Monika G

Nie príliš Katolícke: Benedikt XVI a jeho nadácia

zaba. To se samozřejmě nedalo uskutečnit ze dne na den. Všichni pokoncilní papeži tomu Bergogliovi bohužel připravovali půdu, aby se mu to podařilo.
Monika G

Myšlienka pre kritikov pápeža...

Ladislav Bajza. Souhlasím se vším co jste napsal. Jen bych ještě doplnila, že z církve, kterou Ježíš založil pro spásu nesmrtelných duší, se stala instituce, jež se stará jen o ekologii, globální oteplování a lidskou chudobu. O spáse duší se její nejvyšší představitel, žel Bohu již vůbec nezmiňuje. Kdy to ti papalatrijci konečně pochopí a přestanou tohoto pseudopapeže podporovat a dělat pravému …More
Ladislav Bajza. Souhlasím se vším co jste napsal. Jen bych ještě doplnila, že z církve, kterou Ježíš založil pro spásu nesmrtelných duší, se stala instituce, jež se stará jen o ekologii, globální oteplování a lidskou chudobu. O spáse duší se její nejvyšší představitel, žel Bohu již vůbec nezmiňuje. Kdy to ti papalatrijci konečně pochopí a přestanou tohoto pseudopapeže podporovat a dělat pravému učení Ježíše Krista jen medvědí službu.
Monika G

Myšlienka pre kritikov pápeža...

apredsasatoci. I v katolické církvi je mnoho poctivých kněží, jenže oni jsou bohužel vázáni poslušností ke svým nadřízeným. Ta obnova církve musí přijít od shora. Věřící, jež poznali kam se je snaží tito modernisté zavést, však nemohou pasivně čekat, nebo ty zednáře ještě podporovat. Je třeba bojkotovat projevy papeže, nechodit do kostelů, kde by se snažili zavádět špatnou hudbu, kázání a vůbec …More
apredsasatoci. I v katolické církvi je mnoho poctivých kněží, jenže oni jsou bohužel vázáni poslušností ke svým nadřízeným. Ta obnova církve musí přijít od shora. Věřící, jež poznali kam se je snaží tito modernisté zavést, však nemohou pasivně čekat, nebo ty zednáře ještě podporovat. Je třeba bojkotovat projevy papeže, nechodit do kostelů, kde by se snažili zavádět špatnou hudbu, kázání a vůbec tu jejich modernizaci, která ty poctivé katolíky od pravé víry v Boha jen odrazuje, nebo vyhání k protestantům a různým sektám.

Myšlienka pre kritikov pápeža...

Ladislav Bajza. To není o nějaké nostalgii. Je třeba si uvědomit, že jen v katolické církvi máme všechny ty svátosti a svátostiny, které nám pomáhají v boji proti temným silám zla. Věřící katolíci si však musí uvědomit, že se do vrcholných pozic v církvi dostali židozednáři, kteří mají za úkol KC rozložit. Není kam odejít. Proto je nutné, aby to co nejvíc katolíků pochopilo, přestali jim pomáhat …More
Ladislav Bajza. To není o nějaké nostalgii. Je třeba si uvědomit, že jen v katolické církvi máme všechny ty svátosti a svátostiny, které nám pomáhají v boji proti temným silám zla. Věřící katolíci si však musí uvědomit, že se do vrcholných pozic v církvi dostali židozednáři, kteří mají za úkol KC rozložit. Není kam odejít. Proto je nutné, aby to co nejvíc katolíků pochopilo, přestali jim pomáhat a snažili se o nápravu.

Myšlienka pre kritikov pápeža...

Paxus. To s Vámi mohu jen souhlasit. Odejít s KC není žádné řešení. Je nutné v ní zůstat, ale v žádném případě nepřijímat od současné liberální církve a papeže Františka ten škodlivý modernismus.

Myšlienka pre kritikov pápeža...

Paxus. Papež Vás nemusí k ničemu nutit. Ono stačí, když nejvyšší představitel KC tyto věci, které jsou v naprostém rozporu s učením Ježíše Krista, schvaluje.

Myšlienka pre kritikov pápeža...

František 69. Jsem si vědoma, že Paxus není sám, který to nechápe. Proto také píši, že někteří poctiví, ale naivní katolíci stále nechápou, jak jim papež František škodí. Těmto lidem je však každé vysvětlování, jen příslovečné házení hráchu na stěnu.

Myšlienka pre kritikov pápeža...

Paxus. Když jste to sám za ty roky jeho působení ještě nepochopil, tak Vám již zřejmě nebude pomoci.

Myšlienka pre kritikov pápeža...

Ano, je třeba papeže nekritizovat, ale nechat ho na pokoji, aby mohl katolické církvi a především některým poctivým ale naivním katolíkům, jenž věří každému jeho slovu, škodit i nadále.
Monika G

NE VŠECHNO JE ZTRACENO, ALE MUSÍTE SE PROBUDIT

Peter Skala. Když tato poselství berete vážně a to mě moc těší, tak byste měl věřit všemu, co nám chce Ježíš Kristus sdělit. Rozdíl mezi námi je v tom, že já se snažím v mezích svých možností, aby se katolická církev z toho zatemnění dostala, ale Vy naopak tomu Zlému, žel Bohu, ještě pomáháte.
Monika G

NE VŠECHNO JE ZTRACENO, ALE MUSÍTE SE PROBUDIT

Peter Skala. Ježíš také říká a to jste záměrně vynechal, že dým Satana se v minulosti vloudil do Jeho církve a nyní do ní zcela pronikl a zatemnil ji. To pro Vás není důležité?
Monika G

Bude Notre Dame v Paríži prestavaná s „pôvabným minaretom“?

Kallistratos. Pravověrní katolíci nejsou ti, kteří si tak říkají v nějakém spolku nebo sektě. Jsou to všichni věřící křesťané, jenž se snaží žít podle Božích zákonů. Tato moderní církev je v dnešní době již v rozporu i s prvním přikázáním Desatera, když prohlašuje, že máme i s pohany stejného Boha. Samozřejmě i k šestému a devátému přikázání, které se snaží tato liberální církev obejít, mám …More
Kallistratos. Pravověrní katolíci nejsou ti, kteří si tak říkají v nějakém spolku nebo sektě. Jsou to všichni věřící křesťané, jenž se snaží žít podle Božích zákonů. Tato moderní církev je v dnešní době již v rozporu i s prvním přikázáním Desatera, když prohlašuje, že máme i s pohany stejného Boha. Samozřejmě i k šestému a devátému přikázání, které se snaží tato liberální církev obejít, mám velké výhrady.
Zatím mohu chodit s čistým svědomím k nám do kostela svatého Petra a Pavla v Prostějově, kam ta modernizace v takovém rozsahu, jak můžeme sledovat na videích z některých kostelů, ještě nepronikla. Kdyby však i u nás začali zavádět cirkusácké mše, klauny, špatnou hudbu, nevhodná kázání atd, tak bych se raději pomodlila doma. Pevně věřím, že by mi Bůh absenci na takové mši, určitě odpustil.
Monika G

Bude Notre Dame v Paríži prestavaná s „pôvabným minaretom“?

Kallistratos. S tím co píšete by se dalo souhlasit, ale jen v případě, kdyby nebylo zcela evidentní, že se jedná o záměrné ustupování jinému náboženství, se kterým má katolická církev z minulosti velmi špatné zkušenosti. Je třeba si uvědomit, že jde o salámovou metodu. Začíná to odstraňováním křížů, zákazem příjímání vkleče a všeho, co patří ke křesťanské tradici. Časem nám ti zrádní představitel…More
Kallistratos. S tím co píšete by se dalo souhlasit, ale jen v případě, kdyby nebylo zcela evidentní, že se jedná o záměrné ustupování jinému náboženství, se kterým má katolická církev z minulosti velmi špatné zkušenosti. Je třeba si uvědomit, že jde o salámovou metodu. Začíná to odstraňováním křížů, zákazem příjímání vkleče a všeho, co patří ke křesťanské tradici. Časem nám ti zrádní představitelé katolické církve ze strachu před islámem, zruší, nebo alespoň znehodnotí i to svaté přijímání. Pravověrní katolíci se musí podle mého názoru proti tomuto trendu všemi způsoby bránit. Tady žádné filozofování nepomůže.
Monika G

Bude Notre Dame v Paríži prestavaná s „pôvabným minaretom“?

Že Jan Pavel II. schválil kostel bez kříže, ještě neznamená, že je to v pořádku. Budova bez kříže na věži, není pro mě žádný kostel a do takové budovy bych na mši svatou nikdy nešla.
Monika G

Radikálny biskup odopiera prijímanie klačiacim katolíkom (video)

Líbání nohou vězňům nebo pohanům, obhajují ti modernisté jako gesto pokory. Když však chce někdo při přijímání Eucharistie, pokleknutím vyjádřit Bohu větší úctu, není mu to biskupem dovoleno. Co si potom může o této liberální církvi, pravověrný katolík pomyslet?

Vzkříšení Krista, jak si myslí většina ateistů že to bylo................

I když si každý uvědomuje, že je to jen ironie, musí to být opravdu ubožáci, kteří se k této ohavnosti propůjčili.
Monika G

Mier nebude, pokiaľ sa ľudia nebudú modliť modlitbu Matky všetkých národov

Kallistratos. Pravověrní katolíci jsou ti, jenž se v dějinách katolické církve vždycky snažili žít podle učení Ježíše Krista, někdy i za cenu velkého strádání. Lidé jsou chybující a mnohdy se do vysokých pozic v církvi dostali i někteří, se špatnými názory. Jen díky těmto pravověrným katolíkům, neučila KC dlouhodobě něco, co by učení Ježíše Krista odporovalo. Od Druhého vatikánského koncilu, je …More
Kallistratos. Pravověrní katolíci jsou ti, jenž se v dějinách katolické církve vždycky snažili žít podle učení Ježíše Krista, někdy i za cenu velkého strádání. Lidé jsou chybující a mnohdy se do vysokých pozic v církvi dostali i někteří, se špatnými názory. Jen díky těmto pravověrným katolíkům, neučila KC dlouhodobě něco, co by učení Ježíše Krista odporovalo. Od Druhého vatikánského koncilu, je bohužel všechno zcela jinak. Nemíním Vám vypisovat, co se mi na té dnešní moderní církvi nelíbí, to by bylo na dlouhé psaní. To si můžete přečíst třeba na stránkách "Lumen de lumine". Ta kniha o které jsem se zmiňovala, se myslím jmenovala "Celý Tvůj". Měla jsem ji před mnoha lety vypůjčenou z knihovny a určitě tam bylo psáno, že přátelé JP II. mu vytýkali, že KC nejde tím správným směrem.
Monika G

Mier nebude, pokiaľ sa ľudia nebudú modliť modlitbu Matky všetkých národov

Kallistratos. Co se týče těch papežů působících po 2. VK, tak podle mého názoru by nebyl ani jeden z nich zvolen, kdyby to nebyli modernisté. V jedné knize o JP II. ho jeho přátelé upozorňovali, že se od 2. VK katolická církev ubírá špatným směrem, ale on to vůbec nechtěl brát v úvahu. Mladý Ratzinger byl bohužel též příznivcem Druhého vatikánského koncilu a jeho směřování.
Monika G

Mier nebude, pokiaľ sa ľudia nebudú modliť modlitbu Matky všetkých národov

Kallistratos. Na tomto papeži toho bohužel moc dobrého nevidím z čehož jsem samozřejmě moc smutná. V každém případě se k mému znepokojení, katolická církev po 2. VK ubírá zcela jinou cestou, než by si většina pravověrných katolíků přála.
Monika G

Mier nebude, pokiaľ sa ľudia nebudú modliť modlitbu Matky všetkých národov

Kallistaros. Papež, jako nejvyšší představitel KC musí jít příkladem ve víře a ne, že to všechno co píšete, jen svým ovečkám nezakazuje. Copak Vy opravdu nevidíte to shnilé ovoce jeho pontifikátu?