Indignus Famulus
wordpress.com

“Nem lehet rajtuk változtatni, nincs bennük istenfélelem”

Sokunk tapasztalata újabban, hogy van két olyan téma, amely még a legszorosabb egyházi, baráti, testvéri kötelékeket is megtépázza, irracionálisnak …
Bazsó-Dombi Attila
Brilliáns!
wordpress.com

Az adósság

Az elmúlt időszakban sokszor adtunk közre beszédeket, írásokat Chad Ripperger atyától. Ennek oka röviden az, hogy ezekkel szembesülve csodálkoztunk …
wordpress.com

Engesztelés

Az igazságosság egyik formája a retribuitív (helyreállító) igazságosság, amikor visszaadjuk azt, amit elvettünk, azt, amit tönkretettünk, aminek …
Lajos D
A tavalyi templomi lezárások még súlyosabbnak tűnnek annak fényében, amit a tökéletes bánatról, mint rendkívüli kegyelemről mond az atya. Köszönjük …More
A tavalyi templomi lezárások még súlyosabbnak tűnnek annak fényében, amit a tökéletes bánatról, mint rendkívüli kegyelemről mond az atya. Köszönjük a közreadást!
wordpress.com

Egy svájci gárdista nyílt levele

A Renovatio 21 című hetilap 2021. október 8-án közölte az alábbi nyílt levelet egy olyan svájci gárdistától, aki nem volt hajlandó alávetni magát a …
Haven Y Acett
Manapság értelmet nyer a szent Pál által megjövendölt "törvény nélküli ember"(ὁ ἄνομος) . Már arra sem veszik a fáradságot, hogy a látszatot fenntar…More
Manapság értelmet nyer a szent Pál által megjövendölt "törvény nélküli ember"(ὁ ἄνομος) . Már arra sem veszik a fáradságot, hogy a látszatot fenntartsák.
Lajos D
Nem sokáig marad vatikáni állampolgár ez a gárdista, de a helyében én örülnék ennek.
6 more comments
wordpress.com

Istenfélelem, misszió és királyi fegyver

Mivel tehát ismerjük az Úr félelmét, az embereket igyekszünk meggyőzni, Isten előtt azonban nyíltan állunk.” (2 Kor 5,11) Egy kedves fiatalkori bará…
Lajos D
Igen aktuális írás: a mai napon, október 7-én van a lepantói csata 450. évfordulója, amikor a Rózsafüzér Királynője győzelemre segítette a keresztény…More
Igen aktuális írás: a mai napon, október 7-én van a lepantói csata 450. évfordulója, amikor a Rózsafüzér Királynője győzelemre segítette a keresztényeket a muzulmán tengeri fölénnyel szemben. A keresztény katonák a csata előtt térden állva imádkozták a rózsafüzért, és velük imádkozott a pápa felhívására az egész keresztény Európa. Aki jámbor népi ájtatosságnak tartja, tényleg királyi fegyverről mond le.
wordpress.com

Claude Barthe atya: Traditionis Custodes: az utolsó zsinati töltények?

A II. Vatikáni Zsinat el nem fogadása konkrétan a liturgikus reform elutasítására összpontosult, még akkor is, ha a régi mise gyakorlóinak egy része …
wordpress.com

Úgy érzem. Avagy az a bizonyos hét óra

Érdekes jelenséget figyelhetünk meg Magyarországon az Eucharisztikus Világkongresszus utáni napokban. Egyre-másra jelennek meg írások arról, hogy …
Bazsó-Dombi Attila
Telitalálat!
wordpress.com

Megfontolt ostorfonás

Mindig lenyűgözött a kufárok kiűzése a templomból. Mennyire nem polkorrekt cselekedete volt ez a mi Urunknak! A felborogatott asztalok nem csak …
Beati pauperes spiritu
A kicsinyek rózsafüzérrel ostorozhatnak a legjobban és csendesen ellene mondanak, amennyiben nem vesznek részt a már egy hete tartó tömeges szentségt…More
A kicsinyek rózsafüzérrel ostorozhatnak a legjobban és csendesen ellene mondanak, amennyiben nem vesznek részt a már egy hete tartó tömeges szentségtörésekben...
Lajos D
Úgy legyen!
wordpress.com

Mária anyja a Bölcsességnek, és Őt ajánlja fel a világnak.

Dom Jean Pateau, Fontgombault apátjának prédikációja Boldogságos Szűz Mária születése alkalmából. Fontgombault, 2021. szeptember 8. Kedves Testvérek …
lowoa
wordpress.com

A HAGYOMÁNYOS MISÉHEZ RAGASZKODÓ HÍVEK LEVELE AZ EGÉSZ VILÁG KATOLIKUSAIHOZ

Melyik apa ad a fiának követ, ha az kenyeret kér tőle? (Mt 7,9) Kedves Testvérek és Nővérek Krisztusban! Nagy szomorúsággal értesültünk Ferenc pápa …
Beati pauperes spiritu
Isten fizesse meg
wordpress.com

Peter Kwasniewski: Az eucharisztikus csodálat újraélesztése – Egy pap három misztikus élménye

A hagyományos liturgia rubrikái mind szándékosak és céltudatosak; az Eucharisztiára vonatkozó rubrikák emlékeztetik a papot, hogy a szent misztériumo…
Indignus Famulus
Nincs végérvényes egyházi tanítás erről: magukért nem tudnak, de talán értünk igen. Aquinói szent Tamás szerint ezek a lelkek nincsenek abban a …More
Nincs végérvényes egyházi tanítás erről: magukért nem tudnak, de talán értünk igen. Aquinói szent Tamás szerint ezek a lelkek nincsenek abban a helyzetben, hogy imádkozzanak értünk, Bellarmin Szent Róbert és Szent Alfonz szerint igen. Bolognai Szent Katalin a legnehezebb ügyekben az ő közbenjárásukat kérte, és sosem kellett csalódnia.
Úgy képzelem, hogy olyan hosszú nyelű kanál az ő imájuk, amivel csak másokat táplálhatnak, magukat nem.
charisma
Nagyszerű írás, köszönet a közreadásért
2 more comments
wordpress.com

Benedek pápa eltörlése: Gondolatok egy nemrég megjelent cikkről és a “szakítás hermeneutikájáról”

“Egy aggódó pap” tollából született kiváló esszét kaptunk a Rorate-nál, és örömmel osztjuk meg olvasóinkkal. Ez az egyik legjobb eddigi elemzés …
Beati pauperes spiritu
Legyen szívekig hatoló intelem a szent hagyománnyal szakítóknak és a bűnösöknek: extra ecclesiam nulla salus - az Egyházon kívül nincs üdvösség!
wordpress.com

Robert Morrison: Ferenc, a romboló megértése

VIII. Bonifác pápa 1302-es bullája, az Unam Sanctum, tárja elénk a mai hívő katolikusok egyik legnagyobb megdöbbenésének forrását: “Továbbá kijelentj…
charisma
Ez a fájó igazság.
wordpress.com

Szent Pál és a kötelező oltások

„Akinek azonban kétségei vannak, és mégis eszik, ítéletet von magára, mert cselekvése nem származik meggyőződésből. Bűn tehát mindaz, ami nem …
Bazsó-Dombi Attila
Szerző számára: Köszönöm szépen, Isten jutalmazza meg a szellemi szolgálatáért! Olvasók számára: Az első harmadában nehézkes a fogalmazásmód, azon…More
Szerző számára:
Köszönöm szépen, Isten jutalmazza meg a szellemi szolgálatáért!
Olvasók számára:
Az első harmadában nehézkes a fogalmazásmód, azonban megéri kitartani az érdemi kifejtés miatt, amely nyilvánvalóan égi ihletettség üdvös gyümölcse.
ancilla456
Remek.

A pápa hagyományhoz való kötöttsége, mint törvényhozási korlát: válasz az ultramontanista apologeti…

Dr. Kwasniewski denveri előadásának teljes szövege ...Hamis lenne azt mondani, hogy egy pápának joga van akármit megvalósítani, ami csak eszébe jut, vagy bármilyen kedvenc teológiai projektjének …
Bazsó-Dombi Attila
Liguori Szent Alfonz: A hit igazsága III. Rész – A szektások ellen akik tagadják, hogy a Katolikus Egyház az egyedüli Igaz Egyház "Nem számít, hogy …More
Liguori Szent Alfonz: A hit igazsága III. Rész – A szektások ellen akik tagadják, hogy a Katolikus Egyház az egyedüli Igaz Egyház
"Nem számít, hogy az elmúlt századokban valamely főpapot törvénytelenül választottak meg, vagy csalással jutott volna a pápaságba; elég az, hogy később a teljes Egyház utólagosan elfogadta őt pápának, amely utólagos elfogadás által ő törvényes és igazi pápa lett. De ha bizonyos időre nem fogadta volna el a teljes Egyetemes Egyház, ez esetben arra az időre valóban üres lett volna a pápai szék, ahogyan üres a főpapok halálakor. Így az sem számít, hogyha szakadás esetén sokáig kétséges volt, hogy ki az igazi pápa, mert abban az esetben úgy lehetett egy igazi akkor is, ha nem volt ismeretes, hogy kicsoda; és egyetlen sem lehetett igazi az ellenpápák közül, akkor a pápaság végül megüresedett volna.
10. Egyesek meg is próbálták igazolni, hogy végül bizonyos főpapok eretnekségbe estek, de valójában sosem igazolták és nem is fogják, és mi nyilvánvalóan az ellenkező…More

Démoni üzenetek: Az ellenség használhatja a technológiát – mondja az ördögűző

Jose Francisco Syquia atya, a manilai érsekség fő ördögűzője azt is mondja, hogy a démonoktól érkező üzenetek közös tapasztalatai azoknak a papoknak, akik segítenek a megszállt személyek megszabadítá…
Bazsó-Dombi Attila
Isten jutalmazza meg a fordító és közzétevő munkáját!

A hagyományos mise gyűlöletének alapja -Interjú Claude Barthe atyával

(...) Tehát a fő ok doktrinális? Igen, és nagyon fontos, hogy ezt mondjuk, és tisztában legyünk vele, mert paradox módon ez mind nagyon gondviselésszerű. Ez természetesen nagyon fájdalmas. Ez …

Chad Ripperger exorcista atya előadása a szellemi harc fokozatairól (II. rész)

A Sátán alatt vannak azok a démonok, akiket “öt tábornoknak” hívunk. Az öt tábornok az az öt démon, akik hierarchikusan közvetlenül a Sátán alatt vannak, és ők azok, akik végrehajtják a terveit. Az …
wordpress.com

Chad Ripperger exorcista atya előadása a szellemi harc fokozatairól I.

Ma a spirituális hadviselés szintjeiről akarunk beszélni, és különböző szintek vannak. Ez néhány dolgot jelent azon felül, hogy mindannyiunkat …

A kígyók világnapja

...És vajon mi várható, ha jön egy Franciscus, aki a kígyók világnapján túltengő ideológiától vezérelve egy tollvonással akar megfosztani a kincstől, kígyót adva a kért hal helyett azoknak, akiket …