zaba
zaba

René Balák o vakcínach proti covidu !

Přesto si myslím, že znamení šelmy bude spíše něco co nám umožní prodávat a kupovat... tedy jasné nástroj, kterým zaprodáme svoji svobodu Antikristu.
zaba

František Přijímá Rezignaci Kardinála Sarah

Pokud by ale Bůh brzy zasáhl událostí velkého Varování, může nakonec dopadnou vše ještě jinak.
zaba

"Nech je prekliaty!“ (Gal 1:8) Do kín ide film znázorňujúceho Krista ako homosexuála. Vystupujú v ňom aj katolícki kňazi a aktivisti, ktorí trvalo napádajú učenie Katolíckej Cirkvi

Reprák má také nakonec pravdu. Je třeba se osobně nepřipálit ani trochu, aby zde zůstali alespoň oázy čistoty, ze kterých nakonec bude moci začít obnova.
zaba

Záhadná smrť tisícov škorcov v Ríme. Sopka Etna na Sicílii znova vybuchla a vystreľovala do vzduchu lávu

Podle Malachiášova proroctví je posledním papežem nikoli František (ten je falešným papežem), ale Benedikt. Podle poselství má být posledním papežem Petr Římský, což je apoštol Petr z nebe.
zaba

Pochod svobody. BRATISLAVA 20.2. 13:00. POCHOD BUDE

Ať se někdy vzájemně opravdu nemusíme, tak ale pokud jsem křesťan, tak se musím snažit milovat všechny lidi i své nepřátele. To je opravdové pokání, které na nás Kristus chce.
zaba

Kardinál Duka: My, najateistickejší štát..

Hezký příklad celostního přístupu a v tom smyslu souhlasím, ale připusťte, že i ve velkých blocích oborů zvláště politických i náboženských může dojít k fatální chybě, kterou je třeba komentovat, aby nakonec si nepodřídila i takové obory, z nichž stvořitelova moudrost přímo srší. Příkladem může být dnešní většinová bioloigie, myslící si, že Bůh není na stvoření třeba a naprosto opomíjí svojí …More
Hezký příklad celostního přístupu a v tom smyslu souhlasím, ale připusťte, že i ve velkých blocích oborů zvláště politických i náboženských může dojít k fatální chybě, kterou je třeba komentovat, aby nakonec si nepodřídila i takové obory, z nichž stvořitelova moudrost přímo srší. Příkladem může být dnešní většinová bioloigie, myslící si, že Bůh není na stvoření třeba a naprosto opomíjí svojí podmnožinu, zastávající teorii inteligentního dizainu, která je přece daleko logičtější. V náboženské oblasti je příkladem takového podkladového úletu právě modernistická pastorace, která se vyhybá říci jasné slovo ohledně nepravdy vůči Božímu Zjevení. A bohužel, společnost nebudou ovlivňovat jen logicky myslící vědci, ale spíše ti z nich, kdo půjdou do politiky a náboženství. A zde se sám nestačím divit, jak rychle mohli tváří tvář lidu, zapomenout na svoji logickou průpravu. Prostě asi rezignovali na pokorné přinášení pravdy nevzdělaným a nechali si příliš snadno unést popularitou, kterou jim skýtá jimi chlácholený dav.
zaba

Vatikán: Kdo Má Na Starosti Záclony? (Video)

Je tedy pravda, že do vlastních řad si dává pozor, aby příliš nepřestřelil, ale přesto třeba, volně cituji, jeho výrok: Panna Maria svatou nebyla, ale ona se jí stala nebo jeho zlověstné mravokárné řeči (jako že jsou v obětí toho Zlého) nebo zlověstné mlčení vůči svým odpůrcům, kteří nakonec jen statečně vždy připomínají neměnnou apoštolskou nauku.
zaba

KOMU MARIA DRTÍ HLAVU PATOU

Prostě se jen Bohu Otci zalíbilo zničit ďáblovu pýchu Marinou pokorou. A tím nám skrze ní ukázal cestu, jak si správně posloužit Pánem Ježíšem Kristem.
zaba

Agentura C-Fam: OSN Připravuje Pronásledování Kritiků Homosexuality

Duše má šanci se uzdravit jen když se plně skloní před Božím Zjevením (apoštolská nauka). Doba kulhání mezi světem a touto jedině správnou cestou, zdá se, skončila.
zaba

PRAVDA bude Šokovať svet

Zdá se, že by takto mohl Pán Ježíš promluvit k dnešní době.
zaba

Kardinál Modernistické Kurie Věří v Konspirační Teorii

Důkaz, že Bergoglio zdaleka překračuje rámec II.Vat.kon. a tento mu slouží jen jako neoprávněná záštita.
zaba

Viganò: Musíme Se Od Františka Oddělit, Abychom Zůstali Ve Společenství S Apoštolským Stolcem

Po čase se objevují pochybnosti i kolem zmanipulovanosti onoho konkláve. Jednak jeho vyvoláním (bylo umělé: Benedikt byl k rezignaci fakticky donucen ) jednak infiltrací zednářských skupin uvnitř volících kardinálů, kteří volili nikoli toho nejsvatějšího mezi nimi, jak by měli, ale toho, kdo bude nejlépe komunikovat se světem a nejlépe vybruslí z problémů, do kterých církev před tím sami dostali …More
Po čase se objevují pochybnosti i kolem zmanipulovanosti onoho konkláve. Jednak jeho vyvoláním (bylo umělé: Benedikt byl k rezignaci fakticky donucen ) jednak infiltrací zednářských skupin uvnitř volících kardinálů, kteří volili nikoli toho nejsvatějšího mezi nimi, jak by měli, ale toho, kdo bude nejlépe komunikovat se světem a nejlépe vybruslí z problémů, do kterých církev před tím sami dostali (kněžské skandály z uvolněné doktríny, finanční skandály, kuriální skandály a nakonec i nesmyslné nároky na papeže samotného....)
zaba

Viganò: Musíme Se Od Františka Oddělit, Abychom Zůstali Ve Společenství S Apoštolským Stolcem

V tomto bych dal za pravdu spíše Unam. Jiný, než masivní Boží zásah, si už neumím představit, jak nastolit lepší svět. Věřím v tisícileté Boží království na této Zemi, ale nastolené Božím zásahem- viz Janovo Zjevení 20. kapitola.
zaba

Viganò: Musíme Se Od Františka Oddělit, Abychom Zůstali Ve Společenství S Apoštolským Stolcem

František není papež, ale papežský úřad okupuje, je tedy třeba si v této skutečnosti začít počínat jako v republice, která je uchvácena padouchy ( viz. třeba německý nacismus nebo komunismus). Kvůli tomu přece nebudeme postiženou republiku zatracovat, protože bychom si podřízli větev sami pod sebou. Jako dnes čekáme na zlepšení EU nebo její rozpad na zdravé jádro a to shnilé, tak musíme trpělivě …More
František není papež, ale papežský úřad okupuje, je tedy třeba si v této skutečnosti začít počínat jako v republice, která je uchvácena padouchy ( viz. třeba německý nacismus nebo komunismus). Kvůli tomu přece nebudeme postiženou republiku zatracovat, protože bychom si podřízli větev sami pod sebou. Jako dnes čekáme na zlepšení EU nebo její rozpad na zdravé jádro a to shnilé, tak musíme trpělivě čekat až nás Boží prozřetelnost zbaví nebo oddělí od špatné duchovní vrchnosti.
zaba

Vatikánské Známky Podporují Františkovo Mezináboženství

Spíše všichni jsme přirozeně dětmi svého Stvořitele, ale některé takové dítě je dobré a vděčné a některé je zlé. Dobří, když vytvají, stanou se dědici věčného života v Bohu (vykoupeni a spaseni), zlí, když se nezmění, takovými dědici nebudou moci být , protože odmítli Pánovu pomoc -vykoupení a spasení (, budou tedy zavrženi).
zaba

Viganò Analyzuje Vatikánské Frázování

Vigano a Burke nemají už žádné nástroje, jak věci ovlivnit. Mohou jen poukazovat na nesrovnalosti s apoštolskými ustanoveními, která třímají v ruce jiní.
zaba

Pochopil To: Více Viru - Více Mši

Ekumena v tom správném pojetí by měla být připomínkou jít ke všem náboženstvím a říkat jim, že jediné dotažení a zpřesnění jejich tušené nadpřirozené naděje je jen Ježíš Kristus a jeho mise, že jedině On je správnou odpovědí Stvořitele na naše tušení nadpřirozena. Jediný On rozzáří mé pohaslé svědomí Pravdou o Bohu a jeho lásce ke každému člověku, jehož duše vzešla z "Jeho ruky."
zaba

VÝPADEK PROUDU V BÍLÉM DOMĚ. FALEŠNÝ PREZIDENT BIDEN ZADRŽEN.

Zajímavé a s většinou se dá souhlasit, jen se mně nezdá zeť Trumpa jako antikrist. Podle bible bude antikrist malým rohem (jeho malý vzrůst, navíc oděv beduína a v souhlasu příjemný zevnějšek, potvrzují i Irská poselství) a bude spíše svobodným.
zaba

František: Žádná Operace - Je To Horší

Některé kroky Bergoglia skutečně hrají na inspiraci knížetem temnoty a to pro jejich rafinovanou obojetnost a mnohdy až budoucí ničící sílu (např. osvojit si přístup exhortace AL znamená zničit jednoznačnost katolické morálky). Obojetný papež to je vskutku výsměch této důležité služby, kterou Pán pro svůj lid ustanovil.
zaba

Posolstvo Kráľovnej pokoja, 25. januára 2021, Medžugorie: Čas znovuzrodenia

..aby vám bolo dobre na zemi????
Ale vždyť i v modlitbě Otče náš se modlíme, aby bylo jako v nebi tak i na zemi... Ve 20 i 21kap. Janova Zjevení se mluví o nové zemi i nebi.
Zapadá mi vše do sebe, pokud přijmu koncept tisíciletého království předpověděného v počátku 20kap. Janova Zjevení. Tak věřila celá církev katakomb do roku 312 (viz. sv. Justin, Irenej....).

Osobně se těším na novou Zemi …More
..aby vám bolo dobre na zemi????
Ale vždyť i v modlitbě Otče náš se modlíme, aby bylo jako v nebi tak i na zemi... Ve 20 i 21kap. Janova Zjevení se mluví o nové zemi i nebi.
Zapadá mi vše do sebe, pokud přijmu koncept tisíciletého království předpověděného v počátku 20kap. Janova Zjevení. Tak věřila celá církev katakomb do roku 312 (viz. sv. Justin, Irenej....).

Osobně se těším na novou Zemi pod vládou Kristových zákonů a je to pro mne velká naděje vůči narůstající pošetilosti instalace nové země z diktátu antikrista- 4. průmyslová revoluce. Tato pošetilost samozřejmě povede do katastrofy, ale apokalypsa (Zjevení Pánovy moci) vše podivuhodně zvrátí v léčebný soud, který vyžene ďábla z našeho prostoru a uvede Zemi do stavu původního ráje.

Proto je zajímavé jen to, abych se nezapojil, jako ďáblův agent ,do této poslední utopie (4. průmyslová revoluce), ale naopak vyhlížel trpělivě Pánovu záchranu, která fakticky započne velkým Varováním (viz. Garabandal) a skončí Dnem Kristovým, kdy zde zbydou jen v něj doufající (patrně po třech dnech tmy).