Peter(skala)
Peter(skala) likes from Coburg
611.2K

Myrna Nazzour Slovensku: Nedajte sa zviesť Západnou Európou

13:57
Dokument
Kallistratos
Ach ta prokrastinace ve věcech důležitých a administrace ve věcech okrajových.
View 4 more comments.
Peter(skala) likes from pokorny

RADOSŤ LÁSKY (AMORIS LAETITIA)

Štvrtá kapitola

LÁSKA V MANŽELSTVE

Násilie a manipulácia


155. Svätý Ján Pavol II. veľmi jemne naznačil, že muž a žena sú „ohrození
nenásytnosťou“.158 Totiž sú povolaní k čoraz intenzívnejšej jednote, avšak riziko
spočíva v kladení požiadavky na zotretie rozdielov a nevyhnutného odstupu, ktorý
je medzi oboma partnermi. Pretože každý má vlastnú a neopakovateľnú dôstojnosť.
Keď sa vzácna vzájo…More
Štvrtá kapitola

LÁSKA V MANŽELSTVE

Násilie a manipulácia


155. Svätý Ján Pavol II. veľmi jemne naznačil, že muž a žena sú „ohrození
nenásytnosťou“.158 Totiž sú povolaní k čoraz intenzívnejšej jednote, avšak riziko
spočíva v kladení požiadavky na zotretie rozdielov a nevyhnutného odstupu, ktorý
je medzi oboma partnermi. Pretože každý má vlastnú a neopakovateľnú dôstojnosť.
Keď sa vzácna vzájomná spolupatričnosť zmení na nadvládu, „podstatne sa zmení
štruktúra spoločenstva v medziosobnom vzťahu“.159 V logike nadvlády aj ten, kto
ovláda, napokon neguje svoju dôstojnosť160 a prestáva sa „subjektívne identifikovať s vlastným telom“,161 keďže ho oberá o všetok význam. Prežíva sex ako
únik zo seba a ako zrieknutie sa krásy spojenia.
51472

Výzva na modlitbu odprosenia za zneuctenie chrámu sv. Petra pri uctievaní bohyne „Pacha mama“ (…

Výzva na modlitbu odprosenia za zneuctenie chrámu sv. Petra pri uctievaní bohyne „Pacha mama“ (Matka zeme). PETÍCIA: Výzva Vatikánu, aby odstránil všetky „pohanské“ symboly z baziliky sv. Petra a zo …More
Výzva na modlitbu odprosenia za zneuctenie chrámu sv. Petra pri uctievaní bohyne „Pacha mama“ (Matka zeme). PETÍCIA: Výzva Vatikánu, aby odstránil všetky „pohanské“ symboly z baziliky sv. Petra a zo synodálnej haly!
XLIV. VEREJNE ODPROSENIE ZA HRUBÉ ZNEUCTENIE KOSTOLA CÆREMONIALE EPISCOPORUM Kapitola XX (body 1070 – 1092) ÚVOD 563. Zločiny vykonané v kostole sa dotýkajú spoločenstva bratov a sestier veriacich v Krista a urážajú ho, lebo posvätná budova je znakom a obrazom tohto spoločenstva.
564. Za takýto zločin a bohapustosť treba pokladať to, čo hrubo zneucťuje posvätné tajomstvá, najmä eucharistické spôsoby, a robí sa to na potupu Cirkvi alebo ťažko uráža dôstojnosť človeka a ľudskej spoločnosti.
565. Kostol sa teda zneuctí činmi hrubo urážajúcimi a vykonanými v kostole na pohoršenie veriacich a sú podľa úsudku miestneho ordinára také vážne a odporujúce posvätnosti miesta, že sa v ňom nesmie konať bohoslužba, kým sa zločin kajúcnym obradom nenapraví.
566. Zločin vykonaný v …More
Peter(skala)
Otočka, možno a možno je to tak, že Boh chce, aby som sa nespoliehal len na vlastne schopnosti ale aj na pomoc druhých... to sa mi stáva viackrat, …More
Otočka, možno a možno je to tak, že Boh chce, aby som sa nespoliehal len na vlastne schopnosti ale aj na pomoc druhých... to sa mi stáva viackrat, takže nedivím sa tomu:)
View 3 more comments.
Peter(skala) likes from Stylita

PETÍCIA za odstránenie modly "Pacha mama" z Vatikánu

Peter(skala)
Zde se píše, že její zjevení uznal biskup z Grenoblu za pravá a božsky inspirovaná a jeden kardinál dal imprimatur, že v knize o jejích zjeveních není nic proti mravům a víře, ale nepotvrzuje , že jsou od Boha Otce.
Kongregace pro nauku víry však tato zjevení nijak nekomentovala, ani je neschválila.
en.wikipedia.org/wiki/Eugenia_Elisabetta_Ravasio
Peter(skala) likes from Coburg
53522

Farmaceutická firma pritvrdzuje represie - voči nevinným deťom

Podpíšte petíciu proti diskriminácii detí, ktoré rodičia nedajú zaočkovať - teda nedajú ich ohroziť na zdraví a živote: Za petičný výbor, Petícia proti návrhu novely zákona č. 355/2007 o neprijímaní …
Tomáš tak, Otočka, ked všetko človek vidí čierno-bielo. Potom sa nepýta, ale len koná a ked pride na následky, tak potom už je neskoro. Už len hodiť …More
Tomáš tak, Otočka, ked všetko človek vidí čierno-bielo. Potom sa nepýta, ale len koná a ked pride na následky, tak potom už je neskoro. Už len hodiť na niekoho, aby sa neukazalo, že sa zmýlil. Vieš, čo myslím
Ťa osvietilo skala? Ako je možné, že vidíš Pravdu a neskodis?
View 3 more comments.
Peter(skala) likes from LoneWolf33

Modlitba odprosenia za zneuctenie chrámu sv.Petra pri uctievaní bohyne: "Pacha mama"

Kallistratos
Druhá časť tajomstva

v nadväznosti na zobrazené pekelné hrôzy zatratených ľudí predstavuje pomoc pre záchranu ľudských duší pred pekelným ohňom. Panna Mária predstavila vôľu Boha zaviesť vo svete úctu k jej Nepoškvrnenému srdcu. Súčasne varovala ľudstvo pred ďalšou svetovou vojnou, ktorá bude ešte strašnejšia než vtedy prebiehajúca prvá svetová vojna, ak ľudia neprestanú urážať …More
Kallistratos
Druhá časť tajomstva

v nadväznosti na zobrazené pekelné hrôzy zatratených ľudí predstavuje pomoc pre záchranu ľudských duší pred pekelným ohňom. Panna Mária predstavila vôľu Boha zaviesť vo svete úctu k jej Nepoškvrnenému srdcu. Súčasne varovala ľudstvo pred ďalšou svetovou vojnou, ktorá bude ešte strašnejšia než vtedy prebiehajúca prvá svetová vojna, ak ľudia neprestanú urážať Boha. Poukázala na svetelné znamenie v noci krátko pred vypuknutím tejto vojny, ktoré bude znamením nadchádzajúceho Božieho potrestania sveta vojnou, hladom, prenasledovaním Cirkvi a Svätého Otca. Dnes už vieme, že toto nezvyčajné svetlo skutočne ožiarilo oblohu Európy v noci z 25. na 26. januára 1938.
blog.postoj.sk/24000/fatimske-posols…
Peter(skala) likes from Stylita

Modlitba odprosenia za zneuctenie chrámu sv.Petra pri uctievaní bohyne: "Pacha mama"

Panna Maria Fatimská to předpověděla. pokud se lidi neobrátí, přijde další válka(II.světová). A také přišla.
15107

🌹 Milión detí sa modlí ruženec 🌹 18. október, 9:00 🌹 - ZÁZNAM✓ - 🎥 / 🎧

. 📝: millionkidspraying.org/sk/ - ((de,en,es,fr,it,nl,pt,sk)) . . . 🌹📎: = recording 📺 ►►► archiv.tvlux.sk/ZAW/ZAW_0127_191018_hd.mp4 (🎥 27:52) Záznam prenosu modlitby posvät…
Zedad
Panno Maria, oroduj za nás. Kdo se k tobě vine, nikdy nezahyne...
Zedad and 4 more users like this.
Peter(skala) likes from Kallistratos

Modlitba odprosenia za zneuctenie chrámu sv.Petra pri uctievaní bohyne: "Pacha mama"

Chceš-li oslovit druhé lidi, chceš-li k nim nalézat cestu v této postmoderní době, která je opředena množstvím protichůdných informací nemůžeš se vyhnout komunikaci. Komunikaci, která není vtělená do jakési uniformní propagandy a nebo sterilních klišé. Mrakodrapy už dávno přerostly věže kostelů a obchodní centra směle hlásají obrovskými písmeny jaký duch konzumu vládne společnosti. Internetem se …More
Chceš-li oslovit druhé lidi, chceš-li k nim nalézat cestu v této postmoderní době, která je opředena množstvím protichůdných informací nemůžeš se vyhnout komunikaci. Komunikaci, která není vtělená do jakési uniformní propagandy a nebo sterilních klišé. Mrakodrapy už dávno přerostly věže kostelů a obchodní centra směle hlásají obrovskými písmeny jaký duch konzumu vládne společnosti. Internetem se valí řada dezinformací a informací všeho druhu bez ladu a skladu. Masivní propaganda všeho možného směle válcuje jemné struktury v člověku a láká ho nevidět a neslyšet a nebo získávat na svou stranu. Konzumovat svůj život, konzumovat i život bližních.., Vytěsnit to hodnotné a hluboké na úkor hmoty a povrchnosti a spěchu. Na jedné straně je neskonalá bída a na druhé luxus a profit. Hladovec a někdy i lenoch sedí ve svém "ghetu" a někdy i duševním gnetu před telkou a satelit na starých prknech okrášluje stavení. Na televizi vidí luxusní vozy a luxusní krásky, šplouchající moře a doktora Uzla, jak nabízí prostředky na erekci. Do toho se podmanivě snaží moderátor rozklíčovat politické dění, starý kraken s hlavou na stranu všechny udivuje pozoruhodnou sečtělostí a pan Soukup boxuje o další várku pořadů... A v tomto prostředí "žije" naše Církev a musí žít a hlásat Krista... Musí hledat způsoby.... není to lehké.... Máš-li radu, zapoj se, buď u toho, hlásej Boží království... To je celé. Být dobrý věřící člověk a člověk, který chce stát na pozicích dobra to nemá jednoduché. A pokoj a dobro za to stojí... Jednoho dne se postavíme před JEHO tvář.... Co řekneme? Mizerně jsem kritizoval? Okopával kotníky jiným lidem? Vysmíval jsem se kněžím a papeži? Plival jsem do tváře druhým? Nadouval jsem se jako páv jen kvůli svým názorům? Snažil jsem se hlásat "svoji" cestu a druhé znevažovat? Inu, pak ovšem není co dodat.... Láska je náročná a nepotrpí si na rychlé soudy... Musíme se ji učit.... Zneuctění se nachází především v naší duši, když nemilujeme a nebo nechceme milovat. Láska totiž dokáže otvírat brány k pochopení, brány ke Kristu, který je Láskou v pravém slova smyslu. Tvůrce a Spasitel....
Peter(skala) likes from Coburg
561.1K

Ivetka z Litmanovej: Panna Mária chce, aby sme žili úprimne a jednoducho autor: Martin Ližičiar

TOP NEDEĽNÉ ROZHOVORY Ivetka z Litmanovej: Panna Mária chce, aby sme žili úprimne a jednoducho autor: Martin Ližičiar 13. októbra 2019 Pútnické miesto Litmanová nie je neznámy pojem. Tam na …
Coburg
Ten čo otvoril oči Ty si tak otvoril oči do tmy, kamarát. A tieto filmy točia slobodomurári, zrejme s nimi sympatizuješ... pred 1 hodinouMore
Ten čo otvoril oči
Ty si tak otvoril oči do tmy, kamarát. A tieto filmy točia slobodomurári, zrejme s nimi sympatizuješ...
pred 1 hodinou
Čo poviete na toto: myslím, že mnohých to neprekvapí. www.youtube.com/watchMore
Čo poviete na toto: myslím, že mnohých to neprekvapí.
www.youtube.com/watch
View 3 more comments.
12543

Ježiš ma oslobodil z homosexuality Luca di Tolva / LGBTI = SODOMA GOMORA

56:42
💖💙💛💖💙💛 Lov na deti pokračuje: sociálna služba v zahraničí kradne deti imigrantov a dáva ich na adopcie homosexuálnym párom, pedofilom či dokonca na transplantácie orgánov.Britské matky zo strachu …More
💖💙💛💖💙💛 Lov na deti pokračuje: sociálna služba v zahraničí kradne deti imigrantov a dáva ich na adopcie homosexuálnym párom, pedofilom či dokonca na transplantácie orgánov.Britské matky zo strachu opúšťajú krajinu. Kradnú detí v Anglicku, Norsku, Holansku atď. Zúfalá matka dva roky bojuje s anglickou sociálnou mašinériou, ktorej jediným cieľom bolo zbaviť ju detí.
"Keď niekto zaklope na dvere, deti majú strach. Boja sa, že si po ne zase niekto príde," rozpráva neistou nórčinou Jaquline o svojich sporoch so sociálnou službou krajiny obviňovanej z neoprávneného rozbíjania rodín. Oči jej pri tom vlhnú, píše agentúra AFP.Sociálni pracovníci vtrhnú do domácnosti. Matka drží v náručí svoje malé dieťa a obaja plačú. Policajt jej ho napriek protestom berie z rúk a odnáša ho preč. Čo bude s malým, nie je jasné. Reálnych záberov rodičov, ktorí si natočili unášanie svojich detí, nájdete množstvo. „Tieto videá sú hrozné, ale sú točené len z jednej strany – zo strany zúfalých matiek.
Capnutie po …More
zaujalo ma, že sa obratil až ked začal mať zdravotne problemy, lebo to je také typické... človek pokial je zdravý, tak poväčšinou neberie važne …More
zaujalo ma, že sa obratil až ked začal mať zdravotne problemy, lebo to je také typické... človek pokial je zdravý, tak poväčšinou neberie važne varovania, ale až ked "spadne z koňa" (ako sv.Pavol) resp. príde o zdravie (sv.Pavol prišiel o zrak) vtedy sa vážne začne zaujimať o to, čo Boh od neho chce a to vidieť aj na Lucovi

najlepšie svedectvo je od človeka, ktorý to zažije osobne, lebo vie o čom hovorí
Peter(skala) and one more user like this.
42524

KAM JDETE, MÉ DĚTI?

Poselství Ježíše ze dne 25. září 2019. Nástroj: Luz de Maria (Argentina). www.revelacionesmarianas.com/FRANCAIS.htm Moji milovaní lidé: Uchovávám můj lid v mém srdci, proto vás vyzývám, abyste …
Caesar
No uz by mohlo koncene nejake silne zemetrasenie aj 20 stupnove zasiahnut Turecko a Ankaru a zrovnat erdoganov teroristický brloh zo zemou aj s …More
No uz by mohlo koncene nejake silne zemetrasenie aj 20 stupnove zasiahnut Turecko a Ankaru a zrovnat erdoganov teroristický brloh zo zemou aj s teroristom a vojnovým zlocincom, masovým vrahom Erdoganom!
Europa trpí odkedy jej slobodomurári nastolili ich satanský jed: demokracie, ludske práva, slobody, republiky, politicke strany, volby, liberalizmus ....
View 2 more comments.
Peter(skala) likes from Caesar

Synoda pre Amazóniu vstúpila do fázy diskusie v skupinách

Ziadne synody, ani koncily nemozu menit Kristove ucenie, bodka!
Vsetko, co odporuje Kristovemu uceniu, kristovým slovam, je neplatne a katolíci sa tým nesmu riadit, nech by to poschvalovalo aj tisíc bludnych synod alebo koncilov!
Peter(skala) likes from pokorny

RADOSŤ LÁSKY (AMORIS LAETITIA)

Štvrtá kapitola

LÁSKA V MANŽELSTVE

Láska, ktorá sa ukazuje a rastie


135. Fantázie o idylickej a dokonalej láske neosožia: pripravujú lásku o podnety pre
rast. Myšlienka lásky nebeskej tu na zemi zabúda, že lepšie býva to, čo ešte
nenastalo – víno dozreté časom. Ako pripomenuli čílski biskupi, „neexistujú
dokonalé rodiny, ktoré nám predkladá konzumná, zavádzajúca reklama. V nich
neplynú roky…More
Štvrtá kapitola

LÁSKA V MANŽELSTVE

Láska, ktorá sa ukazuje a rastie


135. Fantázie o idylickej a dokonalej láske neosožia: pripravujú lásku o podnety pre
rast. Myšlienka lásky nebeskej tu na zemi zabúda, že lepšie býva to, čo ešte
nenastalo – víno dozreté časom. Ako pripomenuli čílski biskupi, „neexistujú
dokonalé rodiny, ktoré nám predkladá konzumná, zavádzajúca reklama. V nich
neplynú roky, neexistujú choroby, bolesť a smrť... Konzumná reklama ukazuje ilúziu
nemajúcu nič spoločné so skutočnosťou, ktorej musia deň čo deň čeliť otcovia a
matky rodín“.137 Zdravšie je realisticky prijať obmedzenia, ťažkosti a
nedokonalosti, počúvať výzvu na spoločný rast, na dozrievanie v láske a
kultivovanie pevnosti zväzku, nech sa stane čokoľvek.
Peter(skala) likes from Coburg
212.7K

Rakúska TV ORF o Dechticiach

08:25
Reportáž
poděkujte Bohu
Dobré Svedectvo: Daniel Matičák s manželkou nemohli mať dieťa, po modlitbe v Dechticiach sa to zmenilo na videu už so synom …More

Dobré Svedectvo: Daniel Matičák s manželkou nemohli mať dieťa, po modlitbe v Dechticiach sa to zmenilo na videu už so synom
Mária Barnašová: "Spoznajte môj hlas" 400 svedectiev ...

Kozákovci o svojej vnučke: uzdravená z nádoru na mozgu

Wiedenčania boli aj tuto nedeľu
Ďakujem za povzbudivé video
Peter(skala) likes this.
33386

Beštiálna vražda Vdp. Štefana Poláka nesmie byť zabudnutá

V nedeľu 6.októbra 2019 bola v Borovciach pripomienka vraždy miestneho kňaza Štefana Poláka, ku ktorej došlo v noci zo 7. na 8.októbra 1987. Hlavným celebrantom sv.omše bol Vdp. Jozef Vlasák a slúžil…More
V nedeľu 6.októbra 2019 bola v Borovciach pripomienka vraždy miestneho kňaza Štefana Poláka, ku ktorej došlo v noci zo 7. na 8.októbra 1987.
Hlavným celebrantom sv.omše bol Vdp. Jozef Vlasák a slúžil ju spolu s kňazmi Michalom Strižencom, Jánom Košiarom, Šebastiánom Košútom, Patrikom Katrincom a miestnym farárom Mariánom Dírešom. Veľká návšteva nielen miestnych obyvateľov, farníkov z rodiska Štefana Poláka – Plaveckého Petra, ale aj širokého okolia a dobových svedkov prispela k dôstojnému pripomenutiu statočnosti mučeníka Štefana Poláka.
Vo svojej homílii Vdp. Ján Košiar citáciou dobových dokumentov pripomenul udalosti, ktoré tejto vražde predchádzali a aj to čo sa v uvedenej noci stalo. Bolo to už tesne pred pádom komunistického režimu, v Sovietskom zväze pod vedením Gorgačova prebiehala „perestrojka“, ktorá signalizovala aj zdanlivé uvoľnenie prenasledovania kresťanov pre vieru. V Česko-Slovensku to zrejme ešte tak nebolo, alebo to neplatilo voči niektorým ?
Z citovaných dobových …More
a bestiální vrazi běhají na svobodě
View one more comment.
Peter(skala) likes from Coburg
22K

Zjavenie Kráľovnej pomoci 6. októbra 2019

09:47
Prvonedeľná púť na horu Boričky, Dechtice
Marian7 and one more user like this.
42760

PŘESTAŇTE ŽÍT TAK HEKTICKÝM ZPŮSOBEM

Poselství Matky Spásy ze dne 19. září 2019. Nástroj: Luz de Maria (Argentina). www.revelacionesmarianas.com/english.htm Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, lidé mého Syna musí zrychlit krok …
Caesar
Modlete se, děti, modlete se za Turecko, příroda je bude bičovat. Nie, nebudeme sa modlit za Turecko - diablov vytvor! Budeme sa modlit, aby Turecko…More
Modlete se, děti, modlete se za Turecko, příroda je bude bičovat.
Nie, nebudeme sa modlit za Turecko - diablov vytvor!
Budeme sa modlit, aby Turecko raz a navzdy zmizlo z povrchu zeme a krestanská Byzancia a Konstantínopol boli konecne oslobodené od tureckej poroby!
Aby v krestanskom chráme Bozej Mudrosti v Konstantínopole znovu mohla byt slávena Najsvatejsia Kalvarská obeta Krista Pana!
A hlavne Peter(skala) pri posilňovaní sa vo viere nezabudni, že Bohu sa ruhat, práve to čo ty robíš, sa nemá a nepatrí.
View 2 more comments.
Peter(skala) likes from Paxus
23676

Novéna od svätého pátra Pia

Novéna k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu od sv. Pátra Pia Svätý páter Pio sa túto modlitbu modlil na úmysly osôb, ktoré sa odovzdávali jeho príhovoru. Pane Ježišu, ty si povedal: „A ja vám hovorím: …
Paxus
Túto novému sa môžme pomodliť aj za to, aby sme sa stali svätými, lebo len takí sa môžu dostať do Neba. Ježišu pokorný a tichý srdcom, pretvor naše …More
Túto novému sa môžme pomodliť aj za to, aby sme sa stali svätými, lebo len takí sa môžu dostať do Neba. Ježišu pokorný a tichý srdcom, pretvor naše srdcia podľa Tvojho Srdca. Amen.
View one more comment.
Peter(skala) likes from Paxus
441.4K

Fascinujúce svedectvo toho, ktorý sa stretol s Bohom

Voľne prerozprávané svedectvo o tom, čo prežil Kolumbijčan Marino Restrepo a o ktorom hovoril 30. septembra 2011 u Kapucínov po večernej sv. omši. Narodil som sa v malom mestečku v Kolumbii. Bol …
View 2 more comments.
712467

🎼 Mária Matička ► (🎧 4:12)

📷/⛪🔃sk.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1m_sv%C… . Ružencovej Panny Márie *** (spomienka) / lc.kbs.sk Rosary Virgin Mary *** (remembrance) . . . Mária Matička 💐 🎼 - text Mária Matička, Teba …
Zedad
Panno Maria, oroduj za nás
View 5 more comments.
Peter(skala) likes from Coburg
5260

Sviatok Ružencovej Panny Márie, 7. október, výročie víťaznej bitky pri Lepante,

Sviatok ružencovej Panny Márie: Víťazstvo kresťanských vojsk v bitke pri Lepante Pod pontifikát dominikána Pia V. (1566-1572), ktorý bol veľkým askétom a mužom modlitby a na pápežskom tróne, spadá …
dalila and 4 more users like this.
1476

Maria

02:56
Karel Gott
Peter(skala) likes this.
Peter(skala) likes from František 69

Nesmieme na deťoch a mládeži experimentovať.Nie sú to žiadne pokusné králiky.

Slová pápeža nanajvýš aktuálne...
Peter(skala) likes from Kallistratos

List svätého pátra Pia svätému pápežovi Pavlovi VI.

Někteří lidé prostě stojí v bahně a chtějí tímto bahnem zasáhnout i jiné. Aby nebyli sami... Paradox, který se v dětství dá do jisté míry omluvit, v dospělosti je to špína a hřích.
Peter(skala) likes from Paxus
2012.1K

List svätého pátra Pia svätému pápežovi Pavlovi VI.

Desať dní pred svojou smrťou, 12. septembra 1968, svätý páter Pio napísal pápežovi Pavlovi VI. list, v ktorom okrem iného píše: „Vaša svätosť! Používam túto príležitosť, keď sa idú s Vami stretnúť …
ekans pred 6 hodinami sv.Pio zomrel v 1968 Mons.Lefebvre po jeho smrti začal anti-katolicku agendu ktorá zašla tak daleko, že ked nastupil na …More
ekans
pred 6 hodinami
sv.Pio zomrel v 1968
Mons.Lefebvre po jeho smrti začal anti-katolicku agendu ktorá zašla tak daleko, že ked nastupil na papežský Stolec JPII. v r.1979 tak musel konať, aby ukončil schizmu-schizmaticke spoločenstvo Lefebvra. To sa stalo 1988
ekans
View 18 more comments.

V Katedrále sv. Šebastiána pripravili spomienku na kňaza Andreja Hlinku. Unikátna fotografia A. …

V Katedrále sv. Šebastiána pripravili spomienku na kňaza Andreja Hlinku. Unikátna fotografia A. Hlinku z krypty Dómu sv. Martina TU: alianciazanedelu.sk/archiv/4381 Bratislava 30. septembra (TK KBS)…More
V Katedrále sv. Šebastiána pripravili spomienku na kňaza Andreja Hlinku. Unikátna fotografia A. Hlinku z krypty Dómu sv. Martina TU: alianciazanedelu.sk/archiv/4381
Bratislava 30. septembra (TK KBS) Stotridsiate výročie kňazskej vysviacky a stopäťdesiate piate výročie narodenia Andreja Hlinku oslávili v Bratislave-Krasňanoch. Slávnostná spomienka sa konala v sobotu 28. septembra 2019 v Katedrále sv. Šebastiána.
Slávnostnú svätú omšu celebroval biskup Mons. František Rábek, predseda Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru KBS, koncelebroval páter Ján Ďurica, SJ.
Svätá omša bola uvedená fujarovými fanfárami a sprevádzal ju mužský spevácky zbor Chorus Augustini, pôsobiaci v Bazilike Narodenia Panny Márie v Marianke, pod vedením zbormajstra Róberta Dinuša.
Na slávnosti sa zúčastnil ministerský radca Veľvyslanectva Rumunska v SR Eugen Predatu, druhý tajomník Veľvyslanectva Poľskej republiky v Bratislave Robert Frelik, nechýbali ani zástupcovia Národnej rady SR a ministerstva kultúry. Osláviť …More
View 6 more comments.

HASTA PRONTO PAPA FRANCISCO

04:53
Čoskoro sa uvidíme pápež František - Hasta pronto papa Francisco More
Čoskoro sa uvidíme pápež František - Hasta pronto papa Francisco
View 18 more comments.

Slová pápeža...

.
@FranciscoTV Byzantský katolický patriarchát tímto vyhlašuje anathemu – vyloučení z církve a prokletí –, které na sebe účastníci Synody o Amazonii …More
@FranciscoTV
Byzantský katolický patriarchát tímto vyhlašuje anathemu – vyloučení z církve a prokletí –, které na sebe účastníci Synody o Amazonii stáhli:
Prosím vás, čo to tu píšete za nezmyslyl Dohnal a jeho cirkev je sekta! Každí sa z vás smeje! Čo vy tuvyhlasujete kadejaké prekliatia! Všetko sa vám vráti späť. František je pravý pápež a jemu dal Boh autoritu.
...
View 3 more comments.
Peter(skala) likes from Paxus
341.2K

Panna Mária, posol posledných časov.

48:27
Marino Restrepo. Nikdy neštudoval teológiu ani náboženské vedy. Napriek tomu prednášal vysokoučeným teológom v Katolíckej cirkvi a v akademickom svete. Jeho jednoduchý spôsob prezentácie Kristovho …More
Marino Restrepo. Nikdy neštudoval teológiu ani náboženské vedy. Napriek tomu prednášal vysokoučeným teológom v Katolíckej cirkvi a v akademickom svete. Jeho jednoduchý spôsob prezentácie Kristovho učenia, plynúci z jeho srdca umožnilo vzdelancom vypočuť si jednoduchosť evanjeliového posolstva vliateho Duchom Svätým.
Paxus
František tu je dobrá prednáška od Marina Restrepa, asi ho poznáš, lebo aj ty si tu dal niečo od neho NWO- novy svetovy poriadok
View one more comment.
Peter(skala) likes from Coburg

Ziolkovský: Máme dôvod byť nahnevaní. Nenašiel sa nikto, kto by reálne nenarodeným deťom pomohol. …

Nechcem provokovať. Ale v súčasnosti má Katolícka Cirkev obrovské priestory takmer prázdne. Kláštory, kde je minimum rehoľníkov, semináre, kde študuje niekoľko seminaristov. Čo tak napríklad seminár v Badíne, ktorý tuším Cirkev predáva, lebo ho finančne neutiahne, poskytnúť Aliancii za rodinu, ktorá by tam otvorila záchytné stredisko pre matky, ktoré by ináč šli na potrat? Alebo niečo podobné? …More
Nechcem provokovať. Ale v súčasnosti má Katolícka Cirkev obrovské priestory takmer prázdne. Kláštory, kde je minimum rehoľníkov, semináre, kde študuje niekoľko seminaristov. Čo tak napríklad seminár v Badíne, ktorý tuším Cirkev predáva, lebo ho finančne neutiahne, poskytnúť Aliancii za rodinu, ktorá by tam otvorila záchytné stredisko pre matky, ktoré by ináč šli na potrat? Alebo niečo podobné? POznám aj strediská charity, ktoré vyzerajú luxusne ako nejaké ministerstvá. Načo? A robia zbierky pre strednú Afriku. Prečo nezachraňovať slovenské nenarodené deti? To treba toľko uvažovať tak takýmito lapidárnymi vecami?
Peter(skala) likes from pokorny

RADOSŤ LÁSKY (AMORIS LAETITIA)

Štvrtá kapitola

LÁSKA V MANŽELSTVE

Dúfa


117. Tu sa ukazuje nádej v plnosti svojho zmyslu, pretože obsahuje istotu o živote
po smrti. Táto osoba, so všetkými jej slabosťami, je povolaná k plnosti neba. Tam, celkom premenená Kristovým vzkriesením, už nebude mať nijaké slabosti, tienisté
stránky ani patológie. Autentické bytie tejto osoby zažiari v celej sile dobra a krásy.
To nám tiež umožň…More
Štvrtá kapitola

LÁSKA V MANŽELSTVE

Dúfa


117. Tu sa ukazuje nádej v plnosti svojho zmyslu, pretože obsahuje istotu o živote
po smrti. Táto osoba, so všetkými jej slabosťami, je povolaná k plnosti neba. Tam, celkom premenená Kristovým vzkriesením, už nebude mať nijaké slabosti, tienisté
stránky ani patológie. Autentické bytie tejto osoby zažiari v celej sile dobra a krásy.
To nám tiež umožňuje, aby sme uprostred trápení tohto sveta kontemplovali danú
osobu nadprirodzeným pohľadom, vo svetle nádeje, a očakávali tú plnosť, ktorú
jedného dňa získa v nebeskom kráľovstve – i keď zatiaľ nie je viditeľná.
4161.2K

Putovanie relikvie sv. Vincenta de Paul po Slovensku 🙏 record - 📀/💿//🎥/🎤 26. 09. 2019**

(📷) Svätá omša z Kostola sv. Vincenta de Paul v Bratislave.** ZÁZNAM 26. 09. 2019 - priameho prenosu z úvodného ceremoniálu pri začatí putovania relikvií sv. Vincenta de Paul po Slovensku. . . 🔃
Gestas
Sehr schön. Danke sehr @stjako1000
Heilige Messe aus St. Vincent de Paul in Bratislava. ** AUFNAHME 26. 09. 2019 - Live-Übertragung von der Eröffnungsfeier zu Beginn der Wallfahrt von …More
Heilige Messe aus St. Vincent de Paul in Bratislava. **
AUFNAHME 26. 09. 2019 - Live-Übertragung von der Eröffnungsfeier zu Beginn der Wallfahrt von St. Vincent de Paul in der Slowakei.
View 2 more comments.
Peter(skala) likes from František 69

Heretik František

Peter(skala) likes from jitulinkahladka

Svatá Matka Tereza / Saint Mother Theresa (2003) 1.díl - film cz dabing

Kdo jste, že se opovažujete zpochybňovat SVATOST MATKY TEREZY ???!!!
Udělali jste pro někoho jenom z maličké části jako ONA DĚLALA NEUSTÁLE ???!!!

ONA NEUSTÁLE KONALA NEJSVĚTĚJŠÍ NEPOSKVRNĚNOU VŮLI BOŽÍ+ !!!

ONA SI HLAVNĚ NEDOVOLILA A ANI JI TO NENAPADLO ~ HLOUPĚ, NESMYSLNĚ A DOKONCE ROUHAČSKY TLACHAT A PŘEKRUCOVAT VŠE K OBRAZU SVÉMU - TAK, JAK TO TADY PŘEDVÁDÍTE VY !!!

More
Kdo jste, že se opovažujete zpochybňovat SVATOST MATKY TEREZY ???!!!
Udělali jste pro někoho jenom z maličké části jako ONA DĚLALA NEUSTÁLE ???!!!

ONA NEUSTÁLE KONALA NEJSVĚTĚJŠÍ NEPOSKVRNĚNOU VŮLI BOŽÍ+ !!!

ONA SI HLAVNĚ NEDOVOLILA A ANI JI TO NENAPADLO ~ HLOUPĚ, NESMYSLNĚ A DOKONCE ROUHAČSKY TLACHAT A PŘEKRUCOVAT VŠE K OBRAZU SVÉMU - TAK, JAK TO TADY PŘEDVÁDÍTE VY !!!

TAKŽE UŽ DOST !!! UŽ STAČILO !!! TÁHNĚTE ODSUT PRYČ !!! TADY "U MĚ" ŽÁDNÉ NECHUTNÉ DIVADLO NEBUDE !!! TADY NE !!!

A NECHCI UŽ TADY VIDĚT ŽÁDNÝ DALŠÍ "KOMENTÁŘ" = PSEUDOKOMENTÁŘ !!!

STYĎTE SE, A PROSTE O ODPUŠTĚNÍ CELÉ NEBE+ !!!

TO, CO JSTE TADY PŘEDVÁDĚLI A PŘEDVEDLI JE UŽ DO CELÉHO NEBE+ VOLAJÍCÍ !!!
Peter(skala) likes from warez

Ombudsmanka k Národnému pochodu za život: Nie je dôvod na sprísňovanie zákona o interrupciách. …

Peter(skala) a to by bolo krásne svedectvo Bohu, že sa postavím a dám návrh na úplne zrušenie. Nič im v tom nebráni. Ono totiž ani tie ostatné návrhy neprešli. Ide o to dať do povedomia jasnú pravdu. Akákoľvek interupcia je vražda. A treba to predkladať stále, stále a odznovu.
Potom niekto vyrukuje so sprísnením, OK, môžem to dočasne, ako menšie zlo - lebo to je iba menšie zlo, podporiť, Ale …More
Peter(skala) a to by bolo krásne svedectvo Bohu, že sa postavím a dám návrh na úplne zrušenie. Nič im v tom nebráni. Ono totiž ani tie ostatné návrhy neprešli. Ide o to dať do povedomia jasnú pravdu. Akákoľvek interupcia je vražda. A treba to predkladať stále, stále a odznovu.
Potom niekto vyrukuje so sprísnením, OK, môžem to dočasne, ako menšie zlo - lebo to je iba menšie zlo, podporiť, Ale trvať treba na úplnom zákaze. Toto je čestné a katolícke. A nie dopredu fňukať, že to aj tak neprejde. Už 25 rokov sa fňuká. To bude asi tým pokoncilovým narkotikom.

pripomína mi to vtip. Pane Bože, daj aby som vyhral na lotérii, daj aby som vyhral. A desať rokov sa ten dotyčný modlí. Daj aby som vyhral... Až z neba zaznie hlas: Tak si už konečne kúp LOS.
Peter(skala) likes from warez

Ombudsmanka k Národnému pochodu za život: Nie je dôvod na sprísňovanie zákona o interrupciách. …

Kallistratos vek, adresu a rodné číslo nechceš poslať?
čo ti hovorí veta: Prirodzené plánované rodičovstvo?
Peter(skala) likes from momko

Musíš sa narodiť znovu. Novému narodeniu však bráni náboženstvo!

Viera a skutky14 Čo osoží, bratia moji, ak niekto hovorí, že má vieru, ale nemá skutky? Či ho môže taká viera spasiť? 15 Ak brat alebo sestra sú bez šiat a chýba im denný pokrm, 16 čo im pomôže, ak im niekto z vás povie: Choďte v pokoji, zohrejte sa a najedzte sa! — no nedáte im, čo potrebujú pre telo? 17 Tak aj viera: Ak sa nedokazuje skutkami, sama osebe je mŕtva. 18 Ale niekto povie: Ty …More
Viera a skutky14 Čo osoží, bratia moji, ak niekto hovorí, že má vieru, ale nemá skutky? Či ho môže taká viera spasiť? 15 Ak brat alebo sestra sú bez šiat a chýba im denný pokrm, 16 čo im pomôže, ak im niekto z vás povie: Choďte v pokoji, zohrejte sa a najedzte sa! — no nedáte im, čo potrebujú pre telo? 17 Tak aj viera: Ak sa nedokazuje skutkami, sama osebe je mŕtva. 18 Ale niekto povie: Ty máš vieru, ja mám skutky. Ukáž mi svoju vieru bez skutkov a ja ti ukážem vieru zo svojich skutkov. 19 Ty veríš, že je jeden Boh, a dobre robíš. Ale aj démoni veria, a trasú sa. 20 Nerozumný človek, chceš si vôbec uvedomiť, že viera bez skutkov je neúčinná? 21 Vari náš otec Abrahám nebol ospravedlnený zo skutkov, keď svojho syna Izáka položil na obetný oltár? 22 Vidíš, že viera spolupôsobila s jeho skutkami a že zo skutkov sa viera stala dokonalou? 23 Tak sa splnilo Písmo, ktoré hovorí: Abrahám uveril Bohu a to sa mu počítalo za spravodlivosť. A bol nazvaný Božím priateľom. 24 Vidíte, že človek je ospravedlnený zo skutkov, a nie iba z viery. 25 Podobne aj neviestka Ráchab: Vari nebola ospravedlnená zo skutkov, keď prijala poslov a poslala ich inou cestou? 26 Veď ako je telo mŕtve bez ducha, taktak je i viera mŕtva bez skutkov.
Peter(skala) likes from jitulinkahladka

Svatá Matka Tereza / Saint Mother Theresa (2003) 1.díl - film cz dabing

Svatý Jan Pavel II. ~ Papež, Který Svatou Matku Terezu Svatořečil, o Ní (kromě dalšího) prohlásil:
"To Kristus+ znovu chodil po této zemi."
Peter(skala) likes from pokorny

Svatá Matka Tereza / Saint Mother Theresa (2003) 1.díl - film cz dabing

Svätá Matka Tereza, oroduj za nás.
Svätý Páter Pio, oroduj za nás.
Peter(skala) likes from pokorny

RADOSŤ LÁSKY (AMORIS LAETITIA)

Štvrtá kapitola

LÁSKA V MANŽELSTVE

Všetko znáša


113. Manželia, ktorí sa milujú a navzájom si patria, hovoria jeden o druhom dobre,
snažia sa poukázať na dobré stránky partnera, ponad jeho slabosti alebo chyby. V
každom prípade zachovávajú ticho, aby nepoškodili obraz. Nie je to však len
vonkajšie gesto, ale vyplýva aj z vnútorného postoja. A nie je to ani naivita toho, kto nechce vidieť …More
Štvrtá kapitola

LÁSKA V MANŽELSTVE

Všetko znáša


113. Manželia, ktorí sa milujú a navzájom si patria, hovoria jeden o druhom dobre,
snažia sa poukázať na dobré stránky partnera, ponad jeho slabosti alebo chyby. V
každom prípade zachovávajú ticho, aby nepoškodili obraz. Nie je to však len
vonkajšie gesto, ale vyplýva aj z vnútorného postoja. A nie je to ani naivita toho, kto nechce vidieť ťažkosti a slabosti druhého, ale plnosť pohľadu toho, kto tieto slabosti
a tieto chyby umiestňuje do ich kontextu; uvedomuje si, že tieto chyby sú len
jednou časťou, nie celkom bytia druhého. Jeden nepríjemný fakt vo vzťahu
nevyjadruje celok daného vzťahu. Je teda jednoducho možné prijať, že všetci sme
zložitá kombinácia svetlých a tienistých stránok. Druhý nepredstavuje len to, čo mi
vadí. Je oveľa viac. Z toho istého dôvodu nežiadam, aby jeho láska bola dokonalá
– lebo inak ju nemôžem oceniť. Miluje ma taký, aký je; tak ako je toho schopný, s
jeho obmedzeniami. Ale skutočnosť, že jeho láska je nedokonalá, neznamená, že
je falošná alebo že nie je reálna. Je reálna, ale je limitovaná a pozemská. Preto ak
žiadam priveľa, dá mi to nejako najavo: nemôže hrať (ani neprijme) úlohu dokonalej
bytosti – ani nebude k dispozícii pre všetky moje potreby. Láska žije spolu s
nedokonalosťou, znáša ju a vie stáť v tichu pred ohraničeniami milovanej osoby.
Peter(skala) likes from Coburg
84896

Vyhlásenie trnavského arcibiskupa pred pochodom za život

19.09.2019 09:56 | TO ABU TRNAVA 19. septembra 2019 - Obraciam sa na všetkých veriacich a ľudí dobrej vôle, aby sme svojou účasťou a modlitbou podporili III. Národný pochod za život, ktorý sa …
martyr
A vás platí kdo, že tu tlačíte JP II? A blokujete u těch příspěvků komentáře?
dyk
O. biskup Orosch s láskou prial Vassulu Ryden, keď bola v Trnave. O. arcibiskup Róbert Bezák pred ňou zutekal z biskupského úradu zadnými dverami, …More
O. biskup Orosch s láskou prial Vassulu Ryden, keď bola v Trnave. O. arcibiskup Róbert Bezák pred ňou zutekal z biskupského úradu zadnými dverami, keď sa dopočul, že Vassula ide za ním.
View 6 more comments.
11343

CHCETE-LI RŮST V DUCHU, MUSÍTE BÝT OCHOTNÍ DÁT VŠE

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 5. září 2019. Nástroj: Luz de Maria (Argentina). www.revelacionesmarianas.com/english.htm Boží lide, náš a váš Král a Pán Ježíš Kristus a naše a vaše …
Modlite sa, deti, modlite sa, aby Slovo nášho a vášho Kráľa a Pána nebolo prekrútené. Modlite sa, deti, modlite sa za Havaj, príroda spôsobí silnu …More
Modlite sa, deti, modlite sa, aby Slovo nášho a vášho Kráľa a Pána nebolo prekrútené.
Modlite sa, deti, modlite sa za Havaj, príroda spôsobí silnu erupciu sopky Kilauea a otrasie vulkány Mauna Loa a Kilauea.
Modlite sa, deti, ľudstvo je divákom utrpenia vašich bratov. Prestane byť divákom a všetci sa stanu aktérmi a vstupia do historie ľudstva.
Pripravte sa na Varovanie.
Peter(skala) likes this.
Peter(skala) likes from Coburg
286

Ján Pavol II. : ZVON VÍŤAZSTVA II.

Ján Pavol II.: Zvon víťazstva (pokračovanie) Na cestách Po atentáte pápež skoro rok nikam necestoval. Vo februári 1982 obnovil svoje putovanie. Prvú cestu vykonal do čiernej Afriky. Pod dusnou oblo…
dalila and one more user like this.
Peter(skala) likes from Coburg
12345

Ján Pavol II. : ZVON VÍŽAZSTVA III.

Ján Pavol II.: Zvon víťazstva (pokračovanie) Pápež rekordman Karol Wojtyła je prvým slovanským pápežom a prvým pápežom pochádzajúcim z komunistickej krajiny. Po 456 rokoch je ďalším pápežom, ktorý …
Radšej by som si to víťazstvo odputila.
Peter(skala) and one more user like this.
Peter(skala) likes from Coburg
41.1K

Posolstvo Kráľovnej pomoci, 15. septembra 2019

Som vaším príkladom Moje milé deti! Poďte ku mne a spoločne sa modlime, aby ste dokázali uskutočňovať Otcovu vôľu podľa môjho príkladu. Úplne sa mi odovzdajte, aby som vám pomohla zriecť sa …
Janka S. and 3 more users like this.
Peter(skala) likes from johanika

Prečo Pelegrini a Čaputová by sa nemali zúčastňovať slávenia Eucharistie ?!

Zaujímavé, že Vám tam nevadí Kiska, ktorý oklamal mnoho kresťanov tým, že sa pred voľbami tváril, že je kresťan. Klamal výmyslami, že dostal prvé sväté prijímanie v sukromí doma, čo každý kňaz pôsobiaci okolo roku 1975 za socializmu vylúčil. Ale to, že jeho otec ako inšpektor školstva v Poprade prenasledoval, resp. vyhadzoval učiteľov za účasť na svätej omši, resp. Levočskej púti...o tom Vám …More
Zaujímavé, že Vám tam nevadí Kiska, ktorý oklamal mnoho kresťanov tým, že sa pred voľbami tváril, že je kresťan. Klamal výmyslami, že dostal prvé sväté prijímanie v sukromí doma, čo každý kňaz pôsobiaci okolo roku 1975 za socializmu vylúčil. Ale to, že jeho otec ako inšpektor školstva v Poprade prenasledoval, resp. vyhadzoval učiteľov za účasť na svätej omši, resp. Levočskej púti...o tom Vám Popradčania podajú svedectvo. Kiska na akcie katolíckej cirkvi nechodil, až teraz pred voľbami. Dúfam, že si nikto nebude myslieť, že je kresťan, lebo nie je!
Peter(skala) likes from Coburg
1350

Dôležitosť zasvätenia sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

01:00:01
Záznam z Trnavskej Novény
Peter(skala) likes this.
Peter(skala) likes from Coburg

Prečo Pelegrini a Čaputová by sa nemali zúčastňovať slávenia Eucharistie ?!

Ešte nevieme, či sv. omša v Šaštíne sa počas Národného a štátneho sviatku berie ako čisto cirkevná záležitosť alebo aj ako štátna. To by mal niekto jasńe ":upratať". Ak je to čiste sv. omša a teda cirkevná záležitosť, politici - ktorí evidentne nie sú praktizujúcimi katolíkmi (a ešte k tomu sú v kontroverzii s Evanjeliom) by proste museli byť POZVANÍ na účasť, aj to len ako predstavitelia štátu, …More
Ešte nevieme, či sv. omša v Šaštíne sa počas Národného a štátneho sviatku berie ako čisto cirkevná záležitosť alebo aj ako štátna. To by mal niekto jasńe ":upratať". Ak je to čiste sv. omša a teda cirkevná záležitosť, politici - ktorí evidentne nie sú praktizujúcimi katolíkmi (a ešte k tomu sú v kontroverzii s Evanjeliom) by proste museli byť POZVANÍ na účasť, aj to len ako predstavitelia štátu, ktorého je tento deň sviatkom. Ak by pozvaní neboli, tak potom je to z ich strany len predvádzanie sa a drzosť. Ak boli pozvaní Cirkvou, (čo je protokolárne nevyhnutné na ich účasť ) je to nedôslednosť Cirkvi, ktorá predsa musí vedieť, že sv. omša je V PRVOM RADE výsostne duchovnou záležitosťou, a nie folklórnym doplnkom daného štátneho sviatku.