dáždik
dáždik

Podporil Vatikán Pellových nepriateľov?

From: Pápežská nadácia ACN Slovensko <martina.hatokova@acnslovensko.sk>
Date: pi 21. 12. 2018 o 13:26
Subject: Nech dieťa neplače

Zobraziť online verziu

Milí priatelia pápežskej nadácie ACN,
keď budete počas Vianoc čítať alebo počuť nasledujúcu časť z Písma, spomeňte si, že kresťania dnešnej Sýrie sú Vám vďační za vytrvalé modlitby, svedectvo viery a štedrosť srdca. Rovnako Vám ďakuje aj …More
From: Pápežská nadácia ACN Slovensko <martina.hatokova@acnslovensko.sk>
Date: pi 21. 12. 2018 o 13:26
Subject: Nech dieťa neplače

Zobraziť online verziu

Milí priatelia pápežskej nadácie ACN,
keď budete počas Vianoc čítať alebo počuť nasledujúcu časť z Písma, spomeňte si, že kresťania dnešnej Sýrie sú Vám vďační za vytrvalé modlitby, svedectvo viery a štedrosť srdca. Rovnako Vám ďakuje aj tím ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi. Prajeme Vám pokojné a požehnané Vianoce a nový rok 2019!

„V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete. Tento prvý súpis sa konal, keď Sýriu spravoval Kvirínius. A všetci šli dať sa zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazaret do Judey, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem, lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu, aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v požehnanom stave“ (Lk 2, 1-5).

Pokojná budúcnosť Sýrie je i v našich rukách
je motto medzinárodnej kampane Pomoc pre Sýriu, ktorej cieľom je pomoc pri obnove vojnou zničenej krajiny. Zahŕňa desiatky humanitárnych, rekonštrukčných, štipendijných, terapeutických a pastoračných projektov. Viac ako 6 000 domov a 3 000 škôl bolo totiž zničených. Vyše 200 kostolov a farských budov bolo poškodených alebo zbúraných. Takmer 7,5 miliónov detí a mladých ľudí nemá prístup k vzdelaniu.

Sýria je kolískou kresťanstva. Vo Svätom Písme sa spomína približne tristokrát! Vydajte sa s nami po jej stopách vo Svätom Písme, objavte jej súčasnú podobu a pridajte sa k modlitbe za našich trpiacich bratov a sestry v Sýrii. Prežite tohtoročné Vianoce so Sýriou.

CHCEM POMÔCŤ FINANČNE

ACN vo Výbore NR SR pre ľudské práva a náboženské menšiny
17. – 25. novembra 2018 sa uskutočnil nultý ročník Týždňa pomoci prenasledovaným kresťanom (TPPK), ktorý upozornil na kritickú situáciu kresťanov v mnohých krajinách a predstavil najaktuálnejšiu medzinárodnú Správu o stave náboženskej slobody vo svete. Súčasťou TPPK bola aj návšteva Výboru NR SR pre ľudské práva a náboženské menšiny, ktorej sa zúčastnil aj arcibiskup Mons. Antoine Chahda zo sýrskeho Aleppa.

Koncert a divadelné predstavenie pre Sýriu
V nedeľu 9. decembra 2018 sa v Bardejove uskutočnil špeciálny benefičný koncert. Skupina SLNOVRAT a Muzikanci Raslavicke venovali finančný výťažok z koncertu prenasledovaným kresťanom v Sýrii. Pozrite si záznam z príjemného hudobného večera. Ďakujeme aj skupine Nádenník z Košíc, ktorá benefične odohrala divadelné predstavenie V Betánii. Sme veľmi radi, že aj umelci pomáhajú Sýrii!

A ako môžeme pomôcť my?
duchovnou podporou prenasledovaných kresťanov (napr. sv. omša, modlitba),
šírením a zdieľaním informácií (napr. časopis ACN alebo FB),
finančne: prevodom alebo online platbou (cez darujme.sk),
pri Vašom on-line nákupe v 1 072 e-shopoch (cez dobromat.sk),
nákupom na KUMRAN.SK (do 31.12.2018).


Pápežská nadácia ACN – Aid to the Church in Need (známa aj ako Kirche in Not) je medzinárodná dobročinná a pastoračná organizácia. Od roku 1947 poskytuje pomoc ľuďom v núdzi a prenasledovaným kresťanom. Prostredníctvom osvety, duchovnej podpory a konkrétnych činov realizuje ACN v takmer 150 krajinách sveta viac než 5 300 projektov ročne. Podporuje ju približne 400 000 súkromných darcov z celého sveta. Na Slovensku pôsobí prostredníctvom národnej kancelárie ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi od marca 2017.

CHCEM POMÔCŤ TERAZ

Ďakujeme Vám!

Martina Hatoková

riaditeľka národnej kancelárie
dáždik

IVAN HROZNÝ

Protest proti vydaniu knihy s obsahom,ktorý uráža kresťanov.
Píše sa v nej,že Santa Klaus /Svätý Mikuláš/ je údajne homosexuál.

petícia TU :

www.returntoorder.org/…/protest-childre…

From: John Horvat <returntoorder@tfp.org>
Date: po 17. 12. 2018 o 3:03
Subject: Protest against homosexual "Santa"

View this email in your browser

12/16/18

The attacks against Christmas continue. This time, …More
Protest proti vydaniu knihy s obsahom,ktorý uráža kresťanov.
Píše sa v nej,že Santa Klaus /Svätý Mikuláš/ je údajne homosexuál.

petícia TU :

www.returntoorder.org/…/protest-childre…

From: John Horvat <returntoorder@tfp.org>
Date: po 17. 12. 2018 o 3:03
Subject: Protest against homosexual "Santa"

View this email in your browser

12/16/18

The attacks against Christmas continue. This time, they are targeting children by destroying their innocent vision of Christmas.

HarperCollins Publishers has released a book by Daniel Kibblesmith called Santa's Husband, featuring Santa as a homosexual "married" to another man. This book promotes homosexual sin as something positive and normal to impressionable children.

www.returntoorder.org/…/protest-childre…

According to the product description:

"Offering a fresh twist on Kris Kringle, a clever yet heartfelt book that tells the story of a black Santa, his white husband, and their life in the North Pole.

"Everyone knows that Santa Claus is jolly, but in Santa's Husband, this cherished symbol of the holiday season is also black and gay, and married to an equally cheery man."
(HarperCollins.com; emphasis added)

This is absolutely appalling.

www.returntoorder.org/taking-a-princi…

This takes a familiar Christmas image and distorts it into something that is both offensive and scandalous to innocent children.

www.returntoorder.org/…/protest-childre…

This is one among many works from HarperCollins that has promoted the homosexual agenda to children, like Home at Last, which portrays a homosexual male couple adopting a child, and Alan Cole is Not a Coward, in which the male protagonist is challenged to kiss his "boyfriend."

Now it's time to tell HarperCollins enough is enough!

I would like to invite you to www.returntoorder.org/…/protest-childre…, urging HarperCollins Publishers to pull its books promoting homosexual sin to children.

Thank you!

I remain,

Sincerely,

John Horvat
Vice-President, Tradition, Family and Property (TFP)
www.returntoorder.org
dáždik

Tretí chrám

citizengo.org/…/167116-70_rokov…

46.029

46.029 ľudí už podpísalo. Pomôž nám dosiahnuť 50.000 podpisov.

Pred 70 rokmi bola väčšina sveta v dôsledku Druhej svetovej vojny v ruinách. V Európe a na celom svete sa množili totalitné režimy, ktoré vyvolávali hrôzu a prispievali k dlhodobým vojnám. Väčšina krokov týchto zlovestných režimov bola pritom prakticky v súlade so zákonmi svojich krajín. V …More
citizengo.org/…/167116-70_rokov…

46.029

46.029 ľudí už podpísalo. Pomôž nám dosiahnuť 50.000 podpisov.

Pred 70 rokmi bola väčšina sveta v dôsledku Druhej svetovej vojny v ruinách. V Európe a na celom svete sa množili totalitné režimy, ktoré vyvolávali hrôzu a prispievali k dlhodobým vojnám. Väčšina krokov týchto zlovestných režimov bola pritom prakticky v súlade so zákonmi svojich krajín. V roku 1948 sa preto svetoví lídri zhromaždili a jednomyseľne vyhlásili:
Už nikdy nedopustíme surový výkon vládnej moci.
Nedovolíme krajine pošliapať základné práva svojich vlastných občanov.
Nedovolíme, aby bol štát najvyšším orgánom rozhodovania o tom, čo je správne a čo je zlé.

Tak vznikla Všeobecná deklarácia ľudských práv.
Dnes, o 70 rokov neskôr, veľa ľudských práv, ktoré sú obsiahnuté vo Všeobecnej deklarácii je obmedzovaných, opomínaných a prekrúcaných.
V decembri OSN oslávi 70. výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Počas podujatí venovaných tomuto výročiu v sídle OSN v Ženeve chceme predložiť vyhlásenie, ktorého cieľom je pripomenúť OSN a jeho členským štátom skutočný význam Všeobecnej deklarácie ľudských práv, ktorý vyžaduje ochranu života každého človeka, manželstvo muža a ženy, skutočnú rodinu a práva rodičov ako aj práva veriacich.
Podporte toto vyhlásenie a požiadavku rešpektovať skutočné ľudské práva!

Vyjadrite svoj názor, podporte kresťanov a iné náboženské menšiny prenasledované pre svoju vieru po celom svete. Postavte sa za zdravotníckych pracovníkov v Európe, ktorí chcú vykonávať svoje povolanie v súlade so svojim svedomím. Pomôžte nám chrániť tých najzraniteľnejších ľudí v spoločnosti, ktorých najdôležitejšie zo všetkých práv, právo na život je napádané a ohrozované.
OSN a jeho členské štáty nerobia všetko potrebné na ochranu týchto základných práv. Chceme si byť istí, že naše hlasy na obranu tých, ktorí nemajú vlastný hlas, bude počuť na najvyššej úrovni. Zapojte sa do tohto zboru hlasov vyjadrujúcich podporu vyhlásenia - v obrane prenasledovaných a zabudnutých; prirodzenú dôstojnosť ľudskej osoby a základné slobody, ktoré by každý mal mať.
dáždik

Tretí chrám

podpísať TU:
info.cbreurope.sk/civicrm/petition/sign

www.cbreurope.sk/index.php/Hromadná_pripom…
info.cbreurope.sk/civicrm/petition/sign
Hromadná pripomienka na ochranu života sebaobranou
Právo na život je úzko späté aj s právom na sebaobranu a teda zachovanie života. V prípade ohrozenia života trestnou činnosťou je dôležité, aby bezúhonní občania mali legálnu možnosť držať a nosiť zbraň …More
podpísať TU:
info.cbreurope.sk/civicrm/petition/sign

www.cbreurope.sk/index.php/Hromadná_pripom…
info.cbreurope.sk/civicrm/petition/sign
Hromadná pripomienka na ochranu života sebaobranou
Právo na život je úzko späté aj s právom na sebaobranu a teda zachovanie života. V prípade ohrozenia života trestnou činnosťou je dôležité, aby bezúhonní občania mali legálnu možnosť držať a nosiť zbraň na ochranu svojej osoby, blízkych, či iných nevinných osôb a súkromného majetku. Momentálne je v pripomienkovom konaní novela zákona o strelných zbraniach a strelive [KM-OBL-230/2018], ktorou chce Ministerstvo vnútra SR sťažiť prístup k legálnej držbe zbraní a teda aj legálnej sebaobrane. Vraj preto, že to vyžaduje európska smernica, ktorú ČR pred rokom napadla na Súdnom dvore EÚ. CBR pripravilo hromadnú pripomienku, v ktorej navrhuje posilnenie práv bezúhonných občanov na držbu zbrane a sebaobranu so zreteľom na historické fakty, že genocídam a krvavým diktatúram predchadzalo zamedzenie práva na legálnu držbu zbraní.

Podporte, prosím, túto pripomienku do 13.00h dňa 19.12. 2018 (streda), kedy budú podpisy odovzdané ministerstvu.
Text pripomienky spolu s formulárom na pridanie svojho podpisu nájdete tu:
info.cbreurope.sk/civicrm/petition/sign
dáždik

VŠICHNI JSTE MÉ DĚTI, PROTOŽE JÁ JSEM VÁS VŠECHNY VYKOUPIL

USA -to sú aj katolíci,ktorí sa modlia za celý svet,chodia na sv. omše a obetujú rozličné sebazaprenia...
Kardinál Burke vyhlásil iniciatívu
www.lifesitenews.com/news/cardinal-burke-…
dáždik

Nové Turíce - Zoslanie Ducha Svätého

Kresťanov chcú zahnať do defenzívy.
Boj o Vianoce.
Želanie "radostné a požehnané Vianoce" chcú zameniť za želanie "sezónnych sviatkov".Začal to už Obama a sekularisti pokračujú.

---------- Forwarded message ---------
From: The American TFP <tfp@tfp.org>
Date: so 15. 12. 2018 o 3:04
Subject: No more Happy Holidays!

12/14/2018

Somehow, secularists think they have the upper hand!
Christmas is …More
Kresťanov chcú zahnať do defenzívy.
Boj o Vianoce.
Želanie "radostné a požehnané Vianoce" chcú zameniť za želanie "sezónnych sviatkov".Začal to už Obama a sekularisti pokračujú.

---------- Forwarded message ---------
From: The American TFP <tfp@tfp.org>
Date: so 15. 12. 2018 o 3:04
Subject: No more Happy Holidays!

12/14/2018

Somehow, secularists think they have the upper hand!
Christmas is under attack.
Retailers have tried to ignore Christmas by suppressing the use of the greeting, "Merry Christmas," and replacing it with "Happy Holidays" or "Season's Greetings."
There was a lot of pushback, and Merry Christmas is making a comeback.
This is a victory, but the battle isn't over.
We need to redouble our efforts to keep Christ in Christmas. You can do this by taking the pledge to answer secular messages like "Happy Holidays" or "Season's Greetings," with "Merry Christmas!"
I will take these pledges and lay them at the feet of the Infant Jesus on Christmas night.
www.tfp.org/…/its-not-happy-h…
Will you defend Christmas?
Don't let secular society bully you. Be strong and fight for the real reason for this joyful and truly blessed feast day.
www.tfp.org/…/its-not-happy-h…
I will lay these pledges before the Christ Child and the Holy Family on Christmas night. I am sure they will smile upon our efforts.
Have conviction, and don't be pressured by modern secular society to lose sight of why we celebrate Christmas!
God Bless and Merry Christmas!

Until next time, I remain

Sincerely yours,

Gary J. Isbell
Tradition Family Property
www.tfp.org

P.S. - If you are happy with the work of the American TFP, please consider www.tfp.org/act/donate/ today so we can expand our spiritual crusades. Thank you! May God bless you.

© 2018 The American TFP - PO Box 341, Hanover, PA 17331
www.tfp.org
1-888-317-5571
Do not reply directly to this email; please use this address tfp@tfp.org

You are subscribed as:

www.tfp.org/fundraising-disclosure-notice/

Sent to:

tfporg.activehosted.com/proc.php

American TFP, P.O. Box 341, Hanover, PA 17331, United States
dáždik

Boží slovo na den 15.12. A.D. 2018

www.postoj.sk/38769/ludi-bez-domova…

„Zima je pre ľudí bez domova najťažšou skúškou. Mnohí ju, žiaľ, nezvládnu,“ znie vo videospote Depaul Slovensko, najväčšej bratislavskej neziskovej organizácie, ktorá pomáha ľuďom bez domova.

Nedávno spustila kampaň s názvom Adoptuj si posteľ – zachráň život, v ktorej vyzývajú ľudí, aby finančne podporili tých, ktorí by inak museli stráviť zimné noci …More
www.postoj.sk/38769/ludi-bez-domova…

„Zima je pre ľudí bez domova najťažšou skúškou. Mnohí ju, žiaľ, nezvládnu,“ znie vo videospote Depaul Slovensko, najväčšej bratislavskej neziskovej organizácie, ktorá pomáha ľuďom bez domova.

Nedávno spustila kampaň s názvom Adoptuj si posteľ – zachráň život, v ktorej vyzývajú ľudí, aby finančne podporili tých, ktorí by inak museli stráviť zimné noci vonku. Na webovej stránke si môžu záujemcovia vybrať z troch možností adopcie postelí v Nocľahárni sv. Vincenta Depaul a v Útulku sv. Lujzy.
„Stretávame sa s tým, že ľudia neradi prispievajú priamo ľuďom na ulici, pretože sa boja, ako budú ich peniaze použité. Preto tu máme adopciu postelí, kde garantujeme, že peniaze darcov pomôžu na sto percent a premeníme ich na teplo, jedlo a sociálnu starostlivosť,“ povedal pri predstavení projektu riaditeľ Depaul Slovensko Jozef Kákoš.
Len v uliciach hlavného mesta trpí počas chladných nocí v zimných mesiacoch viac ako päťtisíc ľudí. Tí v staršom veku alebo v horšom zdravotnom stave krutému počasiu neraz podľahnú.
„Denne v špičke, ktorú každoročne zima prinesie, pomáhame takmer 320 ľuďom. Ďalších ľudí pravidelne monitorujeme v teréne, pretože obývajú rôzne chaty, kanalizačné šachty alebo iné miesta. Bez pomoci verejnosti by sme to nezvládli,“ hovorí sociálna pracovníčka Nikoleta Schillová.
Prečítajte si tiež:
Z ulice do tepla (foto)
Organizácia Depaul prevádzkuje pre ľudí bez domova Nocľaháreň sv. Vincenta, kde dostanú stravu a posteľ, ráno však musia zariadenie opustiť. Je to jediná nocľaháreň na Slovensku, ktorá prenocuje všetkých. Aj opitých a ľudí pod vplyvom drog. Všetci sa tu môžu osprchovať, dostanú na večeru nejakú polievku a chlieb a tiež jednoduché raňajky. Ak potrebujú, môžu využiť aj sociálny šatník a doplniť si chýbajúce oblečenie.
Okrem toho umožňuje Depaul pre chorých a zoslabnutých celodennú starostlivosť v Útulku sv. Lujzy a sociálne poradenstvo v Útulku sv. Vincenta, kde klientom pomôžu nájsť prácu alebo vybaviť dôchodok.
Organizácia Depaul predstavila kampaň Adoptuj si posteľ zachrániš život na bratislavskej Hlavnej stanici.

Pracovníci organizácie Depaul Slovensko chodia za ľuďmi bez domova pravidelne aj do terénu, kde im poskytujú základnú pomoc.

V Útulku sv. Lujzy v Bratislave nájdu pomoc chorí ľudia bez domova pri akútnych stavoch alebo po prepustení z nemocnice. Pracovníci im tu poskytnú ubytovanie, stravu, ošatenie, hygienu, sprevádzanie k lekárom a sociálne poradenstvo.

V ošetrovni sv. Alžbety pracovníci poskytnú ľuďom z ulice hygienu, ošatenie, sociálne poradenstvo a ošetria či previažu rany.

Ľudia bez domova prichádzajú do Nocľahárne sv. Vincenta de Paul na okraji Bratislavy. Každý večer sa musia zaregistrovať a zaplatiť 85-centový poplatok. Musia sa tiež podrobiť prehliadke, či pri sebe nemajú zbraň.

Nocľaháreň sv. Vincenta s kapacitou dvesto posteľných lôžok sa otvára vždy o 19. hodine a klienti ju musia opustiť ráno po raňajkách. Klient po príchode dostane posteľ, teplú večeru, môže sa osprchovať, oprať si šaty alebo využiť sociálny šatník, aby mohol ráno odísť s čistým a suchým oblečením

V nedeľu 9. decembra sa v Nocľahárni sv. Vincenta de Paul uskutočnilo kultúrne podujatie Doma dobre, prostredníctvom ktorého chceli organizátori poukázať na problematiku života ľudí bez domova. V nocľahárni vystúpili viaceré kapely, konala sa takisto beseda a výstava fotografií.

www.youtube.com/watch
dáždik

VŠICHNI JSTE MÉ DĚTI, PROTOŽE JÁ JSEM VÁS VŠECHNY VYKOUPIL

Prísľub Ježiša Krista svätej Brigite Švédskej

www.chcemsamodlit.sk/prislub-jezisa-…

Pobožnosť trvajúca 1 rok – cirkevné schválenie modlitby
Jeho svätosť pápež Pius IX. tieto modlitby poznal, 31.mája 1862 schválil a ako zodpovedajúce pravde ich považoval za veľmi užitočné pre spásu duší. Mnohým osobám, ktoré túto pobožnosť vykonali, sa ich prosby splnili. Okrem toho Boh ukázal aj viacerými …More
Prísľub Ježiša Krista svätej Brigite Švédskej

www.chcemsamodlit.sk/prislub-jezisa-…

Pobožnosť trvajúca 1 rok – cirkevné schválenie modlitby
Jeho svätosť pápež Pius IX. tieto modlitby poznal, 31.mája 1862 schválil a ako zodpovedajúce pravde ich považoval za veľmi užitočné pre spásu duší. Mnohým osobám, ktoré túto pobožnosť vykonali, sa ich prosby splnili. Okrem toho Boh ukázal aj viacerými nadprirodzenými znameniami, že táto pobožnosť, obsahujúca pätnásť modlitieb svätej Brigity, pochádza naozaj z neba.
1. Utrpenie Kristovo na Olivovej hore až po korunovanie tŕním:
Otče náš; Zdravas Mária
Ó, Ježišu! Ty si večnou vôňou všetkých, ktorí Ťa milujú; Ty si radosť, ktorá prevyšuje všetky radosti; Ty si túžba, záchrana a nádej každého hriešnika. Prijatím ľudskej prirodzenosti si nám naznačil, že je Tvojou horúcou túžbou, z lásky k nám, prebývať medzi ľuďmi až do konca všetkých časov. Spomeň si na všetko utrpenie, ktoré si znášal od chvíle, kedy si sa stal človekom, najmä však počas svojho svätého, bolestného utrpenia tak, ako to pred všetkými vekmi určil Boží plán. Spomeň si na poslednú večeru so svojimi učeníkmi, ktorým si umyl nohy, podal svoje najsvätejšie Telo a najsvätejšiu Krv, rozprával s nimi o svojom nastávajúcom utrpení a poskytol im útechu. Mysli na súženia a tieseň, ktoré si vytrpel v rozkvete mladosti pred ukrižovaním, na Judášovu zradu, na zradu Tvojho národa, ktorý si vyvolil a na troch sudcov, ktorí Ťa odsúdili. Spomeň si na chvíle, kedy Ťa hanobne zbavili šiat a obliekli do rúcha potupy a výsmechu. Priviazali Ťa k stĺpu, od úderov bolo Tvoje telo roztrhané. Na hlavu Ti vtisli tŕňovú korunu, do rúk trstinu, zastreli Ti tvár i oči, bili Ťa, zauškovali, zasypali Ťa výsmechmi a urážkami. Rozpamätaj sa na všetok smútok a utrpenie, ktoré si musel vytrpieť ešte pred ukrižovaním. Prosím Ťa, udeľ mi pred svojou smrťou milosť opravdivej ľútosti, čistej a úplnej spovede, milosť hodného zadosťučinenia a odpustenie všetkých mojich hriechov. Amen.
2. Vysmievanie a hanobenie Krista:
Otče náš; Zdravas Mária
Ó, Ježišu! Ty si opravdivá radosť anjelov a raj všetkej nádhery. Spomeň si na zármutok a smútok, ktorý si vytrpel, keď Ťa tvoji nepriatelia ako divoké levy obkľúčili a mučili tisícami urážok, údermi, spôsobili Ti mnohé zranenia a pľuvali Ti do tváre. S ohľadom na toto utrpenie a urážajúce slová, prosím Ťa, môj Spasiteľ, ochraňuj ma pred viditeľnými i neviditeľnými nepriateľmi a pod svojou ochranou ma doveď k dokonalosti a k večnej spáse. Amen.
3. Priklincovanie Krista na kríži:
Otče náš; Zdravas Mária.
Ó, Ježišu! Stvoriteľu sveta! Teba nič na svete nemôže obmedziť ani ohraničiť. Svojou mocou držíš a zjednocuješ všetko. Spomeň si na mučivé bolesti, ktoré si vytrpel, keď Tvoje sväté ruky a nohy pripevňovali ku krížu a tupými klincami pribíjali na jeho drevo. Tvoje sväté telo bolo v žalostnej polohe. V tupej nenávisti, spôsobujúc Ti nové bolesti, s hroznou zúrivosťou Ťa vystreli na kríž, všetkými smermi Ti ťahali a trhali údy, čím zväčšovali Tvoje utrpenie. Prosím Ťa, pri spomienke na svoje sväté bolesti pri ukrižovaní, daruj mi svoju milosť. Amen.
4. Kristus sa modlí za svojich nepriateľov:
Otče náš; Zdravas Mária.
Ó, Ježišu, Ty nebeský lekár! Ty si bol pribitý na kríž, aby si svojimi ranami zahojil naše rany. Spomeň si na svoje oslabené a zranené údy, z ktorých ani jeden nezostal neporušený. Nijaké utrpenie nie je zrovnateľné s utrpením Tvojím. Od hlavy až po päty, ani najmenší kúsok Tvojho svätého tela neostal nezranený. Napriek tomu odpúšťaš všetkým a prosíš nebeského Otca za svojich nepriateľov: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia.“
Odvolávajúc sa na Tvoje veľké milosrdenstvo a utrpenie, prosím Ťa, daruj mi milosť, aby som pri spomienke na Tvoju preťažkú cestu kríža, mohol vzbudiť dokonalú ľútosť a dosiahnuť odpustenie všetkých hriechov. Amen.
5. Kristovo milosrdenstvo voči hriešnikom:
Otče náš; Zdravas Mária.
Ó, Ježišu! Ty si zrkadlom večnej nádhery. Spomeň si na zármutok, ktorý si pociťoval, keď si vo svetle svojej Božskosti videl veľké množstvá tých, ktorí mali byť zachránení skrze zásluhy Tvojho utrpenia, Tvojej svätej krížovej cesty, pre svoje hriechy sú však zatratení. Mal si hlboký súcit a poľutovanie aj pre týchto beznádejných, zatratených nešťastníkov. Pre tvoj neobmedzený súcit a milosrdenstvo, najmä však pre Tvoju dobrotu, ktorú si preukázal ľutujúcemu zločincovi, keď si mu povedal: „Ešte dnes budeš so mnou v raji,“ prosím Ťa najmilší Ježišu, o milosrdenstvo v mojej smrteľnej hodine. Amen.
6. Kristov testament na kríži:
Otče náš; Zdravas Mária.
Ó, Ježišu! Ty si najmilší, túžobne očakávaný kráľ. Spomeň na svoje bolesti, ktoré si pociťoval, keď Ťa nahého, ako zločinca priklincovali ku krížu a všetci, okrem najmilšej Matky Ťa opustili. Počas Tvojho smrteľného zápasu trpela s Tebou a Ty si jej zveril svojho miláčika slovami: „Hľa, Tvoj syn“ a k Jánovi: „Hľa, Tvoja Matka!“
Prosím Ťa, Spasiteľ môj, pre meč utrpenia, ktorý v týchto okamihoch prebodol dušu Tvojej svätej matky, maj so mnou zľutovanie vo všetkých mojich ťažkostiach a starostiach telesných i duševných a buď mi nápomocný vo všetkých skúškach, najmä však v hodine mojej smrti.
7. Kristov smäd:
Otče náš; Zdravas Mária.
Ó, Ježišu! Ty nevyčerpateľný prameň dobroty! Spomeň, ako si vo svojej nesmiernej láske, visiac na dreve kríža, preriekol: „Som smädný.“ Bol to Tvoj smäd za spásou všetkých ľudí. Prosím Ťa, Spasiteľ môj, posilni moje srdce, aby som bol dokonalý vo všetkých skutkoch. Nechaj odumrieť všetky moje túžby po slastiach tela a po dočasných veciach.
8. Kristov nápoj:
Otče náš; Zdravas Mária.
Ó, Ježišu! Ty si vôňou srdca a ľúbeznosťou ducha. Spomeň si na trpkosť žlče a octu, ktoré si z lásky ku mne vypil. Prosím Ťa, Spasiteľ môj, dopraj mi, aby som Tvoje telo a Tvoju drahocennú krv počas svojho života, najmä však v hodine smrti, dôstojne prijímal pre potešenie duše. Amen.
9. Kristovo úzkostlivé zvolanie:
Otče náš; Zdravas Mária.
Ó, Ježišu! Ty si kráľovská moc a radosť duše. Spomeň si na súženie a muky, ktoré si vytrpel vo chvíľach nadchádzajúcej smrti, keď si ponorený v trpkosti, urážaný a zneuctený, hlasno zvolal: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“ Prosím Ťa úpenlivo, Spasiteľ môj, kvôli tejto svojej úzkosti neopusť ma v smrteľnej hodine. Amen.
10. Kristove rany:
Otče náš; Zdravas Mária.
Ó, Ježišu, pôvod a cieľ našej lásky! Ti si život, Ti si čistota. Spomeň si, že od hlavy až po chodidlá si bol ponorený v najhlbšej priepasti všetkých bolestí. Cez veľkosť a hĺbku Tvojich rán nauč ma, Spasiteľ môj, kráčať po ceste Tvojich prikázaní, po ceste lásky k blížnemu, po ktorej musia kráčať všetci, ktorí Ťa milujú. Amen.
11. Kristove hlboké rany:
Otče náš; Zdravas Mária.
Ó, Ježišu, Ty najhlbšia priepasť milosrdenstva! Spomeň si na všetky bolesti a rany, ktoré si za mňa vytrpel. Spasiteľ môj, ukry ma, úbohého hriešnika, pred tvárou svojho Otca, rozhnevaného pre moje viny, prosím Ťa, ukry ma do hlbín svojich rán.
12. Kristove krvácajúce rany:
Otče náš; Zdravas Mária.
Ó, Ježišu, žiariaci obraz pravdy, znak jednoty a puto lásky k blížnemu! Spomeň si na nespočetné rany, ktoré Ti pokryli celé telo a sfarbili ho červeňou Tvojej presvätej krvi. Ó, veľké utrpenie, objímajúce celý svet, ktoré si z lásky k nám vytrpel na svojom svätom, prečistom tele! Ó, najmilší Ježišu, či možno za nás urobiť ešte niečo, čo by si Ty už neurobil?!
Prosím Ťa, Spasiteľ môj, vyznač svojou drahocennou krvou všetky svoje rany do môjho srdca, aby som bez prestania zbožňoval Tvoje utrpenie a lásku. Spomienka na krížovú cestu a Tvoje utrpenie nech prinesie účinné ovocie v mojej duši, aby moja láska k Tebe rástla zo dňa na deň a aby som raz dosiahol život večný. Spravodlivý Ježišu, veď Ty si prameň všetkého dobra a všetkých radostí. Amen.
13. Posledná Kristova úzkosť:
Otče náš; Zdravas Mária.
Ó, Ježišu! Ty si najmocnejší pán, nesmrteľný a neporaziteľný Kráľ. Spomeň si na svoje utrpenie, keď už boli všetky sily tela i duše vyčerpané, Ty si sklonil hlavu a zvolal: „Dokonané je!“ Prosím Ťa, Spasiteľ môj, pre toto svoje súženie a bolesť, zmiluj sa nado mnou v poslednej hodine môjho života, keď sa úzkosť pokúsi zmiasť môjho ducha i moju dušu. Amen.
14. Kristova smrť:
Otče náš; Zdravas Mária.
Ó, Ježišu! Ty Jednorodený Najvyššieho Otca a verný obraz Jeho múdrosti. Rozpamätaj sa, že keď bolo Tvoje sväté telo domučené a Tvoje najsvätejšie srdce zlomené, odovzdal si svojho ducha slovami: „Otče, do Tvojich rúk odovzdávam svojho ducha!“ Pre Tvoju drahocennú smrť Ťa prosím, kráľ nebeskej nádhery, posilni ma a daj mi silu odporovať všetkej zlobe zmyselnosti, aby som po svojej smrti žil naveky jedine u Teba. Prijmi moju putujúcu dušu, ktorá sa vracia k Tebe. Amen.
15. Kristovo úplné vykrvácanie:
Otče náš; Zdravas Mária.
Ó, Ježišu! Ty si jediný a plodný vinič. Spomeň si na svoju krv, ktorá vytiekla z Tvojho presvätého tela tak, ako vyteká šťava hrozna pod tlakom lisu.
Zo svojho boku, prebodnutého kopijou vojaka, si vydal všetku krv i vodu. Tvoje presväté telo bolo obetované na dreve kríža ako kúsok myrhy.
Záverečná modlitba
Prosím Ťa, najmilší Ježišu, svojím bolestným utrpením a vyliatou drahocennou krvou poraň moje srdce, aby som sa k Tebe úplne obrátil. Moje srdce nech je Ti večným príbytkom, moje reči nech sa Ti ľúbia a koniec môjho života nech je plný zásluh, aby som dosiahol večnú nádheru. So všetkými svätými neba po celú večnosť
Všetky uvedené výhody sľúbil svätej Brigite sám ukrižovaný Božský Spasiteľ. Kríž, pred ktorým sa to stalo, sa ešte i dnes nachádza v Chráme svätého Pavla v Ríme a teší sa neobyčajnej úcte. Ak je to len trocha možné, nemá sa táto pobožnosť vynechať ani jediný deň. Ak však vážne prekážky znemožňujú tieto modlitby vykonať, dotyčný nestratí milosti spojené s touto pobožnosťou, ak sa v danom roku pomodlí vynechané modlitby dodatočne.
Jedného dňa sa jej Spasiteľ zjavil a povedal „Na moje telo sa znieslo 5480 úderov. Ak mi za ne chceš prejaviť zvláštnu úctu, tak sa pomodli každý deň po dobu jedného roka pätnásťkrát Otče náš a pätnásťkrát Zdravas Mária. K tomu pridaj modlitby, ktoré ťa naučím. Po uplynutí roka si tak uctíš každú ranu z týchto 5480 úderov.“Potom jej Spasiteľ povedal: „Kto vykoná túto ročnú pobožnosť, zachráni pätnásť duší svojich príbuzných z očistca, pätnásť duší z jeho príbuzenstva získa dar vytrvať v posväcujúcej milosti a pätnásť hriešnikov obráti ku kajúcemu životu. Samotná osoba, ktorá sa tieto modlitby pomodlí, obsiahne prvý stupeň dokonalosti. Pätnásť dní pred smrťou jej podám svoje prečisté telo, aby bola zachránená od večného hladu a svoju prečistú krv, aby som jej dušu zachránil od večného smädu. Pred smrťou ju navštívim so svojou milovanou Matkou a dovediem ju, obohatenú milosťami, do večnej radosti. Tu dostane dar zvláštneho poznania mojej Božskosti, neznámi tým, ktorí tieto modlitby nevykonajú. Ak niekto, hoci aj tridsať rokov žil v smrteľnom hriechu, zbožne vykoná túto pobožnosť alebo si ju zaumieni vykonať, budú mu odpustené hriechy, Božia moc ho ochráni pred zlými pokušeniami a pred večným zatratením. A všetko, o čo bude prosiť Boha alebo najsvätejšiu Pannu Máriu, mu Božie milosrdenstvo dopraje. Kto bude učiť tieto modlitby aj iných, toho radosť a zásluhy pretrvajú naveky! Na mieste, kde sa tieto modlitby modlia, je prítomný Pán Boh so svojou milosťou.“
dáždik

Operácia Valkýra

dáždik

Koalicia: SMER-SNS-MOST dnes schválili hazard až na 10 rokov

From: Aliancia za rodinu <alianciazarodinu@podpisem.sk>
Date: pi 7. 12. 2018 o 0:05
Subject: Urgent petícia prezidentovi: Nepodpíšte krvavý zákon o hazarde!

www.podpisem.sk/nepodpiste-krva…

Milí priatelia,
mnohí ste nám písali, aby sme to nevzdávali. Všetkým Vám ďakujeme za podporu dostali sme nesmiernu kopu listov a mailov. Právom môžete byť nahnevaní, ale nedáme ani zdeptať a sklamať. My …More
From: Aliancia za rodinu <alianciazarodinu@podpisem.sk>
Date: pi 7. 12. 2018 o 0:05
Subject: Urgent petícia prezidentovi: Nepodpíšte krvavý zákon o hazarde!

www.podpisem.sk/nepodpiste-krva…

Milí priatelia,
mnohí ste nám písali, aby sme to nevzdávali. Všetkým Vám ďakujeme za podporu dostali sme nesmiernu kopu listov a mailov. Právom môžete byť nahnevaní, ale nedáme ani zdeptať a sklamať. My to nevzdáme. Ticho skončilo!

Pripravili sme prvý nevyhnutný krok - petíciu pánovi prezidentovi, ktorou ho žiadame, aby krvavý zákon hazardu nepodpísal a vrátil Národnej rade SR s pripomienkami, ktoré budú žiadať:
aby sa zabránilo divokej privatizácii sektora online hazardu na úkor štátu,
aby sa zabezpečila ochrana detí a zraniteľných skupín pred reklamou na online hazard,
aby sa zabezpečila ochrana hráčov pred problémovým hraním a
aby bola rešpektovaná demokracia a občania mohli nielen rozhodnúť, že vo svojej obci hazard nechcú ale aj to, aby ich rozhodnutie bolo v rozumnom čase uskutočnené. (žiadne licencie pre hazard na 5 a 10 rokov)
Petíciu môžete podpísať na tomto www.podpisem.sk/nepodpiste-krva… : www.podpisem.sk/nepodpiste-krva…

Čo môžete ešte urobiť?
Petíciu zdieľajte na všetkých sociálnych sieťach, na ktorých môžete!
Šírte ju mailami!
Napíšte pánovi prezidentovi list na adresu:
Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
Hodžovo nám. 1
P. O. Box 128
810 00 Bratislava 1
media@prezident.gov.sk
Ani vy ani my to nevzdáme. Nech nás je počuť! Som zvedavý na rozhodnutie pána prezidenta.

S úctou
JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD., predseda
Aliancia za rodinu


www.podpisem.sk/nepodpiste-krva…

PS: Viacerí ste chceli vidieť zoznam poslancov, ktorí hlasovali za tento krvavý zákon. Na tomto linku nájdete ich www.nrsr.sk/web/Default.aspx: www.nrsr.sk/web/Default.aspx
Pripomínam, že každý poslanec pred hlasovaním dostal na mail naše pripomienky odbornú analýzu aj stručný text. Pripravili sme pozmeňujúce návrhy. Neúspešne. Takže ťažko sa môžu vyhovárať.

Aliancia za rodinu | Gorkého 15, 811 01 Bratislava, bankové spojenie SLSP a.s., č. ú. IBAN: SK7509000000005052725743
dáždik

* 11-12:00 / 12-13:00 / HODINA Milosti

www.lumendelumine.cz/index.php

Hodina milosti pro svět

7.12.1947 se zjevila Panna Maria s fatimskými dětmi, s Hyacintou a Františkem. Přišla oznámit tzv. Hodinu milosti, která se má slavit vždy v poledne dne 8. prosince.

Při zjevení v domě v Montichiari vyslovila Panna Maria toto přání: Přeji si, aby se každoročně 8. prosince od 12 do 13 hodin konala hodina modliteb za svět.

Tato pobož…More
www.lumendelumine.cz/index.php

Hodina milosti pro svět

7.12.1947 se zjevila Panna Maria s fatimskými dětmi, s Hyacintou a Františkem. Přišla oznámit tzv. Hodinu milosti, která se má slavit vždy v poledne dne 8. prosince.

Při zjevení v domě v Montichiari vyslovila Panna Maria toto přání: Přeji si, aby se každoročně 8. prosince od 12 do 13 hodin konala hodina modliteb za svět.

Tato pobožnost zajistí mnoho duchovních i tělesných milostí. Náš Pán, Můj Božský Syn, chce lidem darovat přemíru svého slitování, když se dobří budou modlit za své hříšné bratry.
Sdělte Svatému otci, že si přeji, aby tato hodina byla známa celému světu a po celém světě se rozšířila. Ten kdo nemůže navštívit svůj farní kostel, ať se modlí doma v poledne a také obdrží mnoho milostí.
Brzy poznáte velikost této hodiny milosti. Pro všechny děti, které dopřejí této prosbě sluchu a vezmou si ji k srdci, mám připravenu plnost milosti. Stále existují tiší a skrytí prosebníci a oběti za hříšné duše, kteří svolávají milosrdenství našeho Pána na tuto zem. Nyní je hodina modliteb, hodina dobrého příkladu, hodina obětí a věrnosti a odvážného přičinění. Modlitba obětí a pokání tak mnoha duším zabraňují tomu, aby na lidstvo dopadl soud Boží spravedlnosti. Hořím Láskou a žádám modlitby na záchranu světa! Kdybyste věděli, jak mnoho mých dětí jde cestou záhuby! Církev je ve velkém nebezpečí. Doba je stále více zlověstná. Nesu ve svém srdci utrpení mnoha nemocných a trpících, abych je přivedla k větší svátosti. Jsem Matka pána lásky!

Bude to 8. prosince, kdy Neposkvrněné Početí rozdrtí Hadovu hlavu.
dáždik

Boží slovo na den 8.12. A.D. 2018

pôvodne uverejnil Peter Skala

www.gbdioc.org/…/Shrine-of-Our-L…

Zjavenie Panny Márie vo Wisconsine (USA)

Choď a neboj sa…

GREEN BAY, Wis. (December 8, 2010) – Biskup David Ricken dnes oznámil, že oficiálne schvaľuje mariánske zjavenia v Svätyni Panny Márie dobrej pomoci v Champione. Oznámenie bolo urobené počas špeciálnej omše k sviatku Nepoškvrneného počatia v tej istej svätyni.


Čítajúc …More
pôvodne uverejnil Peter Skala

www.gbdioc.org/…/Shrine-of-Our-L…

Zjavenie Panny Márie vo Wisconsine (USA)

Choď a neboj sa…

GREEN BAY, Wis. (December 8, 2010) – Biskup David Ricken dnes oznámil, že oficiálne schvaľuje mariánske zjavenia v Svätyni Panny Márie dobrej pomoci v Champione. Oznámenie bolo urobené počas špeciálnej omše k sviatku Nepoškvrneného počatia v tej istej svätyni.


Čítajúc dekrét, biskup uviedol: „Prehlasujem s morálnou určitosťou a v súlade s nariadeniami Cirkvi, že udalosti, zjavenia a posolstvá dané vizionárke Adele Brise v októbri 1859 vykazujú známky nadprirodzeného charakteru a týmto označujem zjavenia za hodné viery, hoci nie povinnej, kresťanských veriacich.“

Dnešná deklarácia robí toto miesto prvý a jediným miestom s odsúhlaseným zjavením na území USA. V októbri 1859 sa Panna Mária trikrát zjavila mladej belgickej imigrantke Adele Brisovej. Brisová uviedla, že Panna Mária oblečená v bielom sa predstavila ako Kráľovná Neba, ktorá sa modlí za obrátenie hriešnikov. Požiadala o modlitby za hriešnikov ako aj o vyučovanie detí tomu, čo potrebujú k spáse. Panna Mária zakončila zjavenia slovami

„Choď a neboj sa ničoho, ja ti pomôžem.“

Púte sa tu konali od roku 1859 za účelom poďakovania Ježišovi a prosieb o zásah Panny Márie dobrej pomoci. Adele Briseová začala zhromažďovať miestne deti a učila ich ako sa modliť, robiť znak kríža, rozdávať lásku, ďakovať Bohu a velebiť Ho. Založila katolícku školu a založila františkánsku ženskú rehoľu tretieho rádu. 151-ročná história svätyne obsahuje mnohé svedectvá vyslyšaných modlitieb, obrátení a uzdravení.

V roku 1871 vypukol v okolí požiar, územie zasvätené Panne Márii však zostalo nedotknuté . Verí sa, že je to vďaka modlitebnej vigílii, ktorú zorganizovala vizionárka Adela Brisová .

Udalosti vo Wisconsine

V októbri 1859 Adele Brise tvrdila, že k nej prehovorila Panna Mária a povedala jej , aby učila deti Božiemu Slovu. Na mieste zjavenia stojí svätyňa Panny Márie dobrej pomoci, ktorá zabezpečila jej nasledovateľov.

“Biskup David Ricken inicioval skúmanie v januári 2009. Vymenoval komisiu na skúmanie historických dokumentov a vypracovanie odporúčaní. “, hovorí o. John Doerfler. Doerfler tiež hovorí, že ak Ricken skonštatuje, že sú dôvody na uznanie pravosti zjavenia, stane sa Champion jediným miestom s odsúhlaseným zjavením v celých USA.

Výsledok rozhodnutia však pútnikov veľmi neovplyvní. „Nemalo to na ľudí vplyv 150 rokov a to čo tu ľudia cítia, sa nezmení ani ďalších 150 rokov, nech bude výsledok akýkoľvek.“, hovorí úprimne, hoci nie práve diplomaticky pútnik. Zaujímavé je, že „sestra Adela“ bola veľmi zbožná osoba, ktorá žila rehoľníckym životom bez toho, aby sa pripojila k nejakému rádu.

Stretnutie Adely s Pannou Máriou sa uskutočnilo nasledovne:
„ V Božom mene kto si a čo odo mňa chceš?“, spýtala sa Adela.
„ Som Kráľovná Neba, ktorá sa modlí za obrátenie hriešnikov a želám si, aby si robila to isté. Ráno si bola na svätom Prijímaní a to je dobre. Ale musíš robiť viac. Urob generálnu spoveď a ponúkni Prijímanie za obrátenie hriešnikov. Ak sa neobrátia a nebudú robiť pokánie, môj Syn ich bude musieť potrestať.“
“ Adela kto je to?“, spýtala sa jedna zo žien . „Ó, prečo ju nemôžeme vidieť tak ako ty…“ , zavzlykala druhá.
“Kľaknite si.“, povedala Adela. “Pani povedala, že je kráľovná Neba.“ Panna Mária sa na nich s láskavo pozrela a povedala „Blahoslavení tí, čo veria aj keď nevidia. Čo tu márnite čas, kým vaši spoločníci pracujú na vinici môjho Syna?“
“ Čo viac môžem urobiť, drahá Pani?“,
spýtala sa v citovom pohnutí Adela.
Zhromaždi deti tejto divokej krajiny a uč ich, čo je potrebné ku spáse.“

O 12 rokov neskôr, 7-8. októbra 1871 práve tu vypukli najničivejšie požiare v americkej histórii, pri ktorých zahynulo do 2500 ľudí a ktoré spôsobili obrovské materiálne škody.
Požiare pálili všetko obrovskou rýchlosťou a s teplotou vyššou ako v kremačnej peci, čo bolo popísané ako „stena z plameňov, míľu vysoká, 5 míľ široká , rútiaca sa rýchlosťou 100 míľ za hodinu a meniaca piesok na sklo.“

Vyskytovalo sa tu jedno mystérium za druhým. „Veľa bolo povedané o intenzite plameňov , ktoré zničili Peshtigo, Menekaune, Williamsonville, atď. Tieto opisy ale vydávajú len chabý opis toho, čo sa dialo.“, hovorí pozorovateľ. „Horko sa dá prirovnať k plameňu skoncentrovanému v sklárskej píšťale, ale ani toto nevysvetľuje všetky fenomény. Mali sme napríklad zbierku medených mincí z vreciek mŕtveho muža z Peshtigo Sugar Bush. Tieto centy boli čiastočne roztavené, ale doteraz majú zachovaný pôvodný okrúhly tvar, čiastočne sú čitateľné aj písmená. Zvyšné v tom istom vrecku boli úplne roztavené , telo muža však nebolo ani len popálené. Vôbec si to nevieme vysvetliť. Jedine tým, že tornádo a ohne boli sprevádzané nejakým elektrickým fenoménom.

Adela a ostatní , ktorí hľadali úkryt v kaplnke vybudovanej na spomienku zjavení, zázračne prežili napriek tomu, že ohne šľahali do všetkých strán. „Celé podsvetie vyliezlo.“, hovoria miestni, ktorým sa zdalo, že prišiel koniec sveta.
Tak ako je fascinujúce samotné zjavenie, či Adelina záchrana, zaujímavý je aj fakt , že do dnešného dňa, napriek početným údajom, napriek moderným prostriedkom a počítačovým modelom nikto nie je schopný vysvetliť, kde a ako tento holokaust vypukol.
Objavili sa špekulácie, že dlhodobo suché počasie a popadané suché listy zapríčinili na mnohých miestach spontánne vypuknutie požiarov, ktoré sa náhle zmenili na monštrá. Iné zase hovoria o pôsobení bleskov. Iní ju pripisujú kométe s názvom Biela a z nej padajúcim meteoritom. (Kométa je pomenovaná je však po vedcovi s priezviskom von Biela. )
www.shrineofourladyofgoodhelp.com/htmPages/g_hst_p1.html

Dokument – dekrét biskupa Davida Rickena o uznaní zjavenia vo Wisconsine
www.gbdioc.org/…/Shrine-of-Our-L…

Najdôstojnejší David Laurin Rocken, D.D., J.C.L.
z Božej milosti a autoritou Svätej Stolice biskup Green Bay

Dekrét o autentickosti zjavení z roku 1859
vo svätyni Panny Márie dobrej pomoci
Diecéza Green Bay

S ohľadom na:

Po viac ako stopäťdesiat jeden rokov prichádzal do Championu vo Wisconsine neustály prúd veriacich, aby sa modlili, hľadali útechu a potešenie v časoch ťažkostí a prosili nášho Pána Ježiša Krista cez mocné orodovanie Panny Márie dobrej pomoci
K Nebu sa vznášali neustále modlitby, ktoré boli založené na slovách mladej belgickej imigrantky Adele Brise, ktorá v októbri 1859 povedala, že Blahoslavená Matka, Pani odetá v oslnivo bielom, sa jej zjavila na tomto mieste.
Pani sa zjavila v jasnom svetle a dala mladej imigrantke slová útechy a potešenia, ako aj odvážne a náročné poslanie.
Pani jej dala dvojnásobné poslanie – na modlitby za obrátenie hriešnikov a na katechézu detí.

„Som Kráľovná neba, ktorá sa modlí za obrátenie hriešnikov, a prajem si, aby si robila to isté. Dnes ráno si dostala sväté prijímanie a to je dobre. Musíš však urobiť viac. Urob si generálnu svätú spoveď a obetovať sväté prijímanie za obrátenie hriešnikov… Zhromaždi deti v tejto divokej krajine a uč ich, čo by mali vedieť na spásu… Uč ich katechizmus, ako sa prežehnať znakom kríža a ako pristupovať ku sviatostiam. To je to, čo chcem, aby si robila. Choď a ničoho sa neboj, ja ti pomôžem.“

Adele Brise hneď začala plniť príkaz a poslanie, ktoré jej zverila Pani a častokrát za cenu veľkej osobnej obety išla do domov detí, aby ich učila v prevažne neosídlenej a lesnatej oblasti Wisconsinu. Adele bola vždy poslušná cirkevným autoritám a neochvejná v poslaní, ktoré jej zverila Panna Mária, nehľadiac na ťažkosti, ktoré stretla.

Poslanie, ktoré dostala, sa stalo takým záväzkom, že založila katolícku školu výučby pre deti a dokonca založila aj spoločenstvo tretieho ženského františkánskeho rádu, ktoré jej pomáhalo v jej poslušnosti príkazu Panny Márie modliť sa za obrátenie hriešnikov a vyučovať deti.

Dlhá ústna tradícia a niekoľko zdokumentovaných zdrojov, popisujúcich vyslyšané modlitby vo svätyni Panny Márie dobrej pomoci, zahŕňajú obrátenia a veľa fyzických uzdravení pripisovaných príhovoru Blahoslavenej Matky.

Veľa fyzických uzdravení pripomína množstvo barlí a iných ďakovných pamiatok za vyslyšané modlitby, ktoré ľudia zanechali vo svätyni. Modlitby za fyzické uzdravenie sú na príhovor Panny Márie dobrej pomoci vyslyšané aj dnes. Hoci žiadna z týchto priazní nebola Cirkvou oficiálne vyhlásená za zázrak, sú jasným dôkazom duchovnej plodnosti a históriou úcty k Blahoslavenej Panne Márii v tejto svätyni.

Milosti sa vyliali prostredníctvom sviatostí, ktoré sa na tomto mieste vysluhovali, najmä počas slávenia svätej omše a vo sviatosti zmierenia, ako aj konaním verejných pobožností a súkromných modlitieb.

Panna Mária odľahčila alebo pozbavila bremien Boží ľud či už vo finančných, rodinných, vzťahových alebo pracovných veciach, a dokonca aj skrátením nepriaznivého a búrlivého počasia.
Toto sväté miesto bolo uchránené pred neblahým ohňom Peshtigo v roku 1871, keď sa veľa veriacich zhromaždilo s Adele a modlili sa o príhovor Panny Márie dobrej pomoci, čo spôsobilo, že oheň, ktorý zničil všetko vo svojom dosahu v tejto oblasti, sa zastavil, keď zasiahol hranice svätyne. To je jasné svedectvo bezúhonného charakteru Adele Brise, jej úcty k Ježišovi Kristovi
a k Blahoslavenej Panne Márii a jej neochvejného záväzku k poslaniu, ktoré jej zverila Panna Mária. Navyše neprerušená história viery a úcty svedčí o duchovnom ovocí udelenom pútnikom svätyni.

S ohľadom na všetko hore uvedené

Traja mariánsky odborníci preštudovali históriu tohto uvedeného zjavenia a celý rozsah dokumentov, listov a písomných svedectiev, aby určili, či existujú alebo neexistujú vnútorné rozpory alebo námietky pravdivosti svedectva daného Adele Brise ohľadom udalostí z roku 1859, a aby potvrdili, či existuje alebo neexistuje dostatok dôkazov o tom, aby sa poukázalo na to, že udalosti, ktoré sa stali Adele Brise, môžu byť nadprirodzeného pôvodu.
Zúčtovanie zjavení a posolstiev je posúdené tak, že sú bez dogmatických omylov a sú v zhode s katolíckou vierou.
V osobe a charaktere Adele Brise nie je nič, čo by vyvolalo pochybnosti o pravdivosti podstaty jej opisu. V skutočnosti je jej osobný charakter veľkým faktorom uznania zjavenia.
Námietky týkajúce sa toho, či bol dostatok dôkazov na podporu posúdenia v prospech nadprirodzeného charakteru udalostí, boli dôkladne preskúmané a zodpovedané odborníkmi. Dokumentov z počiatku dejín svätyne nie je hojne, kvôli v prvom rade faktu, že Green Bay v čase zjavenia bolo pohraničnou krajinou. Jeden z odborníkov potvrdil, že akýkoľvek nedostatok informácií „neruší celkový dojem súvislosti medzi udalosťou a následkami, medzi osobnosťou vizionárky a angažovanosťou obdržanému poslaniu a porovnateľnosťou medzi touto udalosťou a podobnými uznanými zjaveniami a výzvami historického kontextu a daných odpovedí.“

Tieto jednoduché zjavenia a posolstvá, ktoré dostala Adele Brise, sa pre ňu stali veľkým presvedčivým teologickým a náboženským poslaním. Účinky týchto jej snáh a snáh mnohých iných trvali počas týchto mnohých rokov, s veľkým duchovným úžitkom pre mnohých ľudí.

Mnohí miestni kňazi a kňazi z iných diecéz a náboženských inštitútov sem prišli so svojimi farníkmi na púť, tiež s duchovným úžitkom.

Všetci moji veľavážení predchodcovia, biskupi diecézy Green Bay, za minulých stopäťdesiat jedna rokov sa zúčastnili mimoriadnych svätých omší na počesť Panny Márie dobrej pomoci, a niektorí dokonca aktívne svätyňu propagovali.

Preto, Zostáva teraz na mne, na dvanástom biskupovi diecézy Green Bay, a na najnižšom Máriinom služobníkovi, aby som s morálnou určitosťou a v súlade s nariadeniami Cirkvi prehlásil, že:
Udalosti, zjavenia a posolstvá dané Adele Brise v októbri 1859 vykazujú známky nadprirodzeného charakteru a týmto označujem tieto zjavenia za hodné viery (hoci nie povinnej) kresťanských veriacich.

Povzbudzujem veriacich, aby navštevovali toto sväté miesto, ako miesto útechy a vypočutých modlitieb.

Dané vo svätyni Panny Márie dobrej pomoci, v Champione, Wisconsin, ôsmeho decembra roku Pána dvetisíc desať na sviatok Nepoškvrneného počatia Blahoslavenej Panny Márie.
Jeho Excelencia, najdôstojnejší David L. Ricken, D.D:, J.C.L.
dvanásty biskup Green Bay
kancelár

www.gbdioc.org/…/Shrine-of-Our-L…
dáždik

Pápež František navštívi Spojené arabské emiráty

Hodina milosti
(Žiadala Nebeská Matka)
8. december, Slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie


Milí priatelia, máme tu krásny sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie. Pozývame vás zajtra – 8. decembra – na modlitbu „Hodina milosti“.
od 12.00 do 13.00 hod. (celá hodina modlitieb)

Počas tejto hodiny osoba vykonávajúca „Hodinu milosti“, či už doma alebo v kostole, sa má zriecť všetkých lákadi…
More
Hodina milosti
(Žiadala Nebeská Matka)
8. december, Slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie


Milí priatelia, máme tu krásny sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie. Pozývame vás zajtra – 8. decembra – na modlitbu „Hodina milosti“.
od 12.00 do 13.00 hod. (celá hodina modlitieb)

Počas tejto hodiny osoba vykonávajúca „Hodinu milosti“, či už doma alebo v kostole, sa má zriecť všetkých lákadiel. (Nedvíhajte telefón, neotvárajte dvere, nerobte nič, čo by vás mohlo odpútať od úplnej koncentrácie sa na jednotu s Bohom počas tejto zvláštnej Hodiny milosti)
3. Začnite „Hodinu milosti” modlitbou 51. žalmu tri krát po sebe s otvoreným náručím.
4. Zvyšok „Hodiny milosti” by ste mali stráviť v tichom rozhovore s Bohom, rozjímajúc nad Ježišovým umučením, modliac sa posvätný ruženec, velebiac Boha vlastným slovami alebo modliac sa obľúbené modlitby, spievajúc hymny, meditujúc nad žalmami..

Slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie „Hodina milosti“ od 12.00 do 13.00
Božia Matka, ktorá sa zjavila sestre Perine Gilli v Taliansku v Montiochiari, na svoj sviatok Nepoškvrneného Počatia 8. decembra 1947, povedala:
„Prajem si, aby som bola volaná a uctievaná ako Mária, Ruža duchovná – Matka Cirkvi… prajem si, aby každoročne 8. decembra na poludnie, sa slávila HODINA MILOSTI pre celý svet. Vďaka tejto bohoslužbe pošlem nespočetné milosti pre telo i dušu. Bude to jav veľkých a mnohých obrátení. Duše tvrdé a studené ako mramor sa pohnú pod vplyvom Božej milosti a zasa budú verné a milujúce Boha. Náš Pán, môj Syn, Boží Ježiš, ukáže svoje nesmierne milosrdenstvo, pokiaľ sa dobrí ľudia budú modliť za svojich blízkych. Je nutné, čo najskôr oznámiť najvyššiemu pastierovi Cirkvi pápežovi Piovi XII., že mojím prianím je, aby táto Hodina milosti bola rozširovaná po celom svete a aby sa o nej dozvedel celý svet. Čoskoro ľudia poznajú veľkosť tejto hodiny milosti. Ak nemôžeš ísť do kostola, modli sa napoludnie doma a obdržíš odo mňa milosť.“
(podľa A.M. Wegw: Mária – Ruža duchovná, Montiochiari – Fontanelle, 1976; Kniha s cirkevným povolením tlače z 12.2.1974 a 9.9.1975)
dáždik

Čo je zmyslom života, a čo po nás zostane, keď tu už nebudeme?

Na školách Dolného Saska diktuje učebný plán ministerstvo náboženstva
v Ankare!

---------- Forwarded message ---------
From: PatriotPetition.org <info@patriotpetition.org>
Date: št 6. 12. 2018 o 13:28
Subject: Jetzt DiTiB-Islamunterricht in Niedersachsen abschaffen!
m>

www.patriotpetition.org

Jetzt DiTiB-Islamunterricht in Niedersachsen abschaffen!

Grüß Gott und guten Tag ,

an Niedersachs…More
Na školách Dolného Saska diktuje učebný plán ministerstvo náboženstva
v Ankare!

---------- Forwarded message ---------
From: PatriotPetition.org <info@patriotpetition.org>
Date: št 6. 12. 2018 o 13:28
Subject: Jetzt DiTiB-Islamunterricht in Niedersachsen abschaffen!
m>

www.patriotpetition.org

Jetzt DiTiB-Islamunterricht in Niedersachsen abschaffen!

Grüß Gott und guten Tag ,

an Niedersachsens Schulen diktiert das türkische Religionsministerium in Ankara den Lehrplan.Zumindest was den islamischen Religionsunterricht angeht, denn das Kultusministerium arbeitet bei der Lehrplanerstellung mit Erdogans DiTiB zusammen. Gerade erst wurde der niedersächsische DiTiB-Landesverband, der zuvor als eher moderat galt, ganz auf Regime-Linie gebracht. Gleichzeitig soll der Islamunterricht in Niederachsen jetzt sogar noch weiter ausgebaut werden. Wie kann das sein?

Seit 2013 gibt es in Niedersachsen an Grund- und weiterführenden Schulen Islamunterricht als ordentliches Unterrichtsfach. Für die Lehrplanerstellung kooperiert das Kultusministerium mit dem sogenannten „Beirat für den islamischen Religionsunterricht in Niedersachsen“. Diesem gehörenausschließlich die DiTiB und ein weiterer, kleinerer Moscheeverband an. Die DiTiB wiederum untersteht direkt der Aufsicht und Kontrolle durch das türkische Religionsministerium. Somit bestimmt letztendlich die türkische Regierung, was an Niedersachsens Schulen unterrichtet wird.

www.patriotpetition.org/…/jetzt-ditib-isl…

Wie stark der türkische Einfluss, insbesondere auch bei der Auswahl und Ausbildung der Lehrkräfte ist, weiß die Islamwissenschaftlerin Susanne Schröter von der Universität Frankfurt: „Der türkische Einfluss [auf die islamische Theologie an deutschen Hochschulen] ist eklatant. […] Ditib ist so stark ein Instrument der türkischen Regierung geworden, dass man nicht mehr guten Gewissens sagen kann, da haben wir einen religiösen Partner mit im Boot. [Der] türkische Staatsislam ist jetzt unter Erdogan in eine sehr bedenkliche Richtung gegangen, eine islamistische, nationalistische Richtung, eine sehr intolerante Richtung, und das wird hier durchexerziert, und Erdogan hat den Anspruch, dass er hier Politik macht.

Den langen Arm aus Ankara hat auch gerade erst der – lange Zeit als eher moderat eingestufte –niedersächsische DiTiB-Landesvorstand zu spüren bekommen. Dieser musste am 25. November 2018 geschlossen zurücktreten, nachdem er sich zuvor geweigert hatte, die Vorstandsarbeit von türkischen Botschaftsvertretern bestimmen zu lassen. Nun wurde ein neuer, regimetreuer Landesvorstand eingesetzt. Auch Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) geht davon aus, dass der niedersächsische Landesverband von Ankara „auf Linie gebracht“ worden ist.

www.patriotpetition.org/…/jetzt-ditib-isl…

Die Entwicklung in Niedersachsen ist besonders besorgniserregend, weil Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) erst kürzlich angekündigt hatte, den islamischen Religionsunterricht massiv ausbauen zu wollen. Laut Tonne brauche man „noch mehr qualifizierte Lehrkräfte in diesem Fach“, der in diesem Zusammenhang auf den Masterstudiengang Islamische Religion an der Universität Osnabrück verwies. Doch auch dort sitzen DiTiB-Vertreter nach wie vor im Beirat des Instituts und können so Lehre und Personalentscheidungen beeinflussen. Laut Experten war das Institut von Anfang an besonders eng mit dem umstrittenen Islam-Verband verflochten.

In Anbetracht der jüngsten Entwicklungen rund um den DiTiB-Landesvorstand in Niedersachsen und der zunehmenden Radikalisierung dieses Moscheeverbandes ist das weitere Festhalten am Islamunterricht in Niedersachsen, beziehungsweise gar noch dessen Ausweitung, absolut undenkbar. Wir fordern deshalb mit anbei stehender Petition den niedersächsischen Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) auf, seine Pläne zum Ausbau des Islamunterrichts umgehend fallen zu lassen, die Kooperation mit Erdogans DiTiB sofort einzustellen und den Islamunterricht in Niedersachsen endlich abzuschaffen! Bitte unterzeichnen auch Sie die Petition und beenden Sie damit die Einflussnahme Erdogans auf deutsche Schulen und Universitäten.
Vielen Dank , für Ihre wichtige Unterstützung!

www.patriotpetition.org/…/jetzt-ditib-isl…
dáždik

Krádež identity

www.hlavnespravy.sk/…/1599984

Údaj o tom,že Európsky súd pre ľudské práva rozhodol proti prítomnosti krížov
v triedach talianskych škôl ,je nesprávny.
NAOPAK!
www.cirkev.cz/archiv/110318-italie-v…

Itálie vyhrála soudní spor o kříž

www.projustice.sk/ustavne-pravo/lautsi-proti-ta…

Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 3. listopadu

18. 03. 2011

Dnes, 18. 3. 2011, vydal Velký …More
www.hlavnespravy.sk/…/1599984

Údaj o tom,že Európsky súd pre ľudské práva rozhodol proti prítomnosti krížov
v triedach talianskych škôl ,je nesprávny.
NAOPAK!
www.cirkev.cz/archiv/110318-italie-v…

Itálie vyhrála soudní spor o kříž

www.projustice.sk/ustavne-pravo/lautsi-proti-ta…

Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 3. listopadu

18. 03. 2011

Dnes, 18. 3. 2011, vydal Velký senát Evropského soudu pro
lidská práva definitivní a dlouho očekávané rozhodnutí o případu
týkajícím se vyvěšování křížů na italských školách. Velký senát zamítl
žalobu Solie Lautsi proti Itálii, což znamená, že Itálie měla a má právo
vyvěšovat kříže ve třídách; tímto nedochází k porušování náboženské
svobody.

Štrasburk: Rozhodnutí bylo potvrzeno
počtem patnácti hlasů pro a dvou proti. Rozsudek byl odůvodněn tím, že
neexistují důkazy, které by potvrzovaly, že má přítomnost kříže ve
školách eventuální vliv na žáky. Toto rozhodnutí Evropského soudu pro
lidská práva je konečné, bez možnosti odvolání.

Žalobu podala Solie Lautsi, italská občanka finského
půovdu, kvůli údajnému porušování lidských práv na školách. Případ má
svůj počátek již v roce 2002, kdy její manžel požádal o odstranění
křížů ze tříd, ve kterých byly vyučovány jejich děti. Tato žádost nebyla
vyslyšena, a proto rodina nastoupila soudní cestu, která je dovedla až
do Štrasburku. Evropský soud pro lidská práva v rozsudku z listopadu
2009 shledal v postupu italských orgánů porušení práva na vzdělání
hodnoceného dohromady se svobodou o náboženství. Italská vláda tak v
lednu 2010 požádala o postoupení případu Velkému senátu Evropského soudu
pro lidská práva, jenž svůj finální verdikt vydal dnes.
dáždik

4.december - sviatok Kráľovnej Pomoci

V USA sa rozmáha satanizmus.
Petícia proti satanistickému "vianočnému" stromu TU:
petícia TU:
www.returntoorder.org/…/no-to-satanic-c…

From: John Horvat <returntoorder@tfp.org>
Date: po 3. 12. 2018 o 3:00
Subject: Satanic "Christmas Tree" display in California

View this email in your browser

12/02/18

Satan is at it again, trying to ruin Christmas by introducing public devil-worship amidst …More
V USA sa rozmáha satanizmus.
Petícia proti satanistickému "vianočnému" stromu TU:
petícia TU:
www.returntoorder.org/…/no-to-satanic-c…

From: John Horvat <returntoorder@tfp.org>
Date: po 3. 12. 2018 o 3:00
Subject: Satanic "Christmas Tree" display in California

View this email in your browser

12/02/18

Satan is at it again, trying to ruin Christmas by introducing public devil-worship amidst Nativity displays.

For a second year in a row, Satanists have put up a Satanic "Christmas Tree" at San Jose, California, in the a family oriented display called "Christmas in the Park."

The tree features demonic goats, inverted crosses and pentagrams, as well as other Satanic imagery.

www.returntoorder.org/…/no-to-satanic-c…

In a statement over the Satanists' putting up a Satanic display in the "family-friendly" event, Executive Director for "Christmas in the Park" has said:

"[A]ny organization can apply to decorate a tree. There are no restrictions beyond a vague prohibition on the use of 'offensive language.'

"'There are tons of different religions out there, and some religions offend other religions and some groups that are not religious offend other religions,' Minsky continued. 'We saw what they decorated,...We felt that was their freedom of speech right, and there wasn't anything that we were going to do.'"
(Mercury News, emphasis added)

www.returntoorder.org/…/no-to-satanic-c…

Satan is always the enemy of innocence, the family, and of Christ's coming to earth.

And allowing a display that honors the devil and that mocks the birth of Christ is insulting to God and to and the millions of families that are celebrating Christmas!

We must act. Please take the time to www.returntoorder.org/…/no-to-satanic-c…, urging "Christmas in the Park" to remove all offensive Satanic displays from its event.

Thank you!

I remain,

Sincerely,

John Horvat
Vice-President, Tradition, Family and Property (TFP)
www.returntoorder.org
dáždik

"Budú znamenia na slnku a mesiaci i na hviezdach...."

Katolícki vedci
www.postoj.sk/38464/vedci-uznali-za…

Vedci uznali zásluhy katolíckeho kňaza Lemaîtra pri teórii Big Bangu

Americký fyzik a nositeľ Nobelovej ceny Robert Millikan, Georges Lemaître a Albert Einstein. Foto: uclouvain.be/fr/index.html

Dňa 29. októbra 2018 ohlásila Medzinárodná astronomická únia (IAU) svoje odporúčanie, aby sa niekdajší „Hubblov zákon“ nazýval „Hubble-Lemaîtrovým …More
Katolícki vedci
www.postoj.sk/38464/vedci-uznali-za…

Vedci uznali zásluhy katolíckeho kňaza Lemaîtra pri teórii Big Bangu

Americký fyzik a nositeľ Nobelovej ceny Robert Millikan, Georges Lemaître a Albert Einstein. Foto: uclouvain.be/fr/index.html

Dňa 29. októbra 2018 ohlásila Medzinárodná astronomická únia (IAU) svoje odporúčanie, aby sa niekdajší „Hubblov zákon“ nazýval „Hubble-Lemaîtrovým zákonom“.
Tento zákon dáva do súvisu vzdialenosti galaxií a ich pohyb smerom od Zeme. Extrapolácia z tohto zákona (popri iných dôkazoch) naznačuje, že celý materiálny kozmos vznikol z jediného pradávneho bodu, ktorý sa rozšíril na kozmos, ako ho poznáme dnes, čo je teória známa ako „Big Bang“ alebo Veľký tresk.
S týmto objavom sa dlho spájalo meno amerického astronóma Edwina Hubbla, ktorý vykonal merania červeného posunu vzdialených galaxií – ktorý súvisí s ich vzdialenosťou a rýchlosťou, s akou sa vzďaľujú od Zeme. V skutočnosti to bol však belgický kňaz Georges Lemaître, kto ako prvý odvodil zákony súvisiace s rozpínajúcim sa kozmom a navrhol teóriu, že vesmír vznikol z pradávneho singulárneho bodu. V ostatných rokoch získava jeho prínos stále väčšie uznanie, ktorého súčasťou sú aj gestá, ako je najnovšie odporúčanie IAU.
Keď veda použila svoje nástroje na objavenie komplexného príbehu sveta, tento príbeh ako prvý neobjavil rozumný ateista oslobodený z okov „povery“, ale kňaz, ktorý nenachádzal žiaden konflikt medzi starobylou vierou a revolučnými objavmi najnovšej vedy. Zdieľať
Príliš často sa hovorieva, že moderná veda a viera idú proti sebe. Preto je dobré vidieť, keď sa za nejaký dôležitý prínos k vede ocení kňaz, zvlášť moderný kňaz. Nejde však len o ilustráciu toho, že vo fungovaní vedy môžu nájsť svoje miesto i katolíci. Je aj čosi osobitne a ironickým spôsobom významné na tom, že teória Veľkého tresku súvisí práve s katolíckym klerikom.
Kozmológia Veľkého tresku poskytuje všeobecný rámec pre naše dnešné chápanie celého kozmu ako čohosi, čo sa vyvíja a má dejiny. Ak sa dá povedať, že klasická kozmológia so svojimi usporiadanými sférami a svojou geometrickou úhľadnosťou bola v súlade s katolíckym zmýšľaním v jeho dôraze na hierarchický poriadok, potom je moderná kozmológia v súlade s katolíckym inštinktom pre príbeh.
V modernej vede, podobne ako v katolíckom pohľade, nenachádzame večne a nemenne homogénny kozmos (ako v teórii „ustáleného stavu“, ktorá na začiatku 20. storočia súperila v kozmológii s Veľkým treskom) ani v nich nenachádzame nerozlíšený chaos, v ktorom komplikované bytia vznikajú zdanlivo z ničoho ako v pohanských kozmológiách. Moderná veda predstavuje skôr obraz, v ktorom bohatá komplexnosť moderného vesmíru vzniká z kauzálnej singularity, z nej vyrastajú a vzájomne na seba pôsobia základné fyzikálne sily a rozkvitajú do kozmu, ako ho poznáme dnes.
Samotný Lemaître nazýval túto pradávnu singularitu „kozmické vajce“. Ak by sme si požičali analógiu pôvodne použitú pre vyšší účel, mohli by sme si tu predstaviť aj malé zrnko, ktoré vyrastie a vyženie veľké konáre, na ktorých si robia hniezda nebeské vtáky.
Súčasná veda na materiálnej úrovni tvrdí, že z veľkého kozmického zrnka vznikla sieť galaxií, hviezd a planét. Utváranie a výbušné konce životných cyklov nespočetných hviezd obohatili vesmír o prvky, ktoré umožňujú všetku hmotu vo svete okolo nás – vrátane života. Nábožensky skeptik, no charizmatický popularizátor modernej vedy Carl Sagan rád hovorieval, že sme „hviezdny prach“. Sagan si však napriek všetkej svojej poetickej obrazotvornosti nikdy nedokázal úplne predstaviť, že si jedného dňa na malom skalnatom svete obiehajúcom okolo jedného z týchto svetelných bodov Pôvodca celého kozmického príbehu sám vzal na seba tento hviezdny prach a telesne vstúpil do svojho stvorenia.
Proti Veľkému tresku sa dnes často vznášajú námietky zo strany náboženstva: ako sa dá toto vysvetlenie zosúladiť s tým, ako stvorenie predstavuje Biblia? Pôvodne však podozrenie voči Veľkému tresku prichádzalo z opačnej strany: prílišne páchol náboženstvom. Cirkev vyhlásila stvorenie ex nihilo – chvíľu, pred ktorou neboli žiadne iné chvíle ani nič materiálne – a teraz sa zdalo, že veda poukazuje na to isté.

V roku 1978 získali Nobelovu cenu za fyziku Arno Penzias a Robert Wilson za svoje pozorovanie „kozmického mikrovlnného pozadia“, prvého veľkého dôkazu udalosti zvanej Veľký tresk. Penzias neskôr o Veľkom tresku a o pôvode vesmíru napísal: „Najlepšie údaje, aké máme, ukazujú presne to, čo by som predpovedal, keby som nemal nič iné než päť kníh Mojžišových a Žalmy, skrátka Bibliu ako takú.“
Lemaître odrádzal pápeža Pia XII. od toho, aby príliš stotožňoval Veľký tresk so skutočným úkonom stvorenia. Nájsť Stvorenie je v prísnom zmysle mimo odboru vedy. Zdieľať
Dávajme si však pozor: poznáme slávnu príhodu, ako práve samotný Lemaître odrádzal pápeža Pia XII. od toho, aby príliš stotožňoval Veľký tresk so skutočným úkonom stvorenia. Nájsť Stvorenie je v prísnom zmysle mimo odboru vedy. Dokonca i Tomáš Akvinský bol presvedčený, že rozum sám osebe nedokáže zistiť, či má vesmír počiatok. To môže povedať len zjavenie. Preto aj veda, ktorá skúma materiálne príčiny, môže sledovať tieto príčiny len tam, kam vedú. Poza ne vidieť nemôže.
Veľký tresk možno bol Počiatkom, možno nie. Tak či onak, z vedeckého pohľadu predstavuje jedinečnú historickú udalosť, z ktorej vychádza všetok materiálny svet, aký dnes poznáme – jediný bod, cez ktorý prechádzajú všetky fyzické dejiny. Je začiatkom známeho kozmu, nakoľko ho dokáže popísať moderná veda. A pri jeho objave nachádzame pátra Lemaîtra, kňaza, ktorý prispel k vede nielen jedným z mnohých dôležitých vedeckých postrehov, ale i tým, že načrtol najzákladnejšiu teóriu dejín fyzického kozmu.
Náboženstvo vždy malo svoju vlastnú kozmológiu, svoje dejiny stvorenia. Zaujímavé však je, že keď veda použila svoje vlastné legitímne nástroje na objavenie svojho komplexného príbehu sveta, tento príbeh ako prvý neobjavil rozumný ateista oslobodený z okov „povery“, ale kňaz, ktorý nenachádzal žiaden konflikt medzi svojou starobylou vierou a revolučnými objavmi najnovšej vedy.
Michael Baruzzini
Autor je vedecký spisovateľ a editor na voľnej nohe, ktorý píše pre katolícke a vedecké publikácie vrátane Crisis, First Things, Touchstone, Sky & Telescope, The American Spectator, atď. Je tiež tvorcom portálu CatholicScience.com, ktorý ponúka katolíckym študentom online zdroje pre štúdium vedeckých disciplín.
dáždik

Zasvätenie Bratislavy Panne Márii v sobotu 8. decembra 2018 o 17. 30 hod

Žiaľ,satanizmus v USA naberá silu.
Pomôžme katolíkom v USA.

petícia TU :

www.returntoorder.org/…/no-to-satanic-c…
Satan is at it again, trying to ruin Christmas by introducing public devil-worship amidst Nativity displays.

For a second year in a row, Satanists have put up a Satanic "Christmas Tree" at San Jose, California, in the a family oriented display called "Christmas in the Park."

More
Žiaľ,satanizmus v USA naberá silu.
Pomôžme katolíkom v USA.

petícia TU :

www.returntoorder.org/…/no-to-satanic-c…
Satan is at it again, trying to ruin Christmas by introducing public devil-worship amidst Nativity displays.

For a second year in a row, Satanists have put up a Satanic "Christmas Tree" at San Jose, California, in the a family oriented display called "Christmas in the Park."

The tree features demonic goats, inverted crosses and pentagrams, as well as other Satanic imagery.

www.returntoorder.org/…/no-to-satanic-c…

In a statement over the Satanists' putting up a Satanic display in the "family-friendly" event, Executive Director for "Christmas in the Park" has said:

"[A]ny organization can apply to decorate a tree. There are no restrictions beyond a vague prohibition on the use of 'offensive language.'

"'There are tons of different religions out there, and some religions offend other religions and some groups that are not religious offend other religions,' Minsky continued. 'We saw what they decorated,...We felt that was their freedom of speech right, and there wasn't anything that we were going to do.'"
(Mercury News, emphasis added)

www.returntoorder.org/…/no-to-satanic-c…

Satan is always the enemy of innocence, the family, and of Christ's coming to earth.

And allowing a display that honors the devil and that mocks the birth of Christ is insulting to God and to and the millions of families that are celebrating Christmas!

We must act. Please take the time to www.returntoorder.org/…/no-to-satanic-c…, urging "Christmas in the Park" to remove all offensive Satanic displays from its event.

Thank you!

I remain,

Sincerely,

John Horvat
Vice-President, Tradition, Family and Property (TFP)
www.returntoorder.org
dáždik

Rodina je podle božího obrazu pouze muž a žena

www.lumendelumine.cz/index.php
Nová oběť víry a čistoty
26. 11. 2018

Několik dní před tím než se slavil Den proti násilí na ženách, byla zavražděna Jamie Schmit, protože odmítla požadavek sexuálního agresora. Proč nikdo neztratil ani slovo o této mučednici? Protože Jamie připomíná všem, kdo je pravou ženou, jak posvátný je charakter sexu, a odhaluje pokrytectví kampaně #Me Too.

Několik dní …More
www.lumendelumine.cz/index.php
Nová oběť víry a čistoty
26. 11. 2018

Několik dní před tím než se slavil Den proti násilí na ženách, byla zavražděna Jamie Schmit, protože odmítla požadavek sexuálního agresora. Proč nikdo neztratil ani slovo o této mučednici? Protože Jamie připomíná všem, kdo je pravou ženou, jak posvátný je charakter sexu, a odhaluje pokrytectví kampaně #Me Too.

Několik dní před tím než se slavil den proti násilí na ženách, Jamie Schmidt, 53letá matka tří dětí ze St. Luis (Missouri) byla zavražděna, protože odmítla poslechnout tyrana, který vstoupil do obchodu a s pistolí v ruce nutil ženy, aby mu byly po vůli. Proč nikdo z onoho hnutí, které zachvátilo Západ a webové stránky, neutrousil o této oběti ani slovo?
19. listopadu, když nakupovala v obchodě materiál na zhotovení růženců pro modlitební skupinu ve své farnosti, vstoupil do obchodu násilník a pod záminkou, že zde zapomněl platební kartu, vytáhl pistoli a poručil třem přítomným ženám, aby si klekly, svlékly se a byly mu k dispozici. Zatímco dvě ženy uposlechly, Jamie se mu pevně podívala do očí a prohlásila: „Ve jménu Boha, já se nesvléknu“. Muž ji na místě zastřelil.
Je třeba konstatovat, že feministická vlna, kterou dnes představuje více než kdy jindy #ME Too, aby obviňovala muže jakožto muže, zatímco ženská povaha je pro ni sama o sobě nevinnost, obviňuje tzv. „vrahy žen“, aniž by citovala statistiky o násilí na mužích, které ukazují, že problém nespočívá ve vrozeném sexu, ale v chorobných vztazích a obyčejích. Nemá tedy zájem obviňovat společnost, která učinila z ženy prodejné zboží, ale spíše hájí tvrzení staré šedesát let, „tělo je moje a já s ním nakládám podle svého“. Jinými slovy, já sama si mohu dělat, co chci, dokonce přidat se k šelmám, stačí, že jsem to já, kdo o tom rozhodl.
Jamie naopak skrze oběť svého života připomíná feminismu, kdo je opravdovou ženou. Žena, která snila o normálním životě, ve kterém zestárne po boku svého manžela a bude provázet děti na jejich cestě životem, když se postavila na odpor násilníkovi, byla si vědoma, že může ztratit nejen svůj život, ale také zanechat na světě jednoho vdovce a tři sirotky. A přesto se rozhodla, že se nesvlékne.
Proč si Jamie více cenila své čistoty než svého života? Kdyby násilník žádal o otevření pokladny plné peněz, asi by uposlechla. Co má společného tato vražda s vírou, jediným dobrem, pro něž by věřící byl ochoten obětovat svůj život? Svatý Pavel píše: »Nevíte, že vaše těla jsou údy Kristovy? Smím tedy vzít údy Kristovy a udělat z nich údy, které patří nevěstce? Chraň Bůh! Cožpak nevíte, že kdo se oddá smilnění, prohřešuje se proti vlastnímu tělu? Nevíte, že vaše těla jsou chrámem Ducha Svatého, který ve vás bydlí, a proto už nepatříte sami sobě? Jste totiž vykoupeni za vysokou cenu« (1Kor 6).
Oblast pohlaví má v sobě něco posvátného pro každého člověka, tím spíše pro křesťana. Vysvětluje to německý teolog Dietrich von Hildebrand: »Čistý člověk chápe tajemství sexu. Chápe jeho hloubku, jeho vážnost, jeho intimitu. Plné pochopení této oblasti a základního významu sexuality demaskuje strašné profanace při každém jejím zneužití: je to smrtelný jed schopný zaplavit duši a odloučit ji od Boha, který uděluje sexuální rozkoše, aby sloužily svému cíli.«
Sexualita mimo onen cíl, pro který ji Bůh stvořil, tj. výlučnou odevzdanost a otevřenost životu, může od Boha vzdalovat více než cokoliv jiného. Pohlavní akt je vyhrazen pro člověka k naplnění dvou předpokladů Stvořitele: spojení a tvoření. Člověk, který je naplňuje, se nesmírně přibližuje ke Stvořiteli, více než v jakékoliv jiném případě, s výjimkou zázraku proměňování, kterého se účastní kněz na oltáři (ne nadarmo se svatební lůžko nazývá oltářem manželů). »Sex proto náleží zvláštním způsobem Bohu, a proto ho člověk může používat jen způsobem, jaký ustanovil sám Bůh. Na rozdíl od neškodné sféry jídla, pití a intelektuálních aktivit, panování nad sexem náleží jedině Bohu.«
Z těchto důvodů chápeme mučednictví Marie Gorettiové, která raději zemřela, než aby znesvětila Boží chrám. A stejně tak můžeme pochopit oběť věrné katoličky Jamie, která uvádí do rozpaků svět, tak zamilovaný do bezbřehého sexu. Děti pak často platí psychologickými problémy následkem zneužívaného sexu, který si dovolovala jejich matka.
Jamie si svou smrtí zasloužila nebe a zanechala jako dar manželovi i dětem příklad věrnosti Bohu, víře a manželství až k prolití své krve.
dáždik

Boží slovo na den 2.10. A.D. 2018

www.lumendelumine.cz/index.php
Modlitební tažení kardinála Burkeho
Cíl:mobilizovat milion prosebníků, protože politika a lidská rétorika nemohou krizi vyřešit
Operace: Útok na nebe – tak zní název modlitební iniciativy, kterou vyhlásil kardinál Raymond Burke, kardinál – patron maltézského řádu, jeden z nejvýraznějších obránců katolické víry a katolické církve v USA. Organizace akce se ujala More
www.lumendelumine.cz/index.php
Modlitební tažení kardinála Burkeho
Cíl:mobilizovat milion prosebníků, protože politika a lidská rétorika nemohou krizi vyřešit
Operace: Útok na nebe – tak zní název modlitební iniciativy, kterou vyhlásil kardinál Raymond Burke, kardinál – patron maltézského řádu, jeden z nejvýraznějších obránců katolické víry a katolické církve v USA. Organizace akce se ujala Catholic Action for Faith and Family.
Cílem je získat milion katolíků, kteří přijmou závazek, že se po celý rok první den každého měsíce budou modlit růženec, při čemž je tato iniciativa otevřena pro všechny katolíky na světě.
Situace církve je velmi vážná, a proto se musí katolíci kromě osobních záležitostí modlit také na konkrétní úmysl: Aby církev opět ozářilo světlo pravdy a v srdcích věřících zavládl mír.
Tato kampaň je odpovědí na množství zla, pro které ztrácí mnoho lidí odvahu. „Ani politika ani lidská rétorika nemohou vyřešit současnou morální krizi v Americe a ve světě. Potřebujeme Boží pomoc. Jaký je nejlepší způsob, jak se postavit proti zlu potratů, eutanazie, homo-sňatků, terorismu a pronásledování křesťanů a mnohému dalšímu zlu? Potřebujeme „růžencové bojovníky", prohlásil Thomas McKenna, předseda Catholic Action for Faith and Family.
Kardinál Burke: »První pokušení, se kterým Satan přichází, je ztráta odvahy. Pokušení je jen iluze, protože Kristus, který je v nás, nám dává odvahu i v nejtěžších okamžicích. Buďte odvážní, bratři a sestry, a mějte pevnou naději. Zaútočte spolu s námi na nebe!«
Tato modlitební iniciativa připomíná Růžencové křížové tažení františkána Petra Pavlícka na konci druhé světové války v Rakousku, rozděleném na čtyři okupační zóny. K iniciativě se tehdy připojily statisíce rakouských katolíků.