Dariusz Janikowski
Hometown
West Pomeranian Voivodeship, Poland
Language
Polish