Ewa
5362

fragmenty książki Stanisława Krajskiego pt. “Polska i masoneria. W przededniu wielkiego krachu …

Omawiając w pierwszych rozdziałach książki finansowy ustrój Polski z rozmysłem pominąłem tematykę giełdy i finansowych instrumentów pochodnych. To już byłoby za dużo. Ta problematyka wymagałaby …
Wybitni ekonomiści, którzy nie są marionetkami (czy zakładnikami) wielkich banków czy koncernów, i którzy mają odwagę mówić prawdę, twierdzą, żeMore
Wybitni ekonomiści, którzy nie są marionetkami (czy zakładnikami) wielkich banków czy koncernów, i którzy mają odwagę mówić prawdę, twierdzą, że ten największy w dziejach świata kryzys będący początkiem końca cywilizacji, w której żyjemy jest nieunikniony i zbliża się wielkimi krokami.
Może on nastąpić w każdej chwili.
Masoni jeszcze potrafią odwlekać go w czasie, ale wiedzą, że nie da się go uniknąć.
Wypracowali już jednak skuteczne rozwiązanie tego problemu. Jest nim wywołany przez samych masonów wcześniej kryzys kontrolowany, kryzys, na który będą oczywiście dobrze przygotowani i który ich, w związku z tym, boleśnie nie dotknie, ale który rzuci nas wszystkich na kolana, skaże na cierpienie, na nędzę, zimno i ciemność.
--
W Polsce działa tysiące fundacji, których zadaniem jest wpływ na charakter edukacji (13% fundacji się tym zajmuje), kształtowanie świadomości społec…More
W Polsce działa tysiące fundacji, których zadaniem jest wpływ na charakter edukacji (13% fundacji się tym zajmuje),
kształtowanie świadomości społecznej,
opinii publicznej,
charakteru mediów,
przyjmowanej przez elity i całe społeczeństwo hierarchii wartości.
View 3 more comments.
Ewa
2214

św. Ireneusz z Lyonu

W dziele zatytułowanym "Przeciwko nauczycielom mylnej religii", podał św. Ireneusz już przed 1700 laty wskazówki, po których można poznać prawdziwy Kościół Boży i rozróżnić go od wszelkich sekt …
Ewa
Św. Ireneusza z Lionu bardzo cenił O. Pio. Tyle wieków temu a jakie aktualne ! ================================================== "Są ludzie…More
Św. Ireneusza z Lionu bardzo cenił O. Pio.
Tyle wieków temu a jakie aktualne !
==================================================
"Są ludzie, którzy wyżej od prawdy stawiają puste gadulstwo (...).
Chytrze spreparowaną, na pozór poprawną argumentacją przewracają oni w głowach półinteligentom, łowiąc ich na przynętę słusznych w zasadzie, lecz poprzekręcanych lub fałszywie interpretowanych słów Pańskich.
Pod pretekstem zdobywania niby to wyższej wiedzy sprowadzają wielu na bezdroża".
"Są ludzie, którzy wyżej od prawdy stawiają puste gadulstwo (...). Chytrze spreparowaną, na pozór poprawną argumentacją przewracają oni w głowach …More
"Są ludzie, którzy wyżej od prawdy stawiają puste gadulstwo (...).
Chytrze spreparowaną, na pozór poprawną argumentacją przewracają oni w głowach półinteligentom, łowiąc ich na przynętę słusznych w zasadzie, lecz poprzekręcanych lub fałszywie interpretowanych słów Pańskich.
Pod pretekstem zdobywania niby to wyższej wiedzy sprowadzają wielu na bezdroża".
--
Ewa
2285

Ofiara Kalwaryjska — Ofiara Eucharystyczna

Ojcowie pierwszych wieków Kościoła wyrażają się o Mszy św. i Najśw. Eucharystii bardzo oględnie, tak że ich wyrażenia niezrozumiałe są dla niewtajemniczonych w naukę wiary chrześcijańskiej. Czynią …
W każdej Mszy św., mówi św. Ambroży, Jezus jest głównym Kapłanem i Ofiarnikiem,[3] za pośrednictwem kapłanów Swoich, i przez ich ręce ofiaruje się …More
W każdej Mszy św., mówi św. Ambroży, Jezus jest głównym Kapłanem i Ofiarnikiem,[3] za pośrednictwem kapłanów Swoich, i przez ich ręce ofiaruje się tak jak na krzyżu i przy ostatniej wieczerzy Ojcu Swemu Niebieskiemu.
--
Ewa
"I ty czytelniku, za przykładem Maryi, bądź obecny na Mszy św., jakbyś był świadkiem krwawej Ofiary na Kalwarii. Jakie uczucia przejmowałyby ciebie, …More
"I ty czytelniku, za przykładem Maryi, bądź obecny na Mszy św., jakbyś był świadkiem krwawej Ofiary na Kalwarii. Jakie uczucia przejmowałyby ciebie, podczas ogromu objawiającej się potęgi i miłości Pana Jezusa na krzyżu, takie niech ci towarzyszą przy cichej, i pozornie mało znaczącej Ofierze Mszy św.
Gdy jesteś obecnym na Mszy św., niech na przemian wstępują w twe serce uczucia uwielbienia, wdzięczności, prośby i błaganie o litość. Niech umysł twój, pochłonie tajemnice głębokie, ukryte w Ofierze Najśw. Przymierza.
Ofiara święta połączoną z przyjętą Komunią św., to najgłówniejsze, jeżeli nie jedyne kanały, przez które Pan najchętniej dary Swe zlewa.
Katoliccy pisarze upewniają nas, że pobożne wysłuchanie Mszy św. wyjednywa nam żal za grzechy, uwalnia w części, lub zupełnie od kar doczesnych uśmierza ogień pożądliwości, zapobiega złym skłonnościom, które chcą nas ciągnąć do złego, utwierdza w miłości, pomnaża łaski uświęcające, rozszerza dzielność cnót nadprzyrodzonych, uwalnia od …More
Ewa
81313

Jezus Królem serc - Przypatrzymy się temu królestwu

Obrazem figurą niewidzialnego królestwa Chrystusowego jest królestwo ludu Izraelskiego. Tam Jahwe, od powołania Abrahama, rządził ludem wybranym jak król w swoim państwie. „Oto Pana Boga Twego jest …
Przyznając królestwo Chrystusowi Panu uznajemy żywotną zasadę społeczeństw ludzkich i pierwszą podstawę moralności chrześcijańskiej. Jeżeli Bóg Jezu…More
Przyznając królestwo Chrystusowi Panu uznajemy żywotną zasadę społeczeństw ludzkich i pierwszą podstawę moralności chrześcijańskiej.
Jeżeli Bóg Jezus Chrystus jest królem,
wszyscy ludzie są Jego poddani, „wszyscy królowie będą Mu służyć”[23], a zatem winni Mu uległość i posłuszeństwo, On tylko ma prawo narzucać Swą wolę i religię, i ma prawo zwierzchności, nie tylko nad sprawami czysto niebiańskiej natury, nie tylko nad rodzinami, lecz nad całymi państwami; ma prawo wymagać, by Jego duchem się kierowały w obyczajach, prawodawstwie i całym ustroju społecznym.
-
Ewa
.....jedność wiary -można osiągnąć JEDYNIE - poprzez dążenie do JEDNEJ PRAWDY - a TA JEST TYLKO W KOŚCIELE KATOLICKIM . =========================…More
.....jedność wiary -można osiągnąć JEDYNIE - poprzez dążenie do JEDNEJ PRAWDY - a TA JEST TYLKO W KOŚCIELE KATOLICKIM .
=========================================

View 6 more comments.
Ewa
3248

Dlaczego NIE potrzebujemy nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej?

Redaktor Wojciech Teister opublikował był swoisty manifest przeciwko petycji amerykańskich katolików domagających się zakazu udzielania Komunii świętej przez świeckich szafarzy. przytoczmy najpierw…
Ewa
wiem , że temat "wałkowany" setki razy ale niestety w diecezji gnieźnieńskiej nic się nie zmienia na lepsze...wręcz przeciwnie.. .
Nikt nie ma prawa brudnymi łapskami dotykać Boga Żywego-tylko kapłan !More
Nikt nie ma prawa brudnymi łapskami dotykać Boga Żywego-tylko kapłan !
View one more comment.
Ewa
1367

Kult człowieka i usunięcie Ofiary Mszy Świętej przygotowaniem drogi dla Antychrysta

"Cała ziemia w podziwie spoglądała na bestię" (Apok. 13, 3) Zadaniem Pawła VI [(G. B. Montiniego)] była kontynuacja "autodestrukcji" Kościoła [zapoczątkowanej przez Jana XXIII – Angelo Roncalliego]. …
Ewa
" Chwalcie Pana z niebios, chwalcie Go na wysokości! Chwalcie Go, wszyscy Aniołowie Jego: chwalcie Go, wszystkie wojska Jego! Chwalcie Go, słońce i …More
" Chwalcie Pana z niebios, chwalcie Go na wysokości! Chwalcie Go, wszyscy Aniołowie Jego: chwalcie Go, wszystkie wojska Jego! Chwalcie Go, słońce i księżycu: chwalcie Go, wszystkie gwiazdy i światło! Chwalcie Go, niebiosa niebios: i wszystkie wody, co nad niebem, niechaj chwalą imię Pańskie!" (Ps. 148, 1-5).
Ewa
14317

Kazanie J. E. arcybiskupa Marcela Lefebvre’a

wygłoszone dnia 27 czerwca 1980 r. w Ecóne podczas święceń kapłańskich 9 diakonów Bractwa, święceń subdiakonatu 18 seminarzystów i święceń kapłańskich 2 diakonów tradycyjnych wspólnot zakonnych, w …
@parvus Podobnie jak św. Jan Paweł II wyciągnął do lefebrystów rękę i ułatwił im sprawowanie Mszy Trydenckiej - i co z tego? ====================…More
@parvus
Podobnie jak św. Jan Paweł II wyciągnął do lefebrystów rękę i ułatwił im sprawowanie Mszy Trydenckiej - i co z tego?
================================================
...ciebie ignorancie już nie sposób czytać !!!
czy JPII- gi obi komukolwiek " łaskę " -dotyczącą kontynuacji Mszy Wszechczasów ???????????????????
ZWŁASZCZA ŻE NIGDY NIE PRZESTAŁA OBOWIĄZYWAĆ !
tahamata
Wiecie o czym myślę, jak parvus zaczyna pluć na lefebrystów? Otóż myślę sobie: ciekawe jaki temat próbuje przykryć... More
Wiecie o czym myślę, jak parvus zaczyna pluć na lefebrystów?
Otóż myślę sobie: ciekawe jaki temat próbuje przykryć...
View 12 more comments.
Ewa
91460

JE ksiądz biskup Stanisław Wielgus:KOŚCIÓŁ KATOLICKI DZIŚ - Zagrożenia, ich przyczyny oraz …

To nie przypadek, że pierwsze przykazanie Dekalogu domaga się od nas wiary w jedynego Boga i odrzucenia pogaństwa. Jest ono bowiem fundamentem wszystkich innych przykazań oraz prawd wyznawanej …
Zgodnie z filozofią oświeceniową rewolucjoniści zaciekle atakowali Kościół katolicki jako ostoję starego ładu. Głosili nową rewolucyjną odrzucającą …More
Zgodnie z filozofią oświeceniową rewolucjoniści zaciekle atakowali Kościół katolicki jako ostoję starego ładu. Głosili nową rewolucyjną odrzucającą Boga moralność, której fundamentem miał być kult ludzkiego rozumu.
Wykrzykiwali na ulicach zrewolucjonizowanego Paryża hasła domagające się zagłady wszystkiego, co przypominało stary porządek.
Wołali: precz z królem, precz ze szlachtą precz z Kościołem, precz z klerem, precz z urzędami i urzędnikami itd. To nie były niewinne, nie wywołujące praktycznych skutków okrzyki.
W imię tych haseł wymordowano wówczas we Francji ponad milion ludzi, we krwi utopiono wierną Kościołowi Wandeę.
Zamordowano we Francji ponad milion ludzi
wówczas, gdy cała ludzkość liczyła około 500 milionów. Bezbożna ideologia, która odrzuciła Boga, wydała swoje krwawe owoce.
Rewolucja francuska była pierwszą z następnych bezbożnych rewolucji, które co i raz wstrząsały światem. Po niej przyszła rewolucja bolszewicka, meksykańska, hiszpańska, chińska, kambodżańska i …More
W tym świecie znajduje się Kościół. Jak mówi soborowa konstytucja „Gaudium et spes”, kroczy on wspólną drogą z całą ludzkością i wraz z nią przeżyw…More
W tym świecie znajduje się Kościół. Jak mówi soborowa konstytucja „Gaudium et spes”, kroczy on wspólną drogą z całą ludzkością i wraz z nią przeżywa swój doczesny los. Jego zadaniem jest przeciwstawić się bezbożnemu duchowi czasu. Nie wolno mu dopuścić do tego, aby „ewangeliczna sól zwietrzała”. Nie wolno mu iść na zgniłe kompromisy z siłami głoszącymi i realizującymi neopogaństwo.
Ciągle musi być znakiem sprzeciwu wobec nich.
View 7 more comments.
Ewa
31224

Akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny

Królowo Różańca świętego, Wspomożenie wiernych, Ucieczko rodzaju ludzkiego, Pogromicielko we wszystkich walkach o sprawę Bożą, kornie upadamy przed twoim Tronem, pewni, że uprosimy miłosierdzie, …
Niech Cię wzruszy tyle spustoszeń materialnych i moralnych, tyle bólu, tyle ucisku ojców i matek, małżonków, braci i niewinnych dzieci, tyle życia …More
Niech Cię wzruszy tyle
spustoszeń materialnych i moralnych,
tyle bólu,
tyle ucisku ojców i matek, małżonków, braci i niewinnych dzieci,
tyle życia ściętego w kwiecie wieku,
tyle ciał rozszarpanych w okrutnej rzezi,
tyle serc umęczonych i konających,
tyle dusz w niebezpieczeństwie wiecznego zatracenia.
Tobie, twemu Niepokalanemu Sercu, oddajemy się i poświęcamy w tej tragicznej godzinie dziejów ludzkich, nie tylko w łączności z Kościołem świętym,…More
Tobie, twemu Niepokalanemu Sercu, oddajemy się i poświęcamy w tej tragicznej godzinie dziejów ludzkich, nie tylko w łączności z Kościołem świętym, mistycznym Ciałem twojego Jezusa, które cierpi i krwawi w tylu swych członkach i tyle znosi prześladowań, ale także z całym światem rozdartym zaciekłą niezgodą, trawionym pożarem nienawiści, ofiarą własnej nieprawości.
View one more comment.
Ewa
111570

Watykan upamiętni Lutra i reformację w 2017 roku / skąd my znamy ten rok ? /

W 2017 r. Stolica Apostolska zamierza wraz z protestantami uczcić zainicjowanie reformacji. Papieska Rada ds. Popierania Jedności Chrześcijan w dokumencie „Od konfliktu do komunii” przedstawiła cele …
osdamen
Luter pisał, iż "Bóg nie może być Bogiem, on musi stać się najpierw diabłem" Luter pisał, iż "Bóg nie może być Bogiem, on musi stać się najpierw diab…More
Luter pisał, iż "Bóg nie może być Bogiem, on musi stać się najpierw diabłem"
Luter pisał, iż "Bóg nie może być Bogiem, on musi stać się najpierw diabłem"
osdamen
Luteranie w " Prawdziwe Życie w Bogu" 22.12.87 Vassulo, nadszedł czas zjednoczenia Mego Kościoła. Zjednoczcie się, umiłowani. Przyjdźcie odbudować …More
Luteranie w " Prawdziwe Życie w Bogu"
22.12.87
Vassulo, nadszedł czas zjednoczenia Mego Kościoła. Zjednoczcie się, umiłowani. Przyjdźcie odbudować te starodawne ruiny. Odbudujcie Moją starą Fundację, Fundację wzniesioną Moją Własną Ręką. Czcijcie Moją Matkę, jak Ją czczę Ja, Słowo będące ponad wszystkim. Czyż mogę nie pragnąć, byście wy proch i popiół uznali w Niej Królową Niebios i czcili Ją? Sprawia Mi ból zauważanie, że dziś Moje stworzenie w niewielkim stopniu uznaje Jej znaczenie. Liczni Moi uczniowie, którzy całkowicie odłączyli się pod imieniem Lutra, powinni powrócić do Piotra.
– Panie, oni będą oburzeni!
Vassulo, zegnę ich kolana, aby oddali cześć Mojej Matce. Mówię to Ja, Pan: ugnę ich! Kiedy będą ugięci, sprawię, że Moje Światło zabłyśnie nad nimi i podniesie ich. Wzmocnię wasze łodygi i staniecie się jak nawodniony ogród, jak źródło, którego wody nigdy nie wysychają. Odbuduję Moją Fundację.
Pójdź, umiłowana, bądź uległa i łagodna jak teraz, abym mógł wyryć na …
More
View 9 more comments.
Ewa
81.5K

Oświadczenie bp. Bernarda Fellaya

przełożonego generalnego FSSPX, w sprawie nowego podejścia duszpasterskiego do kwestii małżeństwa proponowanego przez kard. Waltera Kaspera . Co się wydarzy podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia …
Ewa
"Zrobiłem wprowadzenie o charakterze teologicznym, o pięknie rodziny. Od tego musimy wyjść, by zająć się resztą, z tymi palącymi problemami. Mówiłem …More
"Zrobiłem wprowadzenie o charakterze teologicznym, o pięknie rodziny. Od tego musimy wyjść, by zająć się resztą, z tymi palącymi problemami. Mówiłem też o komunii dla rozwiedzionych, którzy zawarli kolejne małżeństwo, ale w tym całościowym kontekście – tak kard. Walter Kasper przedstawił w wywiadzie dla dziennika La Stampa swe wystąpienie na rozpoczęcie konsystorza. Trwało ono ponad dwie godziny.
Odpowiadając na pytania dziennikarza kard. Kasper nie powraca już do głównego tematu swego wystąpienia, czyli piękna rodziny. Koncentruje się wyłącznie na sytuacji rozwodników. Przyznaje, że jeśli chodzi o sprawy zasadnicze, to zgadza się z abp Gerhardem Müllerem, jest od niego jednak mniej rygorystyczny, gdy chodzi o kwestie konkretne. Zastrzega jednak, że nie wchodził z nim w polemikę. W listopadzie ubiegłego roku prefekt Kongregacji Nauki Wiary opublikował za aprobatą Papieża obszerny tekst, w którym pokazuje, dlaczego Kościół nie może zmienić nauczania Jezusa o nierozerwalności …More
mkatana
Temu szkodnikowi w purpurze (Walter Kasper) już podziękujemy. Może czas odpocząć? Ojciec Św. powinien się nad tym zastanowić.
View 6 more comments.
Ewa
4213

Bulla Quo Primum Tempore -Ustanowienie Wiecznego Kanonu Mszy św.

Konstytucja Apostolska Jego Świątobliwości Papieża św. Piusa V 14 lipca 1570 r. Pius, Biskup, Sługa Sług Bożych Na wieczną rzeczy pamiątkę : Do Naszych Czcigodnych Braci: Patriarchów, Prymasów, Arcyb…
Żaden biskup, administrator, kanonik, kapelan lub inny ksiądz diecezjalny, lub zakonnik jakiegokolwiek zgromadzenia, jakkolwiek nie byłby tytułowany,…More
Żaden biskup, administrator, kanonik, kapelan lub inny ksiądz diecezjalny, lub zakonnik jakiegokolwiek zgromadzenia, jakkolwiek nie byłby tytułowany, nie może być zobowiązany do odprawiania Mszy św. w inny sposób, niż przez Nas polecono.
Podobnie nakazujemy i oznajmiamy, iż nikt nie może być nakłaniany bądź zmuszany do zmieniania tego Mszału; a niniejsza Konstytucja nigdy nie może być unieważniona lub zmieniona, ale na zawsze pozostanie ważna.
Ewa
parvus, gloria.tv/post/TEbrBU8K9S6B68yfS7vjJ3J6L "Podobnie nakazujemy i oznajmiamy, iż nikt nie może być nakłaniany bądź zmuszany do zmieniania …More
parvus, gloria.tv/post/TEbrBU8K9S6B68yfS7vjJ3J6L
"Podobnie nakazujemy i oznajmiamy, iż nikt nie może być nakłaniany bądź zmuszany do zmieniania tego Mszału; a niniejsza Konstytucja nigdy nie może być unieważniona lub zmieniona, ale na zawsze pozostanie ważna, i będzie mieć moc prawną "
View 2 more comments.
Ewa
302913

"Czym jest herezja modernizmu?"

Modernizm jest herezją niepodobną do żadnej innej herezji. Herezja ariańska, atakowała w szczególności naszego Pana Jezusa Chrystusa. Herezja nestoriańska atakowała jedność osoby Jezusa Chrystusa. …
Trzy główne przyczyny pojawienia się modernizmu to: Ignorancja - ponieważ moderniści już nie znają zbyt dobrze doktryny Kościoła Katolickiego Ciekaw…More
Trzy główne przyczyny pojawienia się modernizmu to:
Ignorancja - ponieważ moderniści już nie znają zbyt dobrze doktryny Kościoła Katolickiego
Ciekawość - Ponieważ szukają oni wciąż czegoś nowego.
Pycha - Ponieważ jeśli zmieniają Kościół Boży, stawiają się ponad Bogiem. Chcą być więksi niż Bóg.
..
Św. Paweł nieustannie mówił, że Wiara jest to posłuszeństwo naszego umysłu Bożemu Objawieniu. Poddanie go Objawieniu. Święty Pius X mówił, że każd…More
Św. Paweł nieustannie mówił, że Wiara jest to posłuszeństwo naszego umysłu Bożemu Objawieniu. Poddanie go Objawieniu.
Święty Pius X mówił, że każdy seminarzysta który okazuje pychę wobec tego objawienia powinien być natychmiast usuwany z seminarium.
Kiedy zaś mówi o środkach zaradczych, przedstawia przede wszystkim jako skuteczne antidotum studiowanie nauki Św. Tomasza z Akwinu. A to dlatego, że Św. Tomasz z Akwinu jest najlepszym antidotum na Immanuela Kanta.
Św. Tomasz jest wielkim realistą. Ogólnie mówiąc powie on, że „ściana jest ścianą niezależnie od tego co ja na ten temat myślę".
I to jest Zdrowy Rozsądek.
View 28 more comments.
Ewa
22279

Kazanie J. E. arcybiskupa Marcela Lefebvre’a

Kazanie J. E. arcybiskupa Marcela Lefebvre’a wygłoszone 23 września 1979 r. w Paryżu w hali nr 6 Parc des Exposition przy Porte de Versailles podczas uroczystej Mszy św. z okazji 50 rocznicy jego …
Amid
23 września minęło 35 lat jak to kazanie abp Lefebvre wygłosił. laportelatine.org/…/paris790923.phpMore
23 września minęło 35 lat jak to kazanie abp Lefebvre wygłosił.
laportelatine.org/…/paris790923.php
W Gabonie, gdzie spędziłem trzynaście lat mego misjonarskiego życia, najpierw w seminarium, a następnie w buszu wśród Afrykanów, u tubylców. Tam …More
W Gabonie, gdzie spędziłem trzynaście lat mego misjonarskiego życia, najpierw w seminarium, a następnie w buszu wśród Afrykanów, u tubylców. Tam naprawdę zobaczyłem, co może zdziałać łaska Mszy świętej.
Zobaczyłem to w nabożnych duszach kilku naszych katechistów, w tych dawnych pogańskich duszach, które zostały przemienione przez łaskę chrztu, przez łaskę uczestnictwa we Mszy świętej i przez Najświętszą Eucharystię.
Te dusze zrozumiały tajemnicę ofiary Krzyża i zjednoczyły się z Naszym Panem Jezusem Chrystusem w cierpieniach Jego Krzyża, złożyły swoje ofiary i swoje cierpienia Naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi i żyli jako chrześcijanie.
Amid and one more user like this.
Ewa
2490

Żydówka Gronkiewicz Waltz buduje meczet w Warszawie

Przy rondzie Zesłańców Syberyjskich w Warszawie z ziemi wyszła już budowa meczetu. Powstaje głównie dzięki pieniądzom saudyjskiego sponsora. – Będziemy się tam modlić i tłumaczyć Polakom, że islam …
Podrzynanie gardła niewiernemu: mrctv.org/videos/warning-very-gr…More
Podrzynanie gardła niewiernemu:
mrctv.org/videos/warning-very-gr…
Ewa
Podrzynanie gardła niewiernemu: mrctv.org/videos/warning-very-gr…More
Podrzynanie gardła niewiernemu:
mrctv.org/videos/warning-very-gr…
Ewa
131355

Konferencja na temat nowej Mszy

Wstęp Tytuł mojej dzisiejszej konferencji może wydawać się nieco szokujący: dlaczego nowa Msza nie jest katolicka. Przez nową Mszę rozumiem oczywiście mszał powstały po reformach II Soboru …
@Ewa ================================== .....dla mnie jest to ciągle pierwsze i jedyne konto Stefanka . Od czasu do czasu szatan próbuje je …More
@Ewa
==================================
.....dla mnie jest to ciągle pierwsze i jedyne konto Stefanka . Od czasu do czasu szatan próbuje je tylko pozornie unicestwiać , ale Św.Michał dba o to , abym ciągle wypływał na powierzchnie i wykonywał dzieło rycerstwa Chrystusa Króla i Księcia Pokoju .
Ewa
Dziękuję Stefanku, które to już konto ? liczysz może ? More
Dziękuję Stefanku, które to już konto ? liczysz może ?
View 11 more comments.
Ewa
2432

Czas skończyć z ekumenicznym szaleństwem!

Słowo „ekumenizm” usłyszałem po raz pierwszy w 1964 r., gdy miałem piętnaście lat uczęszczałem do katolickiego liceum w Filadelfii. Kapłan, który używał tego terminu, nazwijmy go ks. T. użył go …
Grzech ekumenizmu Bycie katolikiem oznacza — dziś może bardziej niż kiedykolwiek w przeszłości — bycie kimś odmiennym, płynięcie zawsze pod prąd, …More
Grzech ekumenizmu
Bycie katolikiem oznacza — dziś może bardziej niż kiedykolwiek w przeszłości — bycie kimś odmiennym, płynięcie zawsze pod prąd, a zanik tej postawy jest wynikiem kapitulacji wielu duchownych wobec popularnych dziś idei
(...).
To tak, jak gdyby papieże i hierarchowie minionych 40 lat usiłowali zaciągnąć nas do Klubu Optymistów, byśmy jedli i przebywali z niewierzącymi oraz słuchali ich nudnej retoryki; jak gdyby chcieli zanurzyć nas w świecie, który nie podziela naszej wizji rzeczywistości — nie po to, byśmy mogli go nawrócić, ale po to, byśmy mogli się do niego przystosować.
Ewa
Tak długo, jak będą istnieć dwie religie walczące o serca i umysły wiernych, nadal będą istnieć dwie Msze: novus ordo Missae, ryt ekumenizmu, oraz …More
Tak długo, jak będą istnieć dwie religie walczące o serca i umysły wiernych, nadal będą istnieć dwie Msze: novus ordo Missae, ryt ekumenizmu, oraz Msza trydencka, ryt wiary katolickiej.
EDWIN FAUST
Ewa
3414

OWOCE REWOLUCJI LITURGICZNEJ

"Rezultatem reformy liturgicznej jest nie odnowa, ale dewastacja" Józef Kardynał Ratzinger "Novus Ordo Missae, tak w swym całokształcie, jak i w szczegółach, oddala się zadziwiająco od katolickiej …
Liturgia przez stulecia wzrastała organicznie w naturalnym procesie, aż do ustalenia jej formy za czasów Św. Grzegorza Wielkiego i ostatecznej …More
Liturgia przez stulecia wzrastała organicznie w naturalnym procesie, aż do ustalenia jej formy za czasów Św. Grzegorza Wielkiego i ostatecznej kodyfikacji przez Św. Piusa V, a dziesiątki papieży z milionami wiernych żyjących nią na co dzień, nie mogło się mylić.
Od samego początku Chrześcijaństwa Ofiarę Mszy Świętej odprawiano tyłem do ludu, na ołtarzu zwróconym na wschód. Przeczy to tezom tych, którzy utrz…More
Od samego początku Chrześcijaństwa Ofiarę Mszy Świętej odprawiano tyłem do ludu, na ołtarzu zwróconym na wschód.
Przeczy to tezom tych, którzy utrzymują że pierwsze Msze miały charakter "uczty", lub "agape". Chrześcijanie pierwszych wieków odróżniali Mszę (Najświętszą Ofiarę) od Agape (uczty wspominkowej). Por. ks. D.Olewiński "W obronie Mszy Świętej i Tradycji Katolickiej", ss. 32-42]
Nie można odrzucać bezkarnie wielusetletniego dziedzictwa Kościoła.
View one more comment.
Ewa
11927

„Samobójcze w skutkach wypaczanie wiary wyrażonej w liturgii” - ks. Paweł Kramer

Powyższy tytuł nie pochodzi ode mnie. Zaczerpnięty jest z mowy papieża Piusa XII, dostrzegającego bliskie niebezpieczeństwo kryzysu wiary i mówiącego o Kościele wątpiącym na podobieństwo wątpiącego …
Ewa
Milczenie! Ostatnio znów zrobiło się głośno wokół Piusa XII po podpisaniu przez Benedykta XVI dekretu o heroiczności jego cnót. Dekret ten otwiera …More
Milczenie!
Ostatnio znów zrobiło się głośno wokół Piusa XII po podpisaniu przez Benedykta XVI dekretu o heroiczności jego cnót. Dekret ten otwiera drogę do beatyfikacji tego – kontrowersyjnego dla środowisk żydowskich i lewicowych – papieża. Nad wszystkim, co dotyczy Piusa XII, ciąży propaganda sowiecka z okresu zimnej wojny oraz to, że Pius XII nie wykonał żadnych medialnych gestów w obronie Żydów. Wybrał metodę organicznej pomocy bez zbędnego rozgłosu.
Zasadnicze pytanie brzmi: Co jest lepsze: głośno krzyczeć i protestować przeciwko czemuś, co nieuniknione, czy raczej skutecznie ratować… bez zbędnego rozgłosu?
Uratowałem pokój dla mojego pokolenia – krzyczał Chamberlain po powrocie z konferencji w Monachium w 1938 roku. Z Daladierem, premierem Francji, oddał Hitlerowi część Czechosłowacji. Działali bez mandatu tych, w imieniu których decydowali (sic!!!). Rok później, 3 września 1939, Anglia i Francja wypowiedziały Niemcom wojnę. Ich rządy głośno protestowały przeciwko agresji na …More
justuss likes this.
Ewa
1236

ENCYKLIKA LEONA XIII PAPIEŻA - O MASONII - BP JAN CHRYZOSTOM JANISZEWSKI

Jak wszystkie poprzednie Encykliki Leona XIII, tak szczególnie ostatnia Humanum genus z dnia 20 kwietnia r. b. odsłania i leczy zarazem najniebezpieczniejsze rany i choroby naszego wieku. Jakoż …
mkatana
Ród ludzki na dwa rozpada się obozy, chrześcijański i antychrześcijański, królestwo Boże i królestwo szatańskie. Od wieków walczyły te dwa obozy z …More
Ród ludzki na dwa rozpada się obozy, chrześcijański i antychrześcijański, królestwo Boże i królestwo szatańskie. Od wieków walczyły te dwa obozy z sobą, ale nigdy z taką zapalczywością i gwałtownością, jak w naszych czasach. Sprawcą tej walki i wodzem w boju jest sekta masońska, silnie i sztucznie zorganizowana i po całym świecie rozgałęziona. Dziś doszła ona już do takiej potęgi, że się z swymi zamiarami zburzenia Kościoła katolickiego w tym stopniu, jak dawniej, taić nie potrzebuje i jawny przeciw majestatowi Boskiemu rokosz podnosi.