monsko
Ako vieme roztrúsenie medzi národmi sveta je v dôsledku trestu. Čo je zaujímavé, v proroctve proroka Ezechiela čítame, že ľud vo vyhnanstve je znesvätením Božieho mena. Teda nejde o to, že či Izraeliti …More
Ako vieme roztrúsenie medzi národmi sveta je v dôsledku trestu. Čo je zaujímavé, v proroctve proroka Ezechiela čítame, že ľud vo vyhnanstve je znesvätením Božieho mena. Teda nejde o to, že či Izraeliti zachovávajú alebo nezachovávajú Božie právo mimo Svätej zeme, ale zaujímavá vec, že samotná ich neprítomnosť vo Svätej zemi je znesvätením Božieho mena, pretože je znakom odmietnutia Krista, ktorého prijmú vlastne až po návrate do Zasľúbenej zeme v posledných časoch v dôsledku toho, že budú stáť tvárou tvár zničeniu.
01:54:37
apredsasatoci
Veľmi zaujímavé! Povinné všetci pozrieť!More
Veľmi zaujímavé!
Povinné všetci pozrieť!
Prednáška bola prednesená na X. Kongrese spoločenskej vlády Krista Kráľa vo Varšave 21.9.2019 . "Istý človek vznešeného pôvodu odchádzal do ďalekej krajiny prevziať kráľovstvo a potom sa mal vrátiť …More
Prednáška bola prednesená na X. Kongrese spoločenskej vlády Krista Kráľa vo Varšave 21.9.2019 .
"Istý človek vznešeného pôvodu odchádzal do ďalekej krajiny prevziať kráľovstvo a potom sa mal vrátiť. (Lk 19,12) Tým vznešeným človekom je Ježiš Kristus, ktorý po smrti na kríži a zmŕtvychvstaní vstupuje do neba, aby mocou víťazstva na kríži zasadol po pravici Otca na tróne a prevzal si kráľovskú hodnosť Kráľa kráľov a Pána pánov. A ďalej čítame slová: "Nechceme, aby tento nad nami kraľoval." (Lk 19,14) To je aktuálny stav, v akom sa nachádzame.
48:02
apredsasatoci shares this
monsko
1101
Debata Dr. Balák vs. poslanec Taraba, v TvSlovan
01:15:36
apredsasatoci
René Balak vám ukazuje čo zač je Taraba!
monsko
252.9K
Pred pár dňami sa nám podarilo doviezť na Slovensko knižku kazachstanského arcibiskupa na emeritúre Jána Pavla Lengu. Preložili sme ju, vydalo nám ju pôvodné Vydavateľstvo sv. Tomáša Akvinského. …More
Pred pár dňami sa nám podarilo doviezť na Slovensko knižku kazachstanského arcibiskupa na emeritúre Jána Pavla Lengu. Preložili sme ju, vydalo nám ju pôvodné Vydavateľstvo sv. Tomáša Akvinského. Kto by mal záujem prečítať si jeho myšlienky, môze napísať na mail kontrarevolucia@azet.sk.
Libor Halik shares this
knižku kazachstanského arcibiskupa na emeritúre Jána Pavla Lengu. Preložili sme ju, vydalo nám ju pôvodné Vydavateľstvo sv. Tomáša Akvinského. Kto …More
knižku kazachstanského arcibiskupa na emeritúre Jána Pavla Lengu. Preložili sme ju, vydalo nám ju pôvodné Vydavateľstvo sv. Tomáša Akvinského. Kto by mal záujem prečítať si jeho myšlienky, môze napísať na mail kontrarevolucia@azet.sk
ekans
vyzívá tam pan arcibiskup k modlitbě sv. Růžence?
5 more comments
monsko
11.4K
Vidíme, že zem po prvotnom hriechu začala rodiť tŕnie, ale keď ten hriech narastal, narastal, narastal, vtedy Pán Boh musel použiť prírodu, aby ten hriech odstránil zo zeme. Je pravda, že Boh nechce …More
Vidíme, že zem po prvotnom hriechu začala rodiť tŕnie, ale keď ten hriech narastal, narastal, narastal, vtedy Pán Boh musel použiť prírodu, aby ten hriech odstránil zo zeme. Je pravda, že Boh nechce zničiť človeka, ale keď sa človek neodvracia od hriechu, tak naraz s tým hriechom zostane vynulovaný. Toto treba veľmi jasne vysvetliť.
01:05:26
Laco Bajzo
Globálne otepľlovanie premenované na klimatické zmeny je podvod. Velký podvod s globálním oteplováním - The Great Global Warming Swindle
monsko
133.1K
Zdá sa mi pravdepodobné, že keď pápež videl, že nič nemôže urobiť, s tým okolím, ktoré bolo voči nemu také agresívne, robili všetko tak, aby ho zničili, prenechal moc tým, ktorí ju chceli mať.
28:08
tovika
Jinak řečeno: opustil stádo a přenechal ho vlkům.
monsko
2 more comments
monsko
1836
Vďaka tým, ktorých Pán Boh nadchol a oni otvorili podzemné semináre, som sa stal kňazom. Jeden môj kolega sa ma pýtal: "Kde budeš, ak sa staneš kňazom? Ja tu mám pevnosť, budem tam, kde bude potrebné …More
Vďaka tým, ktorých Pán Boh nadchol a oni otvorili podzemné semináre, som sa stal kňazom. Jeden môj kolega sa ma pýtal: "Kde budeš, ak sa staneš kňazom? Ja tu mám pevnosť, budem tam, kde bude potrebné, biskup ma tam pošle, budem mať farnosť a ty kde budeš?" Odpovedal som mu, že neviem, kde budem, ale ak ma chce Pán nechať prejsť cez podzemný seminár, Pán mi nájde miesto, kde by som sa mohol ocitnúť. Ako jeho sluha, ktorý bude vykonávať Jeho úlohy na svojom mieste.
20:08
monsko
titulky nájdete tu: youtube.com/watch?v=OUbrwKIq-gU
monsko
1751
Ak prosíme v srdečnej modlitbe dobrého Boha: "Nezakrývaj predo mnou svoju tvár! Bože, vypočuj moju prosbu!" Nežiada od nás Boh, aby sme robili to isté?
15:27
monsko
monsko
7924
Apokalipsa w świetle Ewangelii i Dziejów Apostolskich CZ II ks Paweł Murziński 17 06 2016 r. Máme však istotu, že Pán Boh dopustí moment, v ktorom postava Zvodcu sa ukáže tak zjavne, vyvoleným, tým …More
Apokalipsa w świetle Ewangelii i Dziejów Apostolskich CZ II ks Paweł Murziński 17 06 2016 r.
Máme však istotu, že Pán Boh dopustí moment, v ktorom postava Zvodcu sa ukáže tak zjavne, vyvoleným, tým, ktorí sú zapísaní v Knihe života, že bude odhalený. Problém spočíva v tom, že v mnohých, v mnohých srdciach tých, ktorí sa budú ďalej považovať za veriacich, sa zavŕši odpad, ktorý zrodí Odpadlíka.
53:26
monsko
slovenské titulky tu: youtube.com/watch?v=bhbxHyk1USw
apredsasatoci
Veľmi dobre video!
5 more comments
monsko
21K
Doprosovanie sa, chodenie, ponižovanie sa pred biskupmi, ktorí nikdy nedovolia slúženie takej svätej omše, to je výsmech z tých ľudí, ktorí sú najlepšou časťou cirkvi. Bergoglio nepostúpil podľa …More
Doprosovanie sa, chodenie, ponižovanie sa pred biskupmi, ktorí nikdy nedovolia slúženie takej svätej omše, to je výsmech z tých ľudí, ktorí sú najlepšou časťou cirkvi. Bergoglio nepostúpil podľa Kristových zásad, preto nemôže mať mandát na poslušnosť pre svoje rozmary, lebo nie je poslušný vôli Krista, preto každý môže z takej spoločnosti, ktorá nie je plne katolícka, vykývať. Ja som katolík a chcem byť s Ním, skúšam ním byť, bojujem za to, starám sa o to, preto to hovorím. Nenahováram nikoho, aby každý kládol nejakú námietku, ale kto cíti, že chce byť spasený, vyjdite z tejto spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorá ide širokou priestrannou cestou do pekla. I vyjdite na náročné kopce, kde budete prenasledovaní, ale pravda vás oslobodí. A za pravdu treba trpieť. Ešte sme neodporovali do preliatia krvi. Prvými našimi prenasledovateľmi je Bergoglio, Vatikán, kardináli, biskupi, pokazení kňazi, i klérus, duchovenstvo, kláštory budú prenasledovať svojich rehoľníkov, aby donútením zlomili ich …More
25:04
monsko
slovenské titulky sa dajú zapnúť tu: youtube.com/watch?v=ZemvUCPMXJs
ľubica
Doprosovanie sa, chodenie, ponižovanie sa pred biskupmi, ktorí nikdy nedovolia slúženie takej svätej omše, to je výsmech z tých ľudí, ktorí sú …More
Doprosovanie sa, chodenie, ponižovanie sa pred biskupmi, ktorí nikdy nedovolia slúženie takej svätej omše, to je výsmech z tých ľudí, ktorí sú najlepšou časťou cirkvi. Bergoglio nepostúpil podľa Kristových zásad, preto nemôže mať mandát na poslušnosť pre svoje rozmary, lebo nie je poslušný vôli Krista, preto každý môže z takej spoločnosti, ktorá nie je plne katolícka, vykývať. Ja som katolík a chcem byť s Ním, skúšam ním byť, bojujem za to, starám sa o to, preto to hovorím. Nenahováram nikoho, aby každý kládol nejakú námietku, ale kto cíti, že chce byť spasený, vyjdite z tejto spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorá ide širokou priestrannou cestou do pekla. I vyjdite na náročné kopce, kde budete prenasledovaní, ale pravda vás oslobodí. A za pravdu treba trpieť. Ešte sme neodporovali do preliatia krvi. Prvými našimi prenasledovateľmi je Bergoglio, Vatikán, kardináli, biskupi, pokazení kňazi, i klérus, duchovenstvo, kláštory budú prenasledovať svojich rehoľníkov, aby donútením zlomili ich …More
monsko
1103K
Tak môžeme predpokladať, že v tej ekumenickej jednote protestanti nezohnú kolená a neotvoria ústa, aby prijali to, v čo neveria: telo Pána Ježiša. Ale to my budeme musieť povstať z kolien a vytiahnuť …More
Tak môžeme predpokladať, že v tej ekumenickej jednote protestanti nezohnú kolená a neotvoria ústa, aby prijali to, v čo neveria: telo Pána Ježiša. Ale to my budeme musieť povstať z kolien a vytiahnuť ruky pre to, čo bude čoskoro: čo už nebude telom a krvou Pána Ježiša.
51:31
dyk
Po Zázraku a umučení Pápeža bude odstránená Eucharistia.
Alexandra2020 shares this
9 more comments
monsko
233
Lebo tí, ktorí prijali Slovo, sú už dávno vo večeradlách v domoch modlitby, už sa duchovne pripravujú. A tí, ktorí neprijali, že prišiel čas, to aj tak neprijmú, až kým sa sami neskonfrontujú s …More
Lebo tí, ktorí prijali Slovo, sú už dávno vo večeradlách v domoch modlitby, už sa duchovne pripravujú. A tí, ktorí neprijali, že prišiel čas, to aj tak neprijmú, až kým sa sami neskonfrontujú s pravdou.
22:38
monsko
121.8K
Časť kázne kňaza profesora Edwarda Stanieka o pápežovi Františkovi, 25.2.2018 "Modlím sa o múdrosť pre pápeža, aby bolo jeho srdce otvorené pôsobeniu Ducha Svätého. A ak tak nebude, modlím sa za …More
Časť kázne kňaza profesora Edwarda Stanieka o pápežovi Františkovi, 25.2.2018 "Modlím sa o múdrosť pre pápeža, aby bolo jeho srdce otvorené pôsobeniu Ducha Svätého. A ak tak nebude, modlím sa za jeho rýchly odchod do Domu Otca. Vždy môžem prosiť Boha za jeho šťastnú smrť. Lebo šťastná smrť je veľká milosť."
09:41
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
To by sa musel vedomé obrátiť čo sa týka všetkého a zbaviť sa hriechu a zrieknuť sa pachamamy, amazonskej synody a ďalšie ohavnosti, rozkoly čo spôsobil …More
To by sa musel vedomé obrátiť čo sa týka všetkého a zbaviť sa hriechu a zrieknuť sa pachamamy, amazonskej synody a ďalšie ohavnosti, rozkoly čo spôsobil Cirkví a kresťanstvu, ktoré boli veľmi veľa a hlavne nenukať satanské vakcíny čo tiež robí vedomé. Takže ťažko do domu otca.
mjablko shares this
Duch-kázání. duchovní kázáníMore
Duch-kázání.
duchovní kázání
One more comment
monsko
140
V koho mene? Vo vydaní pápežskej ročenky za rok 2019 sa udiala zmena v uvádzaní panujúceho pápeža. V starších vydaniach sa uvádzalo na prvom mieste NÁMESTNÍK JEŽIŠA KRISTA, v poslednom vydaní je …More
V koho mene?
Vo vydaní pápežskej ročenky za rok 2019 sa udiala zmena v uvádzaní panujúceho pápeža. V starších vydaniach sa uvádzalo na prvom mieste NÁMESTNÍK JEŽIŠA KRISTA, v poslednom vydaní je na prvom mieste JORGE MARIO BERGOGLIO. Viac tu: www.lumendelumine.cz/index.php V evanjeliu vkladá sv. Ján Pánovi do úst tieto slová (Ján 5, 43): Ja som prišiel v mene môjho Otca, a neprijímate ma. Keby prišiel niekto iný v svojom vlastnom mene, toho by ste prijali.
monsko
1702
Benedikt XVI. v Rezne. Vlajka Regensburgu (Rezna) a erb Vatikánu. Regensburg - lat. Castra Regina - Tábor kráľovnejMore
Benedikt XVI. v Rezne.
Vlajka Regensburgu (Rezna) a erb Vatikánu. Regensburg - lat. Castra Regina - Tábor kráľovnej
monsko
12946

Z knihy Daniel, 4.kapitola

7Videnie, ktoré mi na mojom lôžku prešlo hlavou: Hľadel som a strom bol uprostred zeme, jeho výška bola veľká. 8 Strom vzrastal mohutnel, jeho výška siahala do neba a bolo ho vidieť až na koniec celej …More
7Videnie, ktoré mi na mojom lôžku prešlo hlavou: Hľadel som a strom bol uprostred zeme, jeho výška bola veľká.
8 Strom vzrastal mohutnel, jeho výška siahala do neba a bolo ho vidieť až na koniec celej zeme.
9 Jeho lístie bolo prekrásne a jeho ovocie hojné - bol na ňom pokrm pre všetkých -, pod ním hľadala chládok poľná zverina a na jeho vetvách bývali nebeské vtáky; z neho sa sýtilo každé telo.
10 Videl som vo videní, ktoré mi na mojom lôžku prešlo mysľou, hľa, strážca a svätec zostúpil z neba
11 a hlasno volal: "Vytnite strom, okliesnite mu vetvy, straste mu lístie, rozhádžte mu ovocie! Nech beží spod neho zverina a vtáctvo z jeho konárov!
12 Ale prút z jeho koreňov nechajte v zemi, v železných a kovových putách v zeleni poľa; nech ho kropí nebeská rosa a nech má so zvieratami čiastku na zelinách zeme.
13 Jeho ľudské srdce nech mu premenia, nech mu dajú zvieracie srdce a nech nad ním prejde sedem časov!
14 Na rozhodnutí strážcov sa zakladá rozkaz a slovo svätých je nariadenie, aby živí …More
b8111
Hoši, na toto já nemám žaludek. Já se v tomto plácat nebudu. Proto jsem i postahoval některé příspěvky. Mrzí mě, že jsem se nad Petrem rozohnil, …More
Hoši, na toto já nemám žaludek. Já se v tomto plácat nebudu. Proto jsem i postahoval některé příspěvky. Mrzí mě, že jsem se nad Petrem rozohnil, ale snad mu to bude k dobru, aby se nad sebou zamyslel. Já jsem opravdu nevěřil, že potkám "takové katolíky", kteří jsou schopni mít v dnešní době, takové přístupy k druhým lidem, Bohu. Nic se u mnohých nezměnilo a věřím, že až se uzákoní nedělní zákon, ZNOVU DOJDE POSTUPNĚ K PRONÁSLEDOVÁNÍ NEVINNÝCH LIDÍ.
apredsasatoci
Peter(skala), Je veľmi podlé, keď niekto bez dôkazov oznaci niekoho za podleho. Ale keď sa podliaka označí podliakom na základe dôkazov - Strom poznáš …More
Peter(skala), Je veľmi podlé, keď niekto bez dôkazov oznaci niekoho za podleho.
Ale keď sa podliaka označí podliakom na základe dôkazov - Strom poznáš podľa ovocia, v tom prípade je to absolútne vporiadku, či ty nerád Pravdu, ktora Oslobodzuje?!🥱
10 more comments
monsko
2738
A videl som, ako Baránok otvoril jednu zo siedmich pečatí a počul som jednu zo štyroch bytostí volať: "Poď!" "Et vidi: et ecce equus albus, et qui sedebat super illum, habebat arcum, et data est ei …More
A videl som, ako Baránok otvoril jednu zo siedmich pečatí a počul som jednu zo štyroch bytostí volať: "Poď!"
"Et vidi: et ecce equus albus, et qui sedebat super illum, habebat
arcum, et data est ei corona, et exivit vincens ut vinceret."
A videl som: Hľa, biely kôň; a ten, čo sedel na ňom, mal luk a dostal
veniec a vyšiel ako víťaz, a aby víťazil. Zjv 6,2
ľubica
máte v tom obrázku chybu, suradnice ZJv 6,22 neexistujú! opravte to ako to má byť: Zjv 6, 2 a co sa čudujete latinsky corona je koruna alebo veniec.....More
máte v tom obrázku chybu, suradnice ZJv 6,22 neexistujú! opravte to ako to má byť: Zjv 6, 2
a co sa čudujete latinsky corona je koruna alebo veniec.....
One more comment
monsko
11841
Rozália Celakowna. Rozália Celakowna a jej misia. Intronizácia Krista Kráľa v Poľsku a na celom svete. Poľsko nezahynie, ak prijme Krista za Kráľa v plnom zmysle slova; ak sa podriadi Božiemu právu …More
Rozália Celakowna.
Rozália Celakowna a jej misia. Intronizácia Krista Kráľa v Poľsku a na celom svete.
Poľsko nezahynie, ak prijme Krista za Kráľa v plnom zmysle slova; ak sa podriadi Božiemu právu, pod právo Jeho Lásky. Ináč, moje dieťa, neobstojí. A nakoniec dosvedčil:
Vyhlasujem ti to, Moje dieťa, ešte raz, že len tie panstvá nezahynú, ktoré budú oddané Ježišovmu Srdcu skrze Intronizáciu, ktoré ho uznajú svojim Pánom a Kráľom.
12 pages
monsko
Vážení, odstraňujem komentáre nesúvisiace s misiou Rozálie Celakowny.
Libor Halik shares this
Polsko kromě Slezska v míru za 3. světové války. Když bude provedeno zasvěcení Kristu králi biskupem primasem.More
Polsko kromě Slezska v míru za 3. světové války.
Když bude provedeno zasvěcení Kristu králi biskupem primasem.
monsko
111.8K
Intronizácia Krista Kráľa v Poľsku. Rozália Celakowna a jej misia. Idea intronizácie je načrtnutá v predkoncilných dokumentoch pápežov. Po koncile je však myšlienka Kristovho Kráľovstva vytláčaná …More
Intronizácia Krista Kráľa v Poľsku.
Rozália Celakowna a jej misia. Idea intronizácie je načrtnutá v predkoncilných dokumentoch pápežov. Po koncile je však myšlienka Kristovho Kráľovstva vytláčaná i popieraná...
14:43
monsko
Poznámka - oprava: sľuby Jána Kazimíra sa uskutočnili 1. apríla. V poľštine je apríl kwiecień, čo som omylom preložila ako máj.
Libor Halik shares this
Polsko kromě Slezska v míru za 3. světové války. Když bude provedeno zasvěcení Kristu králi biskupem primasem.More
Polsko kromě Slezska v míru za 3. světové války.
Když bude provedeno zasvěcení Kristu králi biskupem primasem.