Martina Bohumila Lutherová
VATIKÁN JE HLAVA LUCIFERIÁNSTVA PAPEŽ JE NEJVYŠŠÍ KNĚZ LUCIFERA. A JE TO ODHALENO - ZDE: DLÓÓUHO JEŠTĚ ? KDY ZAPADNE VATIKÁN NA SMETIŠTĚ DĚJIN.?STAČILO! A ZDE :TOTO JE ZAJISTÉ BOŽÍ POSEL…More
VATIKÁN JE HLAVA LUCIFERIÁNSTVA
PAPEŽ JE NEJVYŠŠÍ KNĚZ LUCIFERA.

A JE TO ODHALENO - ZDE:

DLÓÓUHO JEŠTĚ ? KDY ZAPADNE VATIKÁN NA SMETIŠTĚ DĚJIN.?STAČILO!
A ZDE :TOTO JE ZAJISTÉ BOŽÍ POSELSTVÍ PRO KAŽDOU LIDSKOU BYTOST.

BKP: Bergogliova návštěva vráží Slovákům nůž do zad

Bergoglio je nositelem ducha, ale antikristovského. Po jeho návštěvách nastává v myšlení lidí, ale i v konkrétních zemích duchovní, morální a politický chaos. V Riu de Janeiro vyzval mládež: „Běžte …
VATIKÁN JE HLAVA LUCIFERIÁNSTVA PAPEŽ JE NEJVYŠŠÍ KNĚZ LUCIFERA. A JE TO ODHALENO - ZDE: DLÓÓUHO JEŠTĚ ? KDY ZAPADNE VATIKÁN NA SMETIŠTĚ DĚJIN.?STAČILO! A ZDE :TOTO JE ZAJISTÉ BOŽÍ POSEL…More
VATIKÁN JE HLAVA LUCIFERIÁNSTVA
PAPEŽ JE NEJVYŠŠÍ KNĚZ LUCIFERA.
A JE TO ODHALENO - ZDE:

DLÓÓUHO JEŠTĚ ? KDY ZAPADNE VATIKÁN NA SMETIŠTĚ DĚJIN.?STAČILO!
A ZDE :TOTO JE ZAJISTÉ BOŽÍ POSELSTVÍ PRO KAŽDOU LIDSKOU BYTOST.

BOHOVÉ EGYPTA

Bohové Egypta Náboženství starého Egypta se točí kolem polytheismu. Ten je považován za vyspělý typ náboženství a spojován s velkými civilizacemi starověku. Bohové mají svá jména, pole působení a …
TOTO JE ZAJISTÉ BOŽÍ POSELSTVÍ PRO KAŽDOU LIDSKOU BYTOST. BOHU DÍKY ŽE SE MI TO DOSTALO DO RUK. TĚLESNÍ LIDÉ TO NEPOCHOPÍ - JEN DUCHEM TO LZE ZPRACOVAT A V PLNOSTI PŘIJAT.More
TOTO JE ZAJISTÉ BOŽÍ POSELSTVÍ PRO KAŽDOU LIDSKOU BYTOST.
BOHU DÍKY ŽE SE MI TO DOSTALO DO RUK.
TĚLESNÍ LIDÉ TO NEPOCHOPÍ - JEN DUCHEM TO LZE ZPRACOVAT
A V PLNOSTI PŘIJAT.
Značka Šelmy je Vakcína Zjavenie 13:16 A šelma pôsobí, aby všetci, malí i veľkí, bohatí i chudobní, slobodní i otroci, prijímali rytú značku = wakcínu na ich pravú ruku alebo na ich čelo, 17 a aby …More
Značka Šelmy je Vakcína
Zjavenie 13:16 A šelma pôsobí, aby všetci, malí i veľkí, bohatí i chudobní, slobodní i otroci, prijímali rytú značku = wakcínu na ich pravú ruku alebo na ich čelo, 17 a aby nikto nemohol ani kupovať ani predávať iba ten, kto má znamenie alebo meno šelmy alebo počet jej mena. 18 Tu je múdrosť. Kto má porozumenie, nech spočíta číslo šelmy, lebo je to číslo človeka. A jej číslo je šesťsto šesťdesiat a šesť.
Lamentujúc nad tým, že "vakcínová váhavosť je vo všetkých krajinách a presahuje pandémiu", Gates navrhol americkým zdravotníckym úradom aby začali "myslieť na to, ktoré hlasy pomôžu zmenšiť váhavosť, aby sme mohli dosiahnuť úroveň vakcinácie, ktorá má naozaj šancu zastaviť" vírus. Gates poskytol príklad výziev, ktorým čelila vakcína na obrnu v niektorých krajinách - aj ľstivé prehováranie, čo boli ochotní podstúpiť, aby napichali ich populáciu.
"Na miestach ako Nigéria sme museli ísť k náboženským lídrom, hovoriť s nimi, nechať ich prehovoriť, viete, aby zavakc…More
02:13:23
Martina Bohumila Lutherová
LÓÓUHO JEŠTĚ ? KDY ZAPADNE VATIKÁN NA SMETIŠTĚ DĚJIN.?STAČILO! ľubica Lubice neboj se pravdy-přijmi ji už dnes, kdo ví zda zítra nebude pozdě. More
ľubica
One more comment

BOHOVÉ EGYPTA

Bohové Egypta Náboženství starého Egypta se točí kolem polytheismu. Ten je považován za vyspělý typ náboženství a spojován s velkými civilizacemi starověku. Bohové mají svá jména, pole působení a …
Martina Bohumila Lutherová shares this
VATIKÁN JE HLAVA LUCIFERIÁNSTVA PAPEŽ JE NEJVYŠŠÍ KNĚZ LUCIFERA. A JE TO ODHALENO - ZDE: DLÓÓUHO JEŠTĚ ? KDY ZAPADNE VATIKÁN NA SMETIŠTĚ …More
VATIKÁN JE HLAVA LUCIFERIÁNSTVA
PAPEŽ JE NEJVYŠŠÍ KNĚZ LUCIFERA.
A JE TO ODHALENO - ZDE:

DLÓÓUHO JEŠTĚ ? KDY ZAPADNE VATIKÁN NA SMETIŠTĚ DĚJIN.?STAČILO!
A ZDE :TOTO JE ZAJISTÉ BOŽÍ POSELSTVÍ PRO KAŽDOU LIDSKOU BYTOST.
5A to světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.More
5A to světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh

1Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. 2To bylo na počátku u Boha. 3Všechno vzniklo skrze ně a bez něho nevzniklo vůbec nic, co je. 4V něm byl život a ten život byl světlo…
Kdo je a komu slouží arcibiskup Zvolenský? Rozhodně není služebníkem Ježíše Krista, ... Naopak, aktivně pracuje na satanizaci Slovenska a zneužívá k tomu církevní úřad.More
Kdo je a komu slouží arcibiskup Zvolenský? Rozhodně není služebníkem Ježíše Krista, ...
Naopak, aktivně pracuje na satanizaci Slovenska a zneužívá k tomu církevní úřad
.

BKP: Podmínka setkání s pseudopapežem Františkem – stát se laboratorní krysou

Citace z médií: „Na programe počas septembrovej návštevy pápeža Františka a stretnutí s ním sa budú môcť zúčastniť len plne zaočkovaní.“ Odpověď: Proč KBS nepožádala slovenskou vládu, aby v době …
😇 ..Ať tedy sestoupí oheň z nebe a spálí lež i všechny lživé systémy! Ať je postaví do světla! Přijď, Duchu svatý, od čtyř větrů a zaduj na ty povražděné, ať ožijí!!! Pronikni svým ohněm duchovní …More
😇 ..Ať tedy sestoupí oheň z nebe a spálí lež i všechny lživé systémy! Ať je postaví do světla! Přijď, Duchu svatý, od čtyř větrů a zaduj na ty povražděné, ať ožijí!!! Pronikni svým ohněm duchovní prostředí, zasáhni démonské síly, které působí v ovzduší, které nás drží v totální tuposti!...

Slovo otce patriarchy Eliáše: Klíčem ke svatosti je pravá moudrost – stále být připraven na smrt.

„V té hodině zajásal v Duchu svatém a řekl: ‚Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými, a zjevil jsi je maličkým. Ano, Otče, tak se ti zalíbilo.‘“ (Lk 10,…
Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. (Žd 4,12) Ve víře chápeme, že Božím slovem …More
Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. (Žd 4,12)
Ve víře chápeme, že Božím slovem byly založeny světy, takže to, na co hledíme, nevzniklo z viditelného. (Žd 11,3)

Ale tehdy jim prohlásím: Nikdy jsem vás neznal.

13»Vcházejte těsnou branou. Neboť široká je brána a prostranná cesta, která vede k záhubě, a mnoho je těch, kdo tamtudy vcházejí. 14Jak těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málo je …
Martina Bohumila Lutherová
Až na věky věků. Amen!More
Až na věky věků. Amen!
Blahovec01
Martina Bohumila Lutherová súhlasím s tebou. Učenie RKC je založené na tradícii, ktorá prekrútila Základný Boží zákon daný Stvoriteľom Mojžišovi. More
Martina Bohumila Lutherová súhlasím s tebou.
Učenie RKC je založené na tradícii, ktorá prekrútila Základný Boží zákon daný Stvoriteľom Mojžišovi. Takto sa pápež, ktorý to spravil povýšil nad Boha všemohúceho. A je toho viac a viac.
Kristus povedal:
Nikoho nevolajte otcom, lebo máme len jedného otca, ktorý je na nebesiach.
A tu čo sa nestalo? Sám pápež, človek hriechu sa povýšil nad Boha a nechal sa oslovovať "svätý otec". Mnohí boli vrahovia a smilníci. A tento, generál Jezuitov Bergólio spáchal hrozný zločin proti Bohu všemohúcemu.
Intronizoval v Chráme sv. Petra v októbri 2019 pohanského démona Pačamamu, za ktorým je sám Satan. Poklonil sa Satanovi. Spolu s nim aj kardináli. Je to hrozný zločin proti Bohu všemohúcemu. A na tomto zločine majú podiel úplne všetci, ktorí sú v jednote s Bergóliom, a hovoria to vždy pred krížom v kostole. Hrôza, hrôza hrôza.
Teraz môžeme očakávať Boží trest za tento hrozný zločin a hriech spáchaný proti Bohu Všemohúcemu. Ľuďom už bol za trest odpadu …More
One more comment
Co je to za ducha, který dnes dovede ovládat lidi natolik, že ztratili rozum i svědomí?!

Slovo otce patriarchy Eliáše: Každý z nás má mít jako prorok Eliáš zkušenost s Božím ohněm

Svatý Jan Křtitel řekl lidu, který za ním přišel k Jordánu: „Já vás křtím vodou. Přichází však někdo silnější než já; nejsem ani hoden, abych rozvázal řemínek jeho obuvi; on vás bude křtít Duchem …
Ale nalezne Syn člověka víru na zemi, až přijde?“More
Ale nalezne Syn člověka víru na zemi, až přijde?“

Já jsem Hospodin a není dalšího, kromě mne není Boha

1Takto řekl Hospodin svému pomazanému, Kórešovi, jehož jsem uchopil za jeho pravici, stran podmanění národů před jeho tváří (a boky králů budu uvolňovat), stran otvírání dveří před jeho tváří (a …
Mira393
jistě, nalezne. Jen je otázka víru v koho, nebo v co? V peníze, bohatství a moc.....More
jistě, nalezne.
Jen je otázka víru v koho, nebo v co?
V peníze, bohatství a moc.....
😇 Kdo je utvrzený v Pravdě nic s ním nepohne. 😇More
😇 Kdo je utvrzený v Pravdě nic s ním nepohne. 😇
POSLEDNÍ GENERACE A JEJÍ BZHŘÍŠTNOST ? ZDROJ:youtube.com/watch?v=l89X33UuGt0 Zákon, předurčení, křesťanská dokonalost II • Čo nového, profesore? (61) • prof. Walter VeithMore
POSLEDNÍ GENERACE A JEJÍ BZHŘÍŠTNOST ?
ZDROJ:youtube.com/watch?v=l89X33UuGt0
Zákon, předurčení, křesťanská dokonalost II • Čo nového, profesore? (61) • prof. Walter Veith
01:09:25
POSLEDNÍ GENERACE A JEJÍ BZHŘÍŠTNOST ? ZDROJ:youtube.com/watch?v=l89X33UuGt0 Zákon, předurčení, křesťanská dokonalost II • Čo nového, profesore? (61) • prof. Walter VeithMore
POSLEDNÍ GENERACE A JEJÍ BZHŘÍŠTNOST ?
ZDROJ:youtube.com/watch?v=l89X33UuGt0
Zákon, předurčení, křesťanská dokonalost II • Čo nového, profesore? (61) • prof. Walter Veith
01:09:25
Martina Bohumila Lutherová shares this
😇 Kdo je utvrzený v Pravdě nic s ním nepohne. 😇More
😇 Kdo je utvrzený v Pravdě nic s ním nepohne. 😇
2. část - jak mají zachránit svou duši -ti co jsou očkovaní?More
2. část - jak mají zachránit svou duši -ti co jsou očkovaní?
BKP: Globální mRNA vakcinace z hlediska zdravotního (1. část) a z hlediska duchovního (2. část) 2. část Mnoho odborníků na západě i na východě se už vyjádřilo k současné genocidní vakcinaci proti …More
BKP: Globální mRNA vakcinace z hlediska zdravotního (1. část)
a z hlediska duchovního (2. část)
2. část

Mnoho odborníků na západě i na východě se už vyjádřilo k současné genocidní vakcinaci proti covidu-19.
V první části jsme uvedli některé z nich a pro kontrast i jejich odpůrce.
V druhé části patriarcha Byzantského katolického patriarchátu + Eliáš promluví především k těm, kteří už byli vakcinováni.
Odebírat aktuální informace od BKP
sendpulse.com/eaea047917/
More
36:22
😊

Bůh je Láska

1Milovaní, nevěřte každému duchu, ale zkoumejte duchy, jsou-li z Boha; neboť do světa vyšlo mnoho falešných proroků. 2Podle toho poznávejte Ducha Božího: Každý duch, který vyznává Ježíše Krista, …
sdílím

Co se stalo za zavřenými dveřmi?

Lidé, svedení falešnou naukou, se domnívají, že Ježíš je Bůh. Důkazem pro ně je výrok apoštola Tomáše - „Můj Pán a můj Bůh.“ Podívejme se společně na celou událost, abychom výrok posoudili v širším …
Martina Bohumila Lutherová
V roce 2015 mi tento verš pronikl srdce. Nastal obrat v mém duchovním životě spojený s touhou nenecht Pána Ježše Krista samotného. Stále je pro mě …More
V roce 2015 mi tento verš pronikl srdce. Nastal obrat v mém duchovním
životě spojený s touhou nenecht Pána Ježše Krista samotného.
Stále je pro mě neméně významný.
Hle, přichází hodina, a již je zde, kdy se rozprchnete každý do svého
a mne necháte samotného
. Ale nejsem sám, neboť Otec je se mnou.

V posledních několika dnech se moje vědomí toho co Kristus Ježíš
udělal pro moji spásu a všech lidí ,značně rozšířilo. Je to spojeno
s velikým respektem, bázní a láskou ke svému Vykupiteli Ježíši Kristus. Tyto verše/a postupně další/ kdy zmařil sám sebe a stal se jedním z lidí /bez vyjímky / jsou mým dalším významným mezníkem na Cestě odvěké do Božího království. 6Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, 7nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka 8se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. 9Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, 10aby se před jménem Ježíšovým …More
zaba
Problém je, že tento názor vůbec není křesťanský. Křesťan totiž věří, že Ježíš je Bůh. I protestanté by názor, že Ježíš není Bůh, rozhodně neakceptov…More
Problém je, že tento názor vůbec není křesťanský. Křesťan totiž věří, že Ježíš je Bůh. I protestanté by názor, že Ježíš není Bůh, rozhodně neakceptovali. Odvolávat se na náš racionalismus, který operuje ve značně zúženém informačním prostoru je pyšné. Církev ve své první generaci měla povědomí Ježíšovy veřejné činnosti, byla plná Ducha sv. a oni jedině mohli mít vše před sebou, aby vyhodnotili, že mezi nás přišel Bůh a přibral k té Božské ještě i naši přirozenost. Víra katolíků se nazývá apoštolskou, tedy takovou, která byla ohledně vykoupení a spásy uzavřena smrtí posledního apoštola a pak už bylo jen nutné tuto víru dějinami nezkresleně předávat a využívat.
02:07:34
VLADYKOVÉ METODĚJ A TIMOTEJ O VĚROZVĚSTECH-HUSOVI A CELIBÁTU zdroj: Studio Beta -svobodné radio svobodne-radio.czMore
VLADYKOVÉ METODĚJ A TIMOTEJ
O VĚROZVĚSTECH-HUSOVI A CELIBÁTU
zdroj: Studio Beta -svobodné radio svobodne-radio.cz
Unam Sanctam SK
Prečítajte si o Jánovi XXIII., slobodomurárovi, a jeho herézach: Herézy Jána XXIII. v jeho slobodomurárskej encyklike Pacem et terris; …
forthetruth333
Držíme sa len sv písma,,,,to že určití ľudia to majú za iné neznamená aby si napadala rím katolíkov,,,,,,skus to adresovať im,,,ktorí podľa teba …More
Držíme sa len sv písma,,,,to že určití ľudia to majú za iné neznamená aby si napadala rím katolíkov,,,,,,skus to adresovať im,,,ktorí podľa teba robia intrigi a podobne,osobne si myslím že nemáš právo davať všetkým vinu,,,,ešte raz adresuj to tým čo za intrigami stoja
3 more comments
Nevstal-li Kristus z mrtvých, marná je naše víra....
ON VSTAL Z MRTVÝCH. 1K 2:1-2 Ani já, bratří, když jsem přišel k vám, nepřišel jsem vám hlásat Boží tajemství nadnesenými slovy nebo moudrostí. Rozhodl jsem se totiž, že mezi vámi nebudu znát nic …More
ON VSTAL Z MRTVÝCH.
1K 2:1-2 Ani já, bratří, když jsem přišel k vám, nepřišel jsem vám hlásat Boží tajemství nadnesenými slovy nebo moudrostí. Rozhodl jsem se totiž, že mezi vámi nebudu znát nic než Ježíše Krista, a to Krista ukřižovaného.
03:50
Martina Bohumila Lutherová
(Ježíš se modlí za budoucí věřící) 20 Nemodlím se jen za ně, ale také za ty, kteří přijmou jejich poselství a uvěří ve mne. 21-23 Dávej jim tutéž …More
(Ježíš se modlí za budoucí věřící)
20 Nemodlím se jen za ně, ale také za ty, kteří přijmou jejich poselství a uvěří ve mne. 21-23 Dávej jim tutéž jednotu, která spojuje nás, aby z jejich jednomyslného svědectví svět poznal, že jsi ty mne poslal. Jejich jednomyslnost ať je odleskem jednoty mezi mnou a tebou. Já působím v nich, jako ty působíš ve mně. To je sjednocuje a lidé poznají, že jsi mne poslal a že je miluješ tak jako mne.
24 Otče, dal jsi mi je a já chci, aby přišli tam, kam jdu já. Poznali mne v plné slávě, kterou jsi mi dal z lásky, dřív než byl svět. 25 Otče, vím, že jsi hoden vší důvěry, ale svět si to neuvědomuje. Tito však poznali, že jsi mne poslal. 26 Objasnil jsem jim a ještě objasním, kdo jsi.
Ať milují tak, jako miluješ ty mne. Pak se mezi nimi budou lidé setkávat se mnou.“
JAK MŮŽE BÝT JEDNOMYSLNOST ? JEDINĚ KDYŽ SE OPÍRÁME O SVATÉ PÍSMO! 😇

POZOR MĚJME - ZAŠLETE SVÝM BISKUPŮM -

Synodální proces anebo zrušení instituce papežství. Bergogliova návštěva V4 – Maďarska a Slovenska 9. a 10. října má být ve Vatikánu odstartován dvouletý tzv. synodální proces bezprecedentních rozměr…
Roberto 55
Netreba si robit ziadne iluzie a ocakavania od tejto navstevy. Podla nejakeho prieskumu vraj 3/4 "slovace" ma na Francisa pozitivny nazor. Ak je to …More
Netreba si robit ziadne iluzie a ocakavania od tejto navstevy.
Podla nejakeho prieskumu vraj 3/4 "slovace" ma na Francisa pozitivny nazor. Ak je to pravda, tak az tak vela nominalnych katolikov je na Slovensku....
Modré Hluboké Nebe
Už aby to bylo.

římskokatolický výklad a výklald dle Božího Slova

Proč je to rozdílné, snad jednou také vyjde najevo: A/ shrnutí řk výkladu:to vyjádření je absolutně nepřijatelné, neslučitelné s křesťanskou vírou, neslučitelné s vírou v Kristovo Božství, Kristus …
Jan Hus - celý film některé z komentářů: ...................................Mimo pomatence BLM, tak všechny národy velebí své národní mučedníky, hrdiny a bojovníky...mimo jednoho národa...nás! I v …More
Jan Hus - celý film
některé z komentářů:
...................................Mimo pomatence BLM, tak všechny národy velebí své národní mučedníky, hrdiny a bojovníky...mimo jednoho národa...nás! I v zahraničí Husa obdivuji, jen Čecháček má blbý kecy..........................
😇 Všem střeleným čecháčkům: Hus nehájil před svatým koncilem žádnou svou pravdu, ale to, že nemůže odvolat věci, které nikdy neřekl a které mu koncil vkládal za vinu! Já vím, že pro 99% z vás je to moc složité, ale to byl celý Husův spor. Takže vy všichni tady se svými kydy by jste byli na straně církve. Hus byl fanatik, který po celou dobu zjevně nepochopil, že mu koncil vůbec nerozumí a jeden tudíž řečnil o koze a druhý o voze. Chtěli po něm, aby odvolal předložené mu omyly, které skutečně byly kacířské, což mistr Jan uznal, ale řekl, že je nikdy neodvolá, že je on neřekl. Ale on měl říct, že se těchto názorů zříká a že je nikdy nezastával. Češi ve své prostotě a nevzdělanosti z toho celého udělali co chtěl…More
01:55:14
Martina Bohumila Lutherová
ACh ti papeženci, neznalí Božího Slova, se třesou o svoje korýtka, jako včera, tak i dnes......a zítra?More
ACh ti papeženci, neznalí Božího Slova,
se třesou o svoje korýtka, jako včera,
tak i dnes......a zítra?