Unam Sanctam SK
Unam Sanctam SK

Reakcia na HERETICKÝ článok na CHRISTIANITAS.SK – odhalenie heréz

Prečítajte si toto: https://gloria.tv/post/p1srBH9vH6MK4MgXLpVxZ8fQDN Nič z článku neviete vyvrátiť, lebo sa to nedá vyvrátiť. Odmietate učenie najvyššieho Magistéria.
Unam Sanctam SK

Reakcia na HERETICKÝ článok na CHRISTIANITAS.SK – odhalenie heréz

To, že je II. vatikánsky koncil heretický, dokazuje, že je to koncil falošnej Cirkvi a nie Katolíckej Cirkvi, ako o vysvetľuje tento článok: vatikankatolicky.com/herezy-ii-vatikanskeho-koncilu/
A ten článok dokazuje to aj to, že tí, ktorí obhajujú jeho učenie alebo ho obhajujú ako koncil KC, nie sú v Katolíckej Cirkvi.
Unam Sanctam SK

Reakcia na HERETICKÝ článok na CHRISTIANITAS.SK – odhalenie heréz

Tu to máme. Obraz provokaterov, ktorý sa nezmôžu na nič iné, ako hlúpe slová, pretože pravdy v nich niet a pravdu vyvrátiť nemôžu. Pápeži už prehovorili.
vatikankatolicky.com/mimo-cirkvi-niet-spasy/
Unam Sanctam SK

Mommies & Babies published on June 3: "105 days ago we were giving 2 options when our baby was …

You need to baptize him so that the child his their original sin removed. Baptism is necessary for salvation (John 3:5). See vaticancatholic.com
Unam Sanctam SK

Schönborn: Vatikán Uznal Medžugorie Ako „Svätyňu“

Falošné zjavenia v Medžugorí sú satanské
vatikankatolicky.com/falosne-zjavenia-medzugorie/
Medžugorie je falošné a jeho posolstvo je tak jasne heretické a nekresťanské, že je doslova satanské. Medžugorie je falošné a to musí vyznávať každý, kto si prečíta tieto články.
Unam Sanctam SK

Malé deti nemôžu byť spasené bez krstu

Nepokrstené deti nemôžu byť spasené. Toto je dogmatické učenie Katolíckej Cirkvi, ktoré sa dnes mnohí opovažujú popierať. Prečítajte si aj o heretikovi Jánovi Husovi: vatikankatolicky.com/kostnicky-koncil-jan-hus/
Unam Sanctam SK

Je vyhlásenie exkomunikácie nevyhnutné k odsúdeniu heretikov?

Sv. Róbert Bellarmín, De Romano Pontifice, II, 30, hovoriac o nárokovateľovi pápežského úradu: „Lebo v prvom rade je dokázané argumentmi z autority i z rozumu, že zjavný heretik je ‘ipso facto’ zosadený. Argument z autority je od sv. Pavla (Títovi 3:10), ktorý prikazuje, aby sa heretikovi vyhlo po dvoch napomenutiach, to jest po tom, čo sa ukazuje ako zjavne tvrdošijný – čož znamená pred …More
Sv. Róbert Bellarmín, De Romano Pontifice, II, 30, hovoriac o nárokovateľovi pápežského úradu: „Lebo v prvom rade je dokázané argumentmi z autority i z rozumu, že zjavný heretik je ‘ipso facto’ zosadený. Argument z autority je od sv. Pavla (Títovi 3:10), ktorý prikazuje, aby sa heretikovi vyhlo po dvoch napomenutiach, to jest po tom, čo sa ukazuje ako zjavne tvrdošijný – čož znamená pred akoukoľvek exkomunikáciou alebo súdnym rozsudkom. A toto je to, čo píše sv. Hieronym, dodávajúc, že iní hriešnici sú z Cirkvi vylúčení rozsudkom exkomunikácie, ale že heretici sa sami svojím vlastným činom vyhosťujú a oddeľujú od tela Kristovho.“
Unam Sanctam SK

Je kríž Jána Pavla II. satanistickým symbolom?

Satanistický infiltrátor Pavol VI. ho začal nosiť ako prvý. Tento kríž je tiež symbolom Antikrista.
Unam Sanctam SK

Modlárka Matka Tereza nebola svätá, ale démonická nekresťanka, ktorá sa klaňala modlám.

Žiaľ, hento pravdepodobne ešte nikto nepreložil. Ale tieto videá a články od autora toho videa sú v slovenčine. Prečítajte si toto a zaujmite správne postoje a urobte všetko nevyhnutné k spáse:
vatikankatolicky.com/herezy-ii-vatikanskeho-koncilu/
vatikankatolicky.com/velke-odpadnutie/
vatikankatolicky.com/antikrist-identifikovany/
vatikankatolicky.com/babylon-padol-padol/
vatikankatolicky.com/…More
Žiaľ, hento pravdepodobne ešte nikto nepreložil. Ale tieto videá a články od autora toho videa sú v slovenčine. Prečítajte si toto a zaujmite správne postoje a urobte všetko nevyhnutné k spáse:
vatikankatolicky.com/herezy-ii-vatikanskeho-koncilu/
vatikankatolicky.com/velke-odpadnutie/
vatikankatolicky.com/antikrist-identifikovany/
vatikankatolicky.com/babylon-padol-padol/
vatikankatolicky.com/apokalypsa/
Unam Sanctam SK

Modlárka Matka Tereza nebola svätá, ale démonická nekresťanka, ktorá sa klaňala modlám.

Treba mať na pamäti, že matka Tereza je v pekle. Nemohla byť spasená, pretože bola modlárka a nekatolíčka, ktorá sa neobrátila. Dokonca bol pred jej smrťou na nej vykonaný "exorcizmus". Pápežské kanonizácie sú neomylné, a keďže matka Tereza nebola kresťankou, "kanonizácia" Františka je dôkazom, že nie je pápežom.
Unam Sanctam SK

Čo sú pekelné brány? Heretici. Vieme to z učenia Cirkvi i Tradície.

Mali by ste sa modliť 15 desiatkov Ruženca denne, aby vám bolo umožnené uvedomiť si, čo sa stalo:

vatikankatolicky.com/katolicka-cirkev-po-ii-vatikanskom-koncile/
A aby ste nevyznávali herézy šírené na stránkach, na ktoré odkazujete. Avšak príbeh je v niektorých ohľadoch zaujímavý. Ľudia však musia veci dotiahnuť až do konca: správne postoje sú na stránke vyššie.
Unam Sanctam SK

Čo sú pekelné brány? Heretici. Vieme to z učenia Cirkvi i Tradície.

Kristov prísľub, že vždy bude so svojou Cirkvou až do konca sveta, nevylučuje, že Cirkev bude bez pápeža alebo že bude radikálne zmenšená, ako je tomu dnes. Znamená to, že Cirkev nikdy nebude učiť herézy a že vždy sa zachová aspoň v malej hŕstke veriacich, ako učí sv. Atanáz: „Aj keby sa katolíci verní Tradícii zmenšili na hŕstku, oni sú tými, čo sú pravou Cirkvou Ježiša Krista.“
Tí, ktorí si …More
Kristov prísľub, že vždy bude so svojou Cirkvou až do konca sveta, nevylučuje, že Cirkev bude bez pápeža alebo že bude radikálne zmenšená, ako je tomu dnes. Znamená to, že Cirkev nikdy nebude učiť herézy a že vždy sa zachová aspoň v malej hŕstke veriacich, ako učí sv. Atanáz: „Aj keby sa katolíci verní Tradícii zmenšili na hŕstku, oni sú tými, čo sú pravou Cirkvou Ježiša Krista.“
Tí, ktorí si myslia, že Cirkev II. vatikánskeho koncilu je Katolíckou Cirkvou v skutočnosti veria, že pekelné brány Cirkev premohli prostredníctvom II. vatikánskeho koncilu a rôznymi ďalšími dokumentmi antipápežov II. vatikánskeho koncilu. Ako povedal Pavol VI.:
Pavol VI., Homília, 29. jún 1972: „Cez nejakú trhlinu prenikol satanov dym do Chrámu Božieho...“
Apokalypsa 9:1-2 – „A [hviezda] dostala kľúč od studne priepasti. A otvorila studňu priepasti a zo studne vystúpil dym ako dym veľkej pece...“
Tu to máte: Pavol VI. bol tým, kto dostal kľúče od studne priepasti. On bol protikladom pápeža, antipápežom. Preto nemal Petrove kľúče, ale dostal kľúče od pekelných brán, ktoré otvoril na II. vatikánskom koncile, a následkom toho satanov dym (herézy) prenikol do Chrámu Božieho, Baziliky sv. Petra. Toto, čo sa týka Zjv 9, je môj názor a ešte to v budúcnosti snáď lepšie vysvetlím.
Unam Sanctam SK

Falošné zjavenia v Medžugorí sú satanské

Garabandal, Vasulla Rýden a Dechtice - tieto sú tiež falošné zjavenia.
Unam Sanctam SK

Falošné zjavenia v Medžugorí sú satanské

Ospravedlňujem sa za gramatické chyby. Budem si to v budúcnosti musieť lepšie po sebe prečítať, aby som nechtiac nenapísal nepravdivé veci.
"Dokonca ani nie je nevyhnutné spomenúť, že toto falošné zjavenie je odmietnutím dogmy mimo Katolíckej Cirkvi niet spásy, na to, aby sme dokázali, že ide o falošné zjavenie od diabla." (tu som mal chybu v texte, nie chýbalo)
"A žiaden človek veriaci vo …More
Ospravedlňujem sa za gramatické chyby. Budem si to v budúcnosti musieť lepšie po sebe prečítať, aby som nechtiac nenapísal nepravdivé veci.
"Dokonca ani nie je nevyhnutné spomenúť, že toto falošné zjavenie je odmietnutím dogmy mimo Katolíckej Cirkvi niet spásy, na to, aby sme dokázali, že ide o falošné zjavenie od diabla." (tu som mal chybu v texte, nie chýbalo)
"A žiaden človek veriaci vo falošné náboženstvá nie je akceptovaný Ježišom Kristom."
"veriť ľuďom vydávajúcim sa za „vizionárov“, pretože ich posolstvo je nekatolícke a oni sami nevyznávajú pravú vieru a nezastávajú správne postoje, ktoré zastáva Kláštor Najsvätejšej Rodiny.
Unam Sanctam SK

Falošné zjavenia v Medžugorí sú satanské

Falošné náboženstvá a modlárstvo nie sú milé Ježišovi Kristovi, ako hovorí falošné zjavenie z Medžugorie.
Unam Sanctam SK

Ježiš Kristus proti nezavinenej nevedomosti – Katolícka Cirkev

Tí, ktorí nikdy nepočuli Evanjelium ( zomreli), nemôžu byť podľa Ježiša Krista spasení. Neexistujú žiadne výnimky.
Unam Sanctam SK

Niektoré herézy Rádia Lumen a Jána Krupu – reakcia na jeho heretický článok

Ako možno vidieť z jeho heretického článku, okrem iného je pre Krupu neomylné učenie Kristovej Cirkvi "teóriou o zatratení nekatolíkov a nepokrstených". Krupa a rádio Lumen teda odmietajú kresťanskú Tradíciu, učenie svätých a učenia najvyššieho Magistéria Katolíckej Cirkvi. Tu je osem neomylných vyhlásení Katolíckej Cirkvi na tému mimo Katolíckej Cirkvi niet spásy: vatikankatolicky.com/petrov-…More
Ako možno vidieť z jeho heretického článku, okrem iného je pre Krupu neomylné učenie Kristovej Cirkvi "teóriou o zatratení nekatolíkov a nepokrstených". Krupa a rádio Lumen teda odmietajú kresťanskú Tradíciu, učenie svätých a učenia najvyššieho Magistéria Katolíckej Cirkvi. Tu je osem neomylných vyhlásení Katolíckej Cirkvi na tému mimo Katolíckej Cirkvi niet spásy: vatikankatolicky.com/petrov-stolec-mimo-cirkvi-niet-spasy/
Unam Sanctam SK

Niektoré herézy Rádia Lumen a Jána Krupu – reakcia na jeho heretický článok

Nie; to je heréza. Odmietate učenie Katolíckej Cirkvi, kresťanskej Tradície, Svätého Písma, Ježiša Krista a všetkých svätých a nie ste kresťanka.
Evanjelium podľa Jána 8:24 – „Lebo ak neuveríte, že Ja Som [On], zomriete vo svojich hriechoch.“
Toto povedal Kristus židom.
Mt 27:25 – "A všetok ľud odpovedal: "Jeho krv na nás a na naše deti!""
1 Jn 2:22-23 - "Kto je luhár, ak nie ten, kto popiera, …More
Nie; to je heréza. Odmietate učenie Katolíckej Cirkvi, kresťanskej Tradície, Svätého Písma, Ježiša Krista a všetkých svätých a nie ste kresťanka.
Evanjelium podľa Jána 8:24 – „Lebo ak neuveríte, že Ja Som [On], zomriete vo svojich hriechoch.“
Toto povedal Kristus židom.
Mt 27:25 – "A všetok ľud odpovedal: "Jeho krv na nás a na naše deti!""
1 Jn 2:22-23 - "Kto je luhár, ak nie ten, kto popiera, že Ježiš je Kristus!? To je antikrist, kto popiera Otca i Syna. Kto popiera Syna, nemá ani Otca."
Unam Sanctam SK

Posolstvo Fatimy: nebeské apokalyptické znamenie a predpoveď odpadnutia od Cirkvi

"Sám si všímam, že v RKC nastal radikálny odklon od Evanjelia Ježiša Krista."
Mýlite sa. Musíte sa zrieknuť tejto herézy. V Katolíckej Cirkvi nemôže nastať odklon od Evanjelia a RKC sa nemôže odkloniť od viery. Heretici nie sú členmi Katolíckej Cirkvi, a preto druhovatikánska sekta nepredstavuje Katolícku Cirkev. Viac o učení Cirkvi na túto tému tu: vatikankatolicky.com/preco-heretik-nemoze-byt-…More
"Sám si všímam, že v RKC nastal radikálny odklon od Evanjelia Ježiša Krista."
Mýlite sa. Musíte sa zrieknuť tejto herézy. V Katolíckej Cirkvi nemôže nastať odklon od Evanjelia a RKC sa nemôže odkloniť od viery. Heretici nie sú členmi Katolíckej Cirkvi, a preto druhovatikánska sekta nepredstavuje Katolícku Cirkev. Viac o učení Cirkvi na túto tému tu: vatikankatolicky.com/preco-heretik-nemoze-byt-papezom/
Musíte prijať všetky správne postoje a postupovať podľa toho, čo je napísané tu:
vatikankatolicky.com/katolicky-krst-kroky-ku-konvertovaniu/

Sviatosti sú vždy platné, ak platne vysvätený kňaz/biskup dodrží katolícku formu sviatosti (na základe toho sa tiež uvažuje, že má úmysel robiť, čo robí Cirkev (nesie to v sebe aj úmysel)). Avšak tieto obrady sú neplatné:

vatikankatolicky.com/katolicka-omsa-vs-novus-ordo/
vatikankatolicky.com/novy-obrad-vysviacky/
vatikankatolicky.com/novy-obrad-biskupskej-konsekracie/
vatikankatolicky.com/zmeny-obradov-sviatosti/

A ťažko hrešia tí, ktorí hovoria "v jednote s Františkom" (ale to je iná vec).

vatikankatolicky.com/kde-obdrzat-sviatosti/