Peter Lulei
Peter Lulei shares from Petrus.klasikus
1.2K
O.Kuffa - 7 hlavných hriechov - 3.10.2021
04:11
Peter Lulei shares from Janko333
2.5K
Kto miluje nebezpečenstvo, zahynie v ňom - Sirach 3:27. bible.com/es/bible/163/SIR.3.SSV Video komentuje kňaz Ľudko Gabriš. Tlmočí prednášku Mária Restrepa, Restrepo nikdy neštudoval teológiu ani …More
Kto miluje nebezpečenstvo, zahynie v ňom - Sirach 3:27. bible.com/es/bible/163/SIR.3.SSV
Video komentuje kňaz Ľudko Gabriš. Tlmočí prednášku Mária Restrepa, Restrepo nikdy neštudoval teológiu ani náboženské vedy. Napriek tomu prednášal vysokoučeným teológom v Katolíckej cirkvi a v akademickom svete. youtube.com/watch?v=tWOgbCvf5Vc
Prišla som, aby ste zmenili svoj život. Drahé deti! Otvoreným srdcom s…
youtube.com/results?search_query=Ľudko+Gabriš,+marino+restrepo
youtube.com/watch?v=sgKEfhxk2yE
Som zodpovedný - netestujem sa, neočkujem sa! youtube.com/watch?v=AgJU…
04:23