
Mates5485 likes from Rapture

Sexuální úchyl Tomáš Halík medituje při úchylnostech,

@hello je to ohavnosť, ťažko sa k Halikovi vyjadrovať
2631.8K

Sexuální úchyl Tomáš Halík medituje při úchylnostech,

03:23
na rozdíl od protestujících Slušných lidí a Křesťanů, které označuje za strašidla. Tomáš Halík: "Ale když jsem se díval na to podruhé, tak jsem si říkal: víš ono je to něco, s čím je třeba trošku More
na rozdíl od protestujících Slušných lidí a Křesťanů, které označuje za strašidla. Tomáš Halík: "Ale když jsem se díval na to podruhé, tak jsem si říkal: víš ono je to něco, s čím je třeba trošku meditovat. Tohleto jsem se naučil s moderním uměním a jsem strašně rád, že mám vedle sebe lidi, kteří jsou experti na moderní umění a kteří mě opravdu uvedli do tohoto světa." tomasvyoral.blog.idnes.cz/blog.aspx 6.6.2018 •7:00 poprvé publikováno video
Samson1
Oniho opravdu uvedli do světa.
Sv.Prokop
Chce se mi zvracet !
View 24 more comments.
Mates5485 likes from apredsasatoci

Sexuální úchyl Tomáš Halík medituje při úchylnostech,

aspon vieme komi tomas h. sluzi.
Mates5485 likes from martyr

Lhář František se zastává Jidáše, který prodal Krista

Jidáš je v pekle, protože Ježíš o něm řekl, že pro tohoto člověka bylo lepší se vůbec nenarodit.
Mates5485 likes from Zedad

Boží slovo na den 19.10. A.D. 2019

Každému, kdo řekne slovo proti Synu člověka, bude odpuštěno; kdo by se však rouhal Duchu svatému, tomu odpuštěno nebude.
Mates5485 likes from Stylita
22125

Boží slovo na den 19.10. A.D. 2019

Ježíš řekl svým učedníkům: „Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, i Syn člověka se přizná před Božími anděly. Kdo však mě před lidmi zapře, bude zapřen před Božími anděly. Každému, kdo řekne …
Zedad
Každému, kdo řekne slovo proti Synu člověka, bude odpuštěno; kdo by se však rouhal Duchu svatému, tomu odpuštěno nebude.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C) m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/28_06.htm 1. čtení: Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům. Bratři! Abrahámovi a …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/28_06.htm
1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! Abrahámovi a jeho potomstvu se dostalo zaslíbení, že bude dědicem světa, ale ne v závislosti na Zákoně, nýbrž proto, že byl ospravedlněn na základě víry. A proto (se člověk stává dědicem) na základě víry, a tím z milosti, poněvadž tak je ono zaslíbení jisté pro všechny potomky, a to nejen pro ty, kteří mají Zákon, ale i pro ty, kteří mají víru jako Abrahám. Vždyť on je naším společným otcem – jak stojí v Písmu: `Ustanovil jsem tě za otce mnoha národů' – před Bohem, kterému on uvěřil, že oživuje mrtvé a volá k bytí to, co není. Ačkoli už nebylo naděje, on přece doufal a uvěřil, že se stane otcem mnoha národů, protože mu bylo řečeno: `Tak četné bude tvé potomstvo!'
Rim 4,13.16-18
Žalm:
Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu. Nebo: Aleluja. Potomstvo Abraháma, jeho služebníka, synové Jakuba, jeho vyvoleného. Hospodin sám je náš Bůh, po celé zemi platí…More
Mates5485 and one more user like this.
Mates5485 likes from ekans

Výzva na modlitbu odprosenia za zneuctenie chrámu sv. Petra pri uctievaní bohyne „Pacha mama“ (…

Mt3

7Ale když spatřil, že mnoho farizeů a saduceů přichází ke křtu, řekl jim: „Plemeno zmijí, kdo vám ukázal, že můžete utéci před nadcházejícím hněvem?

8Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání.

www.biblenet.cz/b/Matt/3Nemyslete si, že můžete říkat: ‚Náš otec je Abraham!‘ Pravím vám, že Bůh může Abrahamovi stvořit děti z tohoto kamení.

www.biblenet.cz/b/Matt/3Sekera už je na kořeni…More
Mt3

7Ale když spatřil, že mnoho farizeů a saduceů přichází ke křtu, řekl jim: „Plemeno zmijí, kdo vám ukázal, že můžete utéci před nadcházejícím hněvem?

8Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání.

www.biblenet.cz/b/Matt/3Nemyslete si, že můžete říkat: ‚Náš otec je Abraham!‘ Pravím vám, že Bůh může Abrahamovi stvořit děti z tohoto kamení.

www.biblenet.cz/b/Matt/3Sekera už je na kořeni stromů; a každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně.

www.biblenet.cz/b/Matt/3Já vás křtím vodou k pokání; ale ten, který přichází za mnou, je silnější než já – nejsem hoden ani toho, abych mu zouval obuv; on vás bude křtít Duchem svatým a ohněm.

www.biblenet.cz/b/Matt/3Lopata je v jeho ruce; a pročistí svůj mlat, svou pšenici shromáždí do sýpky, ale plevy spálí neuhasitelným ohněm.“
341K

Aktuální slovo katolického biskupa

03:53
Čas ukáže.... zdroj:www.youtube.com/watchMore
Čas ukáže....
zdroj:www.youtube.com/watch
Roberto 55
Este ze su biskupi, ktori hovoria jasne a jednoznacne.
Mates5485
Správne video. Mnohí to nepochopia Peterskala, kallistratos a spolok. Keby veľa bolo takých kňazov,biskupov a kardinálov.
View one more comment.
Mates5485 likes from LoneWolf33

Modlitba odprosenia za zneuctenie chrámu sv.Petra pri uctievaní bohyne: "Pacha mama"

A si aj premýšľal,že prečo je tá vojna vo svete? Lebo ľudia sa úplne odtrhli od Boha,od viery,žijú si svoj konzumný život a pritom sa máme snažiť iba o jedno a to o SPÁSU DUŠE. A to nikoho nezaujíma,ľudia majú úplne iné "starosti". Všetci sa naháňajú len za peniazmi a nedá sa slúžiť Bohu aj mamone. A tie kadejaké sexuálne kauzy v cirkvi tomu rozhodne nepridali. To preto nastal taký odpad od …More
A si aj premýšľal,že prečo je tá vojna vo svete? Lebo ľudia sa úplne odtrhli od Boha,od viery,žijú si svoj konzumný život a pritom sa máme snažiť iba o jedno a to o SPÁSU DUŠE. A to nikoho nezaujíma,ľudia majú úplne iné "starosti". Všetci sa naháňajú len za peniazmi a nedá sa slúžiť Bohu aj mamone. A tie kadejaké sexuálne kauzy v cirkvi tomu rozhodne nepridali. To preto nastal taký odpad od Boha,od cirkvi. Satan dostal 100 rokov a dovolím si tvrdiť,že sme vo finále,pretože kedysi len muži chceli obcovať s mužmi a Sodoma a Gomora bola spálená a teraz cirkev úplne upadá,spoločnosť sa nám rozpadá,veď chcú zničiť klasickú rodinu (muž a žena) ako základ spoločnosti, množia sa interupcie (vraždy nenarodených detí), homosexualita všade okolo nás,smilstvo na verejnosti,deti sa predávajú, ľudia si môžu meniť pohlavie a podobné zvrátenosti... to je všetko práca Satana,opičí sa po Bohu a si myslí,že všetko vie urobiť lepšie ako Boh. Boh stvoril muža a ženu(2 pohlavia) a Satan spôsobil,že ľudia sa môžu nechať preoperovať a zmeniť si pohlavie(vraj už existuje nejakých 70 pohlaví). Boh povedal,že muž a žena budú tvoriť rodinu a Satan si zmyslel,že prečo by nemohli mať rodinu osoby rovnakého pohlavia a Boh má svoju Cirkev a bojím sa toho,že aj Satan bude chcieť mať svoju cirkev resp.náboženstvo a falošný prorok by to mal všetko pripraviť. Keď si spomeniem na rok 1986 kedy bolo to stretnutie v Assisi a čo sa deje teraz,tak si myslím,že tie modlitby určite nepomohli, povedal by som skôr, že uškodili, lebo ľudstvo sa fakt zbláznilo. Pápež Pavol VI. už v roku 1972 povedal,že „dym Satana“ vstúpil do chrámu Božieho. Tu sú asi výsledky toho všetkého.

Posledný zápas bude o manželstvo a rodinu, vizionárka z Fatimy zverila svoje tajomstvo kardinálovi
Študenti pápežského inštitútu pre manželstvo a rodinu spustili petíciu proti jeho rozkladu
Mates5485 likes from apredsasatoci

Pohan František: "My čarodejnice sme veľmi šťastné"

Tvoj prípad je viac než prozaický! Divas sa a nevidíš. Počúvaš a nepočuješ....
Mates5485 likes from Paxus
23773

Marián Kuffa: Ohováranie a osočovanie

02:43
Otec Kuffa odpovedá na otázku týkajúcu sa ohovárania a osočovania.
Mates5485 and 2 more users like this.
Mates5485 likes from apredsasatoci

Pohan František: "My čarodejnice sme veľmi šťastné"

To nie je blazinec. To je starostlivo premyslený plán.
Mates5485 likes from Ladislav Bajza

Svatá Matka Tereza / Saint Mother Theresa (2003) 1.díl - film cz dabing

"Matka Tereza" sa starala o chorých a trpiacich ,ale ku Kristovi ich neprivádzala ,lebo vyznávala to isté náboženstvo ako Kuffa. www.youtube.com/watch Tiež verila ,že nie je len jedna úzka cesta a úzka brána ,ale sú rôzne cesty do neba. Teda Kristovmu a katolíckemu učeniu neverila. Preto tých chorých a trpiacich nechávala na ich falošných cestách,ktoré nevedú do života ,ale do zatratenia.
More
"Matka Tereza" sa starala o chorých a trpiacich ,ale ku Kristovi ich neprivádzala ,lebo vyznávala to isté náboženstvo ako Kuffa. www.youtube.com/watch Tiež verila ,že nie je len jedna úzka cesta a úzka brána ,ale sú rôzne cesty do neba. Teda Kristovmu a katolíckemu učeniu neverila. Preto tých chorých a trpiacich nechávala na ich falošných cestách,ktoré nevedú do života ,ale do zatratenia.
takže čo je platné ,ak niekto pomôže chorým a trpiacim ,ale cestu spásy im neukáže ,ale na ich ceste do zavrhnutia ich ešte utvrdzuje a potľapkáva po pleci.
Veď "byť lepším moslimom" znamená dôslednejšie nasledovať učenie ,ktoré démon zjavil falošnému prorokovi Mohamedovi. A "Matka Tereza" im hovorila ,aby boli "lepšími moslimami". Ona ani za nich neprosila ,aby sa odvrátili od tmy ku svetlu a uverili v Ježiša Krista,lebo kto neuverí tu na zemi ,uvidí hnev Boží bude odsúdený.
Mates5485 likes from Ladislav Bajza

Svatá Matka Tereza / Saint Mother Theresa (2003) 1.díl - film cz dabing

"Matka" Tereza nehlásala Kristovo evanjelium ,ale bola misionárkou nového náboženstva globalistov New Age. Preto ju tak ich médiá milovali a propagovali a za to ju slobodomurári ovládajúci Vatikán "svätorečili"
Modlitba Matky Terézie za moslimov a hinduistov:
"Ó Pane, ďakujem ti za moslimov a hinduistov a za všetkých mojich drahých priateľov medzi nimi. Zakaždým, keď ťa stretávame v modlitbe, ty …More
"Matka" Tereza nehlásala Kristovo evanjelium ,ale bola misionárkou nového náboženstva globalistov New Age. Preto ju tak ich médiá milovali a propagovali a za to ju slobodomurári ovládajúci Vatikán "svätorečili"
Modlitba Matky Terézie za moslimov a hinduistov:
"Ó Pane, ďakujem ti za moslimov a hinduistov a za všetkých mojich drahých priateľov medzi nimi. Zakaždým, keď ťa stretávame v modlitbe, ty nás urob lepšími kresťanmi, lepšími moslimami, lepšími hinduistami. Daj nám všetkým dar viery, aby sme ťa dokázali rozoznať. Amen."
Mates5485 likes from BernadettaJaMalinka

Svatá Matka Tereza / Saint Mother Theresa (2003) 1.díl - film cz dabing

Čítajte, a zmilujete sa nad svojimi dušami. Keď uveríte pravde o súde a večných trestoch pre hriešnikov, zachránite si dušu pre večný život..

Ján Zlatoústy Veľká bolesť totiž dáva veľký hlas. Otec Abrahám, ako keby povedal: otcom ťa volám podľa prirodzenosti ako syn, ktorý stratil svoj majetok, aj keď som z vlastnej viny prišiel o teba ako o otca. Zľutuj sa nado mnou. Darmo konáš pokánie …More
Čítajte, a zmilujete sa nad svojimi dušami. Keď uveríte pravde o súde a večných trestoch pre hriešnikov, zachránite si dušu pre večný život..

Ján Zlatoústy Veľká bolesť totiž dáva veľký hlas. Otec Abrahám, ako keby povedal: otcom ťa volám podľa prirodzenosti ako syn, ktorý stratil svoj majetok, aj keď som z vlastnej viny prišiel o teba ako o otca. Zľutuj sa nado mnou. Darmo konáš pokánie tam, kde preňho niet miesta. Pobádajú ťa muky, nie hnutie mysle. Neviem, či sa môže niekto v nebeskom kráľovstve zmilovať nad tým, kto je v pekle. Stvoriteľ sa zmilúva nad svojím stvorením. Prišiel jediný lekár, aby uzdravil chorých, iní liečiť nemohli. Pošli Lazára. Mýliš sa, úbožiak. Abrahám nemôže poslať, ale môže prijať. Nech si namočí aspoň koniec prsta vo vode. Neráčilo sa ti vidieť Lazára, a teraz túžiš po jeho prste: čo žiadaš, si mal spraviť aj ty jemu, kým ešte žil. Chceš vodu, hoci predtým si bol presýtený vynikajúcimi pokrmami. Pozri sa na hriešnikovo svedomie: ani sa neodvažuje chcieť celý prst. To je poučením, aké užitočné je nespoliehať sa na bohatstvo. Hľa, boháč potrebuje chudáka, ktorý kedysi hladoval. Zmenia sa okolnosti, a všetkým je zjavné, kto je boháč a kto chudák. Ako v divadle, keď sa zvečerí a diváci sa rozídu, odchádzajú a odkladajú kostým aj tí, čo predtým vyzerali ako králi a vladári, a ukážu sa, akí sú, plní všelijakých vredov. Tak aj keď príde smrť a skončí sa divadlo sveta, zložia sa masky, odloží sa bohatstvo a len na základe skutkov sa posúdi, kto je naozaj bohatý a kto chudobný, kto je slávny a kto neslávny. www.canatenaaurea.sk /Lk 16, 24-25/
Mates5485 likes from Ladislav Bajza

Svatá Matka Tereza / Saint Mother Theresa (2003) 1.díl - film cz dabing

Keby bola ešte možnosť záchrany po smrti,na súde ,ako tvrdia niektorí bludári ,tak by celé Kristovo učenie bolo podvod.
Máme veľa svedectiev z exorcizmov ,kde sa pýtali diabla čo by urobil ,keby mohol byť opäť v nebi s Bohom. Všetko možné by urobili.
A ľudia,keby mali tú možnosť by sa po smrti rozhodovali či budú v pekle a v nebi?
Boli by niektorí tak hlúpi ,aby si dobrovolne vybrali peklo po …More
Keby bola ešte možnosť záchrany po smrti,na súde ,ako tvrdia niektorí bludári ,tak by celé Kristovo učenie bolo podvod.
Máme veľa svedectiev z exorcizmov ,kde sa pýtali diabla čo by urobil ,keby mohol byť opäť v nebi s Bohom. Všetko možné by urobili.
A ľudia,keby mali tú možnosť by sa po smrti rozhodovali či budú v pekle a v nebi?
Boli by niektorí tak hlúpi ,aby si dobrovolne vybrali peklo po stretnutí s Bohom,ktorý by im ukázal čo si zaslúžili svojim tvrdošíjnym odporovaním Bohom zjavenej Pravde ???
Určite nie. Všetci by sa chceli zachrániť a teda peklo by bolo prázdne. To sú len choré vývody bludárov ,ktorí sa ešte snažia zviesť čo najviac duší. Niektorí idú vo svojom bláznovstve tak ďaleko ,že tvrdia ,že aj diabli na konci dostanú milosť a budú opäť v nebi.
Mates5485 likes from BernadettaJaMalinka

Svatá Matka Tereza / Saint Mother Theresa (2003) 1.díl - film cz dabing

Západniar - už si tým svojim najbližším zatvrdilym nevercom a ruhacom povedal, že je nad nimi boží hnev a že za svoje skutky budú spravodlivo potrestaní v pekle, ak sa neobrátia? Hovoríš im o božom súde? O treste pre hriešnikov a odmene pre spravodlivých - tých čo uverili v Krista? To sú základné pravdy viery, Boh je spravodlivý sudca ktorý dobrých odmeňuje a zlých tresce..! ??

Z toho čo píšeš, …More
Západniar - už si tým svojim najbližším zatvrdilym nevercom a ruhacom povedal, že je nad nimi boží hnev a že za svoje skutky budú spravodlivo potrestaní v pekle, ak sa neobrátia? Hovoríš im o božom súde? O treste pre hriešnikov a odmene pre spravodlivých - tých čo uverili v Krista? To sú základné pravdy viery, Boh je spravodlivý sudca ktorý dobrých odmeňuje a zlých tresce..! ??

Z toho čo píšeš, tomu ani ty neveríš a tvoja modlitba za nich teda nemá žiadne opodstatnenie z písma.. vieru nedostanú z tvojej modlitby ale LEN Z HLASANIA BOŽIEHO SLOVA.

Daj si pozor, na to čo počúvaš, ved ani ty sám nemáš este spasu, neveríš že ti hrozi peklo?!?. aby si nebol na božom súde prekvapený keď sa s nimi stretneš.. nie v nebi ale v pekle..
Mates5485 likes from BernadettaJaMalinka

Svatá Matka Tereza / Saint Mother Theresa (2003) 1.díl - film cz dabing

Ladislav, vďaka za doplnenie - keď Pan Ježiš zostúpil do podsvetia, porazil smrť a predstavil sa im, ohlásil im spasu, že on je ten mesiáš na ktorého čakali spravodliví.. od Adama, cez vsetkych prorokov až po kajuceho lotra.. a všetci títo ktorí verili v jedného Boha a očakávali mesiáša, ho spoznali keď prišiel a uverili že je to On - a vzal ich so sebou do neba. Nemyslela som tak že tam by sa …More
Ladislav, vďaka za doplnenie - keď Pan Ježiš zostúpil do podsvetia, porazil smrť a predstavil sa im, ohlásil im spasu, že on je ten mesiáš na ktorého čakali spravodliví.. od Adama, cez vsetkych prorokov až po kajuceho lotra.. a všetci títo ktorí verili v jedného Boha a očakávali mesiáša, ho spoznali keď prišiel a uverili že je to On - a vzal ich so sebou do neba. Nemyslela som tak že tam by sa ešte mohol niekto obrátiť z hriešnikov, čo zomreli bez viery 😊
Mates5485 likes from Ladislav Bajza

Svatá Matka Tereza / Saint Mother Theresa (2003) 1.díl - film cz dabing

západniar - Hriešnici a neveriaci môžu byť spasení ,ak uveria v Krista a budú robiť pokánie.

Odkiaľ máš tú tvoju chorú teoriu o možnosti uveriť po smrti? Učí tak nejaký spolok na ktorý si natrafil ,alebo si také super náboženstvo vymyslel sám sebe na mieru?
Keď ťa nepresvedčili ani Kristove slová ,že to už nie je možné ,potom patríš medzi tých ,ktorí neuveria ani keby niekto z mrtvych vstal a …More
západniar - Hriešnici a neveriaci môžu byť spasení ,ak uveria v Krista a budú robiť pokánie.

Odkiaľ máš tú tvoju chorú teoriu o možnosti uveriť po smrti? Učí tak nejaký spolok na ktorý si natrafil ,alebo si také super náboženstvo vymyslel sám sebe na mieru?
Keď ťa nepresvedčili ani Kristove slová ,že to už nie je možné ,potom patríš medzi tých ,ktorí neuveria ani keby niekto z mrtvych vstal a prišiel ťa v tvojom bláznovstve varovať.
Mates5485 likes from Ladislav Bajza

Svatá Matka Tereza / Saint Mother Theresa (2003) 1.díl - film cz dabing

západniar - Prečítaj si Nový Zákon.Ten je kategoricky spracovaný.Nerieš nepokrstené deti ,ale najprv zisti ako je to s tými ,ktorí odmietli evanjelium ,lebo ho nepotrebujú ,lebo už majú niečo iné. Teda tí ,ktorí odporujú Bohom zjavenej Pravde. Ako ty.
Všetko máš v Novom zákone.Keď v tom budeš mať jasno ,potom môžeš pátrať ako je to s nepokrstenými deťmi atď.
Keby Spasiteľ prišiel preklenúť tú …More
západniar - Prečítaj si Nový Zákon.Ten je kategoricky spracovaný.Nerieš nepokrstené deti ,ale najprv zisti ako je to s tými ,ktorí odmietli evanjelium ,lebo ho nepotrebujú ,lebo už majú niečo iné. Teda tí ,ktorí odporujú Bohom zjavenej Pravde. Ako ty.
Všetko máš v Novom zákone.Keď v tom budeš mať jasno ,potom môžeš pátrať ako je to s nepokrstenými deťmi atď.
Keby Spasiteľ prišiel preklenúť tú priepasť ,tak by to tak povedal. Ale práve Spasiteľ povedal ,že tá priepasť sa NIJAKO preklenúť nedá. To len ty prekrúcaš jeho učenie,aby to sedelo s tvojou teoriou.
Mates5485 likes from Ladislav Bajza

Svatá Matka Tereza / Saint Mother Theresa (2003) 1.díl - film cz dabing

západniar- ty ,keby si sa narodil ešte v Raji ,tak by si prvý kričal ,že Boh je milostivý a keď sa môže jesť zo všetkých stromov ,tak mu predsa nemôže vadiť aj z toho jedného. Veď on je láska,prečo by vás za takú malichernosť trestal,On má stromov koľko chce,jemu to nemôže až tak vadiť. A tiež by si určite zviedol mnohých.
Preto poslúchni Kristove varovania kým je čas.Lebo keď ťa z tohto sveta …More
západniar- ty ,keby si sa narodil ešte v Raji ,tak by si prvý kričal ,že Boh je milostivý a keď sa môže jesť zo všetkých stromov ,tak mu predsa nemôže vadiť aj z toho jedného. Veď on je láska,prečo by vás za takú malichernosť trestal,On má stromov koľko chce,jemu to nemôže až tak vadiť. A tiež by si určite zviedol mnohých.
Preto poslúchni Kristove varovania kým je čas.Lebo keď ťa z tohto sveta povolá ,potom už nič nezmeníš.
Mates5485 likes from Ladislav Bajza

Svatá Matka Tereza / Saint Mother Theresa (2003) 1.díl - film cz dabing

západniar- "nik - čo ako by chcel - nemôže prejsť odtiaľto k vám ani odtiaľ prekročiť k nám"
Mates5485 likes from Ladislav Bajza

Svatá Matka Tereza / Saint Mother Theresa (2003) 1.díl - film cz dabing

západniar-
Luk. 16:19-31
Bol istý bohatý človek. Obliekal sa do purpuru a kmentu a deň čo deň prepychovo hodoval. 20 Pri jeho bráne líhal akýsi žobrák, menom Lazár, plný vredov. 21 Túžil nasýtiť sa z toho, čo padalo z boháčovho stola, a len psy prichádzali a lízali mu vredy. 22 Keď žobrák umrel, anjeli ho zaniesli do Abrahámovho lona. Zomrel aj boháč a pochovali ho. 23 A keď v pekle v mukách …More
západniar-
Luk. 16:19-31
Bol istý bohatý človek. Obliekal sa do purpuru a kmentu a deň čo deň prepychovo hodoval. 20 Pri jeho bráne líhal akýsi žobrák, menom Lazár, plný vredov. 21 Túžil nasýtiť sa z toho, čo padalo z boháčovho stola, a len psy prichádzali a lízali mu vredy. 22 Keď žobrák umrel, anjeli ho zaniesli do Abrahámovho lona. Zomrel aj boháč a pochovali ho. 23 A keď v pekle v mukách pozdvihol oči, zďaleka videl Abraháma a Lazára v jeho lone. 24 I zvolal: »Otec Abrahám, zľutuj sa nado mnou a pošli Lazára, nech si namočí aspoň koniec prsta vo vode a zvlaží mi jazyk, lebo sa hrozne trápim v tomto plameni!« 25 No Abrahám povedal: »Synu, spomeň si, že si dostal všetko dobré za svojho života a Lazár zasa iba zlé. Teraz sa on tu teší a ty sa trápiš. 26 A okrem toho je medzi nami a vami veľká priepasť, takže nik - čo ako by chcel - nemôže prejsť odtiaľto k vám ani odtiaľ prekročiť k nám27 Tu povedal: »Prosím ťa, Otče, pošli ho do domu môjho otca. 28 Mám totiž piatich bratov; nech ich zaprisahá, aby sa nedostali aj oni na toto miesto múk29 Abrahám mu odpovedal: »Majú Mojžiša a Prorokov, nech ich počúvajú.« 30 Ale on vravel: »Nie, otec Abrahám. Ak príde k nim niekto z mŕtvych, budú robiť pokánie.« 31 Odpovedal mu: »Ak nepočúvajú Mojžiša a Prorokov neuveria, ani keby niekto z mŕtvych vstal.«“
PS: to nie je podobenstvo.Pán Ježiš hovorí ,že ten človek naozaj bol. Boháč keď zistil ,že po smrti už svoje položenie nezmení,tak chcel varovať aspoň svojich bratov ,aby sa zachránili ,kým žijú. Odpoveď? Majú poslúchať Božie slovo kým je čas.
Mates5485 likes from Ladislav Bajza

Svatá Matka Tereza / Saint Mother Theresa (2003) 1.díl - film cz dabing

západniar - "Zomrieť bez viery v hriechoch iste neznamená automatické zatratenie" To je tvoje evanjelium,falošné. Písmo hovorí opak! Prečo tú možnosť nedostal boháč ,ktorý prosil Lazára? Načo by prosil ,aby varoval jeho bratov,aby sa tiež nedostali na to miesto múk ,z KTOREHO SA UZ NEDA PREJST NA TU DRUHU STRANU kým ešte žijú,keby bola taká možnosť???
Mates5485 likes from Ladislav Bajza

Svatá Matka Tereza / Saint Mother Theresa (2003) 1.díl - film cz dabing

západniar- "Spasený môže byť každý človek, ak sa na Božom súde dovoláva milosrdenstva" to je diablov podvod a šíri ho cez teba.
Mates5485 likes from Ladislav Bajza

Svatá Matka Tereza / Saint Mother Theresa (2003) 1.díl - film cz dabing

západnier - "ak neuveríte kto som ,zomriete vo svojich hriechoch. To platí pre všetkých ľudí. Zomrieť vo svojich hriechoch znamená večné zatratenie. Ježiš by nevaroval pred peklom,keby bola možnosť zachrániť sa aj po smrti. Na príklade boháča a lazára vidíme ,že potom je už nemožné prejsť na druhú stranu. A väčšina ľudí neuverí,ani keby niekto z mrtvych vstal a prišiel ich varovať. Ježiš nás …More
západnier - "ak neuveríte kto som ,zomriete vo svojich hriechoch. To platí pre všetkých ľudí. Zomrieť vo svojich hriechoch znamená večné zatratenie. Ježiš by nevaroval pred peklom,keby bola možnosť zachrániť sa aj po smrti. Na príklade boháča a lazára vidíme ,že potom je už nemožné prejsť na druhú stranu. A väčšina ľudí neuverí,ani keby niekto z mrtvych vstal a prišiel ich varovať. Ježiš nás varoval ,že potom už sa to zmeniť nedá .Ty hovoríš ,že áno.Ty robíš z Ježiša luhára.
Mates5485 likes from Ladislav Bajza

Svatá Matka Tereza / Saint Mother Theresa (2003) 1.díl - film cz dabing

zapadniar-
Keď sa spravodlivý len ,len že zachráni ako obstoja tí ,ktorí odmietli Krista a jeho evanjelium a vybrali si nasledovať Mohameda ,Budhu ,Gándhího ,alebo neveriaci keď :“ Keď sa Pán Ježiš s anjelmi svojej moci zjaví z nebies v blčiacich plameňoch a bude trestať tých čo nechcú poznať Boha a poslúchať blahozvesť Pána nášho Ježiša Krista“??? 2Sol1:7
Mates5485 likes from Ladislav Bajza

Svatá Matka Tereza / Saint Mother Theresa (2003) 1.díl - film cz dabing

západnier - Smrťou sa končí možnosť uveriť a zachrániť sa.
Zalm 9.18„Do pekla pôjdu hriešnici, všetci pohania, čo zabúdajú na Boha.“
Mates5485 likes from Ladislav Bajza

Svatá Matka Tereza / Saint Mother Theresa (2003) 1.díl - film cz dabing

Bernadetta pozor!!! "Ježiš zostúpil k zosnulým len raz, kázal tam evanjelium, tých čo mu uverili, vzal zo sebou do neba, ostatní boli odsúdeni do pekla."
To je nezmysel :) Ježiš tam v podsvetí nevyučoval tak,ako na zemi :) Tam už nebola možnosť záchrany pre tých ,ktorí sa nezachránili za pozemského života:)
Tam už len slávnostne vošiel a svojim príchodom zvestoval,že Spasiteľské dielo už vykonal …More
Bernadetta pozor!!! "Ježiš zostúpil k zosnulým len raz, kázal tam evanjelium, tých čo mu uverili, vzal zo sebou do neba, ostatní boli odsúdeni do pekla."
To je nezmysel :) Ježiš tam v podsvetí nevyučoval tak,ako na zemi :) Tam už nebola možnosť záchrany pre tých ,ktorí sa nezachránili za pozemského života:)
Tam už len slávnostne vošiel a svojim príchodom zvestoval,že Spasiteľské dielo už vykonal a vyslobodil odtiaľ čakajúcich zbožných minulých čias.
Prečítaj i Umučenie Krista od Anny Kataríny Emmerichovej. Jej to Pán zjavil celé ,so všetkými podrobnosťami. Aj tu na glorii to myslím bolo zavesené.
Mates5485 likes from apredsasatoci

Svatá Matka Tereza / Saint Mother Theresa (2003) 1.díl - film cz dabing

Podľa Tomáš akvinskeho je najväčším hriechom MODLOSLUZBA.
Mates5485 likes from BernadettaJaMalinka

Svatá Matka Tereza / Saint Mother Theresa (2003) 1.díl - film cz dabing

Ježiš zostúpil k zosnulým len raz, kázal tam evanjelium, tých čo mu uverili, vzal zo sebou do neba, ostatní boli odsúdeni do pekla. A vystúpil do neba kde sedí po pravici Otca.. už nikde nezostupuje kázať.. veď na to ustanovil apoštolov.. aby šli a hlásali a kto uverí, bude zachraneny.. lebo nijak inak nemôžu prísť k Nemu.. nevidíš tu naliehavosť? Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mna. Keby bola …More
Ježiš zostúpil k zosnulým len raz, kázal tam evanjelium, tých čo mu uverili, vzal zo sebou do neba, ostatní boli odsúdeni do pekla. A vystúpil do neba kde sedí po pravici Otca.. už nikde nezostupuje kázať.. veď na to ustanovil apoštolov.. aby šli a hlásali a kto uverí, bude zachraneny.. lebo nijak inak nemôžu prísť k Nemu.. nevidíš tu naliehavosť? Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mna. Keby bola nejaká iná možnosť ako hoc len jedného človeka zachrániť z pekla, to potom nemusel Boží Syn tak strašne trpieť, nie?? Ale taká možnosť neexistuje, lebo za hriešnikov môže zaplatiť len nevinný.. a Bohu sa zapáčilo spasiť veriacich blaznovstvom ohlasovania. A my musíme uveriť a zmieriť sa s Bohom, kým sme na ceste. Potom keď sa dostaneš pred sudcu, už budeš len zúčtovavať svoj zivot. To je katolícka viera, jediná spasonosna!!
Mates5485 likes from apredsasatoci

Svatá Matka Tereza / Saint Mother Theresa (2003) 1.díl - film cz dabing

západniar
Pozor! Čert nespí! Diabol je božia opica. Aby sa nakoniec z toho milosrdenstva a trpezlivosti nevykotil Boží nepriateľ. Podľa toho čo píšeš, Duch Svätý si na teba "nesadol".
Mates5485 likes from BernadettaJaMalinka

Svatá Matka Tereza / Saint Mother Theresa (2003) 1.díl - film cz dabing

Milosrdenstvo môžeš získať len vierou v Krista a len tu na zemi. Po smrti je už len božia spravodlivosť.
Mates5485 likes from BernadettaJaMalinka

Svatá Matka Tereza / Saint Mother Theresa (2003) 1.díl - film cz dabing

Áno, milosrdenstvo sa vyvysuje nad súdom.. lebo celý svet bol už odsúdený.. Pan Ježiš neprišiel svet odsúdiť ale spasiť.. my všetci sme mali byť pre hriechy v pekle.. ale poslal Ježiša, zobral ten trest za nás a spása je v tom že len kto tomu uverí, a robí pokanie, ma odpustené hriechy a môže ist do neba hoci mal ísť do pekla. A uveriť musíš tu na zemi. Po smrti je hneď súd a tam už hriešnik …More
Áno, milosrdenstvo sa vyvysuje nad súdom.. lebo celý svet bol už odsúdený.. Pan Ježiš neprišiel svet odsúdiť ale spasiť.. my všetci sme mali byť pre hriechy v pekle.. ale poslal Ježiša, zobral ten trest za nás a spása je v tom že len kto tomu uverí, a robí pokanie, ma odpustené hriechy a môže ist do neba hoci mal ísť do pekla. A uveriť musíš tu na zemi. Po smrti je hneď súd a tam už hriešnik bude vidieť nebo aj peklo na vlastné oči.. len kto zomrel v Kristovi , nebude odsúdený..