Kallistratos

PAN FARÁŘ MÁ KRIZI

One page
+++
Toto je hezká malá tečka: .
C.S. Lewise není nutné skoro příliš představovat. Jeho knihy jsou velmi známé... Přesto se nabízí kniha Zničení člověka, která dokáže velmi dobře …More
C.S. Lewise není nutné skoro příliš představovat. Jeho knihy jsou velmi známé... Přesto se nabízí kniha Zničení člověka, která dokáže velmi dobře oddělovat aktuální subjektivismus postmoderny od objektivního nahlížení na svět. Nahlížení, které má jistý druh konzervatismu a jistoty... www.navrat.cz/zniceni-cloveka
Kniha C. S. Lewise Zničení člověka není pouze pojednáním o veřejném vzdělávání, ale tématicky zasahuje do oblasti politické, náboženské, etické a filozofické. Jedná se o téměř prorocký a nesmírně podnětný text. Vychází ze zdánlivě prostého postřehu – že moderní a postmoderní filozofie má sklon snižovat všechny naše hodnotové soudy na pouhá prohlášení o subjektivních pocitech. Lewis poté ilustruje, jak zhoubné a fatální důsledky má tento druh uvažování pro každou civilizovanou kulturu.
Zcela přesně předpovídá následný vývoj: ztrátu jakýchkoliv objektivních morálních norem a sílící schopnost politických a vědeckých elit ovlivňovat myšlení nastupujících generací.
Tak jako se …
More
View 2 more comments.

Turínské plátno ...

02:17
Věnováno návštěvníkům portálu Gloria.Tv a všem těm, kteří věří v Krista a nebo hledají cestu za Ním ....
Glatz and 2 more users like this.