Ladislav Bajza

ŠOKUJÚCE: Výpoveď top finančníka, že najvplyvnejší ľudia sú Luciferiáni a robia ľudské obety detí

39:21
Svedectvo od Luciferánov
PetraB
No, a když vám tu Bostlová na svém blogu burcuje o tom už od roku 2011, a to vám dokonce zveřejňuje jejich interní komunikaci, nevěříte, a radši ji …More
No, a když vám tu Bostlová na svém blogu burcuje o tom už od roku 2011, a to vám dokonce zveřejňuje jejich interní komunikaci, nevěříte, a radši ji prohlásíte za blázna.
View 5 more comments.

Týranie detí elitami

10:09
Týranie detí elitami

W Jerozolimie planują budowę Trzeciej Świątyni - zostanie nam 3,5 roku życia

15:10
Wsparcie mojej pracy: PayPal: www.paypal.me/Suwerenny Linki: wbiblii.pl/szukaj/Dn+9%2C24-27 Daniel 9. 26-27 biblia.deon.pl/rozdzial.php Mateusz 24 15-21 biblia.deon.pl/rozdzial.php do Tesaloni…More
Wsparcie mojej pracy: PayPal: www.paypal.me/Suwerenny Linki: wbiblii.pl/szukaj/Dn+9%2C24-27 Daniel 9. 26-27 biblia.deon.pl/rozdzial.php Mateusz 24 15-21 biblia.deon.pl/rozdzial.php do Tesaloniczan 2 3-4 twojabiblia.pl/czytaj/Ap/11 Apokalipsa 11 1-3
Pre Dohnalových sekretárov ,ktorí stále klamú svoje ovečky s Trumpom ,lebo nechcú priznať falošné proroctvo ich patriarchu Eliáša : Poďakovanie Benj…More
Pre Dohnalových sekretárov ,ktorí stále klamú svoje ovečky s Trumpom ,lebo nechcú priznať falošné proroctvo ich patriarchu Eliáša :
Poďakovanie Benjamina Netanyahu Trumpovi za jeho zásluhy o vybudovanie tretieho chrámu pre ich očakávaného "mesiáša"
www.youtube.com/watch
V roku 367 musel Cyril po treti raz do vyhnanstva. Cisár Julián bol zúrivým nepriateľom kresťanov, avšak neprenasledoval Cirkev vonkajším násilím. …More
V roku 367 musel Cyril po treti raz do vyhnanstva. Cisár Julián bol zúrivým nepriateľom kresťanov, avšak neprenasledoval Cirkev vonkajším násilím. Chcel ju zničiť chytrejším spôsobom: zakázal kresťanské školy, zakázal kresťanom navštevovať vysoké školy, aby tak zostali nevzdelaný, podporoval bludárov a zvlášť židov.
Zhromaždil najvznešenejších židov a navrhol im, aby sa ich národ vrátil do svojej zeme, vystaval znovu chrám a žil podľa zákona. Poukázal k tomu veľké čiastky zo štátnej pokladnice, povolal robotníkov a ustanovil úradnikov, aby na dielo dohliadali. Tak chcel dokázať, že Kristovo proroctvo o skáze chrámu je nesprávne.
Židia sa s veľkou horlivosťou pustili do práce, zo všetkých častí sveta prichádzali, aby priniesli príspevky i aby osobne pomáhali. Vznešené ženy darovali svoje skôsty a šperky. Ano, hovorí sa, že dali zhotoviť strieborné lopaty a koše a že pri stavbe pracovali. I pohania sa zúčastnili na tomto diele, nie s náklonosti k židom, ale s nenávisti proti kresťanom, …More
View 26 more comments.

Blasphemy Catholic Pope Francis Christians & ISLAM Muslims Believe in Same God ALLAH March 2019 …

02:10
Calvary Chapel Brian Brodersen Hosting Ecumenical Rick Warren False Teacher ALERT March 2019 www.youtube.com/watch Mega Churches Calvary Chapel Brian Brodersen Greg Laurie False Teaching Rick …More
Calvary Chapel Brian Brodersen Hosting Ecumenical Rick Warren False Teacher ALERT March 2019 www.youtube.com/watch Mega Churches Calvary Chapel Brian Brodersen Greg Laurie False Teaching Rick Warren CONNECTIONS www.youtube.com/watch BREAKING Brian Brodersen Calvary Chapel Ravi Zacharias ECUMENICAL APOSTASY 2018 News www.youtube.com/watch Calvary Chapel Brian Brodersen puts False Teaching Rick Warren Saddleback on KWAVE Radio Worldwide www.youtube.com/watch Calvary Chapel Brian Brodersen Rick Warren Joel Osteen Ecumenical Catholic Pope Interfaith CHRISLAM www.youtube.com/watch Final Hour CHRISLAM interfaith prayer Pope Francis Israel & Muslim Palestine president ABBAS www.youtube.com/watch Catholic Popes ROME Vatican Secret connections to coming AntiCHRIST www.youtube.com/watch Breaking Pope Francis compares ISLAMIC STATE to Jesus disciples embraces Gays & ISLAM CHRISLAM www.youtube.com/watch Final Hour Coming Antichrist Ecumenical Catholicism …More
Podľa biskupa v mešitách uctievajú Boha: www.krestandnes.cz/irsky-biskup-od… Otázka: Akého? Uctievajú v mešitách jediného pravého Boha ,ktorý stvori…More
Podľa biskupa v mešitách uctievajú Boha: www.krestandnes.cz/irsky-biskup-od…
Otázka: Akého?
Uctievajú v mešitách jediného pravého Boha ,ktorý stvoril nebo i zem a ktorý tak miloval svet ,že poslal svojho jednorodeného Syna ,aby nezahynul nik ,kto v neho verí ,ale aby mal život večný?
Alebo tam uctievajú arabského bôžika mesiaca Alláha ,ktorý NEMA SYNA,nikdy nič nestvoril a ktorého im zo zvyšných 360 bôžikov vybral "prorok" Mohamed za najväčšieho?
Na tv Noe jeden husitská knaz sa rozplyval nad bratmi hinduistami. Už sa nikto Boha nebojí.
View 6 more comments.

Nový svetový poriadok Tretí chrám Antikrist

12:02
Najnovšie správy z Jeruzalema
Farizejské Dohnalove výklady: Skončí každodenní oběť "Prorok" Eliáš Dohnal v tomto videu vykladá 2L.Sol. 2kap.: 1 Čo sa týka príchodu nášho Pána …More
Farizejské Dohnalove výklady: Skončí každodenní oběť
"Prorok" Eliáš Dohnal v tomto videu vykladá 2L.Sol. 2kap.:
1 Čo sa týka príchodu nášho Pána Ježiša Krista a nášho zhromaždenia okolo neho, prosíme vás, bratia, 2 nedajte sa hneď vyviesť z rovnováhy a naplašiť ani duchom, ani slovom, ani listom, údajne naším, akoby už Pánov deň nastával. 3 Nech vás nezvedie nik nijakým spôsobom. Lebo nenastane, kým nepríde najprv odpad a nezjaví sa človek neprávosti, syn zatratenia, 4 ktorý sa protiví a povyšuje nad všetko, čo sa nazýva Bohom alebo čo sa uctieva, takže sa posadí v Božom chráme a bude sa vydávať za Boha. 5 Nepamätáte sa, že som vám to hovoril, ešte keď som bol u vás? 6 A teraz viete, čo ho zadŕža, aby sa zjavil až v pravom čase. 7 Lebo tajomstvo neprávosti už pôsobí; ale len dotiaľ, kým nebude odstránený ten, čo ho teraz zadŕža. 8 Až potom sa zjaví ten zločinec, ktorého Pán Ježiš zabije dychom svojich úst a zničí jasom svojho príchodu; 9 toho, ktorý príde pôsobením satana so …More
View 31 more comments.

Tisícročné kráľovstvo Božie

Heretický výklad patriarchu BKP Eliáša Dohnala Tisícileté království má podle Zj 20 nastat po poražení Antikrista, ale zároveň ještě před defi nitivním koncem světa a bude ukončeno bojem „Góga a …
Keď sa "prorokove" vízie záchrany sveta pred NWO a pred Božím trestom nenaplňajú, tak Dohnal svoje ovečky straší a vyhráža sa im v liste Božím súdom …More
Keď sa "prorokove" vízie záchrany sveta pred NWO a pred Božím trestom nenaplňajú, tak Dohnal svoje ovečky straší a vyhráža sa im v liste Božím súdom :
" Ale keď budeme stáť pred Božím súdom a budeme súdení podľa Božieho slova,Boh povie: ?Ty si mohol zmeniť dejiny,tok udalostí vo svojom národe,vo svete...A čo si robil? Prečo si nevyužíval moc môjho mena?Prečo si nestál v mojej autorite?Prečo si nevyslovil v autorite slovo?"
Kde nám také niečo káže Pán Ježiš, alebo apoštoli??? Chceli apoštoli zvrhnúť rímsku vládu a oslobodiť z pod nej národy?Povzbudzovali apoštoli a cirkevní otcovia svojich veriacich k tomu ,aby sa snažili zmeniť dejiny a tok udalostí vo svojom národe a vo svete? Chceli apoštoli zachraňovať celé krajiny a celý svet?Vyhrážali sa svojim veriacim Božím súdom ,ak sa o záchranu tohto sveta a zmenu jeho politických systémov nebudú všemožne usilovať?
Alebo chceli zachrániť čo najviac duší pre život večný?
Božie slovo hovorí opak ako „prorok“ Dohnal: „Nik z vojakov sa nemieša …More
Zedad
@Hoki i anonymní katolík se musí nechat obmýt. Přesvatou Krví Ježíše Krista.
View 35 more comments.