lelkihaz
lelkihaz
1
blogspot.com

Elhiteti az egész földkerekséget

A tudomány a mai világ szent tehene, fõleg a XIX. századtól és az ipari forradalomtól kezdõdõen. A világ szerint, volt egy konfliktus a világ és az …
Bazsó-Dombi Attila
Nagyon időszerű, ihletett összeállítás!
lelkihaz
blogspot.com

Szarvak a faron

Különös álmom volt. Nagyon felkavart. Reggel órákig a hatása alatt voltam. Álmomban egy üszõt láttam. Egyszer csak odajött az üszõhöz egy férfi és …
lelkihaz
blogspot.com

Angyalok csinálják

2005 nyarán történt. Nem voltunk üdülni tengerpartra már évek óta, mert a kisebbik gyerekünkkel nem mertünk nekindulni. Végre 2005 nyarára összeszedt…
lelkihaz
blogspot.com

Olajat is vittek

Mt 25:1-13 A mennyek országa hasonlít a tíz szűzhöz, akik fogták lámpásukat, és a vőlegény elé mentek. Öt balga volt közülük, öt pedig okos. A …
lelkihaz
blogspot.com

Nem adunk

(Mt 25:1-13) A mennyek országa hasonlít a tíz szűzhöz, akik fogták lámpásukat, és a vőlegény elé mentek. Öt balga volt közülük, öt pedig okos. A …
lelkihaz
blogspot.com

Szent Pál intelmei a rómaiakhoz írt levelében

(Róm 12: 1) Adjátok testeteket élő, szent, Istennek tetsző áldozatul... (Róm 12: 2) Gondolkodástokban megújulva alakuljatok át... (Róm 12: 3) Senki …
lelkihaz
blogspot.com

Idegen bűnök

Ezek azok a bűnök, amelyekkel mások bűnét elősegítjük vagy okozzuk, s ezáltal bűntársak, bűnrészesek leszünk: 1. Másnak bűnre tanácsot adni. 2. Másna…
lelkihaz
1
blogspot.com

Testvérek vagyunk

Amikor elkezdtem lelkiségi közösségbe járni, akkor szólított engem először valaki testvérnek. Hát, bizony furcsa érzés volt... Értelmemmel e...
charisma
érdekes csoportosítás
lelkihaz
blogspot.com

Az elpogányosodás lookja

Még el se volt terjedve minálunk a Facebook, csak Hi5-oztunk, de már akkor megjelent a Vatikáni Rádió honlapján egy figyelmeztetõ írás a Facebook …
lelkihaz
blogspot.com

Az egészséges férfi-izmus

Ilyen a férfi-izmus is... Szóban, meg tettben. Nem is létezik. A férfi-izmust, a feminizmus ellentétének találtam ki, azzal a különbséggel, hogy míg …
lelkihaz
blogspot.com

A mai feminizmus botránya

Mivelhogy manapság ez a téma igencsak érzékeny és gyakran vita tárgya, ezért elõször is tisztázzuk a fogalmakat: - A feminizmus : (Wikipédi...
lelkihaz
blogspot.com

Valóságos Isten

Nemrég eszembe jutott egy régi esetem, egy bizonyos vitám, amelyet az egyik unitárius barátommal folytattam. Akkoriban már olvasgattam a szentírást …
lelkihaz
blogspot.com

Rajta kivül nincs más!

Aki figyel a Lélekre és birtokolja a megkülönböztetés adomanyát, az láthatja, hogy már évtizedek óta folyik a világban és az Egyházban, egyfajta …
lelkihaz
blogspot.com

A szeretethimnusz lényege

(1 Kor 13:1-13) Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok vagy pengő cimbalom. Lehet prófétáló …
lelkihaz
blogspot.com

Az én békémet adom nektek

(Jn 14:27) Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. Nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a szívetek, s ne csügge…
lelkihaz
blogspot.com

A hamis próféták

(Mt 7:15-23) Óvakodjatok a hamis prófétáktól! Báránybőrben jönnek hozzátok, belül azonban ragadozó farkasok. Gyümölcsükről ismeritek fel őket. …
lelkihaz
blogspot.com

Talál-e hitet a földön?

Miben áll a hit? (Zsid 11:1) A hit a remélt dolgok biztosítéka, a nem látható dolgok bizonyítéka. Ma, végső soron, a hit teljessége abban áll, hogy …
lelkihaz
blogspot.com

Az Õ parancsai nem nehezek – harmadik rész

(1 Jn 5:3) Mert az az Isten szeretete, hogy parancsait megtartjuk; és az ő parancsai nem nehezek. Továbbá: (Jn 14:15) Ha szerettek engem, megtartjá…
lelkihaz
blogspot.com

Az Õ parancsai nem nehezek – második rész

(1 Jn 5:3) Mert az az Isten szeretete, hogy parancsait megtartjuk; és az ő parancsai nem nehezek. Ismételjünk: Mi a szeretet? A szeretet a parancsol…
lelkihaz
blogspot.com

Az Õ parancsai nem nehezek – elsõ rész

(1 Jn 5:3) Mert az az Isten szeretete, hogy parancsait megtartjuk; és az ő parancsai nem nehezek. Mi a szeretet? Egy érzelem? Sokan összekeverik ma …