stefan.mordel

Matka Božia.

Príspevok č. 1148- voľný preklad ...Ešte chvíľu a Slová dané z neba pre ľudstvo skončia. Z Božej vôle budem musieť čoskoro mlčať a začať pracovať v Božej svätej spravodlivosti. Čoraz viac kňazov, …