Unam Sanctam SK
Signalment
Obrana katolíckej viery a Katolíckej Cirkvi, mimo ktorej niet spásy. Pozrite si stránku vatikankatolicky.com
Rím (Babylon) stratil vieru a stal sa sídlom Antikrista (La Salette) a proticirkvi, neviestky babylonskej, ako je prorokované aj v Biblii: „‘Padol, padol veľký Babylon...’“ (Zjv 18:2) (čítaj o Apokalypse a Veľkom odpadnutí v Ríme). Ján XXIII., Pavol VI., Ján Pavol I., Ján Pavol …More
Obrana katolíckej viery a Katolíckej Cirkvi, mimo ktorej niet spásy. Pozrite si stránku vatikankatolicky.com
Rím (Babylon) stratil vieru a stal sa sídlom Antikrista (La Salette) a proticirkvi, neviestky babylonskej, ako je prorokované aj v Biblii: „‘Padol, padol veľký Babylon...’“ (Zjv 18:2) (čítaj o Apokalypse a Veľkom odpadnutí v Ríme). Ján XXIII., Pavol VI., Ján Pavol I., Ján Pavol II., Benedikt XVI. a Františekheretickí antipápeži vedúci sektu II. vatikánskeho koncilu – ktorej "Magistérium" učí slávnostným spôsobom herézy prostredníctvom II. vatikánskeho koncilu) – falošnú cirkev s novou neplatnou liturgiou a novými obradmi sviatostí (vrátane neplatných obradov kňazskej a biskupskej vysviacky). Heretici sú ipso facto exkomunikovaní z Cirkvi, a preto v nej nemôžu zastávať úrad. Heretik teda nemôže byť pápežom (námietky). Prečítajte si tu, aká je pravda o Cirkvi po II. vatikánskom koncile. Veľké odpadnutie bolo predpovedané aj vo Fatime, treťom tajomstve, sestrou Luciou.

Naša Pani z La Salette, 19. september 1846: „Rím stratí vieru a stane sa sídlom Antikrista... Cirkev bude v zatmení.“

Evanjelium podľa Lukáša 18:8 – „Ale keď príde Syn človeka, či nájde vieru na zemi?“


Evanjelium podľa Matúša 24:15 – „Keď teda uvidíte ohavnosť spustošenia, o ktorej hovoril prorok Daniel, stáť na svätom mieste – kto číta, nech pochopí...“

Evanjelium podľa Matúša 24:24-25 – „Lebo vystúpia falošní Kristovia a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a divy, aby zviedli, ak by to bolo možné, aj vyvolených. Hľa, povedal som vám to vopred.“

2. list Tesaloničanom 2:3-5 – „Lebo ten deň nepríde, kým nepríde najprv odpadnutie a nezjaví sa človek hriechu, syn zatratenia, onen čeliaci a vyvyšujúci sa nad všetko, čo sa nazýva Bohom alebo čo je predmetom uctievania, takže sa posadí do chrámu Božieho, vydávajúc sa za Boha. Nepamätáte sa, že ešte keď som bol u vás, som vám to hovoril?“

Otec Herman Kramer, katolícky kňaz: „Sv. Pavol hovorí, že Antikrist ‘sedí v chráme Božom’... Toto nie je staroveký Chrám Jeruzalema, ani chrám jemu podobný postavený Antikristom, ako si niektorí mysleli, lebo potom by to bol jeho vlastný chrám... tento chrám sa ukazuje ako katolícky kostol, možno jeden z kostolov v Jeruzaleme alebo Sv. Peter v Ríme, ktorý je najväčším kostolom na svete a je v plnom zmysle ‘Chrám Boží.’

Proroctvo sv. Mikuláša z Flüh (1417-1487): „Cirkev bude potrestaná, pretože väčšina jej členov, vysokopostavených i nízkopostavených, sa stane tak zvrátenou. Cirkev sa bude potápať hlbšie a hlbšie, až bude nakoniec vyzerať, že bola udusená a že nástupníctvo Petra a ďalších apoštolov skončilo. Ale po tomto bude víťazoslávne zvelebená pred očami všetkých pochybovačov.“

„...sv. Bernard hovorí v pasáži o antipápežovi [ako o šelme Apokalypsy].“

Bl. Joachim (d. 1202): „Blízko ku koncu sveta Antikrist zvrhne pápeža a uzurpuje si jeho stolec.“
Website
vatikankatolicky.com
Hometown
Trnava Region, Slovakia
Language
Slovak