Sulika
Sulika likes from pokrk

Ojciec Pio dokument oryginalny film 1960 rok

Diskusie sú čím ďalej zaujímavšie.Ten,ktorý tu má pod nickom viac ako 300 komentov a vlastne nič nepovedal,ak pominiem zhluk slov,resp.krátkych viet,ktorých význam je nejasný asi aj samotmému autorovi sa sťažuje na akési "zbytečné internetové plky",ktorých je sém autorom.
Najzaujímavejší jeho výrok:

tradyrespect 12:30

Ale to je kardinální blbost, madam, kterou opakujete už několik let pořád …More
Diskusie sú čím ďalej zaujímavšie.Ten,ktorý tu má pod nickom viac ako 300 komentov a vlastne nič nepovedal,ak pominiem zhluk slov,resp.krátkych viet,ktorých význam je nejasný asi aj samotmému autorovi sa sťažuje na akési "zbytečné internetové plky",ktorých je sém autorom.
Najzaujímavejší jeho výrok:

tradyrespect 12:30

Ale to je kardinální blbost, madam, kterou opakujete už několik let pořád dokola jak slepý kafemlejnek. Katolíci zůstali katolíky. A že se zase někdo odtrhnul? Nic nového v dějinách církve. ČBK to podporuje, tak naivní ofce letí ze srázu za nimi.

To je skutočne neuveriteľné,že chlapík,ktorý pravdepodobne nemá vlastný názor a postráda čo i len elementárne poznanie NZ tu každému nahovára,aby blokoval ľudí s vlastným názorom.

Takže vševedko tie "ofce"boli ako zvieratá peipodobňujúce ľudí pre niečo Pánom Ježišom vybrané.A síce pre ich vlastnosti-pokora,schopnosť byť pospolu,nasledovať za každých okolností pastiera a odovzdať sa do jeho rúk.

Apropos dolu zrázom nebežali ovce,ale svine.
Sulika likes from Filofej

Ojciec Pio dokument oryginalny film 1960 rok

Ceskoslo :
Pre verných katolíkov je platnou sv.omšou Missa Tridentina,liturgia sv.Jána Chryzostoma alebo sv.Bazila a sv.omša slúžená podľa misálu bl.Pavla VI.
Verný katolík ich miluje rovnako,pretože pri každej zostupuje Svätý Duch na predložené dary chleba a vína a premieňa ich na svoje telo a krv,ktoré verný katolík môže prijať.
Toto sa o tzv.katolíckych tradicionalistoch povedať nedá, pretože …More
Ceskoslo :
Pre verných katolíkov je platnou sv.omšou Missa Tridentina,liturgia sv.Jána Chryzostoma alebo sv.Bazila a sv.omša slúžená podľa misálu bl.Pavla VI.
Verný katolík ich miluje rovnako,pretože pri každej zostupuje Svätý Duch na predložené dary chleba a vína a premieňa ich na svoje telo a krv,ktoré verný katolík môže prijať.
Toto sa o tzv.katolíckych tradicionalistoch povedať nedá, pretože oni nenávidia sv.omšu slúženú podľa misála bl.Pavla VI.
Sulika likes from pokrk

Ojciec Pio dokument oryginalny film 1960 rok

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus.
tradyrespect-hmm,takže tenista.Lenže pamätaj,že ak budeš pokračovať tak ako doteraz,záverečný lob bude patriť Bohu a na ten nedosiahneš,ani ho nedobehneš,lebo vo svojich príspevkoch venuješ diskusii k veciam,na ktoré je táto stránka určená možno 1 percento.Prakticky zvyšok síl venuješ štvaniu jedných proti druhým,nadávaniu a radám,kto má koho zablokovať.
O čo ti …More
Pochválený buď Pán Ježiš Kristus.
tradyrespect-hmm,takže tenista.Lenže pamätaj,že ak budeš pokračovať tak ako doteraz,záverečný lob bude patriť Bohu a na ten nedosiahneš,ani ho nedobehneš,lebo vo svojich príspevkoch venuješ diskusii k veciam,na ktoré je táto stránka určená možno 1 percento.Prakticky zvyšok síl venuješ štvaniu jedných proti druhým,nadávaniu a radám,kto má koho zablokovať.
O čo ti vlastne ide,akú máš agendu?Ako má byť otočený kňaz pri omši,alebo akým jazykom ju má slúžiť?
Sulika likes from Samson1

PŘÍJEMNÝ PODVEČER

Sv. Farář Arský navařil pořádný hrnec brambor na loupačku a bylo po kuchařce. A po kanonu. No, kuchařka je někdy pořádný kanon v rukách zlého.
Sulika likes from Ostrik

Ojciec Pio dokument oryginalny film 1960 rok

Lidé si jen namlouvají, že věří Pánu Ježíši. Ústy sice říkají, že věří, ale skutkem ukazují, že nikoliv. Tělo a krev Kristova je skutečně tělem a krví Ježíše Krista. Pán Ježíš je sám Pravda a mluví jen pravdu. Málokdo se ale chová tak, jak by se slušelo. Otevře ústa, přijme tělo Kristovo, ale chová se, jako by tomu tak nebylo. Přítomnost těla Kristova v nitru takto zarytého hříšníka a lháře …More
Lidé si jen namlouvají, že věří Pánu Ježíši. Ústy sice říkají, že věří, ale skutkem ukazují, že nikoliv. Tělo a krev Kristova je skutečně tělem a krví Ježíše Krista. Pán Ježíš je sám Pravda a mluví jen pravdu. Málokdo se ale chová tak, jak by se slušelo. Otevře ústa, přijme tělo Kristovo, ale chová se, jako by tomu tak nebylo. Přítomnost těla Kristova v nitru takto zarytého hříšníka a lháře neproměňuje. Takový člověk neumírá světu, ale navrací se zpět k světským radovánkám. nenásleduje Ježíše, jak Pán požaduje. Proto je psáno:
1Kor 10:7A také nebuďte modláři jako někteří z nich, jak je psáno: ‚Usadil se lid, aby jedl a pil, a potom povstali k tancům.‘
Ten, kdo jedl a pil, má povstat ke konání Boží vůle!
Sulika likes from Ostrik

Panna Marie Karmelská

Ve stejné kapitole stejné epištoly je psáno, že Židé přijímali duchovně.
1Kor 10:1-5
1Chtěl bych vám připomenout, bratří, že naši praotcové byli všichni pod oblakovým sloupem, všichni prošli mořem,

2všichni byli křtem v oblaku a moři spojeni s Mojžíšem,

3všichni jedli týž duchovní pokrm

4a pili týž duchovní nápoj; pili totiž z duchovní skály, která je doprovázela, a tou skálou byl Kristus.

More
Ve stejné kapitole stejné epištoly je psáno, že Židé přijímali duchovně.
1Kor 10:1-5
1Chtěl bych vám připomenout, bratří, že naši praotcové byli všichni pod oblakovým sloupem, všichni prošli mořem,

2všichni byli křtem v oblaku a moři spojeni s Mojžíšem,

3všichni jedli týž duchovní pokrm

4a pili týž duchovní nápoj; pili totiž z duchovní skály, která je doprovázela, a tou skálou byl Kristus.

5A přece se většina z nich Bohu nelíbila; vždyť ‚poušť byla poseta jejich těly‘.

Přijímali duchovně, byli duchovně vyspělejší, než my dnes a přesto hřešili a hynuli. Dnes si můžete na tělo Kristovo sáhnout, vzít ho do ruky, můžete své smysly přesvědčit o existenci Kristova těla a přesto hřešíte...
Sulika likes from Ostrik

Panna Marie Karmelská

Jak je možné, že se kostelní lid nasytí tělem Kristovým a po skončení mše se navrátí ke svým hříchům, jakoby se nechumelilo? Jak je možné, že kostelní lid nikdo nepoučil o tom, že mají v sobě Krista? Jak může tradiční katolík rovnou ze mše svaté namířit rovnou do krčmy a přiložit k živému Kristu pár panáků kořalky? Možná se tam se stejně podařenými kumpány dohaduje, jestli mše byla platná! Že …More
Jak je možné, že se kostelní lid nasytí tělem Kristovým a po skončení mše se navrátí ke svým hříchům, jakoby se nechumelilo? Jak je možné, že kostelní lid nikdo nepoučil o tom, že mají v sobě Krista? Jak může tradiční katolík rovnou ze mše svaté namířit rovnou do krčmy a přiložit k živému Kristu pár panáků kořalky? Možná se tam se stejně podařenými kumpány dohaduje, jestli mše byla platná! Že ale jedl nehodně, to tradičního katolíka ani nenapadne. Nikdo ho nepoučil.
Od dob apoštolů má církev v moci Satan, který tříbí učedníky jako pšenici. Ten také mate lidem mysl, aby se zabývali vším možným, jen ne tím, jak sloužit Bohu. Jedli, ale neproměnili sami sebe.
1Kor 10:7
7A také nebuďte modláři jako někteří z nich, jak je psáno: ‚Usadil se lid, aby jedl a pil, a potom povstali k tancům.‘
Sulika likes from Ostrik
5993499

Panna Marie Karmelská

Hvězda jitřní, hvězda mořská, hvězda Jakubova, hvězda Davidova...
Samson1
Od té doby, co byla P. Maria vzata do nebe i s tělem, korunována, všechny milosti se udílí skrze Ni. Ty neznáš Loretánskou litanii? Královno andělů, …More
Od té doby, co byla P. Maria vzata do nebe i s tělem, korunována, všechny milosti se udílí skrze Ni. Ty neznáš Loretánskou litanii? Královno andělů, oroduj za nás. Královno všech svatých, oroduj za nás. Jinak nekvašený chéb po konsekračních modlitách je tělo Kristovo a je nutné ho rozlišovat od chleba normálního. Jinak si člověk jí a pije odsouzení Deepdeep, hopsej jak chceš, ale pravdy Boží nepřevrátíš. Jinak všechny milosti ke spáse a svátosti dostaneš jen s rukou Církve a služebníků Božích.
Samson1
Hento včera jsem hledal jenu modlitbu a otevřel jsem starý kancionál. Je vydaný 1962. No na prvňí straně jsem našel obrázek. Na jeho čelní straně je …More
Hento včera jsem hledal jenu modlitbu a otevřel jsem starý kancionál. Je vydaný 1962. No na prvňí straně jsem našel obrázek. Na jeho čelní straně je jen takový obrázek s písmen a text: Hledejte nejprve Boží království a všecko ostatní vám bude přidáno navíc. Na jeho zadní straně JEŽÍŠI, MARIA, MILUJI VÁS, ZACHRAŇTE DUŠE! Pán Ježíš si přeje, aby tato modlitba byla dechem naší lásky. Vyplňte proto toutomodlitbou všechen náš čas. Ať je alespoň našim posledním povzdechem před spánkem. + P.ANTONÍN DOHLAL HLUK - 1972
Druhá modlitba je: MODLITBA O POMOC BOŽÍ SKRZE P. MARII. Vševládnoucí královno nebes, njvyšší panovnice andělů, která jsi od počátu obdržela od Boha moc a poslání potřít hlavu Satanovu. Pokorně Ťe prosíme pošli své svaté pluky andělů, aby Tvým rozkazem a vou mocí pekelné duchy pronásledovali, všude je přemohli ajejich opovážlivost zahanbili a uvrhli spet do propasti pekelné......
Nebyla to u P. Antonína tehdy první láska????? Je to primiční obrázek.
View 597 more comments.
Sulika likes from Samson1

Povídá přítel příteli

Nezlob se na mne suliko, že jsem si udělal srandu s toho, jaké to má následky opustit modlitbu. Já v síle své jitrnice dojdu aspoň na mši protože ředknu aspoň díky a ať v síle toho pokrmu dojdu
Když to tak teď všechno čtu, tak mám dojem, že ta modlitba nebyla ze mě....jen jsem ji svévolně odmítla
Sulika likes from Ostrik

Panna Marie Karmelská

Hvězdo jitřní, přijmi mou omluvu za všechny, kteří tě zde urážejí. Nevědí, co činí...
Sulika likes from Ostrik

Ježíš Kristus a Marie z Magdaly

Opravdu hledáte vůli Boží? Vůle Boží je známá, Bůh Otec jí sdělil skrze svého jednorozeného Syna. Syn Boží také oznámil, co čeká služebníky, kteří Boží vůli neplní:
L 12:47 Onen pak služebník, jenž poznal vůli pána svého, a nepřipravil ani neučinil podle vůle jeho, dostane mnoho ran.
P.S. Bojte se!
Sulika likes from Ostrik

Přijal tělo z Marie Panny

Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen!
Dobré dopoledne vespolek.
Sulika likes from Ostrik

Ježíš Kristus a Marie z Magdaly

Až na věky, amen, bratře Samsone.

Je to krásný text. Díky dvanáctému verši si můžeme uvědomit, jak jsme spojeni v jedno.
R 5:12 Proto jako skrze jednoho člověka hřích přišel na tento svět a skrze hřích smrt, a (jako) tak na všecky lidi smrt přišla, (v něm) všichni zhřešili.
Tak to na světě chodí, jeden hřeší a všichni trpí. Proto odpouštíme "77" x za den. Uvozovky jsem dal na číslo…More
Až na věky, amen, bratře Samsone.

Je to krásný text. Díky dvanáctému verši si můžeme uvědomit, jak jsme spojeni v jedno.
R 5:12 Proto jako skrze jednoho člověka hřích přišel na tento svět a skrze hřích smrt, a (jako) tak na všecky lidi smrt přišla, (v něm) všichni zhřešili.
Tak to na světě chodí, jeden hřeší a všichni trpí. Proto odpouštíme "77" x za den. Uvozovky jsem dal na číslo, aby bylo jasné, že jde o symbol. Odpouštíme stále, abychom i my sami dosáhli odpuštění.
Sulika likes from Ostrik

Povídá přítel příteli

Následovníku Krista je všechen pokrm tělem Páně a všechen nápoj krví Páně. Protože všechno, co skutečný křesťan jí a pije, se PROMĚŇUJE v lásku k Bohu a k bližnímu. Jak by ale takové věci mohli chápat světští lidé, kteří mají zalíbení v tomto světě?
Všechno, co jsem tu napsal, je v jednom Duchu se Slovem Božím.

1K 10:31 : Ať tedy jíte nebo pijete nebo cokoliv činíte, všechno čiňte k Boží slávě.…More
Následovníku Krista je všechen pokrm tělem Páně a všechen nápoj krví Páně. Protože všechno, co skutečný křesťan jí a pije, se PROMĚŇUJE v lásku k Bohu a k bližnímu. Jak by ale takové věci mohli chápat světští lidé, kteří mají zalíbení v tomto světě?
Všechno, co jsem tu napsal, je v jednom Duchu se Slovem Božím.

1K 10:31 : Ať tedy jíte nebo pijete nebo cokoliv činíte, všechno čiňte k Boží slávě.
Sulika likes from Ostrik

Povídá přítel příteli

Trady, nechovej se stále jako hlupák. Zkus mít někdy úctu k duchovním věcem.
Bůh je stvořitelem všeho. Copak nechápete základní věc, že Bůh nemusí dělat něco z něčeho jiného? Vždyť všechno stvořené je jedné podstaty, všechno stvořil jeden Bůh. Všechno stvořil slovem. Bůh stvořil člověka a ten člověk byl chlebem i vínem. Ale abyste to pochopili, museli byste opravdu uvažovat duchovně. Ne tak, jak …More
Trady, nechovej se stále jako hlupák. Zkus mít někdy úctu k duchovním věcem.
Bůh je stvořitelem všeho. Copak nechápete základní věc, že Bůh nemusí dělat něco z něčeho jiného? Vždyť všechno stvořené je jedné podstaty, všechno stvořil jeden Bůh. Všechno stvořil slovem. Bůh stvořil člověka a ten člověk byl chlebem i vínem. Ale abyste to pochopili, museli byste opravdu uvažovat duchovně. Ne tak, jak uvažovali Židé, když Ježíš mluvil o chrámu svého těla a oni viděli jen ten kamenný!
Ježíš tedy při večeři vzal chléb a ten už byl jeho tělem! Kdybyste si tyto věci uvědomovali v plné šíři, jinak byste se chovali.
Sulika likes from pokrk

Stará mše nebyla zakázána PRÁVNĚ, ale lstivě

Kto by to povedal,že teolog.vzdelanie môže spôsobovať takéto rozsiahle škody.
A kto by povedal.že všetky tie proroctvá,ktorých sú tu už tony a ktoré sú len stratou času môžu spôsobiť takéto prekrúcanie Božieho slova.
Sulika likes from Ostrik

Stará mše nebyla zakázána PRÁVNĚ, ale lstivě

Bratře Samsone, v kalichu nehledáme chybu, ale krev. Kdo nepije krev, nemá v sobě život.
Sulika likes from Libor Halik
211.2K
06:20

Gross kající, a nekající televizní elita

Dle dokumentu, sestříhaného televizními farizei, se domnívám, že za natáčení v r.2013 publikán a celník expremiér Gross činil pokání. Kající publikáni a celníci předcházejí zdánlivě spravedlivé …More
Dle dokumentu, sestříhaného televizními farizei, se domnívám, že za natáčení v r.2013 publikán a celník expremiér Gross činil pokání. Kající publikáni a celníci předcházejí zdánlivě spravedlivé sodomské TV redaktory do království Božího. Tito milovníci peněz nepochopí, Grossovo: "Já si myslím, že tady v tom před Bohem obstojím. Jsou jiné momenty v životě, kdy člověk MUSÍ prosit o odpuštění." www.ceskatelevize.cz/…/313294340010006…
Libor Halik
Ve středu 22. dubna 2015 se veřejnost s expremiérem bude moci rozloučit od 8.30 do 10.00, kdy bude v Praze na Vyšehradě v bazilice sv. Petra a Pavla …More
Ve středu 22. dubna 2015 se veřejnost s expremiérem bude moci rozloučit od 8.30 do 10.00, kdy bude v Praze na Vyšehradě v bazilice sv. Petra a Pavla vystavena jeho rakev. "Gross musel počítat s tím nejhorším. Myslím, že proměna myšlení byla stéblem, kterého se v poslední době chytal. Jeho omluvu jsem mu zkrátka věřil." Řekl sesazený římskokatolický kněz, nyní senátor František Bublan, který byl ministrem vnitra v době Grossovy vlády.
30. října 1969 - narozen v Praze
1988 - absolvoval Střední průmyslovou školu dopravní v Praze; posléze krátce pracoval jako elektromechanik - kandidát strojvedoucího v Lokomotivním depu Praha-Vršovice
1989 - vstup do ČSSD
1990 - 1993 - předseda Mladých sociálních demokratů
1991 - 1992 - předseda Rady mládeže Čech, Moravy a Slezska
Červen 1992 - září 2004 - poslanec za ČSSD
Červenec 1994 - leden 1995 - místopředseda poslaneckého klubu ČSSD Leden 1995 - duben 2000 - předseda poslaneckého klubu ČSSD Únor 1996 - podruhé se oženil; s manželkou Šárkou má …More
Sulika
..."Právo je minimum etiky." .....Kéž Bůh žehná Standovým dětem....mají tátu, který je pro ně velkým příkladem ve svém upřímném pokání ....v plnosti …More
..."Právo je minimum etiky." .....Kéž Bůh žehná Standovým dětem....mají tátu, který je pro ně velkým příkladem ve svém
upřímném pokání ....v plnosti využil klíčů pro Království nebeské.
Sulika likes this.
Sulika likes from pokrk

Ako správne sláviť svätú omšu - zjavenie Cataliny Rivas

Ostrik-Aobubo, český jazyk má svá pravidla. Když napíšeš: "Nepopírám, že jsou nemožné", tak vyjadřuješ, že jsou nemožné......
Takto sa nevyjadrujú ani Slováci.Kto ten aobubo môže Byť?
Sulika likes from Ostrik

Ako správne sláviť svätú omšu - zjavenie Cataliny Rivas

To je následek jednoho nebezpečného dogmatu. Totiž, že na výklad Písma má patent jen určený pracovník organizace. V momentě, kdy takovým pracovníkem bude záškodník, jste povinni věřit totálním pitomostem. Nehledě k tomu, že jste svévolně zrušili působení Ducha svatého.
Sulika likes from Okceinls

Vďaka Ti, Pane...

Pane Ježišu Kriste, prežiť dnešný deň Tebe na slávu a dušiam na spásu, daj nám prosím Tvoju milosť, aby sme to, vďaka Tvojej pomoci, zvládlii. Vďaka Ti, Pane Bože náš.

Litaniae Beatae Virginis Mariae
Sulika likes from pokrk

Informačná vojna 02.12.2013 Oliver Oravec

Ďalší si myslia,že s Bohom je možné vyjednávať,kupčiť,podplatiť ho,alebo dokonca,že je na rozhodnutí nejakého smrteľníka závislý / zasvätenie Ruska p.Márii /
Sulika likes from pokrk

Informačná vojna 02.12.2013 Oliver Oravec

To je to zaujímavé.Tá ľudská hlúposť,ktorá zrejme nemá hraníc.Niektorí si myslia,že Boh sa nechá ponižovať,alebo vysmievať.

tradyrespect 17:42

To je právě ta tristnost. Proměňování je platné, i kdyby kněz nehodný pronesl konsekrační slova třeba na WC a hostii držel přitom v ruce.
Sulika likes from pokrk

Informačná vojna 02.12.2013 Oliver Oravec

Áno,nech je k nemu Boh milostivý.Tú reláciu si pamätám,odpovedal tam aj na moju otázku v čase cca 1:24
Sulika likes from Samson1
1031933

Informačná vojna 02.12.2013 Oliver Oravec

02:46:55
Peter(skala)
redaktor "boduje" ako slobodomurari, ked im to pasuje do koncepcii
johan1
Tvrdé a pravdivé slová ,ktoré sa dnešnej modernej dobe ťažko počúvajú! Ďakujem p.biskupovi Oravcovi za jeho múdre slová tohoto starého a verného …More
Tvrdé a pravdivé slová ,ktoré sa dnešnej modernej dobe ťažko počúvajú! Ďakujem p.biskupovi Oravcovi za jeho múdre slová tohoto starého a verného katolíka! Treba oddeliť kukol od pšenice ! Ďakujem pánu redaktorovi za túto reláciu,myslím že ste skutočne zabodoval!
View 101 more comments.
Sulika likes from Ostrik

Přijal tělo z Marie Panny

Mám tu dva citáty. Z Katechismu a z Písma svatého. Oba svědčí o tom, že základem Kristovy církve je sám Ježíš.

KKC § 857 Církev je apoštolská, protože je založena na apoštolech, a to v trojím smyslu: — byla a zůstává vybudována na „základě apoštolů“ (Ef 2,20), svědků, které s misijním posláním rozeslal sám Kristus; — s pomocí Ducha, který v ní přebývá, střeží a předává učení, cenný poklad, …More
Mám tu dva citáty. Z Katechismu a z Písma svatého. Oba svědčí o tom, že základem Kristovy církve je sám Ježíš.

KKC § 857 Církev je apoštolská, protože je založena na apoštolech, a to v trojím smyslu: — byla a zůstává vybudována na „základě apoštolů“ (Ef 2,20), svědků, které s misijním posláním rozeslal sám Kristus; — s pomocí Ducha, který v ní přebývá, střeží a předává učení, cenný poklad, zdravá slova, která slyšela od apoštolů; — až do návratu Krista je i nadále poučována, posvěcována a vedena apoštoly, díky jejich nástupcům v pastorálním poslání: biskupskému sboru, „jenž má na pomoc kněze, spolu s Petrovým nástupcem a nejvyšším pastýřem církve“. „Ty … Pastýř věčný: svůj lid nikdy neopouštíš a skrze svaté apoštoly jej ustavičně chráníš; vždyť v pastýřích, kteří podle tvé vůle vedou tvou církev, je uprostřed nás tvůj Syn.“

Ef 2:19-22
19Proto již nejste cizinci a přistěhovalci, nýbrž spoluobčané svatých a patříte do Boží rodiny; 20 byli jste vybudováni na základě apoštolů a proroků, kde je úhelným kamenem sám Kristus Ježíš, 21v němž se celá stavba spojuje dohromady a roste ve svatou svatyni v Pánu; 22v něm jste i vy všichni spolu budováni v Boží příbytek v Duchu.
___________________________________________________________________________________________
Vidíme, že dokonce Katechismus odkazuje na Písmo svaté, kde se píše, byli jste vybudováni na základech apoštolů a proroků! Ne tedy pouze na základě jednoho apoštola, na základě dvanácti apoštolů, ale i na základě proroků! My všichni totiž máme společný základ, tím je Ježíš Kristus. Kdo jiný by mohl být základem apoštolů a proroků, než sám Kristus?
Jestliže tedy Kristus staví stavbu církve sám na sobě, je logicky i úhelným kamenem stavby. Člověk, který formuloval paragraf v katechismu, svévolně vypustil proroky, aby zachoval zdání legend a tradic. Pravda však je silnější, než člověk, proto stavíme na pevné skále - Kristu - Pravdě.
Sulika likes from pokrk

Přijal tělo z Marie Panny

Výborné zamyslenie.Ja by som už len čo to doplnil.
Ostrik Biblické slovo „církev“ [ekklésia] znamená „svolání“, „shromáždění“.
Považujem trošku za škodu,že používame slovo cirkev / z gr.kyriakos-"kyriakon dóma", "kyriaké oikia", čo znamená "dom Pána"/,namiesto gréckeho,alebo lat.ecclesia,ktoré má význam-zvolanie,zhromaždenie,ale aj vyvolanie,či vyvolenie,čiže koreň slova je presne ten ako …More
Výborné zamyslenie.Ja by som už len čo to doplnil.
Ostrik Biblické slovo „církev“ [ekklésia] znamená „svolání“, „shromáždění“.
Považujem trošku za škodu,že používame slovo cirkev / z gr.kyriakos-"kyriakon dóma", "kyriaké oikia", čo znamená "dom Pána"/,namiesto gréckeho,alebo lat.ecclesia,ktoré má význam-zvolanie,zhromaždenie,ale aj vyvolanie,či vyvolenie,čiže koreň slova je presne ten ako slovanské vol.
Pomohlo by nám to lepšie pochopiť Petrov výrok
Ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud, určený byť Božím vlastníctvom.
Potom by sme sa nemuseli motať oklo cirkvi ako inštitúcie,ale by sme správne pochopili význam Petrových slov-vyvolený rod.
Sulika likes from Ostrik

Informačná vojna 02.12.2013 Oliver Oravec

Samsone, ty dětino, Satana z církve vyhnat nemůžeš. Satan je pánem tohoto světa a církev je ve světě. Proto Satan tříbí učedníky jako pšenici. Nemůžeš být nad Krista, jako se snažíš povyšovat nad kněze. Kristus legitimní autoritu pána tohoto světa uznává. Nechává Satanovi, co je jeho a bere si pouze své.
Já chápu, Samsone, že těm věcem nerozumíš. Ale je to tak, jak píšu.
Sulika likes from Ostrik

Informačná vojna 02.12.2013 Oliver Oravec

Jen ti bloudí, kteří staví na člověku. S Kristem jako základem, se skálou, nikdo nezabloudí. Don Reto je jeden z těch, kteří na Kristu staví. Nepovyšuj se nad něho, kameníku.
Sulika likes from pokrk

Informačná vojna 02.12.2013 Oliver Oravec

Ak si niekto myslí,že rímska cirkev je nejaká jednoliata organizácia,kde všetci ťahajú za jeden koniec,je na veľkom omyle.Tie učenia sú rôzne a súvisí to s naberaním rôznych náuk pri jej začiatkoch a aj v priebehu storočí.
Viď napr.výklady k Písmu.kde sa normálne píše,že niektorí si to vykladajú tak a iní zase onak.
Apropos kam sa podela tvoja slušnosť a vykanie pán tradyrespect?
Tvoji blbost …More
Ak si niekto myslí,že rímska cirkev je nejaká jednoliata organizácia,kde všetci ťahajú za jeden koniec,je na veľkom omyle.Tie učenia sú rôzne a súvisí to s naberaním rôznych náuk pri jej začiatkoch a aj v priebehu storočí.
Viď napr.výklady k Písmu.kde sa normálne píše,že niektorí si to vykladajú tak a iní zase onak.
Apropos kam sa podela tvoja slušnosť a vykanie pán tradyrespect?
Tvoji blbost spojenou s povyšováním jsem už našel - co mám ještě hledat?
Sulika likes from Samson1

Informačná vojna 02.12.2013 Oliver Oravec

12 Město mělo mohutné a vysoké hradby, dvanáct bran střežených dvanácti anděly a na branách napsaná jména dvanácti pokolení synů Izraele.

13 Tři brány byly na východ, tři brány na sever, tři brány na jih a tři brány na západ.

14 A hradby města byly postaveny na dvanácti základních kamenech a na nich bylo dvanáct jmen dvanácti apoštolů Beránkových.
Popsané jsou brány i základní kameny, vchází …More
12 Město mělo mohutné a vysoké hradby, dvanáct bran střežených dvanácti anděly a na branách napsaná jména dvanácti pokolení synů Izraele.

13 Tři brány byly na východ, tři brány na sever, tři brány na jih a tři brány na západ.

14 A hradby města byly postaveny na dvanácti základních kamenech a na nich bylo dvanáct jmen dvanácti apoštolů Beránkových.
Popsané jsou brány i základní kameny, vchází se branami. Tam andělé nic nečistého nepustí.
Sulika likes from Ostrik

Informačná vojna 02.12.2013 Oliver Oravec

Petr žádný primát neobdržel. To je pouhá legenda a tradice, narostlá na písku. Tímto veršem si podpírají římští pohané svou církevní ORGANIZACI.
Církev Kristova je však živý organismus, vyrůstající z Krista - hlavy. Kristus je základem, je skalou.
Neučte mne znát Písmo svaté. Jestli si myslíte, že je něco v Písmu, tak dejte souřadnice místo hloupých žertů.
Sulika likes from Ostrik

Informačná vojna 02.12.2013 Oliver Oravec

Beno, nech toho. Já si myslím, že je třeba člověku pomáhat. Kniha Zjevení jasně ukazuje, že Petrus nemá žádnou exkluzivitu skály, ale je pouze jedním z kamenů. Je jedním z dvanácti rovnocenných kamenů. Všechny ty kameny jsou založeny na skále, kterou je sám Pán Ježíš Kristus.
Sulika likes from Ostrik

Informačná vojna 02.12.2013 Oliver Oravec

Zj 21:14 A hradba toho města má dvanáct základních kamenů a na nich dvanáct jmen dvanácti Beránkových apoštolů.
Než vzniknou další legendy a tradice na lidské nechápavosti, musím dodat, že dvanáct apoštolů se stalo kameny v hradbách kolem města, nikoliv kameny samotného města. Tolik pro pořádek.
Sulika likes from Ostrik

Informačná vojna 02.12.2013 Oliver Oravec

Zj 21:14
14A hradba toho města má dvanáct základních kamenů a na nich dvanáct jmen dvanácti Beránkových apoštolů.
______________________________________________________________________________________________
Jeden z dvanácti.
Sulika likes from Samson1

Informačná vojna 02.12.2013 Oliver Oravec

Zhroutí se lidská stavba.
Sulika likes from Ostrik

Informačná vojna 02.12.2013 Oliver Oravec

Jsi zmatený, trady. Ztrácí se ti nejen komentáře drahé sestry Suliky, ale i souvislosti. Košatý strom kameník soupeří s tímto knězem:

Nicht Petrus ist der Fels - sondern Christus
Sulika likes from Ostrik

Informačná vojna 02.12.2013 Oliver Oravec

Samson1 10:02

Kdo je tu kněz?
Kolik oveček je nad své pastýře.
_______________________________________________________________________________________

Kameníku, ty jsi pyšný, protože jsi hloupý. Moudrost shůry je v pokoře.
Ne Petr je ta skála, ale Kristus. To je základ křesťanského učení. Mnozí z vás tento základ nepřijali a proto se vám vaše stavby na písečku brzy zhroutí.
Sulika likes from Ostrik

Ne Petr, ale Ježíš je skála

Charismatické hnutí. Jeden by se mohl domnívat, že jde o něco dobrého, že se lid vyučuje v poznání Krista. Opak bude pravdou. Posiluje se zatvrzení v bludech. Jak poznal Krista ten, kdo na něm - na skále - nestaví? Jak dopadne pošetilý člověk, který staví na písku - na člověku?
Fil 1:6
6 Prosím za tebe, aby se tvá účast na společné víře projevila tím, že rozpoznáš, co dobrého můžeme učinit pro …More
Charismatické hnutí. Jeden by se mohl domnívat, že jde o něco dobrého, že se lid vyučuje v poznání Krista. Opak bude pravdou. Posiluje se zatvrzení v bludech. Jak poznal Krista ten, kdo na něm - na skále - nestaví? Jak dopadne pošetilý člověk, který staví na písku - na člověku?
Fil 1:6
6 Prosím za tebe, aby se tvá účast na společné víře projevila tím, že rozpoznáš, co dobrého můžeme učinit pro Krista.
Napíšu ti, co můžeš pro Krista učinit dobrého. Přestaň rozhlašovat letniční bludy.
Sulika likes from Ostrik

Informačná vojna 02.12.2013 Oliver Oravec

Drahá sestra Sulika dělá dobře, když zdraví, jak se má. Podívej se na sebe, trady, hraješ si na katolíka a kdy jsi naposled slušně pozdravil? Sestra Sulika zdraví i za tebe, aby ti ulevila v těžkém osudu, který sám sobě chystáš.
Sulika likes from Ostrik

Informačná vojna 02.12.2013 Oliver Oravec

A co bratr Samson? Vrátil se ostříhaný od Dalily? Stále si kameník myslí, že je moudřejší, než kněz?
Sulika likes from pokrk

Ojciec Pio dokument oryginalny film 1960 rok

To,čo písal ceskoslo je správne.Poskakovanie,vlnenie sa v rytme všakovakej hudby,"liečenie" a nezrozumiteľné bľabotanie nie sú žiadne dary Ducha sv.Prečítaj si ešte raz Skutky,o čo tam išlo.
Sulika likes from Ostrik

Ne Petr, ale Ježíš je skála

Někdo si vystačí s bajkami, s legendami, které nemají základ v pravdě. O to víc pak nechápe, jak mohli Židé, kteří vyšli z Egypta, být pokřtěni v Mojžíše. A jak mohli na poušti pokoušet Krista?

1K 10:1-10
1Nechci zajisté bratří, abyste nevěděli, že otcové naši všichni byli pod oblakem a všichni prošli mořem2a všichni v oblace a v moři byli pokřtěni v Mojžíše3a všichni jedli týž pokrm duchovní4a…More
Někdo si vystačí s bajkami, s legendami, které nemají základ v pravdě. O to víc pak nechápe, jak mohli Židé, kteří vyšli z Egypta, být pokřtěni v Mojžíše. A jak mohli na poušti pokoušet Krista?

1K 10:1-10
1Nechci zajisté bratří, abyste nevěděli, že otcové naši všichni byli pod oblakem a všichni prošli mořem2a všichni v oblace a v moři byli pokřtěni v Mojžíše3a všichni jedli týž pokrm duchovní4a všichni pili týž nápoj duchovní; pili jej totiž z duchovní skály, která šla s nimi, tou skalou pak byl Kristus.5Avšak ve většině jich nezalíbilo se Bohu, neboť zahynuli na poušti.6To pak se událo jako předobraz pro nás, abychom nebyli žádostiví věcí zlých, jakož i oni jich zažádali;7ani modláři nebuďte, jako (byli) někteří z nich, jak jest psáno: „Posadil se lid, aby jedl a pil, a vstali, aby hráli.“8Ani nesmilněme, jako někteří z nich smilnili, a padlo jich v jednom dni dvacet tři tisíce;9ani nepokoušejme Krista, jako někteří z nich pokoušeli, a zahynuli od hadů;10ani nereptejte, jako někteří z nich reptali, a zahynuli od zhoubce.
Sulika likes from Victory
1205

Rozjímání nad J 16,12-13

2 pages
Tato slova pronáší Ježíš večer před svou smrtí. Je vhodné si znovu a znovu pročítat slova Kristova pronesená večer před smrtí, a to od 13. kapitoly do konce 17. V těchto pěti kapitolách je velká …More
Tato slova pronáší Ježíš večer před svou smrtí. Je vhodné si znovu a znovu pročítat slova Kristova pronesená večer před smrtí, a to od 13. kapitoly do konce 17. V těchto pěti kapitolách je velká hloubka. Znovu a znovu je můžeme číst. Každá věta obsahuje hluboké tajemství.
Uvědomme si, že Ježíš pronesl tato slova a hned následovaly události 18. a 19. kapitoly, kde je popsáno utrpení a smrt Ježíše, a pak ve 20. a 21. kapitole události spojené s Jeho vzkříšením. Zkoušejte alespoň jedenkrát za týden, třeba po svaté hodině, přečíst si alespoň jednu ze tří kapitol (14 či 15 či 16) a znovu vnímejte hluboké pravdy, které Ježíš opakovaně zdůrazňuje: máme zůstávat v Něm, On zůstává v nás a my v Něm, podobenství o vinné ratolesti a kmeni. To slovo „zůstávat“ je důležité. Nestačí jen něco začít, ale je třeba zůstávat, mít to – mít spojení s Kristem, zůstávat v Něm a v Jeho jménu.
Sulika likes this.
Sulika likes from Ostrik

Ne Petr, ale Ježíš je skála

Kdo má Ducha, ví, o čem Pán Ježíš mluví:
Mt 7:21-27
21Ne každý, kdo mi říká „Pane, Pane“, vejde do království nebeského, nýbrž kdo činí vůli Otce mého, jenž jest v nebesích, ten vejde do království nebeského.22Mnozí řeknou mi v onen den: Pane, Pane, zdali jsme ve jménu tvém neprorokovali, a ve jménu tvém zlých duchů nevymítali a ve jménu tvém mnoho zázraků nečinili?23A tehdy ohlásím jim: Nikdy …More
Kdo má Ducha, ví, o čem Pán Ježíš mluví:
Mt 7:21-27
21Ne každý, kdo mi říká „Pane, Pane“, vejde do království nebeského, nýbrž kdo činí vůli Otce mého, jenž jest v nebesích, ten vejde do království nebeského.22Mnozí řeknou mi v onen den: Pane, Pane, zdali jsme ve jménu tvém neprorokovali, a ve jménu tvém zlých duchů nevymítali a ve jménu tvém mnoho zázraků nečinili?23A tehdy ohlásím jim: Nikdy jsem vás neznal; odejděte ode mne, pachatelé nepravosti.

24Každý tedy, kdo slyší tato slova má a koná je, bude připodobněn muži moudrému, jenž postavil dům svůj na skálu.25I spadl příval, a přišly řeky, a zavály větry a obořily se na ten dům; a nepadl, neboť byl založen na skále.

26A každý, kdo slyší tato slova má a nekoná jich, bude připodobněn muži pošetilému, jenž postavil dům svůj na písku.27I spadl příval, a přišly řeky, a zavály větry a obořily se na ten dům. I padl a pád jeho byl veliký.

____________________________________________________________________________________________
Pro ty, kteří se probouzí ze spánku nevědomosti, rád vysvětlím.
Mnozí rádoby křesťané se domnívají, že mají Ježíše za Pána, ale nekonají jeho slova, neplní jeho přikázání. Takoví nemají na Pánu Ježíši základy. Mají základy na písku. I zde vidíme pošetilce, kteří nechtějí stavět na Kristu, Krista nechtějí mít za základ.
Pán Ježíš ale chce, abychom stavěli na něm, abychom byli moudří, abychom plnili jeho přikázání.
Sulika likes from Ostrik

Ne Petr, ale Ježíš je skála

Všechno obráceně, jako ta báje o Petrovi na obráceném kříži...
Nevědí, kde je nahoře a kde dole. Myslí, že nahoru a jdou do pekla.
Raději se budou mýlit s Petrem, než mít pravdu s Kristem.
Sulika likes from Ostrik

Ukrajinské válčení skončí až 1.5.2016, pokračování v Turecku, Iránu, Rusku, USA

Kdybys poznal Krista, lotře, nehledal bys ve Slově Božím pitomosti.
Sulika likes from Ostrik

Ne Petr, ale Ježíš je skála

Ne Petr, ale Ježíš je skála. Písmo svaté je pravdivé, protože je to Slovo Boží. Základ je již položen, tím základem je Bůh.
Sulika likes from Ostrik

Ne Petr, ale Ježíš je skála

Pro všechny, kteří těžko chápou, ale přesto je Pán miluje.
Neboť nikdo nemůže položití základ jiný mimo ten, který jest položen, a tím jest Ježíš Kristus.
Sulika likes from Ostrik
382520

Ne Petr, ale Ježíš je skála

1 A já, bratři, nemohl jsem k vám mluviti jako k duchovním, nýbrž jako k tělesným, jako nedospělým v Kristu. 2 Mlékem jsem vás napájel, nikoli pokrmem (tuhým); neboť dosud nemohli jste (ho snésti). …
Samson1
Hento o co je na tom lépe pravoslavná církev? Jinak Pjakin není prorok ale politolog. Věřící neběhají ani v červených trenkách a ani modrých. Věřící …More
Hento o co je na tom lépe pravoslavná církev? Jinak Pjakin není prorok ale politolog. Věřící neběhají ani v červených trenkách a ani modrých. Věřící se řídí slovem Božím. Ty modré a červené trenky řídí pán tohoto světa, nějaká GP.
Samson1
Ježíš označil Petra skálou a Ježíš na něm buduje církev. Církev buduje Ježíš, ale na skále, jestliže se Ježíš označil kamenem, tak úhelným, základním…More
Ježíš označil Petra skálou a Ježíš na něm buduje církev. Církev buduje Ježíš, ale na skále, jestliže se Ježíš označil kamenem, tak úhelným, základním. Dokonce na koho padne, toho rozdrtí. Ježíš povolal ke službě lidi. Obdařil je dary Ducha, mezi které patří i úřady mimo charismat.
View 36 more comments.