francesco69
francesco69

Boxi atya

R.I.P.
francesco69

A mikrofon, avagy a történelmi röhögés. Jel-morzsák 3.

Sajnos ez így van. Mi lett volna a zsinat nélkül, nem túl bölcs felvetés a részemről, mert erre nem lehet egyértelmű választ adni. Minden ami most van, talán késett volna az Egyházban, de nem tudta volna kikerülni. A evilág fejedelme megtalálta volna a kiskaput, de így könnyebb lett, mert maga az Egyház tárta ki az ajtaját előtte. Talán erősebb és nagyobb lenne az a hithű közösség, amelyik őrzi …More
Sajnos ez így van. Mi lett volna a zsinat nélkül, nem túl bölcs felvetés a részemről, mert erre nem lehet egyértelmű választ adni. Minden ami most van, talán késett volna az Egyházban, de nem tudta volna kikerülni. A evilág fejedelme megtalálta volna a kiskaput, de így könnyebb lett, mert maga az Egyház tárta ki az ajtaját előtte. Talán erősebb és nagyobb lenne az a hithű közösség, amelyik őrzi a hitet. Sokat kell imádkoznunk. De a java még hátra van, Ferenc utat nyitott egy olyan utód számára, aki aztán képes lesz a legrosszabbra is. A következő konklávé olyan elektorokat foglal magába többségébe, akik inkább az ördögnek szolgálnak, mint Krisztusnak. Adja Isten ne legyen így, de sajnos, matematikailag ez jön ki. Isten persze tud az egyenlet eredményén változtatni.
francesco69

Hivatalos: A német püspökök bevezetik a protestáns szentáldozást

Sajnos a német egyház, már rég egy segélyszervezet, sok pénzük volt, van, tényleg sokat segítettek szerte a világon, nálunk is, de ebből lelki "profit" nekik nem származott. Anyagi gondok nélkül éltek, nagyon jól éltek a püspökök, papok, az a terror, amit átéltek a náci uralom alatt megszűnt, de lelkiekben elsatnyultak. Nem fogják sajnos megúszni az iszlám "terrort". A sajnálatos azonban az, …More
Sajnos a német egyház, már rég egy segélyszervezet, sok pénzük volt, van, tényleg sokat segítettek szerte a világon, nálunk is, de ebből lelki "profit" nekik nem származott. Anyagi gondok nélkül éltek, nagyon jól éltek a püspökök, papok, az a terror, amit átéltek a náci uralom alatt megszűnt, de lelkiekben elsatnyultak. Nem fogják sajnos megúszni az iszlám "terrort". A sajnálatos azonban az, hogy a gyökerét vesztett európai fiatalságnak, akiknek lassan semmi közük Krisztushoz, egy iszlamizációs folyamatban, mindegy lesz Isten vagy Allah.
francesco69

Homoszex: A bíboros szerint "nem jótékony dolog" visszatartani az igazságot

Ez a kijelentés Hollandiában égbekiáltó bűn, de Isten rendjében az igazság. Adjon erőt neki az Isten, hogy ebben a meggyőződésében kitartson!!
francesco69

A debreceni Szent István király templomban, az oltár előtt láthattuk ezt 2021 nagyböjtjében

"Ráadásul legnagyobb valószínűség szerint érvénytelen is, méghozzá a misét celebráló papban előidézett hibás szándék miatt, illetve amiatt, hogy – legalábbis a népnyelvi fordításokban – Krisztusnak az átváltoztatási formulában kiejtett szavait istenkáromló módon megváltoztatták. "Na azért ne essünk túlzásba!!!!!!!!!!!!!
francesco69

A debreceni Szent István király templomban, az oltár előtt láthattuk ezt 2021 nagyböjtjében

Bugnini nem volt bíboros, a lutheránus liturgia, pedig a tridentinum előtti liturgiából őrzött meg elemeket, mint pl. az ordináriumok, vagy a kovásztalan kenyérrel történő úrvacsora, ami természetesen nem szentség, ők sem tartják annak. A lutheránus templomok, nyilván a régi építésűek oltárral rendelkeznek és a kereszt felé fordulva imádkoznak. A hasonlóság ebből ered.
francesco69

Csak műsor: Ferenc pápa Vatikánját nem érdekli a Covid vallás

Én biztos nem engedném be őket, maradjanak ott, ahol addig voltak az éjszakában.
francesco69

Csak műsor: Ferenc pápa Vatikánját nem érdekli a Covid vallás

Egy pap éjszaka mit keres az utcán? Haldoklónál volt a Szent Útravalóval. Ez nagyon dicséretes lenne, de sajnos nem ez a helyzet. :((((((
francesco69

Szentbeszéd Jó Pásztor vasárnapján

Mivel pap vagyok, a teológiai ismeretek hiányával sem vagyok, viszont a "szédevakantista atya", is eretnekséget fogalmaz meg. A Pápa, igen sajnos, sok téves és értelmetlen dolgot mond.
francesco69

A debreceni Szent István király templomban, az oltár előtt láthattuk ezt 2021 nagyböjtjében

Én már nagyon unom régi, meg új miserend (novus ordo) kijelentéseket. vannak érvényben lévő formák, rítusok, ahogyan a szentmisét ünnepeljük. Az u. n. új rend, vagyis a római liturgia érvényben lévő rendes formája, nem kérdés, hogy érvényes. Azt, hogy hogyan ünnepelik függ a paptól a közösségtől. Ha betartják az AR. rendelkezéseit teológiailag, formailag teljes. Senki ne legyen abban a hitben …More
Én már nagyon unom régi, meg új miserend (novus ordo) kijelentéseket. vannak érvényben lévő formák, rítusok, ahogyan a szentmisét ünnepeljük. Az u. n. új rend, vagyis a római liturgia érvényben lévő rendes formája, nem kérdés, hogy érvényes. Azt, hogy hogyan ünnepelik függ a paptól a közösségtől. Ha betartják az AR. rendelkezéseit teológiailag, formailag teljes. Senki ne legyen abban a hitben meggyőződve, hogy a régi ordó a tökéletes. Elnézve azokat a videókat, amelyek a régi ordó szerinti szentmiséket mutatja be, látszik a mesterkéltség, gesztusokban az egész miliőben, ami körül veszi. A zsinat előtt nyilván a maga természetességében, ez a mesterkéltség nem volt, a folyamatosságból való természetesség sokkal életszerűbbé tette. Az új miserendnek pedig a rendelkezésektől való számos eltérés, sok templomban, közösségben, kiüresíti, sőt egyenesen szentségtörővé teszi a liturgiát. Szóval mind a két forma, teljes, ha Lélekkel van eltöltve és az Egyház szándéka szerint Krisztus valóságos áldozata és lakomája ként ünnepeljük és hisszük. Nem a miseruha formája, adja meg az érvényességet nem is a nyelv (latin vagy népnyelv), hanem az Egyház hite és szándéka, amit Krisztustól kapott. Minden forma hordoz hiba lehetőséget, főleg a kivitelezők személyében. Igen nagyon sok, több olyan pap van most is, akik élő hittel ünneplik a szentmisét, betartva a liturgikus rendet, és szeretik a rájuk bízott embereket, és az üdvösségükért dolgoznak nap mint nap. Igen vannak hiányosságok mind a két oldalon, a szembemiséző oltár egy kissé anomália, a keletezés hiánya a templomoknál, évszázados valóság, hogy a Kereszt felé, Krisztus felé fordul a pap a hívő néppel ez nagyon dicséretes lenne, ha egységesen megvalósulna, imádkozni kell érte.
francesco69

Második vatikáni zsinat barbárok: Az ereklyéket kávésüvegekbe rakva temették el

Természetesen méltatlan szentek ereklyéit így kezelni, de azt sem gondolom, hogy szükségképpen tele kell rakni az oltárokat. Keresztény ókor katakomba liturgiája egy kényszer miatt alakult ki, üldöztetés, és ennek a hagyományban megmaradt nyomai az oltárok u.n. koporsó formája és az ereklyék elhelyezése. Legjobban nyilván a mozdíthatatlan, kőből készült konszekrált oltárok felelnek meg a …More
Természetesen méltatlan szentek ereklyéit így kezelni, de azt sem gondolom, hogy szükségképpen tele kell rakni az oltárokat. Keresztény ókor katakomba liturgiája egy kényszer miatt alakult ki, üldöztetés, és ennek a hagyományban megmaradt nyomai az oltárok u.n. koporsó formája és az ereklyék elhelyezése. Legjobban nyilván a mozdíthatatlan, kőből készült konszekrált oltárok felelnek meg a liturgia méltóságának.
francesco69

SSPX: Négy érv a Covid-19 vakcinák ellen

Sajnos, most ezen az oldalon is sok marhaság elhangzik, ami elég szomorú.
francesco69

Szentbeszéd Jó Pásztor vasárnapján

Érdekes ez a prédikáció, ami nem szentbeszéd, hanem egy vádbeszéd. Ennek is kb. annyi köze van az evangéliumhoz, mint napjaink legtöbb prédikációinak. II Vatikáni zsinat pápáit, hamis pápának nevezni kissé merész és eretnek gondolat, mert a zsinat előtti 1900 évben is voltak érdekes személyek Szent Péter trónján, ha csak a reneszánsz kor pápáit nézzük, vagy Boldog IX. Piusz pápát, aki simán …More
Érdekes ez a prédikáció, ami nem szentbeszéd, hanem egy vádbeszéd. Ennek is kb. annyi köze van az evangéliumhoz, mint napjaink legtöbb prédikációinak. II Vatikáni zsinat pápáit, hamis pápának nevezni kissé merész és eretnek gondolat, mert a zsinat előtti 1900 évben is voltak érdekes személyek Szent Péter trónján, ha csak a reneszánsz kor pápáit nézzük, vagy Boldog IX. Piusz pápát, aki simán aláírt kivégzőparancsot, a saját koruk és történelmi szituációktól elvonatkozva ítéletet mondani elhamarkodott lépés lenne. Istenszolgája XII. Piuszt megvádolják még most is a hallgatás bűnével, németekhez való kötödése miatt Hitler pápájának mutatják be, ami persze nem igaz. Arról sem érdemes gondolkodni, hogy mi lett volna, ha XII. Piusz a 60-as években lett volna pápá, hogyan cselekedett volna, abban a hit és erkölcsi válságban. A pápaság lényege soha nem az a külsőség volt, amibe most is néhányan bele vannak szerelmesedve, tiara, hordszék, uszályok, térdhajtás, trónállók, üres gesztusok, stb. Ezek is ráragadtak a századokban a pápaságra, és ettől jó is, hogy megszabadult. (Megjegyzem, hogy ha Szent Péter a maga korának a jellemével, hitével és életének egyszerűségével, meglátogatta volna a adott korok pápáit, az ő fülüket is levágta volna, majdnem mindnek. ) Szóval a pápaság lényege valóban, a Krisztus iránti szeretet, a jó Pásztor követése, oldó-kötő hatalom, a hitben való megerősítés.
francesco69

De jó! A püspök mecsetet épít

Nem gondolom azt, hogy lakóházat nem kell építeni rászoruló embereknek ha azok nem katolikusok, vagy nem keresztények, de templomot, mecsetet biztos, hogy nem. Építsen az, akinek erre lelki szüksége van. Van sok iszlám ország, akik mérhetetlenül gazdagok, itt a lehetőség finanszírozzák őket. Megjegyzem egyetlen muszlimnak sem kellene a hite miatt sehonnan sem menekülnie, meg a megélhetése miatt …More
Nem gondolom azt, hogy lakóházat nem kell építeni rászoruló embereknek ha azok nem katolikusok, vagy nem keresztények, de templomot, mecsetet biztos, hogy nem. Építsen az, akinek erre lelki szüksége van. Van sok iszlám ország, akik mérhetetlenül gazdagok, itt a lehetőség finanszírozzák őket. Megjegyzem egyetlen muszlimnak sem kellene a hite miatt sehonnan sem menekülnie, meg a megélhetése miatt sem, mert az olajmágnás arab országok simán megoldhatnák a szükségüket, de nem teszik, mert iszlámgyarmatosítás folyik, ez tény.
francesco69

De jó! A püspök mecsetet épít

Ha karriert akar befutni Ferencnél, ez egy jó dobbantó. :(
francesco69

Müller bíboros szerint a Vatikán anti-mise dokumentuma "nagyon furcsa"

Nem furcsa, hanem gonosz.
francesco69

A püspök bezárja a plébániákat, helyette megmenti a bolygót

A lelkek védelme, mentése nem olyan fontos, mint a környezet védelme. Azt azonban szegény "bohóc" püspök elfelejti, hogy a megtért, hívő emberek képesek a föld megmentésére. Boldogok a szelídek, ők öröklik a földet. Jézus mondta!
francesco69

A belga püspökök az érzelmekre figyelnek, nem az érvekre

A pedofilt és a sorozatgyilkost is érzelmek vezetik, akkor az érvek és törvények nem számítanak? Szerencsétlen püspök az ilyen, aki így nyilatkozik.
francesco69

Új elmélet: "Isten jelen van a homoszexuális kapcsolatokban"

Ezek a püspökök a Sátántól megszállottak. Ő maga is érintett a kérdésben.
francesco69

Elton John egy jó kérdést tett fel a Vatikánnak

Elton, ha a párjával van a fotón, aki látványra legalább 30 évvel fiatalabb, az őszinte szeretetnek kritikai megközelítését sugallja. Vajon kit vagy mit szeret jobban Eltont vagy a pénzét. Hagyjuk már ezt a homoszexuálisok között tiszta szerelem és szeretet mítoszát.