Johann Liber
Ez itt a kérdés - A hálózat csapdájában? (2021. február 15.)More
Ez itt a kérdés - A hálózat csapdájában? (2021. február 15.)
52:02
Emlékezzünk a kommunista diktatúrák áldozataira! – Mindszenty József Rövid portréfilmünkben Kalmár Miklós történész-muzeológus Mindszenty József életét mutatja be. (Forrás: Terror Háza)More
Emlékezzünk a kommunista diktatúrák áldozataira! – Mindszenty József
Rövid portréfilmünkben Kalmár Miklós történész-muzeológus Mindszenty József életét mutatja be.
(Forrás: Terror Háza)
02:23
lowoa shares this
243. Pehm Mindszenty József. Isten Szolgája Mindszenty József bíboros szentté avatásáért mondott engesztelő imádság Mennyei Atyánk! Szívesen fogadod…More
243. Pehm Mindszenty József.
Isten Szolgája Mindszenty József bíboros szentté avatásáért mondott engesztelő imádság
Mennyei Atyánk! Szívesen fogadod híveid áldozatait, amelyeket Krisztus áldozatával egyesítve ajánlanak fel, hogy „kiegészítsék, ami Krisztus szenvedéséből hiányzik, az Egyház javára” (Kol 1,24). Fogadd kegyesen József bíboros szolgád megaláztatásait, áldozatait, amelyeket földi életében a magyar Egyházért és a magyar népért ajánlott fel. Szenvedése legyen napjainkban is előtted kedves áldozat Egyházunkért, hazánkért. Hozzá csatlakozva akarunk mi is imáinkkal, áldozatainkkal engesztelni nemzetünk lelki megújulásáért. És ha szent akaratoddal megegyezik, add meg hívő magyar népednek, hogy József bíboros szolgádat egykor Egyházunk szentjei között tisztelhessük. Krisztus a mi Urunk által.Ámen.
Isten Szolgája szentté avatásáért mondható rövidebb imádság
Istenünk, te Mindszenty József bíborost arra választottad ki, hogy az üldöztetés idején mindhalálig hűséges főpásztor legyen:…More
Sosem felejtjük el! A kommunista diktatúra áldozatairól és a velünk élő örökségéről Schmidt Mária Széchenyi-díjas történész, a Terror Háza Múzeum főigazgatója, Békés Márton történész, a Terror Háza …More
Sosem felejtjük el!
A kommunista diktatúra áldozatairól és a velünk élő örökségéről Schmidt Mária Széchenyi-díjas történész, a Terror Háza Múzeum főigazgatója, Békés Márton történész, a Terror Háza Múzeum kutatási igazgatója, valamint Máthé Áron történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága elnökhelyettese beszélgetnek Tallai Gábor, a Terror Háza Múzeum programigazgatója moderálásával.
(Forrás: Terror Háza)
44:37
Emlékezzünk a kommunista diktatúrák áldozataira! – Mansfeld Péter Rövid portréfilmünkben Békés Márton történész, a Terror Háza Múzeum kutatási igazgatója Mansfeld Péter életét mutatja be. (Forrás: More
Emlékezzünk a kommunista diktatúrák áldozataira! – Mansfeld Péter
Rövid portréfilmünkben Békés Márton történész, a Terror Háza Múzeum kutatási igazgatója Mansfeld Péter életét mutatja be.
(Forrás: Terror Háza)
02:44
Emlékezzünk a kommunista diktatúrák áldozataira! – Tóth Ilona Rövid portréfilmünkben László Bernadett történész Tóth Ilona életét mutatja be. (Forrás: Terror Háza)More
Emlékezzünk a kommunista diktatúrák áldozataira! – Tóth Ilona
Rövid portréfilmünkben László Bernadett történész Tóth Ilona életét mutatja be.
(Forrás: Terror Háza)
02:15
Elfelejtettük volna? Sosem felejtjük el! (Forrás: Terror Háza)More
Elfelejtettük volna?
Sosem felejtjük el!
(Forrás: Terror Háza)
Globális coming out A Time magazin egy igen meglepő önleleplezést tett közé Egy árnyékkampány titkos története, ami megmentette a 2020-as választást címmel. Ebben nem kevesebbet mesél el igen …More
Globális coming out
A Time magazin egy igen meglepő önleleplezést tett közé Egy árnyékkampány titkos története, ami megmentette a 2020-as választást címmel. Ebben nem kevesebbet mesél el igen részletesen, mint hogy Donald Trumpnak igaza volt, valóban átfogó összeesküvés zajlott a 2020-as amerikai elnökválasztás során. érdemes töprengeni arról, hogy miért az önleleplezéssel folytatódik ez az eddig módfelett sikeres összeesküvés. A nyilvánosságra hozásának feltehetőleg kettős célja lehetett. Az egyik annak a cinikus és arrogáns világossá tétele, hogy igen így volt, na és?! A másik azonban lehet egy kísérlet is arra, hogy megpróbálja lecsillapítani az egyre mélyebb polgárháborús indulatokat. De vajon van-e bármilyen esély egy újabb New Deal létrehozására?
24:02
Az Egyház megkísértése Krisztus három megkísértése az Egyházban is folytatódik: arról elmélkedünk, hogy milyen módon. Simon Gábor atya elmélkedéseMore
Az Egyház megkísértése
Krisztus három megkísértése az Egyházban is folytatódik: arról elmélkedünk, hogy milyen módon.
Simon Gábor atya elmélkedése
15:01
Nagyböjt első vasárnapja Az Egyház liturgiája Arnold Trauner atya prédikációjával Az atya szentbeszéde a 10. oldalon kezdődik és bár a tavalyi (2020) nagyböjt első vasárnapjára készült, idén is …More
Nagyböjt első vasárnapja
Az Egyház liturgiája
Arnold Trauner atya prédikációjával
Az atya szentbeszéde a 10. oldalon kezdődik és bár a tavalyi (2020) nagyböjt első vasárnapjára készült, idén is éppolyan időszerű - és nem feltétlenül csak ezen az adott vasárnapon: a nagyböjtbe komolyabban csak most bekapcsolódó híveknek (sőt, bármelyikünknek) megfontolásra érdemes gondolatokkal szolgálhat még e napokban is.
Az anyagot eredetileg a budakeszi Mennyek Királynéja Kápolna tette közzé.
Arnold Trauner atya magyarországi látogatásai alkalmával rendre ebben a kápolnában mutat be katolikus szentmiséket - a szentmise "hagyományos, eredeti formájában (más néven a régi rítusban) (...) kizárólag nem Jorge Bergoglióval egységben" (ahogyan a honlapjuk fogalmaz).
12 pages
Oktatás Nagyböjt 1. vasárnapjára Részlet Goffine Lénárt német premontrei atya XVII. századi híres könyvéből A könyv XX. századi magyar kiadása: Goffine Lénárt Katholikus oktató- és épületes könyve More
Oktatás Nagyböjt 1. vasárnapjára
Részlet Goffine Lénárt német premontrei atya XVII. századi híres könyvéből
A könyv XX. századi magyar kiadása:
Goffine Lénárt Katholikus oktató- és épületes könyve
Rövid értelmezése a vasárnapi és ünnepi leckéknek és evangéliumoknak, ezekből levont hit- és erkölcsi tanításokkal és az egyházi szertartások magyarázatával, továbbá a szentmiséről szóló oktatással
Megjelent: a budapesti SZENT ISTVÁN-TÁRSULAT kiadásában, 1928-ban.
Az eredeti műről:
Nagyon elterjedt elmélkedési könyvek: Kempis Tamás Krisztus követése, Szalézi Szent Ferenc Filoteája és Teotimusa, Kochem Márton Jézus és Szűz Mária élete című műve, és Goffine Oktató és épületes könyve. (Franz Spirago: Felnőttek Katekizmusa) Goffiné, Leonhard, OPræm (1648–1719), lelki író. […] Európa-szerte nagy hatást váltott ki Hauspostille című műve, mely katekizmus formában magyarázza a vasárnapi és ünnepi szentleckéket és evangéliumokat. Szinte minden európai nyelvre lefordították. (Katolikus lexikon)
8 pages

II. 21. Nagyböjt első vasárnapja - Krisztus a mi példaképünk!

Így ír nagyböjt első vasárnapjáról egy régi misszále: A mai szentmise megtanít minket a szentleckében arra, hogy ez az idő szent idő, a kegyelem ideje s erre az időre ad nagyböjti programot Szent …

II. 20. Szombat, Hamvazószerda után - bátran menjünk tovább a megkezdett böjti utunkon!

Egy régi misszále szerint a hamvazószerda utáni szombat szentmiséje arra biztat minket, hogy bátran menjünk tovább a megkezdett úton. Evangéliuma (Mk 6,47-56): Amikor beesteledett, a bárka a tenger…

II. 19. Péntek, hamvazószerda után - és a második nagyböjti gyakorlatunk

A hamvazószerda utáni péntek evangéliuma (Mt 5,43-48;6,1-4) figyelmeztet, hogy az alamizsnaadás, a felebaráti szeretetnek tevékeny gyakorlása legyen a második nagyböjti gyakorlatunk (az imádság …

II. 18. Csütörtök, Hamvazószerda után - és az első nagyböjti gyakorlatunk

Nagyböjt minden napjának megvan a maga szentmiséje a régi rítusban. A hamvazószerda utáni csütörtök evangéliuma (Mt 8,5-13) arra int, hogy első nagyböjti gyakorlatunk (a százados példája nyomán) a

II. 17. Hamvazószerda - útmutatónk egész nagyböjtre

„El ne feledd ember, hogy porból vagy és porrá leszel” Egy régi misszále írja a szenthamuról: A hamu az Egyház szentelő imái által gyógyító erőt nyer és lelkünkben az igazi bánat felébresztésére …

A nagyböjt szelleme - összhangban a természet rendjével (de nem a démonnal)

Így ír egy II. vatikáni zsinat előtti misszále a múlt szerdán megkezdődött nagyböjt szelleméről: «Itt van számunkra a bűnbánat ideje, hogy bűneinkért vezekeljünk és így lelkünket megmentsük», mondja…
Az igaz és a hamis szeretet Philip Eldracher atya prédikációja 2021. február 14.More
Az igaz és a hamis szeretet
Philip Eldracher atya prédikációja
2021. február 14.
21:17
Szabad-e kézbe áldozni? Elmélkedés egy nagyon fontos kérdésről, ami hitünket és lelki üdvösségünket érinti. Simon Gábor atya előadásaMore
Szabad-e kézbe áldozni?
Elmélkedés egy nagyon fontos kérdésről, ami hitünket és lelki üdvösségünket érinti.
Simon Gábor atya előadása
23:40
lowoa
Első tétel: „Ismerjék el a hívek jogát a szentáldozáshoz, és a szentségimádáshoz az előírt módok szerint. Ne essünk ezen a téren az állami hatóságok …More
Első tétel:
„Ismerjék el a hívek jogát a szentáldozáshoz, és a szentségimádáshoz az előírt módok szerint. Ne essünk ezen a téren az állami hatóságok és a püspök rendelkezéseit meghaladó túlzásokba.” (Az Istentiszteleti és Szentségfegyelmi Kongregáció „Örömmel térjünk vissza az Oltáriszentséghez!” kezdetű levele a Püspöki Konferenciák Elnökeihez a szent liturgia ünnepléséről a COVID-19 okozta járvány alatt és után. Vatikánváros, 2020. augusztus 15.)
Második tétel:
„A hívőnek mindig megvan a joga ahhoz, hogy saját választása szerint a nyelvére kérje a szentostyát.” (Római Misekönyv Általános Rendelkezései, 161. pont. Idézi az Istentiszteleti és Szentségfegyelmi Kongregáció „Redemptoris Sacramentum” instrukciója 92. pontja. Vatikánváros, 2004. április 30.)
Harmadik tétel:
„Kérjük a szentmiséken (…) a nyelvre áldoztatás elhagyását és a kézbe áldoztatás általánossá tételét.” (A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia járványügyi közleménye. Budapest, 2020. március 5.)
Negyedik tétel:
„Tovább…More
lowoa
Valóban hiszik még mindig a katolikusok a valóságos jelenlétet? Athanasius Schneider püspök megrendítő és igaz gondolatai a kézre áldozásról és a …More
Valóban hiszik még mindig a katolikusok a valóságos jelenlétet?
Athanasius Schneider püspök megrendítő és igaz gondolatai a kézre áldozásról és a katolikus hittel való összefüggéséről:
„Egy kazahsztáni vallásközi találkozón, amelyen részt vettem, az egyes vallások legszentebb valóságairól beszélgettünk. Egy imám azt mondta, hogy muzulmánok számára a legszentebb dolog a Korán könyve arab nyelven, és a következő szavakkal húzta alá állítását: »Az istengyalázás aktusa lenne, ha valaki mosatlan kézzel merészelné érinteni az arabnyelvű Koránt.« Amikor ezt a kijelentést hallottam, spontán módon megjelent szemeim előtt a kézbeáldozás, amelyet szinte bármilyen egyértelmű szakrális gesztus nélkül és természetesen kézmosás nélkül fogadnak. Ez a magatartás világszerte szabálynak számít a katolikus templomok nagy többségében.
Elképzeltem a következő lehetséges szituációt: ha ez a jámbor imám egyik napon véletlenül betévedne egy katolikus templomba, ahol a szentáldozást közvetlenül a hívek kezébe …
More
6 more comments
Uram, add, hogy lássak! Simon Gábor atya ötvenedvasárnapi elmélkedése Az evangéliumi vak ember példájára mi is keressük a világosságot!More
Uram, add, hogy lássak!
Simon Gábor atya ötvenedvasárnapi elmélkedése
Az evangéliumi vak ember példájára mi is keressük a világosságot!
14:21
Johann Liber
The unborn babies used for vaccine development were alive at tissue extraction Pamela Acker is a biologist and author of a recently released book on vaccinations. from: lifesitenews.com A vakcina …More
The unborn babies used for vaccine development were alive at tissue extraction
Pamela Acker is a biologist and author of a recently released book on vaccinations.
from: lifesitenews.com
A vakcina kifejlesztésére felhasznált meg nem született csecsemők a szövet kivételekor még életben voltak
Riport Pamela Acker biológussal, az oltásokról nemrégiben megjelent könyv szerzőjével.
magyar forrás: eucharisztikuskongresszus.hu
Minden katolikusnak tudnia kellene, mi áll a Covid-"oltások" mögött! Nem "egyszerű" magzatgyilkosságok:
"Valójában császármetszés során szerzik meg ezeket a babákat. A csecsemők még életben vannak, amikor a kutatók megkezdik a szövet kivonását; odáig, hogy még mindig dobog a szívük, és általában nem kapnak érzéstelenítőt, mert ez megzavarná azokat a sejteket, amelyeket a kutatók megpróbálnak kinyerni. Nos, még addig távolítják el ezt a szövetet, amíg a baba életben van és rendkívüli fájdalmai vannak..." Valószínűleg több száz esetről beszélünk.
rumble.com

The unborn babies used for vaccine development were alive at tissue extraction

The content you see here is paid for by the advertiser or content provider whose link you click on, and is recommended to you by Revcontent. As the …