olinka
Signalment
✍️ Prosíme Ťa, Pane a náš Všemohúci Bože,
neuveď nás do pokušenia,
ale zbav nás všetkého zla i utrpenia, čo príde.
Prosíme o pomoc,
aby sme boli hodní Teba a nie trestov
a pokarhania za hriechy,

ale aby sme boli svätí a nehrešili
a neprišlo na nás zlo,
ktoré je pre tých,
čo idú do zatratenia.
Amen.
👏
Hometown
Bratislava Region, Slovakia
Language
Slovak
Religion
rím.katolička - vydatá