Language
mike084

Jak chápu 1 000 leté království Pána Ježíše Krista

a v Nicejsko-carihradskom kréde je ... a Jeho Kráľovstvu nebude konca a chializmus by bolo s prerušením také na dvojmo
Čo som písal, nie je v rozpore s týmto. V tisícročnom královstve nekraluje Kristus priamo, ale iba cez vzkriesených kňazov (cez naozaj svatých!). Po 2. Kristovom príchode na Zem, bude kralovať Kristus osobne priamo na Zemi a Jeho kralovaniu nebude konca. Pre @mike084 @Stylita
Write a comment
mike084

Jak chápu 1 000 leté království Pána Ježíše Krista

Dogma ale nehovorí či Panna Mária zomrela či nie to Boh nedal dať do Dogmy
Write a comment
mike084

Boží slovo na den 11.12. A.D. 2018

a pritom Písmo je od nás a presne tak pozor na samovýklady a heretikov
Write a comment
mike084

Jak chápu 1 000 leté království Pána Ježíše Krista

www.orthodoxphotos.com/readings/end/chiliasm.shtml

aj v ortodoxii sú proti chiliazmu a vedia si to obhájiť
Write a comment
mike084

Schindlerov zoznam

puchov.fara.sk/kniznica/zamlcana-pravda…

Zamlčaná pravda o Slovensku

V tejto rozsiahlej knižnej publikácii mapujú nanovo viacerí historici, svedkovia a pamätníci prvú Slovenskú republiku a udalosti tej doby, čo generácie vyrastajúce pod vládou komunizmu to nepoznajú, alebo poznajú to zdeformovane. Bohužiaľ, povrchne to poznajú aj dnešní študenti a nevedia, čo si o tom myslieť. Podávame krátky … More
Write a comment
mike084

Boží slovo na den 10.12. A.D. 2018

nemôže zmeniť a zmenila tento výrok vylučuje sám seba de fide nemôže meniť nik aj keby 100x prehlásil že môže a že záväzné výnosy su dielo diabla pojem Cirkev máte pomýlený
Write a comment
mike084

Boží slovo na den 11.12. A.D. 2018

človek má tendenciu myslieť si že inde je zelenšia paša
Write a comment
mike084

Boží slovo na den 11.12. A.D. 2018

takto deti to tu nečítajú takže čo tým chcel Pán náš Ježiš Kristus povedať? bez Boha čiže bez Neho sme hlúpi ako ovca ono tá oslabená vôľa a zatemnený intelekt ako následok dedičného hriechu nie je žiadna sranda
apredsasatoci
@mike084 a preco sme vlastne oklamani?! myslim my co verime v Krista, nie ateista.............
Write a comment
mike084

Boží slovo na den 10.12. A.D. 2018

RKC má nemenné učenie ale nie všetci ho tak aj berú vyšli z nás ale neboli z nás ono Evanjelium svätého Jána Apoštola je antignostické áno už vtedy museli riešiť herézu
Write a comment
mike084

Jak chápu 1 000 leté království Pána Ježíše Krista

Vassula Ryden je Chialista a cez marxistickú teológiu oslobodenia sa tiež oživil chializmus a z tŕňov figy nemožno oberať
Write a comment
mike084

Jak chápu 1 000 leté království Pána Ježíše Krista

Anjelský Doktor to zamietol vlastne scholastika celkovo

Scotus nazývá chiliasty poskvrněné bludem (In 4, d. 43 q. 2 a. 1 ad 3); sv. Tomáš Akvinský počítá je dokonce mezi kacíře (In 4, d. 43 q. 1 a. 3)

Scotus veľmi prispel k rozriešeniu námietok voči Nepoškvrnenému Počatiu lebo jedna vec je to veriť čo východ veril a pevne a druhá vedieť si to obhájiť keď vystúpi namietač alebo pochybovačník
Write a comment
mike084

Jak chápu 1 000 leté království Pána Ježíše Krista

Sv. Dionysius Alexandrijský († 264), Origenův žák, napsal proti chiliasmu dvě knihy De promissionibus (Hist. eccl. VII, 24). Poněvadž se stoupenci chiliasmu dovolávali Nepotovy knihy jakožto jistého důkazu pro chiliasmus, Dionysius svolal v Egyptě kněze a doktory, aby věc s nimi vyšetřil. Po tři dny probíral s nimi knihu, kterou prohlašovali za nevyvratitelnou. Coraeius, vůdce chiliastů, … More
Write a comment
mike084

Jak chápu 1 000 leté království Pána Ježíše Krista

anichiliastov bolo ale viac aj svätý Augustín
Write a comment
mike084

Jak chápu 1 000 leté království Pána Ježíše Krista

ono KC to už rozriešila je to blud ale je to tak nejasné na prvú že to trvalo dlho z toho verša sa práve nedá chápať tých 1000 ako 1000 doslovných ten verš ukazuje to že Boh Jestvuje mimo čas
Write a comment
mike084

Boží slovo na den 10.12. A.D. 2018

1Sol 4,13-18

13 Nechceme, bratia, aby ste nevedeli, ako je to so zosnulými, aby ste sa nezarmucovali ako ostatní, čo nemajú nádej. 14 Lebo ak veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak Boh aj tých, čo zosnuli, skrze Ježiša privedie s ním. 15 Toto vám hovoríme podľa Pánovho slova: My, čo žijeme a zostaneme až do Pánovho príchodu, nepredídeme tých, čo zosnuli. 16 Lebo na povel, na hlas arch… More
Write a comment
mike084

Jak chápu 1 000 leté království Pána Ježíše Krista

tých 1000 rokov no ale nie je v Písme že pre Boha je jeden deň ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň? čiže je to obrazne doslovnosť nič nedokazuje
Write a comment
mike084

Boží slovo na den 10.12. A.D. 2018

je to blud síce mierne poňatí ale je je to akási polocesta evelina a k tomu "dôkazu"

2Tim 3,12

Veď všetci, čo chcú žiť nábožne v Kristovi Ježišovi, budú prenasledovaní.
Write a comment
mike084

Boží slovo na den 10.12. A.D. 2018

ono to dlho nebolo vyjasnené ono to bolo sporné preto môže byť svätý aj svätý Justín Mučeník hoci to zastával a svätým je aj Augustín z hippa a ten šiel tvrdo proti za sporné sa nemôže trestať iné by bolo keby to zastávali po vyjasnení
Write a comment
mike084

Boží slovo na den 10.12. A.D. 2018

Chiliasmus jest jistě bludný. Poslední soud bude hned po druhém příchodu Páně (Mat 25, 21). Jiného příchodu Krista nežli vtělení a k soudu Písmo sv. a Církev nezná (Žid 9, 26). Na soudu při druhém příchodu Páně dostane každý svou zaslouženou odměnu (Mat 16, 27). Tento soud bude zároveň nad všemi, dobrými i zlými (Mat 25, 32; Sk 17, 31). Dříve Kristus nepřijde, i není tedy pro říši Kristovu na … More
evelina
@mike084 jak mi vysvetlíš, že spravedliví budu žít na zemi ....v dokonalé blaženosti, v nazeraní na Boha ... v jednote s anjelmi a to bez telesných a pozemských rozkoší (?!)
na zemi?? to popisuje snad nebeskú blaženost!

Je to teda blud?!
...
Sv. Irenej († 202) nauku o chiliasmu, kterou rozhodně hájí, takto pozměnil: Vzkříšení mrtvých bude dříve, nežli všichni lidé zahynou; spravedliví budou … More
henta likes this. 
Write a comment
mike084

Boží slovo na den 10.12. A.D. 2018

Mírní chiliasté
...
Sv. Irenej († 202) nauku o chiliasmu, kterou rozhodně hájí, takto pozměnil: Vzkříšení mrtvých bude dříve, nežli všichni lidé zahynou; spravedliví budou žít na zemi v říši Kristově a zde poznenáhlu si přivyknou chápat Boha, to jest: budou připraveni k dokonalé blaženosti. V této říši nebude tělesných a pozemských rozkoší, nýbrž svatí budou žít a panovat v patření na Boha, z … More
Write a comment
mike084

Boží slovo na den 10.12. A.D. 2018

www.ikatolici.cz/o-chiliasmu/

Jménem „chiliasmus“ rozumí se blud, dle něhož po vzkříšení bude Kristus slavně s křesťany na zemi panovat. Obyčejně se praví, že tato slavná říše bude trvat tisíc let. Tento blud byl v minulých dobách dosti rozšířen, někdy více, někdy méně. Pesch (Prael. dogm. IX, s. 341) míní, že chiliasmus vznikl u židů z bludné ideje o říši mesiánské a u křesťanů z vlivu, který … More
Write a comment
mike084

Boží slovo na den 10.12. A.D. 2018

ono utrpenie pred koncom sveta bude hodne intenzívne práve preto že to bude pred koncom Boh totiž vtedy "doplní kalich" do stavu ktorý mu ešte chýba k naplneniu ale dá aj Milosti človek by mohol istým spôsobom aj závidieť tí spravodliví budú mať ohromnú odmenu preč od kríža znamená preč od Spásy
Libor Halik
Hej, človek by mohol istým spôsobom aj závidieť. Tí spravodliví mučeníci budú mať ohromnú odmenu. Preč od kríža znamená preč od Spásy - to hnutie rapturistov vyhýbajúcich sa prenasledovaniu priviedlo USA do Sodomy. Pre @Rapture
apredsasatoci likes this. 
Write a comment
mike084

Boží slovo na den 10.12. A.D. 2018

ono ako sa to vezme Viera je vždy stará a vždy nová zároveň zato modernizmus je starý od samého začiatku že to vyzerá divne? ale ono nie je všetky bludy v ňom obsiahnuté tu už kedysi boli takže názov modernizmus má vlastne veľký nádych irónie lebo nie je nič obstarožnejšie ako on
Write a comment
mike084

Kázání sv. Řehoře Velikého na druhou neděli adventní

aj keď tá teória je nereálna tresk by entropiu totiž zvýšil ale veda jasne že nie je niečo fuj Katolík má vlastne jednoduchý princíp ak veda protirečí viere čo napríklad evolucionizmus protirečí ukážkovo tak nie Viera je na vine ale "veda" je tá pochybná
Write a comment
mike084

chemtrails dle Strunecké RNDr.

www.ezofest.sk/…/2010-jesen.php

ono to bolo zaradené do programu ezoterického festivalu tá biorezonancia od toho ruky preč má aj argumenty ale kazí si to vyťahovaním nekresťanských tj pohanských čiže zlých praktík Martinsnup má pravdu
Write a comment
mike084

Schindlerov zoznam

puchov.fara.sk/kniznica/jozef-tiso-knaz…

Jozef Tiso - kňaz a prezident


Táto kniha vznikla z podnetu seminára, ktorý sa uskutočnil 25. apríla2017 na hrade v Nitre za veľkej účasti verejnosti. Cieľom seminára bola snaha priblížiť sa k pravde k časti slovenských dejín za 2. svetovej vojny terajšími historikmi rozšírené o text profesora Milana S. Ďuricu. Slovenský národ žil po stáročia bez … More
Write a comment
mike084

Schindlerov zoznam

nitra.dnes24.sk/zaujimavost-joz…

Zaujímavosť: Jozefa Tisa pochovali pred 10 rokmi na Nitrianskom hrade

Nitriansky hrad je už 10 rokov posledným miestom odpočinku Jozefa Tisa. Pochovali ho tu v roku 2008.

11. júl 2018 Lucia Šútorová

Zdroj: TASR

Jozef Tiso bol pochovaný 19. apríla 1947 na Martinskom cintoríne v Bratislave. Od októbra 2008 sú jeho telesné ostatky pochované v hrobke na Nitrians… More
Write a comment
mike084

Boží slovo na den 9.12. A.D. 2018

www.zoe.sk

9. december

Náš prepodobný otec Patapios.

Vo väčšine liturgických kalendárov východných cirkví konštantínopolskej tradície, medzi ktoré patríme, pripadá pamiatka prepodobného Patapia na 8. december, zatiaľ čo sviatok Počatia Presvätej Bohorodičky svätou Annou na nasledujúci deň. U nás však, s výslovným súhlasom rímskej Kongregácie pre východné cirkvi, sa spomenutý sviatok slávi … More
Write a comment
mike084

Ve Francii poteče krev! Mají Francouzi zbraně?

a On to splnil na troch Apoštoloch na hore premenenia vtedy sa im ukázal ako Boh
Write a comment
mike084

Ve Francii poteče krev! Mají Francouzi zbraně?

1Kor 15,52

razom, v jednom okamihu na zvuk poslednej poľnice. Lebo keď zaznie, mŕtvi budú vzkriesení neporušiteľní a my sa premeníme.
Write a comment
mike084

Ve Francii poteče krev! Mají Francouzi zbraně?

nepredídeme takže jasne že vytrhnutie je chybný koncept
Write a comment
mike084

Ve Francii poteče krev! Mají Francouzi zbraně?

1Sol 4,13-18

13 Nechceme, bratia, aby ste nevedeli, ako je to so zosnulými, aby ste sa nezarmucovali ako ostatní, čo nemajú nádej. 14 Lebo ak veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak Boh aj tých, čo zosnuli, skrze Ježiša privedie s ním. 15 Toto vám hovoríme podľa Pánovho slova: My, čo žijeme a zostaneme až do Pánovho príchodu, nepredídeme tých, čo zosnuli. 16 Lebo na povel, na hlas arch… More
Rapture
@evelina, a maš tužbu to fakt vediet?, alebo len sranduješ?
evelina
@Rapture A KAM pôjde Ježiš z olivovej hory?

...keď príde Ježiš na olivovu horu tak príde s nami aj s tými čo boli zabitý
Write a comment
mike084

Boží slovo na den 8.12. A.D. 2018

hej hej chcelo by to originalitu mimochodom arianizmus trval viac ako 50 rokov však Boh ma nenúti nasledovať modernizmus a nikoho že je to nepohodlné a kedy bolo pohodlné nezrádzať Krista to viete z 2000 rokov málo ono fakticky nie je storočia bez kúkoľa ale teraz satan vytiahol the best of
Write a comment
mike084

Boží slovo na den 8.12. A.D. 2018

ak netreba chrám čo potom v ňom robili Apoštoli Peter a Ján nejak sme prehliadli skutky apoštolské však aj to že sa schádzali PO DOMOCH no neva nežerte toho žida až modlársky a dačo s tým spravíme
Write a comment
mike084

Boží slovo na den 8.12. A.D. 2018

hej presne na štýl Sola Scriptura to vie každý a potom je vyše 40 000 sektičiek ktoré predsa každú vedie Písmo a si dovesela protirečia hmm to mi nevychádza ako dobrý nápad potom
Write a comment
mike084

Ve Francii poteče krev! Mají Francouzi zbraně?

takto Katolík verí vo vzkriesenie tela a tak vníma tzv. "vytrhnutie" kniha Jób jasne rozrváti to že Boh nevie použiť utrpenie a to je starý zákon Láska je Obeta parusia to je to správne slovo latinské rapiemur treba správne pochopiť ale parusia je to slovo lebo aj latinský preklad vznikal z gréckeho textu
Write a comment
mike084

Boží slovo na den 8.12. A.D. 2018

hej menhir slovíčkári ako čistý farizej či zákoník tak jesto no tak vyznania viery zahodiť Otčenáš sa prestať modliť alebo aj Zdravas dokonca sa prestať prežehnávať nič z toho totiž nemáte z osobnej skúsenosti a predsa to robíte
Write a comment
mike084

Boží slovo na den 8.12. A.D. 2018

vy popierate výsadu a výsada je preto výsada že sa nedáva každému tým že to takto rozšírite aj na seba jedinečnosť ste popreli a to si ja nedovolím kto som ja? prach a popol keď netreba chrámov načo ho mali židia? chrám sa stavá fakticky "len" kvôli sviatosti oltárnej ono je to DOM BOŽÍ čítate protikatolíckeho žida tak to potom tak dopadne
Write a comment
mike084

Boží slovo na den 8.12. A.D. 2018

viete tomu nakoniec neveril ani sám Luther tej spackanine lebo keby áno tak sa pôjde obhájiť na Tridentský Koncil a to nevie hromada Katolíkov že pozvanie dostal a NEŠIEL asi čosi vedel že tie hámotiny by boli rozprášené
Write a comment
mike084

Boží slovo na den 8.12. A.D. 2018

jediný úkon Najsvätejšej Vždy Panny Márie mal a má pred Bohom väčšiu cenu ako všetky skutky ostatných ľudí dohromady tupec je ten kto svoje skutky chce porovnávať s Jej skutkami kde všetky Boh prijal lebo u Nej nebolo tieňa pýchy
Write a comment
mike084

Boží slovo na den 8.12. A.D. 2018

pri dedičnom hriechu sa dá prijať nepoškvrnenosť keď je dedičným hriechom poškvrnený každý až na dve výnimky už od počatia? a kresťanovi ostávajú následky aj po Krste? troška nám tu zasmrdela pýcha a pýcha peklom dýcha ja budem stále iba Ju vyvyšovať že má výsadu nepoškvrnenosti prirovnávať sa k Nej toho sa hrozím to už naznačuje našepkávanie Zlého
Write a comment
mike084

Boží slovo na den 8.12. A.D. 2018

8. PROSINCE. NEPOSKVRNĚNÉ POČETÍ BLAHOSLAVENÉ PANNY MARIE.

Když Bůh stvořil člověka, učinil tělo ze země a “vdechl" mu nesmrtelnou duši. Duši dal Bůh schopnosti, aby ho mohla poznat, milovat a jeho vůli plnit. To by stačilo pro přirozenou blaženost člověka. Bůh však chtěl víc, chtěl, aby člověk měl podíl v jeho božském životě, a proto dal člověku milost posvěcující čili nadpřiroze… More
Write a comment
mike084

Ve Francii poteče krev! Mají Francouzi zbraně?

ono je to vyslovene Antibiblické a prečo? vytrhol snáď Boh Otec Boha Syna z utrpenia? tam je posunutá celá viera preč od utrpenia preto si vymysleli vytrhnutie
Write a comment
mike084

Ve Francii poteče krev! Mají Francouzi zbraně?

oni si aj spontánne hnutia čo z času na čas aj také sú aj tie si vedia nasmerovať a Boh má za čo trestať krajiny okolo rýna zvlášť Viera tam je historickou pamiatkou zato kdeaké východné pohanstvá a islam je ňu ňu ňu vidia potenciál na destabilizáciu ako na tanieri a toto bude súbežne s krízou ináč povedané starý osvedčený model KGB
Write a comment
mike084

Svatý Ambrož, biskup a učitel církve

no založil to je nešťastná veta to vyznieva že to nikdy dovtedy na západe neverili skôr by som povedal že uviedol do povedomia pozabudnuté
Write a comment
mike084

Boží slovo na den 7.12. A.D. 2018

7. PROSINCE. AMBROŽ, BISKUP, VYZNAVAČ, CÍRKEVNÍ UČITEL. VIGILIE NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ PANNY MARIE.

A m b r o ž se narodil v letech 335-340 v Trevíru jako syn císařského místodržitele v Galii. Studoval v Římě a věnoval se právnickému povolání. Jako místodržitel Ligurie a Emilie byl mimo očekávání zvolen r. 374 biskupem milánským. V té době byla totiž křesťanská obec milánská roztržena … More
Write a comment
mike084

Takto připravují ženy v Rusku na válku

strom sa pozná po ovocí a putin má zlé a z dobrého stromu nebude zlé ovocie prorocký úrad ktorý má človek už po krste a posilňuje sa Biromovaním nie je v základe o predpovedaní ale o hovorení pravdy ak by bol putin kresťan tak by zaprel Boha takto odmietol prirodzenú morálku ktorej autorom je tiež Boh a vladár ktorý má moc zaraziť zlo popularitu zákazom potratov by nezískal čiže sa chce páčiť … More
Write a comment
mike084

Takto připravují ženy v Rusku na válku

a dá sa diskutovať s človekom ktorý nepremýšľa nad obsahom svojich komentárov a potom ich chvatne a nečestne maže miesto toho aby si henta priznala že zasa ujela? no nedá
Write a comment