alino
alino
381.5K
Pro nevěřící Janku cpž. Nestačí prehlásiť že: janka cpž 13:36 On líbal Korán? To se mi nechce věřit.More
Pro nevěřící Janku cpž.
Nestačí prehlásiť že:
janka cpž 13:36
On líbal Korán? To se mi nechce věřit.
One page
pokrk
Samson1 ,kedy už konečne dospeješ a budeš pripravený na hutný pokrm?Nemel stále dookola o daroch,jazykoch a uzdraveniach. Apropos uzdravenia a jazyky …More
Samson1 ,kedy už konečne dospeješ a budeš pripravený na hutný pokrm?Nemel stále dookola o daroch,jazykoch a uzdraveniach.
Apropos uzdravenia a jazyky-charizmatici tvrdia,že sú od Boha,podľa skutkov apoštolov.Ale napr.apoštol Pavol mal od Boha vzkriesiť človeka.Už si videl u vašich liečiteľov vzkriesenie?Ak nie tak to čo robia je diablova robota a nie je to žiadne kiečenie,ale presúvanie nemocí,ako sa to už párkrát stalo.
Samson1
Tu jsem něco našel. Budou sedět? 6 A slyšel jsem zpěv jakoby ohromného zástupu, jako hukot množství vod a jako dunění hromu: „Haleluja, ujal se …More
Tu jsem něco našel. Budou sedět?
6 A slyšel jsem zpěv jakoby ohromného zástupu, jako hukot množství vod a jako dunění hromu: „Haleluja, ujal se vlády Pán Bůh náš všemohoucí.
7 Radujme se a jásejme a vzdejme mu chválu; přišel den svatby Beránkovy, jeho choť se připravila
8 a byl jí dán zářivě čistý kment, aby se jím oděla.“ Tím kmentem jsou spravedlivé skutky svatých.
9 Tehdy mi řekl: „Piš: Blaze těm, kdo jsou pozváni na svatbu Beránkovu.“ A řekl mi: „Toto jsou pravá slova Boží.“
No, ale toto už vážně. Ju 🤗
36 more comments