stefan.mordel
stefan.mordel

Toto je reálna vojna dnešných dní..

Áno, návrat k Bohu, úloha dňa. Toto je jediná cesta záchrany pred tzv. pandémiou kovidu19 i pred zlovestným vírusom ideológie, ktorá sa chce presadiť (NWO) v tzv. novom svetovom poriadku. Nech nás dobrotivý Boh chráni od takýchto novôt.
stefan.mordel

Milosti nad milosťami: Slávna liturgia v Londýne

Nuž, ťažko komentovať slovami to, čo vytvorili veľkí duchovia s vnímavým a láskyplným srdcom... Naozaj, nebeská liturgia, ktorá povznáša ducha a zošľachťuje srdce. Kiež nám Boh otvorí myseľ a srdce pre poznanie a znovu objavenie tohto vznešeného eucharistického kultu...
stefan.mordel

Franziskus präsentiert unwahrhaftige Entschuldigung

Man muss sich wundern über solche eine Veranstaltung. Für mich völlig unbegreiflich. O tempora o mores...
stefan.mordel

Pre biskupa predsedajúceho v plavkách, homosexualita „nie je hriech“

Človek naozaj nenachádza slov... Napĺňajú sa prorocké slová sv. Pavla, že príde doba, keď neznesú pravú náuku... ale že tento blud zastáva dokonca biskup, je absolútne nepochopiteľné..., čiže ten, ktorý ako nástupca apoštolov by mal brániť pravdu a hlásať autentické evanjelium, robí veľké pohoršenie a ničí aj ten zbytok viery, ktorý ešte zostal v srdciach zosvetštených kresťanov...
stefan.mordel

Biskup zneužíva vojnu na namontovanie homosexuálneho oltára

Človek si kladie otázky, ako je toto všetko možné? Tí kompetentní už stratili všetku súdnosť? Toto patrí do kostola ako inšpirácia na meditáciu pre pôstnu dobu? Ešte niekto pochybuje o tom, že ťažká temnota dopadla na cirkev a satanov dym prenikol až do Božieho chrámu? Tu autem Domine miserere nobis... Kyrie eleison...
stefan.mordel

Slovenskí biskupi napísali list s vyjadrením podpory Benediktovi XVI

Tieto slová našich biskupov sú nepochybne aktuálne a pravdivé, že svedectvo viery v Krista a celoživotná služba a láska Benedikta XVI. k Cirkvi, sú pre nás trvalými zdrojmi veľkého povzbudenia. Kiežby sme mali odvahu čerpať z týchto prameňov a tak odvážne čeliť modernistickým bludom, ktoré sa začínajú v súčasnosti presadzovať zvlášť v niektorých krajinách západného sveta.
stefan.mordel

Zasvätenie sveta a Ruska NSPM, aby prišiel pokoj a mier

Zvláštny komentár; čo sa týka výzvy k obráteniu, je to iste v poriadku... Ale to, že autor vidí nebezpečie v Rusku a USA chápe ako poslov mieru a pokoja, je naozaj veľmi pomýlené. Nech si autor všimne súčasné aktivity Spojených štátov v mnohých krajinách, kde začali majdany a farebné revolúcie, kde sa agresívne pretláča amorálna kultúra LGBTI a podobne. Výnimkou nie je ani Ukrajina. Hneď sa tam …More
Zvláštny komentár; čo sa týka výzvy k obráteniu, je to iste v poriadku... Ale to, že autor vidí nebezpečie v Rusku a USA chápe ako poslov mieru a pokoja, je naozaj veľmi pomýlené. Nech si autor všimne súčasné aktivity Spojených štátov v mnohých krajinách, kde začali majdany a farebné revolúcie, kde sa agresívne pretláča amorálna kultúra LGBTI a podobne. Výnimkou nie je ani Ukrajina. Hneď sa tam začali konať pride pochody a všetky tie novodobé "perly" dekadentnej kultúry, ktorá sa neraz presadzuje veľmi agreesívne. Treba sa potom zamyslieť, či naozaj nebezpečenstvom pre svet je v súčasnosti Ruská federácia, alebo terajšia mocenská štruktúra ovládajúca USA, ktorá chce za každú cenu pretvoriť svet svojou radikálnou neomarxistickou kultúrnou revolúciou a vytvoriť už dávno vysnívaný a plánovaný NWO - čiže Nový svetový poriadok. Súčasní exponenti a globalisti stále jasnejšie naznačujú kontúry tohto nového sveta, ktorý chcú vytvoriť. Ak máme oči i uši otvorené a srdce vnímavé, nemôžu nám byť tieto skutočnosti neznáme.
stefan.mordel

Biskupi Druhého Vatikánskeho Koncilu Si Hádžu Rugby Loptu Počas Úvodnej Eucharistie (Video)

Čo je toto za liturgický postoj!!! Je to naozaj biskup, alebo sa len preobliekol nejaký herec, aby tam zahral niečo neliturgické a lacno pobavil ľudí? Chce sa mi zvolať so slávnym Ciceronom "Quo usque tandem abutere Catilina patientia nostra"? (Ako dlho ešte bude Katilina zneužívať našu trpezlivosť?) Naozaj je to niečo nepochopiteľné... Aj toto je jedným zo znakov, že videnia bl. Katariny …More
Čo je toto za liturgický postoj!!! Je to naozaj biskup, alebo sa len preobliekol nejaký herec, aby tam zahral niečo neliturgické a lacno pobavil ľudí? Chce sa mi zvolať so slávnym Ciceronom "Quo usque tandem abutere Catilina patientia nostra"? (Ako dlho ešte bude Katilina zneužívať našu trpezlivosť?) Naozaj je to niečo nepochopiteľné... Aj toto je jedným zo znakov, že videnia bl. Katariny Emerichovej o veľkom úpadku viery boli pravdivé...
stefan.mordel

Judr. Peter Weis a jeho vystúpenie na 1. čs. konferencii covid - hovorí o podaní na trestný súd v …

Vďaka, pán Dr. Weis za Vašu odvahu a statočnosť, že bojujete za práva tých, ktorí sa sa sami brániť nevládzu. Hlavní strojcovia biologickej vojny pracujú rafinovane a sú silní a bohatí... Sami sebe si nahovárajú že sú tí praví osvietenci, ktorí vedia, čo ľudstvo potrebuje...
stefan.mordel

Judr. Peter Weis a jeho vystúpenie na 1. čs. konferencii covid - hovorí o podaní na trestný súd v …

Vďaka, pán Dr. Weis za Vašu odvahu a statočnosť, že bojujete za práva tých, ktorí sa sa sami brániť nevládzu. Hlavní strojcovia biologickej vojny pacujú rafinovane a sú silní a bohatí... Sami sebe si nahovárajú že sú tí praví osvietenci, ktorí vedia, čo ľudstvo potrebuje...
stefan.mordel

..nehrozí, že na Slovensku bude vybudovaná akákoľvek vojenská základňa bez toho, aby nie že o tom …

Tak, čo prekáža,a by ste vypísali referendum, aby o tom rozhodli ľudia? Alebo, žeby taká krátka pamäť?
stefan.mordel

Jerusalema v podání hrdinů s tečkou

No toto je už naozaj bieda. Títo nešťastní kňazi sa chovajú ako (jemne povedané) nezbedné deti, ktoré vôbec nevedia, ako sa majú v kostole správať. Idú v procesii ku oltáru, aby slávili Kristovu obetu a chovajú sa akoby išli do cirkusu. Vlastne ani tam ľudia cestou takto nepodskakujú a nerobia zo seba hlupákov. Tieto videá naozaj nepovzbudia nikoho, ale je to užitočné na odstrašenie, aby sme sa …More
No toto je už naozaj bieda. Títo nešťastní kňazi sa chovajú ako (jemne povedané) nezbedné deti, ktoré vôbec nevedia, ako sa majú v kostole správať. Idú v procesii ku oltáru, aby slávili Kristovu obetu a chovajú sa akoby išli do cirkusu. Vlastne ani tam ľudia cestou takto nepodskakujú a nerobia zo seba hlupákov. Tieto videá naozaj nepovzbudia nikoho, ale je to užitočné na odstrašenie, aby sme sa podobnému excesu úzkostlivo vyhýbali. Koniec koncom, keď kňaz pristupuje ku oltáru a uvedomí si, čo ide robiť, koho obetu sprítomňovať, tak určite ho nenapadne správať sa takto neprimerane svojmu stavu i činnosti, ktorú sa práve chystá vykonávať. Kiež dobrotivý Boh osvieti srdcia kňazov, aby sa usilovali byť tým, čím majú byť - ALTER CHRISTUS.
stefan.mordel

“Som zhrozený”, reaguje britský medicínsky etik na vyhlásenie hovorcu biskupov Slovenska

Nerozumiem dosť dobre tej ideologickej konštrukcii, že spätosť vakcíny s potratom je vraj veľmi vzdialená a preto to treba zobrať tak, ako by táto skutočnosť už vôbec nejestvovala. Čiže môžeme to chápať tak, ako že aj v morálnej oblasti sa jedná o princíp premlčania, ako je tomu v oblasti práva? Stalo sa to dávno a je to už premlčané? Ale aj tam sa rozlišuje, pretože niektoré činy sú premlčateľné…More
Nerozumiem dosť dobre tej ideologickej konštrukcii, že spätosť vakcíny s potratom je vraj veľmi vzdialená a preto to treba zobrať tak, ako by táto skutočnosť už vôbec nejestvovala. Čiže môžeme to chápať tak, ako že aj v morálnej oblasti sa jedná o princíp premlčania, ako je tomu v oblasti práva? Stalo sa to dávno a je to už premlčané? Ale aj tam sa rozlišuje, pretože niektoré činy sú premlčateľné, ale iné nie. Neviem, ktorý ideológ to vymyslel a logicky, či vlastne sofisticky dotiahol až ku popretiu možnosti výhrady svedomia u tých, ktorí vakcináciu odmietajú.
stefan.mordel

Cupich: Všetko Môže Byť, Pokiaľ To NIE Je Katolícke

Tento cirkus je ťažko komentovať. Nad touto estrádou konanou v katolíckom kostole možno iba plakať a to tým viac, že kdesi v pozadí tohto zneucťovania Božieho chrámu stojí dokonca kardinál Rímskej cirkvi, ktorý by mal byť príkladom a vzorom pri vzdávaní Božieho kultu. Ako hlboko musí ešte cirkev padnúť, aby sa kompetentní konečne spamätali?
stefan.mordel

Koncilský Kostol: „Biskup“ a Jeho „Seminaristi“

Keby to bolo na ihrisku, ešte by to možno ušlo. Ten postoj však niečo naznačuje; ale treba dúfať, že sa predsa len u nich prejaví aj duch nábožnosti...
stefan.mordel

Traditionis Custodes: TOTO Je Povolené (Video)

Toto je naozaj úbohé. Ten starý pán zrejme stratil už dávno vieru a tak aj rešpekt pred posvätným a zdá sa, že už stratil aj zdravý rozum. Je nepochopiteľné, že niečo také sa deje v katolíckom chráme, ktorý má byť domom modlitby a nie lotrovskou pelešou. Chce niekto ešte evidentnejší dôkaz o tom v akom žalostnom stave sa nachádza dnes veľká časť katolíckej cirkvi? Vie si niekto ešte predstaviť, …More
Toto je naozaj úbohé. Ten starý pán zrejme stratil už dávno vieru a tak aj rešpekt pred posvätným a zdá sa, že už stratil aj zdravý rozum. Je nepochopiteľné, že niečo také sa deje v katolíckom chráme, ktorý má byť domom modlitby a nie lotrovskou pelešou. Chce niekto ešte evidentnejší dôkaz o tom v akom žalostnom stave sa nachádza dnes veľká časť katolíckej cirkvi? Vie si niekto ešte predstaviť, že by sa bolo niečo také udialo pred liturgickou reformou, keď kňaz bol obrátený ku oltáru a prednášal modlitby Bohu za seba i ľud? Kde sme sa to dostali? Ježiš pripomína, že strom poznať podľa jeho ovocia... Ak toto je to ovocie liturgickej reformy, tak potom je potrebné takúto "reformu", čo nie je nič iné ako bohapustá deformácia, čím skôr odmietnuť. Musíme pamätať na to, že Boh sa vysmievať nedá!
stefan.mordel

Február 2021 - Arcibiskup Zvolenský: K ľuďom, ktorí vo svedomí majú výhradu k očkovaniu, pristupuje…

Nuž vrelá vďaka, pánu arcibiskupovi za tieto jeho jasné slová. Dôstojnosť ľudskej bytosti je zakotvená oveľa hlbšie ako je očkovanie. Vieme jednoznačne, že toto nie je klasické očkovanie, pretože sa nepodáva odskúšaná tradičná vakcína, ale genetické sérum, ktoré ešte nebolo dostatočne otestované. Preto sú tu veľké výhrady. Samotní propagátori očkovania tvrdia, že je viac pozitívnych účinkov v …More
Nuž vrelá vďaka, pánu arcibiskupovi za tieto jeho jasné slová. Dôstojnosť ľudskej bytosti je zakotvená oveľa hlbšie ako je očkovanie. Vieme jednoznačne, že toto nie je klasické očkovanie, pretože sa nepodáva odskúšaná tradičná vakcína, ale genetické sérum, ktoré ešte nebolo dostatočne otestované. Preto sú tu veľké výhrady. Samotní propagátori očkovania tvrdia, že je viac pozitívnych účinkov v očkovacej látke, ako negatívnych... Čudujeme sa, že jestvujú ľudia, ktorí sa pýtajú aj na tie negatívne účinky? Predstavme si, žeby autopredajca takto odporúčal nové auto a tvrdil by, že auto má viac pozitívnych vlastností, ako negatívnych. Koľkí by si to auto kúpili? A čudujete sa, že sú ľudia, ktorí radšej neriskujú ani tie menšie negatíva očkovania a radšej sa do toho nehrnú a vyčkávajú, ako to všetko dopadne? Jednoznačne som vďačný pánu arcibiskupovi Zvolenskému za toto jeho jasné a konkrétne stanovisko.
stefan.mordel

Patríme do Cirkvi vďaka krstu alebo vďaka vakcíne?

Hovorí sa, že strach má veľké oči. A je to tak. Zo strachu človek urobí mnoho nerozumných vecí. Zrejme však tu ide o cielenú stratégiu; vyvolať najprv pocit veľkého ohrozenia, ktoré plodí v človeku strach. Strach má veľmi veľké oči, preto vidí všade nebezpečenstvo. Strach je deštruktívny. Ak chce niekto ovládnuť človeka, najprv ho musí zastrašiť a potom ho už ľahko premôže. Ježiš oslovuje …More
Hovorí sa, že strach má veľké oči. A je to tak. Zo strachu človek urobí mnoho nerozumných vecí. Zrejme však tu ide o cielenú stratégiu; vyvolať najprv pocit veľkého ohrozenia, ktoré plodí v človeku strach. Strach má veľmi veľké oči, preto vidí všade nebezpečenstvo. Strach je deštruktívny. Ak chce niekto ovládnuť človeka, najprv ho musí zastrašiť a potom ho už ľahko premôže. Ježiš oslovuje ustrašených učeníkov pozdravom pokoja. "Pokoj vám, ja som to, nebojte sa! Ak sa vytratí Kristov pokoj z našich sŕdc, potom zostáva iba ten strach jedného pred druhým. Je naozaj veľká škoda, že sme sa dostali do takejto situácie. Kiež nám Pán osvieti srdcia i myseľ, aby sme dostali svetlo a dokázali sa v tom všetkom pravdivo zorientovať.
stefan.mordel

sloup Panny Marie - Immaculata Praha

Vždy, keď som bol v Prahe na Staromestskom námestí, som sa išiel pozrieť aj na sochu Immaculaty, ktorá bolo zastrčená v kúte za kostolom. Keď bol znovu postavený tento veľkolepý mariánsky stĺp, mal som veľkú radosť a obdivoval som jeho staviteľa, ktorý mal takú silnú vieru, že nepochyboval o tom, že raz bude môcť znovu tento obnovený stĺp postaviť. Preto pracoval na tomto diele dlhé desaťročia. …More
Vždy, keď som bol v Prahe na Staromestskom námestí, som sa išiel pozrieť aj na sochu Immaculaty, ktorá bolo zastrčená v kúte za kostolom. Keď bol znovu postavený tento veľkolepý mariánsky stĺp, mal som veľkú radosť a obdivoval som jeho staviteľa, ktorý mal takú silnú vieru, že nepochyboval o tom, že raz bude môcť znovu tento obnovený stĺp postaviť. Preto pracoval na tomto diele dlhé desaťročia. A dielo sa podarilo. Nech Boh požehná Pražanov a ich mesto a v Nepoškvrnenej Panne a Matke Márii majú bezpečnú ochranu pred všetkými temnými silami.
stefan.mordel

Reakcia slovenských biskupov na ohlásený plošný zákaz verejných bohoslužieb

Hlas volajúci na púšti? Vďaka aj za tento hlas! A modlím sa za biskupov, aby mali odvahu hlásať aj nepríjemnú pravdu tomuto liberálnemu, neomarxistickému hlavnému prúdu, ktorý tak veľmi prahne po novom svetovom poriadku. Kovid je súčasťou boja, aby sa "starý" poriadok založenom Božom zjavení a zdravej filozofii zničil. Tieto tendencie sú predsa také evidentné, že súdny človek to nemôže …More
Hlas volajúci na púšti? Vďaka aj za tento hlas! A modlím sa za biskupov, aby mali odvahu hlásať aj nepríjemnú pravdu tomuto liberálnemu, neomarxistickému hlavnému prúdu, ktorý tak veľmi prahne po novom svetovom poriadku. Kovid je súčasťou boja, aby sa "starý" poriadok založenom Božom zjavení a zdravej filozofii zničil. Tieto tendencie sú predsa také evidentné, že súdny človek to nemôže prehliadnuť. Vnímam však, že zápas ide do tuhého. Spoločnosť je už z časti paralyzovaná a predovšetkým názorovo rozpoltená. Takže zásada divide et impera (rozdeľuj a panuj) už naplno funguje aj u nás. Len si všimnime nenávistné reakcie na soc. sieťach proti tým, ktorí protestujú proti plošnému zatvoreniu kostolov. Kiež dobrotivý Boh nás posilní v tomto ťažkom zápase.