Stano Kobella
Klop klop klop! Matúš 7:7-8 Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. youtube.com/watch?v=O69QkA…More
Klop klop klop!
Matúš 7:7-8 Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria.
youtube.com/watch?v=O69QkAbEe4gMore
17:18
Pravda o koronavíruse - zo 7. októbra 2020 Plandémia bude pokračovať, dokým bude v ľudských srdciach vládnuť šelma, satan, bezbožní politici, masmédia, piata kolóna a temnota, namiesto Boha, Ježiša …More
Pravda o koronavíruse - zo 7. októbra 2020
Plandémia bude pokračovať, dokým bude v ľudských srdciach vládnuť šelma, satan, bezbožní politici, masmédia, piata kolóna a temnota, namiesto Boha, Ježiša Krista.
Zdroj: Coronavirus Got Dead, Don't Let Fear to Rule Over You, Jesus said
Trump o víruse: Nedajte sa ním ovládať (v angličtine)
07:12
Varovanie
Vzťahy: majú účel vo vašom živote. Dokonca i tie ZLÉ! - od Zuzany Písmo: "A Ježiš mu riekol: Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! To je to …More
Vzťahy: majú účel vo vašom živote. Dokonca i tie ZLÉ! - od Zuzany
Písmo: "A Ježiš mu riekol: Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! To je to veľké a prvé prikázanie. A druhé, tomu podobné je: Milovať budeš svojho blížneho ako samého seba! Na týchto dvoch prikázaniach visí celý zákon i proroci." Matúš 22:37-40.
"A ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú máte za to vďaku? Veď aj hriešnici milujú tých, ktorí ich milujú. A ak dobre činíte tým, ktorí vám dobre činia, akú máte za to vďaku? Však hriešnici robia to isté. A keď budete požičiavať tým, o ktorých sa nádejáte, že od nich tiež dostanete, akú máte za to vďaku? Lebo veď aj hriešnici požičiavajú hriešnikom, aby tiež toľko dostali. Ale milujte svojich nepriateľov, dobre čiňte a požičiavajte neočakávajúc ničoho. A vaša odplata bude veľká, a budete synmi Najvyššieho, lebo on je dobrotivý aj na nevďačných a zlých. Teda buďte milosrdní, ako aj váš Otec je milosrdný. Nesúďte, a …More
02:55
Rozprávaj Život! - Ježišovo slovo z 2. septembra 2020, zdieľané Zuzanou Poď a pi zo živých vôd, zo studne ktorá nikdy nevysychá. Vnor seba a svoje uzdravenie do moci mojej prítomnosti. Umožni mi …More
Rozprávaj Život! - Ježišovo slovo z 2. septembra 2020, zdieľané Zuzanou
Poď a pi zo živých vôd, zo studne ktorá nikdy nevysychá. Vnor seba a svoje uzdravenie do moci mojej prítomnosti. Umožni mi očistiť ťa a spraviť ťa opäť úplným-úplnou. Umožni mojej krvi pretekať tvojimi žilami. Rozprávaj slová života a umožni im prejaviť sa okolo teba. Rozprávaj nad tvojimi pomermi, rozprávaj život. Sila života je v jazyku, preto ho človek zneužíva. Satan spôsobil, že človek ho používa nerozumne. Vrhá čary a bremená na iných, radšej než by vdychoval život do bytia. Rozprávaj život, vždy rozprávaj život.
Priprav cestu Pánovi!
youtube.com/watch?v=dszda1eABrU
00:56
Covidová smrť v štatistikách - hovorí Dr. Ezike, riaditeľka Illinoiského Ministerstva verejného zdravotníctva - 19. apríla 2020
00:55
Lenka Morana Moranova
Jsem zvědavá, jestli až pomine covidhysterie, přijde na řadu klimathysterie, jako znamení posledních časů, že? Mám se bát nebo těšit? Bojí se ten, …More
Jsem zvědavá, jestli až pomine covidhysterie, přijde na řadu klimathysterie, jako znamení posledních časů, že? Mám se bát nebo těšit? Bojí se ten, kdo má k tomuto světu nějaké silné vazby, lpění. Proč se bojí věřící umřít?
Josef Arimati
Takže přiznali, že šíří zbytečnou paniku.
Božie varovanie skryté vo Zvitkoch od Mŕtveho mora - Zjavenia Ježiša Krista zdroj: youtube.com/watch?v=hNG8KMcL7mc V utorok 16. marca 2021 izraelskí výskumníci odhalili tucty novoobjavených …More
Božie varovanie skryté vo Zvitkoch od Mŕtveho mora - Zjavenia Ježiša Krista
zdroj: youtube.com/watch?v=hNG8KMcL7mc
V utorok 16. marca 2021 izraelskí výskumníci odhalili tucty novoobjavených úlomkov zvitkov od Mŕtveho Mora, ktoré obsahovali biblické texty staré takmer 2000 rokov. Nájdené v rámci 4-ročného projektu Izraelskej národnej záchrannej operácie, keď obhliadajú stovky jaskýň v Judejskej púšti, aby zabránili rozkrádaniu dosiaľ neobjavených artefaktov a ich predaju na čiernom trhu, ako sa to dialo v minulosti. Tieto novonájdené úlomky zvitkov od Mŕtveho mora sú za posledných 60 rokov prvé vykopané zo zeme pri archeologických výkopoch, radia ich ku artefaktom nájdeným v minulosti, ktoré vrhli svetlo na históriu ranného kresťanského života, judaizmu a životov starobylých ľudí. Úlomky biblických textov sa našli v "Jaskyni Hrôzy" a boli tam ukryté tuctami židovských utečencov, ktorí sa tam skryli počas Povstania Bara Kochbu proti rímskemu cisárovi Hadriánovi, zhruba pred 1900 …More
14:33
Roberto 55
Niektori ludia vidia v urcitich veciach aj to co tam nie je a tam kde je vsetko jasne, tak to nevidia alebo nechcu vidiet...
dyk
One more comment
Proroctvo: Moji dvaja svedkovia posledných dní a číslo človeka, 666 - 11.3.2021 o 13:42 hodine - od Ježiša, zdieľané sestrou Barborou Písmo: Zjavenie 11:1 "A bola mi daná trstina, podobná prútu: a …More
Proroctvo: Moji dvaja svedkovia posledných dní a číslo človeka, 666 - 11.3.2021 o 13:42 hodine - od Ježiša, zdieľané sestrou Barborou
Písmo: Zjavenie 11:1 "A bola mi daná trstina, podobná prútu: a anjel stál a povedal: Vstaň a zmeraj chrám Boží, aj oltár, aj tých, ktorí v ňom uctievajú. 2 Ale dvor, ktorý je bez chrámu, vynechaj a nemeraj ho, lebo je daný pohanom, a to sväté mesto budú pošliapavať štyridsaťdva mesiacov. 3 A dám silu svojim dvom svedkom, a budú prorokovať 1260 dní, oblečení vo vrecovine. 4 Oni sú tie dva olivovníky a dva svietniky, ktoré stoja pred Bohom zeme. 5 A keby im chce niekto ublížiť, vyjde oheň z ich úst a zožerie ich nepriateľov. A keby im chce niekto ublížiť, musí byť takto zabitý. 6 Títo majú právomoc zavrieť nebo, aby dážď nepršal v dňoch ich proroctva. A majú moc nad vodami, aby ich obrátili na krv a bili zem s každou ranou, tak často ako len chcú. 7 A keď dokonajú svoje svedectvo, šelma, ktorá vystupuje z priepasti, bude bojovať proti nim a premôže ich a …More
15:49
Oči bez tváre, za maskou. Maska otrokov, maska Nového svetového poriadku, maska vírusových lží, maska ničiaca zdravieMore
Oči bez tváre, za maskou.
Maska otrokov, maska Nového svetového poriadku, maska vírusových lží, maska ničiaca zdravie
04:43
TerezaK
ľubica
...možem povedať že vďaka covidu, došlo k odhaleniu ako sme na tom s vierou a láskou k PRAVDE v RKC.... Odpoved: viac ako mizerne.... a o zodpovednýc…More
...možem povedať že vďaka covidu, došlo k odhaleniu ako sme na tom s vierou a láskou k PRAVDE v RKC.... Odpoved: viac ako mizerne.... a o zodpovedných strážcoch pokladu viery, a jej vonkajších prejavov v liturgii..../ KBS , knazov , zasvätených osob....evanjelizatorov....../ radšej pomlčím ... na plač....
One more comment
Anonymný vynášač z GSK informoval, že vakcíny majú spôsobiť sterilitu. Sú jedným z ich prostriedkov na depopuláciu Zeme. Zlý zámer, zlá cesta a zlá ideológia z Georgijských poradných kameňov. VMore
Anonymný vynášač z GSK informoval, že vakcíny majú spôsobiť sterilitu. Sú jedným z ich prostriedkov na depopuláciu Zeme. Zlý zámer, zlá cesta a zlá ideológia z Georgijských poradných kameňov.
Video je z júna 2020.More
13:59
Doktor, prečo ľudia veria TV správam? Niektoré veci síce dokážeme vyhútať svojím intelektom, ale potvrdenie pravosti našich úvah a pravdu môžme nájsť jedine v Duchu Svätom, v Duchu Lásky a Pravdy. …More
Doktor, prečo ľudia veria TV správam?
Niektoré veci síce dokážeme vyhútať svojím intelektom, ale potvrdenie pravosti našich úvah a pravdu môžme nájsť jedine v Duchu Svätom, v Duchu Lásky a Pravdy. Aj ľudia uvážliví sa môžu a častokrát mýlia alebo žijú v klame.
01:06
Deti Veľkého Resetu (toto je smutné video) - tí mnohí ľudia si myslia, že rúškami deťom prospievajú, a pritom im ubližujú a ničia zdravie a imunitu. Pretože sú v tme, lži a nie vo svetle, v pravde. More
Deti Veľkého Resetu (toto je smutné video) - tí mnohí ľudia si myslia, že rúškami deťom prospievajú, a pritom im ubližujú a ničia zdravie a imunitu. Pretože sú v tme, lži a nie vo svetle, v pravde.
Ján 10:10 Zlodej nejde na iné, len nato, aby ukradol, zabil a zahubil. Ja som prišiel nato, aby mali život a mali ho hojnosť.
1 Jánov 3:8 Kto robí hriech, je z diabla, lebo diabol hreší od počiatku. Pre tento účel sa ukázal Syn Boží, aby mohol skaziť diela diablove. 9 Nikto, kto sa narodil z Boha, nepácha hriech, lebo Jeho semeno zostáva v ňom, ba ani nemôže hrešiť, lebo sa narodil z Boha. 10 Po tom poznať deti Božie a deti diablove. Nikto, kto nečiní spravodlivosť, nie je z Boha, ani ten, kto nemiluje svojho brata.
Marek 10:19 A prikázania poznáš: Necudzolož, nezabíjaj, nekradni, neprinášaj falošné svedoctvo, neokrádaj nikoho, cti svojho otca a matku!More
06:02
Bzaru shares this
Hoza
Rosllynn
Je to odporný hnus. Chudáci děti, hodně mi připomínají děti, které vyrůstají v nějakém příšerném pracovním táboře nebo v kriminále. Tyto děti budou …More
Je to odporný hnus. Chudáci děti, hodně mi připomínají děti, které vyrůstají v nějakém příšerném pracovním táboře nebo v kriminále. Tyto děti budou trvale psychicky i sociálně poškozené. A také zdravotně. Mají nasazený hadr na hubě těsně, aby nemohly pořádně dýchat, a měly tak nedostatek kyslíku. To s sebou nese různé zdravotní problémy i sníženou inteligenci. Mozek dětí se vyvíjí a pokud nemá dostatek kyslíku, tak se může správně vyvinout a inteligence dotyčných dětí je snížená. Z těchto dětí vyrostou nemocní, psychicky labilní dospělí se sníženou inteligencí, neschopní navázat normální sociální kontakt. A samozřejmě, že tito lidé budou velmi snadno ovladatelní. Už teď je ohlupují, místo, aby je učili přemýšlet. Jsou to naše děti a naše budoucnost. Nenechme se ji zničit.
6 more comments
Miešanie DNA - Železo a hlina premiešané video od SMHP youtube.com/watch?v=ZwP1utKUFNQ komentár od autora videa: Lebo nezápasíme proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám, proti mocnostiam, …More
Miešanie DNA - Železo a hlina premiešané
video od SMHP youtube.com/watch?v=ZwP1utKUFNQ
komentár od autora videa:
Lebo nezápasíme proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám, proti mocnostiam, proti vládcom temnoty tohto sveta, proti duchovnej skazenosti v nebeských oblastiach. Efezanom 6:12
Svedectvo autora videa a prečo som poslal toto video: Bol som uväznený ťažkou závislosťou na drogách a alkohole vyše 30 rokov a stretol som mnohých démonských duchov. Poflakoval som sa s ľuďmi na temných miestach. Táto vec nie je žart, stále viac tmavne. Prosím prebuďte sa ľudia. Démonské entity vás chcú len použiť ako hostiteľské telá a vziať si vaše duše.
V 15 rokoch som šiel na drogovú rehabilitáciu, ale začal som ich znova užívať už po necelom týždeň po odchode stade. V 20tke mi diagnostikovali manicko-bipolárnu poruchu, nasadzovali a odnímali mi antidepresíva. Žiadny človek mi nemohol dať riešenie na moje problémy. Život neustále tmavol a démonské útoky boli stále častejšie. Satan mi …More
38:23
ekans
@Peter(skala) eštébák má kaliko
Peter(skala)
Dobre spracovane video s vysvetlivkami, ktoré pomôžu ludom objasniť ako Zlo vplýva na ludí cez media, filmy, znaky, očkovanie, lieky... ..len taký …More
Dobre spracovane video s vysvetlivkami, ktoré pomôžu ludom objasniť ako Zlo vplýva na ludí cez media, filmy, znaky, očkovanie, lieky...
..len taký detail: tá palica s hadmi, ktorá má rôzne podoby vo famraceutike má rôzne zdroje vzniku. Čital som, že znak palice s 2 hadmi je inšipirovaný udalosťou z Biblie, kedy Mojžiš na Boží prikaz dal na svoju palicu hadov a kto sa na tu palicu pozrel, tak uzdravel.
..aj grecko-katolicki biskupi preto nosia svoju pastiesku palicu v tomto znamení. Protestanti o tomto suvise nevedia alebo nechcu počuť a preto aj našich biskupov za to odsudzuju, ale čo sa týka tých pohanských doplnkov ako su kridla z bôžika, tak to je dosť realne vysvetlenie
5 more comments
Škodlivé rúška Podľa údajov z internetu má cigaretový dym priemer aerosólov cca 0,3-0,5 μm, e-cigaretový dym od 0,25-0,45 μm a koronavírus má veľkosť cca 0,125 μm. Reálne sú rúška neúčinné a slúžia …More
Škodlivé rúška
Podľa údajov z internetu má cigaretový dym priemer aerosólov cca 0,3-0,5 μm, e-cigaretový dym od 0,25-0,45 μm a koronavírus má veľkosť cca 0,125 μm. Reálne sú rúška neúčinné a slúžia len na podlomenie si zdravia, ako Petriho misky na množenie mikróbov a poškodenie si krvného obrazu, oslabenie imunity a zabránenie vdychovania blahodárneho Božieho daru, čistého čerstvého vzduchu.
Ďalšie skvelé video o rúškach tu: nosenie rúsok a nasledky
Ďalšie skvelé video o rúškach tu: Německá neuroložka - roušky ničí plíce, srdce a mozek
16:13
Trepifajksl
Svätý Malachiáš(prorok) shares this
Německá neuroložka - roušky ničí plíce, srdce a mozek
2 more comments
Buďte Nájdení vo MNE. To je tá JEDINÁ Cesta - zo 4. augusta 2020. Temptus (v latinčine: vymedzené časové obdobie) vanie v búrke biblických rozmerov. Deštrukcia prichádza na krajiny. Všetci budú …More
Buďte Nájdení vo MNE. To je tá JEDINÁ Cesta - zo 4. augusta 2020.
Temptus (v latinčine: vymedzené časové obdobie) vanie v búrke biblických rozmerov. Deštrukcia prichádza na krajiny. Všetci budú svedčiť o mojej sláve a moci. Mnohých vystraší, čo uvidia ich oči. Či som nevravel, že pre strašné výjavy budú ľudia zlyhávať v srdciach? Toto nie sú len slová, mienim čo vravím. Všetko čo hovorím sa naplní. Ako to je napísané, každé písmenko a každá čiarka sa naplní. Zakrátko bude všetko čo poznáte nerozpoznateľné. Keď sa pozriete do ulíc, uvidíte svet, čo nespoznávate, (Vitajte v Novom svetovom poriadku.) kde strach uchváti ľudí a oni budú ochotní predať svojho prvorodeného za bochník chleba. Prichádza to, dieťa moje. Nezákonnosť vzrastie ešte viac ako už je. Mnohým ublíži to, čo sa odohrá. Brat rýchlo podvedie brata, žena svojho muža, deti svojich rodičov. Šelma povstala. Čo urobíte, keď si prídu po vaše deti? Odovzdáte ich, pre zachovanie si pohodlia tohto sveta? Je peceň chleba dostatkom …More
03:51
Motivácia pre pandémiu - ich strach z preľudnenia Zeme, egoizmus a zablúdenosť. Tá temná čeliadka skúša proti nám všemožné satanské prostriedky, aby nás sprevodila zo sveta: propagáciu lgbt, sexu, …More
Motivácia pre pandémiu - ich strach z preľudnenia Zeme, egoizmus a zablúdenosť.
Tá temná čeliadka skúša proti nám všemožné satanské prostriedky, aby nás sprevodila zo sveta: propagáciu lgbt, sexu, hriechov, žiarenie z mobilov a wifi sietí, dusiace rúška, jedovaté testy a vakcíny, gmo (p)otraviny a éčka, jedovaté chemtrailsy a podobne.
Oklamaní a vo tme
10:39
ľubica
Caesar
To je skutocne katastrofa to preludnenie zeme, s tym musíme nieco robit! a preto treba zacat utratit Gatesa a jeho rodinu, potom rockefelerovcov, …More
To je skutocne katastrofa to preludnenie zeme, s tym musíme nieco robit!
a preto treba zacat utratit Gatesa a jeho rodinu, potom rockefelerovcov, rotschildovcov, clintonovcov, morganovcov, bushovcov, mediciovcov atd.... hned populacia na svete klesne a este aj svet bude slobodnejsí.
Cesta na bitúnok Bitúnok sú vakcinačné a "odberné" miesta. Vycvičený cap (hňup) je každý kto podlo klame, mlčky schvaľuje a prisluhuje týmto zločincom v úkladnej genocíde národov Zeme.More
Cesta na bitúnok
Bitúnok sú vakcinačné a "odberné" miesta. Vycvičený cap (hňup) je každý kto podlo klame, mlčky schvaľuje a prisluhuje týmto zločincom v úkladnej genocíde národov Zeme.
00:33
Toto video je pre všetky mamy Ako vraví táto dáma: "Za moje dieťa nie je zodpovedná žiadna vláda ani expert, ale ja." Teraz si toto zvážte vo väčšom merítku. Keď sa spojíte dokopy a poviete "Nie, …More
Toto video je pre všetky mamy
Ako vraví táto dáma: "Za moje dieťa nie je zodpovedná žiadna vláda ani expert, ale ja." Teraz si toto zvážte vo väčšom merítku. Keď sa spojíte dokopy a poviete "Nie, toto nie je budúcnosť, ktorú chcem pre svoje dieťa", potom s tým nebudú môcť nič urobiť.
Nikto vás nemôže nútiť urobiť čokoľvek. Naberte a ukazujte odvahu, akú má táto pani a rozšírite ju. Tvorte skupiny a povzbudzujte ďalšie mamy, aby činili rovnako.
Ak si všetci uvedomíme silu, ktorú máme v Pánovi a budeme nasledovať naše svedomie v tom, čo je správne a nesprávne, môžeme už zajtra zmeniť svet.
03:46
ľubica
Zuz S
6 more comments
Odkaz zamaskovaným ľuďom - myslite na deti! (experiment s nehybnou tvárou)More
Odkaz zamaskovaným ľuďom - myslite na deti!
(experiment s nehybnou tvárou)
02:56
ľubica
ľubica
smutný pohľad na matku ktorá takému malému dieťaťu nasadí nemilosrdne na tváričku masku ako na karnevale!
3 more comments
Prorocké slovo: Slovo Napomenutia Od Pána z 18.2.2021 Tu je slovo, ktoré mi Pán dal, ktoré čítam vo videu: Boh povedal: "Počujte Moje slovo, ktoré vám dnes dám, Moji maličkí. Počujte slovo Pánovo.…More
Prorocké slovo: Slovo Napomenutia Od Pána z 18.2.2021
Tu je slovo, ktoré mi Pán dal, ktoré čítam vo videu: Boh povedal:
"Počujte Moje slovo, ktoré vám dnes dám, Moji maličkí. Počujte slovo Pánovo. Či som vám už nerozprával tieto veci znova a znova, a pritom stále zostávate byť pomalo chápajúci. Prečo Ma vyzývate? Som vaším súperom v zápase? Rozprávate sa so Mnou, akoby som zamýšľal ublížiť vám a čeliť vám. Prečo toto robíte? Nebojíte sa Pána, vášho Boha? Zaobchádzate so Mnou s opovrhnutím a bez rešpektu. Či som vám dosť dobrý len vtedy, keď sa veci daria vo vašom živote? Rýchlo na Mňa zabúdate a utekáte preč k vašim vlastným hračkám. Čo som vám spravil, že so Mnou takto zaobchádzate?
Či som nevylieval Moje srdce a lásku k vám znova a znova? Či potrebujem dokazovať Seba, ako to robia ľudia? Ste nesmierne pomýlení, ak si toto myslíte. Moje pokarhania a naprávania sú z Lásky. Či nerozumiete Mojim cestám? Ako dobrý Otec potrebujem vychovávať, ako inak rozpoznáte správne od špatného? …
More
06:08
Ruská vakcína "Sputnik V" Kto je Voloďa Putin? Je súčasťou jednej svetovej vlády? Kto naozaj vymyslel Sputnik-5? Aký je ich zámer? Na západe, na východe, vo Vatikáne a v masmédiách prebieha veľká …More
Ruská vakcína "Sputnik V"
Kto je Voloďa Putin? Je súčasťou jednej svetovej vlády? Kto naozaj vymyslel Sputnik-5? Aký je ich zámer? Na západe, na východe, vo Vatikáne a v masmédiách prebieha veľká vakcinačná kampaň. Silné pokrvné puto toto všetko vysvetľuje.
32:20
Peter(skala)
apredsasatoci shares this
🤔
2 more comments