Freddy Gargamel

"Zo strany štátu prestávajú byť kresťanské spoločenstvá na Slovensku vnímané ako partner do dialógu. Akoby to boli záujmové kluby a bohoslužby …

Pravoslávny prešovský arcibiskup Rastislav vyzval veriacich, aby sa počas sčítania obyvateľov prihlásili k svojej cirkvi. "Zo strany štátu prestávajú byť kresťanské spoločenstvá na Slovensku vnímané …More
Pravoslávny prešovský arcibiskup Rastislav vyzval veriacich, aby sa počas sčítania obyvateľov prihlásili k svojej cirkvi.
"Zo strany štátu prestávajú byť kresťanské spoločenstvá na Slovensku vnímané ako partner do dialógu. Akoby to boli záujmové kluby a bohoslužby voľnočasová aktivita. No nezastupiteľná úloha kresťanstva v slovenských dejinách i súčasnosti nesmie byť spochybnená"
"«Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, vyznám i ja pred svojím Otcom, ktorý je v nebesiach. Toho však, kto by ma zaprel pred ľuďmi, zapriem aj ja pred svojím Otcom, ktorý je v nebesiach» (Mt 10, 32-33). Mučeníci z prvých storočí kresťanských dejín platili za vyznanie Christa svojou krvou a životom. Nezapierali a nezriekali sa Ho ani pod hrozbou mučenia a potupnej smrti. V priebehu dejín nespočetné množstvo ľudí bolo prenasledovaných, mučených alebo zabíjaných za svoju vieru. No i v dobách nedávnych – z množstva krajín a konfliktov spomeňme aspoň boľševický teror v Rusku a vyvražďovanie kresťanov v Sýrii – sa verní …More
agnesino
My sme vyplnili, že veríme v Boha, nedala som konkrétnu cirkev za to čo stvárajú, s radosťou podporím individuálne kňaza čo sa nebál a slúžil ďalej …More
My sme vyplnili, že veríme v Boha, nedala som konkrétnu cirkev za to čo stvárajú, s radosťou podporím individuálne kňaza čo sa nebál a slúžil ďalej ako mal, lebo vdakaBohu sú aj takí. Cirkev, ktorá nezanikne presla do skrytosti a to čo je viditeľné už nestoji za nič
dyk
5 more comments