Unam Sanctam SK
Unam Sanctam SK
213

Herézy Pavla VI. o nekresťanských náboženstvách a jeho odpadlíctvo

Tento článok obsahuje niektoré z najhorších heréz Pavla VI. o nekresťanských náboženstvách. Tento článok dokazuje, že Pavol VI. bol totálny heretik a odpadlík. Pre kompletnejšie odhalenie jeho heréz …
Unam Sanctam SK
Pavol VI. okrem tohoto slávnostne schválil všetky heretické dokumenty II. vatikánskeho koncilu, propagoval nový svetový poriadok, chválil OSN, učil, …More
Pavol VI. okrem tohoto slávnostne schválil všetky heretické dokumenty II. vatikánskeho koncilu, propagoval nový svetový poriadok, chválil OSN, učil, že tí, ktorí odmietajú pápežstvo sú v Cirkvi Kristovej, chválil nekatolícke sekty a jej predstaviteľov, zrušil zoznam zakázaných kníh, zmenil obrady všetkých siedmich sviatostí, vzdal sa pápežskej tiary a v súlade s II. vatikánskym koncilom hlásal, že každý človek je Ježiš Kristus. Prišiel s neplatnou novus ordo omšou, neplatnými obradmi vysviacky a takmer určite neplatným obradom birmovania.
1. Pavol VI.
2. Pavol VI. o nekresťanských náboženstvách
3. Pavol VI. o budhizme
4. Pavol VI. o islame
5. Pavol VI. o náboženskej slobode
6. Pavol VI. o „pravoslávnych“
7. Pavol VI. o iných protestantských sektách 8. Pavol VI. o antikoncepcii 9. Pavol VI. o Organizácii Spojených národov 10. Pavol VI. presadzujúci nový svetový poriadok 11. Pavol VI. o uctievaní človeka 12. Pavol VI. o Vianociach 13. Pavol VI. hlása, že človek je Boh 14. …More
Unam Sanctam SK
Najskôr hovorí, žeKatolícka Cirkev nehľadí „s úprimnou úctou na budhistický spôsob života“; opak je herézou. - Takto to má byť. vatikankatolicky.com/…More
Najskôr hovorí, žeKatolícka Cirkev nehľadí „s úprimnou úctou na budhistický spôsob života“; opak je herézou. - Takto to má byť.
vatikankatolicky.com/anti-papez-pavol-vi/
Unam Sanctam SK
5
Tento článok obsahuje všetky ex cathedra definície Katolíckej Cirkvi na tému mimo Katolíckej Cirkvi niet spásy, vrátane tých, ktoré takmer vôbec nie sú známe.
vatikankatolicky.com

Petrov stolec na tému mimo Katolíckej Cirkvi niet spásy

Nasledujúce vyhlásenia na tému mimo Katolíckej Cirkvi niet spásy sú od najvyššej učiteľskej autority Katolíckej Cirkvi. Sú to pápežské dekréty ex …
Prečo je peklo večné.
vatikankatolicky.com

Prečo peklo musí byť večné

Jestvuje aspoň jeden hlavný dôvod, prečo peklo musí byť večné. To, že pekelné bolesti sú večné, je, pravdaže, súčasťou viery. Ježiš to dáva celkom …
Benedikt XVI., Deus caritas est (Boh je láska) #31c, 25. december 2005: „Okrem toho sa charita nesmie stať nástrojom zapájania sa do toho, čo sa dnes označuje za prozelytizmus. Láska je zadarmo; …More
Benedikt XVI., Deus caritas est (Boh je láska) #31c, 25. december 2005: „Okrem toho sa charita nesmie stať nástrojom zapájania sa do toho, čo sa dnes označuje za prozelytizmus. Láska je zadarmo; nekoná sa na dosiahnutie iných cieľov.“
Pod pojmom charita (lat. caritas) sa tu rozumie láska k blížnemu (preukazovaná skutkami). Benedikt XVI. píše, že láska k blížnemu nemôže byť nástrojom úsilia vyviesť blížneho z jeho falošného náboženstva, ktoré ho privedie do pekla, ak sa neobráti. Toto znamená, že prozelytizmus/obracanie nekatolíkov na katolícku vieru nie je prejavom charity/lásky k blížnemu. To je totálna heréza a je to to isté, čo úplne otvorene hlása heretik František. Benedikt XVI. odmietol prozelytizmus a ekumenizmus návratu aj inokedy. Herézy Benedikta XVI.
vatikankatolicky.com

Prvá encyklika Benedikta XVI. odmieta prozelytizmus ako neláskavý

Čítajte viac Nedávnych heréz Benedikta XVI. (EN) Benedikt XVI., Deus caritas est #31c, 25. december 2005: „Okrem toho sa charita nesmie stať nástro…
Unam Sanctam SK
Pápež Pius XI, Mortalium Animos #9, 6. január 1928: „Každý vie, že samotný Ján, apoštol lásky, ktorý, zdá sa, vo svojom Evanjeliu odhaľuje tajoms…More
Pápež Pius XI, Mortalium Animos #9, 6. január 1928: „Každý vie, že samotný Ján, apoštol lásky, ktorý, zdá sa, vo svojom Evanjeliu odhaľuje tajomstvá Svätého Srdca Ježišovho a ktorý nikdy neprestal vštepovať pamätiam svojich nasledovníkov nové prikázanie ‘Milujte sa navzájom,’ celkom zakázal akýkoľvek styk s tými, ktorí vyznávali zohavenú a poškodenú formu Kristovho učenia: ‘Ak k vám niekto prichádza a neprináša toto učenie, neprijímajte ho do domu, ani ho nepozdravujte.’ (2 Jn 10)... Základom tejto lásky/charity je viera čistá a neporušená...“
„Ale čo by som mal urobiť s priateľom, susedom, pravoslávnou osobou? Buď otvorený, buď priateľom. ‘Ale mal by som vynaložiť úsilie, aby som ho obrátil?’ Jestvuje veľmi ťažký hriech proti ekumenizm…More
„Ale čo by som mal urobiť s priateľom, susedom, pravoslávnou osobou? Buď otvorený, buď priateľom. ‘Ale mal by som vynaložiť úsilie, aby som ho obrátil?’ Jestvuje veľmi ťažký hriech proti ekumenizmu: prozelytizmus. Nikdy by sme nemali prozelytizovať pravoslávnych!
František v tomto vyjadrení znova odsudzuje prozelytizmus a stotožňuje prozelytizmus s vykladaním úsilia obrátiť nekatolíkov na katolícku vieru (v tomto prípade hovorí o obracaní/prozelytizovaní "pravoslávnych" schizmatikov). František si pokladá otázku, či by mal niekto "vynaložiť úsilie" obrátiť "pravoslávneho" schizmatika, a odpovedá na ňu tak, že obrátiť ho/prozelytizovať ho je veľmi ťažký hriech proti ekumenizmu! Celý prejav v angličtine je tu na vatican.va
Čítaj aj František pripúšťa, že je heretikom.More
vatikankatolicky.com

František hovorí, že je „ťažký hriech“ „vynaložiť úsilie obrátiť“ „pravoslávnych“

vatican.va František: „Ale čo by som mal urobiť s priateľom, susedom, pravoslávnou osobou? Buď otvorený, buď priateľom. ‘Ale mal by som vynaložiť …
Unam Sanctam SK
František odsúdil prozelytizmus veľmi mnohokrát. V tomto vyjadrení z Tbilisi 1. októbra 2016 ho odsudzuje ako "ťažký hriech", inokedy ho nazval "…More
František odsúdil prozelytizmus veľmi mnohokrát. V tomto vyjadrení z Tbilisi 1. októbra 2016 ho odsudzuje ako "ťažký hriech", inokedy ho nazval "jedom" a "nezákonným" (František je heretik a modlár, ktorý odsudzuje prozelytizmus). František je totálny nekresťanský odpadlík.
vatikankatolicky.com/…-frantisek-nemoze-byt-papezom/
vatikankatolicky.com/…yt-pochabe-alebo-mozno-hereza/
vatikankatolicky.com/…teransky-anti-papez-frantisek/
vatikankatolicky.com/…-usilie-obratit-pravoslavnych/
Tento článok ukazuje, že František pripustil, že je heretikom, že mu je jedno, že môže učiť herézu. František pripustil, že môže učiť herézu hneď predtým, ako ju učil. Toto dokazuje, že Františkovi …More
Tento článok ukazuje, že František pripustil, že je heretikom, že mu je jedno, že môže učiť herézu. František pripustil, že môže učiť herézu hneď predtým, ako ju učil. Toto dokazuje, že Františkovi je jedno, že učí herézy; dokazuje to jeho tvrdošijnosť v učení herézy.
„A prichádza na moju myseľ povedať niečo, čo môže byť pochabé alebo možno heréza, ja neviem.“
vatikankatolicky.com

Antipápež František: „A prichádza na moju myseľ povedať niečo, čo môže byť pochabé alebo možno …

V nedávnom článku sme citovali reportáž Vatikánskeho rozhlasu o Františkovi vyhlasujúcom: „Ja cítim, akoby som hovoril niečo, čo môže znieť kontrover…
Luc Ka shares this
!!
Stano Kobella
to je celý Fero
View one more comment

Herézy Benedikta XVI. - Ratzinger je mnohonásobným heretikom a odpadlíkom

Obsiahly článok o herézach Benedikta XVI: vatikankatolicky.com/anti-papez-benedikt-xvi/ Tento článok dokazuje, že Benedikt XVI. bol a je mnohonásobným heretikom, dalo by sa argumentovať, že jedným …
Roberto 55
Benedict XVI. ako mlady "peritus" bol modernista a ziak Rahnera, ergo sa tak pricinil o mnohe zla a herezy, ktore zacali po V2. Na stare kolena sa …More
Benedict XVI. ako mlady "peritus" bol modernista a ziak Rahnera, ergo sa tak pricinil o mnohe zla a herezy, ktore zacali po V2. Na stare kolena sa spamatal a Pan Boh je jeho sudca, nie ludia...
Unam Sanctam SK
Všetci tí, ktorí tohto odpadlíka a mnohonásobného heretika Benedikta XVI. obhajujú po prečítaní tohto článku, sú totálni heretici a odpadlíci. Ešte …More
Všetci tí, ktorí tohto odpadlíka a mnohonásobného heretika Benedikta XVI. obhajujú po prečítaní tohto článku, sú totálni heretici a odpadlíci. Ešte tu niektorí hovoria: radšej si udri do Františka. Ako keby František bol niekým horším ako Benedikt XVI., ako keby Benedikt XVI. nehlásal a nerobil to, čo robí heretik a odpadlík František. Obaja musia byť odsúdení!
vatikankatolicky.com/…-frantisek-nemoze-byt-papezom/
vatikankatolicky.com/…yt-pochabe-alebo-mozno-hereza/
vatikankatolicky.com/anti-papez-benedikt-xvi/
View 39 more comments

Ján Pavol II. pil kalich diablov, aby urobil to, čo Biblia zakazuje (1 Kor 10:21)

1. list Korinťanom 10:21 - "Nemôžete piť kalich Pánov i kalich démonov; nemôžete mať podiel na Pánovom stole i na stole démonov." Odpadlícky heretik Ján Pavol II. vypil kalich démonov, ktorý bol …
Unam Sanctam SK
A potom si môžete prečítať aj toto: Ján Pavol II. pil kalich démonov! Čo je tam na obrázku je revolučná aktivita Antikrista, to, čo nikto vydávajúc…More
A potom si môžete prečítať aj toto: Ján Pavol II. pil kalich démonov!
Čo je tam na obrázku je revolučná aktivita Antikrista, to, čo nikto vydávajúci sa za hlavu KC nikdy predtým neurobil.
Janka S.
Unam, ty si riadne pomýlený človek, keď tu tvrdíš a presviedčaš o takýchto nezmysloch ohľadom J.P.II., pretože tento pápež je jediný o ktorom som …More
Unam, ty si riadne pomýlený človek, keď tu tvrdíš a presviedčaš o takýchto nezmysloch ohľadom J.P.II., pretože tento pápež je jediný o ktorom som presvedčená, že je svätcom.Bol ním už za svojho života na zemi a všetky tie tvoje radikálne názory škodia tvojej duši a otravujú ti myseľ. Viac jednoduchosti by ti nezaškodilo.
View 62 more comments

Ján Pavol II. pil kalich démonov!

1. list Korinťanom 10:21 - "Nemôžete piť kalich Pánov i kalich démonov; nemôžete mať podiel na Pánovom stole i na stole démonov." Hereziarcha Ján Pavol II. pil z kalicha diablov práve preto, aby …
Unam Sanctam SK
Tento skutok odpadlíctva by mal tiež ľuďom ukázať, že to, čo robí František nie je ničím novým. Mnohí sú heretikom Františkom zdesení, no myslia si, …More
Tento skutok odpadlíctva by mal tiež ľuďom ukázať, že to, čo robí František nie je ničím novým. Mnohí sú heretikom Františkom zdesení, no myslia si, že Ján Pavol II. bol dobrým pápežom alebo dokonca svätým. Nič by nemohlo byť ďalej od pravdy. Ján Pavol II. bol ešte horší, lebo on bol tým, kto sa ako prvý dopustil činov odpadlíctva, aké sú na obrázku v článku.
Unam Sanctam SK
Sv. Tomáš Akvinský, Suma teologická, Časť I-II, 103. otázka, 4. odpoveď: „Všetky obrady sú vyznaniami viery, v ktorých spočíva vnútorné uctievanie …More
Sv. Tomáš Akvinský, Suma teologická, Časť I-II, 103. otázka, 4. odpoveď: „Všetky obrady sú vyznaniami viery, v ktorých spočíva vnútorné uctievanie Boha. Nuž človek môže urobiť vyznanie jeho vnútornej viery skutkami, ako aj slovami: a v každom vyznaní, ak spraví falošné vyznanie, smrteľne hreší.“
View one more comment

Odpadlíctvo Benedikta XVI. a Františka v mešite

Ján Pavol II., Benedikt XVI. a František navštívili mešitu i synagógu počas ich antipontifikátov. Mnohí falošní tradicionalisti obhajovali alebo obhajujú antipápeža Benedikta XVI. za pápeža. Čím …

František je heretik a modlár, ktorý odsudzuje prozelytizmus

Heretik František, Príhovor skupine luteránov, Hala Pavla VI., 13. október 2016: „Nie je zákonné presvedčiť ich o svojej viere. Prozelytizmus je najsilnejším jedom proti ekumenickej ceste.“ Františe…
Unam Sanctam SK
"Je mu prakticky jedno, čo ľudia vyznávajú." - Toto nie pravda, lebo on určite nechce, aby ľudia vyznávali pravý katolicizmus (ktorý zahŕňa presvedče…More
"Je mu prakticky jedno, čo ľudia vyznávajú." - Toto nie pravda, lebo on určite nechce, aby ľudia vyznávali pravý katolicizmus (ktorý zahŕňa presvedčenie snažiť sa obracať nekatolíkov na katolícku vieru). Je mu takmer jedno, čo ľudia vyznávajú, ak to nie je katolicizmus. Čítajte viac o heréze Františka tu: vatikankatolicky.com/…-usilie-obratit-pravoslavnych/
Soport
Vatikán je peklo na zemi.
View 85 more comments
Heretik František, Príhovor skupine luteránov, Hala Pavla VI., 13. október 2016: „Nie je zákonné presvedčiť ich o svojej viere. Prozelytizmus je najsilnejším jedom proti ekumenickej ceste.“ Prozelyt…More
Heretik František, Príhovor skupine luteránov, Hala Pavla VI., 13. október 2016: „Nie je zákonné presvedčiť ich o svojej viere. Prozelytizmus je najsilnejším jedom proti ekumenickej ceste.
Prozelytizmus je snaha o obrátenie človeka odlišnej viery na inú vieru. Katolíci majú povinnosť hlásať Evanjelium a obracať ľudí na jedinú a pravú vieru - katolícku vieru - mimo ktorej niet spásy. Katolíci majú teda prozelytizovať. František hovorí, že toto je nezákonné. Odmietol teda nielen učenie Katolíckej Cirkvi, ale aj explicitné slová Ježiša Krista, a dokázal, že je heretikom.
Mt 28:18-20 – „Ježiš pristúpil k nim a povedal im: ‘ ... Choďte teda, zo všetkých národov robte učeníkov, krstiac ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého, učiac ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal.’“
Mk 16:15-16 – „A povedal im [Ježiš]: ‘Choďte do celého sveta a hlásajte Evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený, ale kto neuverí, bude odsúdený.’“
František odsúdil prozelytizmus …More
vatikankatolicky.com

Prečo František nemôže byť pápežom – Katolícka Cirkev

Tento článok je prepis k anglickému videu dolu: 13. októbra 2016 antipápež František hovoril so skupinou tvorenou luteránmi a ľuďmi, ktorí tvrdia, …