Anton Čulen
Anton Čulen

emeritní papež

výzva k postu

Výzva na modlitbu odprosenia za zneuctenie chrámu sv. Petra pri uctievaní bohyne „Pacha mama“ (Matka zeme). PETÍCIA: Výzva Vatikánu, aby odstránil všetky „pohanské“ symboly z baziliky sv. Petra a zo synodálnej haly!
alianciazanedelu.sk/archiv/4457