Unam Sanctam SK

Herézy z Malého katechizmu pre katolícke dietky z roku 1934

V tomto článku odhalím herézy z Malého katechizmu pre katolícke dietky z roku 1934. Tento katechizmus dostal imprimatur. Katechizmus pod 15. otázkou učí úplne očividnú herézu a nezmysel: „Ten kresťan…
Unam Sanctam SK
Do článku som doplnil možnože najhoršiu herézu z celého katechizmu, ktorú som si nejak nepoznačil, keď som si ten katechizmus čítal. „Ten kresťan, …More
Do článku som doplnil možnože najhoršiu herézu z celého katechizmu, ktorú som si nejak nepoznačil, keď som si ten katechizmus čítal.
„Ten kresťan, ktorý hoci len jednu pravdu neverí z toho, čo Boh zjavil, alebo ktorý zjavenie Božie ináč vysvetľuje, ako Cirkev, a v tomto domnení tvrdošijne zotrváva, menuje sa kacírom.“
Túto nehoráznu herézu som si nejak nepoznačil, keď som si ten katechizmus čítal. Kacírstvo zo svojej podstaty oddeľuje od Cirkvi (Mystici Corporis Christi). Kacíri sú mimo Cirkvi (Eugen IV., Inocent III.). To je zrejmá a základná dogma. V Cirkvi je jednota viery. A tu v katechizme sa píše, že heretici sú kresťania! Heretici, ktorí ospravedlňujú niektorých ľudí z kacírstva, napríklad protestantov (ako napríklad Benedikt XVI.), tvrdia, že títo ľudia (ktorí odmietajú mnohé učenia Katolíckej Cirkvi) sú kresťanmi, a preto sa vyhýbajú slovu heretik alebo kacír. No v tomto katechizme kacírov označujú za kresťanov. Je to naozaj nehorázne.
Sedevakantistický kanál
Nazývanie protestantov kresťanmi, evidentne, je v tomto heretickom paškvile prítomné. Je to nepopierateľné. Potom, v 126 je zjavná heréza, a doplním…More
Nazývanie protestantov kresťanmi, evidentne, je v tomto heretickom paškvile prítomné. Je to nepopierateľné. Potom, v 126 je zjavná heréza, a doplním, že svedomie nie je hlas Boží; to je modernistický blud, že Zjavovateľ a ten ktorému je zjavované sú identickí.
Sv. Pius X., Pascendi Dominici Gregis,1907 :"But we have not yet come to the end of their philosophy, or, to speak more accurately, their folly. For Modernism finds in this sentiment not faith only, but with and in faith, as they understand it, revelation, they say, abides. For what more can one require for revelation? Is not that religious sentiment which is perceptible in the consciousness revelation, or at least the beginning of revelation? Nay, is not God Himself, as He manifests Himself to the soul, indistinctly it is true, in this same religious sense, revelation? And they add: Since God is both the object and the cause of faith, this revelation is at the same time of God and from God; that is, God is both the …More
2 more comments
Kniha o pátrovi Piovi: Páter Pio: katolícky kňaz, ktorý konal zázraky a niesol rany Ježiša Krista na svojom tele
vatikankatolicky.com

Páter Pio: katolícky kňaz, ktorý konal zázraky (kniha online)

Táto kniha opisuje svätý život pátra Pia, talianskeho kňaza, ktorý žil v 20. storočí. Jeho život a zázraky preukazujú pravosť katolíckeho náboženstva.…

Oznámenie od "Unam Sanctam SK": môžete ma kontaktovať

Ako by malo byť zrejmé každému, čo sleduje môj profil a webstránku vatikankatolicky, my katolíci zakladáme svoje postoje na neomylných a nemenných učeniach pravých pápežov Katolíckej Cirkvi, a preto …
Dôležitý článok z knihy o Padre Piovi.
vatikankatolicky.com

Padre Pio o blahoslavenej Matke a Ruženci

Úcta Padre Pia k Panne Márii bola zakorenená v pravde, že Ježiš si takúto úctu výslovne žiada. Ježiš sa rozhodol prísť na Zem skrze Máriu. Podobne …
Tento článok objasňuje kontroverziu týkajúcu sa otca Leonarda Feeneyho, ktorý hlásal, že mimo Katolíckej Cirkvi niet spásy a že všetci, čo zomrú bez sviatosti krstu, budú bez výnimky zatratení. Tu …More
Tento článok objasňuje kontroverziu týkajúcu sa otca Leonarda Feeneyho, ktorý hlásal, že mimo Katolíckej Cirkvi niet spásy a že všetci, čo zomrú bez sviatosti krstu, budú bez výnimky zatratení. Tu uvádzam odkaz na článok o Protokole 122/49 (Suprema haec sacra), ktorý s týmto súvisí. Mnohí s kauzou o otcovi Feenym nie sú oboznámení a mnohí falošní tradicionalisti, ktorí popierajú nevyhnutnosť krstu, katolíckej viery a členstva v Cirkvi k spáse, označujú otca Feeneyho za heretika, za zakladateľa tzv. Feeneyizmu a hovoria, že Katolícka Cirkev ho exkomunikovala, za to, že veril v nevyhnutnosť krstu a členstva Cirkvi spáse. Pravdou však je, že Feeney sa iba držal katolíckej dogmy a to, že bol "exkomunikovaný", bolo neplatné. V skutočnosti však bol "exkomunikovaný" za "neposlušnosť cirkevnej autorite", nie za náuku, ktorej sa držal. Mimochodom, otec Feeney sa pokiaľ ide o dogmu mimo KC niet spásy pridŕžal omylu, že katechumeni s túžbou po krste môžu byť ospravodlivení bez krstu (čož je …More
vatikankatolicky.com

Kauza otca Feeneyho

Heretici a modernisti odporujú pravde, tak ako aj odporujú tomu, ktorý je Pravda (Jn 14:6). A pretože odporujú pravde, odporujú aj faktom, pretože …
Toto je dôležitá kapitola z knihy Biblia dokazuje učenia Katolíckej Cirkvi.
vatikankatolicky.com

Kde v Biblii sa píše, že sa môžeme modliť k svätým

Kniha Zjavenia 8:3-4 – „A prišiel aj iný anjel a zastal pred oltárom so zlatou kadidelnicou a dostal veľa kadidla, aby ho pridal k modlitbám všetkýc…
Tento článok vyvracia obrazoborecké na hlavu padnuté protestantské bludy, pokiaľ ide o náboženské sochy a obrazy. Tento článok dokazuje katolícky postoj na základe Biblie.
vatikankatolicky.com

Predstavujú katolícke sochy modlárstvo?

Nedávno som si prečítal niektoré z článkov na vašej webstránke a začal som s tým, keď som na YouTube našiel video s názvom Prichádza koniec sveta? (…
Metóda regulovania pôrodnosti, ktorá je založená na sledovaní menštruačného cyklu, je podľa katolíckeho učenia morálne neprípustná a smrteľne hriešna. Má taký istý cieľ a účinok ako umelá antikoncepc…More
Metóda regulovania pôrodnosti, ktorá je založená na sledovaní menštruačného cyklu, je podľa katolíckeho učenia morálne neprípustná a smrteľne hriešna. Má taký istý cieľ a účinok ako umelá antikoncepcia – zabránenie počatiu a vyhnutie sa deťom. Podľa neomylného učenia pápežského Magistéria je ťažko hriešna.
vatikankatolicky.com

Čo je prirodzené plánované rodičovstvo? Žiaden katolík by to nemal robiť!

Prirodzené plánovanie rodičovstvo je zlo Video: Natural Family Planning: A Birth Control Deception V tomto článku: Čo je prirodzené plánované rodičo…
Hermenegild
Pokiaľ viem, táto metóda ako "prirodzená zdržanlivosť" bola propagovaná už minimálne v 50-tych rokoch. Pre chorých manželov. Znamenala pre nich obetu.
Hermenegild
Teologicky a morálne odpovedz US SK na toto: manželka s autoimunitným ochorením, ktoré plod zabije, ako zabíja pomaly aj manželku-jej jednotlivé …More
Teologicky a morálne odpovedz US SK na toto: manželka s autoimunitným ochorením, ktoré plod zabije, ako zabíja pomaly aj manželku-jej jednotlivé orgány, keď prišla do požehnaného stavu, telo plod zabilo väčšinou v 7. mesiaci. Dieťa sa narodilo mŕtve a nemohlo byť pokrstené. Títo manželia, keď budú dodržiavať prirodzenú zdržanlivosť v manželstve, ťažko hrešia? Tým, že deti sa rodia mŕtve a nemôžu byť pokrstené? Nie je tam ani zaručená výchova dieťaťa, keby náhodou prežilo cisárskym rezom napr. v na konci 6. mesiaca a matka zomrie. Je to zneužitie neplodných dní manželky? Taký úzkoprsý je Pán Boh? Osobne si myslím, že ochorenie manželky je zavinené očkovacími schémami malých detí v 90-tych rokoch. A prejavuje sa to vtedy, keď manželia chceli mať mnoho detí. Satanova robota.
11 more comments
Biskup Fellay z FSSPX je totálne heretický spreneverenec, ktorý predstavuje falošný a pokrytecký odpor k novej cirkvi II. vatikánskeho koncilu. Nie je katolíkom, ale človekom, ktorý sa pridŕža …More
Biskup Fellay z FSSPX je totálne heretický spreneverenec, ktorý predstavuje falošný a pokrytecký odpor k novej cirkvi II. vatikánskeho koncilu. Nie je katolíkom, ale človekom, ktorý sa pridŕža mnohých heretických postojov, okrem popierania dogmy, že mimo Katolíckej Cirkvi niet spásy. FSSPX je schizmatické bratstvo, ktoré nie je katolícke.
vatikankatolicky.com

Biskup Fellay hovorí, že hinduisti môžu byť spasení

Biskup Bernard Fellay, Generálny predstavený FSSPX, Konferencia v Denveri, Co., 18. február 2006: „Vieme, že existujú dva ďalšie krsty – túžby a …
NWO Reset
Aj starokatolíci sa odtrhli od cirkvi keď neprijali novú dogmu o neomylnosti pápeža. Vykrikovali to isté čo sedevacante - my sme tí praví a RKC …More
Aj starokatolíci sa odtrhli od cirkvi keď neprijali novú dogmu o neomylnosti pápeža. Vykrikovali to isté čo sedevacante - my sme tí praví a RKC zablúdila, má falošné učenie. Boli agresívni voči RKC rovnako ako sedevacante. Zostala z nich len malá hŕtska, ako zostala aj zo sedevacante. Ide iba o brechajúcich psov, ktorí štekajú na všetko okolo seba, pritom nemajú miesto kde by prespali, búdu, ani jedlo. Tak ako sekty majú najväčšie slovo na sociálnych sieťach, tak sedevacante vykrikuje v katolíckom sektore ukazujúc na omyly, pritom nehľadiac na svoje vlastné omyly. Sekta je sekta. Sedevacante je čistá sekta - nič viac a nič menej.
Pavol T
Myslím, že to, čo napísal nie je v rozpore s učením Cirkvi ani so zdravým rozumom.
18 more comments

Antikristovská modlitba za židov na Veľký piatok: prehľad zmien

V tomto článku porovnám katolícku veľkopiatkovú modlitbu za židov s antikristovským odpadlíctvom, ktoré zaviedli po II. vatikánskom koncile. Toto je kresťanská modlitba Katolíckej Cirkvi za …
Unam Sanctam SK
Oficiálne novus ordo obrady Veľkého piatku obsahujú odpadlíctvo. A pravdaže, na novus ordo omši sa nemožno zúčastňovať.
3 more comments
Tento článok vysvetľuje katolícke učenie o tom, za akých podmienok sa z malých detí stanú heretici. Vysvetľuje tiež, že malé deti pokrstené v nekatolíckych cirkvách sú katolíkmi a majú platný krst.
vatikankatolicky.com

Tí, čo boli ako malé deti platne pokrstení nekatolíkmi

Katolícka Cirkev vždy učila, že každý (vrátane laika či nekatolíka) môže platne krstiť, ak dodrží riadnu matériu a formu a ak má úmysel robiť to, čo …
... ... PROKOP
Nekatolík, a dokonce i nevěřící může platně pokřtít v katolické církvi, pokud křtí s úmyslem takto pokřtít a křtí vodou ve jménu Otce i Syna i Ducha …More
Nekatolík, a dokonce i nevěřící může platně pokřtít v katolické církvi, pokud křtí s úmyslem takto pokřtít a křtí vodou ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
3 more comments
Generálny predstavený falošných jezuitov je totálny odpadlík.
vatikankatolicky.com

Vodca „jezuitov“ hovorí, že diabol neexistuje

Tento článok je prepis k videu nižšie: Generálny predstavený „jezuitov“ sekty II. vatikánskeho koncilu povedal v rozhovore z 31. mája pre španielske …
Dori-2000
Cirkev si musí prejsť svoju krížovú cestu...
One more comment
Ďalší odpadlík z radov Františkovej proticirkvi, babylonskej neviestky.
vatikankatolicky.com

„Alžírsky arcibiskup hovorí, že katolíci ‘musia zanechať predstavu, že máme evanjelizovať’“

Nový alžírsky arcibiskup povedal, že katolíci musia „zanechať predstavu, že máme evanjelizovať a priviesť ľudí k našej pravde.“ „Zároveň musíme …
didimos
Prostě génius...vypadá že je chytřejší než Boží Syn!!! Bud vůbec nečetl Evangelium, nebo nevěří v Syna. Navíc je toto projevem gigantické pýchy, …More
Prostě génius...vypadá že je chytřejší než Boží Syn!!! Bud vůbec nečetl Evangelium, nebo nevěří v Syna. Navíc je toto projevem gigantické pýchy, dělají si svou pravdu !!!!
2 more comments
V tomto článku (najdôležitejšie časti sú už preložené) sa dozviete celú pravdu o zasvätení Ruska a dvojníckej sestre Lucii. Tento článok dopodrobna odhaľuje diabolské sprisahanie, pokiaľ ide o …More
V tomto článku (najdôležitejšie časti sú už preložené) sa dozviete celú pravdu o zasvätení Ruska a dvojníckej sestre Lucii. Tento článok dopodrobna odhaľuje diabolské sprisahanie, pokiaľ ide o sestru Luciu, a pravdu o skutočnom treťom fatimskom tajomstve nájdete v tomto článku. Posledná časť článku o zasvätení Ruska svedčí o obrovskej podlosti nielen hentoho jednotlivca, ale aj všetkých podlých neveriacich „konzervatívnych“ katolíkov, ktorí sa opovažujú šíriť svoje mylné pochybné názory a špekulácie a ktorí sa tak opovažujú viesť ľudí k najpodlejším vlkom v ovčom rúchu (heretickým antipápežom), ktorí pripravili a pripravujú obrovské množstvá ľudí o katolícku vieru a priviedli ich do zatratenia.
vatikankatolicky.com

Fatima: zasvätenie Ruska; dvojnícka sestra Lucia

Otázka znie: Dokážete sa v tejto veci vyrovnať s pravdou? Pravda, ktorú sa od „otca“ Grunera nedozviete; ohromujúce fakty týkajúce sa problematiky, …
Benedikt XVI. učí, že ľudia, ktorým chýba biblická viera, môžu byť spasení. Tiež učí, že mimo Katolíckej Cirkvi bezpochyby existuje spása „vo veľkom meradle“.
vatikankatolicky.com

Benedikt XVI. hovorí, že neveriaci môžu byť spasení

MESTO VATIKÁN, 30. NOVEMBER 2005, Zenit News Report – Benedikt XVI.: „Každý, čo s čistým svedomím hľadá pokoj a dobro spoločenstva a udržiava nažive …
Zasvätenie Ruska v podaní odpadlíka Františka bolo neplatné, lebo on žiadne právomoci v Cirkvi nemá. Je to nehorázny kacír, ktorý sa nie tak dávno vyjadril, že odpadlíci, tí, čo zapreli krst, čo …More
Zasvätenie Ruska v podaní odpadlíka Františka bolo neplatné, lebo on žiadne právomoci v Cirkvi nemá. Je to nehorázny kacír, ktorý sa nie tak dávno vyjadril, že odpadlíci, tí, čo zapreli krst, čo zapreli vieru, sú v spoločenstve svätých.
vatikankatolicky.com

Antipápež František vôbec nie je oprávnený k zasväteniu Ruska

Antipápež František KNR: Antipápež František (ktorá nemá žiadnu právomoc konsekrovať Rusko) oznámil svoj plán/program na 15.3., a teda prečo to …
... ... PROKOP
gloria je ponechána v klidu, aby v ní mohli probíhat právě tyto satanské extempore.
Metod
Unam Sanctam, presne!
Tento krátky článok odhaľuje bludné, heretické a diabolské posolstvá, ktoré vraj Ježiš zjavil sestre Faustíne, a vysvetľuje, prečo sa treba vyhnúť jej pobožnosti k Božiemu milosrdenstvu.
vatikankatolicky.com

Pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu od sestry Faustíny je bludná

Sestra Faustína Kowalská a obraz jej pobožnosti k Božiemu milosrdenstvu V priebehu rokov sme počuli rôzne názory na pobožnosť k Božiemu milosrdenst…
Sedevakantistický kanál shares this
Toto je jeden z dlhoočakávaných článkov na slovenskej verzii MHFM. "Božie milosrdenstvo" je falošná pobožnosť. Tento krátky článok odhaľuje bludné, …More
Toto je jeden z dlhoočakávaných článkov na slovenskej verzii MHFM. "Božie milosrdenstvo" je falošná pobožnosť.
Tento krátky článok odhaľuje bludné, heretické a diabolské posolstvá, ktoré vraj Ježiš zjavil sestre Faustíne, a vysvetľuje, prečo sa treba vyhnúť jej pobožnosti k Božiemu milosrdenstvu.
Mira393
Ještě jsem zapomněl dodat že já se Korunku modlím místo růžence a zatím si nikdo nestěžoval 😉
15 more comments
Tento článok vyvracia rúhanie Jehovovych svedkov a predkladá biblické dôkazy o tom, že Ježiš je Boh.
vatikankatolicky.com

Podľa Biblie je Ježiš Bohom

Mohli by ste mi prosím vysvetliť zopár vecí. Kde v Biblii sa píše, že Ježiš je Boh v ľudskej podobe. Všade, kde sa pozriem, sa píše, že Ježiš je …
Martina Bohumila Lutherová
Ježíš Kristus je nejsvětější bytost,která kdy sestoupila na zem jako Syn člověka v plnosti avšak čistý bezhříšný -Beránek Boží,který snímá hříchy …More
Ježíš Kristus je nejsvětější bytost,která kdy
sestoupila na zem jako Syn člověka v plnosti
avšak čistý bezhříšný -Beránek Boží,který
snímá hříchy světa. Je Lampa Boží naplněná
Svatým Duchem, který z Otce vychází......
One more comment

Nesvätí Ján Pavol II. a Benedikt XVI. neboli proti Prijímaniu na ruku

Viacerí ľudia vykresľujú očividných heretikov a odpadlíkov, Jána Pavla II. a Benedikta XVI. ako zástancov Tradície a Prijímania do úst. Faktom však je, že ide o ľudí, ktorí sa pokúšali Tradíciu …
Unam Sanctam SK
Benedikt XVI. nielenže dával, ale aj prijal "Prijímanie" na ruku. To, čo je v článku znova svedčí o tom, že falošným tradicionalistom veriť nemôžete.…More
Benedikt XVI. nielenže dával, ale aj prijal "Prijímanie" na ruku. To, čo je v článku znova svedčí o tom, že falošným tradicionalistom veriť nemôžete. Nepovedia vám pravdu.

Dvojnícka sestra Lucia: podrobné vysvetlenie sprisahania

Odkazujem vás na dôležitý článok, ktorý dokazuje, že pravdepodone v roku 1958 bola pravá sestra Lucia zavraždená a nahradená dvojníčkou. V článku sa nachádza aj šokujúce svedectvo o zavraždení …
macusana
Zavraždená? Tak to si nemyslím
P. A. Semi
Inu, především Lháři a Podvodníci se bojí Pravdy, a snaží se ji smazat a schovat pod kýbl... πα½More
Inu, především Lháři a Podvodníci se bojí Pravdy, a snaží se ji smazat a schovat pod kýbl...
πα½
6 more comments