Segal
Segal likes from Strážce

Benedikt XVI. trvá na „vernosti pápežovi“

Už sis vyčistil klávesnici, Šmudlo?
Segal likes from Mates5485

Pohan František: "My čarodejnice sme veľmi šťastné"

Jedine a výstižne platí pre teba,že si slepí chumaj. :)
Segal likes from Roberto 55

Pohan František: "My čarodejnice sme veľmi šťastné"

Pohanske ritualy do katolickej Cirkvi nepatria a je to idolatria a proti 1. Boziemu prikazaniu. Ak sa to niekomu zda normalne, tak s jeho vierou - katolickou to nie je vporiadku...
Segal likes from Mates5485

Pohan František: "My čarodejnice sme veľmi šťastné"

Čistý odpadlíci. Zvrátená doba. Rím a Vatikán odpadol od viery a stáva sa sídlom antikrista. František bergolio falošný človek pohánsky.
Segal likes from ľubica

Diagnóza Instrumentum Laboris od venezuelského kardinála Urosy

peterskala, ja sa orientujem podľa toho čo o tomto heretickom domumente vravia skutoční odborníci!

Kardinál Urosa: Závažné problémy v Instrumentum laboris

Kardinál Jorge Urosa Savino je emeritní arcibiskup v Karakasu. Je to nejstarší kardinál ve Venezuele a patří k největším autoritám ve své vlasti: Nachází velký problém nikoliv v synodě, ale v Instrumentum laboris: Je to velká utopistická …More
peterskala, ja sa orientujem podľa toho čo o tomto heretickom domumente vravia skutoční odborníci!

Kardinál Urosa: Závažné problémy v Instrumentum laboris

Kardinál Jorge Urosa Savino je emeritní arcibiskup v Karakasu. Je to nejstarší kardinál ve Venezuele a patří k největším autoritám ve své vlasti: Nachází velký problém nikoliv v synodě, ale v Instrumentum laboris: Je to velká utopistická emfáze o povaze domorodých obyvatel, ale zcela zdes chází evangelizace. Jakoby Krista už nebylo vůbec zapotřebí a postačí utopie o přirozené harmonii.
Nuova Bussola Quotidiana přináší interview, který tento kardinál poskytl během své návštěvy v Římě.
Instrumentum laboris se setkalo s mnoha kritikami. Co o tom soudíte?
Dokument není dobrý, má slabiny a defekty, které je možno opravit a které je nutno opravit. Má také svá silná místa.
Začněme od těchto bodů
Jako venezuelský biskup plně souhlasím s obžalobou násilí proti národům amazonského teritoria. Je zde velké vykořisťování, na které dokument poukazuje. Zvláště v naší amazonské oblasti, kde byl zřízen Orinocký těžební oblouk a kde se při těžbě nerostů postupuje agresivním způsobem proti domorodému obyvatelstvu, a to hrubě porušuje jeho práva.
A co vás znepokojuje?
Tato synoda je věnována studiu problémů církve v Amazonii, která představuje velkou část Jižní Ameriky. Je nicméně obzvláště významná pro celou církev, neboť jak papež, tak ti, kteří ji připravují, určují této synodě její charakter, proto tato synoda ovlivní celou církev, nejen v amazonské oblasti. Obsah Instrumentum Laboris má velkou důležitost, ale v mnoha tématech představuje zmatenou směsici, neužitečná a prodlužující opakování, která zamlžují jasnost obsahu. V textu je mnoho otázek kulturních, ekologických a sociálně-ekonomických, zatímco mnohem méně jsou přítomny aspekty evangelizace a návrhy pastoračních akcí, ačkoliv právě tyto jsou pro nás pastýře daleko důležitější.
Bydlíte v zemi, která je součástí amazonského uzení, jak hodnotíte předložený přístup k Amazonii?
Udivuje mě optimistický, pochvalný a takřka utopistický pohled, v jakém je v první části textu představována indiánská populace Amazonie. Amazonie je prezentována jako pozemský ráj, krása bez hranic (IL22), plná „života a moudrosti“ (Il 5). Také o přírodě se hovoří způsobem, který je zcela cizí křesťanskému pojetí, a je zde řeč o „Matce Zemi“, jako by to byla osoba ( srov. IL 44). Na druhé straně text vychvaluje moudrost domorodých národů a navrhuje, aby nový přístup k evangelizaci byl utvářen formou dialogu s touto moudrostí, protože existující rozdílnost vyvolává nové Letnice (IL20). Ptáme se, jaká to „původní rozdílnost by měla vyvolávat nové Letnice“? Takové fráze je třeba vyjasnit, protože jsou na první pohled zmatené a přehnané.
Tedy tato ‚amazonská krása‘ neodpovídá skutečnosti?
Je to velice romantický popis amazonské populace. Indiáni jsou prezentováni jako výjimečné bytosti, které žijí v harmonii s přírodou a s ‚nejvyšší bytostí‘, která jakoby prezentovala „dobrého divocha“, utopického, mistrného, šlechetného, prostoduchého a důvěřivého. Tedy jako moudrý národ, ve kterém se mají nacházet ‚semena Slova‘. Podle mého názoru je to velice optimistická antropologická vize. Ignorují se problémy indiánských kultur, opomíjejí se jejich meze a jejich vady. Představuje se zde idealistická antropologie „domorodých národů“, která má velmi daleko k antropologii katolické, tedy velmi daleko k biblickému a křesťanskému pojetí člověka, který je nesporným obrazem Božím, ovšem je postižen hříchem a vyžaduje vykoupení. A odtud pramení řada otázek: proč se tak málo mluví o potřebě vykoupení a spásy? Proč se málo mluví o posílení intenzivní pastorační činnosti a otevřené evangelizační činnosti církve v Amazonii? Je to, jakoby už Kristus nebyl potřebný a postačí přirozená harmonie.
Mluvil jste o problému týkajícím se jasnosti textu Jaké jsou ty nejzávažnější?
Je zde použit jazyk nepřiměřený a nepřesný, ačkoliv se jedná o oficiální text. Hovoří se o senzační spravedlnosti amazonského teritoria a toto území se představuje takřka jako zosobněné, jako locus theologicus který má tvořit pramen nového Božího zjevení ( srov. IL 18 a 19). Nacházím zde problematický bod, závažný problém, protože kategorie nového zjevení je přisouzena zvláštnímu teritoriu a jeho boji o spravedlnost. Je vůbec možno mluvit o Amazonii jako o pramenu nového zjevení? Připomeňme si, že pojem zjevení v církevním magisteriu a v teologii vůbec je velmi konkrétní: znamená osobní zjevení Boha, který sám poučil o sobě lidstvo skrze Ježíše Krista. Nacházíme to zcela jasně v dokumentu 2VK Dei Verbum o Zjevení. Plnost zjevení je tedy uskutečněna v Ježíši Kristu a není možné používat dvojznačný jazyk, který zamlžuje teologickou a naukovou pravdu oficiálního dokumentu. Bude nutné používat v synodě vetší pojmovou, teologickou a naukovou přesnost.
Je vůbec možné uprostřed tohoto konceptuálního zmatku a absence pastoračních návrhů mluvit o opravdové evangelizaci?
Zdá se, že naléhavost naplnit evangelizační poslání církve zcela schází, nebo je vyjádřena velmi chabým způsobem. V textu chybí požadavek obrácení, není zde evidentní výzva přijmout Ježíše jako jediného Spasitele, Vykupitele lidské bytosti zraněné hříchem. Proč to není výslovně vyjádřeno? Středem celého textu, a tedy synody by mělo být znovuoživení církve v Amazonii, tak, jak to sám papež František uvedl v apoštolské exhortaci Evangelii Gaudium 14. Místo toho je zde řeč o pevné ekologické obraně domorodé populace, ale zcela stranou zůstává výslovné hlásání kerygmatu, nástup k otevřené evangelizaci i růst církve v Amazonii. Toto vyšinutí je velkou slabostí textu. Přeji synodním otcům, aby vystihli tyto problémy a podařilo se jim překonat je při svém jednání a rozhodování.
Marinellys Tremamunno - La Nuova Bussola Quotidiana
Segal likes from ľubica

Informátor Viganó obviňuje Františka zo "strachu hlásať evanjelium“

Mons. Viganò napomíná bázlivé pastýře
Segal likes from Ladislav Bajza

Informátor Viganó obviňuje Františka zo "strachu hlásať evanjelium“

Vigáno si myslí ,že apostata Franišek má strach hlásať evanjelium?
Veď jeho úlohou je prevrátiť evanjelium na new age.
"Pravoverný Vigáno" a budúci pápež reformátor nevie to ,čo všetci normálni návštevníci glorie???
Segal likes from Joske

Informátor Viganó obviňuje Františka zo "strachu hlásať evanjelium“

Papež Bergoglio S.J. nepřišel hlásat evangelium. Přišel ničit církev, která nemá místo v plánech globalistů.
Segal likes from Ladislav Bajza

Informátor Viganó obviňuje Františka zo "strachu hlásať evanjelium“

Kalisrátos- keď niet argumentov ,tak aspoň vypustíš tú mlhu:)
Segal likes from Strážce

Benedikt XVI. trvá na „vernosti pápežovi“

To je sranda, fízl se diví, proč si na něj lidi dávají majzla.
Segal likes from Libor Halik

Kam šla duše Karla Gotta?

Rothschildovými bankami financovaní KLIMAFANATICI OD GRÉTY CHTĚJÍ ZNEUCTÍT v Praze STÁTNÍ SMUTEK. TO BY SE JIM NEMĚLO TOLEROVAT!!!! V sobotu, kdy je v plánu ceremonie za Karla Gotta v katedrále sv. Víta a je také vládou vyhlášený státní smutek, chtějí mezinárodní KLIMAFANATICI a jejich pobočka tzv. česká Rebelie zablokovat dopravu i za cenu toho, že někteří aktivisté skončí v poutech. …More
Rothschildovými bankami financovaní KLIMAFANATICI OD GRÉTY CHTĚJÍ ZNEUCTÍT v Praze STÁTNÍ SMUTEK. TO BY SE JIM NEMĚLO TOLEROVAT!!!! V sobotu, kdy je v plánu ceremonie za Karla Gotta v katedrále sv. Víta a je také vládou vyhlášený státní smutek, chtějí mezinárodní KLIMAFANATICI a jejich pobočka tzv. česká Rebelie zablokovat dopravu i za cenu toho, že někteří aktivisté skončí v poutech. Ve vedení české Rebelie stojí Veronika Holcnerová, která má žít v Londýně. Pokusili jsme se ji kontaktovat, ale nebrala telefon. www.expres.cz/zpravy/extinction-rebe…
Segal likes from Libor Halik

Proč 30.9.2019 zemřela 45-letá manželka předsedy KDU-ČSL?

Pohřeb byl opravdu křesťanský, rakev s tělem byla spuštěna do hrobu, zesnulá nebyla jako u pohanských Indů, či ateistů spálena. www.blesk.cz/…/sbohem-mami-vyb…
Segal likes from Strážce

František chváli výhody kríženia

Jen úchyl se stará o intimnosti jiných. Tlučhuba se tím ještě chlubí.

miros — 27.12.2011 23:51:47: Žili v 2+1 nebo snad 1+1, věděl jsem že půjde na potrat, byl jsem u nich poprvé a stavil jsem se, abych jim citlivě řekl, že by bylo lepší, kdyby tu situaci snad řešili příště jinak, aby se aspoň chránili a nemuselo dojít k tomuto...
Segal likes from Anton Čulen
621.6K

Švédska cirkev vyhlásila Gretu za nástupcu Ježiša Krista. John Lennon povedal, že Beatles bol …

Švédska cirkev vyhlásila Gretu za nástupcu Ježiša Krista. John Lennon povedal, že Beatles bol slávnejší než samotný Ježiš Kristus a následne čelil šiestim výstrelom.. Švédsko sa stále viac obyvateľov…More
Švédska cirkev vyhlásila Gretu za nástupcu Ježiša Krista. John Lennon povedal, že Beatles bol slávnejší než samotný Ježiš Kristus a následne čelil šiestim výstrelom..
Švédsko sa stále viac obyvateľov hlási k ateizmu. Cirkvi vo Švédsku sa preto navzájom tromfujú v „liberálnosti a sekularizmu“ a hľadajú nové polia činnosti, aby si udržali veriacich.
Niektorí zástupcovia cirkvi dokonca vyhlásili Gretu Thunbergovou za nástupcu Ježiša Krista.
Švédsko sa stalo podivnou krajinou: rušenie peňazí, hromadná migrácia, kultúrne sebapopieranie, celková rovnosť pohlaví – a Greta Thunbergová.
Krajina sa stále viac posúva k ateizmu. Cirkvi sú prázdne. Stále viac Švédov sa dištancuje od náboženstva. Cirkvi sa tak predbiehajú v „liberálnosti a sekularizme“, aby kráčali s dobou. Pred niekoľkými mesiacmi, niektorí zástupcovia cirkvi Gretu Thunbergovu s jej klimatickým posolstvom označili ako nasledovníčku Ježiša Krista.
„Oznámenie! Ježiš Nazaretský, Greta Thunbergová, „vlani v decembri tweetoval kostol …More
View 4 more comments.
Segal likes from Joske

Neplodné manželstvo

Neplodné manželství. Nejspíše proto, že se nám tu kříží neplodní králíci a navíc nevhodně. Z tohoto spojení nic dobrého nevzejde, papežova představa o křížení, jako procesu, který dává život se zde míjí účinkem. V každém zlu ale zkusme hledat pozitiva. Ani jedna ze zobrazených figurek nikdy nepůjde na potrat.
Segal likes from Ján Pavol

HASTA PRONTO PAPA FRANCISCO

Bergoglio je Biblický Falošný prorok a člen Rotary klubu v Argentíne. Je to tretia osoba nesvetej trojice ktorú tvory Lucifer, Antikrist a Bergoglio. Pán Ježiš nás v čas varoval pred týmto démonom. Príchod Krista je blízko.
Segal likes from Paxus

HASTA PRONTO PAPA FRANCISCO

Takto ľuďom hrabe, keď sú vydaní napospas diablom, lebo sa sami svojím konaním vylúčili z Katolíckej Cirkvi.
Segal likes from Joske

Františkov Vatikán chce "novú cirkev" - kardinál Müller

No a je to venku. Vatikán chce novou církev. Takže, kdo je odpadlík?
Segal likes from Joske

František chváli výhody kríženia

Papež by se měl starat o duchovní věci. O spásu věřících. V žádném případě o to, jak se množí nebo dokonce o to, že by se měli křížit.
Segal likes from Barbarin

Skutočný Jorge Bergoglio na tejto fotografii

Jak asi vypadá tvář lháře, kterỷ 24. června 2013 ujišťoval "přátele", že se tu nebude vyskytovat žádným způsobem? Možná byl kdysi také hezký chlapec. rema48 Ztráta šedé hmoty mozku udělá své.
Segal likes from Barbarin

Informátor Viganó odfúkol Františkovu dôverihodnosť

Lháři padnou do ohnivého jezera. Bůh lidem jasně určil meze.
Segal likes from Strážce

Informátor Viganó odfúkol Františkovu dôverihodnosť

Kallistratos
před 2 hodinami

Už tím, že registrace Barbarin /což je uživatel portálu vystupující ve více registracíc/

Kali, nemáš zase upito?
Segal likes from Ladislav Bajza

Ve světě amazonských duchů

Nie je strašné ,že synagoga satanova toto tomu oklamanému stádu predkladá,ale to ,že to demoralizované stádo bez viery na tom nevidí nič zlé.
Segal likes from Libor Halik

Takto bez ochranky by generálové rozvědky umírat neměli (III.)

Stát, národ, který není bedlivě střežen, stává se hříčkou svých nepřátel.
Segal likes from nastja.nastja

Musíš sa narodiť znovu. Novému narodeniu však bráni náboženstvo!

Vitajte na katolíckej doméne. Využite tu čas správne a naučte sa užívať zbraň - svätý ruženec. Veru nastali časy, keď i protestanti a iní nekatolíci sa ho potrebujú modliť.
Segal likes from apredsasatoci

Kto hanobi pápeža Františka, hanobi samého Ježiša Krista

Budeš cumieť na Božom súde!
Čo ma spoločne Kristus s beliarom?!
Segal likes from Coburg

Kto hanobi pápeža Františka, hanobi samého Ježiša Krista

A keď František hanobí Evanjelium, taK čo?
Segal likes from warez

Kto hanobi pápeža Františka, hanobi samého Ježiša Krista

F1 sa hanobí sám. A pohoršuje maličkých. Nesúhlasiť s jeho desivými názormi, ešte nie je hanobenie.

Tymián
Segal likes from Ladislav Bajza

Svatá Matka Tereza / Saint Mother Theresa (2003) 1.díl - film cz dabing

západniar-
Luk. 16:19-31
Bol istý bohatý človek. Obliekal sa do purpuru a kmentu a deň čo deň prepychovo hodoval. 20 Pri jeho bráne líhal akýsi žobrák, menom Lazár, plný vredov. 21 Túžil nasýtiť sa z toho, čo padalo z boháčovho stola, a len psy prichádzali a lízali mu vredy. 22 Keď žobrák umrel, anjeli ho zaniesli do Abrahámovho lona. Zomrel aj boháč a pochovali ho. 23 A keď v pekle v mukách …More
západniar-
Luk. 16:19-31
Bol istý bohatý človek. Obliekal sa do purpuru a kmentu a deň čo deň prepychovo hodoval. 20 Pri jeho bráne líhal akýsi žobrák, menom Lazár, plný vredov. 21 Túžil nasýtiť sa z toho, čo padalo z boháčovho stola, a len psy prichádzali a lízali mu vredy. 22 Keď žobrák umrel, anjeli ho zaniesli do Abrahámovho lona. Zomrel aj boháč a pochovali ho. 23 A keď v pekle v mukách pozdvihol oči, zďaleka videl Abraháma a Lazára v jeho lone. 24 I zvolal: »Otec Abrahám, zľutuj sa nado mnou a pošli Lazára, nech si namočí aspoň koniec prsta vo vode a zvlaží mi jazyk, lebo sa hrozne trápim v tomto plameni!« 25 No Abrahám povedal: »Synu, spomeň si, že si dostal všetko dobré za svojho života a Lazár zasa iba zlé. Teraz sa on tu teší a ty sa trápiš. 26 A okrem toho je medzi nami a vami veľká priepasť, takže nik - čo ako by chcel - nemôže prejsť odtiaľto k vám ani odtiaľ prekročiť k nám27 Tu povedal: »Prosím ťa, Otče, pošli ho do domu môjho otca. 28 Mám totiž piatich bratov; nech ich zaprisahá, aby sa nedostali aj oni na toto miesto múk29 Abrahám mu odpovedal: »Majú Mojžiša a Prorokov, nech ich počúvajú.« 30 Ale on vravel: »Nie, otec Abrahám. Ak príde k nim niekto z mŕtvych, budú robiť pokánie.« 31 Odpovedal mu: »Ak nepočúvajú Mojžiša a Prorokov neuveria, ani keby niekto z mŕtvych vstal.«“
PS: to nie je podobenstvo.Pán Ježiš hovorí ,že ten človek naozaj bol. Boháč keď zistil ,že po smrti už svoje položenie nezmení,tak chcel varovať aspoň svojich bratov ,aby sa zachránili ,kým žijú. Odpoveď? Majú poslúchať Božie slovo kým je čas.
Segal likes from Ladislav Bajza

Svatá Matka Tereza / Saint Mother Theresa (2003) 1.díl - film cz dabing

západniar- "nik - čo ako by chcel - nemôže prejsť odtiaľto k vám ani odtiaľ prekročiť k nám"
Segal likes from Ladislav Bajza

Svatá Matka Tereza / Saint Mother Theresa (2003) 1.díl - film cz dabing

západniar- ty ,keby si sa narodil ešte v Raji ,tak by si prvý kričal ,že Boh je milostivý a keď sa môže jesť zo všetkých stromov ,tak mu predsa nemôže vadiť aj z toho jedného. Veď on je láska,prečo by vás za takú malichernosť trestal,On má stromov koľko chce,jemu to nemôže až tak vadiť. A tiež by si určite zviedol mnohých.
Preto poslúchni Kristove varovania kým je čas.Lebo keď ťa z tohto sveta …More
západniar- ty ,keby si sa narodil ešte v Raji ,tak by si prvý kričal ,že Boh je milostivý a keď sa môže jesť zo všetkých stromov ,tak mu predsa nemôže vadiť aj z toho jedného. Veď on je láska,prečo by vás za takú malichernosť trestal,On má stromov koľko chce,jemu to nemôže až tak vadiť. A tiež by si určite zviedol mnohých.
Preto poslúchni Kristove varovania kým je čas.Lebo keď ťa z tohto sveta povolá ,potom už nič nezmeníš.
Segal likes from KristianKeller

Kto hanobi pápeža Františka, hanobi samého Ježiša Krista

František je nekatolícky antipápež bez viery, ktorý otvorene praktikuje judaizmus.
Segal likes from BernadettaJaMalinka

Informátor Viganó odfúkol Františkovu dôverihodnosť

m.tkkbs.sk/mview.php

Kalistratos, tu nejde o hlúpe karikatúry ale o to, že pán František naozaj vymenil pravú katolícku vieru za medzinábozenský dialog a ich modlou sa stal svetový mier!!
Ani slovkom sa nezmienili ti katolícki vyslanci že všetky tieto osoby vyznávajúci demonske náboženstva sú na ceste do zatratenia ak neuveria v obetu Ježiša Krista!! Biedny to apoštol keď ho viac zaujíma …More
m.tkkbs.sk/mview.php

Kalistratos, tu nejde o hlúpe karikatúry ale o to, že pán František naozaj vymenil pravú katolícku vieru za medzinábozenský dialog a ich modlou sa stal svetový mier!!
Ani slovkom sa nezmienili ti katolícki vyslanci že všetky tieto osoby vyznávajúci demonske náboženstva sú na ceste do zatratenia ak neuveria v obetu Ježiša Krista!! Biedny to apoštol keď ho viac zaujíma vzduch bez colných hraníc miesto spásu duší týchto "bojovníkov za mier". Nič im to neni platné!!
Segal likes from BernadettaJaMalinka

Informátor Viganó odfúkol Františkovu dôverihodnosť

Kto hovorí o cepoch a halapartniach? Evanjelium majú ohlasovať.. že bez viery v Krista budú všetci horieť v pekle!!
Segal likes from BernadettaJaMalinka

Informátor Viganó odfúkol Františkovu dôverihodnosť

Milý Kalli, tam je tých konkrétnych bludov 80 a tento je jeden z nich. Nič nie je vyseknute. A stačí veriť jeden blud, aby bol človek bludar.. stačí odmietať jednu zjavenu pravdu, vysvetľovať si ju po svojom a tvrdošijne v tom zostať a taky človek prestáva byť živým udom Kristovej cirkvi.
(Starý KKC, čl. 16, 17)!!

Hrôza je že práve tento blud zaznel z úst Františka už niekoľkokrát.. samozrejme …More
Milý Kalli, tam je tých konkrétnych bludov 80 a tento je jeden z nich. Nič nie je vyseknute. A stačí veriť jeden blud, aby bol človek bludar.. stačí odmietať jednu zjavenu pravdu, vysvetľovať si ju po svojom a tvrdošijne v tom zostať a taky človek prestáva byť živým udom Kristovej cirkvi.
(Starý KKC, čl. 16, 17)!!

Hrôza je že práve tento blud zaznel z úst Františka už niekoľkokrát.. samozrejme to zabalil do akože milosrdenstva. To je ale lož!! Nikto nebude spasený keď si bude veriť úprimne svoje nabozenstvo, ani žiaden ateista nepríde do neba keď bude dobrý!!.. len ten príde do neba, kto žije podľa Pavlovho evanjelia.. lebo len to evanjelium je od Krista!!
Segal likes from Libor Halik

Že Babiš je BÝVALÝ premiér lhala 3x ČT 2.9.2019. BBC lhala 11.9.2001, že mrakodrap v NYorku spadl, …

Bůh si Babiše používá i když byl StB agentem, tak jako si Bůh použil démona, aby v dobách sv. Prokopa Sázavského vyoral v sázavském kraji několik desítek kilometrů dlouhou cestu pralesy - Čertovu brázdu, která tam je v krajině dodnes. Čertova či Prokopova brázda je jednou z největších záhad nejenom České republiky, ale také střední Evropy. Jedná se o linii dlouhou desítky kilometrů, která je …More
Bůh si Babiše používá i když byl StB agentem, tak jako si Bůh použil démona, aby v dobách sv. Prokopa Sázavského vyoral v sázavském kraji několik desítek kilometrů dlouhou cestu pralesy - Čertovu brázdu, která tam je v krajině dodnes. Čertova či Prokopova brázda je jednou z největších záhad nejenom České republiky, ale také střední Evropy. Jedná se o linii dlouhou desítky kilometrů, která je zaříznutá do krajiny mezi Sázavou a Chotouní.
Segal likes from Libor Halik

Že Babiš je BÝVALÝ premiér lhala 3x ČT 2.9.2019. BBC lhala 11.9.2001, že mrakodrap v NYorku spadl, …

Na modlitby sv. Prokopa Sázavského přinutil všemohoucí Pán Ježíš Kristus zatraceného démona, aby vyoral 21 km dlouhou brázdu skrze tehdy neobývatelné pralesy českého království. Dnes tento vyhloubený příkop vychází ze Sázavy, vede přes obec Mělník, Dobré pole, Lipany a končí v Chotouni. V některých místech je tato „prehistorická stezka“ o délce 21 kilometrů široká až dvaadvacet metrů a …More
Na modlitby sv. Prokopa Sázavského přinutil všemohoucí Pán Ježíš Kristus zatraceného démona, aby vyoral 21 km dlouhou brázdu skrze tehdy neobývatelné pralesy českého království. Dnes tento vyhloubený příkop vychází ze Sázavy, vede přes obec Mělník, Dobré pole, Lipany a končí v Chotouni. V některých místech je tato „prehistorická stezka“ o délce 21 kilometrů široká až dvaadvacet metrů a vyhloubená až devět metrů pod úroveň terénu. Některé její úseky nenávratně zmizely, resp. splynuly s místními komunikacemi, jiné se ovšem dochovaly v podobě mohutných úvozů a příkopů v lesích. Před několika lety se archeolog Jiří Bernat a badatel Milan Štědra rozhodli, že všechny dochované úseky Čertovy brázdy detailně prozkoumají. Autem i pěšky asi rok křižovali toto rozlehlé území. Navázali tak na výzkum, který před více než sto lety uskutečnil Josef Miškovský – významný novinář, spisovatel a historik z Českého Brodu. Ten brázdu procházel společně s vojenským typografem Hanušem Kufnerem. Spolu došli k závěru, že muselo jít o dávnou komunikaci. VIDEO: www.youtube.com/watch
Segal likes from apredsasatoci

S Marií proti zlu | Lumen de Lumine

@acer za bergoglia = falosny prorok je zbytocne sa modlit. Biblia hovori: falosny prorok skonci v ohnivom jazere. tebe vsak nebranim. kludne sa za neho modli.

je pravdou, ze cirkev od pociatku bojuje s diablom. ale vzdy ho vyhnala zo svojich radov. lenze teraz je situacia uuuuuuuuuuplne ina. diabol sa do rkc infiltroval. vyhnat sa neda. aj ked.....aj to by bolo mozne, ale za cirkev …More
@acer za bergoglia = falosny prorok je zbytocne sa modlit. Biblia hovori: falosny prorok skonci v ohnivom jazere. tebe vsak nebranim. kludne sa za neho modli.

je pravdou, ze cirkev od pociatku bojuje s diablom. ale vzdy ho vyhnala zo svojich radov. lenze teraz je situacia uuuuuuuuuuplne ina. diabol sa do rkc infiltroval. vyhnat sa neda. aj ked.....aj to by bolo mozne, ale za cirkev by sa musel niekto postavit. a kto sa postavil? NIKTO!

a nenadavaj mi. spolu sme husi nepasli!!!
Segal likes from apredsasatoci

S Marií proti zlu | Lumen de Lumine

@adrianicm dokazat sa da vsetko. ale naco dokazovat cloveku s duchom antikrista? ten nikdy nepochopi, aj keby si to do neho tlacil, vies?!
Segal likes from piakatarina

S Marií proti zlu | Lumen de Lumine

@adrianicm kto hladá. ten nájde.Napr:

František je zjevný apostata a heretik:

1) Popírá existenci objektivně platných morálních norem (Amoris laetitia).

2) Prosazuje gender-sebevraždu mládeže. V Irsku nabádal rodiče, aby u zmanipulovaných dětí podporovali rozvinutí gender deviace.

3) Schválil tzv. sexuální výchovu ve škole. Tím de facto schválil demoralizaci a satanizaci dětí
Oznámil to v …More
@adrianicm kto hladá. ten nájde.Napr:

František je zjevný apostata a heretik:

1) Popírá existenci objektivně platných morálních norem (Amoris laetitia).

2) Prosazuje gender-sebevraždu mládeže. V Irsku nabádal rodiče, aby u zmanipulovaných dětí podporovali rozvinutí gender deviace.

3) Schválil tzv. sexuální výchovu ve škole. Tím de facto schválil demoralizaci a satanizaci dětí
Oznámil to v letadle při návratu z Panamy.

4) Chrání zločinnou homosexuální síť na nejvyšších místech v církvi.

5) Biskupská synoda o mládeži 2018 pod jeho vedením manipulačně zlegalizovala LGBT.

6) Líbáním nohou transsexuálům dává precedens pro celou církev i lidstvo k popření Božího řádu.

7) Prosazuje likvidaci křesťanství skrze programovanou islamizaci.
Segal likes from Libor Halik

Čínský satelit vytvořil smrtící hurikán na USA Bahamách. Kanibalismus propagován Švédskem

Čína technologie na výrobu či ovlivňování hurikánů logicky má. Mohla je získat z Ruska, které Číně prakticky zadarmo po r.2001 neustále poskytuje své vojenské technologie, jak napsal ve své knize generál Ivašov. Mohla je získat od USA firem, které tyto technologie po r.1990 mají od ruských nakoupených vojenských vědců - díky nim mají Američani na Aljašce HAARP. Úspěšné vojenské pokusy použít …More
Čína technologie na výrobu či ovlivňování hurikánů logicky má. Mohla je získat z Ruska, které Číně prakticky zadarmo po r.2001 neustále poskytuje své vojenské technologie, jak napsal ve své knize generál Ivašov. Mohla je získat od USA firem, které tyto technologie po r.1990 mají od ruských nakoupených vojenských vědců - díky nim mají Američani na Aljašce HAARP. Úspěšné vojenské pokusy použít počasí jako vojenskou zbraň existují už od 50. let 20. století. Pro @acer
Segal likes from Barbarin

12-letý chlapec zpívá své zensulé matce - ČÍNA MÁ TALENT 2011

Jak nápadně se podobají tyto poťouchlé komentáře odpornému rouhání falešného papeže Bergoglia o anulaci duše! Není divu, když našeptávač je stejný – Satan.

miros— 24.8.2011 23:09:06:
Peklo bude jednou zničeno samotným Bohem, trápení není věčné...
miros— 24.8.2011 23:26:17:
Duše je totiž smrtelná, Bůh ji může ukončit žití, zničit, uvést v neexistenci.
Segal likes from Barbarin

12-letý chlapec zpívá své zensulé matce - ČÍNA MÁ TALENT 2011

Falešný papež Bergoglio si dovolil Stvořiteli duše anulovat. To je rouhání. Stejně se rouhal multinickař, když špatně pochopil tento Ježíšův výrok a pak tvrdil, že je duše smrtelná:
28A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo - duši zabít nemohou. Spíše se bojte toho, který může zahubit v pekle duši i tělo. Mt 10:28
Záhuba však nespočívá v tom, že by duše v pekle přestala existovat, záhuba je konec …More
Falešný papež Bergoglio si dovolil Stvořiteli duše anulovat. To je rouhání. Stejně se rouhal multinickař, když špatně pochopil tento Ježíšův výrok a pak tvrdil, že je duše smrtelná:
28A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo - duši zabít nemohou. Spíše se bojte toho, který může zahubit v pekle duši i tělo. Mt 10:28
Záhuba však nespočívá v tom, že by duše v pekle přestala existovat, záhuba je konec všech nadějí na spásu. Duše je nesmrtelná a proto duše hříšníků bude trpět v pekla věčně.
47Svádí-li tě tvoje oko, vyloupni ho! Lépe, abys vešel do Božího království jednooký, než abys byl s oběma očima uvržen do pekla, 48kde jejich červ nehyne a oheň nehasne. Mk 9:47-48
Segal likes from piakatarina

Kuffa o liberálnych kresťanoch: Tí sú ešte horší než liberáli. Liberáli sa aspoň priznávajú, že …

Otec Kuffa by sa mal presne vyjadrovat: existuju totiz j liberálni knazi, ktorí nehlásajú pravú vieru a tých veru netreba pocúvat. V takom prípade to nie je vecou pýchy.
Segal likes from Coburg

Ako sa správne modlí zdravas...

Slovo život - aj v slovenčine znamená lono, resp,. maternicu - napríklad slovo ktorým je pomenovaná zásterka kroja , resp. vestička, zakrývajúca žene brušnú oblasť sa nazýva "živôtik" teda od slova život, ako označenie maternice. Teda toto slovo nemá nič so životom ako takým, ktorý žijeme. Napokon - latinské slovo VENTRIS znamená v doslovnom preklade "brucho" - v gréckokatolíckom "zdravasi" je …More
Slovo život - aj v slovenčine znamená lono, resp,. maternicu - napríklad slovo ktorým je pomenovaná zásterka kroja , resp. vestička, zakrývajúca žene brušnú oblasť sa nazýva "živôtik" teda od slova život, ako označenie maternice. Teda toto slovo nemá nič so životom ako takým, ktorý žijeme. Napokon - latinské slovo VENTRIS znamená v doslovnom preklade "brucho" - v gréckokatolíckom "zdravasi" je slovo "útrobe tvoje" útroby, vnútornosti, môžeme povedať rovno maternica - ale slovo "život" to vystihuje najlepšie aj najkrajšie.
Segal likes from Libor Halik
4098.2K

To byla facka od Bohorodičky Františku, příště bude hůř

04:55
Jezuitský mnich František Bergoglio se nemá co líbat s dívkou. A už vůbec ne po mši před originální zázračnou ikonou Panny Marie Guadalupské. Mniši mají žít POSTNĚ jako andělé, bez sexuálně …More
Jezuitský mnich František Bergoglio se nemá co líbat s dívkou. A už vůbec ne po mši před originální zázračnou ikonou Panny Marie Guadalupské. Mniši mají žít POSTNĚ jako andělé, bez sexuálně vzrušivých doteků. Biskup z Říma František před obrazem setrval 20 minut SE ZKYSLÝM OBLIČEJEM Pope praying to Our Lady of Guadalupe about 25 min. a níže byli věřící shromáždění v bazilice a na náměstí. Když Bohorodička trestala jako matka českého arcibiskupa Arnošta z Pardubic, též to bylo tvrdé. I matky někdy musí dávat výchovné facky!
kudzbel
Ze vás to stále baví
ľubica
Mladá dívka -ještě anděl- přinesla Panně Marii Guadalupské květiny, a Posedlý, když chtěl dát druhý polibek Jidáše, to neustál. Můžete pozorovat po …More
Mladá dívka -ještě anděl- přinesla Panně Marii Guadalupské květiny, a Posedlý, když chtěl dát druhý polibek Jidáše, to neustál. Můžete pozorovat po sekundě 0:10. Zfanatizovaný komentátor chvíli před tím říká o jeho papeži: “to je pokora!”, a druhý: “doslova padá na tvář před Pannou Marií”. Ovšem pohled, který poskytla televize, je modlení se skupiny biskupů před šelmou ze Zjevení, na videu od sekundy 0:37. Dokonalé ztvárnění oné idolatrie, která již probíhá tři roky. Aby byla tato scéna dobře pochopena – za místem, kde je běžně obraz, je malá místnost, kam se obraz na chvíli přenáší. Byl se tam modlit k Panně Marii i Jan Pavel II. a pro tu příležitost zakryli (vždy zakrývají) otvor závěsem, aby byl Svatý otec s Marií o samotě a lidé se neklaněli člověku.
gloriaolivae.blog.com/…/bergoglio-poraz…
VIDEO
View 38 more comments.
2
Výjdite z nej ľud môj, aby sa vám nedostalo z jej rán. Vatikán II je falošná sekta na zmanipulovanie duší a uznanie všetkých falošných náboženstiev, včetne Islámu.More
Výjdite z nej ľud môj, aby sa vám nedostalo z jej rán.
Vatikán II je falošná sekta na zmanipulovanie duší a uznanie všetkých falošných náboženstiev, včetne Islámu.
pravda.sk

Vatikán II – zväzok poloprávd a lží: časť 1. Islám - sedevacentista - Blog.Pravda.sk

Ježiš dáva Petrovi klúče. Matúš 16:18-19 „…A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. 19 Tebe …
Segal and one more user like this.
Segal likes from Libor Halik

Petícia občanov SR na podporu Otvoreného listu slovenských osobností proti číslovaniu Slovákov …

Biskup Hnilica vedel, že pred príchodom antikrista má byť veľmi veľké a kruté prenasledovanie kresťanov, ešte pred čipovaním. Na Slovensku viac ako v iných štátoch.
"V minulosti sme sa osobne stretli s dnes už nebohým biskupom Hnilicom. Ten tiež musel poznať 3. fatimské tajomstvo. Veľmi zdôrazňoval, aby sa plnili požiadavky Panny Márie a preriekol sa-povedal, že v posolstve sa slovo Rusko …More
Biskup Hnilica vedel, že pred príchodom antikrista má byť veľmi veľké a kruté prenasledovanie kresťanov, ešte pred čipovaním. Na Slovensku viac ako v iných štátoch.
"V minulosti sme sa osobne stretli s dnes už nebohým biskupom Hnilicom. Ten tiež musel poznať 3. fatimské tajomstvo. Veľmi zdôrazňoval, aby sa plnili požiadavky Panny Márie a preriekol sa-povedal, že v posolstve sa slovo Rusko vyskytuje 22x a keď sa to nevymodlí, Rusi so svojim komunizmom zničia veľa krajín. A vedel, že pred príchodom antikrista má byť veľmi veľké a kruté prenasledovanie kresťanov, ešte pred čipovaním. Na Slovensku viac ako v iných štátoch." (L: z mé pošty)